Załatwione odmownie - Łukaszenkizacja życia publicznego

Załatwione odmownie - Łukaszenkizacja życia publicznego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jak wieść niesie, w redakcji pisma młodzieżowych radykałów z okresu polskiego października sekretarz redakcji miał pieczęć, którą stemplował teksty odrzucone przez kolegium
Cecyzja była prosta i jednoznaczna: "Do dupy". Gdyby taka pieczęć istniała obecnie, należałoby ją przystawić na projekcie regulacji działalności lobbingowej, przepchniętych właśnie projektach ustaw o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na ustawie zmieniającej inne przepisy, a torującej drogę wymienionym ustawom.
Zaczynając od spraw najogólniejszych, twórcy tych ustaw opętani są bezrozumną, socjalistyczną chęcią zglajchszaltowania wszystkiego. Nawet tego, co z natury - jak organizacje społeczeństwa obywatelskiego - musi być zróżnicowane, odpowiada bowiem rozmaitym potrzebom organizowania się mieszkańców wsi, gminy, województwa w imię ich interesów, ludzi mających wspólne zainteresowania w jakiejś dziedzinie życia, profesjonalistów stowarzyszających się w organizacjach zawodowych, analityków think-tanków i wielu, wielu innych.

Kontrolować, ograniczać!
W 1981 r. mój przyjaciel Janek Pietrzak mówił w kabarecie Pod Egidą: "Zakazywać, kontrolować, karać! Kupić gilotynę od Francuzów, ciąć te łby jak leci. To władza lubi; władza wie, że rządzi!". Ta skłonność do poddania nadzorowi, kontrolowania i karania utrzymuje się także po upadku komunizmu.
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, rządowi i posłom większości partii bynajmniej nie przeszkadza, że projekty wspomnianych ustaw naruszają przynajmniej kilka artykułów konstytucji, tworzących warunki funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym państwie prawa (od którego zresztą oddalamy się coraz bardziej).
Ważna jest kontrola sprawowana zgodnie z zasadą kija i marchewki. Przede wszystkim trzeba definicją lobbingu objąć każde wystąpienie w sprawach publicznych po to, by kontrolować jak największy zakres wypowiedzi. I tak zrobiono w 
art. 5 projektu ustawy o lobbingu, określającym jako lobbing każde działanie zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej, włącznie ze składaniem propozycji i wniosków oraz z wystąpieniami w mediach - tak w formie oświadczeń instytucji społeczeństwa obywatelskiego, jak i wypowiedzi jednostek.
Zgodnie z tym projektem, którego jedynym miejscem w państwie prawa byłby kosz na śmieci, zarówno niedawne oświadczenie Towarzystwa Ekonomistów Polskich, zatytułowane "Ku czemu Polska idzie", przestrzegające przed awanturnictwem gospodarczym rządzącej ekipy (wtedy jeszcze z niemiłościwie nam panoszącym się Grzegorzem Kołodką), jak również moje własne wystąpienia w mediach elektronicznych czy choćby niniejszy felieton, są lobbingiem! Zgodnie z innym artykułem tego nowotworu prawnego, osobę lub organizację uprawiającą lobbing bez zarejestrowania się odnośne Ministerstwo Kontroli nad Prawdą może ukarać grzywną od 3 tys. zł do 25 tys. zł! Tak działa kij w mechanizmie utrudniania aktywności publicznej obywateli.

Prawo kontra lepperiada
Ten kij ma działać na każdym szczeblu, w każdym obszarze obywatelskiej aktywności. Weźmy przykład jak najdalszy od tego, co jest naprawdę lobbingiem. Obywatele w jakiejś wiosce będą chcieli wystąpić do wójta lub rady gminy o zmianę decyzji dotyczącej przebiegu projektowanej drogi lokalnej. Zgodnie z projektem zakwalifikowanym przez nas "do dupy", mieszkańcy wsi będą musieli się zarejestrować jako grupa uprawiająca lobbing. Albo też, w myśl kolejnej z projektowanych ustaw, powinni założyć organizację pozarządową, która - w ramach prowadzenia "działalności pożytku publicznego" - musi się zarejestrować w sądzie.
Efekt nie jest trudny do przewidzenia. Ludzie podejmą działania destruktywne, będące zaprzeczeniem aktywności społeczeństwa obywatelskiego. Zachęceni bezkarnością warchołów blokujących drogi po prostu pójdą śladem Leppera i jemu podobnego tałatajstwa. I wtedy zapewne okażą się skuteczni, bo poniewczasie i za znacznie wyższą cenę trzeba będzie uwzględnić ich racje. Ubocznym - choć niemałym - kosztem takich działań będzie dalsza erozja i tak już niewielkiego szacunku dla prawa.
Na nieposłusznych obywateli organizujących się i zabierających głos w ważnych dla nich sprawach publicznych czeka konieczność rejestrowania się i kary, jeśli tego nie uczynią. Ci grzeczni i ulizani, którzy zostaną zarejestrowani jako organizacja pożytku publicznego i będą grzecznie składać odnośnemu urzędowi szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności, mogą oczywiście liczyć na marchewki rozmaitego rodzaju.

Wicie, rozumicie
W starym skeczu sprzed prawie pół wieku Dymsza zastrzelił swoją agentkę, która w kłótni nazwała go idiotą. Na pytanie, dlaczego to zrobił, odpowiadał: "Powiedziała: idiota. Za dużo wiedziała". Nie żyjemy w takich czasach, że gdybym nazwał szefa MSWiA szkodliwym durniem, to on wysłałby ludzi z poleceniem, aby mnie zastrzelili (sam by tego nie zrobił, bo, sądząc po wypowiedziach, raczej strzela bez prochu...). Przyglądając się szybkości wprowadzania regulacji i faktycznych barier dla aktywności publicznej obywateli, można się jednak zadumać, jak daleko zaszliśmy na drodze swoistej łukaszenkizacji.
Jakiś czas temu na innych łamach zwracałem uwagę na decyzje, które odcinały organizacje pozarządowe od funduszy unijnych, przeznaczając wszystkie pieniądze na potrzeby własne, to znaczy kierowanej przez rząd administracji. Wzorzec rysuje się więc dość wyraziście: należy kontrolować całą tę niesforną, nieuporządkowaną społeczność obywatelską, wszystko musi być z góry wiadome, zarejestrowane, a każda wypowiedź może zostać zakwalifikowana jako lobbing bez rejestracji i jako taka karana grzywną. Grzywny pochłoną pieniądze, które organizacje społeczeństwa obywatelskiego już posiadają. Trzeba im więc maksymalnie ograniczyć dostęp do nowych pieniędzy tam, gdzie rząd może to zrobić, czyli do pieniędzy publicznych.
Ograniczania publicznych wystąpień i krytyki rządowych i parlamentarnych mądrości można tymczasem wprowadzać równolegle w inny sposób - zwiększając kontrolę nad mediami prywatnymi. Prowadzona z hucpą zupełnie nieprawdopodobną praca nad ustawą o mediach, zwiększającą kontrolę urzędów nad firmami prywatnymi, jest innym przykładem poczynań utrudniających obywatelom działanie i wypowiadanie się w sprawach publicznych. Przepychającym tę ustawę po ujawnieniu Rywingate, największego skandalu publicznego w historii polskiej transformacji, nie przeszkadzają opinie organizacji pozarządowych, prawników, biznesu czy wreszcie obywateli. Jeśli weźmie się media pod kontrolę, to wystarczy - jak w przeszłości - telefon: "Wicie, rozumicie" (tyle że już nie "towarzyszu", lecz "panie prezesie" lub "dyrektorze").
Na naszych oczach Polska jest przekształcana z antyliberalnej demokracji, gdzie nie ceni i nie przestrzega się wolności obywatelskich i gospodarczych, w antyliberalną semiautokrację. Jak w kleptokratycznych reżimach afrykańskich przy bierności większej części niewiele rozumiejącego społeczeństwa odbywają się jakieś wybory, ale "grupy trzymające władzę" trwają, bo instrumenty kontroli i ingerencji, kij i marchewkę, mają w swoich rękach. Takim próbom należy się przeciwstawiać z całą stanowczością wynikającą ze świadomości istniejących zagrożeń.
Więcej możesz przeczytać w 30/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 30/2003 (1078)

 • Wprost od czytelników 27 lip 2003, 1:00 Biały eksport Wzwiązku z artykułem "Biały eksport" (nr 27) chciałbym przypomnieć, że szwedzka służba zdrowia niemal w całości jest zmonopolizowana przez państwo i w 100 proc. opłacana z podatków. Otwarcie prywatnego... 3
 • Na stronie - Masa krytyczna 27 lip 2003, 1:00 Robiłem tylko to, czego wyraźnie nie zabraniali mi politycy" - uznał z rozbrajającą szczerością podczas swego procesu w 1932 r. Al Capone, najsłynniejszy amerykański gangster. 3
 • Peryskop 27 lip 2003, 1:00 Z Wyszehradu do Europy Skończyły się referenda, zaczęły się schody do Europy. O przyszłość grupy wyszehradzkiej w Unii Europejskiej spierali się m.in. ambasadorowie Słowacji - Magda Vasaryova i Czech - Bed˝ich Kopecky, były ambasador... 6
 • Kadry 27 lip 2003, 1:00 9
 • Poczta 27 lip 2003, 1:00 "Altalena" Abu Mazena W wyniku błędnej redakcji w moim tekście "'Altalena' Abu Mazena" (nr 20) dwie sprawy wymagają wyjaśnienia. 600 tysięcy Żydów z krajów arabskich, których wchłonął Izrael, to... 9
 • M&M 27 lip 2003, 1:00  WNIOSEK NA PRZYSZŁOŚĆ Sejm już wie, jak się ustrzec matactwa chytrego. Nie czas w legislacyjny wpadać katastrofizm, lecz do każdej ustawy i aktu prawnego dodawać z założenia słowa "lub czasopism". 10
 • Dossier 27 lip 2003, 1:00 Marek EDELMAN ostatni żyjący dowódca powstania w getcie warszawskim "Przesiedlenie jest rzeczą złą, ale morderstwo gorszą. Proporcje między nimi są takie, jakby kat postawił się na miejscu ofiary i jego trzeba było czcić,... 10
 • Playback 27 lip 2003, 1:00 10
 • Do Brukseli bez papierosa 27 lip 2003, 1:00 Wraz z wysoką pensją polscy kandydaci na europejskich urzędników otrzymają też informację o zakazie palenia w budynkach Komisji Europejskich (także w restauracjach) 10
 • Z życia koalicji 27 lip 2003, 1:00  Polecamy: www.dupa.com. Serio, prosimy się nie bać, tam nie ma żadnej obsceny. Jeśli ktoś nie ma Internetu, niech czyta na końcu tej rubryki. Cały tydzień trwało polowanie na Henryka Długosza, szefa świętokrzyskiego SLD. Henryk... 12
 • Z życia opozycji 27 lip 2003, 1:00  Jan Rokita na drugie imię ma Władysław. Ujawnił to Aleksander Gudzowaty, który chce Rokicie wytoczyć sprawę w sądzie. No i zaczęły się dowcipy, że proszę, niby taki krakus i inteligent, i Maria, a z niego swojski, prosty... 13
 • Fotoplastykon 27 lip 2003, 1:00 14
 • Demokracja dziennikarska 27 lip 2003, 1:00 Gdyby nie wolne media, większość afer w Polsce nigdy nie ujrzałaby światła dziennego 16
 • Mafiapospolita 27 lip 2003, 1:00 Mafia jest wytworem przeregulowanego państwa 20
 • Grabarz mafii 27 lip 2003, 1:00 Decyzja Wojciecha P. o powrocie do Polski prawdopodobnie ocaliła życie Masie. 22
 • Masa informacji 27 lip 2003, 1:00 Co Jarosław Sokołowski (Masa) może jeszcze powiedzieć prokuratorom? 22
 • Mercedes dla każdego 27 lip 2003, 1:00 Współczesna medycyna potrafi czynić cuda. Tyle że owe cuda drogo kosztują. 26
 • Sekscasting 27 lip 2003, 1:00 Reporterzy "Wprost" uczestniczyli w aukcjach kobiet do domów publicznych 28
 • Nałęcz - Tłuczenie termometru 27 lip 2003, 1:00 Rzeczą dziennikarza jest bezlitosne wykorzystanie przecieków 30
 • Poczta 27 lip 2003, 1:00 Zabójcze znaki zapytania Będąc wiernym czytelnikiem tygodnika "Wprost", zawsze byłem przekonany o jego tradycyjnie wysokim poziomie. Z tym większym zdziwieniem znalazłem na stronach ostatniego numeru (nr 29) artykuł... 30
 • Giełda i wektory 27 lip 2003, 1:00 Hossa Świat Z Buffettem w bufecie Ćwierć miliona USD wart jest lunch z Warrenem Buffettem, guru inwestorów giełdowych i drugim na liście najbogatszych ludzi świata (według magazynu "Forbes"). Taką cenę wylicytował za... 32
 • Piwoizacja Polski 27 lip 2003, 1:00 Pijemy trzy razy więcej piwa niż w 1990 roku 34
 • Przeskoczyć Belkę 27 lip 2003, 1:00 Nasz rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się najszybciej na świecie! 40
 • Polski Skansen Ludowy 27 lip 2003, 1:00 Weszła w życie najgłupsza i jedna z najbardziej kosztownych ustaw w dziejach III RP! 42
 • Sejf ocalenia narodowego 27 lip 2003, 1:00 Balcerowicz liczy na nas i czasem za nas 44
 • Państwo me widzę ogromne 27 lip 2003, 1:00 Lionel Robbins, brytyjski ekonomista zmarły niespełna dwadzieścia lat temu, nazwał ekonomię nauką o sposobach dysponowania zasobami, których jest za mało, a można je wykorzystać na różne sposoby. Wyszedł z założenia, że... 46
 • Niemiecki rak 27 lip 2003, 1:00 Widmo deflacji krąży nad Europą 48
 • Załatwione odmownie - Łukaszenkizacja życia publicznego 27 lip 2003, 1:00 Jak wieść niesie, w redakcji pisma młodzieżowych radykałów z okresu polskiego października sekretarz redakcji miał pieczęć, którą stemplował teksty odrzucone przez kolegium 50
 • Supersam 27 lip 2003, 1:00 Powąchać i schudnąć Wdychanie olejku pieprzowego, grejpfrutowego, estragonowego i koprowego wzmacnia wydzielanie noradrenaliny, która pomaga rozkładać tłuszcze - ujawnili naukowcy z laboratorium Shiseido. Nowa generacja... 52
 • Podpaski dla mężczyzn 27 lip 2003, 1:00 Posunięta do absurdu polityczna poprawność zabija wolność publicznej debaty 54
 • Wyścigi pasożytów 27 lip 2003, 1:00 Polskie związki sportowe to jeden z ostatnich bastionów PRL 58
 • Parkopolis 27 lip 2003, 1:00 Central Park to symboliczne podwórko Ameryki 61
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Dostępność kształtuje byt 27 lip 2003, 1:00 Drogi Przyjacielu! Nasza ostatnia korespondencja poświęcona upodobaniom kulinarnym Polaków w świetle badań statystycznych skłoniła mnie do refleksji nad przemianami nadwiślańskiej diety. Bo po 1989 r. zmieniło się wiele. 62
 • Ekran osobisty - Sen o oddzielności 27 lip 2003, 1:00 Paradoksalnie, siostry Bijani spełniły się w wymarzonych zawodach: pokazały, na czym polega prawo do godności, i sprawiły, że mówi o tym cały świat 63
 • Apostoł KGB 27 lip 2003, 1:00 Kim Philby, najcenniejszy agent sowiecki, do dziĘ budzi skrajne emocje 64
 • Know-kow 27 lip 2003, 1:00 Koniec z alergią! Ludzie cierpiący na alergię pokarmową będą się mogli bez obaw objadać orzeszkami. Naukowcy z Mount Sinai School of Medicine w Nowym Jorku opracowali szczepionkę odczulającą osoby, u których po zjedzeniu potraw... 67
 • Skok do wieczności 27 lip 2003, 1:00 Czy da się oszukać śmierć? 68
 • Poprawić Pana Boga 27 lip 2003, 1:00 Jak chirurdzy ratują nie narodzonych 72
 • Bliźniak Ziemi? 27 lip 2003, 1:00 Odkryto we wszechświecie układ przypominający Układ Słoneczny 74
 • Bez granic 27 lip 2003, 1:00 Katedra na odkupienie win Kilkunastu biskupów oraz tysiące wiernych uczestniczyło w wyświęceniu katedry Przelanej Krwi, upamiętniającej śmierć Mikołaja II Romanowa, ostatniego cara Rosji. Katedrę zbudowano - kosztem 10 mln USD - w... 76
 • Niemiecki słoń w składzie porcelany 27 lip 2003, 1:00 Czy powstanie pomnik wypędzonych z Czech i Polski? 78
 • Wyzwanie: Polen 27 lip 2003, 1:00 Polska nie jest już dla Niemiec petentem, jest ich partnerem 80
 • Treser rekinów 27 lip 2003, 1:00 Putin zastępuje nazbyt ambitnych oligarchów swoimi ludźmi 82
 • Gwałciciel dzieci - Husajn 27 lip 2003, 1:00 Saddam stworzył ludzi z amputowanymi sercami i bez żołądków, którymi można by czuć głód 84
 • Zgon masowego rażenia 27 lip 2003, 1:00 Śmierć znanego eksperta ONZ może złamać polityczną karierę premiera Wielkiej Brytanii 87
 • Menu 27 lip 2003, 1:00 Uma zawodowiec Uma Thurman jako płatna zabójczyni, która budzi się z postrzału po pięciu latach z myślą, by dokonać krwawej jatki wśród tych, którzy wyrządzili jej krzywdę. Tylko w jednej ze scen ginie od... 88
 • Jeleń salonowy 27 lip 2003, 1:00 Obrazy Kossaków to nie klasyka, lecz kwintesencja kiczu 90
 • Anioł ironii - Zbigniew Herbert 27 lip 2003, 1:00 Dla Zbigniewa Herberta poeta to naiwny chłopczyk w krótkich portkach, którym manipulują cyniczni panowie 94
 • Romans z Hitlerem 27 lip 2003, 1:00 Obraz Hitlera jako demona wypiera neurotyk, którego okoliczności zepchnęły na złą drogę 96
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 27 lip 2003, 1:00 CLUB SODADE - *** Cesaria Evora by... Cesarzowa muzyki etno, zwana divą o bosych stopach, wkracza na klubowe parkiety. Nie przywiązująca wagi do wagi czarna piękna pani to wieloletnia mistrzyni świata w kategorii world music. Śpiewa w... 97
 • Hendrixem w Chopina 27 lip 2003, 1:00 Dziesięć najciekawszych imprez kulturalnych sierpnia 98
 • Kino Tomasza Raczka 27 lip 2003, 1:00 Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość - *** Reżyseria: Joseph McGinty Nichol W rolach głównych: Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Demi Moore. USA 2003 Druga część rozpaczliwie głupiej kinowej wersji znanych z telewizji... 99
 • Szkiełko w oku - Po kolei 27 lip 2003, 1:00 Porozumienie między związkami kolejowymi a rządem przyjąłem z mieszanymi uczuciami. 100
 • Śmiesznoty - Apel, prośba, propozycja... 27 lip 2003, 1:00 Zdradzę Wam swój słaby punkt. Drażni mnie określanie mianem "kabaretu" głupich poczynań polityków, wariackich sytuacji w Sejmie, bzdur dominujących w życiu publicznym. 100
 • Organ Ludu 27 lip 2003, 1:00 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Parada Miłości w Warszawie H Członkowie Partii podejmują czyny H Sejm ogłosił reformę H Zobowiązanie pracowników Parku Narodowego Lipcowe Święto - 22 lipca! Z okazji Lipcowego Święta... 101
 • Skibą w mur - Blade jest piękne! 27 lip 2003, 1:00 Czas powołać do życia ruch na rzecz zdrowia i bladości. Pamiętajcie, że opalony to taki, co na pewniaka dostanie czerniaka 102