Teatr Bolszoj

Teatr Bolszoj

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jak KGB manipulował światem


HIV wyprodukowały amerykańskie służby specjalne - w latach 80. przez media całego świata przetoczyła się fala spekulacji na ten temat. Wielokrotnie powtarzana informacja utrwaliła pogląd, że za pojawienie się dżumy XX wieku są odpowiedzialni Amerykanie. Wątpiących miały przekonać argumenty prof. Jacoba Segala z NRD, który dowodził, że wirus został wyhodowany w tajnym laboratorium w Fort Detrich w stanie Maryland.
Po latach okazało się, że rozpowszechnienie wiadomości o "produkcji" przez Amerykanów HIV było jednym z największych sukcesów radzieckich służb dezinformacyjnych, które umiejętnie zatruwały światowe media doniesieniami spreparowanymi przez Służbę A działającą w I Zarządzie Głównym KGB.

Pacyfiści na usługach KGB
Rzecznikiem radzieckich interesów był przez lata Hindus Romesh Chandra, od 1966 r. przewodniczący Światowej Rady Pokoju z siedzibą w Helsinkach. Konferencje i sympozja organizowane przez tę organizację uderzały w politykę Zachodu. Jej publikacje powstawały głównie na podstawie materiałów przygotowanych przez oficerów Służby A. Długo nie wiedziano, że tę działalność finansował KGB. Podobną rolę jak rada odgrywał ruch pacyfistyczny, który uaktywnił się w latach 80., gdy USA zaczęły rozmieszczać w Europie Zachodniej broń atomową średniego zasięgu. Wykorzystując wpływy w mediach i organizacjach pacyfistycznych, KGB "współorganizował" wiece w Europie Zachodniej.
By skutecznie przeprowadzać takie operacje, radzieckie służby potrzebowały rozbudowanej siatki agentów - dziennikarzy akredytowanych za granicą, licznego personelu dyplomatycznego i współpracujących z nimi obywateli obcych państw, zatrudnionych w redakcjach i agencjach informacyjnych na całym świecie. Ten typ agentury zwykło się określać mianem agentury wpływu. Jej zadaniem było urabianie opinii publicznej, polityków i różnych grup nacisku. Agentem wpływu mógł być na przykład polityk przyczyniający się do podejmowania decyzji korzystnych dla ZSRR.
Mistrzem takich działań agenturalnych był generał Iwan I. Agajanc, Ormianin, znany też jako Awałow. Zwrócił na siebie uwagę, publikując fałszywe wspomnienia generała Andrieja Własowa, który stworzył u boku Wehrmachtu antykomunistyczną Rosyjską Armię Wyzwoleńczą, oraz rzekome listy Józefa Stalina do Tity. W 1959 r. otrzymał zadanie rozbudowania stosunkowo niewielkiego Departamentu Dezinformacji w I Zarządzie Głównym KGB do samodzielnej jednostki operacyjnej - Służby A. W latach 80. przekształcono ją w samodzielny departament.

Antysemityzm na zamówienie
Jedną z najbardziej znanych akcji Agajanca było sprowokowanie antysemickich wystąpień w RFN pod koniec lat 50. Kremlowi zależało na skompromitowaniu zachodnich Niemiec, stających się coraz ważniejszą siłą w NATO i Europie. Sposób działania Agajanc wypróbował najpierw w Rosji. Grupa jego agentów zdewastowała żydowski cmentarz w obwodzie podmoskiewskim, a na murach wypisała antysemickie hasła. Okazało się, że tylko część Rosjan była oburzona incydentem, wielu identyfikowało się ze sprawcami tych czynów. Ośmieleni akcją KGB sami zaczęli się dopuszczać antysemickich wystąpień.
Zimą 1959 r. w kilkunastu miastach RFN "nieznani sprawcy" zniszczyli żydowskie cmentarze. Przez rok zanotowano ponad 800 aktów wandalizmu o podłożu antysemickim. Niewielka ich część była dziełem agentów KGB, sprawcami pozostałych byli miejscowi.
Prawdopodobnie w podobny sposób przeprowadzono akcję niszczenia pomników i cmentarzy sowieckich w Polsce w latach 1980 i 1981. Opisy tych wypadków były nagłaśniane w krajach bloku wschodniego, by zdyskredytować "Solidarność", pokazując ją jako ruch skrajny.

Czy Kiszczak poszedł na ustępstwa?
Kontrolę polityczną nad krajami satelickimi sprawowali sowieccy doradcy, działający w centralach służb specjalnych Europy Wschodniej. Poza umowami regulującymi zakres współpracy KGB ze służbami innych krajów istniała sieć więzów nieformalnych wykorzystywanych w celach służbowych. Bycie zaufaną osobą radzieckich specsłużb lub ich informatorem przez lata uważano za ważny element kariery politycznej komunistycznej elity. Wielu ludzi z tego środowiska zdobywało wykształcenie w radzieckich uczelniach. Z Krajem Rad łączyły ich związki formalne i nieformalne, często rodzinne.
Czesław Kiszczak wspominał, jak przystępując do rozmów z opozycją w sierpniu 1988 r., usłyszał od generała Wasilija Gałkina kierującego rezydenturą KGB w Warszawie, że poszedł na zbyt duże ustępstwa wobec "Solidarności". Na poparcie tego zarzutu Gałkin cytował fragmenty przemówienia Kiszczaka. Znało je tylko kilka osób z kierownictwa MSW, bo w ostatniej chwili treść wystąpienia zmieniono. Gałkin dostał jego pierwotną wersję od swego informatora z otoczenia Kiszczaka.
Dostęp do najważniejszych materiałów operacyjnych zagranicznych służb ułatwiał sowieckim oficerom typowanie osób do współpracy. Wprawdzie KGB obowiązywał zakaz werbowania agentury w Europie Wschodniej, ale w praktyce nigdy go nie przestrzegano. W 1968 r., gdy znaczna część funkcjonariuszy czechosłowackich organów bezpieczeństwa (StB) okazała się nielojalna wobec Moskwy, uznano, że najlepszym zabezpieczeniem radzieckich interesów będzie znalezienie własnych źródeł informacyjnych i rozbudowa agentury kontrolującej ośrodki władzy, media, centrale związkowe, organy bezpieczeństwa i partie.

Jak hokeiści obalili Dubčeka
Agentura wpływu KGB uaktywniała się zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, kiedy dominacja Moskwy była zagrożona, na przykład podczas powstania w Budapeszcie w 1956 r. Stworzono wówczas tzw. rewolucyjny rząd robotniczo-chłopski w Szolnoku, który wezwał oddziały radzieckie do interwencji na Węgrzech (miał on być alternatywą dla rządu Imre Nagya, który ogłosił wystąpienie kraju z Układu Warszawskiego). Operację nadzorował Jurij Andropow, ówczesny ambasador ZSRR w Budapeszcie. Agentem prowadzącym informatorów z otoczenia Jánosa Kádára był Władimir Kriuczkow, sekretarz ambasady ZSRR. W przyszłości obaj radzieccy "dyplomaci" zostali szefami KGB.
Jedną z bardziej znanych prowokacji radzieckiego wywiadu były tzw. wydarzenia hokejowe w marcu 1969 r. w Czechosłowacji. Kiedy tłumy demonstrowały radość po zwycięstwie czechosłowackich hokeistów nad zespołem ZSRR w mistrzostwach świata w Wiedniu, Josef Groesser, agent KGB, a zarazem czeski minister spraw wewnętrznych, zorganizował prowokację przed biurem Aerofłotu w Pradze. Doszło do zamieszek. Wydarzenia te stały się pretekstem do odsunięcia od władzy Alexandra DubŠceka, I sekretarza KPCz.

Partyzanci, praska wiosna i panslawizm
Nie znamy dokładnie kulis kampanii antysemickiej z 1968 r., najbardziej haniebnego epizodu w historii PRL. Nawet bezpardonowa walka o władzę w PZPR nie usprawiedliwiała agresji, z jaką prowadzono tę akcję. Szkodziła ona i Gomułce, i interesom państwa polskiego. Bez wątpienia odpowiedzialne za antysemickie ekscesy środowisko tzw. partyzantów (zwłaszcza jego lider Mieczysław Moczar) miało świetne kontakty z radziecką ambasadą i własne kanały komunikacji z Kremlem. Wydaje się niemożliwe, by tego rodzaju operację przeprowadzono bez przyzwolenia Moskwy.
Mechanizm akcji z 1968 r. przypomina działania Agajanca w RFN. Jak na komendę grono usłużnych dziennikarzy zaczęło zalewać media antysemickimi bzdurami. Potem wystarczyło dać wolną rękę "dołom", które z własnej inicjatywy walczyły z "syjonistami". Kombatanci tamtego boju do dziś uczestniczą w życiu publicznym. Nie można wykluczyć, że jednym z celów kampanii, szeroko relacjonowanej przez europejskie media, było odwrócenie uwagi od Czechosłowacji, gdzie postępowała erozja realnego socjalizmu.
KGB budował agenturę wpływu nie tylko w środowiskach lewicy. Dość przypomnieć rolę, jaką w uwolnieniu z aresztu NKWD Bolesława Piaseckiego, twórcy i prezesa Stowarzyszenia Pax, odegrał generał Iwan Sierow, późniejszy szef KGB. Sowieccy analitycy żywo interesowali się polską prawicą, manifestującą przywiązanie do panslawistycznych mitów i pomstującą na zachodnią dekadencję. Jesienią 1956 r. Piasecki występował przeciw działaniom mającym powiększyć zakres polskiej niezależności od Moskwy, a w 1968 r. uczestniczył w kampanii przeciwko "syjonistom". Można się zastanawiać, w jakiej mierze jego zachowanie było związane z sygnałami docierającymi z ambasady radzieckiej, a na ile wynikało z błędnych kalkulacji środowiska Paksu.

Agenci w Pałacu Prymasowskim
Niewiele wiemy na temat aktywności radzieckiej agentury wpływu po powstaniu "Solidarności". Bez wątpienia KGB i GRU (wywiad wojskowy) systematycznie rozbudowywały w Polsce siatkę informatorów, w latach 80. uaktywniły się także enerdowskie służby specjalne, o czym świadczą raporty dostępne dziś w Urzędzie Gaucka. Generał Witalij Pawłow, szef rezydentury KGB w Polsce, dysponował raportami SB o sytuacji w kraju, ale miał także informacje z własnych źródeł. 4 grudnia 1981 r. odbyło się długo oczekiwane spotkanie Wojciecha Jaruzelskiego z Lechem Wałęsą i prymasem Józefem Glempem. "Jeszcze tego samego dnia - pisze Pawłow - otrzymałem szczegółowe informacje o przebiegu spotkania ze źródeł zbliżonych do Jaruzelskiego. Nazajutrz zaczęły napływać informacje z otoczenia Glempa oraz z 'Solidarności', gdzie MSW miało wiarygodnych informatorów".
O aktywności radzieckiej agentury w "Solidarności" wspominają też Czesław Kiszczak i Borys Jelcyn. Prezydent Rosji tak opisał przekazanie materiałów z sowieckich archiwów Lechowi Wałęsie: "Polscy i radzieccy czekiści rozłożyli na czynniki pierwsze życie przywódców tego ruchu robotniczego. Czytanie dokumentów wywoływało wręcz przerażenie - do tego stopnia bezlitosny był rentgen KGB. Położyłem rękę na teczce i powiedziałem: 'Proszę, tutaj jest wszystko. Wałęsa zbladł'".

Co pamięta Józef Oleksy?
Budowie politycznego zaplecza radzieckiego wywiadu miało też służyć udzielenie tzw. moskiewskiej pożyczki, czyli przekazanie działaczom PZPR pieniędzy KPZR kanałami operacyjnymi KGB. Chodziło o finansowe wsparcie zjazdu rozwiązującego partię, a także tworzącego się nowego ugrupowania. Pieniądze przekazano 2 listopada 1990 r. w mieszkaniu Władimira Ałganowa. Pożyczka została szybko zwrócona, co świadczy, że w kierownictwie PZPR znaleźli się ludzie rozumiejący, jaką cenę musieliby zapłacić, gdyby nie oddali pieniędzy.
Interesujące byłoby wyjaśnienie, kto wpadł na pomysł przeprowadzenia podobnej operacji. Być może światło na wiele wydarzeń rzucą wspomnienia Józefa Oleksego, złożone do druku w jednym ze znanych wydawnictw. Do ich publikacji nie doszło, ze stratą dla czytelników, jak twierdzą osoby, którym dane było się zapoznać z pamiętnikami byłego premiera.

Polscy biznesmeni i majątek KPZR
Związki niektórych informatorów KGB z rosyjskimi specsłużbami przetrwały rok 1989 - wspólnotę ideologiczną zastąpił wspólny interes. Wywiad KGB na przełomie roku 1990 i 1991 wyprowadził z ZSRR majątek KPZR. Jego legalizację na Zachodzie umożliwili polscy biznesmeni. Z tych pieniędzy nadal finansuje się przedsięwzięcia gospodarcze i medialne w Europie Środkowej i Wschodniej. W styczniu 1995 r. generał Konstanty Malejczyk, szef Wojskowych Służb Informacyjnych, w raporcie o metodach działania rosyjskiego wywiadu napisał: "Najważniejsi są tzw. agenci wpływu - wywiad rosyjski stara się ich ulokować na najwyższych szczeblach władzy politycznej i ekonomicznej w szpiegowanym kraju. Zadaniem agentów wpływu jest zakulisowe inspirowanie posunięć politycznych i gospodarczych zgodnie z poleceniami rosyjskich mocodawców".
Nie znamy kulis najskuteczniejszych operacji sowieckich agentów wpływu, nie brakuje jednak dowodów, że po rozpadzie ZSRR nie przestali oni działać.
Więcej możesz przeczytać w 24/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 24/2003 (1072)

 • Ucieczka do wolności 16 cze 2003, 1:00 W dniach europejskiego referendum wielu moich rodaków zachowywało się tak, jakby czekało na wynik testu na obecność wirusa HIV, a nie na jedno z najbardziej radosnych wydarzeń w historii Polski. 3
 • Peryskop 16 cze 2003, 1:00 Polska droga do unii 16 XII 1991 - Podpisanie w Brukseli układu o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi 31 III 1998 - Początek negocjacji członkowskich z UE. Główni negocjatorzy: Jan Kułakowski i Jan Truszczyński 16... 8
 • Dossier 16 cze 2003, 1:00 Marek BOROWSKI marszałek Sejmu, poseł SLD "Miller nie zasługuje na polityczny niebyt" PAP Krzysztof JANIK minister spraw wewnętrznych i administracji "Mam dość, jeśli do mojej partii, w którą włożyłem kawał... 9
 • Z życia koalicji 16 cze 2003, 1:00 Leszek Miller nie pójdzie do więzienia za nazwanie Zbigniewa Ziobry zerem, bo prokuratura uznała, że mówienie o kimś per zero to nie obelga, tylko ocena kwalifikacji. O dzięki ci, prokuraturo! Nasza rubryka wyglądała takiej... 10
 • Z życia opozycji 16 cze 2003, 1:00 Wielbiciel Jolanty Pieńkowskiej Donald Tusk został przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Takim na poważnie, bo wybrał go kongres partii. Tusk wygrażał Millerowi i kadził Europie. Jego zastępczynią ma zostać Zyta Gilowska, a szefem... 11
 • M&M 16 cze 2003, 1:00 NIE MA TAKIEGO ROGU-felieton Marka Majewskiego 12
 • Playback 16 cze 2003, 1:00 12
 • Antysemicki Bubel 16 cze 2003, 1:00 Antysemicki film autorstwa Leszka Bubla wyemitowała TVP w bloku bezpłatnych audycji referendalnych. W filmie pojawia się Żyd, który namawia do głosowania za Unią Europejską, bo po wstąpieniu do UE 30 proc. kamienic w Polsce trafi do byłych właścicieli (w domyśle - Żydów). 12
 • Fotoplastykon 16 cze 2003, 1:00 14
 • Poczta 16 cze 2003, 1:00 Listy od czytelników 16
 • Kadry 16 cze 2003, 1:00 17
 • Polskie kłamstwa 16 cze 2003, 1:00 Pan Bóg wybacza ludziom grzechy, ale nie cofa czasu. Tymczasem politycy III RP uparcie marnowali czas, a także nakręcali spiralę kłamstwa, nie tylko mamiąc wyborców nierealnymi obietnicami, ale forsując też szkodliwe decyzje. Pod hasłem tworzenia opiekuńczego "demokratycznego... 18
 • Złoty strzał Millera 16 cze 2003, 1:00 Podatek liniowy uratuje Leszka Millera i rząd SLD-UP 24
 • Słowacki cud 16 cze 2003, 1:00 Słowacja wprowadza najbardziej liberalne reformy w regionie 25
 • Kasjer Wieczerzak 16 cze 2003, 1:00 Nikomu nie zależy na wyjaśnieniu politycznych wątków afery Wieczerzaka 26
 • Kolej na rozbój 16 cze 2003, 1:00 Dziesięć procent pociągów jeżdżących po Polsce jest celem złodziei 28
 • Plagiatomafia 16 cze 2003, 1:00 Popełnienie plagiatu nie grozi w Polsce infamią 32
 • Sekta komunistów 16 cze 2003, 1:00 Komunizmu w Polsce chce ponad dwadzieścia organizacji skrajnej lewicy 35
 • Puder dobroczynności 16 cze 2003, 1:00 Lewicę czeka klęska, jeśli nie zdoła dać nadziei milionom Polaków 37
 • Lepienie z błota 16 cze 2003, 1:00 Tylko przyzwoite państwo zapewni nam dobre miejsce w Unii Europejskiej 37
 • Giełda i wektory 16 cze 2003, 1:00 Hossa Świat Komfort defekacji Pięciogwiazdkowy system oceny publicznych toalet zamierzają wprowadzić władze Singapuru. Żeby zasłużyć na maksymalną liczbę gwiazdek, toaleta musi być nie tylko czysta, zaopatrzona w papier, mydło i... 38
 • Giełda kominiarzy 16 cze 2003, 1:00 29,4mln zł (7,8 mln USD) odebrało w 2002 r. z kasy dziesięciu najlepiej zarabiających prezesów polskich spó-łek giełdowych - wynika z wyliczeń "Wprost". 40
 • Teraz kasa! 16 cze 2003, 1:00 20 tysięcy firm rocznie za 100 mln zł usiłuje sobie kupić prestiż na rynku 44
 • Zakład Ucisku Społeczeństwa 16 cze 2003, 1:00 ZUS, wielką czarną dziurę biurokracji, należy jak najszybciej sprywatyzować. Utrzymywanie niewydolnego ZUS kompromituje ideę reformy emerytalnej. 48
 • Lęk przed bagnem 16 cze 2003, 1:00 Czy zachodni świat pogrąży się w deflacji? 52
 • Ofensywa majsterkowiczów 16 cze 2003, 1:00 Ostatnio coraz częściej czytamy złowróżbne zapowiedzi kolejnej klęski, jaka miałaby nawiedzić nasz i tak nie najpiękniejszy ze światów. Jest nią mianowicie klęska deflacji, czyli spadających cen. Pełne trwogi rozważania na ten temat pojawiają się wszędzie - od raportu MFW po... 54
 • Chciejstwo "ekspertów" 16 cze 2003, 1:00 Antyamerykańscy frustraci komentujący sytuację w Iraku stosują starą zasadę socjalistów: "Nie patrzeć za siebie!" 56
 • Supersam 16 cze 2003, 1:00 3. Kongres Informatyki Polskiej Czas technologii Nie ma kryzysu, a po wejściu Polski do Unii Europejskiej czeka nas jeszcze szybszy rozwój - wynika z obrad kongresu informatyków. Prawie trzystu przedstawicieli nauki, biznesu i... 58
 • Polska moc 16 cze 2003, 1:00 Belvedere, Chopina, Wyborową i Żubrówkę uznano za jedne z najlepszych wódek na świecie. Nic dziwnego, Polska jest przecież ojczyzną tego trunku. 60
 • Czysty skarb 16 cze 2003, 1:00 Rozmowa z Edwardem Jayem Phillipsem, prezesem i dyrektorem generalnym Phillips Beverage Company 62
 • Gra w IQ 16 cze 2003, 1:00 Gry komputerowe podnoszą poziom inteligencji i poprawiają pamięć 64
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Szlachetne tęsknoty 16 cze 2003, 1:00 Przy wszystkich słusznych narzekaniach, że przyszło nam żyć pod niezbyt szczęśliwą dla smakoszy szerokością geograficzną, zwłaszcza w porównaniu z regionami okołośródziemnomorskimi, warto pamiętać, że po pierwsze - istnieją na świecie krainy o jeszcze surowszym klimacie i... 66
 • Klątwa Guggenheimów 16 cze 2003, 1:00 W latach 20. XX wieku Guggenheimowie byli drugą pod względem bogactwa rodziną w Ameryce 68
 • Teatr Bolszoj 16 cze 2003, 1:00 Jak KGB manipulował światem 72
 • Armia cienia 16 cze 2003, 1:00 Rozmowa z Wiktorem Suworowem, byłym agentem GRU 75
 • Know-how 16 cze 2003, 1:00 Odchudzające tłuszcze Ludzie spożywający pokarmy bogate w białko i tłuszcz, a ubogie w węglowodany, w ciągu pół roku zrzucają dwa razy więcej kilogramów niż osoby stosujące dietę niskotłuszczową - wykazały badania... 77
 • Viagra dla mózgu 16 cze 2003, 1:00 O uzdolnieniach nie decydują wyłącznie geny. Fenomenalne umiejętności może wytrenować każdy. Pod warunkiem, że zechce naprawdę mocno pracować. 78
 • Jarmark wszechwiedzy 16 cze 2003, 1:00 Zapraszamy w przeszłość i przyszłość, na VII Piknik Naukowy 84
 • Bez granic 16 cze 2003, 1:00 Królowa (nie)masowego rażenia Tysiąc osób uczestniczyło w obchodach 50-lecia koronacji królowej Elżbiety II. Na mszy w Opactwie Westminsterskim pojawiła się Camilla Parker Bowles, towarzyszka życia księcia Karola, co... 88
 • Wawelska mapa drogowa 16 cze 2003, 1:00 Plan Busha: ożywienie NATO, przebudowa Unii Europejskiej, marginalizacja ONZ 90
 • Dyrektoriat świata 16 cze 2003, 1:00 Europa gada, a Ameryka płaci 92
 • Funt euro 16 cze 2003, 1:00 Rząd Blaira wykazał, jak funta ocalić, a wpływów w Europie nie stracić 94
 • Słowo ciałem 16 cze 2003, 1:00 Papież otwiera Chorwacji drzwi do Unii Europejskiej 96
 • Ból prawdy 16 cze 2003, 1:00 Rozmowa ze Stipe Mesiciem, prezydentem Republiki Chorwacji 96
 • Nierząd 16 cze 2003, 1:00 Najbliższych kilka tygodni to najniebezpieczniejszy okres w najnowszej historii Iraku 100
 • Ostatni skok 16 cze 2003, 1:00 Jakie tajemnice zabrał do grobu Jürgen Möllemann? 103
 • Striptiz pierwszej damy 16 cze 2003, 1:00 Hillary Clinton droga z gabinetu oralnego męża do prezydentury 104
 • Wolność do Europy 16 cze 2003, 1:00 Kraje traktujące projekt europejski bardziej jako zadanie niż przywilej wygrywały wyścig o sukces 105
 • Menu 16 cze 2003, 1:00 KRAJ Vega w Romie Suzanne Vega jest jedną z tych niewielu artystek, które trudno pomylić z kimś innym. Ma nie tylko charakterystyczny głos, ale jest także utalentowaną autorką ballad, inspirowanych twórczością Leonarda... 106
 • Potterbiznes 16 cze 2003, 1:00 Do dwóch miliardów ludzi na świecie dotarły produkty spod znaku Harry'ego Pottera 108
 • Bluźniercy z wideoklipu 16 cze 2003, 1:00 Im więcej restrykcji i cenzury, tym bardziej obrazoburcze są teledyski 112
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 16 cze 2003, 1:00 Recenzje płyt 113
 • Maestro barbarzyńca 16 cze 2003, 1:00 Zanim się zacznie eksperymentować, trzeba najpierw mieć porządny warsztat - uważa Leszek Żegalski 114
 • Kino Tomasza Raczka 16 cze 2003, 1:00 Recenzje filmów - Piaono bar, Powiedz to, Gabi 115
 • SARS wita nas 16 cze 2003, 1:00 Lubię czarny humor. Dlatego gdy redakcja poczytnej gazety poprosiła mnie o slogan związany z unijnym referendum, zaproponowałem: "Obywatele. Wszyscy do urn! Krematorium czynne od 6 do 22". 116
 • Mortadella 16 cze 2003, 1:00 Niedawny jubileusz Koziołka Matołka zwrócił moją uwagę na całą twórczość Kornela Makuszyńskiego. Szczególnie na powieść "O dwóch takich, co ukradli Księżyc", 116
 • Organ Ludu 16 cze 2003, 1:00 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 24 (36) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 9 czerwca 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Już po referendum UE kolebką wartoŚci Przed referendum pojawiały się informacje, jakoby Europa nie była... 117
 • Jak dać ciała? 16 cze 2003, 1:00 "Nikt nie chce dawać siebie, lepiej dawać innych, głównie na pożarcie" - tę zasadę zna każdy aferzysta, który znajdzie się blisko pał, czyli w opałach 118