Jak Polacy oceniają reformy Ziobry? Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń

Jak Polacy oceniają reformy Ziobry? Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Zbigniew Ziobro nie ma powodów do zadowolenia. Wyniki najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazują, że zdecydowana większość Polaków negatywnie ocenia reformy w wymiarze sprawiedliwości.

Wirtualna Polska postanowiła sprawdzić, jak obecnie Polacy oceniają reformy w wymiarze sprawiedliwości, za które odpowiada Zbigniew Ziobro. Sondaż przeprowadzony przez United Surveys nie przynosi dobrych wieści liderowi Solidarnej Polski. Z badania wynika, że zdecydowana większość respondentów negatywnie ocenia zaproponowane przez polityka zmiany.

Sondaż. Jak Polacy oceniają reformy Ziobry?

Na pytanie: „jak ocenia Pan/Pani zmiany w sądownictwie, które od 2015 roku przeprowadza ?” 40,4 proc. respondentów wybrało odpowiedź „zdecydowanie źle”, a 36,8 proc. „raczej źle”. Łącznie daje to aż 77,2 proc. negatywnych ocen. Przeciwnego zdania jest zaledwie 11,1 proc. ankietowanych: 9,8 proc. badanych wybrało odpowiedź „raczej dobrze” a 1,3 proc. „zdecydowanie dobrze”. Jednocześnie 11,7 proc. respondentów nie jest w stanie jednoznacznie ocenić reform w sądownictwie.

Reformy sądowe Ziobry

W tym kontekście warto dodać, że propozycje Zbigniewa Ziobry doprowadziły do konfliktów z Komisją Europejską. Już w 2017 roku KE zarekomendowała wszczęcie wobec Polski szereg procedur przewidywanych przez artykuł 7 ustęp 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z możliwością łamania praworządności i obawami o podporządkowanie sędziów władzy.

Cały czas toczy się także spór z TSUE. 27 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty okresowej kary w wysokości miliona euro dziennie. Kara jest liczona od dnia doręczenia naszemu krajowi tego postanowienia do dnia, w którym Polska wypełni zobowiązania wynikające z połowy lipca 2021 roku.

Zakładają one likwidację Izby Dyscyplinarnej. TSUE podkreślił m.in., że „działania te są konieczne, aby uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody dla porządku prawnego Unii Europejskiej oraz wartości, na których opiera się UE, w szczególności wartości państwa prawnego”.

Czytaj też:
Zbigniew Ziobro nie zgadza się na uniewinnienie Jerzego Urbana. Wniósł skargę

Źródło: Wirtualna Polska
 12

Czytaj także