Kołchoz dziecięcy

Kołchoz dziecięcy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Państwowe domy dziecka są trzy razy droższe niż rodzinne

Państwowe domy dziecka to więzienia o złagodzonym rygorze - stwierdzili w 1998 r. pedagodzy, którzy urządzili happening pod hasłem "Zlikwidujmy domy dziecka". Większość tych placówek niewiele się różni od półotwartego więzienia. Dzień zaczyna się od pobudki, wspólnego mycia i porządków. Następnie dzieci jedzą śniadanie w stołówce i grupowo wychodzą do szkoły. Po powrocie trzeba znaleźć wychowawcę, który pozwoli zostawić rzeczy w sypialni. Potem jest obiad i grupowe odrabianie lekcji. Przez cały dzień wychowankowie mają może dwie godziny na zajęcia własne.
W państwowych instytucjach opiekuńczych, głównie w 356 domach dziecka, przebywa 32 tys. dzieci. To 0,6 proc. dzieci i młodzieży do osiemnastego roku życia - trzy razy więcej niż w krajach Unii Europejskiej. Tylko 3 proc. z nich to sieroty - reszta ma na-turalnych rodziców. Dodatkowo prawie 50 tys. przebywa w tzw. rodzinach zastępczych. W 92 proc. tworzą je osoby blisko spokrewnione. Otrzymują one od państwa zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci. W wielu wypadkach te pieniądze wydają na siebie.

Więzienia o złagodzonym rygorze
"Tylko 5 proc. wychowanków ze średnim wykształceniem opuszczających domy dziecka dowodzi klęski wychowawczej i edukacyjnej tych instytucji" - stwierdził w 1997 r. ówczesny premier Włodzimierz Cimoszewicz. Wyniki kontroli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która zbadała 28 domów dziecka, pokazują, że wychowankowie najczęściej uczyli się w szkołach zawodowych (63 proc.), a 5 proc. w szkołach specjalnych. Tylko 6,8 proc. uczyło się w liceum.
Wychowankowie domów dziecka stają się bierni, zamknięci, rozgoryczeni. Nie są przygotowywani do samodzielnego życia. Personel robi zakupy, jedzenie, pranie, rozkład dnia jest z góry ustalony. Te dzieci o niczym nie decydują, nie uczą się samodzielności, odpowiedzialności, gospodarowania czasem i pieniędzmi. Nie nabywają podstawowych nawyków i umiejętności życiowych, jak ich rówieśnicy wychowywani w rodzinach. W dorosłe życie startują tak, jakby wychodzili z laboratorium - mówi Marek Liciński, prezes Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Najgorsza jest choroba sieroca, czyli zaburzenia osobowości powstające wskutek nieistnienia normalnej więzi emocjonalnej z matką i ojcem. Osoby takie są później często oziębłe uczuciowo, mają trudności ze znalezieniem partnera.
Domy dziecka nie tylko produkują osoby nieprzystosowane, ale są one też najbardziej kosztowną formą opieki. Z danych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wynika, że koszt utrzymania dziecka waha się od 1,1 tys. zł do 2,5 tys. zł miesięcznie, z czego tylko 5-7 zł dziennie przypada na jedzenie. W ogniskach opiekuńczych prowadzonych przez Towarzystwo Nasz Dom utrzymanie dziecka kosztuje 300 zł miesięcznie. W rodzinnych domach dziecka formalnie ryczałt na wychowanka (przyznawany przez powiatowe centra pomocy rodzinie) wynosi 1,3-1,4 tys. zł, a faktycznie - 300-400 zł. Mimo to rodzinne domy radzą sobie lepiej niż państwowe molochy.
Przeciętny dom dziecka w Polsce ma pod opieką 50 dzieci. Pracuje w nim 25-30 osób. We wszystkich instytucjach opiekuńczych pracuje ponad 30 tys. osób. To jest lobby
- popierane m.in. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego - od lat sprzeciwiające się likwidacji państwowych domów dziecka i przekazaniu pieniędzy, którymi dysponują, rodzinnym domom dziecka czy rodzinom zastępczym.

Kwadratura rodzinnych domów dziecka
Na Zachodzie odchodzi się od państwowych instytucji opiekuńczych dla dzieci, ponieważ są za drogie, źle wychowują. Tradycyjne domy dziecka zaczęto tam likwidować w latach 60. Obecnie w tego rodzaju placówkach przebywa najwyżej 25 proc. dzieci wymagających opieki, podczas gdy w Polsce 90 proc. W dodatku na Zachodzie jest to pobyt jak najkrótszy. W krajach Unii Europejskiej
70 proc. dzieci z instytucji opiekuńczych trafia do adopcji. W USA chętnych do adopcji jest więcej niż dzieci. W Danii i innych krajach skandynawskich prawie wszystkie dzieci zaniedbane, zagrożone przestępczością i uzależnieniami są poddawane terapii w klubach środowiskowych, ogniskach terapeutycznych itp. Terapii poddawani są także ich rodzice. Dopiero gdy taka pomoc nie przynosi efektów, opiekę przejmują rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka. W Polsce dzieci od razu trafiają do instytucji opiekuńczych.
"Musicie być bardzo bogatym krajem, jeśli stać was na utrzymywanie ponad 350 domów dziecka, które w dodatku nie rozwiązują żadnych problemów" - stwierdzili amerykańscy pedagodzy, którzy odwiedzili 20 domów dziecka w Polsce. Przekształcenie tradycyjnych państwowych domów dziecka w rodzinne pozwoliłoby zaoszczędzić 200 mln zł rocznie. Paradoksalnie, samorządom takie przekształcenie się nie opłaca. Jak zauważa Mirosław Kaczmarek z Biura Rzecznika Praw Dziecka, w 1999 r. powiaty przejęły opiekę nad domami dziecka (stało się to ich zadaniem własnym), ale utrzymano ich finansowanie z budżetu państwa. Jeśli władze powiatu zdecydują się na przeniesienie dzieci do rodzinnego domu dziecka, nie mogą przenieść budżetowych pieniędzy na ich utrzymanie. - Dostaję 315 zł na wyżywienie dziecka i 200 zł na pozostałe potrzeby - mówi Danuta Pniewska, prowadząca rodzinny dom dziecka na Pomorzu. - Państwo mogłoby nam ulżyć, gdyby nie absurdalne przepisy. Moglibyśmy dostać dofinansowanie na wyrównywanie braków w nauce dzieci, pod warunkiem że zrobi to firma i wystawi rachunek. Nie możemy wziąć do pomocy studenta, bo jak mu zapłacić? Nowym pomysłem jest przerzucenie na nas obowiązku egzekwowania alimentów, a przecież nie mamy takich możliwości.
Część rodzinnych domów dziecka jest zarejestrowana jako działalność gospodarcza. Państwo egzekwuje wówczas składkę na ZUS i podatek dochodowy. Tyle że samorządy najczęściej zalegają z wpłatami na rzecz tych domów, więc prowadzące je małżeństwa de facto kredytują zobowiązania wobec dzieci. Efekt jest taki, że w rodzinnych domach dziecka przebywa zaledwie 1,5 tys. dzieci.

Więcej możesz przeczytać w 17/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 17/2003 (1065)

 • Wprost od czytelników27 kwi 2003, 1:00Listy od czytelników3
 • Na stronie - wejście, czyli wyjście!27 kwi 2003, 1:00Czy będziemy musieli uciekać z polskiego wyzysklandu?3
 • Peryskop27 kwi 2003, 1:0033 tys. zł odszkodowania za niewykupienie przez PRL i III RP przedwojennych obligacji skarbu państwa plus 10 tys. zł odsetek od momentu złożenia pozwu zasądził na rzecz Henryka M., kombatanta z Białej-Podlaskiej, Sąd Okręgowy w Warszawie. 30...6
 • Dossier27 kwi 2003, 1:00WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ, minister spraw zagranicznych "Sytuacja, w której amerykańscy podatnicy płacą na odbudowę Iraku, a o tym, jak przeznaczać pieniądze, decydują politycy z innych państw, w tym tych, które były przeciwne...7
 • Z życia koalicji27 kwi 2003, 1:00Rodacy! To świństwo. Nie doceniacie ciężko pracującego dla was rządu, oj, nie doceniacie. Z sondaży wynika, że rząd Millera popiera jakieś minus trzy procent obywateli, przeciw jest sto kilkanaście procent, a w kategorii ulubiony premier Miller...8
 • Z życia opozycji27 kwi 2003, 1:00Poseł PiS Tadeusz Cymański ograł w szachy Anatolija Karpowa. Zwycięstwo tym cenniejsze dla prawicowego działacza, że dawny mistrz świata był pupilkiem KPZR. No, to Jarosław Kaczyński na pewno spokojnie dałby mata Kasparowowi. Dziarska babka Aldona...9
 • M&M27 kwi 2003, 1:00ROZWAŻANIA MOCARSTWA UCZESTNICZĄCEGO W ODBUDOWIE - felieton Marka Majewskiego10
 • Playback27 kwi 2003, 1:00Lech Nikolski, minister - członek Rady Ministrów odpowiedzialnyza referendum europejskie, i Danuta Hübner, sekretarz stanu w MSZ,szefowa Komitetu ds. Integracji Europejskiej10
 • Blair w "Simpsonach"27 kwi 2003, 1:00Tony Blair, premier Wielkiej Brytanii, użyczył głosu własnej animowanej postaci w kultowej kreskówce "Simpsonowie". Rysunkowy Blair ma odstające uszy i szeroki uśmiech.10
 • Fotoplastykon27 kwi 2003, 1:0012
 • Poczta27 kwi 2003, 1:00Listy oc czytelników14
 • Kadry27 kwi 2003, 1:0015
 • Jak znaleźć pracę w Europie27 kwi 2003, 1:00Czym byłby polski kapitalizm, gdyby kilkadziesiąt lat temu Jan Kulczyk, Jan Wejchert, Zygmunt Solorz, Marek Profus czy Piotr Buechner nie wyjechali na Zachód do pracy? Jedni z nich - jak Buechner - zaczynali w czasach studenckich, pracując w...16
 • Władza pozorów27 kwi 2003, 1:00Cztery mity naprawy III Rzeczypospolitej22
 • Zawodowe Wojsko Polskie27 kwi 2003, 1:00Latem 1995 r. holenderscy żołnierze z poboru ochraniali w Potocari w byłej Jugosławii obóz dla trzech tysięcy muzułmańskich uciekinierów. Gdy nadszedł zaprawiony w walkach serbski oddział, Holendrzy byli sparaliżowani ze strachu. Nikt nie próbował...26
 • Telewizja Maryja27 kwi 2003, 1:00Telewizja Trwam może zniszczyć medialne imperium ojca Rydzyka30
 • Kołchoz dziecięcy27 kwi 2003, 1:00Państwowe domy dziecka są trzy razy droższe niż rodzinne32
 • Nałęcz - 16 kwietnia bis27 kwi 2003, 1:00Bezrozumna krytyka naszego członkostwa w UE łatwo może doprowadzić do kolejnego Rapallo34
 • Giełda i wektory27 kwi 2003, 1:00Hossa ŚwiatDieta cudNajwiększy na świecie przewoźnik lotniczy American Airlines wciąż ma kłopoty finansowe. Linie mogą jednak liczyć na własnych pracowników. Wszystkie związki zawodowe zgodziły się na obniżenie płac, żeby ratować firmę....36
 • Tygrys na mleku27 kwi 2003, 1:00Tylko co pięćdziesiąty dorosły Polak próbuje własnych sił w biznesie!38
 • Kaprealizm27 kwi 2003, 1:00Polski kapitalizm nie ma nic wspólnego z Adamem Smithem44
 • Polisa na przeżycie27 kwi 2003, 1:00Eureko może zachwiać finansami RP!46
 • Firmy-państwa - liga globalna27 kwi 2003, 1:00Nowa edycja rankingu najbogatszych organizacji świata: 1.USA; 21. Wal - Mart; 30. Polska; 31. Ford...48
 • Między orłem i młotem27 kwi 2003, 1:00Brytyjczycy zmieniają oblicze Aerofłotu52
 • Państwo w mediach27 kwi 2003, 1:00Duży udział własności państwowej w mediach idzie w parze z niższym poziomem rozwoju gospodarczego54
 • Między Scyllą a Charybdą27 kwi 2003, 1:00Lewicowy kurs wytyczyła "Solidarność", która 12 lat temu uznała, że dość wyrzeczeń55
 • Supersam27 kwi 2003, 1:00Wejście smoka Toyota avensis to nowy gracz w klasie samochodów, w której o klienta walczą volkswagen passat, ford mondeo czy renault laguna. Nadwozie auta projektowano we Francji, a silniki i zawieszenie w Japonii. Samochód...56
 • Gniewoterapia - wybuchy gniewu27 kwi 2003, 1:00Wybuchy gniewu stały się nową chorobą cywilizacyjną. Sprawdź, czy zarazek gniewu zainfekował Ciebie.58
 • Wierny grze27 kwi 2003, 1:00Rozmowa z Michaelem Jordanem62
 • Europa Stu Flag27 kwi 2003, 1:00Państwa narodowe kontra konfederacja regionów64
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Głębia głąbów27 kwi 2003, 1:00Piotrze Drogi! Co prawda zima nie chciaŁa zejść ze sceny równie uparcie jak pan Czarzasty, ale nic nie zmieni faktu, że już pojawiają się pierwsze jarzyny - zwiastuny prawdziwej wiosny.66
 • Banici z Formuły 127 kwi 2003, 1:00W 2002 roku tylko sześć z siedemnastu wyścigów Formuły 1 zorganizowano poza Europą. W przyszłym roku proporcje mogą być odwrotne.68
 • Zajączek mówi barankowi "nie"27 kwi 2003, 1:00Aż 37 proc. mężczyzn myśli o seksie co trzydzieści minut. Taką częstotliwością może się pochwalić tylko 11 proc.70
 • Kurdystan wojenny27 kwi 2003, 1:00Kurdowie, niczym Polacy w XIX wieku, pozostają wyrzutem sumienia demokratycznego świata72
 • Know - how27 kwi 2003, 1:00Grabieżcy Mezopotamii Złodzieje, którzy wtargnęli do muzeów w pogrążonym w chaosie Bagdadzie, ukradli bądź zniszczyli 170 tys. przedmiotów liczących niekiedy ponad sześć tysięcy lat, wartych miliardy dolarów - twierdzi...75
 • Hybrydy człekokształtne27 kwi 2003, 1:00Klonowanie ludzi to produkcja żywych trupów76
 • Fabryka serc27 kwi 2003, 1:00Jak w probówce wyhodować najważniejszy mięsień ciała80
 • Cywilizacja barbarzyńców27 kwi 2003, 1:00Bestialstwo starożytnych Rzymian szokuje82
 • Bez granic27 kwi 2003, 1:00Ogłoszona w Wielki Czwartek czternasta encyklika Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia" odnosi się do "problemów, które zaciemniają horyzont naszych czasów". W encyklice papież potwierdził możliwość...84
 • Amerykańskie wyzwanie27 kwi 2003, 1:00We Wprost: rozmowa z Colinem Powellem, sekretarzem stanu USA86
 • Od okupacji do demokracji27 kwi 2003, 1:00Kto i co po Saddamie?88
 • Bomba "L"27 kwi 2003, 1:00Husajn pozostawił amerykańskim saperom politycznym wielką minę90
 • Damaszek po Bagdadzie?27 kwi 2003, 1:00Następna będzie Syria!". Nie skrywana satysfakcja pojawiała się w głosach moich rozmówców w Izraelu, kiedy podsumowywali wyniki zwycięskiej kampanii wojennej w Iraku. Państwo prezydenta Asada juniora jest postrzegane jako ostatni bastion...91
 • Unia krasnali27 kwi 2003, 1:00Ameryka usłyszy UE tylko wtedy, gdy przemówimy jednym głosem92
 • Papa non grata27 kwi 2003, 1:00Dlaczego Aleksiej II mówi "niet" Janowi Pawłowi II?94
 • Alleluja i do przodu27 kwi 2003, 1:00Nie skrewmy w czerwcu 2003 roku. Nie możemy i nie powinniśmy się bać95
 • Menu27 kwi 2003, 1:00Kraj Bal marionetek Lalki mówią o ludziach więcej niż oni sami o sobie - powiedział kiedyś Jan Wilkowski, legenda polskiego teatru lalkowego. Na Międzynarodowym Festiwalu Solistów Lalkarzy w Łodzi (26-30 kwietnia) trzeci raz spotkają...96
 • Kino opieki społecznej27 kwi 2003, 1:00Polscy filmowcy szykują skok na pieniądze podatników100
 • Filmogra27 kwi 2003, 1:00Fabularne gry komputerowe zarabiają więcej niż przemysł filmowy102
 • Kino Tomasza Raczka27 kwi 2003, 1:00Recenzje filmów: Johnny English, Gerry103
 • Nielegalny Malewicz27 kwi 2003, 1:00Zanosi się na skandal w nowojorskim Muzeum Guggenheima. Na wielkiej wystawie Kazimierza Malewicza (1879-1935), mistrza rosyjskiej awangardy i jednego z prekursorów sztuki współczesnej, pojawią się obrazy, których status prawny jest co najmniej...104
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego27 kwi 2003, 1:00Recenzje płyt105
 • Świat z lotu ptaka27 kwi 2003, 1:00"Makrokosmos" imponuje próbą podpatrzenia fenomenu przyrody, jakim są gigantyczne wędrówki ptaków106
 • W pustyni i dżungli27 kwi 2003, 1:00Źle jest, kiedy ktoś Kalemu zabrać krowę, jeszcze gorzej, kiedy krowa się znajdzie. Tak w III RP powinno brzmieć prawo Kalego w odniesieniu do skradzionych samochodów, a przynajmniej do tico mojej żony.108
 • Osobiste wątpliwości27 kwi 2003, 1:00Przyznam, że czuję się nieswojo, zgłaszając Szanownemu Społeczeństwu przed nadciągającym referendum europejskim swój problem. Zresztą, jaki problem?108
 • Organ Ludu27 kwi 2003, 1:00TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 17 (30) Rok wyd. 2 WARSZAWA, wtorek 22 kwietnia 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta I sekretarz tym razem wykazał się czujnością Leszek Miller na Agorze Redakcja "Organu Ludu" zdobyła...109
 • Świat na cacy27 kwi 2003, 1:00Wielka Komisja Poprawności MTV jest poważna jak sosnowa trumna i surowa jak Feliks Dzierżyński. Śledzi i wyłapuje wszystko, co zakazane110