Dotacje na wiatr

Dotacje na wiatr

Odnawialne źródła energii wciąż jeszcze mogą być szansą dla przedsiębiorców. Niestety, ciągle czekamy na ustawę, która ustali zasady gry w tej dziedzinie.

Kiedyś wiatraki w młynach mełły zboże na mąkę. Dzisiaj mogą mleć wiatr na złotówki, wpadające wprost do twojego portfela. Ale tylko jeśli przygotowywana ustawa o odnawialnych źródłach energii (w skrócie OZE) będzie korzystna dla przedsiębiorców. Na budowę wiatraka lub instalację paneli cieplnych dostaniesz pieniądze od państwa oraz z Unii Europejskiej. Polska i Unia Europejska przechodzą obecnie transformację energetyczną. Kraje dzisiejszej UE, które przez długie dekady produkowały energię elektryczną i cieplną w tradycyjny sposób – na przykład poprzez spalanie węgla – sięgają po nowe i potencjalnie tańsze techniki wytwarzania energii. Po co? Po pierwsze, z powodu troski o środowisko – nowe technologie umożliwiają zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Po drugie, wybieramy je także z powodu pobudzania rozwoju gospodarczego – im więcej nowych technologii w gospodarce, tym większy potencjał dla inwestycji w ich rozwój na przyszłość.

Sześć lat na polskie wiatraki

W Polsce, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej zawartymi między innymi w przyjętym przez nasz kraj pakiecie klimatycznym, chcemy, aby do 2020 r. odsetek energii odnawialnej wytwarzanej w kraju wzrósł do 15 proc. Energia odnawialna to taka, która jest wytwarzana przy udziale paliw odnawiających się w krótkim czasie: biomasa, wiatr, słońce. Niestety, według danych udostępnianych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej na razie tylko 8 proc. energii elektrycznej w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych. 53 proc. energii czerpiemy dziś wciąż ze spalania węgla kamiennego, a ponad 32 proc. z węgla brunatnego. Najwięcej odnawialnej energii czerpiemy z biomasy i biogazu (13 tys. GWh), energii wiatrowej (7,6 tys. GWh) i wodnej (3,2 tys. GWh).

Nie zmienia to faktu, że do wyznaczonej wielkości brakuje nam jeszcze 7 proc. Jeśli w ciągu sześciu lat nie zintensyfikujemy w Polsce budowy źródeł energii odnawialnej, po 2020 r. i tak będziemy musieli spełnić warunki, jakie stawia nam Unia Europejska co do udziału energii odnawialnej w rynku. W praktyce oznacza to, że zamiast produkować energię odnawialną u siebie, będziemy musieli sprowadzać ją z zagranicy.

Wiaderko z pieniędzmi

Aby podnieść udział energii odnawialnej w polskim rynku energetycznym, państwo polskie oraz Unia Europejska idą przedsiębiorcom na rękę, udzielając finansowego wsparcia – tak aby Polacy mogli z zyskiem produkować własną energię elektryczną dzięki paliwom odnawialnym. Polska liczy, że długoterminowo wielu z nas stanie się prosumentami – czyli równocześnie producentami oraz konsumentami energii. Jeśli tak się stanie, wytwarzanie energii w Polsce będzie rozproszone, a elektrownię o mocy elektrownię o mocy 700 MW może zastąpić 100 tys. małych źródeł o mocy 7 kW. Twój przydomowy wiatrak może być jednym z nich.

Wszystko pięknie. Ale jak postawić wiatrak w ogrodzie, panel słoneczny na dachu, a do tego na tym zarabiać? To ważna kwestia – w dobie kryzysu ekonomicznego decydując się na inwestowanie ciężko zarobionych pieniędzy, w pierwszej kolejności będzie nas interesować odpowiedź na pytanie: „Ile na tym można stracić?”. Abyśmy na inwestycji w odnawialne źródła energii nie stracili, lecz zyskali, Unia Europejska oraz nasz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczają na wsparcie inwestycji w te źródła niebagatelne pieniądze. Na promocję odnawialnych źródeł energii Polska może otrzymać nawet 100 mld zł z Unii Europejskiej. Trzeba więc pozbierać pieniądze od różnych instytucji, a potem przeliczyć opłacalność projektu i postawić własną mikroinstalację. Ale czy to się ostatecznie opłaci?

Walka o ustawę

Wielu polskich polityków chce, żeby tak było, jednak czy tak będzie – czas pokaże. W Polsce nie funkcjonuje jeszcze ustawa o OZE, która ostatecznie określi warunki gry na rynku źródeł odnawialnych. To w ustawie znajdą się kompleksowe informacje o tym, jakie gwarancje daje ci Polska, jeśli zdecydujesz się na zostanie prosumentem i produkowanie energii przy użyciu wiatraków lub paneli słonecznych.

Jakie obowiązki będą mieć wobec ciebie przedsiębiorstwa energetyczne, jeśli zechcesz im sprzedać energię? Jakich gwarancji ci udzielą? To wszystko powinniśmy wiedzieć do jesieni 2014 r. – politycy obiecują, że ustawa wtedy wejdzie w życie. Niestety, obecnie sytuacja wygląda tak, że producenci i potencjalni sprzedawcy urządzeń służących do produkcji energii odnawialnej obawiają się, czy nasze prawo i sposoby wsparcia ekologicznych rozwiązań w energetyce będą rzeczywiście wystarczające, aby zachęcić obywateli do produkcji ekoenergii. Nie wiadomo nawet, czy budowa mikroinstalacji OZE będzie długofalowo wspierana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy też osoby pragnące postawić sobie wiatrak będą musiały korzystać z innych środków. Nie wiadomo też, szczególnie w świetle ogłoszonych przez Ministerstwo Środowiska w styczniu planów zbudowania w Polsce elektrowni atomowej, na ile inwestycje w OZE państwo uzna za działalność priorytetową. A w związku z tym – jakie ułatwienia zaproponuje tobie, potencjalnemu producentowi energii.

Na biurkach w gabinetach polskich polityków jest już kolejna wersja ustawy o OZE. Jak zgodnie twierdzą przedsiębiorcy i producenci nowych technologii, dopiero ta ustawa ustali reguły gry w polskim sektorze odnawialnych źródeł energii. Zanim zostanie przyjęta, sprzedawcy technologii OZE zwlekają z inwestowaniem w projekty w Polsce. Nie zakładają magazynów produktów, nie prowadzą promocji. Jak wyliczają złośliwi, na ustawę o OZE czekamy już trzy lata. Niektórzy producenci są na tyle znużeni czekaniem, że zdecydowali się wycofać z polskiego rynku.

Niejasne gwarancje

Obecny projekt, choć jest w nim jeszcze wiele niejasności, proponuje wsparcie przedsiębiorców dzięki systemowi taryf gwarantowanych, czyli określonej kwocie pieniędzy za daną ilość energii. Jak zakłada najnowsza wersja projektu zatwierdzona pod koniec stycznia 2014 r., jeśli wyprodukujesz energię dzięki OZE, możesz liczyć na taryfy gwarantowane, po których sprzedasz nadwyżkę energii wyprodukowaną przez twoje wiatraki czy panele. Ta taryfa będzie wynosić 80 proc. średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym z roku ubiegłego, jeśli produkujesz energię jako gospodarstwo domowe, oraz 100 proc. tej ceny, jeśli produkujesz ją jako firma. Taryfy mają obowiązywać przez 15 lat, także dla tych, którzy zainstalują własne wiatraki czy panele już po wejściu życie ustawy.

Projekt ustawy doprecyzowuje także instrument prawny, wprowadzony nowelizacją ustawy Prawo energetyczne w 2013 r. Chodzi o tzw. gwarancję pochodzenia energii. Gwarancja potwierdza odbiorcy końcowemu energii, że dana ilość energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Tymi gwarancjami będzie można handlować, ponieważ mogą być przenoszone z jednego właściciela na drugiego (cena to kilkanaście lub kilkadziesiąt groszy za MWh). Gwarancje tworzą więc potencjalnie nowy rynek obrotu związany z energią elektryczną. Kto będzie zainteresowany zakupem takich symbolicznych gwarancji pochodzenia? Na przykład duże koncerny, którym zależy na pochwaleniu się opinii publicznej, że wykorzystują zieloną energię, dzięki czemu mogą polepszyć swój wizerunek. Gwarancje pochodzenia w innych krajach europejskich już teraz wykupuje masowo na przykład firma meblarska IKEA lub niemieckie przedsiębiorstwo kolejowe Deutsche Bahn, które jakiś czas temu ogłosiło, że zamierza wykupić gwarancje pochodzenia na 100 proc. wykorzystywanej przez siebie energii.

Bociany na wiatrakach

Ostatecznie nie wiadomo jednak, czy losy ustawy ułożą się po myśli zwolenników źródeł odnawialnych. Mają oni nadzieję, że zarabianie na odnawialnych źródłach energii wciąż może być w Polsce możliwe, dzięki czemu do 2020 r. rzeczywiście uda nam się podnieść odsetek energii z odnawialnych źródeł do wymaganych 15 proc. Chętni do produkcji energii odnawialnej wciąż mają do dyspozycji choćby program unijny „Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej” na lata 2014-2020, w którego ramach na ten cel w całej Europie przeznaczono 1,5 mld euro. Pieniądze z tego programu mogą wykorzystywać kraje członkowskie UE, samorządy lokalne, zarządy województw oraz prywatni przedsiębiorcy. W jego ramach będzie można sfinansować zakup i ekologiczną modernizację technologii.

Możliwości jest więcej. W styczniu ruszył program „Bocian” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz zamierza do 2017 r. przeznaczyć 450 mln zł na dotacje i pożyczki, które wspierają projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej. Na dotacje mogą liczyć małe i średnie firmy, które chcą zbudować mikroinstalacje energetyczne o mocy do 40 kW. W praktyce będą to wiatraki, kotłownie na biomasę czy systemy fotowoltaiczne – panele wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Dzięki programowi „Bocian”, zaciągając niskooprocentowane pożyczki w wysokości 2-40 mln zł, przedsiębiorcy będą mogli sfinansować od 30 proc. do 75 proc. inwestycji zależnie od źródła energii odnawialnej, które chcą zainstalować. Pożyczki udzielane są na 15 lat. Jak zapewniają władze funduszu, jeśli Polacy będą zainteresowani programem, to ta kwota może się powiększyć.

Kolejny program Narodowego Funduszu nosi nazwę „Prosument”. Jego celem jest ograniczenie emisji CO 2 poprzez dotowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii. W latach 2014-2018 na ten projekt przeznaczono 600 mln zł. Dzięki niemu można będzie otrzymać kredyt na nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu mikroinstalacji OZE. Przedsiębiorcy twierdzą jednak, że wobec długiego terminu zwrotu inwestycji w OZE, wynoszącego nawet 20 lat, branie kredytu na ten cel z programem „Prosument”może być ryzykowne. Dlatego po konsultacjach z nimi NFOŚiGW zaproponował ostatnio, aby oprócz kredytów program „Prosument” mógł udzielać bezzwrotnej dotacji w wysokości 10-20 proc. kosztów instalacji OZE.

Zmienne wiatry

Jak pokazują badania opinii publicznej, Polacy z chęcią zainstalowaliby w swoich gospodarstwach odnawialne źródła energii. Jednak potrzebują pewności, że ich projekt się zwróci. Energetyka odnawialna w Polsce będzie się rozwijać tylko dzięki ustawie o OZE, która umożliwiałaby spłatę kredytu zaciągniętego na postawienie wiatraków lub zainstalowanie paneli oraz zarabianiu na wyprodukowanej dzięki nim energii. Niestety przyszłość ustawy wciąż stoi u nas pod znakiem zapytania. Na razie pozostaje nam czekać na ostateczny projekt ustawy i decyzję rządu. To od niej zależy, czy ostatecznie wiatraki będą przerabiać polski wiatr na złotówki.■

Dyrektorem projektu „Energia dla klienta” jest Marzena Zielińska e-mail: m.zielinska@point-group.pl tel. 508 040 890

SŁOWNICZEK OZE

Energetyka obywatelska

Rozproszone wytwarzanie energii przez grupę prosumentów.

Gwarancja pochodzenia

Instrument prawny potwierdzający, że określona część energii została wyprodukowana w źródłach odnawialnych. Gwarancje te skupują firmy dbające o ekologiczny wizerunek.

Inteligentna sieć energetyczna

To sieć, która rozpozna, że twój wiatrak czy panel słoneczny produkuje więcej energii, niż jej potrzebujesz, i wyśle ją w miejsce, gdzie akurat jej brakuje.

OZE

Odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna.

Pakiet klimatyczny

Zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez kraje UE. W praktyce powoduje, że kraje UE będą musiały wykorzystywać więcej energii odnawialnej, własnej lub kupowanej za granicą, albo też kupować za duże pieniądze prawo do emisji większej ilości dwutlenku węgla na specjalnych aukcjach.

Prosument

Osoba lub firma, która jest zarówno producentem, jak i konsumentem energii, to znaczy posiada mikroinstalacje OZE, np. wiatraki, i sama czerpie z nich energię, a przy tym może sprzedać nadwyżkę.

Ustawa o OZE

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która może wejść w życie latem 2014 r. Ustawa ostatecznie określi warunki gry, które pomogą odpowiedzieć na pytanie, komu w Polsce i na jakich warunkach będzie się opłacać inwestowanie w mikroinstalacje OZE.

Okładka tygodnika WPROST: 8/2014
Więcej możesz przeczytać w 8/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 8/2014 (1616)

 • Jestę prorokię 16 lut 2014, 20:00 W 1995 r. napisałem opowiadanie „Krzyż” o księdzu Marcinie, gotowym zrezygnować z kapłaństwa, by uratować dziecko, które chce usunąć obca mu dziewczyna (ksiądz nie jest biologicznym ojcem). Opowiadanie zostało opublikowane... 4
 • Skaner 16 lut 2014, 20:00 KULTURA Polak wśród laureatów World Press Photo Amerykanin John Stanmeyer zwyciężył w tegorocznej edycji najbardziej prestiżowego konkursu fotograficznego World Press Photo. Jego zdjęcie przedstawia stojących w świetle księżyca... 6
 • Co z tym Trynkiewiczem 16 lut 2014, 20:00 MAREK BIERNACKI obiecał, że poda się do dymisji, jeśli Mariusz Trynkiewicz wyjdzie na wolność. Minister naprawdę bardzo się starał, by nie wypuścić seryjnego mordercy, ale nie wyszło. 12
 • Zdrowy przekręt 16 lut 2014, 20:00 Ogromne nieprawidłowości, miliony z publicznej kasy, naciski, CBA i prokuratura w akcji. Wśród bohaterów medycznego skandalu są minister BARTOSZ ARŁUKOWICZ i SZEF NFZ MARCIN PAKULSKI. 16
 • Pan poseł jest dżentelmenem 16 lut 2014, 20:00 Poseł PIOTR SZELIGA umie dziewczynę komplementować. I to powoduje jego polityczne kłopoty. 20
 • Miedź czy nie mieć 16 lut 2014, 20:00 ABW zbada, dlaczego Ministerstwo Środowiska oddało w niejasnych okolicznościach warte miliard dolarów złoże miedzi w ręce kanadyjskiej firmy reprezentowanej przez BYŁEGO PREZESA KGHM – dowiedział się „Wprost”. 22
 • Jak w rybnym 16 lut 2014, 20:00 TRWA POCZTOWA WOJENKA. Wszystkie chwyty dozwolone. 24
 • Koniec świata celebrytów 16 lut 2014, 20:00 Telewizjom coraz trudniej promować nowe twarze. W czasach posuchy umiejętność kreowania celebrytów zachowali w zasadzie jedynie NINA TERENTIEW I EDWARD MISZCZAK. 26
 • Wariaci Pana Boga 16 lut 2014, 20:00 Jeżdżą tam, gdzie nikt nie chce jeździć, bo trzeba być szaleńcem, żeby chcieć zostać misjonarzem. 30
 • Przełamać tabu 16 lut 2014, 20:00 Na pęcherz nadreaktywny choruje ok. 17 proc. Polaków po 40. roku życia. Liczba pacjentów rośnie wraz z wiekiem, częściej cierpią kobiety niż mężczyźni. Pęcherz nadreaktywny można skutecznie leczyć. Wystarczy przełamać wstyd i porozmawiać z lekarzem. 34
 • Siedem powodów, dla których rok 2014 (i następne) będzie rokiem kobiet 16 lut 2014, 20:00 André Malraux powiedział kiedyś, że „wiek XX albo będzie wiekiem religii, albo go nie będzie”. Jego przewidywania okazały się nieprawdziwe. Nie wiem, czy ktoś już ogłosił, jaki ma być wiek XXI, ale nie sądzę, by był... 36
 • Ballada o Januszkach 16 lut 2014, 20:00 Dorosłe dzieci biją i poniżają rodziców. Matki i ojcowie wolą przyjmować cięgi, niż wydać swoje latorośle w ręce prawa. 50
 • Złote dojne krowy 16 lut 2014, 20:00 Najlepsze uczelnie świata walczą z sobą o zagranicznych studentów. Polskie szkoły też chciałyby dołączyć do edukacyjnego wyścigu, ale nie bardzo potrafią. 53
 • Beksińscy – historia straszna 16 lut 2014, 20:00 Biografia Zbigniewa i Tomka Beksińskich, która za kilka dni ukaże się w księgarniach, dla wyznawców ich legendy okaże się bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. 56
 • Alfabet Beksińskiego 16 lut 2014, 20:00 Niepełna lista rzeczy, których Tomasz Beksiński nienawidzi (w porządku alfabetycznym). 58
 • OZE lokalnie – z korzyścią dlakonsumenta i bezpieczeństwaenergetycznego Polski 16 lut 2014, 20:00 Maciej Bando, wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki Dlaczego wśród pożądanych kierunków rozwoju sektora elektroenergetycznego w Polsce tak ważną rolę odgrywają odnawialne źródła energii? Między innymi dlatego, że jednym z wyzwań,... 62
 • Dotacje na wiatr 16 lut 2014, 20:00 Odnawialne źródła energii wciąż jeszcze mogą być szansą dla przedsiębiorców. Niestety, ciągle czekamy na ustawę, która ustali zasady gry w tej dziedzinie. 64
 • Zaprząc wiatr do pracy 16 lut 2014, 20:00 W Polsce podobnie jak w innych krajach Unii coraz więcej energii wytwarza się z odnawialnych źródeł. Charakter tych źródeł stawia przed sektorem energetycznym wyzwania, w których sprostaniu mogą pomóc firmy telekomunikacyjne. 70
 • Jak ściąć rachunki za ogrzewanie domu 16 lut 2014, 20:00 Nowy pomysł BOŚ Banku pozwala zmniejszyć wydatki na ogrzewanie domu niemal do zera, zyskać dodatkowe metry powierzchni domu dzięki wyższej zdolności kredytowej i chwalić się nowoczesnymi, ekologicznymi rozwiązaniami. 72
 • Bank z energią 16 lut 2014, 20:00 Proponujemy zupełnie nowe rozwiązanie. Kompleksową odpowiedź na potrzeby klienta, który chce mieć ciepło w domu, podgrzaną wodę i niskie rachunki – mówi Mariusz Klimczak, prezes BOŚ Banku. 73
 • Siła polskiej chemii 16 lut 2014, 20:00 Rok 2013 pokazał, jak się ukształtował sektor chemii przemysłowej w Polsce zarówno w odniesieniu do czynników makroekonomicznych, jak i zdarzeń inwestycyjnych. Kondycję polskiej chemii można oceniać, stosując różne miary: wyniki... 76
 • Nanofolia przyszłości 16 lut 2014, 20:00 Folia nanoER- GIS jest unikatowa na rynku. Najwięksi europejscy gracze nie mają jeszcze porównywalnych z nią produktów – mówi Tadeusz Nowicki, prezes Grupy ERGIS. 77
 • Chemiczny bieg ku przyszłości 16 lut 2014, 20:00 Po latach marazmu polski przemysł chemiczny wstaje z kolan i wreszcie stawia na innowacje. Czy mamy jeszcze szansę dogonić zagranicznych gigantów? 78
 • 12 mld zł na petrochemię 16 lut 2014, 20:00 Pod koniec ubiegłego roku Grupa Lotos i Grupa Azoty podpisały porozumienie w sprawie powołania spółki celowej i wykonania pełnego studium wykonalności kompleksu petrochemicznego zlokalizowanego w Gdańsku i na południu Polski. 83
 • Grzanie Hillary 16 lut 2014, 20:00 Publikacja prywatnych listów i e-maili Hillary Clinton potwierdza jej wizerunek zimnej baby ze stali. Taki image nie ułatwi jej walki o prezydenturę w 2016 r. 84
 • Pijany jak Anglik 16 lut 2014, 20:00 Młodzi Brytyjczycy, pijąc na umór, rujnują swoje życie i krajową gospodarkę. Rząd szuka pomysłów na odwyk narodowy. 88
 • Idź złoto do złota 16 lut 2014, 20:00 Po raz pierwszy w historii polscy sportowcy zdobyli dwa złote medale w jednych zimowych igrzyskach. I może to jeszcze nie koniec. 90
 • Wielkie wysysanie Polaka 16 lut 2014, 20:00 Dziesięć razy wyższy podatek za garaż i mandat za minimalne przekroczenie prędkości. Rząd chce nam wyszarpać z kieszeni już nie złotówki, ale nawet najmniejsze grosze. 92
 • Powrót kujona 16 lut 2014, 20:00 Satya Nadella ma być Steve’em Jobsem Microsoftu, który sprawi, że firma przestanie być postrzegana jako technologiczny maruder. 96
 • Przedsiębiorczość jest rodzaju żeńskiego 16 lut 2014, 20:00 Wybór Bizneswoman Roku jest trudny. Nawet bardzo. Bo kandydatek mogących się pochwalić niepoślednimi biznesowymi sukcesami jest wiele. – W tym roku znów mieliśmy do czynienia z wieloma wspaniałymi pomysłami na biznes, wielkimi... 98
 • Kobiety zmieniają biznes 16 lut 2014, 20:00 KIEDY KOBIETY CZY TO W ŻYCIU CODZIENNYM, CZY W BIZNESIE DOSTRZEGAJĄ PROBLEM, nie rozkładają rąk. Starają się go rozwiązać. Ewa Misiak nie mogła znaleźć legalnie zatrudnionej opiekunki do dziecka. Założyła więc firmę Baby & Care oferującą usługi niań. 99
 • Tawerny pod piramidami 16 lut 2014, 20:00 Archeolodzy odnaleźli w pustynnej Gizie ruiny portowego miasta. Wygląda na to, że budowniczowie piramid chadzali do tawerny na piwo i świeżą rybkę. 104
 • Cnota nienawiści 16 lut 2014, 20:00 Dokonywali w Indonezji zbrodni. Teraz je odgrywają przed kamerą – w filmie Joshuy Oppenheimera. 106
 • Udręki i ekstazy wieszcza Adama 16 lut 2014, 20:00 Adam Mickiewicz w biografii amerykańskiego slawisty Romana Koropeckiego to trochę celebryta nieradzący sobie z ciężarem sławy. Ale też człowiek z krwi i kości. 110
 • Kalejdoskop kulturalny 16 lut 2014, 20:00 FILM Trzy strony świata Plejada znanych nazwisk: od Snowdena, przez Cave’a, po Clooneya. Filozoficzne eseje, hollywoodzkie produkcje, skromne dramaty i azjatyckie kino gatunkowe. Berlinale walczy o uwagę widzów. – Tematy tej edycji... 112
 • Bomba tygodnia 16 lut 2014, 20:00 Dno Kilka dni temu na imprezie Doda pobiła wraz z towarzyszącymi jej osobami Agnieszkę Szulim. Bo ta nie pada na kolana przed nią ani nie spija z jej napuchniętych od wypełniaczy ust każdego słowa. Kiedy o tym się dowiedziałam,... 114
 • PO CZTERDZIESTCE CZŁOWIEK WIE…. 16 lut 2014, 20:00 Wbrew kultowi młodości lansowanemu przez media dojrzałość ma swoje plusy. Jesteśmy aktywni zawodowo, świadomi swoich możliwości i asertywni. Chcemy też zachować dobry wygląd i samopoczucie na dłużej. 119
 • ZATRZYMAĆ CZAS 16 lut 2014, 20:00 Medycyna estetyczna to zaawansowana dziedzina nauki. Pozwala pacjentom nie tylko długo i zdrowo żyć, lecz także dobrze wyglądać – mówi dr n. med. Krzysztof Jakubowski z kliniki Polmedic w Radomiu. 120
 • PO PIERWSZE, PACJENT 16 lut 2014, 20:00 W placówkach Polmedic zapewniamy pacjentom fachową i kompleksową opiekę. Usługi medyczne realizujemy w ramach kontraktu z NFZ i prywatnie – mówi Mariusz Purc, prezes zarządu Polmedic w Radomiu. 120
 • MŁODSZA, SZCZUPLEJSZA, SZCZĘŚLIWSZA 16 lut 2014, 20:00 Nowoczesne metody odmładzania i wyszczuplania są bezpieczne i przynoszą satysfakcjonujące, kompleksowe efekty – mówi dr Beata Kociemba, założycielka Instytutu Beauty Derm na warszawskim Mokotowie. 121
 • ZASTRZYK PIĘKNA 16 lut 2014, 20:00 Wypełnienia zmarszczek, bruzd i modelowanie konturu twarzy przy zachowaniu jej naturalnego wyglądu, zwiększanie gęstości skóry. O zaletach preparatu Radiesse mówią lekarze medycyny estetycznej, którzy go stosują na co dzień. 122
 • ORGANICZNE WYPEŁNIACZE 16 lut 2014, 20:00 W gabinetach medycyny estetycznej właśnie się pojawiły nowe, organiczne wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego. Dr Barbara Jerschina mówi o tym, co wyróżnia Neauvia Organic i jakie daje efekty. 124
 • ZABAWY W DOKTORA 16 lut 2014, 20:00 Jeśli chcemy się poddać zabiegowi medycyny estetycznej, to tylko w gabinetach wykwalifikowanych lekarzy. U kosmetyczki taki zabieg może mieć nawet tragiczne konsekwencje – podkreśla dr Waldemar Jankowiak. 126
 • URODA SZYTA NA MIARĘ 16 lut 2014, 20:00 Nici liftingujące przebojem się wdarły na rynek medycyny estetycznej. Czym tak naprawdę są? I czego można za ich pomocą dokonać? 128
 • OTYŁOŚĆ – TO SIĘ LECZY 16 lut 2014, 20:00 Otyłość to choroba, którą można coraz skuteczniej, szybciej i łatwiej leczyć. Szpital Medicover przygotował w tym celu konkretne programy skierowane do osób z różnym nasileniem otyłości. 130
 • NATURALNE PIĘKNO 16 lut 2014, 20:00 Dermatologia estetyczna to połączenie wiedzy medycznej i wrażliwości na piękno. Dlatego wygląd pacjentów jest najlepszą wizytówką pracy lekarza. 135

ZKDP - Nakład kontrolowany