Ziobro przedstawił reformę sądów. „Struktura będzie dużo prostsza dla obywatela”

Ziobro przedstawił reformę sądów. „Struktura będzie dużo prostsza dla obywatela”

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Spłaszczenie struktury sądownictwa oraz zmiany dotyczące delegowania sędziów oraz ich statusu - to najważniejsze założenia reformy sądownictwa przedstawionej przez Zbigniewa Ziobrę.

Minister sprawiedliwości zaprezentował projekty ustaw dotyczące zmian w sądownictwie. Chodzi m.in. o utworzenie przez samorządy nowoczesnych punktów sądowych, zmiany statusu sędziów w ramach jednolitego statusu sędziego sądu powszechnego oraz spłaszczenie ogólnej struktury sądów. Z 318 sądów rejonowych i 46 sądów okręgowych powstanie 79 okręgów sądowych. Z 11 sądów apelacyjnych aktualnie funkcjonujących, powstanie dodatkowych 9 sądów regionalnych.

– Struktura sądów będzie dużo prostsza dla obywatela, który nie będzie się głowił nad tym, do jakiego sądu się udać. Zawsze sądem pierwszej instancji będzie sąd okręgowy. Wiele spraw obywatel załatwi elektronicznie, choćby ze swojego telefonu. Chcemy, aby w każdej gminie powstał punkt sądowy, żeby każdy mógł blisko swojego domu uczestniczyć w rozprawach online – zapowiedział Zbigniew Ziobro.

Zmiany w sądach. Nowe delegacje sędziów

Minister sprawiedliwości podkreślił, że uprawnienia dotyczące delegowania sędziów zostaną ograniczone. Szef resortu sprawiedliwości będzie mógł delegować sędziego do innego sądu powszechnego na czas określony. Nowe rozwiązania zabraniają ministrowi odwołanie sędziego z delegacji.

Minister będzie mógł delegować sędziego z co najmniej 5-letnim stażem orzeczniczym do innego sądu powszechnego, tylko na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata. Delegacje będzie można ponawiać, ale minister nie będzie mógł z niej sędziego odwołać.

Za zgodą sędziego minister sprawiedliwości będzie mógł przenieść sędziego z sądu okręgowego do sądu regionalnego przy zachowaniu transparentnych procedur. Wyłącznymi warunkami będą: co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe sędziego oraz dobra opinia o przebiegu jego służby.

Przeniesienie sędziego do sądu regionalnego nie spowoduje wzrostu jego wynagrodzenia. Ustawa wyrównuje więc szanse awansu sędziów. Zależeć będą tylko od stażu i przebiegu służby.

Zmiany w sądach. Sąd w każdej gminie

Fundamentalną sprawą będzie utworzenie punktów sądowych w gminach – także tam, gdzie dotąd nie było w ogóle żadnego sądu. Punkty te, wyposażone w profesjonalny sprzęt do komunikacji internetowej, umożliwią udział w zdalnych rozprawach, będzie tam można także uzyskać informacje o terminach rozpraw i stanie sprawy.

Czytaj też:
Ziobro o roli, którą pisze dla Polski UE i politycy z Niemiec. „Nigdy nie przyłożę do czegoś takiego ręki”

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
 1

Czytaj także