Opublikowane teksty

 • Triumf ignorancji i populizmu

  30 lip 2000Za pogardę dla kryteriów racjonalności ekonomicznej zapłaci cała gospodarka, a nie tylko nosiciele bzdurnych idei
 • Soros i Barber czy Fukuyama?

  16 lip 2000Gospodarka rynkowa jest najbardziej efektywną, obiecującą i sprawiedliwą podstawą rozwoju społecznego
 • Pechowy regionalizm

  2 lip 2000Województwa, powiaty i gminy uważane są w Polsce za przedmioty oddziaływania, a nie samodzielnie działające podmioty
 • Strategia, polityka i mentalność

  18 cze 2000Budżet zabiera gospodarce soki, nie dając nic w zamian. Wszystko w imię względów społecznych
 • Niemodna ekonomia

  4 cze 2000Mało kto ma odwagę wprost powiedzieć, że żyjemy ponad stan i nie powinniśmy spłatą długów obciążać przyszłych pokoleń
 • Festiwal nieporozumień

  21 maj 2000Ostatnie dwudziestolecie unaoczniło nam przewagę amerykańskiego liberalizmu nad przesocjalizowaną Europą Zachodnią
 • Stopy procentowe i transformacja

  7 maj 2000Najskuteczniejszym sposobem obniżania stopy inflacji okazuje się tani import, a nie własne sukcesy gospodarcze
 • Arogancja ignorantów

  23 kwi 2000Liberalizm amerykański zapewnia pełne zatrudnienie w znacznie wyższym stopniu niż zachodnioeuropejskie państwo opiekuńcze
 • Korupcja i transformacja

  9 kwi 2000Im większa wolność gospodarcza, im lepszy porządek prawny, im gospodarka bardziej rynkowa, tym mniej korupcji
 • Taryfa ulgowa

  26 mar 2000Roszczenia ciągle jeszcze w Polsce przeważają nad poczuciem własnej odpowiedzialności za cokolwiek
 • Pakiet socjalny czy dobra cena?

  12 mar 2000Skłonni jesteśmy preferować rozwiązania doraźne, zapewniające korzyści materialne, a nie perspektywę sukcesu
 • Zmienić kredyt w dotację

  27 lut 2000Zastanawia całkowity brak troski obrońców państwowego sektora bankowego o interes podatników
 • Ekonomia XXI wieku

  13 lut 2000Rynek nie jest służebnym mechanizmem o ograniczonej skali, ale główną formą funkcjonowania współczesnej gospodarki
 • Katastrofy i obsesje

  30 sty 2000Ci sami, którzy pragną powszechnego uwłaszczenia, bronią własności państwowej jak okopów św. Trójcy
 • Zniewolona Temida

  16 sty 2000W Polsce znacznie lepiej być dłużnikiem niż wierzycielem, który się ośmiela żądać spłaty długu wraz z odsetkami
 • Czas refleksji

  2 sty 2000W obliczu wyzwań, jakim musimy sprostać w XXI wieku, widać doskonale stopień zaczadzenia Polaków marksizmem
 • Katastrofa edukacyjna

  19 gru 1999Okazuje się, że część naszego establishmentu politycznego nie tylko nie rozumie zależności ekonomicznych, ale lekceważy stan wiedzy
 • Cena sektora nierynkowego

  5 gru 1999Ogromną część dochodów budżetowych przeznacza się u nas na pokrywanie strat, a nie na wydatki ułatwiające rozwój gospodarki
 • Zezowate szczęście

  21 lis 1999W hierarchii popularności kierunków studiów ekonomia awansowała w minionym dziesięcioleciu na jedno z czołowych miejsc
 • Co powinno państwo?

  7 lis 1999Nie jest dobrze, gdy państwo woli zwiększać obciążenia podatkowe, zamiast ścigać i dotkliwie karać sprawców przestępstw