• Triumf ignorancji i populizmu 30 lip 2000 Za pogardę dla kryteriów racjonalności ekonomicznej zapłaci cała gospodarka, a nie tylko nosiciele bzdurnych idei
 • Soros i Barber czy Fukuyama? 16 lip 2000 Gospodarka rynkowa jest najbardziej efektywną, obiecującą i sprawiedliwą podstawą rozwoju społecznego
 • Pechowy regionalizm 2 lip 2000 Województwa, powiaty i gminy uważane są w Polsce za przedmioty oddziaływania, a nie samodzielnie działające podmioty
 • Strategia, polityka i mentalność 18 cze 2000 Budżet zabiera gospodarce soki, nie dając nic w zamian. Wszystko w imię względów społecznych
 • Niemodna ekonomia 4 cze 2000 Mało kto ma odwagę wprost powiedzieć, że żyjemy ponad stan i nie powinniśmy spłatą długów obciążać przyszłych pokoleń
 • Festiwal nieporozumień 21 maj 2000 Ostatnie dwudziestolecie unaoczniło nam przewagę amerykańskiego liberalizmu nad przesocjalizowaną Europą Zachodnią
 • Stopy procentowe i transformacja 7 maj 2000 Najskuteczniejszym sposobem obniżania stopy inflacji okazuje się tani import, a nie własne sukcesy gospodarcze
 • Arogancja ignorantów 23 kwi 2000 Liberalizm amerykański zapewnia pełne zatrudnienie w znacznie wyższym stopniu niż zachodnioeuropejskie państwo opiekuńcze
 • Korupcja i transformacja 9 kwi 2000 Im większa wolność gospodarcza, im lepszy porządek prawny, im gospodarka bardziej rynkowa, tym mniej korupcji
 • Taryfa ulgowa 26 mar 2000 Roszczenia ciągle jeszcze w Polsce przeważają nad poczuciem własnej odpowiedzialności za cokolwiek
 • Pakiet socjalny czy dobra cena? 12 mar 2000 Skłonni jesteśmy preferować rozwiązania doraźne, zapewniające korzyści materialne, a nie perspektywę sukcesu
 • Zmienić kredyt w dotację 27 lut 2000 Zastanawia całkowity brak troski obrońców państwowego sektora bankowego o interes podatników
 • Ekonomia XXI wieku 13 lut 2000 Rynek nie jest służebnym mechanizmem o ograniczonej skali, ale główną formą funkcjonowania współczesnej gospodarki
 • Katastrofy i obsesje 30 sty 2000 Ci sami, którzy pragną powszechnego uwłaszczenia, bronią własności państwowej jak okopów św. Trójcy
 • Zniewolona Temida 16 sty 2000 W Polsce znacznie lepiej być dłużnikiem niż wierzycielem, który się ośmiela żądać spłaty długu wraz z odsetkami
 • Czas refleksji 2 sty 2000 W obliczu wyzwań, jakim musimy sprostać w XXI wieku, widać doskonale stopień zaczadzenia Polaków marksizmem
 • Katastrofa edukacyjna 19 gru 1999 Okazuje się, że część naszego establishmentu politycznego nie tylko nie rozumie zależności ekonomicznych, ale lekceważy stan wiedzy
 • Cena sektora nierynkowego 5 gru 1999 Ogromną część dochodów budżetowych przeznacza się u nas na pokrywanie strat, a nie na wydatki ułatwiające rozwój gospodarki
 • Zezowate szczęście 21 lis 1999 W hierarchii popularności kierunków studiów ekonomia awansowała w minionym dziesięcioleciu na jedno z czołowych miejsc
 • Co powinno państwo? 7 lis 1999 Nie jest dobrze, gdy państwo woli zwiększać obciążenia podatkowe, zamiast ścigać i dotkliwie karać sprawców przestępstw