Klątwa Marcinkiewicza

Klątwa Marcinkiewicza

Cieniasy" – tak ponad dwa lata temu ówczesny premier Kazimierz Marcinkiewicz określił świeżo utworzony „gabinet cieni" PO. Scharakteryzował „cieniasów" jako osoby, które „prezentują codziennie dwie, trzy konferencje prasowe i zalewają przymiotnikami prace rządu, a materii tam nie ma". Rok funkcjonowania rządu Tuska pokazał, że to określenie stało się prorocze. Nadal pielęgnowana jest świecka tradycja III RP – większość członków rządu dostaje resorty z zaskoczenia, z łapanki czy wręcz za karę.Klasa próżniacza Tuska
Tylko dwóch ministrów zajmuje się w resortach tematyką, do której wcześniej się przygotowywali. Do pozostałych pasuje epitet, którego sam Tusk używał w opozycyjnych czasach – „klasa próżniacza".
I być może taki był plan, bo rząd Tuska to drużyna z jednym gwiazdorem w ofensywie do strzelania bramek i resztą w pomocy lub obronie. Premier firmuje projekty rządu, choć powstają one w poszczególnych ministerstwach, i nigdy nie jest posłańcem przynoszącym złe nowiny. Sukcesy rządu są jego sukcesami, porażki zaś obciążają ministrów. To z kolei powoduje, że często rozsądne projekty trafiają do kosza po „audycie" kosztów politycznych przeprowadzonym przez otoczenie premiera. Ministrowie najwidoczniej w ocenie swego szefa są dobrzy, bo mimo zapowiedzi w sierpniu nie było korekt personalnych w rządzie. Być może zmian nie było także dlatego, że w kierownictwie obu partii koalicji nie brak erudytów i wielu z nich zna stwierdzenie Alexisa de Tocqueville’a, że „najniebezpieczniejszy dla złego rządu jest zazwyczaj ten moment, kiedy zaczyna się on reformować".

Ministrowie premierzy
Pierwsza kategoria członków rządu to ministrowie premierzy. Nie tyle są członkami zespołu Tuska, co prowadzą z nim grę polityczną, ze wszystkimi konsekwencjami takiego stanu rzeczy.

Waldemar Pawlak - dobry gospodarz wicepremier, minister gospodarki (PSL), ocena 3,2
Pochodzący z paliwowego centrum Polski (Płocka) wicepremier pożądał stanowiska ministra gospodarki, aby zdobyć wpływ na obsadę władz spółek energetycznych – takie panuje powszechne przekonanie. Poza zmianami personalnymi nie dokonał żadnych zmian w przyjętej przez PiS strategii dla sektora naftowego i gazowego. Wstrzymał za to prowadzoną przez poprzedni rząd likwidację Nafty Polskiej, zbędnego pośrednika w nadzorze właścicielskim m.in. nad PKN Orlen. Radykalnie zwolniły tempo prace nad budową gazoportu w Świnoujściu i gazociągiem łączącym Polskę z Norwegią. Jednocześnie wicepremier okazał się zwolennikiem niestosowanych na skalę przemysłową w Unii Europejskiej technologii – produkcji gazu i paliw z węgla. Za skromnymi sukcesami resortu stoi zastępca Pawlaka z PO Adam Szejnfeld: to nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzająca drobne ułatwienia dla przedsiębiorców (m.in. umożliwiająca zawieszania działalności gospodarczej). Z punktu widzenia podatników najbardziej może cieszyć zwycięstwo Pawlaka nad ministrem finansów, który zrezygnował z planów podwyżki o 28 gr akcyzy na autogaz.

Grzegorz Schetyna - kanclerz, wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji (PO), ocena 3,5
W przeciwieństwie do Pawlaka – prawdziwy, a nie honorowy wicepremier, a zakres jego władzy raczej będzie rósł, niż malał. W ogóle nie był członkiem gabinetu cieni PO. Jego działania znacznie wychodzą poza prace resortu: ma swoich ludzi w gabinetach politycznych i na kluczowych stanowiskach wykonawczych w innych ministerstwach. Resort kierowany przez Schetynę nie zaliczył dotychczas ani poważnych wpadek, ani większych sukcesów. O pozycji Schetyny świadczy przygotowywana reforma mająca wyraźnie podporządkować wojewodów premierowi zarówno w sferze służbowej, jak i osobowej. Zakłada ona możliwość przekazania znacznej części tych uprawnień ministrowi właściwemu do spraw administracji, czyli Schetynie.

Ministrowie politycy
Druga kategoria ministrów to osoby mające wpływy w partii. O przynależności do niej decyduje nie tyle formalne członkostwo w partii, ile faktyczna pozycja.

Radosław Sikorski - idol bez sukcesów, minister spraw zagranicznych (PO), ocena 4,3
Z czołowego polityka PiS szybko stał się czołowym politykiem PO. MSZ zna, bo był już wcześniej wiceministrem (w rządach Jana Olszewskiego i Jerzego Buzka). Jest mistrzem budowy wizerunku. Ocena jego pracy nie wypada jednak najlepiej. Pierwszym ważnym błędem Sikorskiego było uznanie niepodległości Kosowa. Jego pośrednie skutki mogliśmy oglądać już w sierpniu, obserwując działania Rosjan w Gruzji. Flagowy program Sikorskiego to unijne Partnerstwo Wschodnie. Jest słuszny, ale z polskiej strony wciąż wirtualny, a więc bez szans na realizację w ramach UE. W ramach tegoż partnerstwa odbyła się misja białoruska, w której Sikorski był głównym wykonawcą odważnego projektu otwarcia Białorusi na UE. Skończyło się tym, że Aleksander Łukaszenka przeprowadził wybory po swojemu i nie wpuścił do parlamentu żadnego opozycjonisty. Na dodatek bardzo niezręczne próby nacisków na Związek Polaków na Białorusi skończyły się poważnym nadszarpnięciem ich zaufania do polskiego MSZ. Otwarcie na Rosję skończyło się wprowadzeniem wiz tranzytowych dla Polaków. Również wycofanie Polski z Rady Bezpieczeństwa ONZ i oddanie naszego miejsca Bośni i Hercegowinie – bez żadnej korzyści dla Polski – było bardzo dziwnym ruchem. MSZ oznajmiło, że powodem takiej decyzji jest niemożność pogodzenia przez Polskę prezydencji w UE w 2011 r.
z uczestniczeniem w pracach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska zrezygnowała z najsilniejszej pozycji międzynarodowej od kilkuset lat. Jeśli za tą decyzją stoją jakieś racje, nie zostały one przedstawione opinii publicznej.

Ewa Kopacz - mistrzyni prowizorki, minister zdrowia (PO), ocena 3,0
Ewa Kopacz to obok Mirosława Drzewieckiego drugi (i ostatni) minister, który przygotowywał się do swojej funkcji
w gabinecie cieni PO. Tym bardziej dziwi tryb prac nad reformą zdrowia. Są one prowadzone przez parlament jako projekty poselskie, które w trakcie procesu legislacyjnego zmieniły się tak radykalnie, że prawie nie przypominają pierwotnych pomysłów rządu. Obok prac nad szeroko rozumianą reformą zdrowia minister przeprowadziła konsultacje społeczne na bardzo ogólnym poziomie w ramach tzw. białego szczytu, którego postanowień nie podpisał m.in. największy związek zawodowy lekarzy – OZZL. Zważywszy na sposób prowadzenia prac przez panią minister, ich efekty są imponujące – to wręcz cud, że prezydent będzie miał co wetować.

Aleksander Grad - syzyf prywatyzacji, minister skarbu państwa (PO), ocena 3,3
Polityk z krwi i kości, więc nic dziwnego, że mimo pełnych hipokryzji zapowiedzi premiera kluczowe spółki skarbu państwa są obsadzane z politycznego klucza. Grad miał przejść do historii jako ostatni minister prywatyzujący majątek PRL. Dziś ma bardzo trudne zadanie. Musi działać w czasach narastającego globalnego kryzysu gospodarczego, w okresie faktycznych gwałtownych nacjonalizacji kluczowego dla nowoczesnych gospodarek sektora finansowego. Obecnie tempo prywatyzacji jest porównywalne z tempem poprzedniego rządu, a duża część rozważanych czy planowanych działań (np. prywatyzacja Zakładów Azotowych Puławy przez sprzedaż ich kontrolowanemu przez państwo PGNiG czy „prywatyzacja" setek spółek przez przekazanie ich samorządom) nie jest w istocie prywatyzacją. Niezależnie od przeszkód zewnętrznych Grad okazał się w rządzie Tuska krową, która dużo ryczy (konferencje prasowe), a daje mało mleka (wpływów z prywatyzacji).

Bogdan Klich -pacyfista z przypadku, minister obrony narodowej (PO), ocena 3,8
Za obronę narodową w rządzie odpowiada psychiatra. Bogdan Klich prowadzi obecnie operację zalecaną przez Lenina: „Każda kucharka powinna się nauczyć rządzić państwem". Jako zagorzały zwolennik powołania armii zawodowej i zniesienia poboru już w 2010 r. swój program realizuje, nie oglądając się na realia. Tymczasem najważniejsze ustawy tworzące podstawy prawne tego projektu nie trafiły jeszcze do Sejmu. Nie jest nawet znana docelowa liczebność polskiej armii zawodowej – w dokumentach resortu pojawiają się trzy różne liczby. Jedyną rzeczą, która idzie dobrze, są zakupy broni zwiększające ofensywny (czytaj: ekspedycyjny) potencjał polskiego wojska, czyli taki, jakiego wymaga od nas nasz sojusznik – USA. Potencjał defensywny jest wciąż karłowaty. Resort kierowany przez Klicha nie stworzył koncepcji skutecznego naboru do służby ochotniczej, którą od stycznia 2009 r. mają być polskie siły zbrojne. Musimy wierzyć mu na słowo, że w ciągu dwóch lat do armii zgłosi się ok. 40 tys. ochotników, chociaż zarówno opozycja, jak i eksperci są przekonani, że to nierealne. Jako człowiek „z zewnątrz", który do tej pory z wojskiem nie miał wiele wspólnego i nie wypracował sobie zaplecza cywilnych współpracowników, jest podatny na wpływy starych wojskowych wyjadaczy. Co gorsza, otoczył się ludźmi ze środowiska tzw. twardogłowych postkomunistów, takich jak wiceszef resortu Czesław Piątas, absolwent Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR w Moskwie. To oni są odpowiedzialni za ostateczny kształt reformy armii, zakładającej redukcję sił zbrojnych RP wyłącznie do wojsk operacyjnych, używanych do ekspedycji zagranicznych, a pomijającej wojska obrony terytorialnej jako zbędne w obowiązującym układzie sojuszy międzynarodowych.

Cezary Grabarczyk - kamikadze, minister infrastruktury (PO), ocena 3,0
Mimo że w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej odpowiadał za wymiar sprawiedliwości, objął resort infrastruktury i budownictwa. Zdaniem wielu posłów Platformy Obywatelskiej, to bardzo trudne stanowisko otrzymał „za karę" jako potencjalny lider wewnątrzpartyjnej opozycji. Jak wiadomo, żaden z ministrów nie miał wielkich sukcesów w takich dziedzinach, jak budowa autostrad, dróg szybkiego ruchu, modernizacja kolei – albo nie miał pieniędzy, albo prawo regulujące ich wydawanie było chore, albo zbyt krótko był ministrem. Dlatego nominacja na to stanowisko miała być pocałunkiem śmierci od szefa rządu. Na razie daje sobie radę co najmniej tak dobrze jak poprzednicy.

Mirosław Drzewiecki - nowy minister siłowy, minister sportu i turystyki (PO), ocena 3,3
Z definicji maleńki resort o marginalnym znaczeniu dla rządu stał się jego flagowym okrętem. Realizuje trzy cele. Po pierwsze, koordynuje przygotowania do Euro 2012, które w zakresie budowy stadionów idą zgodnie z planem. Po drugie, finansuje budowę boisk w każdej gminie, w czym napotyka coraz to nowe problemy (koszty centralnie inspirowanych inwestycji są olbrzymie). Po trzecie, jako kolejny minister sportu Drzewiecki otworzył front, na którym polegli przedtem Jacek Dębski i Tomasz Lipiec. „Remis ze wskazaniem na PZPN" – skomentował Donald Tusk nieudaną próbę wprowadzenia zarządu komisarycznego w związku. Był to jednak wstęp do właściwych działań rządu, który zwiększył liczbę prokuratorów rozpracowujących działaczy PZPN z 2 do 8 osób. „Za kilka miesięcy spodziewam się, że 5, może 10 kolejnych osób może zostać postawionych pod zarzutami korupcyjnymi" – powiedział Drzewiecki przy okazji zatrzymania byłego trenera kadry Janusza Wójcika. Jak się wydaje – wie, co mówi.

Bogdan Zdrojewski - zesłaniec, minister kultury i dziedzictwa narodowego (PO), ocena 3,6
W gabinecie cieni był odpowiedzialny za obronę narodową. Jako przedstawiciel opozycji wewnątrzpartyjnej został niejako „zesłany" na mało kontrowersyjny i relatywnie mało istotny odcinek prac rządu. Faktycznie, trudno wskazać zarówno istotne sukcesy ministra, jak i istotne porażki. Taki już widać los na zesłaniu.

Marek Sawicki - chłop z kasą, minister rolnictwa i rozwoju wsi (PSL), ocena 3,1
Chociaż z ministrów PSL w rządzie daje sobie radę najlepiej, to tradycyjnie największym źródłem problemów w resorcie rolnictwa okazał się nepotyzm. Zwłaszcza w podległej Sawickiemu Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, gdy kierował nią Roman Kwaśnicki. Największym i najkosztowniejszym dla wyborców i podatników sukcesem ministra Sawickiego jest faktyczne zablokowanie reformy KRUS.

Jolanta Fedak - post-Kalata, minister pracy i polityki społecznej (PSL), ocena 3,0
Przejęła ministerstwo w formule okrojonej w poprzednim rządzie pod „przystawki" (Samoobronę i Annę Kalatę). W efekcie polityką społeczną de facto kieruje z poziomu kancelarii premiera szef zespołu doradców Michał Boni. Dwa główne projekty prowadzone w resorcie pracy to katastrofy. Pierwszy to ustawa o emeryturach pomostowych, która już spowodowała negatywne nastawienie do rządu 750 tys. osób pozbawianych przywilejów. Druga, wielokrotnie ważniejsza dla naszych kieszeni, to dokończenie reformy emerytalnej. Parlament na wniosek rządu ma przyjąć ustawę, która sprawi, że środki gromadzone na indywidualnych kontach w OFE staną się własnością kilkunastu prywatnych instytucji finansowych. To oznacza zrobienie im prezentu wartego około 600 mld zł. Oba te projekty czeka prawdopodobnie weto prezydenta. W wypadku drugiego weta jest jedyną nadzieją, że minister Fedak nie przejdzie do gospodarczej historii Polski podobnie zasłużona jak Hilary Minc wygrywający po wojnie dla komunistów „bitwę o handel" (wyeliminował sektor prywatny).

Bezpartyjni fachowcy
Trzecia kategoria ministrów to osoby bez istotnych wpływów w partiach koalicji. Są w niej również osoby formalnie partyjnie bądź towarzysko mocno powiązane z politykami, jednak realnie poza wąskimi gremiami decydentów. W sensie technicznym to polityczni kelnerzy, podający dania na imprezie, na której mają bardzo ograniczony wpływ na menu.

Jan Vincent-Rostowski - księgowy rządu, minister finansów(bezpartyjny), ocena 3,5
Od początku znajduje się między młotem (obietnice premiera) a kowadłem (kryzys finansowy). Istotnym wydarzeniem w krótkiej karierze rządowej Jana Rostowskiego było odejście jego zastępcy, a prywatnie przyjaciela, Stanisława Gomułki, odpowiedzialnego w rządzie za reformę finansów publicznych. Gomułka stwierdził, że Rostowski „ma ograniczoną władzę polityczną", co oznacza, iż w praktyce niewiele może. Jak się okazuje, dylematy Gomułki nie przeszkadzają ministrowi Rostowskiemu i pełni on funkcję swoistego księgowego rządu. Największym przejawem jego hurraoptymizmu było przedstawienie projektu budżetu na 2009 r., w którym parametry makroekonomiczne (inflacja, wzrost gospodarczy, bezrobocie itd.) nie uwzględniają, że na całym świecie pogłębia się kryzys gospodarczy. Nie zmienił on ani przecinka: deficyt – 18,2 mld zł (niższy o prawie 10 mld zł niż w 2008 r.), inflacja – zaledwie 2,9 proc., imponujący wzrost gospodarczy – 4,8 proc.

Elżbieta Bieńkowska - tykająca bomba, minister rozwojuregionalnego (bezpartyjna), ocena 3,2
„Gdy przychodziłam do ministerstwa, wydawało mi się nieco samolubnie, że wiem, czym się zajmuje. Okazało się, że znam je tylko z jednej strony. Nie zdawałam sobie jednak sprawy, że procedury administracyjne są tak przeraźliwie długie, że system jest tak strasznie przeregulowany" – stwierdziła samokrytycznie w jednym z wywiadów Elżbieta Bieńkowska. W 2008 r. z funduszy unijnych wydaliśmy niespełna 400 mln zł z planowanych przez rząd ponad 7 mld zł. Podpisano umowy na wykorzystanie zaledwie 2 proc. środków unijnych (z 67,7 mld euro do wykorzystania w latach 2007-2013), a od podpisania umów do wydania środków droga daleka. Pod koniec 2010 r. Komisja Europejska sprawdzi wydawanie środków wspólnotowych i jeśli do tego czasu Polska nie wyda 7 proc. funduszy na lata 2007-2013, KE może zdecydować o cofnięciu części przyznanych już środków. Taka decyzja w roku wyborów prezydenckich to bomba.

Zbigniew Ćwiąkalski - anty-Ziobro, minister sprawiedliwości (bezpartyjny), ocena 3,5
Jak na bezpartyjnego ministra, który nie ma doświadczenia parlamentarnego i nie zajmował wysokich stanowisk wykonawczych, świetnie daje sobie radę. Bardzo szybko „opanował" resort i dokonał wymiany kluczowych urzędników, „odbijając" ministerstwo, które z ulgą żegnało się z poprzednim pracowitym i wymagającym szefem z PiS. Mimo braku samodzielnej pozycji politycznej i oparcia w parti rządzącej jest mu łatwo funkcjonować ze względu na ogólną strategię PO, w ramach której minister sprawiedliwości ma klarownie przypisaną rolę: ma być anty-Ziobrą, ścigającym zbrodnie IV RP (np. zabójstwa laptopów). Odgrywając taką rolę, minister – szanowany profesor prawa i sprawny adwokat – może sobie pozwolić m.in. na reprezentowanie w rządzie interesów swojej grupy zawodowej
i dbanie o ponowne szczelne zamknięcie absolwentom prawa dostępu do atrakcyjnych zawodów korporacyjnych.

Maciej Nowicki - zielony pan, minister środowiska (bezpartyjny), ocena 3,2
Prof. Maciej Nowicki, kolejny bezpartyjny członek rządu, od lat zajmuje się ochroną środowiska (w latach 1992-2007 był prezesem fundacji EkoFundusz, zajmującej się wydawaniem części polskiego zadłużenia na projekty ekologiczne). Przeprowadził proces legislacyjny ustaw koniecznych do realizacji inwestycji infrastrukturalnych realizowanych ze środków unijnych.

Katarzyna Hall - prezent dla opozycji, minister edukacji narodowej (bezpartyjna), ocena 2,8
Zdecydowanie najgorsza minister rządu Tuska. Działa w myśl zasady: jak nie wiadomo, co robić, to najlepiej zrobić coś głupiego. Nie realizuje obietnic złożonych przez premiera w exposé: że edukacja będzie prorodzinna i to rodzice będą decydowali, jak wydać pieniądze na naukę swoich dzieci. Minister zamierza posłać sześciolatki do szkoły. Przygotować mają to samorządy, które otrzymają około 1500 zł rocznie na dziecko. Ta kwota ma wystarczyć na dostosowanie szkół do potrzeb maluchów i zatrudnienie osób, które potrafią uczyć sześciolatki i pomagać im w rozwoju. Działalność minister jest jednym z największych prezentów dla opozycji, dotychczas mało eksploatowanym.

Barbara Kudrycka - cicha reformatorka, minister nauki i szkolnictwa wyższego (PO), ocena 3,1
Chociaż formalnie jest politykiem PO, nie należy do grona realnych decydentów partii. Wielka szkoda, bo jej propozycje dotyczące zmiany sposobu funkcjonowania szkolnictwa wyższego są krokiem w dobrym kierunku. Zwłaszcza oprotestowany przez „środowiska naukowe" pomysł zlikwidowania habilitacji. Ta zmiana spowodowałaby, że o pozycji na uczelni decydowałaby renoma naukowa i talenty dydaktyczne, a nie formalny stopień profesorski. Niestety, szansa na realizację tego pomysłu – ze względu na opór wpływowego lobby profesorskiego – jest minimalna.
Okładka tygodnika WPROST: 47/2008
Więcej możesz przeczytać w 47/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 6
 • zeb   IP
  Teraz widać, jak świetny manewr zrobił PIS schodząc niepokonany ze sceny. Teraz bedą mogli powrócić jako jedyna nadzieja na poprawę losów Polaków. PO nikt juz nie będzie traktował poważnie
  • bez-nazwy   IP
   Choć zgadzam się z oceną rządu Tuska, dokonaną przez p. Wiplera, to niemniej jednak uważam, że alternatywny dla niego rząd braci Kaczyńskich byłby porównywalną, spektakularna porażką. Nie wiadomo co gosze - kiła czy rzeżączka.
   • przeciwko POrażce   IP
    Świetny artykuł o cieniasach. Brawo panie Wipler!

    Spis treści tygodnika Wprost nr 47/2008 (1352)

    • Na stronie - Księstwo i Korona 16 lis 2008, 22:00 Zamiast polityków Polacy wolą seks polityków 3
    • Prokuratura sprawdzi sekretarza generalnego PiS 16 lis 2008, 22:00 Komputeryzacja szkół 6
    • Skaner 16 lis 2008, 22:00 6
    • 60 prezentów księcia Karola 16 lis 2008, 22:00 Wielka Brytania 7
    • Renegat w Białym Domu 16 lis 2008, 22:00 Tajne służby 7
    • Pijana armia 16 lis 2008, 22:00 Niemcy 7
    • Dossier 16 lis 2008, 22:00 „Ci, co poszukują jedynie sukcesu, kariery i pieniędzy, budują swój byt na piasku, a powinni budować na słowie Bożym"Benedykt XVI o kryzysie finansowym podczas spotkania biskupów w Rzymie„Młody, przystojny,... 8
    • Pytania niepolityczne - Jestem snajperem 16 lis 2008, 22:00 Rozmowa z Pawłem Grasiem, posłem PO, miłośnikiem sportów ekstremalnych oraz broni 8
    • Ludzie 16 lis 2008, 22:00 Nosowska odświeża Osiecką 5 grudnia do sklepów trafi nowy album Kasi Nosowskiej z piosenkami do tekstów Agnieszki Osieckiej. Wcześniej wokalistka wykonywała utwory poetki na koncertach. (MROG)  Gruza pozazdrościł Zanussiemu Jerzy Gruza... 9
    • Gwiazdy wrogami religii 16 lis 2008, 22:00 Obyczaje 9
    • Wykrywacz kłamstw 16 lis 2008, 22:00 „Piętnastu prezydentów potwierdziło już przyjazd na organizowany przez Lecha Kaczyńskiego bal” – twierdził Michał Kamiński. Wcześniej zapowiadał przybycie aż 55 przywódców państw na bal z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 10
    • Siła mózgu 16 lis 2008, 22:00 Nauka 10
    • 10 lat ze Świętym Mikołajem 16 lis 2008, 22:00 Dobroczynność 10
    • Konkurencja bez wymuszania 16 lis 2008, 22:00 Telekomunikacja 12
    • Psie sobowtóry 16 lis 2008, 22:00 Obyczaje 12
    • Zapytaj wprost - Zbigniew Boniek 16 lis 2008, 22:00 Mógłbym być politykiem 14
    • Poczta 16 lis 2008, 22:00 Wyższa fikcja Zuwagą przeczytałem artykuł „Wyższa fikcja" (nr 40). Jako wykładowca akademicki spotykam się z opisywanymi przez autorów patologiami. Cieszę się, że zwrócili uwagę na kształcenie techniczne i medyczne,... 16
    • Playback 16 lis 2008, 22:00 Były prezydent Aleksander Kwaśniewski i Jolanta Kwaśniewska oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. 16
    • Wprost przeciwnie - Bracia Putina 16 lis 2008, 22:00 Warto pokazać Moskwie, że Europejczycy mają swój honor i ambicję 18
    • Wydarzenia tygodnia - Kraj 16 lis 2008, 22:00 Kilkunastu szefów państw i rządów uczciło 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przywódcy, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, byli obecni na gali w Teatrze Wielkim. Zabrakło kanclerz Niemiec Angeli Merkel i... 20
    • Wydarzenia tygodnia – Świat 16 lis 2008, 22:00 Kreml jest gotowy zrezygnować z wyrzutni rakiet w Kaliningradzie. Tak oświadczył prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew w rozmowie z „Le Figaro". Warunkiem jest odstąpienie przez Stany Zjednoczone od planów wybudowania w Polsce i... 22
    • Z życia koalicji 16 lis 2008, 22:00 Jakoś to się nie przebiło (ciekawe dlaczego?), ale „Dziennik" ogłosił, że jeden z łódzkich mafiosów zeznał w prokuraturze, iż sprzedawał Mirosławowi Drzewieckiemu… kokainę. Teraz już państwo wiedzą, skąd u pana... 24
    • Z życia opozycji 16 lis 2008, 22:00 Niesamowite! Lech Kaczyński ma lepszy kontakt z Barackiem Obamą niż ze swoimi ministrami. Jeden prezydent pogadał sobie z drugim przez telefon, a potem ten nasz zamienił parę słów ze swoimi: Kownackim i Handzlikiem. Ci zaś obwieścili... 24
    • Seks polityków 16 lis 2008, 22:00 Politycy potrzebują więcej seksu niż ich wyborcy 28
    • Klątwa Marcinkiewicza 16 lis 2008, 22:00 Cieniasy" – tak ponad dwa lata temu ówczesny premier Kazimierz Marcinkiewicz określił świeżo utworzony „gabinet cieni" PO. Scharakteryzował „cieniasów" jako osoby, które „prezentują codziennie dwie,... 36
    • Wprost z blogu 16 lis 2008, 22:00 Obiecanki Donalda TuskaBernard Oleszek www.blogmedia24.plawet politycy opozycji mówią, że premierowi Donaldowi Tuskowi udało się zrealizować jedną z obiecanek (w zasadzie jedyną), a mianowicie wyprowadzić wojska z Iraku. Czy doprawdy... 44
    • Trójka bez sternika 16 lis 2008, 22:00 45
    • Moskiewskie marzenia 16 lis 2008, 22:00 Pewnie na Kremlu żałują teraz, że rosyjskie oddziały nie zajęły TbilisiZwycięzcy zawsze mają rację. Tej starej zasadzie ponownie przydają aktualności zdjęcia z ostatniego spotkania przywódców UE i Rosji. Wznowienie negocjacji UE... 45
    • Prorok w rządzie 16 lis 2008, 22:00 Prawie dwie trzecia Polaków źle ocenia rok rządów Donalda TuskaWolni ludzie! Tworzyć czas! – cytował Norwida na zakończenie swojego exposé Donald Tusk. Premier dużo obiecał, ale nic nie zrobił, aby zrealizować obietnice. Przez... 45
    • Złodzieje emerytur 16 lis 2008, 22:00 Politycy mogą się nie oprzeć pokusie, by pieniądze z IKE uznać za własność państwaCzy rząd może znacjonalizować tzw. indywidualne konta emerytalne, na których 900 tys. Polaków odkłada na prywatną emeryturę? Niedawno taką... 45
    • Ryba po polsku - Krajobraz w czasie bitwy 16 lis 2008, 22:00 Normalni Polacy mają w dupie, co kto o kim napisał i co kto o kim powiedział 46
    • Człowiek tygodnia 16 lis 2008, 22:00 Pan Perswazja - Michał Boni 48
    • Giełda 16 lis 2008, 22:00 52
    • Zrzutka na Islandię 16 lis 2008, 22:00 Polska pożyczy Islandii 200 mln USD na walkę z kryzysem – poinformowało Ministerstwo Finansów. Według ministra Jana Rostowskiego, stać nas na taki gest, bo nasze finanse mają solidne podstawy. Pożyczka jest częścią wartego 6,5 mld... 52
    • Wielkie żebranie Ameryki 16 lis 2008, 22:00 Im częściej amerykańskie władze mówią o konieczności walki z kryzysem i pobudzaniu gospodarki, tym więcej przybywa „pokrzywdzonych", którzy wyciągają rękę po pomoc publiczną. W kolejce ustawiły się m.in. koncerny... 52
    • Polskie centrum handlowe 16 lis 2008, 22:00  Rok 2008 będzie rekordowy pod względem inwestycji w centra handlowe. Do końca roku w Europie planuje się oddanie ponad 15 mln m² powierzchni w nowych i rozbudowywanych obiektach, z czego większość w Polsce. Inwestowanie w centra... 52
    • Podatek od wartości skradzionej 16 lis 2008, 22:00 Złodzieje kradną co roku w polskich sklepach towary warte 4 mld zł – wynika z raportu firmy Checkpoint Systems. Sprzedawcy wyrównują straty, podnosząc ceny. – To podatek nakładany na uczciwych ludzi przez przestępców. W 36... 52
    • Fabryka emerytów 16 lis 2008, 22:00 Proces produkcji najmłodszych emerytów świata dobiega w Polsce końca 54
    • Skok na świnkę wnuka 16 lis 2008, 22:00 Zaciekły bój o emerytury toczy się o wirtualne pieniądze 58
    • Biokompromitacja 16 lis 2008, 22:00 Unia Europejska po cichu wycofuje się ze wspierania biopaliw 60
    • Biznes skopany 16 lis 2008, 22:00 Inwestycja w piłkarski klub to komunikat: „Jestem już tak bogaty, że stać mnie na wyrzucanie pieniędzy” 64
    • Thriller na kołach 16 lis 2008, 22:00 W bagażniku Mercedesa C63 AMG powinno się znaleźć pół tony aviomarinu 70
    • Gwiazdy tańczą na drodze 16 lis 2008, 22:00 Małgorzata Kożuchowska prowadzi volvo, George Clooney - wszystko, za co mu zapłacą 72
    • Know-how 16 lis 2008, 22:00   74
    • Wierna, niewierna 16 lis 2008, 22:00 Wbrew stereotypom kobiety zdradzają równie często jak mężczyźni. Panowie trafniej niż panie oceniają jednak wierność drugiej strony. Aż 94 proc. zdradzanych mężczyzn wykrywa, że partnerka przyprawia im rogi (w wypadku kobiet ten... 74
    • Mikroby na dłoni 16 lis 2008, 22:00 Na kobiecych dłoniach żyje więcej bakterii niż na męskich. Nie jest to efekt wykonywania domowych prac czy braku higieny, ale bardziej zasadowego odczynu skóry pań, częstego stosowania kosmetyków i działania hormonów. Większość... 74
    • Chirurgia przesądów 16 lis 2008, 22:00 Postęp w medycynie to nie tylko nowe leki i zabiegi, ale także walka z przesądami. Przekonuje o tym „Stulecie chirurgów", jedna z najbardziej pasjonujących książek o historii medycyny. Pierwsze operacje usunięcia zropiałego... 74
    • Mit soi 16 lis 2008, 22:00 Soja nie wpływa ani na stężenie dobrego cholesterolu (HDL), ani nie obniża poziomu złego (LDL) – wykazały trwające dziesięć lat badania. Dotychczas sądzono, że spożywanie zaledwie 25 g sojowego białka dziennie i dieta uboga w... 74
    • Uniwersalny żołnierz 16 lis 2008, 22:00 Maksymalna ochrona i minimalna waga sprzetu – to główne załozenia przyswiecajace twórcom mundurów i ekwipunku, w które od 2011 r. beda wyposazeni brytyjscy zołnierze. Zmiany sa wprowadzane na podstawie doswiadczen zebranych podczas... 74
    • Ślepa diagnostyka 16 lis 2008, 22:00 Nawet jedna trzecia badań diagnostycznych może być błędna 76
    • Pułapka na Titanicu 16 lis 2008, 22:00 Rozmowa z Bradem Matsenem, pisarzem, autorem książki „Titanic’s Last Secret” 82
    • Wesz historii 16 lis 2008, 22:00 Szczątki zwierząt pomagają odtworzyć trasy migracji ludzi, szlaki handlowe, czy rozwój cywilizacji 86
    • Akcja serca 16 lis 2008, 22:00 Zbyt szybki puls zaczyna być uznawany za czynnik ryzyka, taki jak nadciśnienie czy wysoki poziom cholesterolu 90
    • Paradoks kardiologii 16 lis 2008, 22:00 Rozmowa z prof. Andrzejem Rynkiewiczem, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku 94
    • Górna półka - Towarzysz Dżyngis-chan 16 lis 2008, 22:00 Aleksander Hercen, jeden z najwybitniejszych rosyjskich intelektualistów, napisał w połowie XIX w., że „jeśli kiedyś chłopstwo powstanie przeciwko panom, na jego czele stanie jakiś »Dżyngis-chan z telegrafem«".... 97
    • Anty-Katyń 16 lis 2008, 22:00 Choć nikt nie słyszał o mordowaniu przez Polaków jeńców bolszewickich w 1920 roku, Rosjanie te kłamstwa powtarzają 98
    • Bez granic 16 lis 2008, 22:00 104
    • Norweżki superpostępowe 16 lis 2008, 22:00 Norwegia jest globalnym liderem w dziedzinie równouprawnienia kobiet. Tak wynika z rankingu „Global Gender Gap Index" przygotowanego przez ekspertów ze Światowego Forum Gospodarczego, organizacji zajmującej się m.in.... 104
    • Wojna balonowa 16 lis 2008, 22:00 Władze Korei Południowej wezwały swoich obywateli, by przestali wysyłać nad terytorium Korei Północnej balony z ulotkami o stanie zdrowia północnokoreańskiego dyktatora Kim Dzong Ila. To reakcja na groźby komunistycznego reżimu, który... 104
    • Znikające Malediwy 16 lis 2008, 22:00 Mohammed Nasheed, nowo wybrany prezydent Malediwów, rozpoczął poszukiwania nowych terytoriów dla swojego kraju. Decyzja jest podyktowana gwałtownym podnoszeniem się poziomu wód oceanicznych, co w przyszłości grozi zalaniem archipelagu.... 104
    • Książka - Powrót smoka 16 lis 2008, 22:00  Jak się zmieniało Państwo Środka w przeszłości? Jak będzie wpływało na losy globu w przyszłości? Na te pytania odpowiada książka Konrada Seitza, niemieckiego historyka, dyplomaty, w latach 1995-1999 ambasadora RFN w Chinach.... 104
    • Cytat tygodnia 16 lis 2008, 22:00 "Śpię jak dziecko: dwie godziny, budzę się i płaczę - i tak w kółko" - John McCain żartując o swoim samopoczuciu po przegranych wyborach prezydenckich w USA 104
    • Okrążanie Niemiec 16 lis 2008, 22:00 Czy Londyn i Paryż stworzą antyniemiecki front? 106
    • Mister euro 16 lis 2008, 22:00 Po pięciu latach pracy w Europejskim Banku Centralnym Jean-Claude Trichet z ajatollaha stał się neokonserwatywnym Jastrzębiem 110
    • Sojusz tchórzy 16 lis 2008, 22:00 Dziś trzeba sobie powiedzieć jasno – cele polityki wschodniej Polski i krajów starej unii są rozbieżne 122
    • Rambo z Białego Domu 16 lis 2008, 22:00 Przyjazny Polsce choleryk o osobowości buldoga będzie kierował amerykańską administracją 124
    • Pasaż 16 lis 2008, 22:00 128
    • Bachanalia współczesne 16 lis 2008, 22:00 W trzeci czwartek listopada, jak co roku, obchodzone jest święto wina. Debiutuje wtedy beaujolais nouveau, wino, które wypija się niemal tuż po wyprodukowaniu. Tego dnia wypada się pokazać z kieliszkiem młodego wina – tak jak Jennie... 128
    • Prawie jak burgund 16 lis 2008, 22:00 Zamiast beaujolais nouveau lepiej wypić Beaujolais Cru z Domaine Bouchard Père & Fils, którego historia sięga 1731 r. Odmiana Morgon jest pełniejsza niż wiele innych win beaujolais cru, a jednocześnie ma początek w takich samych... 128
    • Napój Puszkina 16 lis 2008, 22:00 Dom Veuve Clicquot Ponsardin wprowadził właśnie na polski rynek swojego słynnego różowego szampana. Projektant Karim Rashid (pracował dla takich marek, jak Kenzo, Prada czy Swarovski) stworzył nawet Veuve Clicquot Globalight –... 128
    • Irlandzki nektar 16 lis 2008, 22:00 Whisky, mleko, czekolada, wanilia, cukier i odrobina celtyckiej magii to ponoć skład irlandzkiego likieru Baileys. O jakości magii trudno się wypowiedzieć, ale mleko jest niewątpliwe najwyższej jakości – pochodzi od 40 tys.... 128
    • Szejker najlepszym przyjacielem kobiety 16 lis 2008, 22:00 Producenci dóbr wszelakich myślą już o Gwiazdce. Producent wódki Bols połączył siły z Coster Diamonds, holenderską firmą wytwarzającą diamentową biżuterię, a efektem tej współpracy jest propozycja świątecznego upominku –... 128
    • (Ż)ubranko dla Sophie Marceau 16 lis 2008, 22:00 Poprzedniej zimy wódkę Żubrówkę ubrano w kurteczkę o wdzięcznej nazwie żubranko. Na sezon zima 2008/2009 Viola Śpiechowicz, właścicielka firmy Odzieżowe Pole, zaprojektowała pięć nowych, eleganckich żubranek. Wdzianka są... 128
    • Laser 16 lis 2008, 22:00 „Kanał” czy kanał? 132
    • Hollywood i cała reszta 16 lis 2008, 22:00 Na świecie 60 proc. wydatków na bilety do kina przypada na filmy amerykańskie 134
    • Wampir w lateksie 16 lis 2008, 22:00 Mroczny gotyk wraca na wybiegi, sceny i do butików 138
    • Lolitki z Tokio 16 lis 2008, 22:00 Dlaczego Azja tak intryguje Zachód 142
    • Wprost na narty - Szwajcaria 16 lis 2008, 22:00 Piwo na stokuZimą w Davos rekinów biznesu zastępują miłośnicy białego szaleństwaProducenci piwa Carlsberg tak zachwycili się stokami Verbier, że zorganizowali tam festiwal Carlsberga z udziałem największych gwiazd narciarstwa. Festiwal... 146
    • Wencel gordyjski - Złodzieje emocji 16 lis 2008, 22:00 Na początku kariery członkowie Sabatonu nie byli pewni, czy sławić szatana, czy skupić się na II wojnie 150
    • Krótko po wolsku - Polska Rzeczpospolita Klasówkowa 16 lis 2008, 22:00 Można tylko pochwalić telewizję publiczną za zorganizowanie z okazji Święta Niepodległości ogólnonarodowej klasówki z historii. Jedyny mniej wychowawczy aspekt wydarzenia to wygrana sportowca ciężarowca, który sam się przyznał, że... 152
    • UEorgan Ludu 16 lis 2008, 22:00 Bez sztachet ani rusz - Andrzej Gołota na czele PO? - Rząd raczej ściemnia - Pani Jolanta z Susza twardsza od UE? 152
    • Skibą w mur - Szybki Bill 16 lis 2008, 22:00 Okazało się, że szybki numerek może być teraz jeszcze szybszy 154

    ZKDP - Nakład kontrolowany