Balcerowicz wprost - Żywe prawo

Balcerowicz wprost - Żywe prawo

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wszystkie złe prawa lansuje się pod hasłem "ochrony" lub "wsparcia". Oznacza to dotowanie nierentownych branż i wzrost bezrobocia
Coraz więcej osób, w tym wybitni prawnicy, zadaje pytanie, czy w Polsce mamy rządy prawa. Jest to zarazem zły i dobry znak. Zły, bo syg-nalizuje poważne problemy w wolnej i demokratycznej III Rzeczypospolitej. Dobry, bo oznacza - mam nadzieję - mobilizację na rzecz naprawy prawa w Polsce. Głębszy namysł nad prawem nie ogranicza się do analizy przepisów z punktu widzenia ich jasności, logiki i wzajemnej spójności. Owszem, ma to ogromne znaczenie. Przepisy skomplikowane, niejasne, sprzeczne obniżają autorytet prawa, umożliwiają patologiczne zachowania (arbitralną władzę, korupcję, oszustwa podatkowe, wyłudzenia świadczeń socjalnych), ograniczają dostęp ludzi i organizacji do państwowej ochrony prawnej. Niepokój budzi nie tylko formalna strona prawa w Polsce, ale i prawo w działaniu; jego powstawanie, egzekwowanie i społeczne skutki przepisów prawnych. Zastanawiać się nad takim żywym prawem oznacza odnosić się do podstawowych problemów państwa. To państwo jest bowiem głównym producentem prawa (pomijam prawo kościelne), co nie oznacza, rzecz jasna, że prawo jest przez to automatycznie uzasadnione i nie podlega ocenie. Taka stała ocena jest oczywiście niezbędna - zarówno z punktu widzenia zgodności z określonymi ideałami (prawa naturalnego, reguł państwa prawa, zasad sprawiedliwości, podstawowych praw jednostki), jak i ze względu na wpływ na zachowania ludzi.

Dynie na wierzbie
Prawo złe z punktu widzenia owych idea-łów jest najczęściej złe ze względu na swoje skutki. Na tym m.in. polega sens postulatu, aby państwowe prawo było ograniczone przez normy wyższego rzędu, czyli - inaczej - aby działalność państwa, która wyraża się w przepisach prawa, nie mog-ła naruszać określonych ram. Ograniczenie państwowego prawotwórstwa jest zatem ograniczeniem arbitralnej władzy państwa. Egzekwowanie tego ograniczenia wymaga stałej mobilizacji i wysiłku świadomych obywateli. Z rozdymanego lub już rozdętego państwa można bowiem dobrze żyć kosztem reszty ludzi i perspektyw rozwoju. Siły etatyzmu (socjalizmu, populizmu) są - choć z różnym natężeniem - obecne w każdym społeczeństwie i wymagają stałego przeciwdziałania. Od jego siły zależy, w jakim kierunku ewoluuje państwo i prawo. Mówię oczywiście o społeczeństwie, któremu nie narzucono z zewnątrz socjalistycznego ustroju, czyli o suwerennym kraju. W takiej sytuacji znajdujemy się od 1989 r. i od tego momentu nie możemy się uchylić od pytania, jaki użytek czynimy z odzyskanej wolności - wolności kształtowania włas-nego ustroju. Czy ulegamy demagogom, czy tylko nas irytują, czy wreszcie korzys-tamy z daru demokracji, aby się przeciwstawić hasłom podobnym do tych, jakie głosi Łukaszenka? Nie ma gwarancji, że po przykrych doświadczeniach z gruszkami na wierzbie części współobywateli nie skuszą obietnice, które można określić jako dynie na wierzbie.

Prawo mydlanej bańki
Analizując powstające prawo, nie można w żadnej mierze pominąć jego producenta, czyli układu sił politycznych w państwie. W demokracji jest on zmienny, ale - jak wspomniałem - nie zmienia się on automatycznie na korzyść. Aby się przebić z dobrym prawem, trzeba je wypracować, a jednocześnie skutecznie przeciwstawić się złym propozycjom. Jedno i drugie wymaga niemałego wysiłku: po pierwsze - fachowej wiedzy z różnych dziedzin, po drugie - profesjonalnej, zorganizowanej perswazji. Zaryzykowałbym twierdzenie, że złe prawa przebijają się łatwiej niż dobre; demagogom jest więc lżej, co nie oznacza, że muszą zwyciężać. Niemal wszystkie złe prawa lansuje się pod hasłem "ochrony" lub "wsparcia". Państwo ma "wspierać" producentów - lwia część tego "wsparcia" trafia u nas do nierentownych kopalń i kolei. Polska przeznacza największy na świecie odsetek PKB na "wspieranie" osób niepełnosprawnych - ale bardzo niewiele z tego otrzymują osoby naprawdę pokrzywdzone przez los. Polskie prawo pracy zapewnia wysoki poziom ochrony pracowników przed zwolnieniem, co przyczynia się do narastania bezrobocia, bo pracodawcy, przewidując problemy ze zwolnieniami, boją się zatrudniać (legalnie) nowych pracowników. By "wspierać" dzieci, przeforsowano ostatnio w Sejmie ulgową stawkę VAT na rowerki, łyżwy i niektóre inne artykuły dziecięce - zrobiono to, nie zważając na palącą potrzebę zmniejszania deficytu budżetu i wbrew zobowiązaniom Polski wobec Unii Europejskiej oraz deklaracjom niektórych ugrupowań, że chcą wprowadzić jednolitą stawkę VAT. Takie ujednolicenie jest szczególnie ważnym elementem każdej sensownej reformy podatków, ale - jak widać - deklaracje w naszej polityce są jak bańki mydlane. Silna ochrona praw lokatorów paraliżuje rynek mieszkań na wynajem, co z kolei ogranicza mobilność ludzi w poszukiwaniu pracy i w ten sposób przyczynia się do bezrobocia. "Wspierając" lokatorów, produkuje się więc bezrobotnych - taki jest społeczny skutek ustawy uchwalonej 21 czerwca 2001 r. i obowiązującej do dziś. Pod hasłem "wspierania" uchwalono także w parlamencie ustawę o biopaliwach. Kogo ona ma "wspierać" - chyba nie miliony polskich konsumentów? Głosami opozycji Sejm "wsparł" też ostatnio PKP, przekazując pół miliarda złotych i tak już nierentownym kolejom. W ten sposób przybliżył nas do ideału "kolej dla kolejarzy".

Egzekwować!
Drugie ogniwo żywego prawa to jego egzekwowanie. Nie można go rozpatrywać w oderwaniu od rezultatów ogniwa pierwszego: przepisy niejasne, skomplikowane, zmienne sprzyjają różnym zachowaniom patologicznym, zarówno urzędników, jak i innych obywateli. To, jakie się tworzy prawo, wpływa po części na to, jak się prawo egzekwuje. Ale istnieje też problem sprawności i bezstronności działania organów wymiaru sprawiedliwości: policji, prokuratury, sądów. To rdzeń państwa - jeżeli tu źle się dzieje, to nie można mówić o dobrym państwie. Zwłoka w działaniu wymiaru sprawiedliwości może podważyć efekt nawet najlepszych praw. Badania i obserwacje pokazują, że dzięki uproszczonym procedurom, szkoleniom i lepszej organizacji można wiele poprawić w tym rdzeniu polskiego państwa. Dobrze, że nasila się debata na ten temat.
Więcej możesz przeczytać w 11/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 11/2004 (1111)

 • Na stronie - Podglądam, więc jestem 14 mar 2004 W świecie istnieje względna równowaga między podglądaczami a ekshibicjonistami 3
 • Wprost od czytelników 14 mar 2004 Listy od czytelników 3
 • Skaner 14 mar 2004 Janik, Millera killer Nowy szef SLD Krzysztof Janik nie chce żadnych zmian. Oprócz jednej - nieoficjalnie zapowiada, że jeszcze w maju zmusi Leszka Millera do ustąpienia. Dotychczasowy najbliższy przyjaciel i wieloletni... 6
 • Sawka 14 mar 2004 7
 • Dossier 14 mar 2004 bp TADEUSZ PIERONEK rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Kościół jest wspólnotą ludzi grzesznych i zawsze nią będzie "Gazeta Wyborcza" JAN MARIA ROKITA lider Platformy Obywatelskiej, członek komisji... 7
 • Kadry 14 mar 2004 9
 • Licznik 14 mar 2004 1 raz Andrzej Gołota podawał się za policjanta podczas zatrzymania w USA - mimo to jest honorowym policjantem stanu Illinois 2 razy uderzył poniżej pasa i został zdyskwalifikowany (za każdym razem jego ofiarą był Riddick Bowe) 4 razy... 9
 • Jutrzenka satyry nad Europą 14 mar 2004 Wydaje mi się, że ostatnią szansą Busha w Europie byłaby możliwość powołania się na starą przyjaźń z Adamem Michnikiem 11
 • Playback 14 mar 2004 13
 • M&M 14 mar 2004 DYSKOPA(R)TIA 13
 • Poczta 14 mar 2004 Listy od czytelników 13
 • Z życia koalicji 14 mar 2004 Tydzień trwały gorączkowe poszukiwania przewodniczącego SLD. To znaczy, nie żeby tenże zaginął, ale trzeba było znaleźć takiego, co się zgodzi sojuszem kierować po Millerze. Odmawiali po kolei Oleksy, Szmajdziński, Olejniczak i... 14
 • Z życia opozycji 14 mar 2004 Ryszard Czarnecki wsłuchał się w myśli Polaków i wylądował w Samoobronie. Liczy pewnie, że później wyląduje na Wiejskiej, a na koniec w rządzie. Decyzja pewnie nie była łatwa, ale czegóż się nie robi dla dobra... 15
 • Fotoplastykon 14 mar 2004 Henryk Sawka www.przyssawka.pl 16
 • Zmowa półszeptów 14 mar 2004 Kluczem do afery grupy trzymającej władzę może być "okrągły stół" 18
 • Alfabet afery Rywina 14 mar 2004 Agora - to do niej udał się Lew Rywin, by za 17,5 mln dolarów sprzedać ustawę, dzięki której Agora kupiłaby Polsat. Taką wersję podaje "Gazeta Wyborcza", więc jest to wersja słuszna. Wersja Jana Rokity, czyli... 20
 • Cichocki Arms 14 mar 2004 Tam, gdzie biją się Bumar i Ostrowski Arms, wygrywa Nat. 23
 • Unia fantasmagorii europejskiej 14 mar 2004 Rządy odmawiały dotychczas Europejczykom debaty nad przyszłością unii 26
 • Skok na zero 14 mar 2004 W policji najłatwiej można ukraść pieniądze z najbardziej tajnego funduszu. 30
 • Ucho generała 14 mar 2004 Wojciech Jaruzelski umożliwił obcym wywiadom inwigilację służb specjalnych PRL 32
 • Nałęcz - Sojusz krwi 14 mar 2004 Nowy pomysł strategów z "Trybuny" polega na tym, by świeżą lepperowską krwią zasilić słabnący SLD 36
 • Giełda i wektory 14 mar 2004 HossaŚwiat Unia afrykańska Prezydenci Kenii, Ugandy i Tanzanii podpisali protokół zawarcia unii celnej między tymi krajami. Ratyfikacja umowy ma trwać kilka miesięcy. Po tym okresie taryfa celna na importowane spoza państw... 38
 • Hyundaiowe zwycięstwo 14 mar 2004 Dlaczego Polska stała się zadżumioną strefą dla światowych inwestorów 40
 • Kredyt nieufności 14 mar 2004 Jak najtaniej pożyczyć pieniądze na dom, mieszkanie i samochód 44
 • Miliardy pomysłów 14 mar 2004 Rekordowa liczba debiutantów znalazła się na liście najbogatszych ludzi świata magazynu "Forbes" 48
 • Król Steve Midas 14 mar 2004 iPod, walkman XXI wieku, oferuje melomanom 10 tys. piosenek 52
 • Balcerowicz wprost - Żywe prawo 14 mar 2004 Wszystkie złe prawa lansuje się pod hasłem "ochrony" lub "wsparcia". Oznacza to dotowanie nierentownych branż i wzrost bezrobocia 56
 • Deficyt demokracji 14 mar 2004 Społeczeństwo oczekuje stanowczości, a nie łagodności wobec obrażających prawo 57
 • Supersam 14 mar 2004 Obraz jak w kinie Po ciekłokrystalicznych monitorach komputerowych przyszedł czas na oswojenie się z płaskimi monitorami telewizorów. Ich cena spadła w ostatnich dwóch latach o połowę, a sprzedaż rośnie z roku na rok o... 58
 • I ty jesteś poglądaczem! 14 mar 2004 Kopulacja psów, nagość czy agonia ofiary wypadku - każdy z nas już jako dziecko zobaczył coś, co było tabu lub było zarezerwowane dla dorosłych. Po każdym takim akcie podglądania wiedzieliśmy więcej o życiu, byliśmy bardziej ciekawi świata. Do obecnej w każdym z nas duszy... 60
 • Być jak Krystyna Lubicz 14 mar 2004 Świecką mszą są spotkania fanów z ich serialowymi idolami 68
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Bataty w Bawarii 14 mar 2004 Wróciłem właśnie z krótkiej, lecz treściwej i bardzo miłej podróży do Monachium. 70
 • Między słowami 14 mar 2004 Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat" - napisał kiedyś Joseph Conrad. Niespodziewanie sentencja ta wróciła do mnie jak bumerang po obejrzeniu "Między słowami", najnowszego filmu Sofii Coppoli 71
 • Ziemia odebrana 14 mar 2004 Marzec 1968 nawrócił ostatnich polskich Żydów na "syjonizm" 72
 • Know-how 14 mar 2004 Koniec rafy koralowej Położona równolegle do północno-wschodniego wybrzeża Australii, mająca 2 tys. km długości Wielka Rafa Koralowa może w ciągu niespełna 100 lat zniknąć, jeśli proces globalnego ocieplenia będzie... 76
 • Wzór na związek 14 mar 2004 Uczeni potrafią przewidzieć, czy i kiedy dojdzie do rozwodu 78
 • Wielki wyścig robotów 14 mar 2004 Milion dolarów dla konstruktora najszybszego pojazdu bez kierowcy 80
 • Miasto Bogów 14 mar 2004 Teotihuacán w V wieku n.e. liczyło więcej mieszkańców niż starożytny Rzym! 84
 • Bez granic 14 mar 2004 Uprowadzony czarodziej "Biali Amerykanie, biali wojskowi. Przybyli w nocy (...) Zmusili mnie do wyjazdu. Powiedzieli, że jeśli nie wyjadę, zaczną strzelać i będą zabijać" - tak Jean-Bertrand Aristide opisuje swoją ucieczkę z... 86
 • Młody starzec 14 mar 2004 Dlaczego Aznar porzuca politykę? 88
 • Putinbasza 14 mar 2004 Rosyjscy wyborcy nie chcą demokracji 92
 • Wolnoamerykanka 14 mar 2004 Bush i Kerry podzielili obywateli USA na dwie równe części 96
 • Bezpiecznik świata 14 mar 2004 Rozmowa z Jaapem de Hoop Schefferem, sekretarzem generalnym NATO 100
 • Krwawy dzień bezwolności 14 mar 2004 Aszura, czyli piekło na ziemi 102
 • Menu 14 mar 2004 Świat Gruzinka w Londynie Importem z Gruzji jest najnowsza gwiazda brytyjskiej sceny muzycznej 20-letnia Katie Melua. Jej debiutancki album "Call Off The Search" sprzedano już w ponad milionie egzemplarzy - na listach przebojów... 104
 • Psy prezydenta 14 mar 2004 Najnudniejszą od czasu, gdy kino przestało być nieme, nazwano tegoroczną galę oscarową - Marta Fita-Czuchnowska z Hollywood. 106
 • Duma i uprzedzenie 14 mar 2004 Mit o Żydach zabójcach Jezusa był najtragiczniejszym źródłem antysemityzmu w ostatnich dwóch tysiącleciach 110
 • Nowojorski desant 14 mar 2004 Dwieście przebojów sztuki XX wieku na berlińskiej wystawie stulecia 112
 • Kino Tomasza Raczka 14 mar 2004 Między słowami, Symetria - recenzje 113
 • Starszy Pan 14 mar 2004 Jeremi Przybora stworzył świat, który stał się azylem dla kilku pokoleń Polaków 114
 • Sława i chała 14 mar 2004 Wystawa, Książka Teatr 116
 • Perły do lamusa? - Oscar dla inspicjenta 14 mar 2004 Oscary to typowa impreza handlowa, podczas której dba się o interesy rzemieślników z Hollywood 118
 • Do przyjaciół w sojuszu! 14 mar 2004 Afera goni aferę. Jeszcze nie ujęto dwóch takich, co ukradli księżyc na oczach niejakiego Pineiry (czy jak mu tam), a już prokuratura wszczęła dochodzenie z oskarżenia o wyłudzenie przeciwko dwóm takim, co chcieli wyżyć miesiąc za 500 zł. 120
 • Idole i komórki 14 mar 2004 Nieokiełznany rozwój ludzkości sprawił, że żywimy się już nie tylko kaloriami i witaminami. Żywimy się także informacjami. Z tego punktu widzenia obfity mamy tydzień jak rzadko. News goni newsa i newsem pogania jak dorożkarz... 120
 • Organ Ludu 14 mar 2004 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Wydanie specjalnie feministyczne Nr 11 (76) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 8 marca 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza W policji, a także gdzie indziej Tuszowana dyskryminacja Dużym zgrzytem przed... 121
 • Skibą w mur - Lepsze kalosze niż biustonosze 14 mar 2004 W dzisiejszych czasach faceci to często tylko figuranci, których wystawia się dla picu na pokaz 122