Bzdura lex, sed lex

Bzdura lex, sed lex

Dodano:   /  Zmieniono: 
Dobre prawo musi być proste, trwałe, niezmienne i powszechnie przestrzegane Około miliona złotych rocznie wydajemy na jednego parlamentarzystę. Za takie pieniądze moglibyśmy od każdego posła i senatora oraz parlamentu in corpore oczekiwać porządnej pracy, czyli stanowienia dobrego prawa. Niestety, od momentu utworzenia w 1997 r. Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło do niego 398 skarg na niezgodność uchwalonych ustaw z konstytucją. Tylko w tym roku (do 21 kwietnia) Trybunał rozpoznał 23 takie sprawy, w 17 wypadkach przyznając rację skarżącym. To ponad 70 proc. rozpatrywanych spraw - mniej więcej tyle, ile w wypadku skarg na brakoróbstwo pracowników budowlanych w najgorszym okresie PRL.
W kilku wypadkach (ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i biopaliwach) błędy legislacyjne oznaczają setki milionów złotych dodatkowych kosztów dla skarbu państwa i gospodarki. To jednak nikomu specjalnie humoru nie psuje. Rzeczpospolita jest bogata, więc za partactwo rządu, prezydenta, posłów, senatorów i pseudoekspertów zapłaci. Przygotowanie każdej ustawy kosztuje więcej, niż się powszechnie sądzi, a najwięcej kosztuje prawny bubel. Poza nakładami na utrzymanie Sejmu i Senatu (0,5 mld zł rocznie plus 100 mln zł na organizacj ę wyborów) są to wynagrodzenia pracowników administracji rządowej, a także urzędników niższego szczebla, którzy - teoretycznie - wykonywanie owego prawa mają kontrolować. Przypomnijmy, że - nie bez związku z ustawodawczym szaleństwem - w ciągu ostatnich dziesięciu lat podwoiła się liczba zatrudnionych w administracji publicznej.

PARAGRAF 22
Trybunał Konstytucyjny wypowiada się jedynie na temat zgodności ustaw z konstytucją. Nie ma możliwości niezależnej oceny jakości prawa. Jest oczywiste, że każda ustawa sprzeczna z ustawą zasadniczą jest zła. Ale - co cierpliwie przed rokiem tłumaczył posłom prezes TK prof. Marek Safjan - "nie każde złe prawo jest prawem niekonstytucyjnym. Może się zdarzyć tak, że złe prawo jest konstytucyjne i nadal funkcjonuje". Klasycznym przykładem takiego nonsensownego prawa była tzw. ustawa 203 - niewykonalna, bo nie precyzująca, skąd mają pochodzić środki na podwyżki płac dla pielęgniarek. Analizując ją, trybunał znalazł się w sytuacji znanej jako paragraf 22. Ze względu na wprowadzenie zagrożenia bankructwem szpitali nie mógł jej uznać za zgodną z konstytucją. Uznanie jej za niezgodną naruszałoby jednak art. 2 ustawy zasadniczej, nakazujący respektowanie zasady zaufania do państwa prawa, a wśród pielęgniarek, którym by podwyżkę przyznano, a potem odebrano, takie zaufanie raczej by nie wzrosło. Dlatego trybunał wydał wyrok salomonowy: ustawy nie zakwestionował, ale uznał ją za złą, licząc na to, iż Sejm wprowadzi istotne poprawki. Nowelizacji trybunał się jednak nie doczekał, podobnie jak pielęgniarki nie doczekały się wypłat obiecanych podwyżek. Innym rodzajem złego prawa są ustawy "pisane na zamówienie", czyli takie, w których pod pretekstem "ochrony interesu narodowego" forsuje się rozwiązania korzystne dla konkretnych podmiotów gospodarczych. Obok przykładów ewidentnie kryminalnych - jak nowele ustawy o mediach i o opodatkowaniu automatów do gier losowych - mamy tu osławioną ustawę o biopaliwach, w wypadku której lobbing być może mieścił się w granicach prawa, ale był bardzo agresywny i oparty na rozpowszechnianiu fałszywych informacji. W końcu okazało się jednak, że straty w akcji przerabiania samochodów na smażalnie placków kartoflanych poniosą nie tylko właściciele aut, lecz także ci, którzy przed uprawomocnieniem się ustawy zainwestowali w zakłady tłuszczowe oraz fabryki produkujące eter i spirytus odwodniony.

BIEGUNKA NA TAŚMOCIĄGU
Przepis na dobre prawo jest powszechnie znany: musi być go niedużo, musi być proste, trwałe i niezmienne oraz powszechnie przestrzegane, w tym przede wszystkim przez organy państwa. Często podkreśla się także, że musi być wprowadzane z odpowiednim vacatio legis, aby - jak mawiał prof. Tadeusz Zieliński - "mogło się zakotwiczyć w świadomości społecznej". Zasada, iż nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności za jego łamanie, traci bowiem sens, gdy prawa tworzy się tyle, że najt ęższe prawnicze głowy nie są w stanie go poznać. A o skali zjawiska określanego mianem biegunki legislacyjnej lub taśmociągu ustawodawczego najlepiej świadczą liczby. W roku 2002 Sejm uchwalił 213 ustaw, w ubiegłym 227, a w bieżącym (do 14 kwietnia, czyli w ciągu 71 dni roboczych) 98. Osiągnął zatem stachanowską wydajność 1,4 ustawy dziennie, obalając przy okazji marksowską tezę, iż ilość przechodzi w jakość. Co więcej, ustawy stają się coraz bardziej skomplikowane. O ile na początku lat 90. przeciętny akt zamieszczony w "Dzienniku Ustaw" miał dwie strony, o tyle obecnie liczy stron dziesięć (średnio co pięć minut drukowana jest jedna strona "Dziennika"). Najczęściej jest przy tym sprzeczny nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, ale także z innymi przepisami. To powoduje, że na konieczność nowelizacji prawa wskazuje się często już w momencie jego wydrukowania. Nic też dziwnego, że prawie 70 proc. ustaw stanowią nowele. Ustawa o podatku dochodowym, której tekst jednolity ogłoszono w 2000 r., była do końca roku ubiegłego nowelizowana 35 razy (jedna nowela miesięcznie). Posłowie krytykowani, że uchwalają złe prawo, tłumaczą, iż czynią tak z pośpiechu. Gdy jednak pyta się ich, dlaczego popadają w taki biegunkowy pośpiech i po co tworzą aż tyle prawa, odpowiadają, że "przecież w większości są to oczywistości". To, że jest to wytłumaczenie samowywrotne, bo skoro coś jest oczywiste, nie musi przybierać zapisu sformalizowanego prawa, nie przychodzi im do głowy.

SEJM BRAKOROBÓW
Czy można się dziwić, że według badań Pentora tylko 6 proc. Polaków pozytywnie ocenia funkcjonowanie Sejmu (jeszcze przed rokiem było ich 17 proc.)? Wpełni uzasadnia to postulat skrócenia jego kadencji. Tyle że jest to postulat nierealistyczny, gdyż trudno przypuszczać, że posłowie, którzy będą mieli trudności ze znalezieniem jakiegokolwiek zajęcia, dobrowolnie zrezygnują z otrzymywania co miesiąc pensji w wysokości 8980 zł brutto, diet w wysokości 2245 zł (z tego 2100 zł wolne od podatku) oraz 9320 zł ryczałtu na prowadzenie biura poselskiego (praktycznie rzecz biorąc, są to pieniądze, z których nie trzeba się rozliczać). Zresztą, kto da nam gwarancję, iż nowy parlament będzie lepszy?


SIEDEMNAŚCIE RAZY NIE
W tym roku Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z konstytucją:
 1. podstawowych przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 2. kilku przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu uproszczonym
 3. art. 769 kodeksu postępowania cywilnego dotyczącego odpowiedzialności odszkodowawczej komornika
 4. kilku przypisów ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarą represji wojennych
 5. kilku przepisów prawa o adwokaturze oraz przepisów ustawy o radcach prawnych dotyczących naboru na aplikacje adwokackie
 6. kilku przepisów ustawy nowelizującej kodeks pracy
 7. art. 17 ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w policji
 8. art. 414 par. 2 kodeksu handlowego z 1937 r.
 9. art. 6 dekretu o likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy
 10. kilku przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 11. art. 2 i art. 9 ustawy z 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
 12. kolejnych przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 13. kolejnych przepisów ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 14. następnych przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 15. kilku przepisów ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 16. kilku przepisów ustawy z 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych
 17. art. 2 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego


Więcej możesz przeczytać w 27/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 27/2004 (1127)

 • Wprost od czytelników4 lip 2004KOMPLEKS KOTAŃSKIEGO W związku z artykułem "Kompleks Kotańskiego" (nr 25) chciałyśmy poinformować, że prawie 60 proc. pacjentów Monaru jest trwale zaleczonych, czego przykładem są ruchy neofitów, grupy wsparcia...3
 • Na stronie - Shrek na prezydenta!4 lip 2004Shrek idealnie wpisuje się w naszą wirtualną polityczną rzeczywistość Należy wymagać tego, co można otrzymać (...). Będziesz miał swój zachód słońca. Zarządzę go. Lecz zaczekam w mądrości rządzenia, aż warunki będą przychylne. - Kiedy to będzie?...3
 • Skaner4 lip 2004Rzeczpospolita mniejszościowa Jakieś trzydzieści sekund po powołaniu rząd Marka Belki przegrał swoje pierwsze głosowanie. Przykłady rządów mniejszościowych pokazują jednak, że dogorywają one długo, a ich upadki bywają...8
 • Dossier4 lip 2004KRZYSZTOF JANIK przewodniczący SLD Ja staram się schudnąć, ale robię to dla dobra lewicy Program III Polskiego Radia JANUSZ LEWANDOWSKI poseł do Parlamentu Europejskiego Jestem wyjątkowo źle zorientowany od strony formalnej, kim ja...9
 • Sawka4 lip 200410
 • Kadry4 lip 2004Homofobia politycza11
 • Licznik4 lip 20041 słynny Grzegorznosi nazwisko Lato 2 litry wodydziennie powinno się wypijać latem 3 litry lodówzjada latem przeciętny Polak 3 godziny i 10 minutspędza średnio Polak latem przed telewizorem 17,5 °Cwynosi średnia temperatura w...11
 • Playback4 lip 200413
 • M&M4 lip 2004 JESIENNA WERYFIKACJA Rząd ma zapowiedziane, że gdy do jesieni nie zdoła mafii w partię i kraju w raj zamienić, to nie będzie litości, Sejm groźny jak smok Zostawi go za karę by powtarzał rok.13
 • Ryba po polsku - Uboga, licha stajenka cicha4 lip 2004Powiózł Kwach wałacha, powiozą i Kwacha Dziwnymi drogami krąża ludzkie myśli. Teraz, kiedy jest mowa o kopaniu, wszyscy myślą o piłce nożnej. A ja o stajni. W związku z poszerzeniem bazy społecznej rzadu Marka Belki o Borowskiego i Jagielińskiego...15
 • Z życia koalicji4 lip 2004JUŻ WIEMY, CZEMU ZAWDZIĘCZAMY tak fenomenalne sukcesy na szczycie w Brukseli. Zyskaliśmy tak wiele, bo nasz wybitny premier poliglota z "frere Jacques'em" - jak sam o nim mówił w "Rzeczpospolitej" - parlał po...16
 • Z życia opozycji4 lip 2004ROZMOWA DWÓCH STARSZYCH PANÓW podsłuchana w aptece. Pierwszy zachwala program "Rozmowy w toku", dzięki któremu dowiedział się, dlaczego w Polsce jest źle. A dlatego, że politycy to złodzieje i przestępcy. Nie...17
 • Fotoplastykon4 lip 2004Henryk Sawka www.przyssawka.pl18
 • Biznespospolita4 lip 2004Jesteśmy biedni, bo chcemy być biedni Leszek Miller, Andrzej Raczko czy Grzegorz Kołodko powinni po reinkarnacji powrócić jako prywatni przedsiębiorcy. I powinni wystartować w biznesie od zera. Po co? Bo jak głosi filozofia Wschodu, wszystko,...20
 • Bzdura lex, sed lex4 lip 2004Dobre prawo musi być proste, trwałe, niezmienne i powszechnie przestrzegane Około miliona złotych rocznie wydajemy na jednego parlamentarzystę. Za takie pieniądze moglibyśmy od każdego posła i senatora oraz parlamentu in corpore oczekiwać...24
 • Aleksander Jelcyn4 lip 2004Kwaśniewskiego czeka jeszcze jeden awans - na nadprezydenta Aleksander Kwaśniewski idzie w ślady Borysa Jelcyna. Tamten zabezpieczył przyszłość swoją i swojej rodziny, kreując na premiera mało znaczącego polityka Władimira Putina. Potem premier...28
 • St. Pauli w Warszawie4 lip 2004W Polsce powstaną dzielnice czerwonych latarni - chce tego i lewica, i prawica Trzeba otworzyć legalne domy publiczne, bo inaczej będziemy skazani na patologię - pisali znani publicyści. Kilkakrotnie sprawą utworzenia legalnych domów publicznych...30
 • Nałęcz - Wiek XVIII: reaktywacja4 lip 2004LPR i i Samoobrona wskrzeszają upiory polskiej polityki Kiedy historyk obserwuje zachowania liderów Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony, wraca myślami do najciemniejszych czasów XVIII-wiecznej polskiej anarchii. Widzi kopiowanie zarówno celów, jak...34
 • Poczta4 lip 2004SPROSTOWANIE W notatce "Adama nie ma w domu" (nr 24) pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące Adama Michnika i procesu cywilnego, którego przedmiotem jest publikacja "Gazety Wyborczej" z 31 października 2001 r....34
 • Giełda4 lip 2004Hossa Świat Rosjanom lżej Prawie o 30 proc. rosyjska Duma obniżyła wysokość podatku socjalnego - najważniejszego obciążenia podatkowego rosyjskich przedsiębiorstw i ich pracowników. Osoby, które zarabiają miesięcznie...36
 • Ceny strachu4 lip 2004Unia z żołądkiem: zyskujemy czy tracimy? Chłopi, zwiększajcie produkcję, bo takie eldorado jak po 1 maja 2004 r. drugi raz prędko wam się nie przydarzy" - powinni głosić od kilku lat polscy politycy, jeżdżąc od wsi do wsi. Politycy (Andrzej...39
 • Europrzekleństwo4 lip 2004Francja i Niemcy niszczą wspólną europejską walutę Przewiduję poważne problemy w eurolandzie. Szwedzi zorientowali się, co się święci, i nie zaakceptowali euro, pozostając przy swojej koronie - powiedział "Wprost" na początku kwietnia tego roku...42
 • Honorowy dług Rzeczypospolitej4 lip 2004Zabużanom należą się odszkodowania! Wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu potwierdził opinię "Wprost" Dwieście tysięcy osób - repatrianci zza Buga i ich spadkobiercy - ma prawo do odszkodowań za majątki utracone w wyniku zmiany granic w...46
 • Balcerowicz Wprost - Wskaźniki i odczucia4 lip 2004W nowych krajach UE nierówności w dochodach mieszkańców są mniejsze niż wśród obywateli piętnastki! Politycy od lat bombardują nas propagandą narodowej klęski, dzięki której chcieliby dojść do władzy oraz siebie (i nas) urządzić. Są też...48
 • 2 x 2 = 4 - Autodestrukcja4 lip 2004Państwo to dla Polaków instytucja, z którą trzeba walczyć Moi Szanowni Czytelnicy doskonale wiedzą, że tytuł tego tekstu nie ma nic wspólnego z niszczeniem samochodów. Chodzi o sprawy znacznie poważniejsze. Wystarczy nawet dośćpobie żnie...49
 • Supersam4 lip 2004WPROST ZA PRZEWODNIKA Certyfikat "Wprost" to nagroda przyznawana przez naszą redakcję rozwiązaniom, produktom lub instytucjom, które uznajemy za nowoczesne, sprawdzone i warte polecenia. Wyboru laureatów dokonujemy na...50
 • Gięcie kobiet4 lip 2004Wulgaryzmy nie są zagrożeniem dla Języka i kultury - większym zagrożeniem jest brak sensu w wypowiedziach Znana aktorka, arystokratka rzucająca "kurwą" Beata Tyszkiewicz udowodnił a w programie TVN "Mamy cię", że współczesny język polski żyje i...52
 • Paryż w Londynie4 lip 2004Sukces Anglosasów w świecie mody zbudowano na wielokulturowości Londynu i Nowego Jorku Londyn, który wykształcił projektantów tej miary, co John Galliano, Aleksander McQueen czy Stella McCartney, nie może być cieniem Paryża. Wświecie mody tę...56
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Wdzięczna smaczliwka4 lip 2004Drogi Przyjacielu! Trzymam oto w dłoni krągłą zieloną smaczliwkę wdzięczną. Pod mocną skórką kryje się cudowny miąższ o maślanej konsystencji i łagodnym smaku z wyraźną nutą orzechów laskowych. Owoc ten bardziej jest znany jako awokado, choć ja...60
 • Barok na talerzu4 lip 2004Kuchnia fusion to eklektyzm znany z innych dziedzin, na przykład z architektury Kaczka w sosie ostrygowym z bazylią i pierś kurczaka nadziewana krabem w sosie curry. Takie są typowe dania kuchni fusion. Już kilkanaście restauracji, szczególnie w...61
 • Delfin w krawacie4 lip 2004Homer, Marco Polo, i Jacques Cousteau zachęcają do wakacji w Chorwacji Odyseusz, po tym jak jego statek wpadł na mieliznę, spotkał nimfę Kalipso i na jakiś czas został w jej jaskini. Nie mógł się uwolnić spod uroku kochanki i miejsca. Gdzie leży...64
 • Druga płeć - śmiertelna pułapka4 lip 2004Morderczyni nie wystarcza już sama zbrodnia. Chce, by świat się dowiedział, że i kobieta potrafi być potworem Dla kota zabawa, dla myszy śmierć. Tak można by w skrócie określić klimat kryminalnych powieści szwedzkiego pisarza Henninga Mankella....65
 • Ostatni skok pierwszego ułana1 lip 2017, 14:10Dlaczego zabił się Wieniawa-Długoszowski? Mogło być tuż po godzinie dziewiątej, gdy nowojorski taksówkarz czekający 1 lipca 1942 r. na klienta przy Riverside Drive, zatrzymał wzrok na tarasie piętra domu naprzeciwko.66
 • Know-how4 lip 2004Spis bocianów 10 lipca rozpoczyna się międzynarodowy spis bociana białego (www.bociany.pl/spis). W Polsce mieszka więcej niż jedna czwarta światowej populacji tych ptaków, czyli około 45 tys. par w wieku rozrodczym. Liczba...70
 • Bakterie seksu4 lip 2004Chlamydie masowo przenoszone drogą płciową grożą bezpłodnością i reumatyzmem Chlamydie coraz częściej śpią z nami. Z najnowszych badań wynika, że tymi bakteriami jest zakażonych już 10 proc. mieszkańców krajów rozwiniętych. Najczęściej są to...72
 • Słońce na zdrowie4 lip 2004Opalanie się chroni przed rakiem i zawałem serca! Unikanie słońca jest szkodliwe! Korzyści zdrowotne wynikające z rozsądnego wystawiania skóry na działanie promieni słonecznych znacznie przewyższają ryzyko zachorowania na czerniaka i powstania...76
 • Poszukiwacze zaginionej fortuny4 lip 2004Łowcy skarbów notowani na Wall Street! Największy w Polsce skarb sprzed stuleci odkryto w Środzie Śląskiej w 1988 r. Poszukiwacze kosztowności wykopali wtedy kilka tysięcy złotych monet i klejnotów, które były zastawem pod pożyczkę zaciągniętą...78
 • Bez granic4 lip 2004Zabezpieczyć NATO Ponad 23 tys. policjantów, myśliwce F-16 i samoloty AWACS pilnują uczestników szczytu NATO odbywającego się w Stambule. Miejsce obrad jest całkowicie zamknięte dla ruchu - oddziela je od centrum miasta...80
 • Harry Clinton4 lip 2004Jak były prezydent USA zarobił na nostalgii Nie miałem romansu z tą kobietą, Miss Lewinsky - tak brzmi bodaj najsłynniejsza wypowiedź Billa Clintona, byłego prezydenta USA. "To chyba najbardziej lapidarny opis beztroskiej, bogatej Ameryki, która...82
 • Ziemia niczyja4 lip 2004Ani politycy, ani obywatele Iraku nie są jeszcze gotowi do wyborów Czerwiec był dla Iraku miesiącem bardzo trudnym, ale jednocześnie rozstrzygającym. Odeszła Rada Zarządzająca, a jej miejsce zajął nowy, bardziej wiarygodny - moim zdaniem - rząd....85
 • Bomba europejska4 lip 2004Konstytucyjny traktat brukselski sankcjonuje samobójczy socjalizm Tak zwana konstytucja europejska jest bezwartościowym symbolem władzy kilku najpotężniejszych krajów na kontynencie i kalką ich najpoważniejszych błędów. Narzędziem dominacji, a...88
 • Międzynarodówka eurokrytyków4 lip 2004Co dziesiąty Europejczyk mówi Brukseli: "dość" Jestem tu pierwszy raz i mam nadzieję, że długo nie zostanę. Przyjechałem tylko po to, aby wyciągnąć stąd Wielką Brytanię. Nasz kraj musi się rządzić samodzielnie - grzmiał Robert Kilroy-Silk, lider...90
 • Menu4 lip 2004E U R O P A Muzyka 1-2 lipca , Forum Barcelona (Hiszpania). W ramach trwającego od maja festiwalu usłyszymy Phila Colinsa i B.B.Kinga. 1-4 lipca, XXXV Festiwal Rockowy w Roskilde (Dania). Ponad sto zespołów, cztery doby muzyki....92
 • Homo Shrek4 lip 2004Dobroduszny Shrek to ktoś, kogo dobrze znamy - jak jacka Kuronia czy Jurka Owsiaka Shrek to dziecko Williama Steiga. Po raz pierwszy pojawił się bowiem w niepozornej nowelce dla dzieci jego autorstwa. W książce jest wyjątkowo paskudny i chamski....94
 • Słoń na moście4 lip 2004Festiwal teatralny Malta to wyzwanie rzucone naszej prowincjonalnej i nudnej kulturze Występem słonia na otwieranym po remoncie moście św. Rocha rozpocznie się tegoroczny festiwal teatralny Malta. Nie oznacza to wcale, że festiwal zamienia się w...100
 • Pisane dla Polski4 lip 2004Najpopularniejsi u nas pisarze amerykańscy nie są znani w swoim kraju W Polsce czuję się jak w domu: ludzie rozpoznają mnie na ulicach. Chyba się tu przeprowadzę" - mówił pisarz Jonathan Carroll podczas siódmej już wizyty w naszym kraju. Ostatnio...102
 • Ueorgan Ludu4 lip 2004TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 27 (92) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 28 czerwca 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Antypolski wyrok Strasburga ZABURZANIE Jeden z rzekomych obywateli Polski, za którym stoi grupa tzw....105
 • Skibą w mur - Ruskie idą!4 lip 2004Miał rację Roman Dmowski, mówiąc, że od Rosji się nie ucieknie. Nawet na tureckiej plaży Ten okrzyk przed laty budził trwogę. Cała powojenna historia Polski kręciła się wokół pytania "Wejdą, nie wejdą?". Dylemat był o tyle bez sensu, że Rosjanie...106