Zakład Ucisku Społeczeństwa

Zakład Ucisku Społeczeństwa

Dodano:   /  Zmieniono: 
ZUS, wielką czarną dziurę biurokracji, należy jak najszybciej sprywatyzować. Utrzymywanie niewydolnego ZUS kompromituje ideę reformy emerytalnej.
ZUS, wielką czarną dziurę biurokracji, należy jak najszybciej sprywatyzować

Informujemy, że suma składek na Pani/Pana rachunku w naszym funduszu wynosi 0 zł" - listy tej treści powinien wysłać do 114,7 tys. swoich klientów największy w Polsce otwarty fundusz emerytalny Commercial Union (zawarł 2,55 mln umów). W pozostałych piętnastu funduszach emerytalnych pustych jest średnio 22 proc. kont. To teoretycznie oznacza, że od czterech lat 2,2 mln z 10 mln Polaków należących do tzw. II filaru nie zarabia na swoją emeryturę!
Winny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli tzw. I filar naszego systemu emerytalnego (państwowa instytucja, która wypłaci nam 2/3 emerytury). Tylko 82 proc. należnych składek od ubezpieczonych (według danych OFE) ZUS przesyła dziś do prywatnego drugiego filaru, czyli otwartych funduszy emerytalnych, inwestujących i pomnażających nasze składki (z OFE otrzymamy 1/3 emerytury), za poprzednie lata jest zaś dłużny funduszom ponad 9 mld zł, (z odsetkami - 9,5 mld zł). Zakład ubezpieczeń uspokaja, że dług ureguluje, a za zwłokę zapłaci ustawowe odsetki (od kwietnia wynoszą mniej niż 6 proc. rocznie). - Odsetki te mogą być jednak niższe niż zyski, które w tym samym czasie wypracowałyby OFE. Większość funduszy w ostatnich dwóch latach zwiększyła wartość wpłacanych składek o 25-35 proc. - ostrzega Paweł Wojciechowski, prezes Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska. Od połowy kwietnia ZUS w ogóle przestał spłacać funduszom odsetki, bo budżet nie ma pieniędzy. Przez cztery lata państwowy moloch nie potrafił dokończyć informatyzacji baz danych i często nie wie, kto jest ubezpieczony, ile wpłacił i jaki uzbierał kapitał. Obowiązkiem zebrania danych obarcza więc ubezpieczonych. Po co nam w takim razie ZUS? Prywatna firma zbierze pieniądze i rozdzieli emerytury sprawniej, a weźmie za to mniej niż 3,3 mld zł rocznie, bo tyle wyniosły w 2002 r. koszty własne i bieżące wydatki ZUS!


W poszukiwaniu zaginionych emerytów
- W ZUS panuje bałagan, jaki w prywatnych firmach jest nie do pomyślenia - oburza się Rafał Przedmojski z Warszawy, były właściciel firmy konsultingowej. Dziś dług ZUS wobec OFE, a właściwie wobec ich klientów, rząd chce za pomocą ustawy (ma być gotowa do października) zamienić na długoletnie obligacje skarbu państwa. - Budżet nie ma pieniędzy, więc musimy przyjąć obligacje. Samo ich oprocentowanie może jednak nie zapewnić członkom OFE takiej rentowności składek, jaką uzyskaliby, gdyby ich składki inwestowały dowolnie towarzystwa emerytalne - mówi Ewa Lewicka, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, współautorka reformy emerytalnej rządu Jerzego Buzka. Dlatego w rozmowach z rządem na temat ustawy o przejęciu przez skarb państwa zobowiązań ZUS wobec członków funduszy IGTE domaga się, by do nominalnego oprocentowania tych obligacji doliczono jeszcze "premię" w wysokości 0,35 proc.
Około 1,5 mln Polaków urodzonych po 31 grudnia 1948 r. szuka wymaganych przez ZUS dokumentów potwierdzających ich zarobki z 10 kolejnych lub 20 wybranych lat pracy wykonywanej przed 1 stycznia 1999 r. Bez tych dokumentów zakład ubezpieczeń nie wyliczy im tzw. kapitału początkowego. To kwota, którą "uzbierali", pracując przede wszystkim w okresie PRL. Obowiązujące dawniej przepisy wymagały, by przedsiębiorstwa przechowywały dokumentację o zarobkach tylko przez 12 lat, a w niektórych branżach w ogóle nie było obowiązku wpisywania wysokości wynagrodzeń do legitymacji ubezpieczeniowych. Dziesiątki tysięcy firm zbankrutowały po 1989 r. i chociaż ich archiwa powinny przechowywać wyznaczone instytucje, odnalezienie właściwego bywa udręką. Absurdalność całej sytuacji sięga zenitu, pojawiła się nawet na rynku nowa profesja: detektyw poszukujący na zlecenie naszych zaświadczeń o zarobkach...


Obywatelu, policz się sam
ZUS już nieraz przerzucał obowiązek uporządkowania swej stajni Augiasza na emerytów in spe. W 1999 r. płatnikom - mimo że co miesiąc rozliczali się z ZUS - kazano sporządzić dodatkowo zbiorczy dokument dotyczący odprowadzonych w poprzednim roku składek, bo ZUS na podstawie miesięcznych deklaracji nie potrafił ich wyliczyć. Niedawno niektóre osoby nie zauważyły, że zmieniono przepisy pozwalające nie wypełniać miesięcznych druków, o ile wysokość należnej składki nie uległa zmianie. Płatnicy ci musieli wysłać do ZUS deklaracje z ostatnich 16 miesięcy. Licząc tylko cenę znaczków pocztowych (3,5 zł), cała operacja kosztowała nas kilka milionów złotych. Tymczasem od 1 kwietnia 2003 r. znów można nie wypełniać co miesiąc formularzy, jeśli nie nastąpiły zmiany w sytuacji ubezpieczonego! Od dwóch miesięcy ZUS nie sprawdza natomiast, czy wpłacone w ciągu roku składki ubezpieczonego przewyższyły podstawę ich wymiaru (wynosi ona równowartość trzydziestokrotnego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok). Sami więc musimy pilnować, czy na naszym koncie nie pojawiła się nadpłata, bo ZUS nie zawiadamia o tym fakcie. Musimy sprawdzać skrupulatnie, bo po pięciu latach roszczenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ulegają przedawnieniu!

Największy pracodawca w Polsce
Składkowy narzut na nasze pensje, przeznaczony na emerytury, ubezpieczenia wypadkowe, rentowe, chorobowe itp., sięga dziś 40 proc. wynagrodzenia brutto! Bałagan w ZUS powoduje kolejne koszty i tak zbyt hojnego, przytłaczającego pracodawców oraz zatrudnionych systemu ubezpieczeń społecznych. - Większe firmy mogą sobie pozwolić na płacenie za etat osoby, której jedynym zajęciem jest prowadzenie rozliczeń z ZUS i spełnianie kolejnych jego zachcianek - mówi Jeremi Mordasewicz, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Dużych i średnich (zatrudniających ponad 10 ludzi) firm jest w kraju 166 tys., więc jeśli ZUS w każdej z nich "daje" pracę jednej osobie, to oznacza, iż jest największym pracodawcą w Polsce! Dla biznesmenów "tworzenie" w taki sposób miejsc pracy oznacza stratę pieniędzy. Dla małych, kilkuosobowych przedsiębiorstw, jak zakład fryzjerski, sklep spożywczy, firma remontująca mieszkania, dla 400 tys. działających na własny rachunek akwizytorów czy dla wielu innych "samozatrudnionych", marnotrawienie czasu przez jednego choćby pracownika (co dopiero jedynego!), kosztującego co miesiąc brutto 1500-2000 zł, to już poważny cios, a przynajmniej hamulec w rozwoju. - W takich małych i jednoosobowych firmach pracuje ponad 2 mln Polaków. ZUS zniechęca ich wszystkich do zatrudniania nowych osób! - uważa Mordasewicz.

ZUStaw się, a postaw się
- To jest fabryka kosztów. Wydaje na własne potrzeby relatywnie więcej niż podobne instytucje w innych krajach - mówi o ZUS Jarosław Bauc, prezes PTE Skarbiec-Emerytura. ZUS zatrudnia ponad 30 tys. osób. Wzniesione za miliony złotych nowe - często wystawne - siedziby terenowych oddziałów i centrali zakładu może obejrzeć każdy ubezpieczony. Wlokąca się od czterech lat budowa systemu informatycznego w ZUS (zamówionego w Prokomie Ryszarda Krauzego) staje się symbolem nieudolności i marnotrawstwa państwowej machiny. ZUS powiodła się tylko komputeryzacja płatników, bo nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z grudnia 2002 r. nakazała małym firmom, zatrudniającym od 6 do 20 osób, rozliczanie się ze składek wyłącznie elektronicznie.
- Cały państwowy aparat ZUS i KRUS - który należy natychmiast zlikwidować - nie ma w przyszłości racji bytu - uważa Rafał Antczak, główny ekspert CASE. Państwo musi w pewnym stopniu gwarantować obywatelom bezpieczeństwo socjalne na starość, dopłacając z budżetu np. do emerytur bezrobotnych, którzy przed osiągnięciem 60-65 lat nie mieli z czego płacić składek. Czym innym jest jednak zarządzanie państwowymi funduszami przeznaczonymi na emerytury. Przecież ZUS to tylko instytucja zarządzająca pieniędzmi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a ściśle mówiąc - bardzo drogi pośrednik w przekazywaniu pieniędzy z kieszeni zatrudnionego do kieszeni obecnego lub przyszłego emeryta (jeśli każdy będzie miał w ZUS indywidualne konto, będzie to nareszcie ta sama osoba). Zarządzanie FUS powinniśmy więc oddać - w drodze przetargu - w ręce prywatnych firm, które zrobią to taniej, a w trosce o własne wynagrodzenie zadbają o usprawnienie działania całej machiny!
Za reformę emerytalną i utworzenie w 1999 r. prywatnych OFE zbieramy pochwały w całej Europie. Podobne do polskich rozwiązania wprowadziły Wielka Brytania, Szwecja, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja, myślą o tym Niemcy. Tymczasem utrzymywanie niewydolnego ZUS kompromituje dziś całą ideę reformy. Polacy, dowiadując się o niedoborach na swych rachunkach w OFE, zaczynają postrzegać pieniądze przeznaczane na prywatny drugi filar podobnie jak składki na państwowy pierwszy filar: jako bezzwrotną daninę na rzecz państwa, znikającą bez śladu w wielkiej czarnej dziurze biurokracji.

Krzysztof Trębski
Współpraca: Tomasz Cukiernik
ALEKSANDRA WIKTOROW
prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Po kłopotach w pierwszym okresie wprowadzania reformy emerytalnej obecnie nie ma problemów z przekazywaniem do OFE bieżących składek. Fundusze co miesiąc otrzymują 95 proc. należnych składek od ubezpieczonych. Ciągle natomiast nie została wyjaśniona sprawa rozliczeń składek z okresu pierwszych trzech lat funkcjonowania nowego systemu. Współpracujemy przy rozwiązaniu tego problemu z płatnikami - czyli pracodawcami składającymi w imieniu ubezpieczonych wszystkie niezbędne dokumenty i przekazującymi do ZUS składki - i powinniśmy uporać się z tą sprawą do końca 2005 r. Polska jako jeden z pierwszych krajów na świecie w całości uzależniła wysokość przyszłej emerytury od wpłaconych w okresie pracy zawodowej składek. W najbliższych 30 latach to jednak emerytury wypłacane na starych zasadach (jest ich obecnie około 3,5 mln) będą tak naprawdę decydowały o stanie systemu ubezpieczeń społecznych. Program informatyczny obsługujący wypłatę nowych emerytur będzie potrzebny w 2009 r., ale wówczas ma jeszcze obowiązywać system mieszany: część świadczeń będzie wypłacana według starych zasad, część według nowych. Od 2014 r. wszystkie wypłacane przez ZUS emerytury będą już "nowe". Dopiero więc w 2009 r. stwierdzimy w praktyce, czy zreformowany system działa tak, jak powinien. Jedno jest pewne: kobiety muszą się starać, by przepracować 20 lat, a mężczyźni 25 lat. Składka powinna być opłacana co najmniej od minimalnego wynagrodzenia, bo tylko po spełnieniu takich warunków zagwarantowana zostanie minimalna emerytura.


JarosŁaw Bauc: "ZUS wydaje na własne potrzeby relatywnie więcej niż podobne instytucje za granicą"
Ewa Lewicka: "Budżet nie ma pieniędzy na spłatę długu wobec otwartych funduszy emerytalnych"
PaweŁ Wojciechowski: "Większość funduszy emerytalnych zwiększyła wartość składek o 25-35 proc."
Jeremi Mordasewicz: "ZUS zniechęca małe firmy do zatrudniania nowych pracowników"
Więcej możesz przeczytać w 24/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 24/2003 (1072)

 • Ucieczka do wolności 16 cze 2003, 1:00 W dniach europejskiego referendum wielu moich rodaków zachowywało się tak, jakby czekało na wynik testu na obecność wirusa HIV, a nie na jedno z najbardziej radosnych wydarzeń w historii Polski. 3
 • Peryskop 16 cze 2003, 1:00 Polska droga do unii 16 XII 1991 - Podpisanie w Brukseli układu o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi 31 III 1998 - Początek negocjacji członkowskich z UE. Główni negocjatorzy: Jan Kułakowski i Jan Truszczyński 16... 8
 • Dossier 16 cze 2003, 1:00 Marek BOROWSKI marszałek Sejmu, poseł SLD "Miller nie zasługuje na polityczny niebyt" PAP Krzysztof JANIK minister spraw wewnętrznych i administracji "Mam dość, jeśli do mojej partii, w którą włożyłem kawał... 9
 • Z życia koalicji 16 cze 2003, 1:00 Leszek Miller nie pójdzie do więzienia za nazwanie Zbigniewa Ziobry zerem, bo prokuratura uznała, że mówienie o kimś per zero to nie obelga, tylko ocena kwalifikacji. O dzięki ci, prokuraturo! Nasza rubryka wyglądała takiej... 10
 • Z życia opozycji 16 cze 2003, 1:00 Wielbiciel Jolanty Pieńkowskiej Donald Tusk został przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Takim na poważnie, bo wybrał go kongres partii. Tusk wygrażał Millerowi i kadził Europie. Jego zastępczynią ma zostać Zyta Gilowska, a szefem... 11
 • M&M 16 cze 2003, 1:00 NIE MA TAKIEGO ROGU-felieton Marka Majewskiego 12
 • Playback 16 cze 2003, 1:00 12
 • Antysemicki Bubel 16 cze 2003, 1:00 Antysemicki film autorstwa Leszka Bubla wyemitowała TVP w bloku bezpłatnych audycji referendalnych. W filmie pojawia się Żyd, który namawia do głosowania za Unią Europejską, bo po wstąpieniu do UE 30 proc. kamienic w Polsce trafi do byłych właścicieli (w domyśle - Żydów). 12
 • Fotoplastykon 16 cze 2003, 1:00 14
 • Poczta 16 cze 2003, 1:00 Listy od czytelników 16
 • Kadry 16 cze 2003, 1:00 17
 • Polskie kłamstwa 16 cze 2003, 1:00 Pan Bóg wybacza ludziom grzechy, ale nie cofa czasu. Tymczasem politycy III RP uparcie marnowali czas, a także nakręcali spiralę kłamstwa, nie tylko mamiąc wyborców nierealnymi obietnicami, ale forsując też szkodliwe decyzje. Pod hasłem tworzenia opiekuńczego "demokratycznego... 18
 • Złoty strzał Millera 16 cze 2003, 1:00 Podatek liniowy uratuje Leszka Millera i rząd SLD-UP 24
 • Słowacki cud 16 cze 2003, 1:00 Słowacja wprowadza najbardziej liberalne reformy w regionie 25
 • Kasjer Wieczerzak 16 cze 2003, 1:00 Nikomu nie zależy na wyjaśnieniu politycznych wątków afery Wieczerzaka 26
 • Kolej na rozbój 16 cze 2003, 1:00 Dziesięć procent pociągów jeżdżących po Polsce jest celem złodziei 28
 • Plagiatomafia 16 cze 2003, 1:00 Popełnienie plagiatu nie grozi w Polsce infamią 32
 • Sekta komunistów 16 cze 2003, 1:00 Komunizmu w Polsce chce ponad dwadzieścia organizacji skrajnej lewicy 35
 • Puder dobroczynności 16 cze 2003, 1:00 Lewicę czeka klęska, jeśli nie zdoła dać nadziei milionom Polaków 37
 • Lepienie z błota 16 cze 2003, 1:00 Tylko przyzwoite państwo zapewni nam dobre miejsce w Unii Europejskiej 37
 • Giełda i wektory 16 cze 2003, 1:00 Hossa Świat Komfort defekacji Pięciogwiazdkowy system oceny publicznych toalet zamierzają wprowadzić władze Singapuru. Żeby zasłużyć na maksymalną liczbę gwiazdek, toaleta musi być nie tylko czysta, zaopatrzona w papier, mydło i... 38
 • Giełda kominiarzy 16 cze 2003, 1:00 29,4mln zł (7,8 mln USD) odebrało w 2002 r. z kasy dziesięciu najlepiej zarabiających prezesów polskich spó-łek giełdowych - wynika z wyliczeń "Wprost". 40
 • Teraz kasa! 16 cze 2003, 1:00 20 tysięcy firm rocznie za 100 mln zł usiłuje sobie kupić prestiż na rynku 44
 • Zakład Ucisku Społeczeństwa 16 cze 2003, 1:00 ZUS, wielką czarną dziurę biurokracji, należy jak najszybciej sprywatyzować. Utrzymywanie niewydolnego ZUS kompromituje ideę reformy emerytalnej. 48
 • Lęk przed bagnem 16 cze 2003, 1:00 Czy zachodni świat pogrąży się w deflacji? 52
 • Ofensywa majsterkowiczów 16 cze 2003, 1:00 Ostatnio coraz częściej czytamy złowróżbne zapowiedzi kolejnej klęski, jaka miałaby nawiedzić nasz i tak nie najpiękniejszy ze światów. Jest nią mianowicie klęska deflacji, czyli spadających cen. Pełne trwogi rozważania na ten temat pojawiają się wszędzie - od raportu MFW po... 54
 • Chciejstwo "ekspertów" 16 cze 2003, 1:00 Antyamerykańscy frustraci komentujący sytuację w Iraku stosują starą zasadę socjalistów: "Nie patrzeć za siebie!" 56
 • Supersam 16 cze 2003, 1:00 3. Kongres Informatyki Polskiej Czas technologii Nie ma kryzysu, a po wejściu Polski do Unii Europejskiej czeka nas jeszcze szybszy rozwój - wynika z obrad kongresu informatyków. Prawie trzystu przedstawicieli nauki, biznesu i... 58
 • Polska moc 16 cze 2003, 1:00 Belvedere, Chopina, Wyborową i Żubrówkę uznano za jedne z najlepszych wódek na świecie. Nic dziwnego, Polska jest przecież ojczyzną tego trunku. 60
 • Czysty skarb 16 cze 2003, 1:00 Rozmowa z Edwardem Jayem Phillipsem, prezesem i dyrektorem generalnym Phillips Beverage Company 62
 • Gra w IQ 16 cze 2003, 1:00 Gry komputerowe podnoszą poziom inteligencji i poprawiają pamięć 64
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Szlachetne tęsknoty 16 cze 2003, 1:00 Przy wszystkich słusznych narzekaniach, że przyszło nam żyć pod niezbyt szczęśliwą dla smakoszy szerokością geograficzną, zwłaszcza w porównaniu z regionami okołośródziemnomorskimi, warto pamiętać, że po pierwsze - istnieją na świecie krainy o jeszcze surowszym klimacie i... 66
 • Klątwa Guggenheimów 16 cze 2003, 1:00 W latach 20. XX wieku Guggenheimowie byli drugą pod względem bogactwa rodziną w Ameryce 68
 • Teatr Bolszoj 16 cze 2003, 1:00 Jak KGB manipulował światem 72
 • Armia cienia 16 cze 2003, 1:00 Rozmowa z Wiktorem Suworowem, byłym agentem GRU 75
 • Know-how 16 cze 2003, 1:00 Odchudzające tłuszcze Ludzie spożywający pokarmy bogate w białko i tłuszcz, a ubogie w węglowodany, w ciągu pół roku zrzucają dwa razy więcej kilogramów niż osoby stosujące dietę niskotłuszczową - wykazały badania... 77
 • Viagra dla mózgu 16 cze 2003, 1:00 O uzdolnieniach nie decydują wyłącznie geny. Fenomenalne umiejętności może wytrenować każdy. Pod warunkiem, że zechce naprawdę mocno pracować. 78
 • Jarmark wszechwiedzy 16 cze 2003, 1:00 Zapraszamy w przeszłość i przyszłość, na VII Piknik Naukowy 84
 • Bez granic 16 cze 2003, 1:00 Królowa (nie)masowego rażenia Tysiąc osób uczestniczyło w obchodach 50-lecia koronacji królowej Elżbiety II. Na mszy w Opactwie Westminsterskim pojawiła się Camilla Parker Bowles, towarzyszka życia księcia Karola, co... 88
 • Wawelska mapa drogowa 16 cze 2003, 1:00 Plan Busha: ożywienie NATO, przebudowa Unii Europejskiej, marginalizacja ONZ 90
 • Dyrektoriat świata 16 cze 2003, 1:00 Europa gada, a Ameryka płaci 92
 • Funt euro 16 cze 2003, 1:00 Rząd Blaira wykazał, jak funta ocalić, a wpływów w Europie nie stracić 94
 • Słowo ciałem 16 cze 2003, 1:00 Papież otwiera Chorwacji drzwi do Unii Europejskiej 96
 • Ból prawdy 16 cze 2003, 1:00 Rozmowa ze Stipe Mesiciem, prezydentem Republiki Chorwacji 96
 • Nierząd 16 cze 2003, 1:00 Najbliższych kilka tygodni to najniebezpieczniejszy okres w najnowszej historii Iraku 100
 • Ostatni skok 16 cze 2003, 1:00 Jakie tajemnice zabrał do grobu Jürgen Möllemann? 103
 • Striptiz pierwszej damy 16 cze 2003, 1:00 Hillary Clinton droga z gabinetu oralnego męża do prezydentury 104
 • Wolność do Europy 16 cze 2003, 1:00 Kraje traktujące projekt europejski bardziej jako zadanie niż przywilej wygrywały wyścig o sukces 105
 • Menu 16 cze 2003, 1:00 KRAJ Vega w Romie Suzanne Vega jest jedną z tych niewielu artystek, które trudno pomylić z kimś innym. Ma nie tylko charakterystyczny głos, ale jest także utalentowaną autorką ballad, inspirowanych twórczością Leonarda... 106
 • Potterbiznes 16 cze 2003, 1:00 Do dwóch miliardów ludzi na świecie dotarły produkty spod znaku Harry'ego Pottera 108
 • Bluźniercy z wideoklipu 16 cze 2003, 1:00 Im więcej restrykcji i cenzury, tym bardziej obrazoburcze są teledyski 112
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 16 cze 2003, 1:00 Recenzje płyt 113
 • Maestro barbarzyńca 16 cze 2003, 1:00 Zanim się zacznie eksperymentować, trzeba najpierw mieć porządny warsztat - uważa Leszek Żegalski 114
 • Kino Tomasza Raczka 16 cze 2003, 1:00 Recenzje filmów - Piaono bar, Powiedz to, Gabi 115
 • SARS wita nas 16 cze 2003, 1:00 Lubię czarny humor. Dlatego gdy redakcja poczytnej gazety poprosiła mnie o slogan związany z unijnym referendum, zaproponowałem: "Obywatele. Wszyscy do urn! Krematorium czynne od 6 do 22". 116
 • Mortadella 16 cze 2003, 1:00 Niedawny jubileusz Koziołka Matołka zwrócił moją uwagę na całą twórczość Kornela Makuszyńskiego. Szczególnie na powieść "O dwóch takich, co ukradli Księżyc", 116
 • Organ Ludu 16 cze 2003, 1:00 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 24 (36) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 9 czerwca 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Już po referendum UE kolebką wartoŚci Przed referendum pojawiały się informacje, jakoby Europa nie była... 117
 • Jak dać ciała? 16 cze 2003, 1:00 "Nikt nie chce dawać siebie, lepiej dawać innych, głównie na pożarcie" - tę zasadę zna każdy aferzysta, który znajdzie się blisko pał, czyli w opałach 118