Funt euro

Funt euro

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rząd Blaira wykazał, jak funta ocalić, a wpływów w Europie nie stracić


Ein Volk, ein Reich, ein Euro! - takich między innymi haseł używają przeciwnicy przystąpienia Wielkiej Brytanii do strefy euro i jej zaangażowania w pogłębianie europejskiej integracji. W czasie dyskusji na tematy europejskie - podobnie jak podczas meczów piłki nożnej - pojawia się na wyspach retoryka pełna odwołań do II wojny światowej, gdy dumny Albion stawił czoło III Rzeszy. Poważni politycy nie powiedzą tego głośno, ale rozpowszechniony jest pogląd, że zastąpienie narodowych walut przez euro to droga do ponownej niemieckiej dominacji gospodarczej i politycznej na kontynencie, a także do zastąpienia rodzimych instytucji demokratycznych obcą biurokracją.

"Tak" dla królowej w portfelu
Wszystko wskazuje na to, że Brytyjczycy nie chcą kapitulować przed euro, a zatem nieprędko, jeśli w ogóle, zastąpi ono funta z wizerunkiem królowej Elżbiety II - najsilniejszą europejską walutę, symbol brytyjskiej suwerenności. 72 proc. Brytyjczyków w niedawnym sondażu ICM sprzeciwiło się przyjęciu wspólnej europejskiej waluty przed wyborami, które mają się odbyć w 2006 r., a połowa uznała, że ich kraj nigdy nie powinien wstępować do eurolandu.
Premier Tony Blair, zdeklarowany zwolennik wspólnej waluty, przewidywał, że rozstrzygnięcie: być albo nie być w strefie euro, będzie najważniejszą decyzją jego rządu. Brytyjska lewica zaciekle atakowała przed kilku laty konserwatystów, zarzucając im, że zamiast przygotować kraj do wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty, przyjęli postawę wyczekiwania, skazując Wielką Brytanię na stopniową marginalizację w UE. Ambicją Blaira, przywódcy laburzystów, stało się przeprowadzenie reform umożliwiających Wielkiej Brytanii powrót do ścisłego grona rozgrywających w polityce Starego Kontynentu, a także zapobieżenie podziałowi unii na "twardy rdzeń" liderów integracji (z Niemcami i Francją) oraz resztę - skazaną na status mniej wpływowych maruderów.
Zamiast postawy wynikającej z ideologicznych uprzedzeń i wyspiarskiej tradycji "wspaniałego odosobnienia" laburzyści obiecywali otwarte, pragmatyczne podejście do integracji. O przyjęciu wspólnej waluty miały zdecydować głównie kryteria ekonomiczne, a dzięki temu polityczne akcje Wielkiej Brytanii w Europie miały wzrosnąć. "Gospodarka, głupcze!" - zdawał się powtarzać Blair za Clintonem. Dodawał jednak: "Euro dotyczy nie tylko naszej gospodarki, ale i naszego przeznaczenia".


Pięć testów i pogrzeb
Wygląda na to, że Tony Blair wpadł we własne sidła. Okazało się, że laburzyści, podobnie jak wcześniej torysi, odrzucają przyjęcie euro, przynajmniej na razie. Rząd Blaira wymyślił "pięć testów", które miały wykazać czarno na białym, czy wejście do eurolandu będzie korzystne dla brytyjskiej gospodarki. Wykazały, że nie będzie. Nie pomogły dwa tysiące stron analiz.
Brytyjska gospodarka ma się lepiej, pozostając poza eurolandem. Od czasu wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty w 1999 r. Wielka Brytania rozwijała się szybciej niż strefa euro. Wedle prognozy OECD, w tym roku wzrost gospodarczy wyniesie na wyspach 2,1 proc., a w eurolandzie 1 proc. Bezrobocie w Wielkiej Brytanii jest z kolei prawie dwa razy niższe (5,4 proc.) niż na kontynencie. Londyn lepiej też radzi sobie z wyzwaniami globalizacji, tymczasem wprowadzenie euro oznaczałoby przekazanie do Frankfurtu, gdzie mieści się Europejski Bank Centralny, władzy nad ważnymi instrumentami polityki gospodarczej, na przykład stopami procentowymi.
Wprawdzie euro systematycznie umacnia się w stosunku do dolara, co jest jego symbolicznym sukcesem, ale fundamenty europejskiej unii gospodarczo-walutowej się chwieją. Szkopuł w tym, że instytucje i narzędzia polityki ekonomicznej, określone w traktacie z Maastricht w poprzednim dziesięcioleciu, były pomyślane tak, by stawić czoło groźbie inflacji. Dziś Europie zagrażają raczej brak wzrostu gospodarczego, deflacja, wysokie bezrobocie, nadmierny deficyt budżetowy i zaniedbania strukturalne. Założenia tzw. paktu stabilizacyjnego, przyjętego na potrzeby unii walutowej, są już nieaktualne. Złamało je kilka krajów, w tym Francja i Niemcy. Francuski minister finansów określił kryteria ekonomiczne unii mianem łoża prokrustowego: za duże dla jednych, za małe dla innych. Dla wszystkich tortura.
Gordon Brown, brytyjski minister skarbu, stwierdził, że Unia Europejska musi zmienić politykę gospodarczą, m.in. uelastycznić rynek pracy, by sprostać wymogom międzynarodowej konkurencji. Brown, autor koncepcji "pięciu testów", najwyraźniej zmierza do odrzucenia pomysłu przystąpienia Wielkiej Brytanii do strefy euro. "Pięć testów i pogrzeb" - tak zatytułował swój artykuł tygodnik "The Economist". Brytyjska prasa spekuluje na temat konfliktu Browna z premierem, który chciałby jedynie odłożenia decyzji - niekoniecznie do czasu wyborów, ale na przykład do następnego roku.

Nie zamykać się w twierdzy Europa!
Przedstawiciele wielkiego biznesu próbują zapobiec ogłoszeniu przez rząd decyzji o odłożeniu przyjęcia euro (ma to nastąpić 9 czerwca). W liście do premiera 26 biznesmenów stwierdza, że pozostawanie poza eurolandem wyrządzi trwałe szkody brytyjskiej gospodarce. Nie jest to jednak stanowisko całego środowiska. Brytyjska Izba Handlowa twierdzi, że większość ludzi biznesu jest przeciwna przyjęciu euro.
Powód? Z jednej strony, zlikwidowanie kursu wymiany walut powinno się przyczynić do wzrostu handlu, a to z kolei powinno zaowocować zwiększeniem konkurencji i produktywności. Więcej byłoby też inwestycji. Z drugiej strony, wielu ekonomistów obawia się oddania kontroli nad stopami procentowymi oraz deficytem budżetowym (gdyż rząd chce znacznie zwiększyć publiczne inwestycje w najbliższych latach, nie podnosząc podatków, lecz zwiększając deficyt budżetowy). W Londynie nie martwią się o wielkość długu publicznego tak bardzo jak w innych stolicach, gdyż problem starzenia się społeczeństw dotyczy Wielkiej Brytanii w mniejszym stopniu. Emerytury w nadchodzących latach nie będą obciążały budżetu, ponieważ na wyspach istnieje rozwinięty system prywatnych ubezpieczeń.
Decyzja w sprawie przystąpienia do strefy euro zyskała też wymiar polityczny. Wojna w Iraku wykazała, że Wielka Brytania, nawet pozostając poza eurolandem, może nadawać ton europejskiej polityce. Nie wprowadzając wspólnej waluty, nie straciła przecież ani jednego głosu w unijnych instytucjach: Radzie Europejskiej czy Parlamencie Europejskim. Brytyjskie stanowisko choćby w sprawie unijnej konstytucji, nad którą pracuje Konwent Europejski, wcale nie musi być mniej ważne przy podejmowaniu ostatecznej decyzji niż opinia Francji czy Niemiec. Podobnie w kwestii rozszerzenia wspólnoty. Jeśli zaś chodzi o gospodarkę, zdanie wyspiarzy liczy się nawet bardziej niż Niemców czy Francuzów, którzy muszą zmienić dotychczasowy kurs w polityce ekonomicznej. Brytyjczycy namawiają unijnych partnerów, by nie zamykali się w "twierdzy Europa", przekonując, że zniesienie taryf celnych w handlu z USA przyniosłoby Staremu Kontynentowi milion miejsc pracy i dwuprocentowy wzrost gospodarczy! W konsekwencji umocniłoby również transatlantyckie związki polityczne.

Więcej możesz przeczytać w 24/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 24/2003 (1072)

 • Ucieczka do wolności 16 cze 2003, 1:00 W dniach europejskiego referendum wielu moich rodaków zachowywało się tak, jakby czekało na wynik testu na obecność wirusa HIV, a nie na jedno z najbardziej radosnych wydarzeń w historii Polski. 3
 • Peryskop 16 cze 2003, 1:00 Polska droga do unii 16 XII 1991 - Podpisanie w Brukseli układu o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi 31 III 1998 - Początek negocjacji członkowskich z UE. Główni negocjatorzy: Jan Kułakowski i Jan Truszczyński 16... 8
 • Dossier 16 cze 2003, 1:00 Marek BOROWSKI marszałek Sejmu, poseł SLD "Miller nie zasługuje na polityczny niebyt" PAP Krzysztof JANIK minister spraw wewnętrznych i administracji "Mam dość, jeśli do mojej partii, w którą włożyłem kawał... 9
 • Z życia koalicji 16 cze 2003, 1:00 Leszek Miller nie pójdzie do więzienia za nazwanie Zbigniewa Ziobry zerem, bo prokuratura uznała, że mówienie o kimś per zero to nie obelga, tylko ocena kwalifikacji. O dzięki ci, prokuraturo! Nasza rubryka wyglądała takiej... 10
 • Z życia opozycji 16 cze 2003, 1:00 Wielbiciel Jolanty Pieńkowskiej Donald Tusk został przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Takim na poważnie, bo wybrał go kongres partii. Tusk wygrażał Millerowi i kadził Europie. Jego zastępczynią ma zostać Zyta Gilowska, a szefem... 11
 • M&M 16 cze 2003, 1:00 NIE MA TAKIEGO ROGU-felieton Marka Majewskiego 12
 • Playback 16 cze 2003, 1:00 12
 • Antysemicki Bubel 16 cze 2003, 1:00 Antysemicki film autorstwa Leszka Bubla wyemitowała TVP w bloku bezpłatnych audycji referendalnych. W filmie pojawia się Żyd, który namawia do głosowania za Unią Europejską, bo po wstąpieniu do UE 30 proc. kamienic w Polsce trafi do byłych właścicieli (w domyśle - Żydów). 12
 • Fotoplastykon 16 cze 2003, 1:00 14
 • Poczta 16 cze 2003, 1:00 Listy od czytelników 16
 • Kadry 16 cze 2003, 1:00 17
 • Polskie kłamstwa 16 cze 2003, 1:00 Pan Bóg wybacza ludziom grzechy, ale nie cofa czasu. Tymczasem politycy III RP uparcie marnowali czas, a także nakręcali spiralę kłamstwa, nie tylko mamiąc wyborców nierealnymi obietnicami, ale forsując też szkodliwe decyzje. Pod hasłem tworzenia opiekuńczego "demokratycznego... 18
 • Złoty strzał Millera 16 cze 2003, 1:00 Podatek liniowy uratuje Leszka Millera i rząd SLD-UP 24
 • Słowacki cud 16 cze 2003, 1:00 Słowacja wprowadza najbardziej liberalne reformy w regionie 25
 • Kasjer Wieczerzak 16 cze 2003, 1:00 Nikomu nie zależy na wyjaśnieniu politycznych wątków afery Wieczerzaka 26
 • Kolej na rozbój 16 cze 2003, 1:00 Dziesięć procent pociągów jeżdżących po Polsce jest celem złodziei 28
 • Plagiatomafia 16 cze 2003, 1:00 Popełnienie plagiatu nie grozi w Polsce infamią 32
 • Sekta komunistów 16 cze 2003, 1:00 Komunizmu w Polsce chce ponad dwadzieścia organizacji skrajnej lewicy 35
 • Puder dobroczynności 16 cze 2003, 1:00 Lewicę czeka klęska, jeśli nie zdoła dać nadziei milionom Polaków 37
 • Lepienie z błota 16 cze 2003, 1:00 Tylko przyzwoite państwo zapewni nam dobre miejsce w Unii Europejskiej 37
 • Giełda i wektory 16 cze 2003, 1:00 Hossa Świat Komfort defekacji Pięciogwiazdkowy system oceny publicznych toalet zamierzają wprowadzić władze Singapuru. Żeby zasłużyć na maksymalną liczbę gwiazdek, toaleta musi być nie tylko czysta, zaopatrzona w papier, mydło i... 38
 • Giełda kominiarzy 16 cze 2003, 1:00 29,4mln zł (7,8 mln USD) odebrało w 2002 r. z kasy dziesięciu najlepiej zarabiających prezesów polskich spó-łek giełdowych - wynika z wyliczeń "Wprost". 40
 • Teraz kasa! 16 cze 2003, 1:00 20 tysięcy firm rocznie za 100 mln zł usiłuje sobie kupić prestiż na rynku 44
 • Zakład Ucisku Społeczeństwa 16 cze 2003, 1:00 ZUS, wielką czarną dziurę biurokracji, należy jak najszybciej sprywatyzować. Utrzymywanie niewydolnego ZUS kompromituje ideę reformy emerytalnej. 48
 • Lęk przed bagnem 16 cze 2003, 1:00 Czy zachodni świat pogrąży się w deflacji? 52
 • Ofensywa majsterkowiczów 16 cze 2003, 1:00 Ostatnio coraz częściej czytamy złowróżbne zapowiedzi kolejnej klęski, jaka miałaby nawiedzić nasz i tak nie najpiękniejszy ze światów. Jest nią mianowicie klęska deflacji, czyli spadających cen. Pełne trwogi rozważania na ten temat pojawiają się wszędzie - od raportu MFW po... 54
 • Chciejstwo "ekspertów" 16 cze 2003, 1:00 Antyamerykańscy frustraci komentujący sytuację w Iraku stosują starą zasadę socjalistów: "Nie patrzeć za siebie!" 56
 • Supersam 16 cze 2003, 1:00 3. Kongres Informatyki Polskiej Czas technologii Nie ma kryzysu, a po wejściu Polski do Unii Europejskiej czeka nas jeszcze szybszy rozwój - wynika z obrad kongresu informatyków. Prawie trzystu przedstawicieli nauki, biznesu i... 58
 • Polska moc 16 cze 2003, 1:00 Belvedere, Chopina, Wyborową i Żubrówkę uznano za jedne z najlepszych wódek na świecie. Nic dziwnego, Polska jest przecież ojczyzną tego trunku. 60
 • Czysty skarb 16 cze 2003, 1:00 Rozmowa z Edwardem Jayem Phillipsem, prezesem i dyrektorem generalnym Phillips Beverage Company 62
 • Gra w IQ 16 cze 2003, 1:00 Gry komputerowe podnoszą poziom inteligencji i poprawiają pamięć 64
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Szlachetne tęsknoty 16 cze 2003, 1:00 Przy wszystkich słusznych narzekaniach, że przyszło nam żyć pod niezbyt szczęśliwą dla smakoszy szerokością geograficzną, zwłaszcza w porównaniu z regionami okołośródziemnomorskimi, warto pamiętać, że po pierwsze - istnieją na świecie krainy o jeszcze surowszym klimacie i... 66
 • Klątwa Guggenheimów 16 cze 2003, 1:00 W latach 20. XX wieku Guggenheimowie byli drugą pod względem bogactwa rodziną w Ameryce 68
 • Teatr Bolszoj 16 cze 2003, 1:00 Jak KGB manipulował światem 72
 • Armia cienia 16 cze 2003, 1:00 Rozmowa z Wiktorem Suworowem, byłym agentem GRU 75
 • Know-how 16 cze 2003, 1:00 Odchudzające tłuszcze Ludzie spożywający pokarmy bogate w białko i tłuszcz, a ubogie w węglowodany, w ciągu pół roku zrzucają dwa razy więcej kilogramów niż osoby stosujące dietę niskotłuszczową - wykazały badania... 77
 • Viagra dla mózgu 16 cze 2003, 1:00 O uzdolnieniach nie decydują wyłącznie geny. Fenomenalne umiejętności może wytrenować każdy. Pod warunkiem, że zechce naprawdę mocno pracować. 78
 • Jarmark wszechwiedzy 16 cze 2003, 1:00 Zapraszamy w przeszłość i przyszłość, na VII Piknik Naukowy 84
 • Bez granic 16 cze 2003, 1:00 Królowa (nie)masowego rażenia Tysiąc osób uczestniczyło w obchodach 50-lecia koronacji królowej Elżbiety II. Na mszy w Opactwie Westminsterskim pojawiła się Camilla Parker Bowles, towarzyszka życia księcia Karola, co... 88
 • Wawelska mapa drogowa 16 cze 2003, 1:00 Plan Busha: ożywienie NATO, przebudowa Unii Europejskiej, marginalizacja ONZ 90
 • Dyrektoriat świata 16 cze 2003, 1:00 Europa gada, a Ameryka płaci 92
 • Funt euro 16 cze 2003, 1:00 Rząd Blaira wykazał, jak funta ocalić, a wpływów w Europie nie stracić 94
 • Słowo ciałem 16 cze 2003, 1:00 Papież otwiera Chorwacji drzwi do Unii Europejskiej 96
 • Ból prawdy 16 cze 2003, 1:00 Rozmowa ze Stipe Mesiciem, prezydentem Republiki Chorwacji 96
 • Nierząd 16 cze 2003, 1:00 Najbliższych kilka tygodni to najniebezpieczniejszy okres w najnowszej historii Iraku 100
 • Ostatni skok 16 cze 2003, 1:00 Jakie tajemnice zabrał do grobu Jürgen Möllemann? 103
 • Striptiz pierwszej damy 16 cze 2003, 1:00 Hillary Clinton droga z gabinetu oralnego męża do prezydentury 104
 • Wolność do Europy 16 cze 2003, 1:00 Kraje traktujące projekt europejski bardziej jako zadanie niż przywilej wygrywały wyścig o sukces 105
 • Menu 16 cze 2003, 1:00 KRAJ Vega w Romie Suzanne Vega jest jedną z tych niewielu artystek, które trudno pomylić z kimś innym. Ma nie tylko charakterystyczny głos, ale jest także utalentowaną autorką ballad, inspirowanych twórczością Leonarda... 106
 • Potterbiznes 16 cze 2003, 1:00 Do dwóch miliardów ludzi na świecie dotarły produkty spod znaku Harry'ego Pottera 108
 • Bluźniercy z wideoklipu 16 cze 2003, 1:00 Im więcej restrykcji i cenzury, tym bardziej obrazoburcze są teledyski 112
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 16 cze 2003, 1:00 Recenzje płyt 113
 • Maestro barbarzyńca 16 cze 2003, 1:00 Zanim się zacznie eksperymentować, trzeba najpierw mieć porządny warsztat - uważa Leszek Żegalski 114
 • Kino Tomasza Raczka 16 cze 2003, 1:00 Recenzje filmów - Piaono bar, Powiedz to, Gabi 115
 • SARS wita nas 16 cze 2003, 1:00 Lubię czarny humor. Dlatego gdy redakcja poczytnej gazety poprosiła mnie o slogan związany z unijnym referendum, zaproponowałem: "Obywatele. Wszyscy do urn! Krematorium czynne od 6 do 22". 116
 • Mortadella 16 cze 2003, 1:00 Niedawny jubileusz Koziołka Matołka zwrócił moją uwagę na całą twórczość Kornela Makuszyńskiego. Szczególnie na powieść "O dwóch takich, co ukradli Księżyc", 116
 • Organ Ludu 16 cze 2003, 1:00 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 24 (36) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 9 czerwca 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Już po referendum UE kolebką wartoŚci Przed referendum pojawiały się informacje, jakoby Europa nie była... 117
 • Jak dać ciała? 16 cze 2003, 1:00 "Nikt nie chce dawać siebie, lepiej dawać innych, głównie na pożarcie" - tę zasadę zna każdy aferzysta, który znajdzie się blisko pał, czyli w opałach 118