Senat poparł zakaz emisji płatnych spotów wyborczych

Senat poparł zakaz emisji płatnych spotów wyborczych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Takich spotów w pasmach komercyjnych już nie zobaczymy (fot. youtube.pl) 
Senatorowie nie wnieśli poprawek do nowelizacji Kodeksu wyborczego, zakazującej publikowania przez komitety wyborcze płatnych spotów radiowych i telewizyjnych. Wniosek PiS o odrzucenie noweli nie uzyskał w Senacie większości. Za zmianami w Kodeksie wyborczym głosowali wszyscy obecni senatorowie PO, klub PiS był przeciw.
Senatorowie przyjmując bez poprawek nowelę Kodeksu wyborczego, jednocześnie zgodzili się na poprawkę PO przyjętą przez Sejm, by partie mogły publikować płatne ogłoszenia w prasie i internecie. W pierwotnym projekcie autorstwa PJN zakaz obejmował publikację płatnych ogłoszeń wyborczych we wszystkich mediach. Przyjęcie przez Senat noweli kończy jej drogę legislacyjną. Nowe przepisy będą teraz czekać na podpis prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Politycy PiS zapowiadają, że w sprawie nowelizacji zwrócą się m.in. do OBWE i Rady Europy, podając przyjęte przez obie izby parlamentu zmiany jako przykład naruszenia wolności swobodnego wyrażenia opinii przez obywateli. PiS chce też zorganizować konferencję poświęconą przypadkom łamania praw obywatelskich w Polsce.

PAP, arb