Człowiek tygodnia

Człowiek tygodnia

Pan Perswazja - Michał Boni
Gdyby był sprzedawcą, to mężczyźnie, który chciałby kupić podpaski dla żony, sprzedałby zestaw wędkarski i samochód, którym ten pojechałby na ryby. A wszystko dlatego, że przekonałby go, iż ma kilka dni wolnych. Tak charakteryzuje Michała Boniego jeden z doradców Donalda Tuska. Umiejętności negocjacyjne i siła przekonywania sekretarza stanu w kancelarii premiera stały się już legendarne. Na początku 2008 r. spacyfikował protestujących celników. Później dogadał się z pielęgniarkami i lekarzami, powstrzymał strajk kolejarzy, zneutralizował nauczycieli. Teraz forsuje ustawę ograniczającą przywileje emerytalne.Boni ma poparcie premiera, który przez ostatni rok robił wszystko (czyli nic), aby się nie narazić żadnej grupie wyborców. Boni tak poprowadził negocjacje, że protestujący związkowcy i sprzyjający im prezydent Lech Kaczyński znaleźli się między młotem a kowadłem. Albo przystaną na cięcia proponowane przez Boniego i emerytury pomostowe dostanie 250 tys. osób (a nie milion), albo nie dostanie ich nikt. Boni pełni w rządzie dużo ważniejszą funkcję, niż wynikałoby to z zajmowanego stanowiska. Jeżeli przyjmiemy, że Donald Tusk jest twarzą rządu, a wicepremier Grzegorz Schetyna jego rękami, to Boni jest mózgiem tej ekipy.

Przerwana kariera
Michał Boni urodził się w Poznaniu, ale studia (polonistyczne) skończył na Uniwersytecie Warszawskim. Jego żoną jest Barbara Engelking-Boni, znana badaczka historii zagłady polskich Żydów. Doktorat o kształtowaniu kultury brytyjskich robotników napisał w latach 80. Jako młody naukowiec był bardzo lubianym wykładowcą. Na tyle, że studenci zapraszali go na swoje imprezy. Do „Solidarności" wstąpił w 1980 r. Pisał w podziemnym tygodniku „Wola", a później był jego szefem. Dziennikarstwem zajmował się jeszcze po obradach „okrągłego stołu”. Na początku transformacji ustrojowej wróżono mu wielką karierę polityczną. Miał za sobą piękną kartę opozycyjną i wielu wpływowych znajomych. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego był wiceministrem pracy. W 1991 r. wszedł do Sejmu z listy Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego był już ministrem. W kolejnym rządzie, Hanny Suchockiej, ponownie został wiceministrem pracy.
Dobrze zapowiadająca się kariera została przerwana w czerwcu 1992 r. Znalazł się wówczas na słynnej liście Antoniego Macierewicza – polityków, których peerelowska bezpieka uznała za swoich współpracowników (miał się posługiwać pseudonimem Znak). Boni zdecydowanie zaprzeczył oskarżeniom. Murem stanęli za nim dawni koledzy z podziemia Zbigniew Bujak i Henryk Wujec, zarzucając, że uznanie Boniego za agenta to element walki politycznej. I chociaż z tamtego starcia Boni wyszedł zwycięsko, to nie próbował już aspirować do najwyższych stanowisk. Najwyższą funkcją, jaką zdecydował się objąć, było szefostwo gabinetu politycznego Longina Komołowskiego, ministra pracy w rządzie AWS w latach 1997-2001.

Biznes i rząd
Przeciwnicy Boniego zwracają uwagę, że promowane przez niego rozwiązania w zastanawiający sposób splatają się z jego karierą biznesową. W latach 1994-2007 Boni pracował dla Enterprise Investors, amerykańskiego funduszu inwestycyjnego, który m.in. inwestował w spółki zajmujące się skupowaniem szpitalnych długów (m.in. Magellan), a także windykacją należności (Kruk). W tej ostatniej spółce zasiadał w radzie nadzorczej do chwili objęcia funkcji sekretarza stanu w kancelarii premiera Donalda Tuska. W 2003 r. był współautorem ekspertyzy dla wicepremiera w rządzie SLD Jerzego Hausnera, w której doradzano, by przekształcać szpitale w spółki prawa handlowego podlegające prawu upadłościowemu.
Podczas rządów AWS Boni był zwolennikiem wprowadzenia reformy emerytalnej, polegającej na stworzeniu obowiązkowego II filaru, w którym pieniędzmi pracowników będą zarządzać wyspecjalizowane instytucje finansowe. Wprowadzona reforma pozwoliła towarzystwom emerytalnym na pobieranie horrendalnych prowizji za zarządzanie pieniędzmi (w 2007 r. było to około 1,5 mld zł). Dziś gabinet Tuska próbuje przeforsować kolejną ustawę, która będzie skutkować uwłaszczeniem się OFE na setkach miliardów złotych zgromadzonych przez pracowników. Chociaż projekt „skoku stulecia" powstaje w Ministerstwie Pracy, to znając pozycję Boniego, trudno uwierzyć, aby mógł być forsowany bez jego poparcia. A Boni w latach 2004-2008 był członkiem rady nadzorczej Commercial Union, jednego z beneficjentów powstania OFE.

Człowiek z pomysłem
Nie ulega wątpliwości, że jeżeli ktoś ma pomysł na rządzenie w ekipie Tuska, to jest nim właśnie Boni. Nie tylko przekonał Tuska do szkodzącej jego wizerunkowi reformy ograniczającej przywileje emerytalne, ale zapewnił też odpowiednią promocję innych pomysłów. Tworzy na przykład wraz ze zbudowanym przez siebie zespołem takie programy jak „Solidarność pokoleń 50+", czyli projekt zwiększenia zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób po 50. roku życia.
Znakomicie odnalazł się w roli pierwszego doradcy premiera, stwarzając eksperckie zaplecze rządu. Z większością doradców współpracował podczas swojej wieloletniej pracy doradczej, np. w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych czy PKPP Lewiatan. Efekty ich pracy są profesjonalnie promowane i mają znakomitą oprawę medialną. Dzięki temu działania rządu są postrzegane jako realizacja rekomendacji ekspertów. Boni jest przez Tuska traktowany jako „człowiek do zadań specjalnych". Wchodzi w kompetencje poszczególnych ministrów, zarówno jako „pogotowie ratunkowe" gaszące społeczne niepokoje, jak i autor konkretnych rozwiązań prawnych.

Skuteczny negocjator
– Bardzo inteligentny, elokwentny, zna doskonale funkcjonowanie związków zawodowych i bezlitośnie tę wiedzę wykorzystuje. Szanuję jego kompetencje, ale ubolewam, że są wykorzystywane w taki sposób – ocenia Boniego Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ „Solidarność". To ubolewanie to skutek ostatnich rozmów między związkowcami a rządem, dotyczących liczby osób, które otrzymają rekompensatę za utracone prawo do wcześniejszej emerytury. Według związkowców, minister bez oporów posługuje się kłamstwem, jeżeli pozwala mu to wygrać starcie. Taki zarzut pojawił się po ostatnich negocjacjach. Zdaniem związkowców, Boni zmienił wynegocjowaną definicję uprawnionych do otrzymania rekompensat za utracone przywileje.
Boni jest niewątpliwie twardym i skutecznym graczem. Według naszych rozmówców, już na początku lat 90. potrafił świadomie sprowokować nieprzyjemnym zachowaniem stronę związkową do zerwania negocjacji. Zyskiwał tym samym argument medialny i przewagę w dalszych rokowaniach. – Był jednym z mądrzejszych ludzi w „Solidarności". Nie przypominam sobie żadnej negatywnej sytuacji z jego udziałem – ocenia poseł Bogdan Lis. – Sumienny, punktualny, zawsze prezentował profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków. Bardziej typ eksperta niż polityka. Robi wrażenie skromnego człowieka. Poproszony o pomoc, zawsze jej udziela – mówi współpracownik Boniego z czasów pracy w PKPP Lewiatan. – Potrafi wokół siebie organizować ludzi do pracy. Ale lubi pracę seminaryjną, gabinetową – mówi europosłanka Ewa Tomaszewska, koleżanka ministra z czasów działalności w komisji zakładowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Rozważny i nieromantyczny
Niepozorny i skromny Boni mimo upływu lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem u kobiet. Niektórzy uważają, że jest za miękki i łatwo ulega wpływom. To jednak tylko powierzchowne wrażenie, bo Boni zawsze działa w sposób przemyślany i konsekwentny. O jego charakterze dużo mówi historia z kampanii prezydenckiej w 1990 r. Jako szef Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność" powinien popierać kandydata związku Lecha Wałąsę. W auli Politechniki Warszawskiej na wiecu wyborczym Tadeusza Mazowieckiego nie powiedział nic, co mogłoby go narazić na konsekwencje, tylko wręczył kandydującemu premierowi własny znaczek „Solidarności". Równie przemyślany był artykuł o lustracji, który napisał w 1992 r. w „Życiu Warszawy”, gdy decydowała się sprawa ujawnienia agentów. Zwolenników lustracji porównał w nim do Robespierre’a i Dzierżyńskiego. Wieszczył nadejście wojny domowej, którą chciano wywołać „dla wąskich interesów grupowych”.
Do kontaktów z SB przyznał się dopiero w 2007 r. Po zwycięstwie Platformy Obywatelskiej w wyborach był wymieniany jako murowany kandydat na ministra. Mówiło się, że dostanie resort pracy, a być może zdrowia. Problemem okazała się właśnie lustracja. Dopiero wówczas, po piętnastu latach, Boni publicznie przyznał, że pod wpływem szantażu obyczajowego w 1985 r. podpisał zobowiązanie do współpracy z SB (zaprzeczył, jakoby się z niego wywiązywał). „[Donald Tusk] złożył mi ofertę pracy dla rządu. A ja przyszedłem do niego z grzechem. Uznałem, że byłoby nie fair, gdybym go w coś wplątał. Że dalej będę to ukrywał, on mnie mianuje, potem będzie afera i wszystkim będzie wstyd. Uznałem, że trzeba to wyjaśnić" – tłumaczył swoją decyzję Boni. Ludzi, których piętnaście lat wcześniej oskarżał o kłamstwo i którym zarzucał działanie z niskich pobudek, nie przeprosił. 
Mistrzowie
Tadeusz Mazowiecki – od funkcji podsekretarza stanu w jego rządzie Boni zaczął błyskotliwą karierę w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Jacek Kuroń – minister pracy w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i przełożony Boniego. W 1995 r. Boni był szefem jego kampanii w wyborach prezydenckich.

Przyjaciele
Zbigniew Bujak – był poprzednikiem Boniego na stanowisku szefa Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność". W 1992 r. Bujak stanął w obronie przyjaciela umieszczonego na liście Macierewicza.

Henryk Wujec – jego rodzina przyjaźni się z rodziną Bonich, w 1992 r. bronił Boniego po umieszczeniu go na liście Macierewicza.

Największe sukcesy
przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność" minister pracy i polityki socjalnej w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego wiceminister pracy i polityki socjalnej w rządzie Hanny Suchockiej

Największe porażki
podpisanie zobowiązania do współpracy z SB w 1985 r., do czego przyznał się publicznie w 2007 r. po otrzymaniu propozycji objęcia funkcji ministra od premiera Donalda Tuska

Własnym zdaniem

„Mam swoja wizje tego, co chciałbym zrobic. Staram sie, zeby rzad podejmował działania strategiczne, długofalowe, a nie tylko dorazne, obliczone na jedna kadencje" – o swojej pracy dla rzadu Donalda Tuska

„Lepiej byłoby, gdybysmy dzisiaj ze zwiazkowcami i pracodawcami pracowali nad tym, jak utrzymywac zatrudnienie osób starszych, a nie tylko zachecac do przechodzenia na wczesniejsze emerytury" – na temat protestów w sprawie reformy systemu emerytalnego

Gdyby sie okazało, ze ktos chce jeszcze w system emerytalny wplesc kilkadziesiat tysiecy osób, to bedzie to złamanie reguł, które sa kluczowe dla mojej misji" – o reformie systemu emerytalnego

„Najgorsze, co moglibysmy zrobic, to spoczac na
laurach" – przy okazji omawiania „Raportu o kapitale intelektualnym"

„Jesli teraz zainwestujemy w rozwój i edukacje trzy-, czterolatków, to efekty tego gospodarka odczuje za 20 lat" – przy okazji omawiania „Raportu o kapitale intelektualnym"

„Robiłem wszystko, co mogłem, ale Kuron nie mógł wygrac, bo polska scena polityczna własnie sie polaryzowała na dwa bloki, a Jacek nie był w zadnym z nich. Mimo to czułem, ze jestem na zakrecie" – o klesce kampanii Jacka Kuronia, która kierował

Okładka tygodnika WPROST: 47/2008
Więcej możesz przeczytać w 47/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • m/z IP
  nie dziwie sie pobieral naukiod sb

  Spis treści tygodnika Wprost nr 47/2008 (1352)

  • Na stronie - Księstwo i Korona 16 lis 2008, 22:00 Zamiast polityków Polacy wolą seks polityków 3
  • Prokuratura sprawdzi sekretarza generalnego PiS 16 lis 2008, 22:00 Komputeryzacja szkół 6
  • Skaner 16 lis 2008, 22:00 6
  • 60 prezentów księcia Karola 16 lis 2008, 22:00 Wielka Brytania 7
  • Renegat w Białym Domu 16 lis 2008, 22:00 Tajne służby 7
  • Pijana armia 16 lis 2008, 22:00 Niemcy 7
  • Dossier 16 lis 2008, 22:00 „Ci, co poszukują jedynie sukcesu, kariery i pieniędzy, budują swój byt na piasku, a powinni budować na słowie Bożym"Benedykt XVI o kryzysie finansowym podczas spotkania biskupów w Rzymie„Młody, przystojny,... 8
  • Pytania niepolityczne - Jestem snajperem 16 lis 2008, 22:00 Rozmowa z Pawłem Grasiem, posłem PO, miłośnikiem sportów ekstremalnych oraz broni 8
  • Ludzie 16 lis 2008, 22:00 Nosowska odświeża Osiecką 5 grudnia do sklepów trafi nowy album Kasi Nosowskiej z piosenkami do tekstów Agnieszki Osieckiej. Wcześniej wokalistka wykonywała utwory poetki na koncertach. (MROG)  Gruza pozazdrościł Zanussiemu Jerzy Gruza... 9
  • Gwiazdy wrogami religii 16 lis 2008, 22:00 Obyczaje 9
  • Wykrywacz kłamstw 16 lis 2008, 22:00 „Piętnastu prezydentów potwierdziło już przyjazd na organizowany przez Lecha Kaczyńskiego bal” – twierdził Michał Kamiński. Wcześniej zapowiadał przybycie aż 55 przywódców państw na bal z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 10
  • Siła mózgu 16 lis 2008, 22:00 Nauka 10
  • 10 lat ze Świętym Mikołajem 16 lis 2008, 22:00 Dobroczynność 10
  • Konkurencja bez wymuszania 16 lis 2008, 22:00 Telekomunikacja 12
  • Psie sobowtóry 16 lis 2008, 22:00 Obyczaje 12
  • Zapytaj wprost - Zbigniew Boniek 16 lis 2008, 22:00 Mógłbym być politykiem 14
  • Poczta 16 lis 2008, 22:00 Wyższa fikcja Zuwagą przeczytałem artykuł „Wyższa fikcja" (nr 40). Jako wykładowca akademicki spotykam się z opisywanymi przez autorów patologiami. Cieszę się, że zwrócili uwagę na kształcenie techniczne i medyczne,... 16
  • Playback 16 lis 2008, 22:00 Były prezydent Aleksander Kwaśniewski i Jolanta Kwaśniewska oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. 16
  • Wprost przeciwnie - Bracia Putina 16 lis 2008, 22:00 Warto pokazać Moskwie, że Europejczycy mają swój honor i ambicję 18
  • Wydarzenia tygodnia - Kraj 16 lis 2008, 22:00 Kilkunastu szefów państw i rządów uczciło 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przywódcy, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, byli obecni na gali w Teatrze Wielkim. Zabrakło kanclerz Niemiec Angeli Merkel i... 20
  • Wydarzenia tygodnia – Świat 16 lis 2008, 22:00 Kreml jest gotowy zrezygnować z wyrzutni rakiet w Kaliningradzie. Tak oświadczył prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew w rozmowie z „Le Figaro". Warunkiem jest odstąpienie przez Stany Zjednoczone od planów wybudowania w Polsce i... 22
  • Z życia koalicji 16 lis 2008, 22:00 Jakoś to się nie przebiło (ciekawe dlaczego?), ale „Dziennik" ogłosił, że jeden z łódzkich mafiosów zeznał w prokuraturze, iż sprzedawał Mirosławowi Drzewieckiemu… kokainę. Teraz już państwo wiedzą, skąd u pana... 24
  • Z życia opozycji 16 lis 2008, 22:00 Niesamowite! Lech Kaczyński ma lepszy kontakt z Barackiem Obamą niż ze swoimi ministrami. Jeden prezydent pogadał sobie z drugim przez telefon, a potem ten nasz zamienił parę słów ze swoimi: Kownackim i Handzlikiem. Ci zaś obwieścili... 24
  • Seks polityków 16 lis 2008, 22:00 Politycy potrzebują więcej seksu niż ich wyborcy 28
  • Klątwa Marcinkiewicza 16 lis 2008, 22:00 Cieniasy" – tak ponad dwa lata temu ówczesny premier Kazimierz Marcinkiewicz określił świeżo utworzony „gabinet cieni" PO. Scharakteryzował „cieniasów" jako osoby, które „prezentują codziennie dwie,... 36
  • Wprost z blogu 16 lis 2008, 22:00 Obiecanki Donalda TuskaBernard Oleszek www.blogmedia24.plawet politycy opozycji mówią, że premierowi Donaldowi Tuskowi udało się zrealizować jedną z obiecanek (w zasadzie jedyną), a mianowicie wyprowadzić wojska z Iraku. Czy doprawdy... 44
  • Trójka bez sternika 16 lis 2008, 22:00 45
  • Moskiewskie marzenia 16 lis 2008, 22:00 Pewnie na Kremlu żałują teraz, że rosyjskie oddziały nie zajęły TbilisiZwycięzcy zawsze mają rację. Tej starej zasadzie ponownie przydają aktualności zdjęcia z ostatniego spotkania przywódców UE i Rosji. Wznowienie negocjacji UE... 45
  • Prorok w rządzie 16 lis 2008, 22:00 Prawie dwie trzecia Polaków źle ocenia rok rządów Donalda TuskaWolni ludzie! Tworzyć czas! – cytował Norwida na zakończenie swojego exposé Donald Tusk. Premier dużo obiecał, ale nic nie zrobił, aby zrealizować obietnice. Przez... 45
  • Złodzieje emerytur 16 lis 2008, 22:00 Politycy mogą się nie oprzeć pokusie, by pieniądze z IKE uznać za własność państwaCzy rząd może znacjonalizować tzw. indywidualne konta emerytalne, na których 900 tys. Polaków odkłada na prywatną emeryturę? Niedawno taką... 45
  • Ryba po polsku - Krajobraz w czasie bitwy 16 lis 2008, 22:00 Normalni Polacy mają w dupie, co kto o kim napisał i co kto o kim powiedział 46
  • Człowiek tygodnia 16 lis 2008, 22:00 Pan Perswazja - Michał Boni 48
  • Giełda 16 lis 2008, 22:00 52
  • Zrzutka na Islandię 16 lis 2008, 22:00 Polska pożyczy Islandii 200 mln USD na walkę z kryzysem – poinformowało Ministerstwo Finansów. Według ministra Jana Rostowskiego, stać nas na taki gest, bo nasze finanse mają solidne podstawy. Pożyczka jest częścią wartego 6,5 mld... 52
  • Wielkie żebranie Ameryki 16 lis 2008, 22:00 Im częściej amerykańskie władze mówią o konieczności walki z kryzysem i pobudzaniu gospodarki, tym więcej przybywa „pokrzywdzonych", którzy wyciągają rękę po pomoc publiczną. W kolejce ustawiły się m.in. koncerny... 52
  • Polskie centrum handlowe 16 lis 2008, 22:00  Rok 2008 będzie rekordowy pod względem inwestycji w centra handlowe. Do końca roku w Europie planuje się oddanie ponad 15 mln m² powierzchni w nowych i rozbudowywanych obiektach, z czego większość w Polsce. Inwestowanie w centra... 52
  • Podatek od wartości skradzionej 16 lis 2008, 22:00 Złodzieje kradną co roku w polskich sklepach towary warte 4 mld zł – wynika z raportu firmy Checkpoint Systems. Sprzedawcy wyrównują straty, podnosząc ceny. – To podatek nakładany na uczciwych ludzi przez przestępców. W 36... 52
  • Fabryka emerytów 16 lis 2008, 22:00 Proces produkcji najmłodszych emerytów świata dobiega w Polsce końca 54
  • Skok na świnkę wnuka 16 lis 2008, 22:00 Zaciekły bój o emerytury toczy się o wirtualne pieniądze 58
  • Biokompromitacja 16 lis 2008, 22:00 Unia Europejska po cichu wycofuje się ze wspierania biopaliw 60
  • Biznes skopany 16 lis 2008, 22:00 Inwestycja w piłkarski klub to komunikat: „Jestem już tak bogaty, że stać mnie na wyrzucanie pieniędzy” 64
  • Thriller na kołach 16 lis 2008, 22:00 W bagażniku Mercedesa C63 AMG powinno się znaleźć pół tony aviomarinu 70
  • Gwiazdy tańczą na drodze 16 lis 2008, 22:00 Małgorzata Kożuchowska prowadzi volvo, George Clooney - wszystko, za co mu zapłacą 72
  • Know-how 16 lis 2008, 22:00   74
  • Wierna, niewierna 16 lis 2008, 22:00 Wbrew stereotypom kobiety zdradzają równie często jak mężczyźni. Panowie trafniej niż panie oceniają jednak wierność drugiej strony. Aż 94 proc. zdradzanych mężczyzn wykrywa, że partnerka przyprawia im rogi (w wypadku kobiet ten... 74
  • Mikroby na dłoni 16 lis 2008, 22:00 Na kobiecych dłoniach żyje więcej bakterii niż na męskich. Nie jest to efekt wykonywania domowych prac czy braku higieny, ale bardziej zasadowego odczynu skóry pań, częstego stosowania kosmetyków i działania hormonów. Większość... 74
  • Chirurgia przesądów 16 lis 2008, 22:00 Postęp w medycynie to nie tylko nowe leki i zabiegi, ale także walka z przesądami. Przekonuje o tym „Stulecie chirurgów", jedna z najbardziej pasjonujących książek o historii medycyny. Pierwsze operacje usunięcia zropiałego... 74
  • Mit soi 16 lis 2008, 22:00 Soja nie wpływa ani na stężenie dobrego cholesterolu (HDL), ani nie obniża poziomu złego (LDL) – wykazały trwające dziesięć lat badania. Dotychczas sądzono, że spożywanie zaledwie 25 g sojowego białka dziennie i dieta uboga w... 74
  • Uniwersalny żołnierz 16 lis 2008, 22:00 Maksymalna ochrona i minimalna waga sprzetu – to główne załozenia przyswiecajace twórcom mundurów i ekwipunku, w które od 2011 r. beda wyposazeni brytyjscy zołnierze. Zmiany sa wprowadzane na podstawie doswiadczen zebranych podczas... 74
  • Ślepa diagnostyka 16 lis 2008, 22:00 Nawet jedna trzecia badań diagnostycznych może być błędna 76
  • Pułapka na Titanicu 16 lis 2008, 22:00 Rozmowa z Bradem Matsenem, pisarzem, autorem książki „Titanic’s Last Secret” 82
  • Wesz historii 16 lis 2008, 22:00 Szczątki zwierząt pomagają odtworzyć trasy migracji ludzi, szlaki handlowe, czy rozwój cywilizacji 86
  • Akcja serca 16 lis 2008, 22:00 Zbyt szybki puls zaczyna być uznawany za czynnik ryzyka, taki jak nadciśnienie czy wysoki poziom cholesterolu 90
  • Paradoks kardiologii 16 lis 2008, 22:00 Rozmowa z prof. Andrzejem Rynkiewiczem, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku 94
  • Górna półka - Towarzysz Dżyngis-chan 16 lis 2008, 22:00 Aleksander Hercen, jeden z najwybitniejszych rosyjskich intelektualistów, napisał w połowie XIX w., że „jeśli kiedyś chłopstwo powstanie przeciwko panom, na jego czele stanie jakiś »Dżyngis-chan z telegrafem«".... 97
  • Anty-Katyń 16 lis 2008, 22:00 Choć nikt nie słyszał o mordowaniu przez Polaków jeńców bolszewickich w 1920 roku, Rosjanie te kłamstwa powtarzają 98
  • Bez granic 16 lis 2008, 22:00 104
  • Norweżki superpostępowe 16 lis 2008, 22:00 Norwegia jest globalnym liderem w dziedzinie równouprawnienia kobiet. Tak wynika z rankingu „Global Gender Gap Index" przygotowanego przez ekspertów ze Światowego Forum Gospodarczego, organizacji zajmującej się m.in.... 104
  • Wojna balonowa 16 lis 2008, 22:00 Władze Korei Południowej wezwały swoich obywateli, by przestali wysyłać nad terytorium Korei Północnej balony z ulotkami o stanie zdrowia północnokoreańskiego dyktatora Kim Dzong Ila. To reakcja na groźby komunistycznego reżimu, który... 104
  • Znikające Malediwy 16 lis 2008, 22:00 Mohammed Nasheed, nowo wybrany prezydent Malediwów, rozpoczął poszukiwania nowych terytoriów dla swojego kraju. Decyzja jest podyktowana gwałtownym podnoszeniem się poziomu wód oceanicznych, co w przyszłości grozi zalaniem archipelagu.... 104
  • Książka - Powrót smoka 16 lis 2008, 22:00  Jak się zmieniało Państwo Środka w przeszłości? Jak będzie wpływało na losy globu w przyszłości? Na te pytania odpowiada książka Konrada Seitza, niemieckiego historyka, dyplomaty, w latach 1995-1999 ambasadora RFN w Chinach.... 104
  • Cytat tygodnia 16 lis 2008, 22:00 "Śpię jak dziecko: dwie godziny, budzę się i płaczę - i tak w kółko" - John McCain żartując o swoim samopoczuciu po przegranych wyborach prezydenckich w USA 104
  • Okrążanie Niemiec 16 lis 2008, 22:00 Czy Londyn i Paryż stworzą antyniemiecki front? 106
  • Mister euro 16 lis 2008, 22:00 Po pięciu latach pracy w Europejskim Banku Centralnym Jean-Claude Trichet z ajatollaha stał się neokonserwatywnym Jastrzębiem 110
  • Sojusz tchórzy 16 lis 2008, 22:00 Dziś trzeba sobie powiedzieć jasno – cele polityki wschodniej Polski i krajów starej unii są rozbieżne 122
  • Rambo z Białego Domu 16 lis 2008, 22:00 Przyjazny Polsce choleryk o osobowości buldoga będzie kierował amerykańską administracją 124
  • Pasaż 16 lis 2008, 22:00 128
  • Bachanalia współczesne 16 lis 2008, 22:00 W trzeci czwartek listopada, jak co roku, obchodzone jest święto wina. Debiutuje wtedy beaujolais nouveau, wino, które wypija się niemal tuż po wyprodukowaniu. Tego dnia wypada się pokazać z kieliszkiem młodego wina – tak jak Jennie... 128
  • Prawie jak burgund 16 lis 2008, 22:00 Zamiast beaujolais nouveau lepiej wypić Beaujolais Cru z Domaine Bouchard Père & Fils, którego historia sięga 1731 r. Odmiana Morgon jest pełniejsza niż wiele innych win beaujolais cru, a jednocześnie ma początek w takich samych... 128
  • Napój Puszkina 16 lis 2008, 22:00 Dom Veuve Clicquot Ponsardin wprowadził właśnie na polski rynek swojego słynnego różowego szampana. Projektant Karim Rashid (pracował dla takich marek, jak Kenzo, Prada czy Swarovski) stworzył nawet Veuve Clicquot Globalight –... 128
  • Irlandzki nektar 16 lis 2008, 22:00 Whisky, mleko, czekolada, wanilia, cukier i odrobina celtyckiej magii to ponoć skład irlandzkiego likieru Baileys. O jakości magii trudno się wypowiedzieć, ale mleko jest niewątpliwe najwyższej jakości – pochodzi od 40 tys.... 128
  • Szejker najlepszym przyjacielem kobiety 16 lis 2008, 22:00 Producenci dóbr wszelakich myślą już o Gwiazdce. Producent wódki Bols połączył siły z Coster Diamonds, holenderską firmą wytwarzającą diamentową biżuterię, a efektem tej współpracy jest propozycja świątecznego upominku –... 128
  • (Ż)ubranko dla Sophie Marceau 16 lis 2008, 22:00 Poprzedniej zimy wódkę Żubrówkę ubrano w kurteczkę o wdzięcznej nazwie żubranko. Na sezon zima 2008/2009 Viola Śpiechowicz, właścicielka firmy Odzieżowe Pole, zaprojektowała pięć nowych, eleganckich żubranek. Wdzianka są... 128
  • Laser 16 lis 2008, 22:00 „Kanał” czy kanał? 132
  • Hollywood i cała reszta 16 lis 2008, 22:00 Na świecie 60 proc. wydatków na bilety do kina przypada na filmy amerykańskie 134
  • Wampir w lateksie 16 lis 2008, 22:00 Mroczny gotyk wraca na wybiegi, sceny i do butików 138
  • Lolitki z Tokio 16 lis 2008, 22:00 Dlaczego Azja tak intryguje Zachód 142
  • Wprost na narty - Szwajcaria 16 lis 2008, 22:00 Piwo na stokuZimą w Davos rekinów biznesu zastępują miłośnicy białego szaleństwaProducenci piwa Carlsberg tak zachwycili się stokami Verbier, że zorganizowali tam festiwal Carlsberga z udziałem największych gwiazd narciarstwa. Festiwal... 146
  • Wencel gordyjski - Złodzieje emocji 16 lis 2008, 22:00 Na początku kariery członkowie Sabatonu nie byli pewni, czy sławić szatana, czy skupić się na II wojnie 150
  • Krótko po wolsku - Polska Rzeczpospolita Klasówkowa 16 lis 2008, 22:00 Można tylko pochwalić telewizję publiczną za zorganizowanie z okazji Święta Niepodległości ogólnonarodowej klasówki z historii. Jedyny mniej wychowawczy aspekt wydarzenia to wygrana sportowca ciężarowca, który sam się przyznał, że... 152
  • UEorgan Ludu 16 lis 2008, 22:00 Bez sztachet ani rusz - Andrzej Gołota na czele PO? - Rząd raczej ściemnia - Pani Jolanta z Susza twardsza od UE? 152
  • Skibą w mur - Szybki Bill 16 lis 2008, 22:00 Okazało się, że szybki numerek może być teraz jeszcze szybszy 154

  ZKDP - Nakład kontrolowany