Kłamstwo płacowe

Kłamstwo płacowe

W budżetówce zarabia się więcej niż w prywatnych firmach
Rząd powinien skończyć z powiększającą się dysproporcją w wynagrodzeniach" – grzmiał niedawno szef SLD Wojciech Olejniczak. Przekonywał, że pracownicy tzw. sfery budżetowej najmniej korzystają ze wzrostu płac, dlatego jego ugrupowanie popiera roszczenia wszystkich grup zawodowych. „Żądania są słuszne, ale oczekiwana skala podwyżek jest nierealna i niemożliwa do spełnienia" – zgadzał się z nim szef klubu PO Zbigniew Chlebowski. Tymczasem z badań (m.in. z opublikowanej w 2007 r. „Diagnozy społecznej") wynika, że to właśnie pracownicy budżetówki zarabiają najwięcej.
Wśród pięciu najlepiej opłacanych zawodów w Polsce (informacje o zarobkach zostały podane przez samych zainteresowanych) trzy to profesje, w których pensje wypłaca w większości państwo (nauczyciele akademiccy, lekarze, urzędnicy). Najlepiej zarabiają prawnicy, wśród których są także opłacani przez państwo sędziowie (adwokatom, notariuszom i radcom prawnym wysokie zarobki zapewnia państwo, ciągle blokując konkurencji dostęp do zawodu). Jedynym „niebudżetowym" zawodem, który pod względem zarobków może się równać z pensjami w budżetówce, są menedżerowie dużych firm (trzecie miejsce w Polsce). W pierwszej dziesiątce najlepiej opłacanych zawodów są także „budżetowi" policjanci i górnicy, którzy wyprzedzili m.in. informatyków i finansistów.

Klasa uprzywilejowana
Po 1989 r. przedstawiciele sfery budżetowej systematycznie stawali się uprzywilejowaną klasą nieźle zarabiających, chronionych przed zwolnieniem i roszczeniowo nastawionych pracowników. Na przykład pracownicy służb mundurowych mogą przejść na emeryturę po 15 latach pracy (są już w Polsce emerytowani policjanci, którzy mają 33 lata). Wówczas otrzymują 40 proc. policyjnej pensji i mogą dorabiać w prywatnym sektorze. Nauczyciele z kolei pracują 18 godzin tygodniowo. Mogą także trzy razy w ciągu kariery zawodowej wziąć roczny płatny urlop na podreperowanie zdrowia (do tego mają prawo do wcześniejszej emerytury po 30 latach pracy). Górnicy zaś dostają trzynastą i czternastą pensję.
Dodatkową premią dla pracowników sfery budżetowej jest to, że ich pracodawcą jest państwo, co oznacza niewielką kontrolę jakości wykonywanej pracy. Kilka tygodni temu przypadkowo wybuchła afera, kiedy się okazało, że w szkole podstawowej w Witaszycach przez 17 lat uczył biologii nauczyciel nie mający tytułu magistra. Jego uczniowie przyznali, że na lekcjach zajmował się głównie opowiadaniem historii ze swojego życia. Opowiadałby je pewnie do wcześniejszej, finansowanej przez podatników emerytury, gdyby nowy dyrektor szkoły nie poprosił go o oryginał dyplomu.
Pracownicy państwowych firm i budżetówki nadużywają także prawa do zwolnień lekarskich. Jeśli wierzyć statystykom, to policjanci chorują pięć razy częściej niż statystyczny Polak. Ciekawe, że podczas protestu celników nielegalnie strajkujący (z uwagi na zawód zgodnie z prawem nie mogą zaprzestać pracy) grozili masowym braniem zwolnień lekarskich. Ponieważ nikt nie choruje na zawołanie, to dziwi pewność, z jaką protestujący wypowiadali takie groźby. Czyżby jeden patologiczny system (ochrony zdrowia) wspierał drugi?

Posada marzenie
Liderzy protestujących pracowników sfery budżetowej rozgłaszali, jakie to głodowe pensje otrzymują lekarze, policjanci czy nauczyciele. Tymczasem mimo że prywatny sektor ma największe problemy w historii ze znalezieniem pracowników, do rzekomo źle opłacanej budżetówki chętni walą drzwiami i oknami. Na przykład do mazowieckiej policji przyjęto w 2007 r. 272 osoby, ale chętnych było aż 1989. To ponad siedmiu kandydatów na każde miejsce pracy. Można to porównać tylko z konkurencją o indeksy na najbardziej obleganych kierunkach studiów. Z kolei kilka miesięcy temu w częstochowskim wydaniu „Gazety Wyborczej" napisano, że co roku jest ponad dwustu nowych chętnych absolwentów do pracy w publicznych szkołach – jako nauczycieli polskiego albo historii, chociaż nie ma tam żadnych nowych etatów dla nauczycieli tych przedmiotów. Nauczyciele zadziwiająco mocno trzymają się swoich głodowych pensji.
Ośmiogodzinny dzień pracy w państwowej firmie pozwala bez problemu dorabiać. Sfera budżetowa jest wręcz „paliwem" dla szarej strefy w Polsce. Chociaż masowo rośnie zatrudnienie, a każdy, kto wykaże minimalną inicjatywę, jest w stanie znaleźć legalną pracę, to, jak wynika z najnowszych badań CASE, liczba Polaków pracujących w szarej strefie jest tylko o 100 tys. osób mniejsza niż w 2004 r., kiedy w Polsce było 20-procentowe bezrobocie. Dlaczego prawie nic się nie zmieniło? Bo dla większości osób pracujących w szarej strefie jest to działalność dodatkowa, oprócz legalnej pracy. Jest to możliwe przede wszystkim w wypadku pracowników sfery budżetowej, takich jak lekarze i nauczyciele. Od tych pierwszych banki nie wymagają nawet zaświadczenia o dochodach przy braniu kredytów. Bankowcy zdają sobie sprawę, że znacznej części swoich dochodów lekarze nie byliby w stanie udokumentować.
Sektor państwowy w Polsce należy do największych spośród krajów UE. Wytwarza ponad jedną piątą PKB i zatrudnia prawie 30 proc. pracowników. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii budżetówka wypracowuje tylko 2,3 proc. PKB, a w najmniej liberalnej (spośród tzw. starych krajów UE) Grecji – 14 proc. PKB. – Jest to system tak niewydolny, że stopniowo wypiera go sektor prywatny – komentuje Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha. Prywatna służba zdrowia w Polsce nie może nadążyć za obsługiwaniem chętnych. Podobnie jest z edukacją, w której trudno nie zauważyć samonapędzającego się mechanizmu. Niska jakość nauczania w publicznych szkołach gwarantuje stały dopływ klientów na prywatne korepetycje. Z badań przeprowadzonych przez Open Society Institute wynika, że z prywatnych lekcji korzystała już połowa uczniów klas maturalnych, a wpływy nauczycieli z korepetycji sięgają 7 mld zł rocznie, co oznacza, że na statystycznego nauczyciela przypada 14 tys. zł rocznie.

Mit biednego lekarza
Badania opinii publicznej wskazują, że nieznaczna większość Polaków popiera protesty i żądania płacowe. Czy robiliby tak, gdyby znali faktyczne dochody pracowników służby zdrowia? Nawet Ministerstwo Zdrowia nie wie, ile zarabia 80 tys. polskich lekarzy. Przeciętny lekarz ma dochody z trzech miejsc pracy, a więc dane otrzymywane ze szpitali mówią co najwyżej o ułamku ich rzeczywistych zarobków. – Takie dane nie uwzględniały także dochodów z prywatnych praktyk, które prowadzi dwie trzecie polskich lekarzy – potwierdza Adam Kozierkiewicz, ekspert ds. ekonomiki zdrowia. O tym, że nie jest to tylko przypadek, świadczą wyniki badania płac z „Diagnozy społecznej 2007". Lekarze są piątą pod względem wysokości zarobków grupą zawodową w Polsce (na 32 zawody ujęte w klasyfikacji). Zarabiają, według własnych deklaracji, średnio 2985 zł netto i jest to tylko 446 zł mniej niż pierwsi w rankingu prawnicy, a więcej niż menedżerowie małych firm, psychologowie, ekonomiści i informatycy.
Losowo wybraliśmy oświadczenia trzech z dwudziestu lekarzy, którzy są posłami. Dla wszystkich głównym źródłem dochodu jest pensja z posady w placówce publicznej służby zdrowia i wszyscy płacą podatki w trzecim, najwyższym przedziale skali podatkowej, co oznacza, że należą do jednego procenta najlepiej zarabiających Polaków. Na przykład Tadeusz Naguszewski, poseł PO i ordynator oddziału chorób wewnętrznych w wojewódzkim szpitalu w Elblągu, zarobił w 2007 r. tylko w tej publicznej placówce prawie 141 tys. zł. Do tego dochodzi 2,1 tys. zł z prywatnego gabinetu lekarskiego oraz mniejsze dochody z kilku innych źródeł, czyli w sumie ponad 166 tys. zł. O tym, że pieniądze nie stanowią dla Naguszewskiego problemu, świadczy to, że jest właścicielem dwóch mercedesów klasy C.
Kolejny wylosowany lekarz polityk to Krzysztof Grzegorek z PO, dyrektor ZOZ w Skarżysku Kamiennej. Tylko z tytułu zatrudnienia w ZOZ w 2007 r. zarobił 144 tys. zł. Jak zarabiał jego prywatny gabinet lekarski? Cytujemy: przychód 0 zł, dochód 520 zł. Do pracy jeździ albo audi A6 albo mercedesem klasy E. Najbiedniejszym z trójki jest Marek Balicki z LiD, dyrektor Szpitala Wolskiego, który zarobił ponad 126 tys. zł brutto (jest właścicielem toyoty avensis i hondy accord). Jak widać, nie bez powodu podczas jednej z sejmowych debat poświęconych zarobkom w służbie zdrowia poseł PiS Ludwik Dorn żartobliwie komentował żądania podwyżek słowami: „Pokaż, lekarzu, co masz w garażu". Co ciekawe, zarobki lekarzy można łatwo obliczyć na podstawie ich zeznań podatkowych, ale nikt tego nigdy nie zrobił, nawet domagające się podwyżek organizacje samorządu lekarskiego. Podobnie jest z dochodami pielęgniarek, które do oficjalnych zarobków otrzymują również pieniądze od chorych lub ich rodzin za „dodatkową opiekę".

Mit biednego nauczyciela
Nieprawdziwy jest również obiegowy pogląd o niskich zarobkach nauczycieli. W Polsce pracuje ponad 520 tys. nauczycieli (w tym 100 tys. w szkołach wyższych). Fakt, że nauczyciele publicznych szkół wyższych to elita finansowa Polski, mało kto kwestionuje. ZNP twierdzi, że naprawdę mało zarabiają nauczyciele szkół podstawowych i liceów, ale dane również tego nie potwierdzają. Pod koniec 2007 r. „Dziennik Łódzki" zajrzał do oświadczeń majątkowych tych nauczycieli, którzy zostali radnymi. I choć z oficjalnych danych wynika, że nauczyciel dyplomowany zarabia 2195 zł brutto, to z podanych przez gazetę przykładów wynika, że zarabiają oni prawie dwa razy więcej (na przykład Maria Piątek, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej w Sierzchowach w powiecie rawskim, zarabia 3 773 zł). Różnica bierze się z tego, że nauczycielom przysługuje co najmniej kilka różnych dodatków (wszystkich ich jest 14), które podwyższają pensję. Nawet według oficjalnych danych ZUS, nauczyciele mają średnią płacę wyższą niż średnia krajowa. A to wszystko, przypomnijmy, bez uwzględnienia dochodów z korepetycji.
Obecne protesty są nie tyle spowodowane dramatyczną sytuacją pracowników sektora państwowego, ile próbą wyszarpania „swojej" części premii od wzrostu gospodarczego. Polityków rządu i opozycji mówiących o „uzasadnionych żądaniach płacowych" można porównać do lemingów. Małe gryzonie z tundry mają tę przypadłość, że zbliżając się do morza, nabierają pewności, iż mogą je przepłynąć i znaleźć po drugiej stronie pożywienie. Rzucają się w wodę i giną. Podobnie skończą politycy, którzy będą uważać, że można zaspokoić żądania płacowe strefy budżetowej. To nierealne, bo właściwie każdy uważa, że zarabia za mało. 
Chora budżetówka
Z raportu Banku Światowego wynika, że publiczną służbę zdrowia źle ocenia ponad połowa Polaków i jest to najgorszy wynik spośród wszystkich państw Unii Europejskiej (oprócz Rumunii). Także jakość pracy nauczycieli pozostawia wiele do życzenia. Z opublikowanego pod koniec 2007 r. przez OECD raportu o osiągnięciach edukacyjnych uczniów (tzw. raport PISA) wynika, że polska szkoła nie uczy myślenia. Na przykład w kategorii „posługiwanie się argumentacją opartą na nauce" najwyższe wyniki osiąga tylko 1 proc. polskich uczniów, podczas gdy średnio w innych krajach OECD uczniów wybitnych w tej dziedzinie jest dwuipółkrotnie więcej. Jedną wielką kompromitacją Polski są efekty pracy naszych sędziów. Jak wynika z ostatniego rankingu Doing Business, przygotowanego przez Bank Światowy, odzyskanie długu w polskim sądzie trwa przeciętnie aż 833 dni i jest to dwa razy dłużej niż średnio w krajach OECD oraz prawie trzy razy dłużej niż na przykład na Węgrzech.


Okładka tygodnika WPROST: 7/2008
Więcej możesz przeczytać w 7/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 9
 • seweryn IP
  W pełni podzielam trafne spostrzeżenia autorów tak właśnie przedstawia się szara rzeczywistość w tym kraju.
  By zmienić tą opinie powinno się wszystkim prawnikom i lekarzom wprowadzić kasy fiskalne.
  Proszę autorów o padanie zarobków pracowników w firmach prywatnych - gdzie im do tej elity naszego społeczeństwa
  lekarzy,adwokatów,nauczycieli i urzędasów. Gdy wybije piętnasta miasta się korkują z ich przepracowania.
  • Justyna IP
   Nie wiem, skąd autorzy brali tak bzdurne informacje. Dlaczego jedna po drugiej padają w artykule krzywdzące generalizacje (lekarze=łapówki; nauczyciele=korepetycje)? Czy ktoś spotkał managera pracującego za 3000 zł.? Ci managerowie, których znam, o pensji poniżej 10 000 mówią \"pensyjka\".
   Nauczyciel pracuje 40 godzin w tygodniu, w tym 18 godzin lekcji. Większość nauczycieli w szkole, w której jestem wicedyrektorem, to zaangażowani i oddani młodzieży nauczyciele, którzy, aby się przygotować i sprawdzić prace uczniów, z nawiązką \"wypracowują \" przyznane im 22 godziny \"niedydaktyczne\", a do tego dochodzą konferencje, zebrania , szkolenia - wszystko po lekcjach. Większość z nich chętnie spędzałaby 40 godzin w szkole, byle tylko nie nosić pracy do domu. Dlaczego tych \"niedydaktycznych\" godzin nie mogą realizować w szkole? Bo w polskich szkołach nie ma dla nich ani biurka do pracy, ani komputera, o innych drobiazgach nie wspomnę. Czy nikomu nie przyszło na myśl, że nauczyciel sprawdzając prace w domu i przygotowując się w domu - robi to wszystko na prywatnym sprzęcie i sam ponosi opłaty za miejsce pracy? Polecam autorom pracę w szkole i zapewniam, że znalezienie nauczyciela z wysokimi kwalifikacjami i zaangażowanego wcale nie jest łatwe, co przy krociowych pensjach opisanych przez autorów nie powinno stanowić problemu. Pozdrawiam,
   • nulkah IP
    Taaak, lekarze mają dodatkowe pieniądze z łapówek, pielęgniarki z tego, co dostaną do kieszeni, a nauczyciele z korepetycji...Pan wymieniający mi kuchenkę gazową w ciągu 10 minut i skasował 50 zł zrobił to zapewne w ramach misji. Kierując się logiką autorów, można powiedzieć, że kelner otrzymujący napiwki jest przestępcą podatkowym. Redaktorzy też otrzymują wygórowane honoraria - napisanie takiego artykułu to tylko parę godzin pracy...
    • adam_nikolajew@wp.pl IP
     Nie chcę być wścibski, ale jestem ciekaw ile Panowie Pińscy dostają za stronę takich bzdur
     • Piotr IP
      Klamstwo \"wprostowe\"!
      Autorzy z nienawiścią opisują ksieżycowe pensje lekarzy-podają jednak nieprawdziwe informacje,jakoby lekarze,a nawet i inni pracownicy byli pracownikami budzetówki-NIE SĄ!

      Spis treści tygodnika Wprost nr 7/2008 (1312)

      • Na stronie - Donkiszoci polityki 10 lut 2008, 22:00 Po Kazimierzu Marcinkiewiczu nie zostały nawet bałwany 3
      • Wprost od czytelników 10 lut 2008, 22:00 Wielka wyprzedażGratuluję bardzo dobrego artykułu „Wielka wyprzedaż" (nr 6). Gdyby takich publikacji było więcej, może rynek mieszkaniowy nie byłby tak przegrzany, co jest niekorzystne dla przeciętnego Polaka. Wszyscy się... 3
      • Posłowie oddają organy 10 lut 2008, 22:00 Medycyna 6
      • Schetyna odbiera ochronę ludziom prezydenta 10 lut 2008, 22:00 BOR 6
      • Kaczyński live 10 lut 2008, 22:00 Politycy 6
      • Artykuły "Wprost" tekstami roku 2007 10 lut 2008, 22:00 Media 6
      • Platforma w dół 10 lut 2008, 22:00 Sondaż 6
      • Skaner 10 lut 2008, 22:00 6
      • Dossier 10 lut 2008, 22:00 Donald lubi pozycje rozkroczne Tadeusz Cymański w TVN 24 o tym, że premier nie odwoła Mariusza Kamińskiego, choć "ma do niego ograniczone zaufanie"Jak się boi życia i ludzi, to do schronu razem z kotkiem i nie wychodzić na... 8
      • PYTANIA NIEPOLITYCZNE: Zapatero zdobył moje serce 10 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Izabelą Walentyną Jarugą-Nowacką, posłanką LiD 8
      • Ludzie 10 lut 2008, 22:00 Bruni zlustrowanaFrancuskie media zlustrowały majątek Carli Bruni, świeżo upieczonej małżonki Nicolasa Sarkozy’ego. Wygląda na to, że to prezydent Francji nieźle się wżenił. Majątek eksmodelki wart jest prawie 19 mln euro,... 9
      • Taniec z córkami 10 lut 2008, 22:00 Kariery 9
      • "Wprost" uruchomił agregator blogów 10 lut 2008, 22:00 www.blogbox.com.pl 10
      • Policjanci i prokuratorzy na liście śmierci 10 lut 2008, 22:00 Mafia 10
      • Krall we Wrocławiu 10 lut 2008, 22:00 Koncert 10
      • Willa na kółkach 10 lut 2008, 22:00 Na stronie www.andersonmobileestates.com za – bagatela – 5 mln zł można zamówić zamontowany na ciężarówce apartament o powierzchni 111 m².Cena robi wrażenie, ale to „tylko" trzykrotność ceny mieszkania o tej... 12
      • Sawka czatuje 10 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
      • Poczta 10 lut 2008, 22:00 OŚWIADCZENIEW artykule „Polityka i kamienie szlachetne" („Wprost”, nr 11/2006) znalazły się nieprawdziwe zarzuty dotyczące tego, że Paweł Piskorski, będąc prezydentem m.st. Warszawy, miał zamiar wyłudzić kredyt z... 14
      • Playback 10 lut 2008, 22:00 Premier Polski Donald Tusk i prezydent Rosji Wladimir Putin 14
      • Poczta 10 lut 2008, 22:00 OŚWIADCZENIEWartykule „Polityka i kamienie szlachetne" („Wprost”, nr 11/2006) znalazły się nieprawdziwe zarzuty dotyczące tego, że Paweł Piskorski, będąc prezydentem m.st. Warszawy, miał zamiar wyłudzić kredyt z... 14
      • Wprost przeciwnie - Epatowanie dyplomacją 10 lut 2008, 22:00 Szef MSZ nie szkodzi w kraju, a szkodzenie za granicą jest mało zrozumiałe dla przeciętnego zjadacza chleba 16
      • Fotoplastykon 10 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 17
      • Z życia koalicji 10 lut 2008, 22:00 Dotychczasowe strajki nie miały wielkiego wpływu na rząd. Ale do protestów szykują się podobno psychiatrzy i psychologowie, co dla obecnej ekipy może być ogromnym zagrożeniem. Dla poprzedniej zresztą też.Na początku marca w... 18
      • Z życia opozycji 10 lut 2008, 22:00 Ponoć PiS ma ochotę odwołać Ćwiąkalskiego. Szans na to nie ma żadnych, ale kilka dni awantury murowane. Zastanawiamy się tylko nad motywami PiS. Czyżby tak bardzo lubili dostawać w dupę? To się nazywa przelicytować wszystkich. W... 19
      • Bilans tygodnia 10 lut 2008, 22:00 20
      • Walec Beenhakkera 10 lut 2008, 22:00 futbolCztery miesiące przed Euro 2008 reprezentacja Polski wygrała mecz towarzyski z Czechami, szóstą drużyną świata według FIFA. Kilka dni wcześniej w rezerwowym składzie Polacy pokonali Finlandię. Na razie zespół Beenhakkera jest... 20
      • CASA nie miała usterek 10 lut 2008, 22:00 katastrofa TO NIE wada techniczna była przyczyną katastrofy samolotu CASA – ujawnił minister obrony Bogdan Klich. Dodał, że z analizy czarnej skrzynki wynika, iż systemy pokładowe działały prawidłowo. Eksperci nie wykluczają, że... 20
      • Ewakuacja w cieniu debaty 10 lut 2008, 22:00 Służba zdrowiaPrawie 10 godzin trwała w Sejmie debata o stanie służby zdrowia. Minister Ewa Kopacz mówiła o zwiększeniu dostępności świadczeń medycznych i likwidacji zadłużenia szpitali. Podkreśliła jednocześnie, że na razie nie... 20
      • Rehabilitacja CBA 10 lut 2008, 22:00 ProkuraturaNie będzie śledztwa w sprawie złamania prawa przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Miało do tego dojść podczas akcji przeciwko Beacie Sawickiej, byłej posłance PO. Wszczęcia sprawy odmówiła poznańska prokuratura. Uznała,... 20
      • Studniówka Tuska 10 lut 2008, 22:00 Nasza mała stabilizacja – to najkrótsza charakterystyka rządów PO-PSL 22
      • Kompleks biskupi 10 lut 2008, 22:00 Dlaczego Polacy nie ufają kościelnym hierarchom 28
      • Arcyzamęt z arcyzbrodniarzami 10 lut 2008, 22:00 Policjant manipulował śledztwem w sprawie gangu obcinaczy palców? 30
      • Wróg numer 1 10 lut 2008, 22:00 Stosunki między Warszawą i Moskwą w najbliższych latach się nie poprawią 32
      • Postać tygodnia - Króliczek PiS Jacek Kurski 10 lut 2008, 22:00 Jacka Kurskiego albo się kocha, albo nienawidzi – twierdzi posłanka PiS Jolanta Szczypińska. – To dlatego, że niemal każda jego wypowiedź wywołuje emocje – wyjaśnia. Emocje te mogą wkrótce być jeszcze większe. Kurski... 34
      • Trójka bez sternika 10 lut 2008, 22:00 35
      • Dyplomata z twarzą 10 lut 2008, 22:00 W życiu Stefana Mellera nie było miejsca na fałsz i zakłamanie 35
      • Komisyjne samobójstwo 10 lut 2008, 22:00 Robienie spektaklu z rozliczania IV RP tylko zaszkodzi platformie 35
      • Polscy kochankowie 10 lut 2008, 22:00 Telewizyjne gwiazdy pomagają nam osiągnąć orgazm 36
      • Obsesja prawdy 10 lut 2008, 22:00 Wariografy wkraczają do urzędów i firm 41
      • Nowa walka klas 10 lut 2008, 22:00 Wszyscy chcą mieć lepiej, ale lepsza pensja należy się tylko silnym i zdeterminowan 42
      • Ludzie z obietnic 10 lut 2008, 22:00 Pomoc oferowana poszkodowanym w katastrofach kończy się zwykle na słowach 44
      • Ryba po polsku - Jak czekista z czekistą 10 lut 2008, 22:00 Powierzmy obowiązki wywiadowcze jakiejś służbie zagranicznej, na przykład rosyjskiej FSB 47
      • Hodowla mistrzów 10 lut 2008, 22:00 Dziesięć lat temu 18-letni piłkarz był dużym chłopcem, dziś to stuprocentowy profesjonalista 48
      • Giełda 10 lut 2008, 22:00 50
      • Rozgrywka Play 10 lut 2008, 22:00 Był głośny debiut i intensywna, często kontrowersyjna kampania reklamowa. Ale nie zapewniły one Play tytułu najszybciej zdobywającej rynek sieci komórkowej. Na koniec 2007 r. czwarty na polskim rynku operator zdobył prawie 850 tys.... 50
      • Sarkozy za 1 euro 10 lut 2008, 22:00 1 euro Nicolasowi Sarkozy’emu i 60 tys. euro jego żonie Carli Bruni – takie odszkodowania zapłacą linie lotnicze Ryanair. Przewoźnik wykorzystał w kampanii reklamowej wizerunek prezydenckiej pary bez jej zgody. Reklama... 50
      • Karmienie portfela 10 lut 2008, 22:00 Dobrze karm dzieci, a kiedy dorosną, będą lepiej zarabiały – przekonują brytyjscy naukowcy. Przeanalizowali oni zarobki mężczyzn z Gwatemali, którzy w latach 70. do osiągnięcia trzeciego roku życia przyjmowali dwa rodzaje odżywek... 50
      • Polski Kerviel 10 lut 2008, 22:00 Polska ma swojego Jérôme’a Kerviela – oczywiście, na miarę naszych możliwości. Francuz jest oskarżany o doprowadzenie do strat w banku Société Générale, które sięgnęły 4,8 mld euro. Polskim Kervielem jest pracownica... 50
      • Potężna ślicznotka 10 lut 2008, 22:00 Recenzja 50
      • Piwna Europa 10 lut 2008, 22:00 Piwo jest dziś ulubionym alkoholem Europejczyków. Jego sprzedaż rośnie od roku 2000. Przez ostatnie siedem lat odsetek osób deklarujących, że jest to ich ulubiony napój alkoholowy, wzrosła z 44 proc. do 55 proc. Odsetek miłośników... 50
      • Kłamstwo płacowe 10 lut 2008, 22:00 W budżetówce zarabia się więcej niż w prywatnych firmach 52
      • Nieustające embargo 10 lut 2008, 22:00 Rosja nie potrzebuje i nie chce swobodnego handlu z Polską 58
      • Inżynierowie kryzysu 10 lut 2008, 22:00 Czy polscy analitycy majstrują przy giełdzie? 62
      • Trzy grosze 10 lut 2008, 22:00 65
      • Reformatorska zadyszka 10 lut 2008, 22:00 Rząd wycofuje się z obietnicy obniżenia podatków 65
      • Wojna o umysły 10 lut 2008, 22:00 Spadki na giełdach to głębsza korekta, a nie bessa 65
      • Zgrana karta 10 lut 2008, 22:00 "Kartę nauczyciela" trzeba wyrzucić do kosza 65
      • Know - How 10 lut 2008, 22:00   66
      • Nie mówią, ale słuchają 10 lut 2008, 22:00 Morskie legwany są całkowicie nieme, ale za to uważnie słuchają. Potrafią odróżnić zwykłe trele wyśpiewywane przez przedrzeźniacza galapagoskiego od sygnału alarmowego, którym ten niewielki ptak ostrzega współbraci przed... 66
      • Poligamiczna monogamia 10 lut 2008, 22:00 Miłość niewiele zmieniła się od czasów epoki kamiennej. Miłość ludzi niewiele się też różni od zachowań innych ssaków. Tak przynajmniej twierdzi Helen Fisher w książce „Nowa psychologia miłości". Jedynie 3 proc.... 66
      • Seks na szpilkach 10 lut 2008, 22:00 Noszenie butów na wysokich obcasach zwiększa doznania erotyczne, bo wyrabia mięśnie dna miednicy – dowiodła włoska urolog dr Maria Cerruto. Mięśnie te są niezbędne kobietom do prawidłowego funkcjonowania pęcherza moczowego,... 66
      • Kolonoskopia w kapsułce 10 lut 2008, 22:00 66
      • Łowczynie ojców 10 lut 2008, 22:00 Mężatki zdradzają podczas owulacji 68
      • Zdrowie w doniczce 10 lut 2008, 22:00 Rośliny są lepsze od nowoczesnych systemów wentylacyjnych 72
      • Winda do nieba 10 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Arthurem C. Clarkiem, naukowcem i pisarzem science fiction, autorem scenariusza filmu „2001: Odyseja kosmiczna” 76
      • Trzeci wymiar 10 lut 2008, 22:00 79
      • Era genetyki 10 lut 2008, 22:00 Tworzenie w laboratorium superdzieci stanie się normą 79
      • Nieszlachetny szlachcic 10 lut 2008, 22:00 W nauce stosunki wasalne nie zniknęły wraz z końcem feudalizmu 79
      • Zawracanie nauki kijkiem 10 lut 2008, 22:00 Polska powinna być krajem wolnym od GMO – przekonują niektórzy politycy i naukowcy. Równie dobrze można sobie życzyć, żeby Polska było wolna od motoryzacji i telefonów komórkowych. Unia Europejska przez wiele lat chciała być... 79
      • Cudotwórca z Helsinek 10 lut 2008, 22:00 Czy Polska zaznałaby finlandyzacji, gdyby marszałek Piłsudski żył kilka lat dłużej? 80
      • Górna półka - Heban i krew 10 lut 2008, 22:00 Szczególne miejsce Wojciechowi Albińskiemu w polskiej literaturze zapewnił już debiutancki zbiór opowiadań „Kalahari" z 2003 r. Zaskoczeniem był nie tyle wiek 68-letniego wówczas pisarza, ile oryginalność i dojrzałość jego... 83
      • Bez granic 10 lut 2008, 22:00 84
      • Cytat tygodnia 10 lut 2008, 22:00 "Od wielu lat znam rodzinę Kennedych, ale po raz pierwszy widzę między nimi tak dużą różnicę zdań"Arnold Schwarzenegger, gubernator stanu Kalifornia i mąż Marii Shriver, siostrzenicy prezydenta Johna F. Kennedy’ego,... 84
      • Rakiety ajatollahów 10 lut 2008, 22:00 Iran, który straszy świat programem nuklearnym, postawił na podbój kosmosu. W ubiegłym tygodniu otwarto centrum badań kosmicznych i wystrzelono testową rakietę, która ma wynieść na orbitę satelitę badawczego „Omnid".... 84
      • Kwiz 10 lut 2008, 22:00 Sprawdź swoją wiedzę o świecie 1. W którym z krajów Unii Europejskiej jest najwyższe bezrobocie?a) Polska b) Słowacjac) Litwa2. Stolica jakiego kraju jest najwyżej położona?a) Kolumbiab) Nepalc) Boliwia 3. Kto był najmłodszym... 84
      • Wielki Brat patrzy 10 lut 2008, 22:00 Państwa coraz bardziej kontrolują swoich obywateli. Wskazuje na to raport „Indeks prywatności" przedstawiający poziom ochrony prawa do prywatności w 47 krajach świata. Według autorów raportu przygotowanego przez brytyjską... 84
      • Wrestling polityczny 10 lut 2008, 22:00 Czy Ameryce jest potrzebny "rząd jedności narodowej"? 86
      • Bałkańska pułapka 10 lut 2008, 22:00 Polska nie powinna popierać niepodległości Kosowa 90
      • Niewybaczalne wykolejenie 10 lut 2008, 22:00 Moda na symbole III Rzeszy w Niemczech i za granicą przybiera rozmiary epidemii 92
      • Trzy światy 10 lut 2008, 22:00 94
      • Pacyfizm niemiłosierny 10 lut 2008, 22:00 Zawieszenie misji w Czadzie obnaża niezdolność Europy do działania 94
      • Portret trumienny 10 lut 2008, 22:00 Kiedy w innych krajach unii politycy odchodzą od władzy, we Włoszech dopiero o nie marzą 94
      • Prawo Marty’ego 10 lut 2008, 22:00 W Europie prawo do szczęścia ma nawet terrorysta 94
      • Pasaż 10 lut 2008, 22:00 96
      • Zakochani.pl 10 lut 2008, 22:00 Hilary Swank nie obchodzi walentynek, bo uważa, że zakochani powinni sobie okazywać uczucia codziennie, a nie tylko od święta. Mimo takich poglądów aktorka umili walentynki niejednej polskiej parze – film „P.S. Kocham... 96
      • Złote serce 10 lut 2008, 22:00 Biżuteria nie jest może prezentem oryginalnym, ale na pewno bezpiecznym. Sklepy jubilerskie Yes przygotowały na walentynki bogaty wybór złotych zawieszek w postaci serduszek. Można wybierać spośród wysadzanych brylantami, diamentami... 96
      • Anty-Doda 10 lut 2008, 22:00 Z okazji święta zakochanych firma Apple wzbogaciła linię iPodów nano o model w kolorze różowym. Do urządzenia przekonywać chyba nie trzeba – pozwala ono m.in. oglądać filmy, a jego wyświetlacz jest o 65 proc. jaśniejszy od... 96
      • Zakręcona randka 10 lut 2008, 22:00 Jacob’s Creek Shiraz Rose to nowość w Polsce – pierwsze dostępne w szerokiej dystrybucji wino z zakrętką zamiast korka. Podczas walentynkowej randki nie trzeba więc pamiętać o korkociągu. Poza wygodą otwierania... 96
      • Voucher na miłość 10 lut 2008, 22:00 A może by tak zafundować swojej połówce lekcję tańca z Marcinem Hakielem, znanym z „Tańca z gwiazdami", lub lot na paralotni? Takiej niespodzianki nie trzeba długo planować. Można ją zamówić w Wyjatkowyprezent.pl, czyli w... 96
      • List na butelce 10 lut 2008, 22:00 Trudno o perfumy bardziej kojarzące się z miłością od Amor Amor marki Cacharel. Teraz ten owocowo‑kwiatowy zapach, a także jego męską wersję Amor Pour Homme można kupić w walentynkowej edycji My Amor. Do opakowania dołączono sto... 96
      • Truskawkowa kolacja 10 lut 2008, 22:00 Koktail „pocałuj mnie 2 razy", japońskie zaloty, kotleciki w obłoku miłości – takimi potrawami możemy podjąć ukochaną w warszawskiej restauracji AleGloria. Z okazji walentynek Magda Gessler stworzyła menu o nazwie... 96
      • Laser 10 lut 2008, 22:00   100
      • Krótko po wolsku - Instytut Przywracania Dziewictwa 10 lut 2008, 22:00 Brabancja, ojczyzna haftów i koronek, znów skupia na sobie uwagę światowych specjalistów sztuki cerowania. Tym razem chodzi o niezwykłą popularność, jaką w tym kraju zdobywa wśród młodych muzułmanek chirurgiczne przywracanie... 100
      • Metal light 10 lut 2008, 22:00 KoncertBywa nazywany grupą metalową dla grzecznych nastolatków. Bo Korn agresywne dźwięki serwuje w komercyjnej wersji light, nie rezygnując przy tym z wizerunku ostrego heavyrockowego zespołu. Choć działa „tylko" 15 lat, jest... 100
      • Wirtuoz komercji 10 lut 2008, 22:00 PłytaZnany i uznany gitarzysta Pat Metheny nagrał płytę z nowym składem. Kontrabasista Christian McBride i perkusista Antonio Sanchez to duet, z którym koncertuje od lat. Panowie, w przerwie między jednym a drugim występem, wpadli do... 100
      • Fabryka formatów 10 lut 2008, 22:00 Gdyby nie Holendrzy, telewizji nie dałoby się oglądać 102
      • Diamentowa chałtura 10 lut 2008, 22:00 O pozycji muzyka decyduje dziś zaproszenie na prywatny koncert do Moskwy 106
      • Kino na bezdechu 10 lut 2008, 22:00 U braci Coen nic nie jest takie jak w zwyczajnych filmach 110
      • Z trzeciego rzędu 10 lut 2008, 22:00 111
      • Łatwizna prowokacji 10 lut 2008, 22:00 Dzisiaj atakować Kościół to żadne ryzyko 111
      • New York, New York 10 lut 2008, 22:00 Miejsce westernu zajmuje streetstern 111
      • Niesmak i zdziwienie 10 lut 2008, 22:00 W TVP sukces mierzy się tylko przez medialny oddźwięk 111
      • Wencel gordyjski - Chodźmy się zabić 10 lut 2008, 22:00 Styl emo udzielił się politykom, którzy ostatnio rozprawiają wyłącznie o śmierci i miłości 112
      • Ueorgan Ludu 10 lut 2008, 22:00 Wróg czai się wszędzie * Zamiast laptopa -  asystentka* Troska pani minister * Czekamy na Schleswik-Holstein 113
      • Skibą w mur - Podniecenie na życzenie 10 lut 2008, 22:00 Polki uważają, że idealnym zajęciem dla faceta jest zawód komandosa 114

      ZKDP - Nakład kontrolowany