Oświadczenie KEP w sprawie lekcji religii w szkołach. „To nie jest przedmiot dodatkowy”

Oświadczenie KEP w sprawie lekcji religii w szkołach. „To nie jest przedmiot dodatkowy”

Klasa szkolna, zdjęcie ilustracyjne
Klasa szkolna, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pexels / Pixabay
Konferencja Episkopatu Polski wydała oświadczenie w sprawie lekcji religii w szkołach. Z komunikatu wynika, że nie jest to przedmiot dodatkowy, a do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Oświadczenie wydała Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w związku z doniesieniami o możliwości ograniczenia w szkołach ilość lekcji religii. Bp Marek Mendyk podkreślił, że nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. „Nie ma podstaw do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć” – czytamy w oświadczeniu. W dalszej części komunikatu zaznaczono również, że „w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rozważanych zawsze indywidualnie, na pisemną prośbę dyrektora szkoły, zgodę na zmniejszenie wymiaru godzin z religii do jednej tygodniowo, może wyrazić jedynie biskup diecezjalny”.

„Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej” - podkreślono.

Duchowny odniósł się również do oświadczeń dotyczących zgody na udział w katechezie. „Życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów w formie pisemnej ma zawierać wolę udziału w zajęciach z religii. Domaganie się deklaracji innej treści lub dawanie rodzicom do wypełnienia przygotowanych wcześniej formularzy z zapisem: religia (tak/nie) jest niezgodne z obowiązującym prawem. Oświadczenie nie musi być ponawiane każdego roku. Deklaracja raz złożona obowiązuje do czasu jej ewentualnego wycofania” – wskazuje przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Czytaj też:
Francuski dziennik wystosował nietypowy postulat. „Żądamy dekanonizacji papieża Jana Pawła II”

Źródło: Konferencja Episkopatu Polski