Balcerowicz wprost - Rządy prawa

Balcerowicz wprost - Rządy prawa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Praworządność to rozwój gospodarczy i wzrost inwestycji
W powszechnym odczuciu demokracja to zarówno wybieralność władz, jak i praworządność. Takie pojmowanie demokracji wynika z badań ankietowych: za jej główną słabość w naszym kraju ludzie uznają nierówność wobec prawa. W 2003 r. dwie trzecie respondentów uważało, że taka nierówność jest faktem. Z pracy sądów zadowolonych było tylko 20 proc. osób. Także wielu naukowców oraz publicystów głosi, że demokracja obejmuje - z definicji - i wybieralność władz, i praworządność. Jest to jednak ujęcie odbiegające od standardu nowoczesnych nauk społecznych, które - za austriackim ekonomistą Josephem Schumpeterem - demokrację definiują poprzez wybieralność władz w uczciwych i regularnie przeprowadzanych wyborach. Pozwala to dostrzec, że wybieralność władz i praworządność są historycznie i empirycznie rozdzielne. W dojrzałych państwach Zachodu najpierw ukształtowały się rządy prawa (konstytucyjny liberalizm) - głównie przez efektywne ograniczenia arbitralności władzy państwa - a potem następowało rozszerzenie prawa wyborczego. Z kolei w wielu niedawno zdemokratyzowanych państwach poziom praworządności jest niski, a w niektórych krajach, gdzie władze publiczne nie są wybierane w powszechnych wyborach (na przykład w Hongkongu), jest on wysoki. Zatem zarówno państwa o władzach wybieralnych, jak i niewybieralnych mogą się odznaczać różnym poziomem praworządności.

Prawo do wzrostu
Rozłączne pojmowanie demokracji - jako wybieralności władz oraz praworządności - pozwala badać bardzo ważny problem ich relatywnego znaczenia dla rozmaitych sfer życia społeczeństwa, szczególnie dla tempa długofalowego rozwoju gospodarki. Prowadzone od kilkunastu lat badania wskazują, że sama wybieralność władz nie ma statystycznie uchwytnego wpływu na to tempo, natomiast poziom praworządności - ma. Amerykański ekonomista Robert J. Barro oszacował, że wzrost tego poziomu o jeden punkt (w skali 0-6 punktów) podnosi roczne tempo wzrostu gospodarczego o 0,2 punktu procentowego. Jest to tylko wpływ bezpośredni, który pomija m.in. pozytywne oddziaływanie praworządności na skalę inwestycji. Warto dodać, że według tego samego autora, podniesienie wydatków na funkcjonowanie państwa o 10 proc. obniża roczne tempo długofalowego wzrostu gospodarki aż o 1,6 punktu procentowego! Zatem rozdęte państwo oznacza biedne społeczeństwo.
Rozłączne traktowanie pojęć demokracji i praworządności pozwala też badać zależność między wybieralnością władz a poziomem rządów prawa. Innymi słowy, czy demokracja (w porównaniu z jej brakiem) sprzyja praworządności. Tym zagadnieniem zajmował się m.in. amerykański ekonomista Mancur Olson, dochodząc do wniosku, że taki pozytywny związek istnieje.

Prawo małych i wielkich
Cóż to jest jednak owa praworządność? Trwająca od wieków debata na ten temat do tej pory się nie zakończyła. To stan typowy dla wielkich idei, do których należy m.in. pojęcie wolności. Z praworządnością i wolnością jest podobnie jak ze zdrowiem: wiemy, że nie ma zdrowia idealnego, ale wiemy też, że nie każda choroba oznacza utratę zdrowia. Nie traci się go z powodu kataru, tego samego nie da się jednak powiedzieć o AIDS. Filozofowie oraz teoretycy państwa i prawa starają się zdefiniować ideę rządów prawa przez określenie warunków, których zaistnienie z osobna jest niezbędne i - w sumie - wystarczające do tego, by móc powiedzieć, kiedy ów ideał jest realizowany. O żywotności debaty świadczy to, że w pierwszym numerze czasopisma "Law and Philosophy" z 2004 r. Andrei Marmor usiłuje zdefiniować owe warunki praworządności. Wymienia następujące:
 • państwo musi rządzić poprzez prawo, co m.in. oznacza, że rządzący nie uciekają się do innych środków, na przykład wykorzystywania służb specjalnych w walce politycznej;
 • prawo powinno móc wpływać w pewien zamierzony sposób na ludzkie zachowanie - musi mieć zatem odpowiednio duży zasięg podmiotowy i powinno być znane osobom, których działania ma kształtować (musi więc być ogłoszone); nie powinno działać wstecz (nie da się wpływać na przeszłe zachowania), być wzajemnie sprzeczne, domagać się od ludzi czynów niemożliwych do wykonania i zmieniać się zbyt często.

Co szczególnie interesujące, autor pokazuje, że nie zawsze jest wskazane spełnienie niektórych warunków w stopniu maksymalnym. Gdyby na przykład z całą mocą ogłoszono, że ofiara napadu, która zabije w obronie własnej napastnika, będzie zwolniona z kary, zwiększyłoby to zapewne liczbę przekroczeń granic obrony koniecznej.
Do wspomnianych warunków należy z pewnością dodać ideał trzeci, a mianowicie równości ludzi wobec prawa. Historycznie rzecz biorąc, chodziło o to, aby władcy nie stali ponad prawem. Jeszcze dziś w wielu krajach udział we władzy politycznej zapewnia de facto uprzywilejowane traktowanie przez wymiar sprawiedliwości. Warto pamiętać, że stosunkowo niedawno - w skali historycznej - mieliśmy w Polsce prawo stanowe, które różnicowało sytuację prawną szlachty, mieszczan i chłopów, a niewolnictwo na południu USA zniesiono dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Takiego różnicowania prawa współcześnie się nie toleruje (z wyjątkiem prawnej dyskryminacji kobiet w krajach ortodoksyjnego islamu). Ale na tym sprawa się nie kończy. Równości w prawie stanowionym może towarzyszyć skrajna nierówność w jego egzekwowaniu. Tak się dzieje na przykład wtedy, gdy sądy - nawet niezawisłe - działają niewydolnie. Uderza to w ludzi biedniejszych i małe przedsiębiorstwa; bogaci i wielkie organizacje lepiej sobie radzą w takiej sytuacji. Mamy tu analogię do inflacji - ona również dotyka głównie biednych i małych.

Prawo i bezprawie
W filozofii prawa toczy się spór o to, czy ideę praworządności można sensownie określić, pomijając treść prawa, a ograniczając się do wymienionych warunków formalnych, czy też dodatkowo powinna ona spełniać określone warunki w zakresie treści prawa. Nie wchodząc głębiej w ten spór, należy zauważyć, że owe warunki formalne są bardzo ważne dla ludzi, a więc w żadnej mierze nie należy ich lekceważyć, przeciwnie - trzeba dążyć do tego, by były spełnione. Mimo to praworządność formalna nie wystarczy, aby móc sensownie mówić o rządach prawa. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy z zachowaniem wszelkich formalnych wymagań władze okupacyjne ogłaszają i stosują przepisy, na mocy których po każdym zamachu na okupanta określona liczba losowo wybranych ludzi będzie rozstrzelana. Nie sposób mówić w tym wypadku o rządach prawa. Zakładają więc one, że oprócz spełnienia ważnych warunków formalnych normy prawne muszą zawierać pewne niezbędne minimum praw jednostki.
Więcej możesz przeczytać w 13/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 13/2004 (1113)

 • Dodatek turystyczny "Polska na wczasy" 28 mar 2004 "Polak powinien odpoczywać w Polsce, bo cudzoziemcom daje odczuć, że nie ceni własnego kraju" - mówił marszałek Józef Piłsudski. 1
 • Na stronie - Paszport życia 28 mar 2004 Żyje się tylko raz, lecz umiera się co najmniej dwa razy, decydując się na śmierć na receptę. 5
 • Skaner 28 mar 2004 Najlepsi menedżerowie 2003 Andrzej Budziński prezes Rolimpex SA Trudno o produkty mniej trendy niż elewatory czy nasiona, ale Budziński udowadnia, że na wszystkim można zarobić. - W 2003 r. zysk zwiększyliśmy dwukrotnie. Akcjonariusze na... 8
 • Sawka 28 mar 2004 9
 • Dossier 28 mar 2004 LUDWIK DORN szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Leszek Miller jest politycznym zombi Program I Polskiego Radia ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI prezydent RP Sprawa Europejskiego Forum Gospodarczego jest bardzo przesadzona, bo przyjedzie... 9
 • Licznik 28 mar 2004 0 pytań i interpelacji zgłosił Marek Pol podczas obrad Sejmu 23 lata miał Marek Pol, gdy wstąpił do PZPR 74,5 m2 ma mieszkanie Marka Pola 150 m2 ma jego dom 192 cm mierzy minister infrastruktury 207 km autostrad wybudował Marek Pol 235 m... 10
 • Kadry 28 mar 2004 11
 • Nałęcz - Otchłań populizmu 28 mar 2004 Masowy napływ obywateli pod sztandary populizmu może zahamować tylko zreformowana lewica 14
 • Playback 28 mar 2004 15
 • M&M 28 mar 2004 O PROGRAMIE SAMOOBRONY 15
 • Poczta 28 mar 2004 Listy od czytelników 15
 • Z życia koalicji 28 mar 2004 Marszałek Sejmu Marek Borowski nosi się. Nosi się z zamiarem opuszczenia SLD i poszukania czegoś wygodniejszego - tak przynajmniej dowodzi "Trybuna". I z miejsca oddaje głos Jerzemu Szmajdzińskiemu, który przestrzega... 16
 • Z życia opozycji 28 mar 2004 Jan Rokita na antenie Radia Zet zakrzyczał Andrzeja Leppera. Zaskoczył tym najsłynniejszego polskiego Mulata, który na okoliczność rozmowy z liderem Platformy Obywatelskiej przekopał się przez Platona, Arystotelesa i Barucha... 17
 • Fotoplastykon 28 mar 2004 Henryk Sawka www.przyssawka.pl 18
 • Sojusz Lewicy Dramatycznej 28 mar 2004 Nowa lewica będzie partią feministek, mniejszości seksualnych i wielbicieli miękkich narkotyków 20
 • Cafe Wprost - Nie będę grabarzem! 28 mar 2004 Czat z Tomaszem Nałęczem, wicemarszałkiem Sejmu 22
 • Homo lepperus 28 mar 2004 Samoobrona chce, by ci, którzy do tej pory byli na górze, błagali o darowanie życia 24
 • To ja, złodziej 28 mar 2004 7 mld zł kosztowała nas dotychczas kariera Leppera 26
 • Al-Kaida w Warszawie 28 mar 2004 Bronią biologiczną lub chemiczną zaatakują Polskę terroryści - uważa brytyjski wywiad. 28
 • Centrum chaosu kryzysowego 28 mar 2004 Zamiast budować system bezpieczeństwa, liczymy na to, że Pan Bóg nas ochroni 32
 • Para w krzyż 28 mar 2004 Miało być słońce, jest księżyc - stwierdził bp Tadeusz Pieronek po wyborze nowego szefa episkopatu 34
 • Rada na radę 28 mar 2004 SLD chce rozpędzić KRRiTV i powołać nową, złożoną wyłącznie z ludzi sojuszu i Samoobrony 36
 • Zabójcza dobroduszność 28 mar 2004 Nie tylko Kiszczak, ale także generałowie Jaruzelski i Siwicki są winni zbrodni w kopalni Wujek 37
 • Giełda i wektory 28 mar 2004 HossaŚwiat Panke zabójca Nie jesteśmy kanibalami - odpowiedział Helmut Panke, prezes zarządu BWM Group, na pytanie, czy przygotowywany przez jego koncern nowy samochód tzw. klasy kompaktowej nie będzie wypychać z rynku innych... 40
 • Kapitalistów księga wyjścia 28 mar 2004 Polskiemu przedsiębiorcy zostaje zaledwie co dwudziesta zarobiona przez niego złotówka! 42
 • Małe piwo 28 mar 2004 11 tysięcy miejsc pracy postanowił przenieść z Polski do Czech i Niemiec minister finansów Andrzej Raczko 46
 • Gaz bojowy 28 mar 2004 Gazprom ostrzy sobie zęby na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 48
 • Portal donikąd 28 mar 2004 Wirtualna Polska toczy realną wojnę 50
 • Kto da mniej 28 mar 2004 Tanio, taniej, Internet 52
 • Balcerowicz wprost - Rządy prawa 28 mar 2004 Praworządność to rozwój gospodarczy i wzrost inwestycji 54
 • Wrażliwość społeczna 28 mar 2004 Jesteśmy liberałami właśnie dlatego, że jesteśmy wrażliwi na ludzką nędzę 55
 • Supersam 28 mar 2004 Kieszonkowce Kiedyś wystarczyły nam zwykły notes i kalendarz. Później przyszedł czas notesów elektronicznych. Dzisiaj komputerom typu palmtop (z ang. wierzch dłoni) stawia się poważniejsze zadania. Komputery kieszonkowe... 56
 • Eutanazizm 28 mar 2004 Gdyby Jan Paweł II dostał się w ręce holenderskich lekarzy, mogliby oni uznać, że jako człowiek schorowany i pozbawiony bliskiej rodziny nie powinien dłużej żyć i się męczyć. Chyba że, jak jeden z tysięcy holenderskich emerytów, nosiłby przy sobie paszport życia. To wyraźne... 58
 • Narodowa międzynarodówka 28 mar 2004 Dziewiętnastu z dwudziestu znanych polskich piłkarzy za pieniądze zmieniłoby barwy narodowe 64
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Apetyt na strusie 28 mar 2004 Nie będę chował głowy w piasek i zaraz na wstępie zaskoczę Cię wyznaniem, że polubiłem strusia. I to gdzie? W Łodzi! Niemożliwe? A jednak! 68
 • Druga płeć - Rosyjska ruletka 28 mar 2004 Drodzy panowie, czy uważalibyście za normalne, gdyby któraś z waszych przełożonych klepała was po pupie? 69
 • Trzydziestu czterech niepokornych 28 mar 2004 W dupie mam to wszystko! - krzyczał Jarosław Iwaszkiewicz, przerażony listem 34 70
 • Know-how 28 mar 2004 Chemioterapia odchudzania Dieta Atkinsa, znana w Polsce jako dieta Kwaśniewskiego, pomaga schudnąć, ale działa podobnie jak stosowana w leczeniu chorych na raka chemioterapia - twierdzi dr John McDougall z amerykańskiego Physicians Committee... 74
 • Pies z głową 28 mar 2004 Psy rozumieją ludzi lepiej niż małpy 76
 • Choroba czystych rąk 28 mar 2004 Grypa w pierwszym roku życia zwiększa ryzyko alergii i astmy 80
 • Biżuteria ze zwłok 28 mar 2004 Z prochu powstałeś, w diament się obrócisz! Rusty VandenBiesen nie chciał zostać pochowany na cmentarzu ani spocząć w urnie, którą rodzina trzymałaby nad kominkiem. Wpadł na pomysł przekształcania ludzkich prochów w syntetyczne diamenty. 82
 • Bez granic 28 mar 2004 Prezydenci made in Poland Mamy szanse na zainstalowanie swoich ludzi w najważniejszych gabinetach współczesnego świata. Dziadowie Johna Kerry'ego, demokratycznego kandydata na prezydenta USA, mieszkali w Białej koło Prudnika oraz... 84
 • Nie pękajmy! 28 mar 2004 Osama bin Laden staje się ojcem chrzestnym europejskiej konstytucji 86
 • Witajcie w Monachium 28 mar 2004 Europejczycy głosują na terrorystów 88
 • Szlemik z kontrą 28 mar 2004 Naszą politykę zagraniczną można porównać do wysoko licytowanego brydża 92
 • 12 brunatnych gwiazd 28 mar 2004 Oddać władzę narodowym socjalistom - oto samobójczy sposób na falę europejskiego populizmu 94
 • Most nienawiści 28 mar 2004 Do Kosowa przemoc nie wróciła - była tu zawsze 97
 • Wierzę w Europę 28 mar 2004 "Większość mieszkańców wspólnoty postrzega Polskę jako wichrzyciela. Ciężko wam będzie zmienić ten wizerunek" - powiedział Günter Verheugen, komisarz Unii Europejskiej ds. rozszerzenia, odpowiadając na pytania dziennikarzy "Wprost" podczas spotkania w naszej redakcji. Poniżej... 98
 • Kim jest Kim 28 mar 2004 Kapitaliści sami sprzedadzą sznur, na którym się ich powiesi - twierdził Lenin. Aktual-ność tej tezy potwierdza północnokoreański dyktator Kim Dzong Il. 99
 • Menu 28 mar 2004 Świat Żywe kolory "Living Colour tkwił w naszych umysłach niczym kac" - tak wokalista Corey Glover uzasadnił reaktywację zespołu. Ta rockowa formacja powstała w połowie lat 80. z inicjatywy gitarzysty Vernona Reida. W karierze... 100
 • Kompleks Chiraca 28 mar 2004 Co czytają Europejczycy? 102
 • Allenowe gadanie 28 mar 2004 Steven Spielberg wepchnął Woody'ego Allena do filmowej rupieciarni 106
 • Nemo z ferajny 28 mar 2004 De Niro i Banderas wystąpią w nowych animowanych superprodukcjach 108
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 28 mar 2004 GEORGE MICHAEL Patience Gdy przed laty artysta zaśpiewał "I want your sex", pod wszystkimi szerokościami paniom zapłonęły hormony. Gdy kilka lat później został przyłapany w toalecie na figlowaniu w towarzystwie... 109
 • Sława i chała 28 mar 2004 Książki Sensacyjna nuda Zemścić się na Rosji i Rosjanach, odciąć się od rosyjskich korzeni chce warszawski notariusz Rański i dlatego nawiązuje kontakty z mafią. Motywacja nie wydaje się specjalnie wiarygodna, ale nie przekreśla... 110
 • Perły do lamusa? - Piękny paradoks 28 mar 2004 "Dróżnik" to poemat o życzliwości 111
 • Z grzędy zrzędy - Szewska pasja 28 mar 2004 1 marca w Teatrze Narodowym na oczach zgromadzonej gawiedzi aktor Gibson z wyjątkowym okrucieństwem zamęczył na śmierć mieszkańca Nazaretu, prowincjonalnej mieściny galilejskiej, posługując się prymitywnymi narzędziami, takimi jak młotek i gwoździe. 112
 • Organ Ludu 28 mar 2004 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 13 (78) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 22 marca 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Sukcesy w walce z terroryzmem Bohaterska kura wygrzebała bombę W Myszkowie pewna kura, grzebiąc na... 113
 • Megafony z misją 28 mar 2004 Program artystyczny nadawany przez kolejowe megafony został wzbogacony o audycje z pogranicza horrorów i powieści sensacyjnych 114