Balcerowicz wprost - Rządy prawa

Balcerowicz wprost - Rządy prawa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Praworządność to rozwój gospodarczy i wzrost inwestycji
W powszechnym odczuciu demokracja to zarówno wybieralność władz, jak i praworządność. Takie pojmowanie demokracji wynika z badań ankietowych: za jej główną słabość w naszym kraju ludzie uznają nierówność wobec prawa. W 2003 r. dwie trzecie respondentów uważało, że taka nierówność jest faktem. Z pracy sądów zadowolonych było tylko 20 proc. osób. Także wielu naukowców oraz publicystów głosi, że demokracja obejmuje - z definicji - i wybieralność władz, i praworządność. Jest to jednak ujęcie odbiegające od standardu nowoczesnych nauk społecznych, które - za austriackim ekonomistą Josephem Schumpeterem - demokrację definiują poprzez wybieralność władz w uczciwych i regularnie przeprowadzanych wyborach. Pozwala to dostrzec, że wybieralność władz i praworządność są historycznie i empirycznie rozdzielne. W dojrzałych państwach Zachodu najpierw ukształtowały się rządy prawa (konstytucyjny liberalizm) - głównie przez efektywne ograniczenia arbitralności władzy państwa - a potem następowało rozszerzenie prawa wyborczego. Z kolei w wielu niedawno zdemokratyzowanych państwach poziom praworządności jest niski, a w niektórych krajach, gdzie władze publiczne nie są wybierane w powszechnych wyborach (na przykład w Hongkongu), jest on wysoki. Zatem zarówno państwa o władzach wybieralnych, jak i niewybieralnych mogą się odznaczać różnym poziomem praworządności.

Prawo do wzrostu
Rozłączne pojmowanie demokracji - jako wybieralności władz oraz praworządności - pozwala badać bardzo ważny problem ich relatywnego znaczenia dla rozmaitych sfer życia społeczeństwa, szczególnie dla tempa długofalowego rozwoju gospodarki. Prowadzone od kilkunastu lat badania wskazują, że sama wybieralność władz nie ma statystycznie uchwytnego wpływu na to tempo, natomiast poziom praworządności - ma. Amerykański ekonomista Robert J. Barro oszacował, że wzrost tego poziomu o jeden punkt (w skali 0-6 punktów) podnosi roczne tempo wzrostu gospodarczego o 0,2 punktu procentowego. Jest to tylko wpływ bezpośredni, który pomija m.in. pozytywne oddziaływanie praworządności na skalę inwestycji. Warto dodać, że według tego samego autora, podniesienie wydatków na funkcjonowanie państwa o 10 proc. obniża roczne tempo długofalowego wzrostu gospodarki aż o 1,6 punktu procentowego! Zatem rozdęte państwo oznacza biedne społeczeństwo.
Rozłączne traktowanie pojęć demokracji i praworządności pozwala też badać zależność między wybieralnością władz a poziomem rządów prawa. Innymi słowy, czy demokracja (w porównaniu z jej brakiem) sprzyja praworządności. Tym zagadnieniem zajmował się m.in. amerykański ekonomista Mancur Olson, dochodząc do wniosku, że taki pozytywny związek istnieje.

Prawo małych i wielkich
Cóż to jest jednak owa praworządność? Trwająca od wieków debata na ten temat do tej pory się nie zakończyła. To stan typowy dla wielkich idei, do których należy m.in. pojęcie wolności. Z praworządnością i wolnością jest podobnie jak ze zdrowiem: wiemy, że nie ma zdrowia idealnego, ale wiemy też, że nie każda choroba oznacza utratę zdrowia. Nie traci się go z powodu kataru, tego samego nie da się jednak powiedzieć o AIDS. Filozofowie oraz teoretycy państwa i prawa starają się zdefiniować ideę rządów prawa przez określenie warunków, których zaistnienie z osobna jest niezbędne i - w sumie - wystarczające do tego, by móc powiedzieć, kiedy ów ideał jest realizowany. O żywotności debaty świadczy to, że w pierwszym numerze czasopisma "Law and Philosophy" z 2004 r. Andrei Marmor usiłuje zdefiniować owe warunki praworządności. Wymienia następujące:
 • państwo musi rządzić poprzez prawo, co m.in. oznacza, że rządzący nie uciekają się do innych środków, na przykład wykorzystywania służb specjalnych w walce politycznej;
 • prawo powinno móc wpływać w pewien zamierzony sposób na ludzkie zachowanie - musi mieć zatem odpowiednio duży zasięg podmiotowy i powinno być znane osobom, których działania ma kształtować (musi więc być ogłoszone); nie powinno działać wstecz (nie da się wpływać na przeszłe zachowania), być wzajemnie sprzeczne, domagać się od ludzi czynów niemożliwych do wykonania i zmieniać się zbyt często.

Co szczególnie interesujące, autor pokazuje, że nie zawsze jest wskazane spełnienie niektórych warunków w stopniu maksymalnym. Gdyby na przykład z całą mocą ogłoszono, że ofiara napadu, która zabije w obronie własnej napastnika, będzie zwolniona z kary, zwiększyłoby to zapewne liczbę przekroczeń granic obrony koniecznej.
Do wspomnianych warunków należy z pewnością dodać ideał trzeci, a mianowicie równości ludzi wobec prawa. Historycznie rzecz biorąc, chodziło o to, aby władcy nie stali ponad prawem. Jeszcze dziś w wielu krajach udział we władzy politycznej zapewnia de facto uprzywilejowane traktowanie przez wymiar sprawiedliwości. Warto pamiętać, że stosunkowo niedawno - w skali historycznej - mieliśmy w Polsce prawo stanowe, które różnicowało sytuację prawną szlachty, mieszczan i chłopów, a niewolnictwo na południu USA zniesiono dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Takiego różnicowania prawa współcześnie się nie toleruje (z wyjątkiem prawnej dyskryminacji kobiet w krajach ortodoksyjnego islamu). Ale na tym sprawa się nie kończy. Równości w prawie stanowionym może towarzyszyć skrajna nierówność w jego egzekwowaniu. Tak się dzieje na przykład wtedy, gdy sądy - nawet niezawisłe - działają niewydolnie. Uderza to w ludzi biedniejszych i małe przedsiębiorstwa; bogaci i wielkie organizacje lepiej sobie radzą w takiej sytuacji. Mamy tu analogię do inflacji - ona również dotyka głównie biednych i małych.

Prawo i bezprawie
W filozofii prawa toczy się spór o to, czy ideę praworządności można sensownie określić, pomijając treść prawa, a ograniczając się do wymienionych warunków formalnych, czy też dodatkowo powinna ona spełniać określone warunki w zakresie treści prawa. Nie wchodząc głębiej w ten spór, należy zauważyć, że owe warunki formalne są bardzo ważne dla ludzi, a więc w żadnej mierze nie należy ich lekceważyć, przeciwnie - trzeba dążyć do tego, by były spełnione. Mimo to praworządność formalna nie wystarczy, aby móc sensownie mówić o rządach prawa. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy z zachowaniem wszelkich formalnych wymagań władze okupacyjne ogłaszają i stosują przepisy, na mocy których po każdym zamachu na okupanta określona liczba losowo wybranych ludzi będzie rozstrzelana. Nie sposób mówić w tym wypadku o rządach prawa. Zakładają więc one, że oprócz spełnienia ważnych warunków formalnych normy prawne muszą zawierać pewne niezbędne minimum praw jednostki.
Więcej możesz przeczytać w 13/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 13/2004 (1113)

 • Dodatek turystyczny "Polska na wczasy"28 mar 2004"Polak powinien odpoczywać w Polsce, bo cudzoziemcom daje odczuć, że nie ceni własnego kraju" - mówił marszałek Józef Piłsudski.1
 • Na stronie - Paszport życia28 mar 2004Żyje się tylko raz, lecz umiera się co najmniej dwa razy, decydując się na śmierć na receptę.5
 • Skaner28 mar 2004Najlepsi menedżerowie 2003 Andrzej Budziński prezes Rolimpex SA Trudno o produkty mniej trendy niż elewatory czy nasiona, ale Budziński udowadnia, że na wszystkim można zarobić. - W 2003 r. zysk zwiększyliśmy dwukrotnie. Akcjonariusze na...8
 • Sawka28 mar 20049
 • Dossier28 mar 2004LUDWIK DORN szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Leszek Miller jest politycznym zombi Program I Polskiego Radia ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI prezydent RP Sprawa Europejskiego Forum Gospodarczego jest bardzo przesadzona, bo przyjedzie...9
 • Licznik28 mar 20040 pytań i interpelacji zgłosił Marek Pol podczas obrad Sejmu 23 lata miał Marek Pol, gdy wstąpił do PZPR 74,5 m2 ma mieszkanie Marka Pola 150 m2 ma jego dom 192 cm mierzy minister infrastruktury 207 km autostrad wybudował Marek Pol 235 m...10
 • Kadry28 mar 200411
 • Nałęcz - Otchłań populizmu28 mar 2004Masowy napływ obywateli pod sztandary populizmu może zahamować tylko zreformowana lewica14
 • Playback28 mar 200415
 • M&M28 mar 2004O PROGRAMIE SAMOOBRONY15
 • Poczta28 mar 2004Listy od czytelników15
 • Z życia koalicji28 mar 2004Marszałek Sejmu Marek Borowski nosi się. Nosi się z zamiarem opuszczenia SLD i poszukania czegoś wygodniejszego - tak przynajmniej dowodzi "Trybuna". I z miejsca oddaje głos Jerzemu Szmajdzińskiemu, który przestrzega...16
 • Z życia opozycji28 mar 2004Jan Rokita na antenie Radia Zet zakrzyczał Andrzeja Leppera. Zaskoczył tym najsłynniejszego polskiego Mulata, który na okoliczność rozmowy z liderem Platformy Obywatelskiej przekopał się przez Platona, Arystotelesa i Barucha...17
 • Fotoplastykon28 mar 2004Henryk Sawka www.przyssawka.pl18
 • Sojusz Lewicy Dramatycznej28 mar 2004Nowa lewica będzie partią feministek, mniejszości seksualnych i wielbicieli miękkich narkotyków20
 • Cafe Wprost - Nie będę grabarzem!28 mar 2004Czat z Tomaszem Nałęczem, wicemarszałkiem Sejmu22
 • Homo lepperus28 mar 2004Samoobrona chce, by ci, którzy do tej pory byli na górze, błagali o darowanie życia24
 • To ja, złodziej28 mar 20047 mld zł kosztowała nas dotychczas kariera Leppera26
 • Al-Kaida w Warszawie28 mar 2004Bronią biologiczną lub chemiczną zaatakują Polskę terroryści - uważa brytyjski wywiad.28
 • Centrum chaosu kryzysowego28 mar 2004Zamiast budować system bezpieczeństwa, liczymy na to, że Pan Bóg nas ochroni32
 • Para w krzyż28 mar 2004Miało być słońce, jest księżyc - stwierdził bp Tadeusz Pieronek po wyborze nowego szefa episkopatu34
 • Rada na radę28 mar 2004SLD chce rozpędzić KRRiTV i powołać nową, złożoną wyłącznie z ludzi sojuszu i Samoobrony36
 • Zabójcza dobroduszność28 mar 2004Nie tylko Kiszczak, ale także generałowie Jaruzelski i Siwicki są winni zbrodni w kopalni Wujek37
 • Giełda i wektory28 mar 2004HossaŚwiat Panke zabójca Nie jesteśmy kanibalami - odpowiedział Helmut Panke, prezes zarządu BWM Group, na pytanie, czy przygotowywany przez jego koncern nowy samochód tzw. klasy kompaktowej nie będzie wypychać z rynku innych...40
 • Kapitalistów księga wyjścia28 mar 2004Polskiemu przedsiębiorcy zostaje zaledwie co dwudziesta zarobiona przez niego złotówka!42
 • Małe piwo28 mar 200411 tysięcy miejsc pracy postanowił przenieść z Polski do Czech i Niemiec minister finansów Andrzej Raczko46
 • Gaz bojowy28 mar 2004Gazprom ostrzy sobie zęby na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo48
 • Portal donikąd28 mar 2004Wirtualna Polska toczy realną wojnę50
 • Kto da mniej28 mar 2004Tanio, taniej, Internet52
 • Balcerowicz wprost - Rządy prawa28 mar 2004Praworządność to rozwój gospodarczy i wzrost inwestycji54
 • Wrażliwość społeczna28 mar 2004Jesteśmy liberałami właśnie dlatego, że jesteśmy wrażliwi na ludzką nędzę55
 • Supersam28 mar 2004Kieszonkowce Kiedyś wystarczyły nam zwykły notes i kalendarz. Później przyszedł czas notesów elektronicznych. Dzisiaj komputerom typu palmtop (z ang. wierzch dłoni) stawia się poważniejsze zadania. Komputery kieszonkowe...56
 • Eutanazizm28 mar 2004Gdyby Jan Paweł II dostał się w ręce holenderskich lekarzy, mogliby oni uznać, że jako człowiek schorowany i pozbawiony bliskiej rodziny nie powinien dłużej żyć i się męczyć. Chyba że, jak jeden z tysięcy holenderskich emerytów, nosiłby przy sobie...58
 • Narodowa międzynarodówka28 mar 2004Dziewiętnastu z dwudziestu znanych polskich piłkarzy za pieniądze zmieniłoby barwy narodowe64
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Apetyt na strusie28 mar 2004Nie będę chował głowy w piasek i zaraz na wstępie zaskoczę Cię wyznaniem, że polubiłem strusia. I to gdzie? W Łodzi! Niemożliwe? A jednak!68
 • Druga płeć - Rosyjska ruletka28 mar 2004Drodzy panowie, czy uważalibyście za normalne, gdyby któraś z waszych przełożonych klepała was po pupie?69
 • Trzydziestu czterech niepokornych28 mar 2004W dupie mam to wszystko! - krzyczał Jarosław Iwaszkiewicz, przerażony listem 3470
 • Know-how28 mar 2004Chemioterapia odchudzania Dieta Atkinsa, znana w Polsce jako dieta Kwaśniewskiego, pomaga schudnąć, ale działa podobnie jak stosowana w leczeniu chorych na raka chemioterapia - twierdzi dr John McDougall z amerykańskiego Physicians Committee...74
 • Pies z głową28 mar 2004Psy rozumieją ludzi lepiej niż małpy76
 • Choroba czystych rąk28 mar 2004Grypa w pierwszym roku życia zwiększa ryzyko alergii i astmy80
 • Biżuteria ze zwłok28 mar 2004Z prochu powstałeś, w diament się obrócisz! Rusty VandenBiesen nie chciał zostać pochowany na cmentarzu ani spocząć w urnie, którą rodzina trzymałaby nad kominkiem. Wpadł na pomysł przekształcania ludzkich prochów w syntetyczne diamenty.82
 • Bez granic28 mar 2004Prezydenci made in Poland Mamy szanse na zainstalowanie swoich ludzi w najważniejszych gabinetach współczesnego świata. Dziadowie Johna Kerry'ego, demokratycznego kandydata na prezydenta USA, mieszkali w Białej koło Prudnika oraz...84
 • Nie pękajmy!28 mar 2004Osama bin Laden staje się ojcem chrzestnym europejskiej konstytucji86
 • Witajcie w Monachium28 mar 2004Europejczycy głosują na terrorystów88
 • Szlemik z kontrą28 mar 2004Naszą politykę zagraniczną można porównać do wysoko licytowanego brydża92
 • 12 brunatnych gwiazd28 mar 2004Oddać władzę narodowym socjalistom - oto samobójczy sposób na falę europejskiego populizmu94
 • Most nienawiści28 mar 2004Do Kosowa przemoc nie wróciła - była tu zawsze97
 • Wierzę w Europę28 mar 2004"Większość mieszkańców wspólnoty postrzega Polskę jako wichrzyciela. Ciężko wam będzie zmienić ten wizerunek" - powiedział Günter Verheugen, komisarz Unii Europejskiej ds. rozszerzenia, odpowiadając na pytania dziennikarzy "Wprost" podczas...98
 • Kim jest Kim28 mar 2004Kapitaliści sami sprzedadzą sznur, na którym się ich powiesi - twierdził Lenin. Aktual-ność tej tezy potwierdza północnokoreański dyktator Kim Dzong Il.99
 • Menu28 mar 2004Świat Żywe kolory "Living Colour tkwił w naszych umysłach niczym kac" - tak wokalista Corey Glover uzasadnił reaktywację zespołu. Ta rockowa formacja powstała w połowie lat 80. z inicjatywy gitarzysty Vernona Reida. W karierze...100
 • Kompleks Chiraca28 mar 2004Co czytają Europejczycy?102
 • Allenowe gadanie28 mar 2004Steven Spielberg wepchnął Woody'ego Allena do filmowej rupieciarni106
 • Nemo z ferajny28 mar 2004De Niro i Banderas wystąpią w nowych animowanych superprodukcjach108
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego28 mar 2004GEORGE MICHAEL Patience Gdy przed laty artysta zaśpiewał "I want your sex", pod wszystkimi szerokościami paniom zapłonęły hormony. Gdy kilka lat później został przyłapany w toalecie na figlowaniu w towarzystwie...109
 • Sława i chała28 mar 2004Książki Sensacyjna nuda Zemścić się na Rosji i Rosjanach, odciąć się od rosyjskich korzeni chce warszawski notariusz Rański i dlatego nawiązuje kontakty z mafią. Motywacja nie wydaje się specjalnie wiarygodna, ale nie przekreśla...110
 • Perły do lamusa? - Piękny paradoks28 mar 2004"Dróżnik" to poemat o życzliwości111
 • Z grzędy zrzędy - Szewska pasja28 mar 20041 marca w Teatrze Narodowym na oczach zgromadzonej gawiedzi aktor Gibson z wyjątkowym okrucieństwem zamęczył na śmierć mieszkańca Nazaretu, prowincjonalnej mieściny galilejskiej, posługując się prymitywnymi narzędziami, takimi jak młotek i gwoździe.112
 • Organ Ludu28 mar 2004TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 13 (78) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 22 marca 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Sukcesy w walce z terroryzmem Bohaterska kura wygrzebała bombę W Myszkowie pewna kura, grzebiąc na...113
 • Megafony z misją28 mar 2004Program artystyczny nadawany przez kolejowe megafony został wzbogacony o audycje z pogranicza horrorów i powieści sensacyjnych114