Nowa walka klas

Nowa walka klas

Wszyscy chcą mieć lepiej, ale lepsza pensja należy się tylko silnym i zdeterminowan
Dwie są interpretacje rewolucji oraz masowych protestów. Jedna zdroworozsądkowa, mówiąca, że ludzie się buntują, gdy sytuacja staje się nie do zniesienia i poza strajkami, protestami niewiele pozostało. Ludzie buntują się, gdy panuje nędza, brak środków do życia, a radykalne siły polityczne zdobywają uznanie i protesty rozniecają. Druga interpretacja każe myśleć w sposób całkiem nieoczywisty. Wybuchy społeczne następują wtedy, gdy sytuacja się wyraźnie poprawia, rośnie poziom życia, a zarazem oczekiwania wielu grup społecznych są niezaspokojone. Tak się dzieje tym razem w Polsce. Wzrasta pewność pracy. Bezrobocie przestało być niespokojnym snem. Pracodawcy szukają intensywnie dobrych pracowników. Otworzyły się, przynajmniej dla części społeczeństwa, i to tej formalnie niżej wykształconej, możliwości zarobkowe za granicą. Za granicę na saksy w mniejszym stopniu wyjeżdżają wielkomiejscy specjaliści, osoby dobrze wykształcone, w większym – osoby młode, z zaniedbanych rejonów, o raczej skromnym wykształceniu. Jadą też w małej liczbie młodzi lekarze, nieco informatyków i inżynierów.

Polska formalnych inteligentów
Tempo wzrostu gospodarczego jest na razie dość szybkie. Gazety donoszą o wzroście płac w różnych sektorach gospodarki. Inflacja powoduje, że pomału, ale jawnie zwyżkują ceny. Z rosnącej obfitości chcą korzystać wszyscy, tym bardziej że zarobki sfery budżetowej są regulowane politycznie, a politycznie pracownicy sektora oświaty, nauki czy zdrowia mają nader wątpliwą reprezentację. Wręcz antyreprezentację. Żaden rząd nie brał pod uwagę interesów tych grup, jak nie brał pod uwagę potrzeby rozwoju nauki i technologii. Pod tym względem partie postsolidarnościowe i postkomunistyczne okazywały się siebie warte. Polskie nakłady na naukę są od lat najniższe w Unii Europejskiej i koszta tego już płacimy.
Rządzący, casus rządów od czasów premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, uznawali, że cenę zmian powinni ponieść właśnie inteligenci. Płace w sferze budżetowej zostały zamrożone. Tak zwani politycy zakładali, co oczywiste, że inteligenci dadzą sobie jakoś radę. Nauczyciele akademiccy znajdą drugi etat. I znaleźli, często kosztem swoich umiejętności. Nauczyciele będą dawać korepetycje, a mogą ich udzielać, kiepsko ucząc w szkole, zaś lekarze i pielęgniarki dorobią jakimiś chałturami, poprawiając błędy swoich kolegów. O celnikach nie wypada wspominać. Rządzący niemal jawnie wpychali ich w sytuacje korupcyjne. Najlepiej wychodziła z tej gry armia urzędników, bo zresztą państwo do nich należy i oni rządzą na wszystkich szczeblach. Powstawała w ten sposób szara strefa gospodarcza, ale przecież takimi drobnostkami ani ekonomiści rządowi, ani opozycyjni nie zawracali sobie głowy. W sumie inteligenci okazali się warstwą, która odniosła realny i widoczny sukces gospodarczy. Okazało się, że odnosi też sukces w sferze uznania. Najbardziej prestiżowe są nadal zawody typowe dla inteligentów. Polska jest krajem formalnych inteligentów, co w żadnym wypadku nie oznacza, że jest Polską inteligencką.

Taktyka ustępstw
To nie słabość warstw budżetowych, ale ich rosnąca siła pomieszana z żalami, pretensjami i niezaspokojonymi oczekiwaniami jest źródłem niepokojów. Tym silniejszą stanowią grupę nacisku, gdy do tego dochodzą dwie dodatkowe okoliczności. Po pierwsze, partia zwycięska bardzo dużo obiecała właśnie tej grupie, nie do końca mając rozeznanie w jej zróżnicowanych interesach. Nie do końca mając pomysł na rozwiązanie kwestii, którą obiecano rozwiązać. A kobyłka stoi u płota. Trudno uciekać przed wszelkimi obietnicami. Populiści (nawet ci w wersji soft) po raz enty zostali złapani na gorącym uczynku. Poza tym czujemy, że obecnie rządzącej ekipy nie bardzo stać na twardy upór. Liderzy partyjni będą raczej przeczekiwali, przesuwali terminy, gasili pożary, łatali budżet, ale na konfrontację z żadną istotną grupą społeczną nie pójdą. Ba, już nie za bardzo mogą pójść. Jeżeli ustąpili lekarzom i celnikom, nie wiadomo dlaczego mieliby okazywać hardość wobec policjantów, kontrolerów ruchu lotniczego, kolejarzy. Taktyka ustępstw jest na razie dość skuteczna, co widać po sondażach społecznych. Nadal, i to zdecydowanie, wygrywa partia rządząca, a PiS nie ma szans rychłego odrobienia zadanych sobie krzywd. Choć tego rodzaju akcje jak wysyłanie premiera na rozmowy z nieobecną grupą celników zużywa premiera. Jego aktywność spala się w sytuacjach, w których powinni być obecni tylko resortowi sekretarze.
Ale problemem nie jest to, kto rządzi, ale sam mechanizm politycznych negocjacji. Budżetówka w sytuacjach poważnego niepokoju w zasadzie nie ma innego sposobu nacisku na władze niż strajk lub groźba strajku. Można odnieść wrażenie, że kulawo działają instytucje społecznego dialogu. Nie toczy się też żadna publiczna rozmowa. Ekipa władzy nie wyjaśnia swoich decyzji i – poza doraźnymi wystąpieniami – nie słychać ich opinii. Nie istnieje i nie powstaje żaden rodzaj dialogu między ekipą rządzącą a społecznymi oczekiwaniami. Nie przypominam sobie publicznego i ważnego wystąpienia osób liczących się w najwyższych kręgach decyzyjnych, co budzi podejrzenie krytyków, że władza ustępuje, bo nie wie, co robić. Wiele można było usłyszeć o potrzebie zaufania społecznego i politycznego, ale praktycznie nic się w tym kierunku nie dzieje. Władza ustępuje, by unikać zadrażnień, ale nie dlatego, że stoi za tym jakiś gotowy plan radzenia sobie ze społecznymi turbulencjami.
Przyczyną kluczową dla tej fazy strajków jest oczywiście brak międzygrupowej solidarności. Zwróćmy uwagę, że lekarze w trosce o pacjenta dbają tylko o swoje interesy, ale już nie pielęgniarek, salowych czy osób z serwisu technicznego. Nawet nie są za bardzo solidarni we własnej grupie zawodowej, bo starannie – jak w kastowym społeczeństwie – odróżniają lekarzy młodych, tzw. rezydentów, od lekarzy ze specjalizacjami, ordynatorów. Nie mają zamiaru naruszać istniejących hierarchii, a jedynie poprawić nieco uposażenia własnej grupy wedle zastanych rang i zasług. Zapewne tak samo się dzieje w innych grupach zawodowych.
Wielką rolę gra znana dobrze ludzka zawiść. Zawiść każe nam patrzeć na sukces i dorobek bliźnich nie tyle jako na dowód ich przezorności i pracowitości, ale dorobek, który „mi też się należy". Zawiść zawsze ma w sobie coś egalitarnego. Promuje równość, choć nie znaczy w żadnym wypadku, że utożsamia się z socjalizmem, a tym bardziej z chęcią ściągnięcia bliźnich na niższy poziom życia. Raczej stoi za tą namiętnością przekonanie, że ja też chcę to mieć, ja też chcę jeździć lepszym autem i dobrze mieszkać. Zawiść pobudza do aktywności. Raz może to być własna pracowitość, duże wobec siebie wymagania, a jeśli te nie są akurat dość społecznie nagradzane, wówczas zostaje strajk.

Ekonomizacja świadomości
Namiętność zawiści każe nam żyć w stałych porównaniach, jakbyśmy dopiero wtedy zyskiwali swoją wartość i mieli prawo do własnej wyższej samooceny, gdy wypadamy w swoich oczach dobrze, porównując się z sąsiadami, z osobami o podobnym statusie edukacyjnym czy prestiżowym. Porównywanie zakłada istnienie jakiejś miary pozwalającej intuicyjnie odróżnić swoich, z którymi warto się porównywać, od obcych. Zakłada istnienie jakiejś skali, miary stosownej do dokonywania porównań. Ta miara jest bardziej niż oczywista. I jest starsza niż polska demokracja. Chodzi o pieniądze, a Polacy z pewnością ulegli, jak cały Zachód, potrzebom konsumpcyjnym. Socjologowie mówią uczenie o ekonomizacji świadomości. Pewnie mają po stokroć rację.
Dlaczego by nie cenić pieniędzy. Jeżeli dobra praca rodzi miłe nagrody – od wczasów na Maderze dostępnych względnie szeroko po ładne meble – to dlaczego nie pracować, trudzić się, a nawet postrajkować. Polacy nie zabiegają o lepszą jakość demokracji. Nie widać przejęcia się stanem mediów czy niepokojów związanych z poziomem elit kościelnych i przyszłością rodzimej teologii. Problemem jest to, jak odnaleźć się w przestrzeni dorabiania i bogacenia. Tyle że u nas – z braku lepszych środków politycznych – część grup społecznych będzie czynić to za pomocą nacisków, hałaśliwych protestów, bo tego rodzaju wysiłki władza nagradza. Liczy się jak zawsze z silnymi. Przegrywają słabsi: bibliotekarze, przedszkolanki, słabiej wyedukowani nauczyciele, salowe, renciści, emeryci. Bo na tym polega nasza zbiorowa polska koncepcja solidarności i sprawiedliwości. Wszyscy chcą mieć lepiej, ale lepsza pensja należy się tylko silnym i zdeterminowanym. Bezwzględność i egoizm jest zwykłym i docenionym prawem grup domagających się dla siebie nowych praw i wyższych zarobków. 
Okładka tygodnika WPROST: 7/2008
Więcej możesz przeczytać w 7/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 7/2008 (1312)

 • Na stronie - Donkiszoci polityki 10 lut 2008, 22:00 Po Kazimierzu Marcinkiewiczu nie zostały nawet bałwany 3
 • Wprost od czytelników 10 lut 2008, 22:00 Wielka wyprzedażGratuluję bardzo dobrego artykułu „Wielka wyprzedaż" (nr 6). Gdyby takich publikacji było więcej, może rynek mieszkaniowy nie byłby tak przegrzany, co jest niekorzystne dla przeciętnego Polaka. Wszyscy się... 3
 • Posłowie oddają organy 10 lut 2008, 22:00 Medycyna 6
 • Schetyna odbiera ochronę ludziom prezydenta 10 lut 2008, 22:00 BOR 6
 • Kaczyński live 10 lut 2008, 22:00 Politycy 6
 • Artykuły "Wprost" tekstami roku 2007 10 lut 2008, 22:00 Media 6
 • Platforma w dół 10 lut 2008, 22:00 Sondaż 6
 • Skaner 10 lut 2008, 22:00 6
 • Dossier 10 lut 2008, 22:00 Donald lubi pozycje rozkroczne Tadeusz Cymański w TVN 24 o tym, że premier nie odwoła Mariusza Kamińskiego, choć "ma do niego ograniczone zaufanie"Jak się boi życia i ludzi, to do schronu razem z kotkiem i nie wychodzić na... 8
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE: Zapatero zdobył moje serce 10 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Izabelą Walentyną Jarugą-Nowacką, posłanką LiD 8
 • Ludzie 10 lut 2008, 22:00 Bruni zlustrowanaFrancuskie media zlustrowały majątek Carli Bruni, świeżo upieczonej małżonki Nicolasa Sarkozy’ego. Wygląda na to, że to prezydent Francji nieźle się wżenił. Majątek eksmodelki wart jest prawie 19 mln euro,... 9
 • Taniec z córkami 10 lut 2008, 22:00 Kariery 9
 • "Wprost" uruchomił agregator blogów 10 lut 2008, 22:00 www.blogbox.com.pl 10
 • Policjanci i prokuratorzy na liście śmierci 10 lut 2008, 22:00 Mafia 10
 • Krall we Wrocławiu 10 lut 2008, 22:00 Koncert 10
 • Willa na kółkach 10 lut 2008, 22:00 Na stronie www.andersonmobileestates.com za – bagatela – 5 mln zł można zamówić zamontowany na ciężarówce apartament o powierzchni 111 m².Cena robi wrażenie, ale to „tylko" trzykrotność ceny mieszkania o tej... 12
 • Sawka czatuje 10 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
 • Poczta 10 lut 2008, 22:00 OŚWIADCZENIEW artykule „Polityka i kamienie szlachetne" („Wprost”, nr 11/2006) znalazły się nieprawdziwe zarzuty dotyczące tego, że Paweł Piskorski, będąc prezydentem m.st. Warszawy, miał zamiar wyłudzić kredyt z... 14
 • Playback 10 lut 2008, 22:00 Premier Polski Donald Tusk i prezydent Rosji Wladimir Putin 14
 • Poczta 10 lut 2008, 22:00 OŚWIADCZENIEWartykule „Polityka i kamienie szlachetne" („Wprost”, nr 11/2006) znalazły się nieprawdziwe zarzuty dotyczące tego, że Paweł Piskorski, będąc prezydentem m.st. Warszawy, miał zamiar wyłudzić kredyt z... 14
 • Wprost przeciwnie - Epatowanie dyplomacją 10 lut 2008, 22:00 Szef MSZ nie szkodzi w kraju, a szkodzenie za granicą jest mało zrozumiałe dla przeciętnego zjadacza chleba 16
 • Fotoplastykon 10 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 17
 • Z życia koalicji 10 lut 2008, 22:00 Dotychczasowe strajki nie miały wielkiego wpływu na rząd. Ale do protestów szykują się podobno psychiatrzy i psychologowie, co dla obecnej ekipy może być ogromnym zagrożeniem. Dla poprzedniej zresztą też.Na początku marca w... 18
 • Z życia opozycji 10 lut 2008, 22:00 Ponoć PiS ma ochotę odwołać Ćwiąkalskiego. Szans na to nie ma żadnych, ale kilka dni awantury murowane. Zastanawiamy się tylko nad motywami PiS. Czyżby tak bardzo lubili dostawać w dupę? To się nazywa przelicytować wszystkich. W... 19
 • Bilans tygodnia 10 lut 2008, 22:00 20
 • Walec Beenhakkera 10 lut 2008, 22:00 futbolCztery miesiące przed Euro 2008 reprezentacja Polski wygrała mecz towarzyski z Czechami, szóstą drużyną świata według FIFA. Kilka dni wcześniej w rezerwowym składzie Polacy pokonali Finlandię. Na razie zespół Beenhakkera jest... 20
 • CASA nie miała usterek 10 lut 2008, 22:00 katastrofa TO NIE wada techniczna była przyczyną katastrofy samolotu CASA – ujawnił minister obrony Bogdan Klich. Dodał, że z analizy czarnej skrzynki wynika, iż systemy pokładowe działały prawidłowo. Eksperci nie wykluczają, że... 20
 • Ewakuacja w cieniu debaty 10 lut 2008, 22:00 Służba zdrowiaPrawie 10 godzin trwała w Sejmie debata o stanie służby zdrowia. Minister Ewa Kopacz mówiła o zwiększeniu dostępności świadczeń medycznych i likwidacji zadłużenia szpitali. Podkreśliła jednocześnie, że na razie nie... 20
 • Rehabilitacja CBA 10 lut 2008, 22:00 ProkuraturaNie będzie śledztwa w sprawie złamania prawa przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Miało do tego dojść podczas akcji przeciwko Beacie Sawickiej, byłej posłance PO. Wszczęcia sprawy odmówiła poznańska prokuratura. Uznała,... 20
 • Studniówka Tuska 10 lut 2008, 22:00 Nasza mała stabilizacja – to najkrótsza charakterystyka rządów PO-PSL 22
 • Kompleks biskupi 10 lut 2008, 22:00 Dlaczego Polacy nie ufają kościelnym hierarchom 28
 • Arcyzamęt z arcyzbrodniarzami 10 lut 2008, 22:00 Policjant manipulował śledztwem w sprawie gangu obcinaczy palców? 30
 • Wróg numer 1 10 lut 2008, 22:00 Stosunki między Warszawą i Moskwą w najbliższych latach się nie poprawią 32
 • Postać tygodnia - Króliczek PiS Jacek Kurski 10 lut 2008, 22:00 Jacka Kurskiego albo się kocha, albo nienawidzi – twierdzi posłanka PiS Jolanta Szczypińska. – To dlatego, że niemal każda jego wypowiedź wywołuje emocje – wyjaśnia. Emocje te mogą wkrótce być jeszcze większe. Kurski... 34
 • Trójka bez sternika 10 lut 2008, 22:00 35
 • Dyplomata z twarzą 10 lut 2008, 22:00 W życiu Stefana Mellera nie było miejsca na fałsz i zakłamanie 35
 • Komisyjne samobójstwo 10 lut 2008, 22:00 Robienie spektaklu z rozliczania IV RP tylko zaszkodzi platformie 35
 • Polscy kochankowie 10 lut 2008, 22:00 Telewizyjne gwiazdy pomagają nam osiągnąć orgazm 36
 • Obsesja prawdy 10 lut 2008, 22:00 Wariografy wkraczają do urzędów i firm 41
 • Nowa walka klas 10 lut 2008, 22:00 Wszyscy chcą mieć lepiej, ale lepsza pensja należy się tylko silnym i zdeterminowan 42
 • Ludzie z obietnic 10 lut 2008, 22:00 Pomoc oferowana poszkodowanym w katastrofach kończy się zwykle na słowach 44
 • Ryba po polsku - Jak czekista z czekistą 10 lut 2008, 22:00 Powierzmy obowiązki wywiadowcze jakiejś służbie zagranicznej, na przykład rosyjskiej FSB 47
 • Hodowla mistrzów 10 lut 2008, 22:00 Dziesięć lat temu 18-letni piłkarz był dużym chłopcem, dziś to stuprocentowy profesjonalista 48
 • Giełda 10 lut 2008, 22:00 50
 • Rozgrywka Play 10 lut 2008, 22:00 Był głośny debiut i intensywna, często kontrowersyjna kampania reklamowa. Ale nie zapewniły one Play tytułu najszybciej zdobywającej rynek sieci komórkowej. Na koniec 2007 r. czwarty na polskim rynku operator zdobył prawie 850 tys.... 50
 • Sarkozy za 1 euro 10 lut 2008, 22:00 1 euro Nicolasowi Sarkozy’emu i 60 tys. euro jego żonie Carli Bruni – takie odszkodowania zapłacą linie lotnicze Ryanair. Przewoźnik wykorzystał w kampanii reklamowej wizerunek prezydenckiej pary bez jej zgody. Reklama... 50
 • Karmienie portfela 10 lut 2008, 22:00 Dobrze karm dzieci, a kiedy dorosną, będą lepiej zarabiały – przekonują brytyjscy naukowcy. Przeanalizowali oni zarobki mężczyzn z Gwatemali, którzy w latach 70. do osiągnięcia trzeciego roku życia przyjmowali dwa rodzaje odżywek... 50
 • Polski Kerviel 10 lut 2008, 22:00 Polska ma swojego Jérôme’a Kerviela – oczywiście, na miarę naszych możliwości. Francuz jest oskarżany o doprowadzenie do strat w banku Société Générale, które sięgnęły 4,8 mld euro. Polskim Kervielem jest pracownica... 50
 • Potężna ślicznotka 10 lut 2008, 22:00 Recenzja 50
 • Piwna Europa 10 lut 2008, 22:00 Piwo jest dziś ulubionym alkoholem Europejczyków. Jego sprzedaż rośnie od roku 2000. Przez ostatnie siedem lat odsetek osób deklarujących, że jest to ich ulubiony napój alkoholowy, wzrosła z 44 proc. do 55 proc. Odsetek miłośników... 50
 • Kłamstwo płacowe 10 lut 2008, 22:00 W budżetówce zarabia się więcej niż w prywatnych firmach 52
 • Nieustające embargo 10 lut 2008, 22:00 Rosja nie potrzebuje i nie chce swobodnego handlu z Polską 58
 • Inżynierowie kryzysu 10 lut 2008, 22:00 Czy polscy analitycy majstrują przy giełdzie? 62
 • Trzy grosze 10 lut 2008, 22:00 65
 • Reformatorska zadyszka 10 lut 2008, 22:00 Rząd wycofuje się z obietnicy obniżenia podatków 65
 • Wojna o umysły 10 lut 2008, 22:00 Spadki na giełdach to głębsza korekta, a nie bessa 65
 • Zgrana karta 10 lut 2008, 22:00 "Kartę nauczyciela" trzeba wyrzucić do kosza 65
 • Know - How 10 lut 2008, 22:00   66
 • Nie mówią, ale słuchają 10 lut 2008, 22:00 Morskie legwany są całkowicie nieme, ale za to uważnie słuchają. Potrafią odróżnić zwykłe trele wyśpiewywane przez przedrzeźniacza galapagoskiego od sygnału alarmowego, którym ten niewielki ptak ostrzega współbraci przed... 66
 • Poligamiczna monogamia 10 lut 2008, 22:00 Miłość niewiele zmieniła się od czasów epoki kamiennej. Miłość ludzi niewiele się też różni od zachowań innych ssaków. Tak przynajmniej twierdzi Helen Fisher w książce „Nowa psychologia miłości". Jedynie 3 proc.... 66
 • Seks na szpilkach 10 lut 2008, 22:00 Noszenie butów na wysokich obcasach zwiększa doznania erotyczne, bo wyrabia mięśnie dna miednicy – dowiodła włoska urolog dr Maria Cerruto. Mięśnie te są niezbędne kobietom do prawidłowego funkcjonowania pęcherza moczowego,... 66
 • Kolonoskopia w kapsułce 10 lut 2008, 22:00 66
 • Łowczynie ojców 10 lut 2008, 22:00 Mężatki zdradzają podczas owulacji 68
 • Zdrowie w doniczce 10 lut 2008, 22:00 Rośliny są lepsze od nowoczesnych systemów wentylacyjnych 72
 • Winda do nieba 10 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Arthurem C. Clarkiem, naukowcem i pisarzem science fiction, autorem scenariusza filmu „2001: Odyseja kosmiczna” 76
 • Trzeci wymiar 10 lut 2008, 22:00 79
 • Era genetyki 10 lut 2008, 22:00 Tworzenie w laboratorium superdzieci stanie się normą 79
 • Nieszlachetny szlachcic 10 lut 2008, 22:00 W nauce stosunki wasalne nie zniknęły wraz z końcem feudalizmu 79
 • Zawracanie nauki kijkiem 10 lut 2008, 22:00 Polska powinna być krajem wolnym od GMO – przekonują niektórzy politycy i naukowcy. Równie dobrze można sobie życzyć, żeby Polska było wolna od motoryzacji i telefonów komórkowych. Unia Europejska przez wiele lat chciała być... 79
 • Cudotwórca z Helsinek 10 lut 2008, 22:00 Czy Polska zaznałaby finlandyzacji, gdyby marszałek Piłsudski żył kilka lat dłużej? 80
 • Górna półka - Heban i krew 10 lut 2008, 22:00 Szczególne miejsce Wojciechowi Albińskiemu w polskiej literaturze zapewnił już debiutancki zbiór opowiadań „Kalahari" z 2003 r. Zaskoczeniem był nie tyle wiek 68-letniego wówczas pisarza, ile oryginalność i dojrzałość jego... 83
 • Bez granic 10 lut 2008, 22:00 84
 • Cytat tygodnia 10 lut 2008, 22:00 "Od wielu lat znam rodzinę Kennedych, ale po raz pierwszy widzę między nimi tak dużą różnicę zdań"Arnold Schwarzenegger, gubernator stanu Kalifornia i mąż Marii Shriver, siostrzenicy prezydenta Johna F. Kennedy’ego,... 84
 • Rakiety ajatollahów 10 lut 2008, 22:00 Iran, który straszy świat programem nuklearnym, postawił na podbój kosmosu. W ubiegłym tygodniu otwarto centrum badań kosmicznych i wystrzelono testową rakietę, która ma wynieść na orbitę satelitę badawczego „Omnid".... 84
 • Kwiz 10 lut 2008, 22:00 Sprawdź swoją wiedzę o świecie 1. W którym z krajów Unii Europejskiej jest najwyższe bezrobocie?a) Polska b) Słowacjac) Litwa2. Stolica jakiego kraju jest najwyżej położona?a) Kolumbiab) Nepalc) Boliwia 3. Kto był najmłodszym... 84
 • Wielki Brat patrzy 10 lut 2008, 22:00 Państwa coraz bardziej kontrolują swoich obywateli. Wskazuje na to raport „Indeks prywatności" przedstawiający poziom ochrony prawa do prywatności w 47 krajach świata. Według autorów raportu przygotowanego przez brytyjską... 84
 • Wrestling polityczny 10 lut 2008, 22:00 Czy Ameryce jest potrzebny "rząd jedności narodowej"? 86
 • Bałkańska pułapka 10 lut 2008, 22:00 Polska nie powinna popierać niepodległości Kosowa 90
 • Niewybaczalne wykolejenie 10 lut 2008, 22:00 Moda na symbole III Rzeszy w Niemczech i za granicą przybiera rozmiary epidemii 92
 • Trzy światy 10 lut 2008, 22:00 94
 • Pacyfizm niemiłosierny 10 lut 2008, 22:00 Zawieszenie misji w Czadzie obnaża niezdolność Europy do działania 94
 • Portret trumienny 10 lut 2008, 22:00 Kiedy w innych krajach unii politycy odchodzą od władzy, we Włoszech dopiero o nie marzą 94
 • Prawo Marty’ego 10 lut 2008, 22:00 W Europie prawo do szczęścia ma nawet terrorysta 94
 • Pasaż 10 lut 2008, 22:00 96
 • Zakochani.pl 10 lut 2008, 22:00 Hilary Swank nie obchodzi walentynek, bo uważa, że zakochani powinni sobie okazywać uczucia codziennie, a nie tylko od święta. Mimo takich poglądów aktorka umili walentynki niejednej polskiej parze – film „P.S. Kocham... 96
 • Złote serce 10 lut 2008, 22:00 Biżuteria nie jest może prezentem oryginalnym, ale na pewno bezpiecznym. Sklepy jubilerskie Yes przygotowały na walentynki bogaty wybór złotych zawieszek w postaci serduszek. Można wybierać spośród wysadzanych brylantami, diamentami... 96
 • Anty-Doda 10 lut 2008, 22:00 Z okazji święta zakochanych firma Apple wzbogaciła linię iPodów nano o model w kolorze różowym. Do urządzenia przekonywać chyba nie trzeba – pozwala ono m.in. oglądać filmy, a jego wyświetlacz jest o 65 proc. jaśniejszy od... 96
 • Zakręcona randka 10 lut 2008, 22:00 Jacob’s Creek Shiraz Rose to nowość w Polsce – pierwsze dostępne w szerokiej dystrybucji wino z zakrętką zamiast korka. Podczas walentynkowej randki nie trzeba więc pamiętać o korkociągu. Poza wygodą otwierania... 96
 • Voucher na miłość 10 lut 2008, 22:00 A może by tak zafundować swojej połówce lekcję tańca z Marcinem Hakielem, znanym z „Tańca z gwiazdami", lub lot na paralotni? Takiej niespodzianki nie trzeba długo planować. Można ją zamówić w Wyjatkowyprezent.pl, czyli w... 96
 • List na butelce 10 lut 2008, 22:00 Trudno o perfumy bardziej kojarzące się z miłością od Amor Amor marki Cacharel. Teraz ten owocowo‑kwiatowy zapach, a także jego męską wersję Amor Pour Homme można kupić w walentynkowej edycji My Amor. Do opakowania dołączono sto... 96
 • Truskawkowa kolacja 10 lut 2008, 22:00 Koktail „pocałuj mnie 2 razy", japońskie zaloty, kotleciki w obłoku miłości – takimi potrawami możemy podjąć ukochaną w warszawskiej restauracji AleGloria. Z okazji walentynek Magda Gessler stworzyła menu o nazwie... 96
 • Laser 10 lut 2008, 22:00   100
 • Krótko po wolsku - Instytut Przywracania Dziewictwa 10 lut 2008, 22:00 Brabancja, ojczyzna haftów i koronek, znów skupia na sobie uwagę światowych specjalistów sztuki cerowania. Tym razem chodzi o niezwykłą popularność, jaką w tym kraju zdobywa wśród młodych muzułmanek chirurgiczne przywracanie... 100
 • Metal light 10 lut 2008, 22:00 KoncertBywa nazywany grupą metalową dla grzecznych nastolatków. Bo Korn agresywne dźwięki serwuje w komercyjnej wersji light, nie rezygnując przy tym z wizerunku ostrego heavyrockowego zespołu. Choć działa „tylko" 15 lat, jest... 100
 • Wirtuoz komercji 10 lut 2008, 22:00 PłytaZnany i uznany gitarzysta Pat Metheny nagrał płytę z nowym składem. Kontrabasista Christian McBride i perkusista Antonio Sanchez to duet, z którym koncertuje od lat. Panowie, w przerwie między jednym a drugim występem, wpadli do... 100
 • Fabryka formatów 10 lut 2008, 22:00 Gdyby nie Holendrzy, telewizji nie dałoby się oglądać 102
 • Diamentowa chałtura 10 lut 2008, 22:00 O pozycji muzyka decyduje dziś zaproszenie na prywatny koncert do Moskwy 106
 • Kino na bezdechu 10 lut 2008, 22:00 U braci Coen nic nie jest takie jak w zwyczajnych filmach 110
 • Z trzeciego rzędu 10 lut 2008, 22:00 111
 • Łatwizna prowokacji 10 lut 2008, 22:00 Dzisiaj atakować Kościół to żadne ryzyko 111
 • New York, New York 10 lut 2008, 22:00 Miejsce westernu zajmuje streetstern 111
 • Niesmak i zdziwienie 10 lut 2008, 22:00 W TVP sukces mierzy się tylko przez medialny oddźwięk 111
 • Wencel gordyjski - Chodźmy się zabić 10 lut 2008, 22:00 Styl emo udzielił się politykom, którzy ostatnio rozprawiają wyłącznie o śmierci i miłości 112
 • Ueorgan Ludu 10 lut 2008, 22:00 Wróg czai się wszędzie * Zamiast laptopa -  asystentka* Troska pani minister * Czekamy na Schleswik-Holstein 113
 • Skibą w mur - Podniecenie na życzenie 10 lut 2008, 22:00 Polki uważają, że idealnym zajęciem dla faceta jest zawód komandosa 114

ZKDP - Nakład kontrolowany