Prezydent na uchodźstwie

Prezydent na uchodźstwie

Trzy lata temu Lecha Kaczyńskiego popierało dwie trzecie Polaków. Dziś ledwo co czwarty. Gdyby nie było wojny w Gruzji, która dała mu okazję do zademonstrowania osobistej odwagi, byłoby jeszcze gorzej. Dwa lata przed końcem kadencji prezydent sprawia wrażenie, jakby rządził na uchodźstwie.
Lechowi Kaczyńskiemu bliżej do prezydentury takich szefów państwa na emigracji, jak Władysław Raczkiewicz, August Zaleski czy Edward Raczyński niż do Lecha Wałęsy bądź Aleksandra Kwaśniewskiego. Choć to Lech Wałęsa przejął symbole prezydenckiej władzy od ostatniego szefa państwa na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, kontynuacją jest dopiero prezydentura Lecha Kaczyńskiego. I jego wizja państwa najbardziej przypomina koncepcje tamtych trzech wybitnych polityków emigracji. Także styl sprawowania urzędu wygląda tak, jakby Lech Kaczyński nie rezydował na Krakowskim Przedmieściu, tylko gdzieś w „polskim Londynie".Konstytucja stawia urząd prezydenta w głupiej sytuacji. Z jednej strony, ma on bardzo silny mandat, gdyż został wybrany w wyborach powszechnych, z drugiej zaś – faktyczną władzę sprawuje rząd. Aleksander Kwaśniewski rozwiązał ten problem prosto: głównym pomysłem na swoją prezydenturę uczynił uśmiechanie się i nicnierobienie. Podobnie reprezentacyjną funkcję pełnił przez dwa lata rządów PiS Lech Kaczyński. Po wyborach w 2007 r. powinien był znaleźć jakiś cel i przekaz dla swojej prezydentury, a to na razie mu się nie udało.
Po przegranych przez PiS wyborach Kancelaria Prezydenta zaczęła przypominać oblężoną twierdzę, do której spieszą przegrani politycy, którzy nie załapali się na miejsce w parlamencie, a nie think tank męża stanu zmieniającego państwo. Na razie prezydent jest widoczny, gdy wetuje rządowe projekty ustaw. Nawet jeżeli są to decyzje uzasadnione, to tylko ułatwiają platformie pokazywanie go jako prezydenta PiS, na usługach opozycji. Po trzech latach rządów Lech Kaczyński może zaliczyć do sukcesów jedynie działania w polityce zagranicznej, i to tylko w wymiarze symbolicznym. Prezydent pierwszy zaczął głośno mówić, że Polska ma prawo jako państwo mieć swoje interesy, inne niż europejskie potęgi. I ma prawo domagać się ich respektowania.
Lech Kaczyński wygrał wybory jako polityk antyestablishmentowy, podkreślał swoją determinację do oczyszczenia państwa. Tuż po wygranych wyborach szeryf z twardym charakterem znikł, a pojawił się władca na dworze pełnym pochlebców. Na początku kadencji prezydent miał pytać dział prawny, czy kapcie, w których porusza się po prywatnej części Pałacu Prezydenckiego, można kupić na rachunek kancelarii. Dział prawny po pewnych wahaniach miał wyrazić zgodę. Ta anegdota, nawet jeżeli nie jest prawdziwa, dobrze oddaje sposób działania prezydenta. Przywiązuje on bardzo dużą wagę do rzeczy mało istotnych. Nie jest zdolny do ostrego stawiania wymagań zaprzyjaźnionym współpracownikom. A głównym kryterium zawodowej oceny pozostaje to, czy prezydent zawiódł się czy też nie na tych, których uczynił pracownikami swojego politycznego zaplecza. Słowo, honor, obietnica czy osobiste relacje bywają zatem o wiele istotniejsze niż realna ocena kompetencji.
Niepraktyczne we współczesnej polityce zaufanie do danego słowa jest źródłem politycznej słabości prezydenta. Zaufanie do obietnic prezydenta Sarkozy’ego, dotyczących mechanizmów blokowania decyzji UE, było jedną z przyczyn, dla których Lech Kaczyński zrezygnował z obrony zasady pierwiastkowego liczenia siły głosów. Wiara w obietnice Donalda Tuska złożone podczas spotkania w Juracie skłoniły go do przekonania klubu PiS, by głosował za ratyfikacją traktatu lizbońskiego. A gdy potem obaj politycy wycofali się ze złożonych obietnic, prezydent wyglądał na głęboko zaskoczonego i rozczarowanego brakiem kultury i zasad swoich politycznych partnerów. Szczerość poglądów czy zaufanie, które oczywiście można podziwiać u przyjaciół, u prezydenta czy polityka stają się nieprzydatne. Przede wszystkim dla formułowania faktycznej, a nie tylko werbalnej linii własnej polityki. I wydaje się, że w taką właśnie pułapkę wpadł prezydent.
Problemem Lecha Kaczyńskiego jest brak odporności na krytykę mediów. Co ciekawe, jak twierdzą jego bliscy współpracownicy, najbardziej bolą go krytyczne teksty w „Gazecie Wyborczej". Duża część mediów widzi w Lechu Kaczyńskim czarny charakter. To on „knuje", „przeszkadza", „ośmiesza się”, „nadużywa władzy”, „daje się wyprowadzić w pole”, „narusza standardy” czy „promuje anachroniczną wizję państwa”. Jego przeciwnik zaś – jasny rycerz „polityki miłości” Donald Tusk – nieodmiennie (z wyjątkiem awantury o samolot) „prowadzi dialog”, „broni demokracji” czy „modernizuje państwo”.
Przyczyną takiego stanu rzeczy nie są ani poglądy dziennikarzy (w większości przychylne platformie), ani specyfika współczesnego świata mediów, który prezentuje już nie tyle informacje, ile wizję świata z przypisanymi każdemu rolami. Oba te czynniki odgrywają oczywiście pewną rolę, ale nie mniej istotne są decyzje i wybory samego prezydenta, który mediów nie rozumie, nie akceptuje i – co gorsza – daje temu publicznie wyraz. Połajanki wobec dziennikarzy, niechęć do publicznych, gładkich wystąpień czy otwarcie deklarowana niechęć do niektórych mediów – to wszystko nie przysparza prezydentowi sympatii. A fakt, że – jak przyznają jego współpracownicy – potrafi skrytykować zaproszonych dziennikarzy za „chamskie" traktowanie pań w tekstach czy nieodpowiednie przedstawianie jego współpracowników, też nie poprawia wizerunku prezydenta.
Polityk tej klasy co Lech Kaczyński powinien mieć świadomość, że ludzie o poglądach konserwatywnych nigdzie w krajach zachodnich nie mają łatwego życia z mediami. George W. Bush był atakowany o wiele ostrzej i bez najmniejszego pardonu przez amerykańskie media. Aby zniszczyć Sarah Palin, nie cofnięto się nawet przed kłamstwem, przypisując jej stwierdzenie (które z jej ust nie padło), że Afryka jest krajem. Ale tam politycy się o to nie obrazili. Gubernator Palin i prezydent Bush z dziennikarzami nie tylko rozmawiali, ale i godzili się na odgrywanie roli celebrities, bo to ułatwia uprawianie polityki.
Lech Kaczyński, mimo licznych prób, nie jest gotów na realne ocieplenie swojego wizerunku. Bo to się wiąże z koniecznością wyjścia z pałacu i poświęcenia wielu godzin na wywiady o życiu rodzinnym, sesje zdjęciowe czy żarty. Niekoniecznie przeznaczone do publikacji, a zwyczajnie potrzebne do pokazania dziennikarzom, że nie jest się wiecznie nadąsanym starszym panem, który wciąż od kogoś czegoś wymaga. Bez takiego otwarcia prezydent w porównaniach z premierem wciąż będzie tym złym, który – co gorsza – jest też tym brzydszym, bardziej zamkniętym i pozbawionym uroku osobistego konkurenta. I to jest bariera dla prezydenta nie do przekroczenia.
Lech Kaczyński jest przykładem polityka, który lepiej radzi sobie w sferze idei i symboli niż w technice rządzenia (tak było właśnie z prezydentami na uchodźstwie). Nie mniej istotne jest także to, że – znowu tak jak w wypadku polskich rządów i prezydentur na emigracji – na realne spory polityczne prezydentowi nakładają się kwestie osobistych animozji i sympatii czy środowiskowych uwikłań. Powodem podziału solidarnościowej opozycji na Unię Demokratyczną i Porozumienie Centrum były nie tyle odmienne oceny rzeczywistości politycznej, ile odrzucenie braci Kaczyńskich przez główny nurt salonu. I te osobiste elementy pozostały obecne w polityce prezydenta (ale i w stosunku do niego części mediów) do dzisiaj.
Jedyną jasną kartą prezydentury Kaczyńskiego jest polityka zagraniczna. Chociaż ostre stawianie interesów narodowych jest typowe dla większości współczesnych państw, to trzeba było 15 lat III RP, aby znalazł się polityk, który próbuje to robić. Świadomość, że Rosja – także słaba – stanowi dla Polski realne zagrożenie, że trzeba bronić przed jej zakusami krajów ościennych czy wreszcie, że główną rolę polityczną i gospodarczą Polacy mogą odgrywać wyłącznie w dawnej strefie sowieckiej (co łączy się z agresywnymi odpowiedziami Rosji), choć niewątpliwie wypływa z jagiellońskiego rozumienia roli Polski (wpływ lektury Pawła Jasienicy bywa aż nadto widoczny) i niepodległościowego myślenia Piłsudskiego, pozostaje na wskroś realistyczną oceną sytuacji międzynarodowej Polski. Bez względu na to, jak bardzo szef MSZ Radosław Sikorski stara się wykpić zachowania Lecha Kaczyńskiego (podobno opowiada żart, że rząd będzie wysyłał prezydenta do Gruzji aż do skutku), to on ma rację w tym sporze.
Istotnej polityce symbolicznej nie towarzyszą jednak szersze działania polityczne. Brak innej niż symboliczna strategii utrzymywania Ukrainy czy Gruzji w naszej strefie wpływów czy przekonywania państw zachodnich (przynajmniej tych, które nie są z Rosją związane więzami przesadnej sympatii) do wspierania nas w tych staraniach. Jagiellońsko-piłsudczykowskie źródła polityki prezydenta widać także w innych sferach jego działalności. Rozwijanie stosunków z Izraelem (i to za cenę ostrej krytyki choćby na łamach „Naszego Dziennika" czy w Radiu Maryja), promowanie upamiętnienia walk i męczeństwa Żydów polskich, pomysł, by przywrócić polskie obywatelstwo wszystkim pozbawionym go w czasie komunistycznych czystek antysemickich w 1968 r. czy wciąż powracające próby pomijania kłopotliwych elementów w relacjach polsko-ukraińskich – są właśnie stałym powracaniem do idei wielonarodowej Rzeczypospolitej.
Prezydent pozostaje (co zresztą wielokrotnie podkreślał) całkowicie obcy tradycji endeckiej, i to nawet w inteligenckiej czy uniwersyteckiej formie. Patriotyzm Kaczyńskiego jest związany z kulturą, a nie z narodowością czy religią.
Trudno jednak nie dostrzec braku umiejętności dyplomatycznych prezydenta i jego otoczenia. To, co mogłoby być siłą jego prezydentury (czyli budowanie otwartej i wiernej własnym tradycjom Rzeczypospolitej), staje się często źródłem słabości. A to doradcy zaproszą na uroczystości prawosławnych i grekokatolików (co zrozumiałe), ale zapomną wpisać powitanie tych pierwszych (bardzo wrażliwych na swoim punkcie) do przemówienia i już jest skandal. A to prezydent w słusznym dążeniu do normalizowania i układania stosunków z Ukrainą zapomni o całkowicie zrozumiałych postulatach polskich środowisk, by pamiętać o tych, którzy zginęli na Wołyniu. I już mamy kolejny skandal. A każdy z nich, nawet najmniejszy, utwierdza wizerunek słabego prezydenta, który potrafi się tylko kłócić i przeszkadzać innym (UE, Rosji czy premierowi) w realizowaniu ich świetnych pomysłów. W trzecią rocznicę prezydentury ten wizerunek jest głównym wrogiem Lecha Kaczyńskiego. Wrogiem, z którym sam prezydent najwyraźniej sobie nie radzi, i który może go kosztować kolejną kadencję.


Londyńczycy

Władysław Raczkiewicz (28 I 1885 – 6 VI 1947)
Prezydent RP na uchodźstwie w latach 1939-1947. Pod zaborami działał w konspiracyjnych organizacjach narodowych i pracował jako adwokat w Mińsku. Był ministrem spraw wewnętrznych w czterech rządach II RP. W latach 1930-1935 pełnił funkcję marszałka Senatu. W 1939 r. zastąpił Ignacego Mościckiego na stanowisku
prezydenta.

Edward Raczyński (19 XII 1891 – 30 VII1993)
Prezydent RP na uchodźstwie w latach 1979-1986. Najstarszy (złożył urząd w wieku 95 lat) oraz najdłużej żyjący prezydent RP. Studiował w Niemczech i Anglii. Doktorat z prawa uzyskał w Krakowie. W 1919 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 1934 r. pełnił funkcję ambasadora RP w Londynie.

Ryszard Kaczorowski (ur. 26 XI 1919)
Ostatni prezydent RP na uchodźstwie w latach 1989- -1990. Przed wojną instruktor harcerski w Białymstoku. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył Szkołę Handlu Zagranicznego. W 1986 r. w rządzie na emigracji został ministrem do spraw krajowych. W 1990 r. przekazał insygnia prezydenckie II Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie.

Okładka tygodnika WPROST: 50/2008
Więcej możesz przeczytać w 50/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • Aster   IP
  Teraz to porażka!!!

  Spis treści tygodnika Wprost nr 50/2008 (1355)

  • Wprost od czytelników 7 gru 2008, 22:00 Europejski „Wprost"Z przyjemnością wziąłem do ręki nowy tygodnik „Wprost". Piękna szata graficzna – elegancka i przejrzysta, dużo światła i przestrzeni; nowoczesna czcionka. Naprawdę europejski standard!... 8
  • Na stronie - Taniec z posłami 7 gru 2008, 22:00 Gdyby nasi współcześni politycy żyli jakieś 100 lat temu, jak nic wywołaliby wojnę światową – niczym Gawriło Princip w 1914 r. Bo gdy zaczynają, powiedzmy, wojnę o gruszę na miedzy na Mazowszu, to ten konflikt przenosi się zaraz, załóżmy, na Białoruś. Przez to angażuje... 9
  • Jak przetrwać kryzys i nie zwariować 7 gru 2008, 22:00 „Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest sam strach” – powiedział Franklin D. Roosevelt po zaprzysiężeniu w 1933 r. na prezydenta USA. Te słowa pasują do sytuacji w Polsce i wielu innych krajach. Przeciętni ludzie nie odczuwają skutków kryzysu, ale lęk... 10
  • Skaner 7 gru 2008, 22:00 18
  • Kaczyński w szkole 7 gru 2008, 22:00 Marek Kochan szkoli posłów PiS. Jest ekspertem od retoryki i strategii medialnej. Udało mu się przekonać sceptycznego do tej pory Jarosława Kaczyńskiego do udziału w medialnym szkoleniu. W jaki sposób? 18
  • Republikański szyk 7 gru 2008, 22:00 Obok polityki 18
  • Biznes na zielono 7 gru 2008, 22:00 Moda na zielone opanowała biznes. W międzynarodowej konferencji klimatycznej COP 14 w Poznaniu zamiast ekologów z całego świata spokojnie mogliby wziąć udział polscy przedsiębiorcy i menedżerowie. Większość z nich zgadza się z... 18
  • Subwencja wszech czasów 7 gru 2008, 22:00 7,5 biliona USD ma kosztować „Big bailout”, czyli wsparcie amerykańskiego rządu dla gospodarki w związku z  kryzysem. To największy wydatek w historii USA. 18
  • Polska – Izrael 7 gru 2008, 22:00 Centrum badań 19
  • Dossier 7 gru 2008, 22:00 „Droga, którą kroczymy, będzie trudna"Henry Paulson, sekretarz skarbu USA, o wychodzeniu z kryzysu„Psu na budę taka wygrana! Wyłysieję z tego powodu, stracę piętnaście procent i w ogóle będę miał tylko... 20
  • Pytania niepolityczne - Wgnieciony w podłogę 7 gru 2008, 22:00 Rozmowa z Piotrem Kownackim, szefem Kancelarii Prezydenta, brydżystą 20
  • Konfrontacje 7 gru 2008, 22:00 Czy ustawa bioetyczna powinna zezwalać na rezygnację z podtrzymywania przy życiu osób bez szans przeżycia? 21
  • Wykrywacz kłamstw 7 gru 2008, 22:00 Zbigniew Chlebowski 21
  • Barometr 7 gru 2008, 22:00 Kazimierz Marcinkiewicz był najbardziej pracowitym premierem III RP – wynika z badania Pentora dla „Wprost”. 22
  • Plus ujemny - Wygurowani 7 gru 2008, 22:00 Coś wisi w powietrzu, bo guru nisko latają. Guru to dzisiaj najwyższa forma autorytetu intelektualnego, to skrzyżowanie świadka Jehowy z członkiem Armii Zbawienia. Guru najpierw straszy nas katastroficznymi wizjami, by następnie wskazać... 24
  • Wydarzenia - Kraj 7 gru 2008, 22:00 POLSKA W CENTRUM UWAGIW ciele Władysława Sikorskiego nie ma śladu po kuli. Nie został on także uduszony, a jego obrażenia są typowe dla ofiar katastrof lotniczych – wynika z przecieków z sekcji zwłok. Nie wyklucza to jednak, że... 26
  • Wydarzenia - Świat 7 gru 2008, 22:00 W CENTRUM UWAGIDrużyna Baracka Obamy już prawie skompletowana. Prezydent elekt mianował Hillary Clinton na sekretarza stanu i chce, by Robert Gates pozostał na stanowisku sekretarza obrony. Odpowiedzialnym za krajowe bezpieczeństwo będzie... 28
  • Przegląd prasy zagranicznej 7 gru 2008, 22:00 International Herald TribuneTak dla tarczy„Wzywamy Rosję do powstrzymania się od konfrontacyjnych oświadczeń, domagania się uznania jej strefy wpływówi grożenia bezpieczeństwu sojuszników możliwością rozmieszczenia rakiet w... 30
  • Puls gospodarki 7 gru 2008, 22:00 32
  • Budowa od nowa 7 gru 2008, 22:00 Proponowane przez rząd zmiany w prawie budowlanym, które miały ułatwić Polakom budowę domów, tylko pogorszą sytuację – mówi „Wprost" Anna Wieczorek, ekspert Centrum im. Adama Smitha.Miało być lepiej, a wyszło jak... 32
  • SMS 7 gru 2008, 22:00 Dariusz Sobiczewski, były współwłaściciel firmy ratalnej Lukas i jeden z najbogatszych Polaków, 16 godzin ukrywał się w hotelu Oberoi w Bombaju, który 26 listopada zaatakowali terroryści. Nie tylko sam wyszedł z opresji cało, ale... 32
  • 25 proc. 7 gru 2008, 22:00 Taką część domowych budżetów Polacy przeznaczają na wydatki mieszkaniowe. Jak wynika z raportu przygotowanego dla Rockwool Polska, na czynsz, wodę, ogrzewanie i energię wydajemy proporcjonalnie dużo więcej niż mieszkańcy Europy... 32
  • Zbójeckie stawki 7 gru 2008, 22:00 Orange, Era i Plus to dla ich zagranicznych właścicieli dojne krowy, których zadaniem jest ratowanie spadających zysków central przez podnoszenie cen – tak opisał swoich konkurentów Chris Bannister, prezes spółki P4, operatora sieci... 32
  • Hossa nostra 7 gru 2008, 22:00 Włoska mafia zarabia krocie na kryzysie. Gdy banki boją się udzielać kredytów, z pomocą spieszą mafiosi, oferując pożyczki na pokaźny procent. Z rocznym obrotem rzędu 130 mld euro i 70 mld euro zysku mafia stała się największym... 32
  • Ład odkryty 7 gru 2008, 22:00 Dlaczego popcorn sprzedawany w kinach jest tak drogi? Jak państwowa ochrona najemców wpływa na ceny wynajmu mieszkań? M.in. na te pytania odpowiada w swojej książce David Friedman, syn słynnego noblisty Miltona Friedmana. Prezentuje jednak... 32
  • Gry na kryzys 7 gru 2008, 22:00 „Monopoly", Najsłynniejsza gra ekonomiczna, wymyślona przez Charlesa Darrowa w trakcie wielkiego kryzysu w latach 30. XX wieku. „Puerto Rico", Gra Roku 2008, popularna w Polsce. Akcja się rozgrywa w XVI wieku w Ameryce... 32
  • Koszt kryzysu 7 gru 2008, 22:00 Firma Bianco Research z Chicago porównała koszty rządowych programów antykryzysowych w USA z innymi wielkimi przedsięwzięciami w historii tego kraju (w mld USD). 32
  • Zapytaj Wprost - Nie jestem idealny 7 gru 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Ryszard Kalisz. Adwokat, poseł, polityk od lat związany z lewicą, były minister spraw wewnętrznych i administracji. Od stycznia jest przewodniczącym komisji śledczej badającej okoliczności śmierci... 34
  • Prezydent na uchodźstwie 7 gru 2008, 22:00 Trzy lata temu Lecha Kaczyńskiego popierało dwie trzecie Polaków. Dziś ledwo co czwarty. Gdyby nie było wojny w Gruzji, która dała mu okazję do zademonstrowania osobistej odwagi, byłoby jeszcze gorzej. Dwa lata przed końcem kadencji prezydent sprawia wrażenie, jakby rządził na... 36
  • Pokolenie YouTube 7 gru 2008, 22:00 O komputerach, emocjach, naprawie rowerów, seksie czy przepisie na najlepszą pastę dowiadują się z sieci. Ufają tylko sobie. Nie chcą się przyglądać światu z perspektywy innych. Nazywają się pokoleniem YouTube. 40
  • Zabójcze uczucie 7 gru 2008, 22:00 Z zazdrości popełniane jest co szóste z 800 zabójstw notowanych co roku w Polsce. Równie często jak mężczyźni zabijają kobiety. Zwykle są to zbrodnie wyróżniające się okrucieństwem, chociaż popełniają je ludzie, którzy wcześniej nie mieli problemów z prawem. 42
  • Tysiąc jak Narutowicz 7 gru 2008, 22:00 Redaktor naczelny tygodnika „Gość Niedzielny” stanie przed sądem w Katowicach oskarżony przez prawników Alicji Tysiąc o naruszenie jej dóbr osobistych. Proces ks. Marka Gancarczyka jest próbą zamknięcia ust opinii publicznej przez lobby proaborcyjne zmierzające do... 44
  • Mistrzynie kierownicy 7 gru 2008, 22:00 Powodują cztery razy mniej wypadków samochodowych. Na dodatek w kraksach z ich udziałem ginie trzykrotnie mniej osób. Kobiety są w Polsce sprawcami wypadków raz na 6,7 mln przejechanych kilometrów, podczas gdy mężczyźni – raz na 4,7 mln przejechanych kilometrów. 46
  • Ryba po polsku - Rozmyślania na kominie 7 gru 2008, 22:00 W związku ze szczytem klimatycznym w Poznaniu wzrosła nie tylko moja wrażliwość ekologiczna, ale i świadomość polityczna. Wiem teraz, że globalne ocieplenie klimatu jest dziełem człowieka, ale, na szczęście, nie każdego. Jest... 49
  • Kontrrewolucja euro 7 gru 2008, 22:00 Euro wygrało z dolarem i przybliżyło Europę do wygrania pojedynku gospodarczego z Ameryką. Euro przyczyniło się do recesji w Europie Zachodniej. Euro uchroni Polskę przed kryzysami. Euro zdemoluje polską gospodarkę. Euro podniesie w Polsce ceny. Jak jest naprawdę? 52
  • Mister Gruzja 7 gru 2008, 22:00 Człowiek tygodnia - Michel Saakaszwili 62
  • Wrobieni w kryzys 7 gru 2008, 22:00 Polska i inne nowe kraje Unii Europejskiej stracą na kryzysie podwójnie. Nie dość, że recesja w Europie Zachodniej podkopie naszą gospodarkę, to jeszcze gros pieniędzy z unijnych pakietów antykryzysowych trafi do firm z Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. One wykoszą... 66
  • Polisa ratunkowa Tuska 7 gru 2008, 22:00 Dziewięćdziesiąt jeden miliardów złotych (około 30 mld USD) przeznaczył rząd Donalda Tuska na ratowanie polskiej gospodarki. W świecie, głównie na zachodzie Europy i w USA, skala państwowych interwencji przekroczyła już 10 bln USD (dziesięć tysięcy miliardów dolarów). 70
  • Tusk jak Roosevelt 7 gru 2008, 22:00 Najważniejsze impulsy proinwestycyjne przewidziane w „planie Tuska” nie będą oznaczały realnych kosztów dla podatników. To dobra wiadomość. 72
  • Zielony haracz 7 gru 2008, 22:00 Protokół z Kioto i inne przedsięwzięcia mające w tytułach „globalne ocieplenie klimatu” są wielkim oszustwem. W porównaniu z nim słynne oszustwo – program ONZ dla Iraku „Ropa za żywność” – może się okazać błahostką. Na strachu wywołanym... 74
  • Klimatyczna przepychanka 7 gru 2008, 22:00 Czy Polska może sobie pozwolić na drastyczne ograniczanie emisji dwutlenku węgla? Czy może to zrobić kraj, którego energetyka jest w ponad 90 proc. oparta na węglu? Czy może zdecydować się na to w czasach globalnej recesji? Może, a nawet powinien. 76
  • Rachunek za prąd 7 gru 2008, 22:00 W grudniu Unia Europejska ma zadecydować o kształcie tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego, który ma doprowadzić do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych. 79
  • Głos z Ameryki - Porządek Obamy 7 gru 2008, 22:00 W Waszyngtonie i w poszczególnych stanach zaczyna się formować porządek Obamy. Rwąc się do władzy, aby umocnić „zmianę, w którą można wierzyć", nowa ekipa wykorzystuje gigantyczną machinę propagandową publicznych stacji... 82
  • Chude jest piękne 7 gru 2008, 22:00 Anoreksja nie jest jedynie chorobą rozpieszczonych nastolatek z bogatych domów. Cierpią na nią także osoby w średnim wieku, kobiety i mężczyźni, żony i matki, Latynosi, Afroamerykanie i ortodoksyjni Żydzi. 92
  • Ofiary rodziców 7 gru 2008, 22:00 Ofiarami przemocy ze strony rówieśników zwykle nie są dzieci otyłe, z wadami postawy czy w okularach z grubymi szkłami. Prześladowane są te, które prowokują innych do agresywnego zachowania. A za taką postawę najczęściej są odpowiedzialni rodzice. 96
  • Czary w łóżku 7 gru 2008, 22:00 Współczesna obyczajowość erotyczna staje się coraz bardziej liberalna, akceptując dziwaczne gusta i mody. Dotyczy to także badanych przez antropologów, etnografów i seksuologów intrygujących zaburzeń seksualnych. W klasyfikacji chorób stworzono dla nich specjalny dział:... 98
  • Chirurgia bez skalpela 7 gru 2008, 22:00 Nowa technika chirurgiczna nie stresuje pacjentów i nie powoduje powikłań, a jej skuteczność jest taka sama jak w wypadku tradycyjnej operacji. Nowa metoda polega na użyciu tzw. cybernetycznego noża (Cyber Knife). Pozwala na wykonanie zabiegów trwających średnio kwadrans i... 102
  • Know-how 7 gru 2008, 22:00   104
  • Powrót na księżyc 7 gru 2008, 22:00 W ramach programu badań kosmicznych NASA Constellation powstanie statek księżycowy Orion i dwie rakiety nośne Ares. W budowie będą wykorzystane podzespoły eksploatowanego już wahadłowca i rakiety Apollo Saturn V z lat 60. Constellation to... 104
  • Książka - Ekopropaganda 7 gru 2008, 22:00  Czy efekt cieplarniany to jedynie propaganda, jak twierdzi Tomasz Teluk w książce „Mitologia efektu cieplarnianego"? Jego zdaniem, raport „Gorące słowa: jak opowiadać klimatyczne historie i jak to robić lepiej",... 104
  • Człowiek i gadżet 7 gru 2008, 22:00 LG RenoirFirma reklamuje go jako najcieńszy telefon wyposażony w aparat 8 megapikseli. Rzeczywiście, jest płaski, nawet jak na telefon bez aparatu – ma zaledwie 14 mm grubości. Urządzenie ma modny trzycalowy ekran dotykowy i system... 105
  • Przewodnicy dusz 7 gru 2008, 22:00 Pięćdziesiąt skorup żółwi, części ciał dzika, orła, krowy, leoparda i dwóch kun oraz męską stopę znaleziono w grobie szamanki sprzed 12 tys. lat. Kobieta miała 45 lat. Na jej ciele ułożono dziesięć dużych kamieni. Grób odkopany w Hilazon Tachtit w północnym Izraelu to... 106
  • Technohity 2008 7 gru 2008, 22:00 Rok 2008 był raczej rokiem ewolucji niż rewolucji technologicznej. W Polsce bardziej niż wynalazki zapamiętamy spadek ceny szerokopasmowego Internetu dostępnego przez telefon komórkowy. Na rynku pojawiło się jednak kilka wartych odnotowania nowinek. Przedstawiamy dziesięć... 110
  • „Solidarność” zjednoczyła Europę 7 gru 2008, 22:00 Rozmowa z Hansem-Gertem Pötteringiem, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego 114
  • Gniew Indii 7 gru 2008, 22:00 „Po co?” – to proste pytanie po zamachach w centrum Bombaju zadaje sobie wielu mieszkańców tego miasta. Przepełnia nas smutek i gniew. Jednak w dzielnicy, w której doszło do ataku, nie przeklina się Pakistanu, skąd podobno pochodzi jedyny pojmany terrorysta.... 118
  • Mózgi władzy 7 gru 2008, 22:00 Gdy elity przestają myśleć i decydować za masy, zbliża się schyłek cywilizacji. Tak twierdził XIX-wieczny brytyjski filozof John Stuart Mill. Dziś hegemonia intelektualnych elit w polityce wydaje się niezagrożona. Wpływowi doradcy z zacisza gabinetów i ośrodków analitycznych... 120
  • Dookoła świata 7 gru 2008, 22:00   124
  • Europa i reszta - Ucieczka od Gruzji 7 gru 2008, 22:00 Władimir Putin wyraził radość z powodu zablokowania przez Baracka Obamę możliwości przystąpienia Ukrainy i Gruzji do NATO. Wprawdzie Obama jeszcze nie urzęduje, ale Putin na wszelki wypadek stawia go przed faktami dokonanymi. Patrząc na... 124
  • Becikowe z duce 7 gru 2008, 22:00 1500 euro otrzymają rodzice, którzy nadadzą swoim nowo narodzonym dzieciom imiona, które nosili dyktator Benito Mussolini i jego żona Rachele. Tego chce partia Movimento Sociale Fiamma Tricolore. Ma to być sposób na powstrzymanie... 124
  • Cytat tygodnia 7 gru 2008, 22:00 „Jeśli Bóg pozwoli, zostanę z wami aż do 2021 roku"Hugo Chávez, prezydent Wenezueli, ogłaszając, że wprowadzi poprawki do konstytucji, pozwalające mu się starać o kolejną kadencję. 124
  • Okiem Niemca - Rady dla Obamy 7 gru 2008, 22:00 Administracja Busha nie postępowała rozważnie w najtrudniejszych dziedzinach polityki zagranicznej. W polityce USA dominowały nastawienie mocarstwowe i amerykańskocentryczny prowincjonalizm. W ciągu ostatnich sześciu lat popełniono... 125
  • Układ Jaruzelskiego 7 gru 2008, 22:00 Gen. Wiktor Anoszkin w 1981 r. był adiutantem dowódcy wojsk Układu Warszawskiego marszałka Wiktora Kulikowa. I to on jest autorem pięciu tzw. dzienników roboczych. Dokumenty te stanowią fundamentalne i sensacyjne źródło dla odtworzenia okoliczności wprowadzenia w Polsce stanu... 126
  • Co wolno sztuce 7 gru 2008, 22:00 Burzę z piorunami wywołali młodzi artyści teatru w Bydgoszczy. Ogłosili zamiar wystawienia amerykańskiego musicalu sprzed 30 lat „Jesus Christ Superstar” w wersji plenerowej. 130
  • Powrót upadłego anioła 7 gru 2008, 22:00 Była idolką milionów nastolatek, księżniczką popu i następczynią Madonny. Do 23. roku życia Britney Spears sprzedała 31 mln płyt, stając się ósmą najlepiej sprzedającą się wokalistką w historii fonografii. W krótkim czasie osiągnęła niemal wszystko, po czym równie szybko, na... 134
  • Recenzje 7 gru 2008, 22:00 138
  • Ryszard Kapuściński to samograj 7 gru 2008, 22:00 Ryszard Kapuściński to samograj. Wszystko, co jest opatrzone jego nazwiskiem, natychmiast staje się bestsellerem.„Jego" czy „o nim" – wszystko jedno. Stąd taki wysyp rozmaitych kompilacji, wywiadów i wspomnień.... 138
  • Teatr - "Rok magicznego myślenia" 7 gru 2008, 22:00 Bez scenografii i kostiumów, za to z maksymalną emocją. Monodram Ewy Błaszczyk opiera się wyłącznie na dobrym aktorstwie i sile słowa. W „Roku magicznego myślenia" amerykańskiej pisarki Joan Didion aktorka przedstawia... 138
  • Film - "John Adams" 7 gru 2008, 22:00 13 nagród Emmy świadczy o tym, że to serialowe arcydzieło. To opowieść o mało znanym (na tle Waszyngtona czy Franklina) ojcu założycielu USA Johnie Adamsie. Na przestrzeni kluczowych 50 lat, widzimy człowieka skromnego, pracowitego,... 138
  • Książka 7 gru 2008, 22:00 To ostatnia rzecz, jakiej można się było po Rybińskim spodziewać. Cięty, zdroworozsądkowy komentator naszej rzeczywistości proponuje tym razem powieść z pogranicza political fiction i realizmu magicznego. Dwóch przyjaciół (jeden to... 138
  • Płyta 7 gru 2008, 22:00  Choć trudno w to uwierzyć zagorzałym fanom rocka, istnieje grupa mieszczańskiej publiczności, która ubiera się odświętnie i chodzi do teatrów muzycznych, aby na wygodnym, pluszowym siedzeniu przeżyć naiwny i wzruszający dramat o... 138
  • Wprost na weekend 7 gru 2008, 22:00 Everlast Erik Schrody, znany jako Everlast, wystąpi w Berlinie. Nowojorczyk zaczynał karierę w kultowym hiphopowym zespole House of Pain. W 2000 r. dostał nagrodę Grammy za duet z Carlosem Santaną. | 12 grudnia, Columbia Club, Berlin, godz.... 140
  • Pokaz na pokaz 7 gru 2008, 22:00 W pokazach mody coraz częściej nie chodzi o ubrania, lecz o produkty, które trzeba zarekomendować. Moda ma budować atmosferę zarówno ludycznego widowiska, jak i elitarnego performance. 144
  • Smutek niedźwiadków 7 gru 2008, 22:00 Mała Daisy Spedden uratowała swego misia marki Steiff (z charakterystycznym guzikiem w lewym uchu) z tonącego „Titanica”. Firma natychmiast wykorzystała tę swoistą reklamę i wypuściła na rynek limitowaną serię (tylko 600 sztuk) misiów żałobnych w czarnym futerku. 148
  • Drugie życie Pragi 7 gru 2008, 22:00 Tu można palić i pić to, na co ma się ochotę, spać, z kim się chce, i żyć tak, jak się chce. Wielokulturowa stolica Czech stała się odpowiednikiem Paryża lat 20. i 30. XX wieku. 150
  • IStny Fenomen 7 gru 2008, 22:00 Ten samochód jest jeżdżącym dowodem na to, że ogień z wodą da się połączyć. Jednego dnia w spokoju i komforcie dojedziesz nim na urlop w Hiszpanii, a następnego na torze wyścigowym odrzesz z godności i chwały jakieś porsche. 156
  • Plus ujemny diesla 7 gru 2008, 22:00 Czy to już ostatnie chwile wielkiej popularności diesli? Ich zakup ma coraz mniejsze uzasadnienie ekonomiczne. Olej napędowy podrożał i w niektórych krajach kosztuje więcej niż benzyny bezołowiowe. Ponadto po latach inwestowania w technologię dieslowską producenci aut zaczęli... 158
  • Baronowie piłki 7 gru 2008, 22:00 Przy polskiej piłce kręci się ponad 400 tysięcy osób. Większość z nich to ideowcy, którzy pracują za herbatę, słone paluszki, a czasem bilet na mecz reprezentacji. Krocie na futbolu zarabiają inni. 160
  • Wprost z sieci 7 gru 2008, 22:00   162
  • Papieże Internetu 7 gru 2008, 22:00 Ich majątki są warte od kilku do kilkudziesięciu miliardów dolarów. Oni sami wpływają na to, co myślą miliony ludzi. Gates, Omidyar, Zennström, Bezos czy Foltyn to przywódcy internautów.Pierre Omidyar (ur. 1967, Francja ) to twórca... 162
  • Blogbox 7 gru 2008, 22:00 O nowym „Wprost" Ledwo zdążyłem opublikować wczoraj wpis na temat planowanych zmian we „Wprost", a już dziś muszę się do niego odnieść. Po lekturze nowego wydania gazety nie wszystkie zmiany przypadły mi tak bardzo... 162
  • Człowiek w sieci 7 gru 2008, 22:00 Zwycięzcy TVN-owskiego show „Mam talent!", czyli Bartłomiej Pankau i Jacek Wyskup z grupy Melkart Ball, przez tydzień rozgrzewali serca nie tylko telewidzów, ale i internautów. Filmiki z występami gimnastyków w serwisie YouTube... 162
  • Interakieta 7 gru 2008, 22:00 Aleksandra Natalli-Świat. Posłanka, wiceprezes PiS Gdzie szukasz informacji? Zazwyczaj sprawdzam jako pierwszą swoją pocztę. Jeśli chodzi o strony WWW, korzystam głównie z internetowych wydań dzienników i portali ekonomicznych. Jakich... 162
  • Słownik 7 gru 2008, 22:00 Cookie (dosł. ang. „ciasteczko") – krótka informacja tekstowa wysyłana przez serwer odwiedzanej strony internetowej i zapisywana na twardym dysku użytkownika. „Ciasteczka" stosowane są w wypadku liczników,... 162
  • Szukaj z "Wprost"... 7 gru 2008, 22:00 książki, płyty: www.gandalf.com.plwww.empik.commerlin.plfoto, agd, rtv:www.fotoexpert.plwww.neo24.plmegamedia.plkomputery i oprogramowanie:www.notebooki.plwww.emarket.plwww.morele.net Wszystkie adresy pochodzą z rankingu sklepów internetowych... 162
  • Antysalon 7 gru 2008, 22:00 CelebryciGórniak przy (bez)nadziei„Wiecie, jestem w ciąży. Wszyscy plotkują o moim stanie, więc ja to potwierdzam. Jestem w ciąży" – pochwaliła się Edyta Górniak fotoreporterom podczas nagrania programu „Jak oni... 164
  • Playback 7 gru 2008, 22:00 Janusz Palikot, poseł Platformy Obywatelskiej 166
  • Skibą w mur - Pociąg do ikony 7 gru 2008, 22:00 W dzisiejszych czasach nie wystarczy być kimś popularnym. Znanych ludzi jest już tylu, ilu poborowych do wojska w Rosji czy bezrobotnych w Wałbrzychu. By się wyróżnić na tle innych znanych osób, należy zostać ikoną. Ikoną można... 167
  • Alfabet koalicji 7 gru 2008, 22:00 Uroczą komedię omyłek zafundowano nam z okazji Barbórki. Kancelaria Tuska (znowu Arabski?) w ostatniej chwili skumała, że 4 grudnia jest świętej Barbary i wypada się pojawić na Śląsku. Na gwałt przygotowano więc wizytę premiera w... 168
  • Alfabet opozycji 7 gru 2008, 22:00 Się rozniosło, że Andrzej Urbański popadł w niełaskę u Jarosława Kaczyńskiego i ma być usunięty z telewizji publicznej. Tej, co to ma jednego klienta – właśnie prezesa PiS, więc ten scenariusz wygląda całkiem prawdopodobnie.... 169
  • Nie tylko dla kobiet - Zachód się oszukuje 7 gru 2008, 22:00 Świat zachodni musi zrozumieć, że uciekając od konfrontacji z fundamentalistami islamskimi, skazuje na zniszczenie siebie i wielu Arabów pragnących demokracji. Zamachy w Bombaju po raz kolejny przypomniały światu, że nikt nie jest... 170

  ZKDP - Nakład kontrolowany