Polski Skansen Ludowy

Polski Skansen Ludowy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Weszła w życie najgłupsza i jedna z najbardziej kosztownych ustaw w dziejach III RP!
Zlikwidowano wolny rynek obrotu ziemią rolną, narażono skarb państwa na wielomiliardowe straty (wynikłe z niezgodnego z prawem uwłaszczenia części obywateli), złamano dziesięć artykułów Konstytucji RP, w tym te chroniące prawo własności i dziedziczenia - to bilans uchwalonej przez parlament i podpisanej przez prezydenta ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z kwietnia 2003 r., która zaczęła obowiązywać 15 lipca. Ten bubel, podobnie jak pierwszą wersję ustawy o biopaliwach, poparły wszystkie kluby w Sejmie. Nikt nie przejął się opiniami prawnymi Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, które wyraźnie wskazywały na zawarte w ustawie artykuły łamiące konstytucję i grożące zachwianiem finansami państwa. Ugięto się natomiast przed szantażem PSL, które od uchwalenia ustawy uzależniło swe poparcie w referendum unijnym. Desperacką próbę rozbrojenia tykającej bomby podjął już nawet gabinet Leszka Millera, ale Sejm nie zdążył przed wejściem w życie ustawy uchwalić nowelizacji zgłoszonej 24 czerwca przez rząd. I tak - jak w starym kawale - ziemię rolną od tygodnia może kupić tylko ten, kto jest chłopem z dziada pradziada, ma ukończone osiemdziesiąt lat i pisemną zgodę obojga rodziców.


Rolnik pasowany urzędowo
Podstawowym prawem obywatela jest prawo własności, a podstawowym prawem właściciela jest to, że może posiadany przedmiot sprzedać. W całym cywilizowanym świecie, gdzie prawa własności się przestrzega, ziemia jest takim samym towarem jak wszystko inne. Jeśli jest chętny do sprzedaży i chętny do kupna, to dogadują się i idą zarejestrować transakcję u notariusza. Polska co chwilę stara się udowodnić światu, że cywilizowanym krajem nie jest. Uchwalając wspomnianą ustawę o ustroju rolnym, złamano co najmniej dziesięć "wolnościowych" artykułów konstytucji (2, 20, 21, 22, 31, 32, 64, 92, 165, 167).
By kupić dziś ziemię rolną, trzeba być faktycznie rolnikiem (czyli "osobiście prowadzić gospodarstwo rolne większe niż hektar, a mniejsze niż 300 ha użytków rolnych"), mieć wykształcenie rolnicze lub odpowiednie kwalifikacje do uprawiania ziemi, na stałe przeprowadzić się do gminy, gdzie chcemy dokonać zakupu. To wszystko jest konieczne nawet wtedy, gdy na kupionej ziemi chcemy tylko zasiać trawę, wykopać basen i zaglądać tam w wakacje!
Jak łatwo zauważyć, przeforsowano prawo, które jest w istocie gwoździem do trumny polskich rolników. Usta-
wa ograniczy wielkość nowo tworzonych gospodarstw do 300 ha, co na przykład przy produkcji zboża dalekie jest od optymalnej wielkości. Rolnik prowadzący dobrze prosperujące gospodarstwo nie będzie mógł kupić więcej niż 300 ha, bo ustawa mu tego zabrania. Dlatego jego sąsiad z 15 ha, który chętnie by sprzedał swoją ziemię i przeprowadził się do miasta, nie znajdzie kupca i 
będzie skazany na wegetację na ugorze. W Polsce odłogiem leży około 3 mln ha, czyli 15 proc. użytków rolnych. Starzenie się ludności wsi sprawi, że wielkość odłogów będzie się jeszcze powiększać. Tymczasem ziemia raz zaklasyfikowana jako rolnicza nie będzie mogła być wykorzystana przez sektor prywatny do celów produkcyjnych, handlowych, usługowych, turystycznych itd. Dzieje się to w momencie, gdy na wsi istnieje ukryte bezrobocie szacowane na 2,5 mln osób, przy czym panuje powszechna zgoda, że problemu tego nie da się rozwiązać bez tworzenia pozarolniczych miejsc pracy.

Zieloni kłamcy
Twórcy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego bronią się, że podobne obostrzenia obowiązują w całej Europie. To nieprawda! Uchwalając ustawę (dodajmy, w wersji dużo łagodniejszej, niż chciało PSL), dokonano kompilacji najbardziej radykalnych przepisów z różnych europejskich państw. W żadnym z nich nie występują łącznie cenzus wykształcenia, prawo pierwokupu dla państwowej agencji i ograniczenie wielkości gospodarstwa. W Polsce stworzono najbardziej restrykcyjną, a jednocześnie najbardziej nieprecyzyjną ustawę regulującą obrót ziemią w Europie. Według Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, narusza ona zasadę tzw. przyzwoitej legislacji i podważa zaufanie obywateli do państwa.
Jest oczywiste, że ta ustawa ze względu na zawarte w niej idiotyzmy musi być przez obywateli obchodzona. Wszystko bowiem będzie zależało od wszechwładnej Agencji Nieruchomości Rolnych (powstała z przekształcenia Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa), która będzie akceptowała każdą transakcję obrotu ziemią rolną! - Zostawia to dużo miejsca na korupcję i nadużycia - komentuje Szymon Sędek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości. I wszystko jasne.

Rachunek za głupotę
Co gorsze, ustawa może się też okazać śmiertelnym ciosem dla budżetu. Jej art. 15 daje w prezencie osobom, które od 26 maja 1990 r. są "wieczystymi użytkownikami lub współużytkownikami nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne", te nieruchomości na własność. Ostrożne szacunki mówią, że ziemię gratis dostało w ten sposób 500 tys. osób. Tego już nic nie zmieni, bo prawa nabyte są chronione. Zarazem wywłaszczono dotychczasowych właścicieli, czyli jednostki samorządu terytorialnego. Trzy pomorskie gminy (Człuchów, Lębork i Gryfin) zgłosiły w tej sprawie skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Zakwestionowały przymus oddawania ziemi bez rekompensaty (stracą bowiem wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie ziemi).
Samorządy nie są jedynymi poszkodowanymi. Wszyscy, ci, którzy do tej pory wykupywali prawo własności od samorządów (za około 40-50 proc. wartości gruntu), wyszli przecież na frajerów wyrzucających pieniądze w błoto. Zdaniem Piotra Radziewicza, który sporządził stosowną opinię dla sejmowego biura ekspertyz i analiz, jest to niezgodne z art. 32 konstytucji, który przewiduje, że wszyscy są równi wobec prawa i wszystkie osoby znajdujące się w takiej samej lub podobnej sytuacji należy traktować tak samo. Wniosek jest oczywisty: ludziom, którzy zapłacili za tytuł własności, a według ustawy dostaliby go za darmo, państwo powinno zwrócić pieniądze wraz z odsetkami ustawowymi. Trudno, nawet w przybliżeniu, oszacować, ile miliardów złotych może kosztować głupota ludowców i wszystkich, którzy za tym bublem głosowali.Jak kupić ziemię rolną?

1.Trzeba mieć wykształcenie rolnicze (co najmniej zasadnicze) lub średnie albo wyższe (jeśli jesteś mechanikiem samochodowym po zawodówce, ziemi rolnej nie kupisz). Alternatywą jest prowadzenie gospodarstwa rolnego (lub praca w nim) co najmniej przez pięć lat.
2.Trzeba się przeprowadzić (zamienić meldunek) do miejscowości, w której chce się kupić gospodarstwo.
3.Trzeba osobiście prowadzić gospodarstwo. "Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie".
4.Trzeba zgłosić transakcję do Agencji Nieruchomości Rolnych i modlić się, aby nie skorzystała z prawa pierwokupu (na podjęcie decyzji ma miesiąc).
5.Trzeba uzyskać dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego. W rozumieniu ustawy jest to oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). W związku z tym należy się spodziewać częstych wizyt wójta, bo jak inaczej sprawdzi, czy osobiście gospodarujemy na roli?

Więcej możesz przeczytać w 30/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 30/2003 (1078)

 • Wprost od czytelników27 lip 2003, 1:00Biały eksport Wzwiązku z artykułem "Biały eksport" (nr 27) chciałbym przypomnieć, że szwedzka służba zdrowia niemal w całości jest zmonopolizowana przez państwo i w 100 proc. opłacana z podatków. Otwarcie prywatnego gabinetu...3
 • Na stronie - Masa krytyczna27 lip 2003, 1:00Robiłem tylko to, czego wyraźnie nie zabraniali mi politycy" - uznał z rozbrajającą szczerością podczas swego procesu w 1932 r. Al Capone, najsłynniejszy amerykański gangster.3
 • Peryskop27 lip 2003, 1:00Z Wyszehradu do Europy Skończyły się referenda, zaczęły się schody do Europy. O przyszłość grupy wyszehradzkiej w Unii Europejskiej spierali się m.in. ambasadorowie Słowacji - Magda Vasaryova i Czech - Bed˝ich Kopecky, były ambasador Węgier -...6
 • Kadry27 lip 2003, 1:009
 • Poczta27 lip 2003, 1:00"Altalena" Abu Mazena W wyniku błędnej redakcji w moim tekście "'Altalena' Abu Mazena" (nr 20) dwie sprawy wymagają wyjaśnienia. 600 tysięcy Żydów z krajów arabskich, których wchłonął Izrael, to nie...9
 • M&M27 lip 2003, 1:00 WNIOSEK NA PRZYSZŁOŚĆ Sejm już wie, jak się ustrzec matactwa chytrego. Nie czas w legislacyjny wpadać katastrofizm, lecz do każdej ustawy i aktu prawnego dodawać z założenia słowa "lub czasopism".10
 • Dossier27 lip 2003, 1:00Marek EDELMAN ostatni żyjący dowódca powstania w getcie warszawskim "Przesiedlenie jest rzeczą złą, ale morderstwo gorszą. Proporcje między nimi są takie, jakby kat postawił się na miejscu ofiary i jego trzeba było czcić, bo go...10
 • Playback27 lip 2003, 1:0010
 • Do Brukseli bez papierosa27 lip 2003, 1:00Wraz z wysoką pensją polscy kandydaci na europejskich urzędników otrzymają też informację o zakazie palenia w budynkach Komisji Europejskich (także w restauracjach)10
 • Z życia koalicji27 lip 2003, 1:00 Polecamy: www.dupa.com. Serio, prosimy się nie bać, tam nie ma żadnej obsceny. Jeśli ktoś nie ma Internetu, niech czyta na końcu tej rubryki. Cały tydzień trwało polowanie na Henryka Długosza, szefa świętokrzyskiego SLD. Henryk bronił się,...12
 • Z życia opozycji27 lip 2003, 1:00 Jan Rokita na drugie imię ma Władysław. Ujawnił to Aleksander Gudzowaty, który chce Rokicie wytoczyć sprawę w sądzie. No i zaczęły się dowcipy, że proszę, niby taki krakus i inteligent, i Maria, a z niego swojski, prosty Władek. Na...13
 • Fotoplastykon27 lip 2003, 1:0014
 • Demokracja dziennikarska27 lip 2003, 1:00Gdyby nie wolne media, większość afer w Polsce nigdy nie ujrzałaby światła dziennego16
 • Mafiapospolita27 lip 2003, 1:00Mafia jest wytworem przeregulowanego państwa20
 • Grabarz mafii27 lip 2003, 1:00Decyzja Wojciecha P. o powrocie do Polski prawdopodobnie ocaliła życie Masie.22
 • Masa informacji27 lip 2003, 1:00Co Jarosław Sokołowski (Masa) może jeszcze powiedzieć prokuratorom?22
 • Mercedes dla każdego27 lip 2003, 1:00Współczesna medycyna potrafi czynić cuda. Tyle że owe cuda drogo kosztują.26
 • Sekscasting27 lip 2003, 1:00Reporterzy "Wprost" uczestniczyli w aukcjach kobiet do domów publicznych28
 • Nałęcz - Tłuczenie termometru27 lip 2003, 1:00Rzeczą dziennikarza jest bezlitosne wykorzystanie przecieków30
 • Poczta27 lip 2003, 1:00Zabójcze znaki zapytania Będąc wiernym czytelnikiem tygodnika "Wprost", zawsze byłem przekonany o jego tradycyjnie wysokim poziomie. Z tym większym zdziwieniem znalazłem na stronach ostatniego numeru (nr 29) artykuł...30
 • Giełda i wektory27 lip 2003, 1:00Hossa Świat Z Buffettem w bufecie Ćwierć miliona USD wart jest lunch z Warrenem Buffettem, guru inwestorów giełdowych i drugim na liście najbogatszych ludzi świata (według magazynu "Forbes"). Taką cenę wylicytował za...32
 • Piwoizacja Polski27 lip 2003, 1:00Pijemy trzy razy więcej piwa niż w 1990 roku34
 • Przeskoczyć Belkę27 lip 2003, 1:00Nasz rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się najszybciej na świecie!40
 • Polski Skansen Ludowy27 lip 2003, 1:00Weszła w życie najgłupsza i jedna z najbardziej kosztownych ustaw w dziejach III RP!42
 • Sejf ocalenia narodowego27 lip 2003, 1:00Balcerowicz liczy na nas i czasem za nas44
 • Państwo me widzę ogromne27 lip 2003, 1:00Lionel Robbins, brytyjski ekonomista zmarły niespełna dwadzieścia lat temu, nazwał ekonomię nauką o sposobach dysponowania zasobami, których jest za mało, a można je wykorzystać na różne sposoby. Wyszedł z założenia, że żyjemy w...46
 • Niemiecki rak27 lip 2003, 1:00Widmo deflacji krąży nad Europą48
 • Załatwione odmownie - Łukaszenkizacja życia publicznego27 lip 2003, 1:00Jak wieść niesie, w redakcji pisma młodzieżowych radykałów z okresu polskiego października sekretarz redakcji miał pieczęć, którą stemplował teksty odrzucone przez kolegium50
 • Supersam27 lip 2003, 1:00Powąchać i schudnąć Wdychanie olejku pieprzowego, grejpfrutowego, estragonowego i koprowego wzmacnia wydzielanie noradrenaliny, która pomaga rozkładać tłuszcze - ujawnili naukowcy z laboratorium Shiseido. Nowa generacja kosmetyków...52
 • Podpaski dla mężczyzn27 lip 2003, 1:00Posunięta do absurdu polityczna poprawność zabija wolność publicznej debaty54
 • Wyścigi pasożytów27 lip 2003, 1:00Polskie związki sportowe to jeden z ostatnich bastionów PRL58
 • Parkopolis27 lip 2003, 1:00Central Park to symboliczne podwórko Ameryki61
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Dostępność kształtuje byt27 lip 2003, 1:00Drogi Przyjacielu! Nasza ostatnia korespondencja poświęcona upodobaniom kulinarnym Polaków w świetle badań statystycznych skłoniła mnie do refleksji nad przemianami nadwiślańskiej diety. Bo po 1989 r. zmieniło się wiele.62
 • Ekran osobisty - Sen o oddzielności27 lip 2003, 1:00Paradoksalnie, siostry Bijani spełniły się w wymarzonych zawodach: pokazały, na czym polega prawo do godności, i sprawiły, że mówi o tym cały świat63
 • Apostoł KGB27 lip 2003, 1:00Kim Philby, najcenniejszy agent sowiecki, do dziĘ budzi skrajne emocje64
 • Know-kow27 lip 2003, 1:00Koniec z alergią! Ludzie cierpiący na alergię pokarmową będą się mogli bez obaw objadać orzeszkami. Naukowcy z Mount Sinai School of Medicine w Nowym Jorku opracowali szczepionkę odczulającą osoby, u których po zjedzeniu potraw...67
 • Skok do wieczności27 lip 2003, 1:00Czy da się oszukać śmierć?68
 • Poprawić Pana Boga27 lip 2003, 1:00Jak chirurdzy ratują nie narodzonych72
 • Bliźniak Ziemi?27 lip 2003, 1:00Odkryto we wszechświecie układ przypominający Układ Słoneczny74
 • Bez granic27 lip 2003, 1:00Katedra na odkupienie win Kilkunastu biskupów oraz tysiące wiernych uczestniczyło w wyświęceniu katedry Przelanej Krwi, upamiętniającej śmierć Mikołaja II Romanowa, ostatniego cara Rosji. Katedrę zbudowano - kosztem 10 mln USD - w...76
 • Niemiecki słoń w składzie porcelany27 lip 2003, 1:00Czy powstanie pomnik wypędzonych z Czech i Polski?78
 • Wyzwanie: Polen27 lip 2003, 1:00Polska nie jest już dla Niemiec petentem, jest ich partnerem80
 • Treser rekinów27 lip 2003, 1:00Putin zastępuje nazbyt ambitnych oligarchów swoimi ludźmi82
 • Gwałciciel dzieci - Husajn27 lip 2003, 1:00Saddam stworzył ludzi z amputowanymi sercami i bez żołądków, którymi można by czuć głód84
 • Zgon masowego rażenia27 lip 2003, 1:00Śmierć znanego eksperta ONZ może złamać polityczną karierę premiera Wielkiej Brytanii87
 • Menu27 lip 2003, 1:00Uma zawodowiec Uma Thurman jako płatna zabójczyni, która budzi się z postrzału po pięciu latach z myślą, by dokonać krwawej jatki wśród tych, którzy wyrządzili jej krzywdę. Tylko w jednej ze scen ginie od miecza ponad...88
 • Jeleń salonowy27 lip 2003, 1:00Obrazy Kossaków to nie klasyka, lecz kwintesencja kiczu90
 • Anioł ironii - Zbigniew Herbert27 lip 2003, 1:00Dla Zbigniewa Herberta poeta to naiwny chłopczyk w krótkich portkach, którym manipulują cyniczni panowie94
 • Romans z Hitlerem27 lip 2003, 1:00Obraz Hitlera jako demona wypiera neurotyk, którego okoliczności zepchnęły na złą drogę96
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego27 lip 2003, 1:00CLUB SODADE - *** Cesaria Evora by... Cesarzowa muzyki etno, zwana divą o bosych stopach, wkracza na klubowe parkiety. Nie przywiązująca wagi do wagi czarna piękna pani to wieloletnia mistrzyni świata w kategorii world music. Śpiewa w narzeczu...97
 • Hendrixem w Chopina27 lip 2003, 1:00Dziesięć najciekawszych imprez kulturalnych sierpnia98
 • Kino Tomasza Raczka27 lip 2003, 1:00Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość - *** Reżyseria: Joseph McGinty Nichol W rolach głównych: Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Demi Moore. USA 2003 Druga część rozpaczliwie głupiej kinowej wersji znanych z telewizji...99
 • Szkiełko w oku - Po kolei27 lip 2003, 1:00Porozumienie między związkami kolejowymi a rządem przyjąłem z mieszanymi uczuciami.100
 • Śmiesznoty - Apel, prośba, propozycja...27 lip 2003, 1:00Zdradzę Wam swój słaby punkt. Drażni mnie określanie mianem "kabaretu" głupich poczynań polityków, wariackich sytuacji w Sejmie, bzdur dominujących w życiu publicznym.100
 • Organ Ludu27 lip 2003, 1:00TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Parada Miłości w Warszawie H Członkowie Partii podejmują czyny H Sejm ogłosił reformę H Zobowiązanie pracowników Parku Narodowego Lipcowe Święto - 22 lipca! Z okazji Lipcowego Święta Partia...101
 • Skibą w mur - Blade jest piękne!27 lip 2003, 1:00Czas powołać do życia ruch na rzecz zdrowia i bladości. Pamiętajcie, że opalony to taki, co na pewniaka dostanie czerniaka102