Zaprząc wiatr do pracy

Zaprząc wiatr do pracy

W Polsce podobnie jak w innych krajach Unii coraz więcej energii wytwarza się z odnawialnych źródeł. Charakter tych źródeł stawia przed sektorem energetycznym wyzwania, w których sprostaniu mogą pomóc firmy telekomunikacyjne.

Wytwarzanie energii elektrycznej jest obecnie w coraz mniejszym stopniu powiązane ze spalaniem węgla. W świadomości konsumentów na trwałe zagościły takie pojęcia jak elektrownia wiatrowa czy panele słoneczne i choć są to najlepiej znane źródła tzw. zielonej energii, to jednak nie one wiodą prym. W Polsce powszechnie się stosuje tzw. współspalanie, działają elektrownie wodne, elektrownie na gaz i na biomasę, które stanowiły łącznie aż 11,5 proc. energii sprzedanej odbiorcom końcowym w 2012 r. Jeżeli porównamy to z wynikiem 3,46 proc. z 2005 r., to łatwo można zauważyć, że ilość zielonej energii w naszych gniazdkach elektrycznych w ciągu siedmiu lat zwiększyła się ponadtrzykrotnie.

Zielone zachęty

Tendencja wzrostowa jest zbieżna z trendami europejskimi i promowana za pomocą rozmaitych narzędzi, którymi dysponują państwa członkowskie Unii Europejskiej. W Polsce obowiązują nie tylko regulacje ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, ale także zwolnienie energii wyprodukowanej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych z podatku akcyzowego. Bardzo efektywne jest także bezpośrednie dofinansowanie ze środków publicznych, regionalnych czy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystko po to, aby zwiększyć liczbę nowych źródeł energii i osiągnąć cele założone na rok 2020 przez Unię Europejską – redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., zwiększenie efektywności energetycznej o 20 proc. oraz wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc.

Wszystkie te działania są podejmowane ze względu na znaczenie odnawialnych źródeł energii dla całej Europy. Nasza gospodarka jest uzależniona od paliw kopalnych i ropy naftowej, które stwarzają wiele zagrożeń dla środowiska i ekologii. Z kolei wzrost kosztów importu tych paliw może zagrozić w dalszej perspektywie społeczeństwu i ekonomice. Tak naprawdę sprawa jest wielowątkowa i złożona, a odpowiedź wymaga kompleksowego podejścia do tematu, aby sprostać wymaganiom zarówno w aspekcie finansowym, jak i technologicznym.

Wydawałoby się, że remedium na dzisiejsze bolączki jest stworzenie odpowiedniego klimatu inwestycyjnego i zmniejszenie obciążeń fiskalnych. Niestety rynek energetyczny w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, nie jest rynkiem uwolnionym i w wielu obszarach główną rolę odgrywają regulacje prawne. Inwestorzy z niecierpliwością czekają na wdrożenie tzw. dużego trójpaku energetycznego czy ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ma to dla nich duże znaczenie, ponieważ technologie wykorzystywane do generowania zielonej energii są drogie i nie zawsze gwarantują zwrot poniesionych wydatków.

Bilans energii

Poszczególne gałęzie polskiej gospodarki, takie jak przemysł, transport, rolnictwo czy usługi, mają określone zapotrzebowanie na energię elektryczną zarówno w ciągu doby, jak i miesiąca. Zapewnienie odpowiednich dostaw we właściwym momencie jest wyzwaniem, któremu musi sprostać system przesyłowy oraz system dystrybucyjny na poziomie lokalnym. Energia elektryczna nie jest bowiem dobrem łatwym w magazynowaniu i przechowywaniu.

Obecny system opiera się przede wszystkim na bieżącym bilansowaniu energii elektrycznej między odbiorcami a dużymi wytwórcami. Za równowagę w systemie odpowiada przede wszystkim operator sieci przesyłowej, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne, który w uzasadnionych wypadkach podejmuje decyzję o ograniczeniu produkcji energii lub jej zwiększeniu, mając na uwadze bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego w Polsce. Dotychczas nie stosowano rozwiązań opartych na gromadzeniu energii w momentach nadprodukcji m.in. ze względów ekonomicznych i technologicznych. Europa dopiero zaczyna przygodę z przechowywaniem energii w bateriach litowo-jonowych o dużej pojemności (np. instalacja hiszpańskiego operatora REE w pobliżu Sewilli) czy też za pomocą technologii sprężonego powietrza, natomiast elektrownie szczytowo-pompowe są przedsięwzięciem wymagającym dużych zbiorników retencyjnych, których zbudowanie bywa problematyczne w kontekście ograniczeń geograficznych i krajowej strategii przeciwpowodziowej.

Zapobiec awariom

Należy także wziąć pod uwagę, że odnawialne źródła energii są w dużej mierze narażone na wpływ czynników zewnętrznych, których nie da się kontrolować, takich jak siła wiatru czy nasłonecznienie. Nieoczekiwana zmiana pogody może w bardzo krótkim czasie doprowadzić do nadprodukcji energii elektrycznej i w efekcie do przeciążenia systemu, a nawet jego zapaści (tzw. blackout). Tego typu zagrożenia występują nie tylko w wypadku dużych farm wiatrowych, ale także mogą być realnym wyzwaniem w przyszłości, kiedy w systemie pojawi się bardzo wiele małych źródeł, czyli gdy każdy Polak zamontuje przydomowy wiatrak lub panel słoneczny i odda nadwyżkę energii do systemu, stając się tzw. prosumentem (producentem i konsumentem zarazem). Na pierwszy plan wysuwa się od razu konieczność bieżącego monitoringu, ponieważ czas reakcji stanie się niezwykle istotny w kontekście zapobiegania awariom sieci energetycznej.

Aby sprostać tego typu wyzwaniom, firmy telekomunikacyjne uczestniczą w programach, których celem jest zbudowanie rozległej i niezawodnej sieci pozwalającej na natychmiastowe przesłanie informacji i zdalne sterowanie poszczególnymi elementami sieci energetycznej. Są już prowadzone projekty pilotażowe, w których biorą udział grupy energetyczne oraz producenci sprzętu i oprogramowania dla stacji średniego napięcia. Wspólnie opracowują rozwiązania dla obszarów, na których występuje duża liczba małych i bardzo małych źródeł energii odnawialnej. Jednym z takich przykładów jest połączenie sił grupy Deutsche Telekom, EnBW oraz firmy ABB w ramach projektu „RiesLing”. Wszyscy trzej partnerzy opracowują bezpieczne i niezawodne mechanizmy, w które są wyposażane podstacje w pilotażowych lokalizacjach w północno-zachodniej Bawarii. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że jest to naturalne pole do współpracy obu sektorów pozwalające na uzupełnianie wzajemnych kompetencji bez potrzeby ponoszenia nadmiernych wydatków inwestycyjnych (tzw. synergia).

– Wdrożenie rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii na masową skalę wymaga wysokiej jakości systemów IT i urządzeń do monitorowania sieci elektroenergetycznej – mówi Michał Krauze, product manager ds. energetyki w T-Mobile. – Inteligentne rozwiązania nowej generacji składające się na tzw. smart grid poza zwiększeniem efektywności i niezawodności systemu elektroenergetycznego mają za zadanie umożliwienie bezpiecznego wprowadzenia do sieci energii pochodzącej np. ze źródeł przydomowych. Energia ta może być wytwarzana np. w panelach słonecznych, natomiast jej nadwyżka – sprzedana do sieci dystrybucyjnej.

Odnawialne źródła energii są najlepszym rozwiązaniem uwzględniającym interes kolejnych pokoleń i jedyną alternatywą dla tradycyjnych technologii opartych na ograniczonych zasobach paliw kopalnych czy technologii opartych na atomie. Ich szerokie zastosowanie wymaga jednak wdrożenia zmian na wielu płaszczyznach. Biorąc pod uwagę dość ograniczony horyzont czasowy, w jakim chcemy osiągnąć założone cele, możemy śmiało mówić o rewolucji, która nas czeka w nadchodzących latach, porównywalnej z innymi przełomami gospodarczymi w historii. Rewolucja ta będzie dotyczyła prawie każdej dziedziny naszego życia – od małych gospodarstw domowych po duże fabryki i ciężki przemysł. ■

Okładka tygodnika WPROST: 8/2014
Więcej możesz przeczytać w 8/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 8/2014 (1616)

 • Jestę prorokię 16 lut 2014, 20:00 W 1995 r. napisałem opowiadanie „Krzyż” o księdzu Marcinie, gotowym zrezygnować z kapłaństwa, by uratować dziecko, które chce usunąć obca mu dziewczyna (ksiądz nie jest biologicznym ojcem). Opowiadanie zostało opublikowane... 4
 • Skaner 16 lut 2014, 20:00 KULTURA Polak wśród laureatów World Press Photo Amerykanin John Stanmeyer zwyciężył w tegorocznej edycji najbardziej prestiżowego konkursu fotograficznego World Press Photo. Jego zdjęcie przedstawia stojących w świetle księżyca... 6
 • Co z tym Trynkiewiczem 16 lut 2014, 20:00 MAREK BIERNACKI obiecał, że poda się do dymisji, jeśli Mariusz Trynkiewicz wyjdzie na wolność. Minister naprawdę bardzo się starał, by nie wypuścić seryjnego mordercy, ale nie wyszło. 12
 • Zdrowy przekręt 16 lut 2014, 20:00 Ogromne nieprawidłowości, miliony z publicznej kasy, naciski, CBA i prokuratura w akcji. Wśród bohaterów medycznego skandalu są minister BARTOSZ ARŁUKOWICZ i SZEF NFZ MARCIN PAKULSKI. 16
 • Pan poseł jest dżentelmenem 16 lut 2014, 20:00 Poseł PIOTR SZELIGA umie dziewczynę komplementować. I to powoduje jego polityczne kłopoty. 20
 • Miedź czy nie mieć 16 lut 2014, 20:00 ABW zbada, dlaczego Ministerstwo Środowiska oddało w niejasnych okolicznościach warte miliard dolarów złoże miedzi w ręce kanadyjskiej firmy reprezentowanej przez BYŁEGO PREZESA KGHM – dowiedział się „Wprost”. 22
 • Jak w rybnym 16 lut 2014, 20:00 TRWA POCZTOWA WOJENKA. Wszystkie chwyty dozwolone. 24
 • Koniec świata celebrytów 16 lut 2014, 20:00 Telewizjom coraz trudniej promować nowe twarze. W czasach posuchy umiejętność kreowania celebrytów zachowali w zasadzie jedynie NINA TERENTIEW I EDWARD MISZCZAK. 26
 • Wariaci Pana Boga 16 lut 2014, 20:00 Jeżdżą tam, gdzie nikt nie chce jeździć, bo trzeba być szaleńcem, żeby chcieć zostać misjonarzem. 30
 • Przełamać tabu 16 lut 2014, 20:00 Na pęcherz nadreaktywny choruje ok. 17 proc. Polaków po 40. roku życia. Liczba pacjentów rośnie wraz z wiekiem, częściej cierpią kobiety niż mężczyźni. Pęcherz nadreaktywny można skutecznie leczyć. Wystarczy przełamać wstyd i porozmawiać z lekarzem. 34
 • Siedem powodów, dla których rok 2014 (i następne) będzie rokiem kobiet 16 lut 2014, 20:00 André Malraux powiedział kiedyś, że „wiek XX albo będzie wiekiem religii, albo go nie będzie”. Jego przewidywania okazały się nieprawdziwe. Nie wiem, czy ktoś już ogłosił, jaki ma być wiek XXI, ale nie sądzę, by był... 36
 • Ballada o Januszkach 16 lut 2014, 20:00 Dorosłe dzieci biją i poniżają rodziców. Matki i ojcowie wolą przyjmować cięgi, niż wydać swoje latorośle w ręce prawa. 50
 • Złote dojne krowy 16 lut 2014, 20:00 Najlepsze uczelnie świata walczą z sobą o zagranicznych studentów. Polskie szkoły też chciałyby dołączyć do edukacyjnego wyścigu, ale nie bardzo potrafią. 53
 • Beksińscy – historia straszna 16 lut 2014, 20:00 Biografia Zbigniewa i Tomka Beksińskich, która za kilka dni ukaże się w księgarniach, dla wyznawców ich legendy okaże się bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. 56
 • Alfabet Beksińskiego 16 lut 2014, 20:00 Niepełna lista rzeczy, których Tomasz Beksiński nienawidzi (w porządku alfabetycznym). 58
 • OZE lokalnie – z korzyścią dlakonsumenta i bezpieczeństwaenergetycznego Polski 16 lut 2014, 20:00 Maciej Bando, wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki Dlaczego wśród pożądanych kierunków rozwoju sektora elektroenergetycznego w Polsce tak ważną rolę odgrywają odnawialne źródła energii? Między innymi dlatego, że jednym z wyzwań,... 62
 • Dotacje na wiatr 16 lut 2014, 20:00 Odnawialne źródła energii wciąż jeszcze mogą być szansą dla przedsiębiorców. Niestety, ciągle czekamy na ustawę, która ustali zasady gry w tej dziedzinie. 64
 • Zaprząc wiatr do pracy 16 lut 2014, 20:00 W Polsce podobnie jak w innych krajach Unii coraz więcej energii wytwarza się z odnawialnych źródeł. Charakter tych źródeł stawia przed sektorem energetycznym wyzwania, w których sprostaniu mogą pomóc firmy telekomunikacyjne. 70
 • Jak ściąć rachunki za ogrzewanie domu 16 lut 2014, 20:00 Nowy pomysł BOŚ Banku pozwala zmniejszyć wydatki na ogrzewanie domu niemal do zera, zyskać dodatkowe metry powierzchni domu dzięki wyższej zdolności kredytowej i chwalić się nowoczesnymi, ekologicznymi rozwiązaniami. 72
 • Bank z energią 16 lut 2014, 20:00 Proponujemy zupełnie nowe rozwiązanie. Kompleksową odpowiedź na potrzeby klienta, który chce mieć ciepło w domu, podgrzaną wodę i niskie rachunki – mówi Mariusz Klimczak, prezes BOŚ Banku. 73
 • Siła polskiej chemii 16 lut 2014, 20:00 Rok 2013 pokazał, jak się ukształtował sektor chemii przemysłowej w Polsce zarówno w odniesieniu do czynników makroekonomicznych, jak i zdarzeń inwestycyjnych. Kondycję polskiej chemii można oceniać, stosując różne miary: wyniki... 76
 • Nanofolia przyszłości 16 lut 2014, 20:00 Folia nanoER- GIS jest unikatowa na rynku. Najwięksi europejscy gracze nie mają jeszcze porównywalnych z nią produktów – mówi Tadeusz Nowicki, prezes Grupy ERGIS. 77
 • Chemiczny bieg ku przyszłości 16 lut 2014, 20:00 Po latach marazmu polski przemysł chemiczny wstaje z kolan i wreszcie stawia na innowacje. Czy mamy jeszcze szansę dogonić zagranicznych gigantów? 78
 • 12 mld zł na petrochemię 16 lut 2014, 20:00 Pod koniec ubiegłego roku Grupa Lotos i Grupa Azoty podpisały porozumienie w sprawie powołania spółki celowej i wykonania pełnego studium wykonalności kompleksu petrochemicznego zlokalizowanego w Gdańsku i na południu Polski. 83
 • Grzanie Hillary 16 lut 2014, 20:00 Publikacja prywatnych listów i e-maili Hillary Clinton potwierdza jej wizerunek zimnej baby ze stali. Taki image nie ułatwi jej walki o prezydenturę w 2016 r. 84
 • Pijany jak Anglik 16 lut 2014, 20:00 Młodzi Brytyjczycy, pijąc na umór, rujnują swoje życie i krajową gospodarkę. Rząd szuka pomysłów na odwyk narodowy. 88
 • Idź złoto do złota 16 lut 2014, 20:00 Po raz pierwszy w historii polscy sportowcy zdobyli dwa złote medale w jednych zimowych igrzyskach. I może to jeszcze nie koniec. 90
 • Wielkie wysysanie Polaka 16 lut 2014, 20:00 Dziesięć razy wyższy podatek za garaż i mandat za minimalne przekroczenie prędkości. Rząd chce nam wyszarpać z kieszeni już nie złotówki, ale nawet najmniejsze grosze. 92
 • Powrót kujona 16 lut 2014, 20:00 Satya Nadella ma być Steve’em Jobsem Microsoftu, który sprawi, że firma przestanie być postrzegana jako technologiczny maruder. 96
 • Przedsiębiorczość jest rodzaju żeńskiego 16 lut 2014, 20:00 Wybór Bizneswoman Roku jest trudny. Nawet bardzo. Bo kandydatek mogących się pochwalić niepoślednimi biznesowymi sukcesami jest wiele. – W tym roku znów mieliśmy do czynienia z wieloma wspaniałymi pomysłami na biznes, wielkimi... 98
 • Kobiety zmieniają biznes 16 lut 2014, 20:00 KIEDY KOBIETY CZY TO W ŻYCIU CODZIENNYM, CZY W BIZNESIE DOSTRZEGAJĄ PROBLEM, nie rozkładają rąk. Starają się go rozwiązać. Ewa Misiak nie mogła znaleźć legalnie zatrudnionej opiekunki do dziecka. Założyła więc firmę Baby & Care oferującą usługi niań. 99
 • Tawerny pod piramidami 16 lut 2014, 20:00 Archeolodzy odnaleźli w pustynnej Gizie ruiny portowego miasta. Wygląda na to, że budowniczowie piramid chadzali do tawerny na piwo i świeżą rybkę. 104
 • Cnota nienawiści 16 lut 2014, 20:00 Dokonywali w Indonezji zbrodni. Teraz je odgrywają przed kamerą – w filmie Joshuy Oppenheimera. 106
 • Udręki i ekstazy wieszcza Adama 16 lut 2014, 20:00 Adam Mickiewicz w biografii amerykańskiego slawisty Romana Koropeckiego to trochę celebryta nieradzący sobie z ciężarem sławy. Ale też człowiek z krwi i kości. 110
 • Kalejdoskop kulturalny 16 lut 2014, 20:00 FILM Trzy strony świata Plejada znanych nazwisk: od Snowdena, przez Cave’a, po Clooneya. Filozoficzne eseje, hollywoodzkie produkcje, skromne dramaty i azjatyckie kino gatunkowe. Berlinale walczy o uwagę widzów. – Tematy tej edycji... 112
 • Bomba tygodnia 16 lut 2014, 20:00 Dno Kilka dni temu na imprezie Doda pobiła wraz z towarzyszącymi jej osobami Agnieszkę Szulim. Bo ta nie pada na kolana przed nią ani nie spija z jej napuchniętych od wypełniaczy ust każdego słowa. Kiedy o tym się dowiedziałam,... 114
 • PO CZTERDZIESTCE CZŁOWIEK WIE…. 16 lut 2014, 20:00 Wbrew kultowi młodości lansowanemu przez media dojrzałość ma swoje plusy. Jesteśmy aktywni zawodowo, świadomi swoich możliwości i asertywni. Chcemy też zachować dobry wygląd i samopoczucie na dłużej. 119
 • ZATRZYMAĆ CZAS 16 lut 2014, 20:00 Medycyna estetyczna to zaawansowana dziedzina nauki. Pozwala pacjentom nie tylko długo i zdrowo żyć, lecz także dobrze wyglądać – mówi dr n. med. Krzysztof Jakubowski z kliniki Polmedic w Radomiu. 120
 • PO PIERWSZE, PACJENT 16 lut 2014, 20:00 W placówkach Polmedic zapewniamy pacjentom fachową i kompleksową opiekę. Usługi medyczne realizujemy w ramach kontraktu z NFZ i prywatnie – mówi Mariusz Purc, prezes zarządu Polmedic w Radomiu. 120
 • MŁODSZA, SZCZUPLEJSZA, SZCZĘŚLIWSZA 16 lut 2014, 20:00 Nowoczesne metody odmładzania i wyszczuplania są bezpieczne i przynoszą satysfakcjonujące, kompleksowe efekty – mówi dr Beata Kociemba, założycielka Instytutu Beauty Derm na warszawskim Mokotowie. 121
 • ZASTRZYK PIĘKNA 16 lut 2014, 20:00 Wypełnienia zmarszczek, bruzd i modelowanie konturu twarzy przy zachowaniu jej naturalnego wyglądu, zwiększanie gęstości skóry. O zaletach preparatu Radiesse mówią lekarze medycyny estetycznej, którzy go stosują na co dzień. 122
 • ORGANICZNE WYPEŁNIACZE 16 lut 2014, 20:00 W gabinetach medycyny estetycznej właśnie się pojawiły nowe, organiczne wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego. Dr Barbara Jerschina mówi o tym, co wyróżnia Neauvia Organic i jakie daje efekty. 124
 • ZABAWY W DOKTORA 16 lut 2014, 20:00 Jeśli chcemy się poddać zabiegowi medycyny estetycznej, to tylko w gabinetach wykwalifikowanych lekarzy. U kosmetyczki taki zabieg może mieć nawet tragiczne konsekwencje – podkreśla dr Waldemar Jankowiak. 126
 • URODA SZYTA NA MIARĘ 16 lut 2014, 20:00 Nici liftingujące przebojem się wdarły na rynek medycyny estetycznej. Czym tak naprawdę są? I czego można za ich pomocą dokonać? 128
 • OTYŁOŚĆ – TO SIĘ LECZY 16 lut 2014, 20:00 Otyłość to choroba, którą można coraz skuteczniej, szybciej i łatwiej leczyć. Szpital Medicover przygotował w tym celu konkretne programy skierowane do osób z różnym nasileniem otyłości. 130
 • NATURALNE PIĘKNO 16 lut 2014, 20:00 Dermatologia estetyczna to połączenie wiedzy medycznej i wrażliwości na piękno. Dlatego wygląd pacjentów jest najlepszą wizytówką pracy lekarza. 135

ZKDP - Nakład kontrolowany