Załatwione odmownie

Załatwione odmownie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Gdyby nie ropa naftowa, kraje arabskie byłyby dzisiaj równie biedne jak Afryka na południe od Sahary
Kiedy rozważa się szanse rozwoju postsaddamowskiego Iraku, warto najpierw uświadomić sobie kilka faktów, przede wszystkim dotyczących punktu wyjścia i przyczyn obecnego zacofania.
Według historyków gospodarczych (np. Charles'a Issawiego), "Bliski Wschód znajdował się na o wiele niższym poziomie [rozwoju gospodarczego] w XVIII w. niż w X-XI w.", a schyłkowi gospodarczemu towarzyszył upadek intelektualny i kulturalny. Nie tylko rolnictwo regionu, który był w starożytności eksporterem żywności, ale także np. rzemiosło obniżały przez stulecia swoją produkcję i eksport. Z upływem czasu produkty niegdyś eksportowane z krajów arabskich (papirus, potem papier, szkło, cukier i inne) nie tylko przestały być wywożone za granicę, ale stały się przedmiotem importu, głównie z zachodniej Europy. Jedynie pośrednictwo w handlu przyprawami przynosiło jeszcze wielkie korzyści, ale ciągłe podnoszenie marży przez egipskie państwo mameluków (w XV w. wynosiła ona już 1000 proc. i więcej!) przyspieszyło poszukiwania Europejczyków bezpośredniej drogi do Indii i dalej do "wysp korzennych" południowo-wschodniej Azji. Po pojawieniu się w Azji Portugalczyków, a potem Holendrów, i to źródło dochodów zaczęło wysychać. Pozostało jedynie wyciskanie żywotnych soków z miejscowego rolnictwa, rzemiosła i handlu, co w następstwie słabnących bodźców do tworzenia bogactwa umacniało tylko tendencje schyłkowe.

Gorzej tylko w Afryce!
Piszę o tym dlatego, by rozwiać nonsensowne - typowo marksistowskie i "politycznie poprawne" - poglądy na temat rzekomych skutków kolonializmu dla krajów arabskich. Ich upadek gospodarczy, a w najlepszym razie stagnacja na poziomie sprzed stuleci, zaczęły się kilkaset lat wcześniej! Gdyby nie ropa naftowa, która umożliwiła niektórym krajom arabskim osiągnięcie dość wysokiego PKB na mieszkańca (a innym pozwoliła korzystać z niego dzięki przekazom od pracujących tam gastarbeiterów), kraje arabskie byłyby dzisiaj równie biedne jak Afryka na południe od Sahary. Nawet z ropą naftową produkt krajowy brutto wszystkich krajów arabskich jest jednak mniejszy niż PKB Hiszpanii!
Są jakieś przyczyny tego, że - jak wynika z prac Timura Kurana - znaczący odsetek ludności wyznającej islam jest w badaniach statystycznych negatywnie skorelowany z wielkością PKB na mieszkańca. Wprawdzie dotyczy to większej liczby krajów niż kraje arabskie, ale nie zmienia istoty rzeczy, to znaczy negatywnego wpływu dominującej religii na rozwój gospodarczy. Wielu zajmujących się islamem badaczy uważa wprawdzie inaczej, ale np. ekonomista Arthur Lewis (nie mylić z badaczem świata islamu Bernardem Lewisem) nie ma wątpliwości, że są religie, które mniej lub bardziej sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, jeśli chodzi o ich wpływ na takie cechy, jak znaczenie wartości materialnych, uczciwość, skłonność do oszczędzania, inwestowania i eksperymentowania oraz ponoszenia związanego z tym ryzyka, równość szans w działalności gospodarczej i inne. I uważał islam za religię raczej nie sprzyjającą rozwojowi.
Ci, którzy nie wiążą niepowodzeń w rozwoju gospodarczym z islamem, zwracają uwagę na rozkwit gospodarczy w szczytowym okresie ekspansji islamu od VIII w. do XII w., a także na rozwój nauki i kultury. Nie przyjmują oni do wiadomości, że być może rozkwit ten nastąpił mimo wpływu islamu. Podboje wstrząsnęły tradycyjnymi strukturami plemiennymi zwycięskich nomadów z Półwyspu Arabskiego i doprowadziły do przemieszania się zwycięzców z elitami podbitych krajów (znajdującymi się na znacznie wyższym poziomie cywilizacji!). Drastyczne zmiany społeczne, jak wynika ze znanego dzieła Mancura Olsona "Rozkwit i schyłek narodów", burząc zastygłe struktury, sprzyjają przyspieszeniu rozwoju gospodarczego. Inaczej mówiąc, sukces został osiągnięty dzięki wykorzystaniu nagromadzonej wcześniej wiedzy i umiejętności w podbitych krajach i ich wzbogaceniu wigorem i energią zwycięzców.

Zakrzepnięcie islamu
Jeszcze inne podejście wiąże upadek cywilizacyjny i ekonomiczny krajów arabskich ze zmianami w samym islamie. Otóż, według tej interpretacji, rygoryzm religijny doprowadził w IX-XI w. do zamknięcia możliwości interpretacji islamu (ijtihad), jedynej drogi dostosowania jego nakazów i zakazów do zmieniających się wymagań rzeczywistości. Likwidacja tej możliwości - jak podkreśla sławny arabista Bernard Lewis - wywołała obawę przed samodzielną oceną rzeczywistości, upadek (i tak niewysokiego!) stopnia ciekawości wobec świata zewnętrznego i skłonności do tworzenia wiedzy i praktycznych innowacji.
Ijtihad oznaczał, że odpowiedzi na wszystkie pytania już są w islamie, i jedyne, co pozostało, to słuchać gotowych recept i postępować zgodnie z nimi. Konsekwencje powyższego były daleko idące. Na przykład nauka uległa skostnieniu. Nie jest przypadkiem, że w encyklopedii osiągnięć naukowych islamu wydanej w 1987 r. aż dwie trzecie zajmują nazwiska uczonych żyjących przed 1250 r. i nie ma ani jednego urodzonego po 1750 r.! Współcześnie sytuacja nie jest wcale lepsza. Naukowy wkład naukowców z wszystkich krajów arabskich, mierzony liczbą publikacji, równy jest 1 proc. publikacji uczonych z Izraela!
Wywołane niemożnością interpretacji skostnienie przeniosło się do systemu kształcenia, w którym przez stulecia dominowały zresztą szkoły religijne. Wiedza przekazywana w szkołach była traktowana jako zamknięty zbiór informacji, a nie jako instrument pozwalający uczącemu się na używanie własnych zdolności analitycznych, wykorzystywanie zdobytego aparatu krytycznego do oceny sytuacji i podejmowanie decyzji na tej podstawie.
Antyinnowacyjność jest zawsze szkodliwa dla rozwoju gospodarczego, niezależnie od tego, czy spowodowana została "świecką religią" komunizmu, czy wszechogarniającą sprawy ludzkie religią islamu. A najogólniej rzecz ujmując, zakrzepnięcie myślenia, wynikające z obawy przed złamaniem obowiązujących dogmatów, szkodzi także gospodarce. Dlatego religijne wymagania dotyczące sprawiedliwej ceny, godziwej płacy, zakazu pobierania procentu, itp. powodują, że kapitalistyczny rynek nie jest akceptowany. Można oponować, wspominając podobne recepty chrześcijańskich duchownych w średniowieczu (patrz np. krótki, lecz znakomity esej Jacques'a Le Goffa "Sakiewka i życie"!), ale też odpowiedź ciśnie się sama. Chrześcijaństwo borykało się z tymi problemami 700-900 lat temu. Ile jeszcze czasu potrzeba więc islamowi, by dostosował się do ekonomicznych wymagań współczesności?

Szanse Iraku
Na tym zróżnicowanym, ale zdecydowanie niekorzystnym tle perspektywy rozwoju kapitalistycznej gospodarki rynkowej nie wyglądają przesadnie optymistycznie. Oczywiście, strumień dochodów z ropy naftowej będzie czynnikiem podwyższającym poziom życia Irakijczyków. Ale poza ropą naftową zacofanie gospodarcze Iraku nie daje szans na szybki rozwój jakiejkolwiek gałęzi gospodarki. Mała Finlandia eksportuje więcej produktów rolnych i przemysłowych niż kraje arabskie razem wzięte (bez ropy naftowej)! Transformacja postkomunistyczna w Europie Środkowo-Wschodniej dokonywała się znacznie szybciej, niż będzie przebiegać w Iraku proces tworzenia gospodarki o zbliżonym poziomie efektywności. Wynika to z różnic instytucjonalnych, decydujących o rozwoju gospodarczym w dłuższym okresie. Chociaż w swej publicystyce krytykuję niski poziom gwarantowanego konstytucją liberalizmu w naszym kraju, to jednak instytucje w Polsce (i innych krajach naszego regionu) nieporównanie bardziej sprzyjają rozwojowi. Zakres akceptowanych wolności politycznych, obywatelskich i ekonomicznych jest u nas znacznie większy niż w Iraku czy gdziekolwiek indziej w krajach arabskich, chociaż te wolności są w Polsce niekonsekwentnie stosowane. Amerykanie mają przed sobą trudne i na wiele lat zakrojone zadanie. Należy im życzyć wytrwałości, stanowczości w działaniu i nieprzejmowania się opiniami rozmaitych "ekspertów", którzy w sprawach pokoju mają tak samo niewiele sensownego do zaoferowania jak wcześniej w sprawach wojny.
Więcej możesz przeczytać w 26/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 26/2003 (1074)

 • Na stronie - Gwałt na dzieciach29 cze 2003, 1:00Chory jest ten, kto cieleśnie wykorzystuje dziatki. Chore będą one aż do końca swego żywota.3
 • Peryskop29 cze 2003, 1:00Zamach na papieża? Siedem osób podejrzanych o przygotowywanie prowokacji aresztowała w przeddzień przyjazdu papieża do Banja Luki bośniacka policja. W domach aresztowanych znaleziono materiały wybuchowe, granaty ręczne oraz amunicję....8
 • Dossier29 cze 2003, 1:00Leszek BALCEROWICZ prezes NBP "Historia zna wiele przypadków krajów, które poniosły karę z powodu braku dyscypliny finansowej. Nie znam natomiast krajów, którym taka dyscyplina na dłuższą metę...9
 • Z życia koalicji29 cze 2003, 1:00I żeby we władzach SLD już teraz było co najmniej 30 procent kobiet, a za rok 40 procent - taki postulat wysunęły obradujące na swym kongresie kobiety lewicy. W ten sposób - przekonują nasze La Pasionarie - SLD pokaże najpierw na sobie, jak...10
 • Z życia opozycji29 cze 2003, 1:00Lech Kaczyński rozpoczął walkę z hałasem na warszawskim Starym Mieście. Przy okazji tej krucjaty stwierdził: "Muzyka techno doprowadza przeciętnego człowieka do obłędu w ciągu piętnastu minut". Potwierdza to nasze stare domysły, że PiS...11
 • M&M29 cze 2003, 1:00 HISTORYJA O CUDOWNYM NAWRÓCENIU My chcemy Boga w preambule i w konstytucji tak w ogóle!... Czy to prawica głos zabiera? Nie. To grzmi w Grecji rząd Millera. Cudowne stołka ocalenie spowodowało nawrócenie.12
 • Playback29 cze 2003, 1:0012
 • Trichet za Duisenberga29 cze 2003, 1:00Jean-Claude Trichet, prezes francuskiego banku centralnego, jest kandydatem na nowego szefa Europejskiego Banku Centralnego - potwierdzili na szczycie w Porto Carras w Grecji przywódcy państw Unii Europejskiej.12
 • Fotoplastykon29 cze 2003, 1:0014
 • Poczta29 cze 2003, 1:00Święci Europy Chciałbym zauważyć - wbrew temu, co napisał autor artykułu "Święci Europy" (nr 23) - że w polityce święci się raczej nie zdarzają. Gösta von Uexküll w pracy "Adenauer" (wznowionej przez wydawnictwo...16
 • Kadry29 cze 2003, 1:0017
 • Dzieciołapka Kroloppa29 cze 2003, 1:00Czy dyrektor Polskich Słowików należał do międzynarodowej siatki pedofilów?18
 • Naród socjalholików29 cze 2003, 1:00Polska jest państwem patologicznie opiekuńczym - wynika z danych spisu powszechnego24
 • Garnizon gangsterów29 cze 2003, 1:00Rezydenci gangów i handlarze narkotyków rządzą jednostkami wojskowymi.28
 • Łowcy rent29 cze 2003, 1:0050-60 mln zł ukradł podatnikom gang przyznający lewe renty32
 • Samoobrona prokuratorów29 cze 2003, 1:00Publikacją "Gangrena w Lublinie" przerwaliśmy zmowę milczenia wokół korupcji w lubelskim wymiarze sprawiedliwości36
 • Nałęcz - Bańka mydlana29 cze 2003, 1:00Dyskutowana zmiana podatkowa przypomina gaszenie ognia potokami benzyny37
 • Zawracanie gitary - Państwo niczyje29 cze 2003, 1:00Dla nas to typowe - prywatyzacji brakuje, prywaty jest w nadmiarze37
 • Giełda i wektory29 cze 2003, 1:00Hossa Świat Męska domena Po sześciu latach zakończyła się walka o prawo własności adresu internetowego sex.com. Sąd odrzucił apelację Gary'ego Kremena, który nielegalnie używał domeny. Kremen pod adresem sex.com stworzył serwis porno wart...38
 • Klub 10029 cze 2003, 1:00"Wprost" gościł najbogatszych Polaków40
 • Program Kulczyka29 cze 2003, 1:00Najbogatszy Polak budzi orła40
 • Cafe Wprost - Chirurg biznesu29 cze 2003, 1:00Spotkanie z Janem Kulczykiem, pierwszym na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost"42
 • Loża pretendentów29 cze 2003, 1:00Tydzień temu ogłosiliśmy Listę 100 Najbogatszych Polaków. Teraz ciąg dalszy naszego rankingu - 25 kandydatów na wejście do przyszłorocznego spisu.44
 • Zawód emeryt29 cze 2003, 1:00Nasz system emerytalny premiuje lenistwo i prowadzi do finansowej katastrofy50
 • Profesor Jekyll i mi(ni)ster Hyde29 cze 2003, 1:00Jest was dwóch w jednym, panie Hausner?53
 • Sprinter na sterydach29 cze 2003, 1:00Silne euro to nie afrodyzjak, lecz przekleństwo dla Starego Kontynentu54
 • Załatwione odmownie29 cze 2003, 1:00Gdyby nie ropa naftowa, kraje arabskie byłyby dzisiaj równie biedne jak Afryka na południe od Sahary56
 • Supersam29 cze 2003, 1:00Pustynna róża Balsam, peeling, mleczko i emulsja do ciała firmy Annayake - wchodzące w skład linii pielęgnacyjnej Hanami - zawierają wakame, czyli ekstrakt z brązowych wodorostów o działaniu ujędrniającym i przeciwzmarszczkowym oraz...58
 • Zapach kobiety29 cze 2003, 1:0061 tys. Polek z wyższym wykształceniem porzuciło karierę zawodową na rzecz wychowywania dzieci.60
 • Polski książę29 cze 2003, 1:00Podczas wizyty w Polsce w 1994 r. książę Kentu poprowadził czołg T-7264
 • Pokaż się!29 cze 2003, 1:00Fotoblogi, czyli obrazkowe dzienniki intymne, podbijają Internet66
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Struganie szparaga29 cze 2003, 1:00Drogi przyjacielu! Dzięki za przemiły prezent z Niemiec w postaci nożyka do obierania szparagów dla leworęcznych.68
 • UPAdek Wołynia29 cze 2003, 1:00Krwawa konfrontacja Ukraińców z Polakami 60 lat temu posłużyła jedynie Sowietom70
 • Know-how29 cze 2003, 1:00Infekcja pod krawatem Lekarze nie powinni używać krawatów, ponieważ ta część męskiej garderoby przyczynia się do przenoszenia zarazków - uznali uczestnicy ostatniego posiedzenia British Medical Association. Gdy lekarz pochyla się nad...73
 • Pomidor w ziemniaku29 cze 2003, 1:00Unia boi się konkurencji amerykańskiego zboża - tańszego i nie skażonego pestycydami74
 • Rak ze strachu29 cze 2003, 1:00Naukowcy sporządzili onkologiczny horoskop78
 • Viagra na kaszel29 cze 2003, 1:00Jak jeden lek sprzedać cierpiącym na różne schorzenia80
 • Korozja terapii29 cze 2003, 1:00Lekarze często nie rozpoznają hemochromatozy, spowodowanej odkładaniem się żelaza w tkankach81
 • Bez granic29 cze 2003, 1:00Motyle we włosach Coroczne wyścigi konne na królewskim torze w Ascot od zawsze były rewią mody. Brytyjska arystokracja tradycyjnie uważa je za otwarcie letniego sezonu zabaw. Tegoroczne zawody pokazują, że to konserwatywne z natury...82
 • Bliski zachód przemocy29 cze 2003, 1:00Irańscy mułłowie będą musieli słuchać narodu, a Palestyńczycy poskromić terrorystów84
 • Irańska bomba29 cze 2003, 1:00Wobec Teheranu i Amerykanie, i Europejczycy zgodnie użyli argumentu siły86
 • Otto von Schröder29 cze 2003, 1:00Nie ma mowy o porozumieniu między kanclerzem Niemiec a prezydentem USA88
 • Salonikowe wyjście29 cze 2003, 1:0025 państw UE będzie się domagało zmian w projekcie europejskiej konstytucji90
 • Dwie unie29 cze 2003, 1:00Co zmienia unijna konstytucja92
 • Wicepapieże29 cze 2003, 1:00Jak biskup Dziwisz wyręczył Pana Boga94
 • Cytat dyplomatyczny - Uwaga na młodych29 cze 2003, 1:00Być może polska polityka wymaga wakacji, ale nie należy liczyć, że uzdrowi ją upływ czasu95
 • Menu29 cze 2003, 1:00Wydarzenia - kraj Sztukmistrz z placu Grzybowskiego To ja odkryłem Tercet Egzotyczny i byłem ich pierwszym menedżerem - mówi Szymon Szurmiej, reżyser tea-tralny, dyrektor Teatru Żydowskiego w Warszawie, obchodzący kilka dni temu 80....96
 • Operawoman29 cze 2003, 1:00Ewa Michnik przygotowuje największe plenerowe przedstawienie operowe na świecie100
 • Weneckie przegrzanie29 cze 2003, 1:00Biennale w Wenecji przeżywa wyraźny kryzys104
 • Jurek zawodowiec29 cze 2003, 1:00Pan Bóg czuwał nade mną i nie dał mi studiować reżyserii w Polsce - mówi Jurek Bogajewicz106
 • Kino Tomasza Raczka29 cze 2003, 1:00Życie za życie Reżyseria: Alan Parker W rolach głównych: Kevin Spacey, Kate Winslet USA 2003 *** Rzadko się zdarza, by tak wiele wysiłku, talentu (po stronie twórców) i oczekiwań (po stronie widzów) zakończyło się tak...107
 • System idiotele - Nie chcę i nie muszę29 cze 2003, 1:00Jak to dobrze, że nie muszę kurczowo trzymać się stołka, wchodząc dla jego ocalenia w konszachty z różnej maści karierowiczami. Obrażać przed komisją śledczą inteligentnych ludzi i inteligencji innych ludzi pokrętnym tłumaczeniem....108
 • Nowowizja - Mężowie stanu i zaufania29 cze 2003, 1:00Zaufanie staje się u nas towarem deficytowym108
 • Organ Ludu29 cze 2003, 1:00TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 26 (39) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 23 czerwca 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta L. Miller na Salonikach Europy: polska walka o preambułę Shvyenteauvite czy Shvyateauvide A może Svareaugits? I...109
 • Skibą w mur - Kosztowna darmocha29 cze 2003, 1:00Kochamy być oszukiwani. Dzięki informacjom o "okazjach" i "dawaniu za darmo" mamy poczucie, że ktoś o nas dba i ktoś się nami przejmuje110