Bałkańska pułapka

Bałkańska pułapka

Polska nie powinna popierać niepodległości Kosowa
Secesja Kosowa kłóci się z interesem Polski. Dziwi więc pasywność naszej dyplomacji, która najwyraźniej nie jest zainteresowana konsekwencjami rozpadu Serbii. Czy na wzór swej satelickiej polityki zagranicznej prowadzonej w latach 90. XX wieku, Warszawa przyłączy się po prostu do stanowiska najsilniejszych państw Unii Europejskiej?
Państwo bez państwowości
Dążenie Albańczyków zamieszkałych w Kosowie do uzyskania niepodległości nie jest niczym nowym. Po rozpadzie Jugosławii tendencje odśrodkowe ujawniły się w tym regionie bardzo szybko, wywołując krwawe konflikty. Dziś Kosowo jest o krok od zadeklarowania niepodległości. Zapowiada ogłoszenie secesji i suwerenności 16 lutego 2007 r. Dążenia te wspierają USA i większość starych członków UE. Jednak nawet przy takim poparciu trudno będzie Prištinie stworzyć niepodległe państwo bez uzyskania politycznej zgody Serbii. Normy prawa międzynarodowego sprzyjają bowiem bardziej utrzymaniu trwałości terytorialnej państw niż narodowym tendencjom odśrodkowym. Nawet w wypadku krajów wielonarodowych.
Problem państwowości Kosowa to zderzenie dwóch reguł prawa międzynarodowego: zasady nienaruszalności terytorialnej państw i prawa narodów do samostanowienia. Obie są częścią światowego systemu prawnego ONZ. Pierwsza z nich chroni granice państw ustanowione po II wojnie światowej. Każde ich samowolne naruszenie, niezależnie, czy przez czynniki zewnętrzne czy wewnętrzne, jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Organizacje i społeczność międzynarodowa są zobowiązane do wspierania kraju broniącego swej integralności. Natomiast treścią prawa do samostanowienia jest swoboda wyboru przez naród sposobu swojego politycznego bytu. Może on ustanowić własne państwo, przyłączyć się do kraju już istniejącego lub przyjąć inną formę egzystencji.
Na pierwszy rzut oka obie zasady wydają się sprzeczne. Ale to pozory. Ich wzajemne relacje zostały dawno jasno zdefiniowane, ponieważ uznano, że prawo do samostanowienia narodów zostało zrealizowane w momencie ustanawiania powojennego porządku terytorialnego. Wprawdzie w latach 50. i 60. XX wieku tym poglądem zachwiały azjatycko-afrykańskie ruchy antykolonialne, ale ONZ poradziło sobie z problemem przez przyjęcie w 1960 r. stosownej rezolucji. Potwierdziła ona prawo narodów do samostanowienia i jednocześnie zatwierdziła listę narodów i ludów, którym to prawo przysługuje. Nie ma na niej mieszkańców Kosowa, tak samo, jak Czeczenów, Kurdów, Basków itp. W efekcie dążenia separatystyczne są traktowane jako wewnętrzne sprawy państw.
Nawet wydarzenia z początku lat 90. XX wieku, kiedy w Europie doszło do zmian terytorialnych, chwiejących porządkiem poczdamskim, nie naruszyły obu zasad. Rozpad ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii czy zjednoczenie Niemiec były skutkiem politycznego konsensusu, zalegalizowanego następnie w stosownych traktatach. Takiego porozumienia brakuje w wypadku Kosowa. Belgrad zapowiada obronę swej integralności zgodnie z prawem. Dlatego będzie je mieć po swojej stronie.

Na spalonej ziemi
Społeczność międzynarodowa nie dysponuje w rzeczywistości żadnymi legalnymi instrumentami dla przeciwdziałania reakcjom Serbii. Nie jest możliwe zastosowanie ani sankcji ekonomicznych, ani środków przymusu, bo Karta NZ dopuszcza je tylko w wypadku naruszenia porządku i bezpieczeństwa międzynarodowego. A Serbia broni jedynie swej integralności. To wymuszanie na niej zgody na secesję byłoby pogwałceniem jej suwerenności. Na dodatek procedury Karty NZ wymagają dla zastosowania przymusu zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zasiadająca w niej Rosja podziela stanowisko Belgradu i dysponuje prawem weta. Nie jest nawet możliwe zastosowanie indywidualnych środków odwetowych przez państwa UE (np. embarga), ponieważ Serbia nie narusza praw tych państw.
Jedyną formułą działania ONZ mogłaby być interwencja humanitarna, ale dopiero wtedy, kiedy doszłoby do międzynarodowych zbrodni. Kosowo już chronią siły międzynarodowe, a wszystkie środowiska polityczne Serbii zapowiadają wyłącznie niemilitarne działania w obronie jedności państwa. W tej sytuacji nie pomoże nawet uznanie Kosowa przez zewnętrznych promotorów jego niepodległości, notabene będzie to działanie wbrew Karcie NZ. To Priština znajduje się na spalonej pozycji. Jeśli jednostronnie ogłosi secesję lub chwyci za broń w jej obronie, naruszy prawo międzynarodowe. Zwolennikom kosowskiej suwerenności pozostaje więc jedynie polityczne przekupienie Belgradu. Po wygranej Tadicia w wyborach prezydenckich nad Nikoliciem, narodowcem i zwolennikiem twardego stanowiska, wydaje się to odrobinę łatwiejsze.

Śląskie political fiction
Polska milczy w sprawie Kosowa, jakby to jej w ogóle nie dotyczyło. W praktyce godzi się na dyktat wielkich państw UE. A secesja Prištiny nie leży wcale w interesie Polaków, bo również poniesiemy jej konsekwencje. I nie chodzi tu wyłącznie o zagrożenie kolejną wojną domową na granicy UE czy destabilizacją Bałkanów. Problemem nie będzie też konieczność udziału Polaków w kolejnych międzynarodowych misjach wojskowych w tym regionie. Po prostu Kosowo jest gospodarczo niezdolne do samodzielnego bytu i jako suwerenne państwo będzie mogło istnieć wyłącznie przy dofinansowaniu przez UE, tak jak Palestyna. Ale unijni płatnicy netto nie zwiększą swych składek budżetowych. Zmniejszona zostanie więc pula przeznaczona dla beneficjentów z Europy Środkowo-Wschodniej, czyli przede wszystkim Polski.
Godne przemyślenia są też aspekty długofalowe. Bruksela namawia Serbię do zgody na secesję, a przewodniczący Parlamenttu Europejskiego Hans-Gert Poettering twierdzi wręcz, że nie będzie to dla niej strata. Serbia i Kosowo spotkają się przecież w przyszłości jako członkowie tej samej UE. To nic nowego. Duże kraje UE stosowały po 1990 r. wobec Europy Środkowej i Wschodniej politykę podwójnych standardów, szczególnie w sprawach mniejszości narodowych. Jednak silnym państwom europejskim o długiej tradycji integralnej rozpad nie zagraża. W innej sytuacji jest Polska. Mimo upływu ponad 60 lat od włączenia w granice RP, infrastrukturalny związek ziem zachodnich z centrum państwa jest nadal słaby. Z Poznania, Szczecina czy Wrocławia ciągle łatwiej dojechać do Berlina niż do Warszawy. Społeczną jedność osłabiają też ruchy etniczne. Obok organizacji niemieckiej mniejszości narodowej słyszymy o próbach powołania stowarzyszenia ludności narodowości śląskiej czy pomysłach na autonomizację Śląska. Jeśli dołączymy do tego unijne tendencje do regionalizacji i postępującą w efekcie pogłębiania integracji deprecjację roli granic państw narodowych w UE, w perspektywie 30 lat secesja zachodnich części polskiego terytorium nie będzie wcale zjawiskiem z pogranicza political fiction. Chyba że w tym okresie pokoleniu naszych następców uda się uczynić Polskę silnym europejskim krajem. 
Okładka tygodnika WPROST: 7/2008
Więcej możesz przeczytać w 7/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • Jurpol IP
  Z drugiej strony nie można tak jednoznacznie odwracać sie od suwerenności małych narodów lub społeczności

  Spis treści tygodnika Wprost nr 7/2008 (1312)

  • Na stronie - Donkiszoci polityki 10 lut 2008, 22:00 Po Kazimierzu Marcinkiewiczu nie zostały nawet bałwany 3
  • Wprost od czytelników 10 lut 2008, 22:00 Wielka wyprzedażGratuluję bardzo dobrego artykułu „Wielka wyprzedaż" (nr 6). Gdyby takich publikacji było więcej, może rynek mieszkaniowy nie byłby tak przegrzany, co jest niekorzystne dla przeciętnego Polaka. Wszyscy się... 3
  • Posłowie oddają organy 10 lut 2008, 22:00 Medycyna 6
  • Schetyna odbiera ochronę ludziom prezydenta 10 lut 2008, 22:00 BOR 6
  • Kaczyński live 10 lut 2008, 22:00 Politycy 6
  • Artykuły "Wprost" tekstami roku 2007 10 lut 2008, 22:00 Media 6
  • Platforma w dół 10 lut 2008, 22:00 Sondaż 6
  • Skaner 10 lut 2008, 22:00 6
  • Dossier 10 lut 2008, 22:00 Donald lubi pozycje rozkroczne Tadeusz Cymański w TVN 24 o tym, że premier nie odwoła Mariusza Kamińskiego, choć "ma do niego ograniczone zaufanie"Jak się boi życia i ludzi, to do schronu razem z kotkiem i nie wychodzić na... 8
  • PYTANIA NIEPOLITYCZNE: Zapatero zdobył moje serce 10 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Izabelą Walentyną Jarugą-Nowacką, posłanką LiD 8
  • Ludzie 10 lut 2008, 22:00 Bruni zlustrowanaFrancuskie media zlustrowały majątek Carli Bruni, świeżo upieczonej małżonki Nicolasa Sarkozy’ego. Wygląda na to, że to prezydent Francji nieźle się wżenił. Majątek eksmodelki wart jest prawie 19 mln euro,... 9
  • Taniec z córkami 10 lut 2008, 22:00 Kariery 9
  • "Wprost" uruchomił agregator blogów 10 lut 2008, 22:00 www.blogbox.com.pl 10
  • Policjanci i prokuratorzy na liście śmierci 10 lut 2008, 22:00 Mafia 10
  • Krall we Wrocławiu 10 lut 2008, 22:00 Koncert 10
  • Willa na kółkach 10 lut 2008, 22:00 Na stronie www.andersonmobileestates.com za – bagatela – 5 mln zł można zamówić zamontowany na ciężarówce apartament o powierzchni 111 m².Cena robi wrażenie, ale to „tylko" trzykrotność ceny mieszkania o tej... 12
  • Sawka czatuje 10 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
  • Poczta 10 lut 2008, 22:00 OŚWIADCZENIEW artykule „Polityka i kamienie szlachetne" („Wprost”, nr 11/2006) znalazły się nieprawdziwe zarzuty dotyczące tego, że Paweł Piskorski, będąc prezydentem m.st. Warszawy, miał zamiar wyłudzić kredyt z... 14
  • Playback 10 lut 2008, 22:00 Premier Polski Donald Tusk i prezydent Rosji Wladimir Putin 14
  • Poczta 10 lut 2008, 22:00 OŚWIADCZENIEWartykule „Polityka i kamienie szlachetne" („Wprost”, nr 11/2006) znalazły się nieprawdziwe zarzuty dotyczące tego, że Paweł Piskorski, będąc prezydentem m.st. Warszawy, miał zamiar wyłudzić kredyt z... 14
  • Wprost przeciwnie - Epatowanie dyplomacją 10 lut 2008, 22:00 Szef MSZ nie szkodzi w kraju, a szkodzenie za granicą jest mało zrozumiałe dla przeciętnego zjadacza chleba 16
  • Fotoplastykon 10 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 17
  • Z życia koalicji 10 lut 2008, 22:00 Dotychczasowe strajki nie miały wielkiego wpływu na rząd. Ale do protestów szykują się podobno psychiatrzy i psychologowie, co dla obecnej ekipy może być ogromnym zagrożeniem. Dla poprzedniej zresztą też.Na początku marca w... 18
  • Z życia opozycji 10 lut 2008, 22:00 Ponoć PiS ma ochotę odwołać Ćwiąkalskiego. Szans na to nie ma żadnych, ale kilka dni awantury murowane. Zastanawiamy się tylko nad motywami PiS. Czyżby tak bardzo lubili dostawać w dupę? To się nazywa przelicytować wszystkich. W... 19
  • Bilans tygodnia 10 lut 2008, 22:00 20
  • Walec Beenhakkera 10 lut 2008, 22:00 futbolCztery miesiące przed Euro 2008 reprezentacja Polski wygrała mecz towarzyski z Czechami, szóstą drużyną świata według FIFA. Kilka dni wcześniej w rezerwowym składzie Polacy pokonali Finlandię. Na razie zespół Beenhakkera jest... 20
  • CASA nie miała usterek 10 lut 2008, 22:00 katastrofa TO NIE wada techniczna była przyczyną katastrofy samolotu CASA – ujawnił minister obrony Bogdan Klich. Dodał, że z analizy czarnej skrzynki wynika, iż systemy pokładowe działały prawidłowo. Eksperci nie wykluczają, że... 20
  • Ewakuacja w cieniu debaty 10 lut 2008, 22:00 Służba zdrowiaPrawie 10 godzin trwała w Sejmie debata o stanie służby zdrowia. Minister Ewa Kopacz mówiła o zwiększeniu dostępności świadczeń medycznych i likwidacji zadłużenia szpitali. Podkreśliła jednocześnie, że na razie nie... 20
  • Rehabilitacja CBA 10 lut 2008, 22:00 ProkuraturaNie będzie śledztwa w sprawie złamania prawa przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Miało do tego dojść podczas akcji przeciwko Beacie Sawickiej, byłej posłance PO. Wszczęcia sprawy odmówiła poznańska prokuratura. Uznała,... 20
  • Studniówka Tuska 10 lut 2008, 22:00 Nasza mała stabilizacja – to najkrótsza charakterystyka rządów PO-PSL 22
  • Kompleks biskupi 10 lut 2008, 22:00 Dlaczego Polacy nie ufają kościelnym hierarchom 28
  • Arcyzamęt z arcyzbrodniarzami 10 lut 2008, 22:00 Policjant manipulował śledztwem w sprawie gangu obcinaczy palców? 30
  • Wróg numer 1 10 lut 2008, 22:00 Stosunki między Warszawą i Moskwą w najbliższych latach się nie poprawią 32
  • Postać tygodnia - Króliczek PiS Jacek Kurski 10 lut 2008, 22:00 Jacka Kurskiego albo się kocha, albo nienawidzi – twierdzi posłanka PiS Jolanta Szczypińska. – To dlatego, że niemal każda jego wypowiedź wywołuje emocje – wyjaśnia. Emocje te mogą wkrótce być jeszcze większe. Kurski... 34
  • Trójka bez sternika 10 lut 2008, 22:00 35
  • Dyplomata z twarzą 10 lut 2008, 22:00 W życiu Stefana Mellera nie było miejsca na fałsz i zakłamanie 35
  • Komisyjne samobójstwo 10 lut 2008, 22:00 Robienie spektaklu z rozliczania IV RP tylko zaszkodzi platformie 35
  • Polscy kochankowie 10 lut 2008, 22:00 Telewizyjne gwiazdy pomagają nam osiągnąć orgazm 36
  • Obsesja prawdy 10 lut 2008, 22:00 Wariografy wkraczają do urzędów i firm 41
  • Nowa walka klas 10 lut 2008, 22:00 Wszyscy chcą mieć lepiej, ale lepsza pensja należy się tylko silnym i zdeterminowan 42
  • Ludzie z obietnic 10 lut 2008, 22:00 Pomoc oferowana poszkodowanym w katastrofach kończy się zwykle na słowach 44
  • Ryba po polsku - Jak czekista z czekistą 10 lut 2008, 22:00 Powierzmy obowiązki wywiadowcze jakiejś służbie zagranicznej, na przykład rosyjskiej FSB 47
  • Hodowla mistrzów 10 lut 2008, 22:00 Dziesięć lat temu 18-letni piłkarz był dużym chłopcem, dziś to stuprocentowy profesjonalista 48
  • Giełda 10 lut 2008, 22:00 50
  • Rozgrywka Play 10 lut 2008, 22:00 Był głośny debiut i intensywna, często kontrowersyjna kampania reklamowa. Ale nie zapewniły one Play tytułu najszybciej zdobywającej rynek sieci komórkowej. Na koniec 2007 r. czwarty na polskim rynku operator zdobył prawie 850 tys.... 50
  • Sarkozy za 1 euro 10 lut 2008, 22:00 1 euro Nicolasowi Sarkozy’emu i 60 tys. euro jego żonie Carli Bruni – takie odszkodowania zapłacą linie lotnicze Ryanair. Przewoźnik wykorzystał w kampanii reklamowej wizerunek prezydenckiej pary bez jej zgody. Reklama... 50
  • Karmienie portfela 10 lut 2008, 22:00 Dobrze karm dzieci, a kiedy dorosną, będą lepiej zarabiały – przekonują brytyjscy naukowcy. Przeanalizowali oni zarobki mężczyzn z Gwatemali, którzy w latach 70. do osiągnięcia trzeciego roku życia przyjmowali dwa rodzaje odżywek... 50
  • Polski Kerviel 10 lut 2008, 22:00 Polska ma swojego Jérôme’a Kerviela – oczywiście, na miarę naszych możliwości. Francuz jest oskarżany o doprowadzenie do strat w banku Société Générale, które sięgnęły 4,8 mld euro. Polskim Kervielem jest pracownica... 50
  • Potężna ślicznotka 10 lut 2008, 22:00 Recenzja 50
  • Piwna Europa 10 lut 2008, 22:00 Piwo jest dziś ulubionym alkoholem Europejczyków. Jego sprzedaż rośnie od roku 2000. Przez ostatnie siedem lat odsetek osób deklarujących, że jest to ich ulubiony napój alkoholowy, wzrosła z 44 proc. do 55 proc. Odsetek miłośników... 50
  • Kłamstwo płacowe 10 lut 2008, 22:00 W budżetówce zarabia się więcej niż w prywatnych firmach 52
  • Nieustające embargo 10 lut 2008, 22:00 Rosja nie potrzebuje i nie chce swobodnego handlu z Polską 58
  • Inżynierowie kryzysu 10 lut 2008, 22:00 Czy polscy analitycy majstrują przy giełdzie? 62
  • Trzy grosze 10 lut 2008, 22:00 65
  • Reformatorska zadyszka 10 lut 2008, 22:00 Rząd wycofuje się z obietnicy obniżenia podatków 65
  • Wojna o umysły 10 lut 2008, 22:00 Spadki na giełdach to głębsza korekta, a nie bessa 65
  • Zgrana karta 10 lut 2008, 22:00 "Kartę nauczyciela" trzeba wyrzucić do kosza 65
  • Know - How 10 lut 2008, 22:00   66
  • Nie mówią, ale słuchają 10 lut 2008, 22:00 Morskie legwany są całkowicie nieme, ale za to uważnie słuchają. Potrafią odróżnić zwykłe trele wyśpiewywane przez przedrzeźniacza galapagoskiego od sygnału alarmowego, którym ten niewielki ptak ostrzega współbraci przed... 66
  • Poligamiczna monogamia 10 lut 2008, 22:00 Miłość niewiele zmieniła się od czasów epoki kamiennej. Miłość ludzi niewiele się też różni od zachowań innych ssaków. Tak przynajmniej twierdzi Helen Fisher w książce „Nowa psychologia miłości". Jedynie 3 proc.... 66
  • Seks na szpilkach 10 lut 2008, 22:00 Noszenie butów na wysokich obcasach zwiększa doznania erotyczne, bo wyrabia mięśnie dna miednicy – dowiodła włoska urolog dr Maria Cerruto. Mięśnie te są niezbędne kobietom do prawidłowego funkcjonowania pęcherza moczowego,... 66
  • Kolonoskopia w kapsułce 10 lut 2008, 22:00 66
  • Łowczynie ojców 10 lut 2008, 22:00 Mężatki zdradzają podczas owulacji 68
  • Zdrowie w doniczce 10 lut 2008, 22:00 Rośliny są lepsze od nowoczesnych systemów wentylacyjnych 72
  • Winda do nieba 10 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Arthurem C. Clarkiem, naukowcem i pisarzem science fiction, autorem scenariusza filmu „2001: Odyseja kosmiczna” 76
  • Trzeci wymiar 10 lut 2008, 22:00 79
  • Era genetyki 10 lut 2008, 22:00 Tworzenie w laboratorium superdzieci stanie się normą 79
  • Nieszlachetny szlachcic 10 lut 2008, 22:00 W nauce stosunki wasalne nie zniknęły wraz z końcem feudalizmu 79
  • Zawracanie nauki kijkiem 10 lut 2008, 22:00 Polska powinna być krajem wolnym od GMO – przekonują niektórzy politycy i naukowcy. Równie dobrze można sobie życzyć, żeby Polska było wolna od motoryzacji i telefonów komórkowych. Unia Europejska przez wiele lat chciała być... 79
  • Cudotwórca z Helsinek 10 lut 2008, 22:00 Czy Polska zaznałaby finlandyzacji, gdyby marszałek Piłsudski żył kilka lat dłużej? 80
  • Górna półka - Heban i krew 10 lut 2008, 22:00 Szczególne miejsce Wojciechowi Albińskiemu w polskiej literaturze zapewnił już debiutancki zbiór opowiadań „Kalahari" z 2003 r. Zaskoczeniem był nie tyle wiek 68-letniego wówczas pisarza, ile oryginalność i dojrzałość jego... 83
  • Bez granic 10 lut 2008, 22:00 84
  • Cytat tygodnia 10 lut 2008, 22:00 "Od wielu lat znam rodzinę Kennedych, ale po raz pierwszy widzę między nimi tak dużą różnicę zdań"Arnold Schwarzenegger, gubernator stanu Kalifornia i mąż Marii Shriver, siostrzenicy prezydenta Johna F. Kennedy’ego,... 84
  • Rakiety ajatollahów 10 lut 2008, 22:00 Iran, który straszy świat programem nuklearnym, postawił na podbój kosmosu. W ubiegłym tygodniu otwarto centrum badań kosmicznych i wystrzelono testową rakietę, która ma wynieść na orbitę satelitę badawczego „Omnid".... 84
  • Kwiz 10 lut 2008, 22:00 Sprawdź swoją wiedzę o świecie 1. W którym z krajów Unii Europejskiej jest najwyższe bezrobocie?a) Polska b) Słowacjac) Litwa2. Stolica jakiego kraju jest najwyżej położona?a) Kolumbiab) Nepalc) Boliwia 3. Kto był najmłodszym... 84
  • Wielki Brat patrzy 10 lut 2008, 22:00 Państwa coraz bardziej kontrolują swoich obywateli. Wskazuje na to raport „Indeks prywatności" przedstawiający poziom ochrony prawa do prywatności w 47 krajach świata. Według autorów raportu przygotowanego przez brytyjską... 84
  • Wrestling polityczny 10 lut 2008, 22:00 Czy Ameryce jest potrzebny "rząd jedności narodowej"? 86
  • Bałkańska pułapka 10 lut 2008, 22:00 Polska nie powinna popierać niepodległości Kosowa 90
  • Niewybaczalne wykolejenie 10 lut 2008, 22:00 Moda na symbole III Rzeszy w Niemczech i za granicą przybiera rozmiary epidemii 92
  • Trzy światy 10 lut 2008, 22:00 94
  • Pacyfizm niemiłosierny 10 lut 2008, 22:00 Zawieszenie misji w Czadzie obnaża niezdolność Europy do działania 94
  • Portret trumienny 10 lut 2008, 22:00 Kiedy w innych krajach unii politycy odchodzą od władzy, we Włoszech dopiero o nie marzą 94
  • Prawo Marty’ego 10 lut 2008, 22:00 W Europie prawo do szczęścia ma nawet terrorysta 94
  • Pasaż 10 lut 2008, 22:00 96
  • Zakochani.pl 10 lut 2008, 22:00 Hilary Swank nie obchodzi walentynek, bo uważa, że zakochani powinni sobie okazywać uczucia codziennie, a nie tylko od święta. Mimo takich poglądów aktorka umili walentynki niejednej polskiej parze – film „P.S. Kocham... 96
  • Złote serce 10 lut 2008, 22:00 Biżuteria nie jest może prezentem oryginalnym, ale na pewno bezpiecznym. Sklepy jubilerskie Yes przygotowały na walentynki bogaty wybór złotych zawieszek w postaci serduszek. Można wybierać spośród wysadzanych brylantami, diamentami... 96
  • Anty-Doda 10 lut 2008, 22:00 Z okazji święta zakochanych firma Apple wzbogaciła linię iPodów nano o model w kolorze różowym. Do urządzenia przekonywać chyba nie trzeba – pozwala ono m.in. oglądać filmy, a jego wyświetlacz jest o 65 proc. jaśniejszy od... 96
  • Zakręcona randka 10 lut 2008, 22:00 Jacob’s Creek Shiraz Rose to nowość w Polsce – pierwsze dostępne w szerokiej dystrybucji wino z zakrętką zamiast korka. Podczas walentynkowej randki nie trzeba więc pamiętać o korkociągu. Poza wygodą otwierania... 96
  • Voucher na miłość 10 lut 2008, 22:00 A może by tak zafundować swojej połówce lekcję tańca z Marcinem Hakielem, znanym z „Tańca z gwiazdami", lub lot na paralotni? Takiej niespodzianki nie trzeba długo planować. Można ją zamówić w Wyjatkowyprezent.pl, czyli w... 96
  • List na butelce 10 lut 2008, 22:00 Trudno o perfumy bardziej kojarzące się z miłością od Amor Amor marki Cacharel. Teraz ten owocowo‑kwiatowy zapach, a także jego męską wersję Amor Pour Homme można kupić w walentynkowej edycji My Amor. Do opakowania dołączono sto... 96
  • Truskawkowa kolacja 10 lut 2008, 22:00 Koktail „pocałuj mnie 2 razy", japońskie zaloty, kotleciki w obłoku miłości – takimi potrawami możemy podjąć ukochaną w warszawskiej restauracji AleGloria. Z okazji walentynek Magda Gessler stworzyła menu o nazwie... 96
  • Laser 10 lut 2008, 22:00   100
  • Krótko po wolsku - Instytut Przywracania Dziewictwa 10 lut 2008, 22:00 Brabancja, ojczyzna haftów i koronek, znów skupia na sobie uwagę światowych specjalistów sztuki cerowania. Tym razem chodzi o niezwykłą popularność, jaką w tym kraju zdobywa wśród młodych muzułmanek chirurgiczne przywracanie... 100
  • Metal light 10 lut 2008, 22:00 KoncertBywa nazywany grupą metalową dla grzecznych nastolatków. Bo Korn agresywne dźwięki serwuje w komercyjnej wersji light, nie rezygnując przy tym z wizerunku ostrego heavyrockowego zespołu. Choć działa „tylko" 15 lat, jest... 100
  • Wirtuoz komercji 10 lut 2008, 22:00 PłytaZnany i uznany gitarzysta Pat Metheny nagrał płytę z nowym składem. Kontrabasista Christian McBride i perkusista Antonio Sanchez to duet, z którym koncertuje od lat. Panowie, w przerwie między jednym a drugim występem, wpadli do... 100
  • Fabryka formatów 10 lut 2008, 22:00 Gdyby nie Holendrzy, telewizji nie dałoby się oglądać 102
  • Diamentowa chałtura 10 lut 2008, 22:00 O pozycji muzyka decyduje dziś zaproszenie na prywatny koncert do Moskwy 106
  • Kino na bezdechu 10 lut 2008, 22:00 U braci Coen nic nie jest takie jak w zwyczajnych filmach 110
  • Z trzeciego rzędu 10 lut 2008, 22:00 111
  • Łatwizna prowokacji 10 lut 2008, 22:00 Dzisiaj atakować Kościół to żadne ryzyko 111
  • New York, New York 10 lut 2008, 22:00 Miejsce westernu zajmuje streetstern 111
  • Niesmak i zdziwienie 10 lut 2008, 22:00 W TVP sukces mierzy się tylko przez medialny oddźwięk 111
  • Wencel gordyjski - Chodźmy się zabić 10 lut 2008, 22:00 Styl emo udzielił się politykom, którzy ostatnio rozprawiają wyłącznie o śmierci i miłości 112
  • Ueorgan Ludu 10 lut 2008, 22:00 Wróg czai się wszędzie * Zamiast laptopa -  asystentka* Troska pani minister * Czekamy na Schleswik-Holstein 113
  • Skibą w mur - Podniecenie na życzenie 10 lut 2008, 22:00 Polki uważają, że idealnym zajęciem dla faceta jest zawód komandosa 114

  ZKDP - Nakład kontrolowany