Serzycki Generalnym Inspektorem

Serzycki Generalnym Inspektorem

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sejm wybrał Michała Serzyckiego na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Za jego kandydaturą głosowało 207 posłów.
Kandydaturę Jolanty Szymanek- Deresz poparło 52 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 194 głosy.

35-letni Serzycki, prawnik, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a obecnie zastępca burmistrza warszawskiej dzielnicy Wola, został zgłoszony przez klub PiS. Serzycki ukończył także studia podyplomowe dla kadry kierowniczej administracji.

W latach 1998-2002 pełnił funkcje kierownicze w departamentach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zajmując się m.in. ewidencją i egzekucją administracyjną.

Przed piątkowym głosowaniem z ubiegania się o urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zrezygnował Andrzej Lewiński, zgłoszony przez posłów Samoobrony.

Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na czteroletnią kadencję. GIODO kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydaje decyzje i rozpatruje skargi, dotyczące ochrony danych osobowych. Prowadzi także rejestr zbiorów danych.

Od 1998 roku przez dwie czteroletnie kadencje funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełniła Ewa Kulesza.

pap, ab

 0

Czytaj także