Kołchoz dziecięcy

Kołchoz dziecięcy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Państwowe domy dziecka są trzy razy droższe niż rodzinne

Państwowe domy dziecka to więzienia o złagodzonym rygorze - stwierdzili w 1998 r. pedagodzy, którzy urządzili happening pod hasłem "Zlikwidujmy domy dziecka". Większość tych placówek niewiele się różni od półotwartego więzienia. Dzień zaczyna się od pobudki, wspólnego mycia i porządków. Następnie dzieci jedzą śniadanie w stołówce i grupowo wychodzą do szkoły. Po powrocie trzeba znaleźć wychowawcę, który pozwoli zostawić rzeczy w sypialni. Potem jest obiad i grupowe odrabianie lekcji. Przez cały dzień wychowankowie mają może dwie godziny na zajęcia własne.
W państwowych instytucjach opiekuńczych, głównie w 356 domach dziecka, przebywa 32 tys. dzieci. To 0,6 proc. dzieci i młodzieży do osiemnastego roku życia - trzy razy więcej niż w krajach Unii Europejskiej. Tylko 3 proc. z nich to sieroty - reszta ma na-turalnych rodziców. Dodatkowo prawie 50 tys. przebywa w tzw. rodzinach zastępczych. W 92 proc. tworzą je osoby blisko spokrewnione. Otrzymują one od państwa zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci. W wielu wypadkach te pieniądze wydają na siebie.

Więzienia o złagodzonym rygorze
"Tylko 5 proc. wychowanków ze średnim wykształceniem opuszczających domy dziecka dowodzi klęski wychowawczej i edukacyjnej tych instytucji" - stwierdził w 1997 r. ówczesny premier Włodzimierz Cimoszewicz. Wyniki kontroli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która zbadała 28 domów dziecka, pokazują, że wychowankowie najczęściej uczyli się w szkołach zawodowych (63 proc.), a 5 proc. w szkołach specjalnych. Tylko 6,8 proc. uczyło się w liceum.
Wychowankowie domów dziecka stają się bierni, zamknięci, rozgoryczeni. Nie są przygotowywani do samodzielnego życia. Personel robi zakupy, jedzenie, pranie, rozkład dnia jest z góry ustalony. Te dzieci o niczym nie decydują, nie uczą się samodzielności, odpowiedzialności, gospodarowania czasem i pieniędzmi. Nie nabywają podstawowych nawyków i umiejętności życiowych, jak ich rówieśnicy wychowywani w rodzinach. W dorosłe życie startują tak, jakby wychodzili z laboratorium - mówi Marek Liciński, prezes Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Najgorsza jest choroba sieroca, czyli zaburzenia osobowości powstające wskutek nieistnienia normalnej więzi emocjonalnej z matką i ojcem. Osoby takie są później często oziębłe uczuciowo, mają trudności ze znalezieniem partnera.
Domy dziecka nie tylko produkują osoby nieprzystosowane, ale są one też najbardziej kosztowną formą opieki. Z danych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wynika, że koszt utrzymania dziecka waha się od 1,1 tys. zł do 2,5 tys. zł miesięcznie, z czego tylko 5-7 zł dziennie przypada na jedzenie. W ogniskach opiekuńczych prowadzonych przez Towarzystwo Nasz Dom utrzymanie dziecka kosztuje 300 zł miesięcznie. W rodzinnych domach dziecka formalnie ryczałt na wychowanka (przyznawany przez powiatowe centra pomocy rodzinie) wynosi 1,3-1,4 tys. zł, a faktycznie - 300-400 zł. Mimo to rodzinne domy radzą sobie lepiej niż państwowe molochy.
Przeciętny dom dziecka w Polsce ma pod opieką 50 dzieci. Pracuje w nim 25-30 osób. We wszystkich instytucjach opiekuńczych pracuje ponad 30 tys. osób. To jest lobby
- popierane m.in. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego - od lat sprzeciwiające się likwidacji państwowych domów dziecka i przekazaniu pieniędzy, którymi dysponują, rodzinnym domom dziecka czy rodzinom zastępczym.

Kwadratura rodzinnych domów dziecka
Na Zachodzie odchodzi się od państwowych instytucji opiekuńczych dla dzieci, ponieważ są za drogie, źle wychowują. Tradycyjne domy dziecka zaczęto tam likwidować w latach 60. Obecnie w tego rodzaju placówkach przebywa najwyżej 25 proc. dzieci wymagających opieki, podczas gdy w Polsce 90 proc. W dodatku na Zachodzie jest to pobyt jak najkrótszy. W krajach Unii Europejskiej
70 proc. dzieci z instytucji opiekuńczych trafia do adopcji. W USA chętnych do adopcji jest więcej niż dzieci. W Danii i innych krajach skandynawskich prawie wszystkie dzieci zaniedbane, zagrożone przestępczością i uzależnieniami są poddawane terapii w klubach środowiskowych, ogniskach terapeutycznych itp. Terapii poddawani są także ich rodzice. Dopiero gdy taka pomoc nie przynosi efektów, opiekę przejmują rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka. W Polsce dzieci od razu trafiają do instytucji opiekuńczych.
"Musicie być bardzo bogatym krajem, jeśli stać was na utrzymywanie ponad 350 domów dziecka, które w dodatku nie rozwiązują żadnych problemów" - stwierdzili amerykańscy pedagodzy, którzy odwiedzili 20 domów dziecka w Polsce. Przekształcenie tradycyjnych państwowych domów dziecka w rodzinne pozwoliłoby zaoszczędzić 200 mln zł rocznie. Paradoksalnie, samorządom takie przekształcenie się nie opłaca. Jak zauważa Mirosław Kaczmarek z Biura Rzecznika Praw Dziecka, w 1999 r. powiaty przejęły opiekę nad domami dziecka (stało się to ich zadaniem własnym), ale utrzymano ich finansowanie z budżetu państwa. Jeśli władze powiatu zdecydują się na przeniesienie dzieci do rodzinnego domu dziecka, nie mogą przenieść budżetowych pieniędzy na ich utrzymanie. - Dostaję 315 zł na wyżywienie dziecka i 200 zł na pozostałe potrzeby - mówi Danuta Pniewska, prowadząca rodzinny dom dziecka na Pomorzu. - Państwo mogłoby nam ulżyć, gdyby nie absurdalne przepisy. Moglibyśmy dostać dofinansowanie na wyrównywanie braków w nauce dzieci, pod warunkiem że zrobi to firma i wystawi rachunek. Nie możemy wziąć do pomocy studenta, bo jak mu zapłacić? Nowym pomysłem jest przerzucenie na nas obowiązku egzekwowania alimentów, a przecież nie mamy takich możliwości.
Część rodzinnych domów dziecka jest zarejestrowana jako działalność gospodarcza. Państwo egzekwuje wówczas składkę na ZUS i podatek dochodowy. Tyle że samorządy najczęściej zalegają z wpłatami na rzecz tych domów, więc prowadzące je małżeństwa de facto kredytują zobowiązania wobec dzieci. Efekt jest taki, że w rodzinnych domach dziecka przebywa zaledwie 1,5 tys. dzieci.

Więcej możesz przeczytać w 17/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 17/2003 (1065)

 • Wprost od czytelników 27 kwi 2003, 1:00 Listy od czytelników 3
 • Na stronie - wejście, czyli wyjście! 27 kwi 2003, 1:00 Czy będziemy musieli uciekać z polskiego wyzysklandu? 3
 • Peryskop 27 kwi 2003, 1:00 33 tys. zł odszkodowania za niewykupienie przez PRL i III RP przedwojennych obligacji skarbu państwa plus 10 tys. zł odsetek od momentu złożenia pozwu zasądził na rzecz Henryka M., kombatanta z Białej-Podlaskiej, Sąd Okręgowy w... 6
 • Dossier 27 kwi 2003, 1:00 WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ, minister spraw zagranicznych "Sytuacja, w której amerykańscy podatnicy płacą na odbudowę Iraku, a o tym, jak przeznaczać pieniądze, decydują politycy z innych państw, w tym tych, które były... 7
 • Z życia koalicji 27 kwi 2003, 1:00 Rodacy! To świństwo. Nie doceniacie ciężko pracującego dla was rządu, oj, nie doceniacie. Z sondaży wynika, że rząd Millera popiera jakieś minus trzy procent obywateli, przeciw jest sto kilkanaście procent, a w kategorii ulubiony... 8
 • Z życia opozycji 27 kwi 2003, 1:00 Poseł PiS Tadeusz Cymański ograł w szachy Anatolija Karpowa. Zwycięstwo tym cenniejsze dla prawicowego działacza, że dawny mistrz świata był pupilkiem KPZR. No, to Jarosław Kaczyński na pewno spokojnie dałby mata Kasparowowi. Dziarska... 9
 • M&M 27 kwi 2003, 1:00 ROZWAŻANIA MOCARSTWA UCZESTNICZĄCEGO W ODBUDOWIE - felieton Marka Majewskiego 10
 • Playback 27 kwi 2003, 1:00 Lech Nikolski, minister - członek Rady Ministrów odpowiedzialnyza referendum europejskie, i Danuta Hübner, sekretarz stanu w MSZ,szefowa Komitetu ds. Integracji Europejskiej 10
 • Blair w "Simpsonach" 27 kwi 2003, 1:00 Tony Blair, premier Wielkiej Brytanii, użyczył głosu własnej animowanej postaci w kultowej kreskówce "Simpsonowie". Rysunkowy Blair ma odstające uszy i szeroki uśmiech. 10
 • Fotoplastykon 27 kwi 2003, 1:00 12
 • Poczta 27 kwi 2003, 1:00 Listy oc czytelników 14
 • Kadry 27 kwi 2003, 1:00 15
 • Jak znaleźć pracę w Europie 27 kwi 2003, 1:00 Czym byłby polski kapitalizm, gdyby kilkadziesiąt lat temu Jan Kulczyk, Jan Wejchert, Zygmunt Solorz, Marek Profus czy Piotr Buechner nie wyjechali na Zachód do pracy? Jedni z nich - jak Buechner - zaczynali w czasach studenckich, pracując w restauracjach czy jeżdżąc... 16
 • Władza pozorów 27 kwi 2003, 1:00 Cztery mity naprawy III Rzeczypospolitej 22
 • Zawodowe Wojsko Polskie 27 kwi 2003, 1:00 Latem 1995 r. holenderscy żołnierze z poboru ochraniali w Potocari w byłej Jugosławii obóz dla trzech tysięcy muzułmańskich uciekinierów. Gdy nadszedł zaprawiony w walkach serbski oddział, Holendrzy byli sparaliżowani ze strachu. Nikt nie próbował stawiać oporu, a niektórzy... 26
 • Telewizja Maryja 27 kwi 2003, 1:00 Telewizja Trwam może zniszczyć medialne imperium ojca Rydzyka 30
 • Kołchoz dziecięcy 27 kwi 2003, 1:00 Państwowe domy dziecka są trzy razy droższe niż rodzinne 32
 • Nałęcz - 16 kwietnia bis 27 kwi 2003, 1:00 Bezrozumna krytyka naszego członkostwa w UE łatwo może doprowadzić do kolejnego Rapallo 34
 • Giełda i wektory 27 kwi 2003, 1:00 Hossa ŚwiatDieta cudNajwiększy na świecie przewoźnik lotniczy American Airlines wciąż ma kłopoty finansowe. Linie mogą jednak liczyć na własnych pracowników. Wszystkie związki zawodowe zgodziły się na obniżenie płac, żeby... 36
 • Tygrys na mleku 27 kwi 2003, 1:00 Tylko co pięćdziesiąty dorosły Polak próbuje własnych sił w biznesie! 38
 • Kaprealizm 27 kwi 2003, 1:00 Polski kapitalizm nie ma nic wspólnego z Adamem Smithem 44
 • Polisa na przeżycie 27 kwi 2003, 1:00 Eureko może zachwiać finansami RP! 46
 • Firmy-państwa - liga globalna 27 kwi 2003, 1:00 Nowa edycja rankingu najbogatszych organizacji świata: 1.USA; 21. Wal - Mart; 30. Polska; 31. Ford... 48
 • Między orłem i młotem 27 kwi 2003, 1:00 Brytyjczycy zmieniają oblicze Aerofłotu 52
 • Państwo w mediach 27 kwi 2003, 1:00 Duży udział własności państwowej w mediach idzie w parze z niższym poziomem rozwoju gospodarczego 54
 • Między Scyllą a Charybdą 27 kwi 2003, 1:00 Lewicowy kurs wytyczyła "Solidarność", która 12 lat temu uznała, że dość wyrzeczeń 55
 • Supersam 27 kwi 2003, 1:00 Wejście smoka Toyota avensis to nowy gracz w klasie samochodów, w której o klienta walczą volkswagen passat, ford mondeo czy renault laguna. Nadwozie auta projektowano we Francji, a silniki i zawieszenie w Japonii. Samochód... 56
 • Gniewoterapia - wybuchy gniewu 27 kwi 2003, 1:00 Wybuchy gniewu stały się nową chorobą cywilizacyjną. Sprawdź, czy zarazek gniewu zainfekował Ciebie. 58
 • Wierny grze 27 kwi 2003, 1:00 Rozmowa z Michaelem Jordanem 62
 • Europa Stu Flag 27 kwi 2003, 1:00 Państwa narodowe kontra konfederacja regionów 64
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Głębia głąbów 27 kwi 2003, 1:00 Piotrze Drogi! Co prawda zima nie chciaŁa zejść ze sceny równie uparcie jak pan Czarzasty, ale nic nie zmieni faktu, że już pojawiają się pierwsze jarzyny - zwiastuny prawdziwej wiosny. 66
 • Banici z Formuły 1 27 kwi 2003, 1:00 W 2002 roku tylko sześć z siedemnastu wyścigów Formuły 1 zorganizowano poza Europą. W przyszłym roku proporcje mogą być odwrotne. 68
 • Zajączek mówi barankowi "nie" 27 kwi 2003, 1:00 Aż 37 proc. mężczyzn myśli o seksie co trzydzieści minut. Taką częstotliwością może się pochwalić tylko 11 proc. 70
 • Kurdystan wojenny 27 kwi 2003, 1:00 Kurdowie, niczym Polacy w XIX wieku, pozostają wyrzutem sumienia demokratycznego świata 72
 • Know - how 27 kwi 2003, 1:00 Grabieżcy Mezopotamii Złodzieje, którzy wtargnęli do muzeów w pogrążonym w chaosie Bagdadzie, ukradli bądź zniszczyli 170 tys. przedmiotów liczących niekiedy ponad sześć tysięcy lat, wartych miliardy dolarów... 75
 • Hybrydy człekokształtne 27 kwi 2003, 1:00 Klonowanie ludzi to produkcja żywych trupów 76
 • Fabryka serc 27 kwi 2003, 1:00 Jak w probówce wyhodować najważniejszy mięsień ciała 80
 • Cywilizacja barbarzyńców 27 kwi 2003, 1:00 Bestialstwo starożytnych Rzymian szokuje 82
 • Bez granic 27 kwi 2003, 1:00 Ogłoszona w Wielki Czwartek czternasta encyklika Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia" odnosi się do "problemów, które zaciemniają horyzont naszych czasów". W encyklice papież potwierdził... 84
 • Amerykańskie wyzwanie 27 kwi 2003, 1:00 We Wprost: rozmowa z Colinem Powellem, sekretarzem stanu USA 86
 • Od okupacji do demokracji 27 kwi 2003, 1:00 Kto i co po Saddamie? 88
 • Bomba "L" 27 kwi 2003, 1:00 Husajn pozostawił amerykańskim saperom politycznym wielką minę 90
 • Damaszek po Bagdadzie? 27 kwi 2003, 1:00 Następna będzie Syria!". Nie skrywana satysfakcja pojawiała się w głosach moich rozmówców w Izraelu, kiedy podsumowywali wyniki zwycięskiej kampanii wojennej w Iraku. Państwo prezydenta Asada juniora jest postrzegane jako ostatni bastion antyamerykanizmu na Bliskim Wschodzie. 91
 • Unia krasnali 27 kwi 2003, 1:00 Ameryka usłyszy UE tylko wtedy, gdy przemówimy jednym głosem 92
 • Papa non grata 27 kwi 2003, 1:00 Dlaczego Aleksiej II mówi "niet" Janowi Pawłowi II? 94
 • Alleluja i do przodu 27 kwi 2003, 1:00 Nie skrewmy w czerwcu 2003 roku. Nie możemy i nie powinniśmy się bać 95
 • Menu 27 kwi 2003, 1:00 Kraj Bal marionetek Lalki mówią o ludziach więcej niż oni sami o sobie - powiedział kiedyś Jan Wilkowski, legenda polskiego teatru lalkowego. Na Międzynarodowym Festiwalu Solistów Lalkarzy w Łodzi (26-30 kwietnia) trzeci raz... 96
 • Kino opieki społecznej 27 kwi 2003, 1:00 Polscy filmowcy szykują skok na pieniądze podatników 100
 • Filmogra 27 kwi 2003, 1:00 Fabularne gry komputerowe zarabiają więcej niż przemysł filmowy 102
 • Kino Tomasza Raczka 27 kwi 2003, 1:00 Recenzje filmów: Johnny English, Gerry 103
 • Nielegalny Malewicz 27 kwi 2003, 1:00 Zanosi się na skandal w nowojorskim Muzeum Guggenheima. Na wielkiej wystawie Kazimierza Malewicza (1879-1935), mistrza rosyjskiej awangardy i jednego z prekursorów sztuki współczesnej, pojawią się obrazy, których status prawny jest co najmniej wątpliwy. 104
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 27 kwi 2003, 1:00 Recenzje płyt 105
 • Świat z lotu ptaka 27 kwi 2003, 1:00 "Makrokosmos" imponuje próbą podpatrzenia fenomenu przyrody, jakim są gigantyczne wędrówki ptaków 106
 • W pustyni i dżungli 27 kwi 2003, 1:00 Źle jest, kiedy ktoś Kalemu zabrać krowę, jeszcze gorzej, kiedy krowa się znajdzie. Tak w III RP powinno brzmieć prawo Kalego w odniesieniu do skradzionych samochodów, a przynajmniej do tico mojej żony. 108
 • Osobiste wątpliwości 27 kwi 2003, 1:00 Przyznam, że czuję się nieswojo, zgłaszając Szanownemu Społeczeństwu przed nadciągającym referendum europejskim swój problem. Zresztą, jaki problem? 108
 • Organ Ludu 27 kwi 2003, 1:00 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 17 (30) Rok wyd. 2 WARSZAWA, wtorek 22 kwietnia 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta I sekretarz tym razem wykazał się czujnością Leszek Miller na Agorze Redakcja "Organu Ludu" zdobyła... 109
 • Świat na cacy 27 kwi 2003, 1:00 Wielka Komisja Poprawności MTV jest poważna jak sosnowa trumna i surowa jak Feliks Dzierżyński. Śledzi i wyłapuje wszystko, co zakazane 110