Wypędzeni z pamięci

Wypędzeni z pamięci

Dodano:   /  Zmieniono: 
Uczniowie w RFN mogą przeczytać, że Polacy odpowiadają nawet za wypędzenia Niemców z Bałkanów Jedynymi ofiarami II wojny światowej byli Niemcy, którzy tę wojnę wywołali - tak się może wkrótce okazać. I Niemcy byli też jedynymi wypędzonymi. Owszem, Polacy byli przez Niemców przepędzani, ale dotyczy to zaledwie 460 tys. osób, co jest tylko dramatem przy wielkiej tragedii 1,5 mln Niemców, którzy podczas wypędzeń stracili życie. I oczywiście, Niemcy nie mają nic wspólnego z deportacjami Polaków przez Sowietów, tak jakby nie było żadnego paktu Ribbentrop - Mołotow i jakby nie był on zaproszeniem dla Stalina do wypędzeń.
Mówienie o wypędzeniach Polaków ma głęboki sens choćby dlatego, że oto w Niemczech powstała multimedialna prezentacja "Ucieczka i wypędzenie". To materiał obowiązkowy do nauki historii dla uczniów bawarskich szkół. Materiał prezentuje punkt widzenia Niemieckiego Związku Wypędzonych (BdV) Eriki Steinbach oraz Powiernictwa Pruskiego Rudiego Pavelki. Twierdzą oni, że podczas działań wojennych z zajętego przez Niemców terytorium Polski wypędzono "tylko" 460 tys. Polaków.Kto był ofiarą?
Osoby odpowiedzialne za edukację młodzieży w Bawarii i całych Niemczech oraz Erika Steinbach i jej związek albo nie znają historii własnego kraju, albo ją celowo zakłamują. Gdyby znali, mogliby przeczytać jedno z rozporządzeń Heinricha Himmlera, Reichsfźhrera SS, komisarza Rzeszy ds. umacniania niemczyzny. "Powinniśmy być bezlitośni w sprawach osadnictwa, ponieważ nowe prowincje muszą się stać germańskimi, jasnowłosymi prowincjami Niemiec" - zalecał Himmler jesienią 1939 r. W efekcie Niemcy wypędzili nie 460 tys., lecz 1,7 mln Polaków. Gźnter Grass, literacki noblista, mówił dwa lata temu w telewizji ARD: "Pamiętam, jak z moich okolic wygnano polskich chłopów, by zrobić miejsce dla niemieckich osiedleńców".
Gdy Erika Steinbach pochyla się nad niemieckimi ofiarami wypędzeń, zapomina, że tych ofiar mogło być nawet trzy razy mniej. Niemcy ginęli przede wszystkim dlatego, że władze wojskowe do ostatniej chwili nie ogłaszały ewakuacji cywilów, więc znajdowali się oni często w pierwszej linii frontu. Autorzy prezentacji dla uczniów w Bawarii pominęli, że Niemcy uciekali przed Armią Czerwoną i jej ofiarami byli przede wszystkim. Uczniów przekonuje się tymczasem, że winni dramatu milionów Niemców są tylko Polacy. Mało tego, Polacy odpowiadają nawet za wypędzenia Niemców z Bałkanów.
Dobrze, że Polacy wreszcie przestali pokornie słuchać, jakimi to zbrodniarzami byli wobec Niemców. Utworzone w Gdyni Powiernictwo Polskie, poznańska Wspólnota Ofiar Niemieckich Wypędzeń czy działający w południowej Polsce Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich przypominają, że to Polacy byli przede wszystkim ofiarami wypędzeń. - Zaprzeczanie temu jest zwyczajnym kłamstwem. Erika Steinbach i jej rodzice wcale nie są wypędzonymi. To uciekinierzy, którzy mieli wystarczająco dużo czasu, by spakować większość dobytku - mówi Dorota Arciszewska-Mielewczyk, posłanka PiS, założycielka Powiernictwa Polskiego. - Niemcy wkładają dużo energii w te wątki historyczne, które mogą wypaczyć wiedzę Niemców o tym, czym była II wojna światowa. Chodzi o określenie odpowiedzialności i sprawczości za wojnę, w tym za wypędzenia - uważa Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej. Kilka dni temu Tusk uczestniczył w debacie o wypędzonych z Eriką Steinbach (na Uniwersytecie Zielonogórskim).

Fałszywe rachunki Eriki Steinbach
Niemcy rozpoczęli wypędzanie Polaków z ziem zachodnich RP, w tym z Poznania, już w 1939 r. Na zabranie niezbędnych rzeczy dawano 15 minut. Wypędzano Polaków, gdyż do Rzeszy włączono Pomorze, część Mazowsza, Wielkopolskę, Śląsk, część ziemi łódzkiej i krakowskiej. Podczas wojny z terenów Wielkopolski i Łódzkiego wypędzono 630 tys. osób. Na mniejszą skalę prowadzono akcję oczyszczania Górnego Śląska, Białostocczyzny i Mazowsza - swoje domy musiało opuścić ponad 130 tys. osób. Prawie wszystkich mieszkańców wyrzucono z Gdyni, z czego ponad 50 tys. przesiedlono do Generalnej Guberni.
O wielu akcjach wypędzania Polaków nie pamięta się. W połowie wojny wypędzono na przykład ponad 100 tys. mieszkańców Tarnobrzegu i okolic, gdzie Niemcy utworzyli poligon rakietowy. Do niedawna nie mówiono o wypędzeniach Polaków na Wileńszczyźnie jesienią 1942 r. Współpracująca z Niemcami administracja litewska kazała im w ciągu kilkudziesięciu minut opuścić domy. Dla wypędzonych wtedy 1500 Polaków na krótko stworzono getta, a później zostawiono ich samym sobie. Do 1989 r. nie mówiono w Polsce o wypędzeniach Polaków z Kresów Wschodnich RP, które zajęła Armia Czerwona (na mocy paktu Ribbentrop - Mołotow). Po 10 lutego 1940 r. na Sybir wysłano co najmniej 220 tys. Polaków. Wypędzono inteligencję, urzędników państwowych i zwykłych ludzi. Kolejne 300 tys. Polaków wygnano na wschód i północ w kwietniu 1940 r. Latem tego samego roku do transportu 240 tys. Polaków załadowano także uciekinierów z terenów okupowanych przez Niemców. W czerwcu 1941 r. znowu wywieziono 300 tys. osób. W jednym z takich transportów znalazła się znana aktorka Hanka Ordonówna, wygnana z Wilna. Deportacje przerwała dopiero niemiecka agresja na ZSRR. Na krótko, bo już w styczniu 1944 r., po wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej, z zajętych ponownie przez Rosjan polskich ziem wywieziono co najmniej 200 tys. osób.
W bilansie wypędzeń zapomina się też o 500 tys. mieszkańców Warszawy, wygnanych ze stolicy jesienią 1944 r. - po upadku powstania. Umieszczano ich w obozie przejściowym, a potem wysyłano na roboty do Niemiec lub do obozów koncentracyjnych. Na mapie Polski trudno wręcz znaleźć miejsce, z którego nie wypędzono by mieszkańców, bo musieli zrobić miejsce dla Niemców, m.in. dla ojca Eriki Steinbach - Wilhelma Karla Hermanna. Ten feldfebel Wehrmachtu zamieszkał w domu w Rumii, z którego wyrzucono polską rodzinę.

Generalny Plan Wschodni
Plany masowych deportacji Polaków i innych Słowian (tzw. Generalplan Ost - Generalny Plan Wschodni) przez Niemców powstały jeszcze przed wojną. GO miał być realizowany jeszcze przez trzydzieści lat od zakończenia wojny. Jak zbrodniczy charakter miały przesiedlenia, można się było przekonać na Zamojszczyźnie. W 1941 r. Himmler nakazał stworzenie w okolicach Lublina i Zamościa eksperymentalnego okręgu wysiedleńczego. Rok później w ramach akcji o kryptonimie "Miecz - Pług - Kołyski" rozpoczęły się wypędzenia z Zamojszczyzny. Z domów wyrzucono prawie 120 tys. osób.
Wypędzonych wywożono na roboty do Niemiec, niezdolni do pracy trafiali do obozu w Auschwitz. Po czerwcu 1943 r. Polacy z Zamojszczyzny trafiali do obozu koncentracyjnego na Majdanku (ponad 16 tys. osób). Na miejsce wypędzonych Polaków przybywali Niemcy z Rzeszy, m.in. rodzice Horsta Koehlera, obecnego prezydenta Niemiec. Urodził się on w Skierbieszowie - jednej z wiosek na Zamojszczyźnie, z której wypędzono wszystkich mieszkańców. - W nocy Niemcy otoczyli wieś i kazali się wynosić z domów - wspomina Helena Kozar ze Skierbieszowa.
Pod koniec wojny władze Rzeszy zadecydowały o ewakuacji swoich obywateli z terenów Polski. Podczas ucieczki wiele budynków spalono, by nie dostały się w ręce Polaków. Taki los spotkał ponad 3 tys. fabryk i dworów. Dobrze to pamięta Andrzej Frankowski, którego ojciec był właścicielem majątku pod Poznaniem. - Jeszcze dziś, odwiedzając antykwariaty w Niemczech, patrzę na meble i zastanawiam się, które z nich stały w naszym domu - mówi Frankowski. Rodzice Benedykta Wietrzykowskiego, prezesa Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, przed wojną mieli w Gdyni dwa sklepy z towarami kolonialnymi. - Gdy w 1945 r. wróciliśmy do Gdyni, po majątku nie zostało śladu - mówi Wietrzykowski.

Zaniechana zemsta
Kilka miesięcy temu radny z Goerlitz rozwiesił w dolnośląskich miasteczkach plakaty oskarżające Czechów i Polaków o masowe mordy na Niemcach po wojnie. Tymczasem na Ziemiach Odzyskanych nie było żadnych pogromów Niemców. Jeśli zdarzały się mordy, winnych stawiano przed sądem i skazywano na karę śmierci. Historyk Andrzej Kunert pisał, że zaniechanie przez Polaków zemsty na dawnych okupantach było fenomenem. "W powojennym osiedleńczym chaosie nie brakowało urzędowego i oddolnego bezprawia, ale pod koniec 1945 roku coraz częściej publicznie, oficjalnie brano Niemców w obronę przed szykanami i gwałtami" - napisał Włodzimierz Kalicki w książce "Polacy i Niemcy po 1945 roku". "Kiedy Niemcy poczują się ofiarami II wojny światowej, niech ich sąsiedzi mają się na baczności" - ostrzegał kilka lat temu niemiecki politolog i historyk Arnulf Bahring. Niemcy poczuli się ofiarami, a coraz więcej Polaków nie tylko ma się na baczności, ale ma też wolę demaskowania kłamstw wypędzonych. Nikt nie neguje dramatu niemieckich wypędzonych, chodzi tylko o pamięć o tym, kto do tych wszystkich nieszczęść doprowadził.

Status: wypędzony
Status wypędzonych reguluje w Niemczech ustawa z 1953 r. "O wypędzonych i uciekinierach". Według niej, wypędzonym jest każdy Niemiec, który znalazł się na terenach należących przed 1914 r. do Rzeszy Niemieckiej lub Monarchii Habsburskiej, a pod koniec wojny i po niej te tereny opuścił. Do tej grupy zaliczają się również przesiedleni na mocy porozumienia Hitlera ze Stalinem w 1939 r. o wzajemnej wymianie ludności. Status wypędzonego jest dziedziczny. Wypędzeni uzyskali prawo do odszkodowań wypłacanych z federalnej kasy, mają też wiele przywilejów, m.in. dotyczących opieki zdrowotnej. Polscy wypędzeni nie mają żadnych ustawowych praw. Nieliczni dostają niewielki dodatek do emerytury.


Więcej możesz przeczytać w 10/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 10/2005 (1162)

 • Na stronie - Ostateczne rozwiązanie kwestii radykalizmu 13 mar 2005 Po radykalnym demontażu kuczmizmu na Ukrainie- radykalny demontaż kwaśniewskizmu w Polsce? Jakże piękna byłaby Polska bez radykalnych radykałów. Polska bez Romana Giertycha i Ligi Polskich Rodzin, bez braci Kaczyńskich i Prawa i Sprawiedliwości, bez Jana Rokity i Platformy... 3
 • Skaner 13 mar 2005 Celiński daje drugą szansę Dochnalowi Andrzej Celiński, członek komisji śledczej ds. Orlenu, poseł SDPL, we wrześniu lub październiku 2002 r. latał do Monte Carlo na spotkania z lobbystą Markiem Dochnalem. Obecnie Dochnal przebywa w... 6
 • Dossier 13 mar 2005 Kiedyś byłem poczwarką, teraz jestem motylkiem TVP 1 - "Lekka jazda Mazurka i Zalewskiego" JAN ROKITA lider PO Ten rząd jest dziełem prezydenta. I sam Marek Belka jest dziełem prezydenta Radio Zet JÓZEF OLEKSY... 7
 • Sawka 13 mar 2005 8
 • Kadry 13 mar 2005 9
 • Playback 13 mar 2005 11
 • M&M 13 mar 2005 KARP PO... WYBORCZEMU Szydziła postkomuna, że to byłby błąd, gdyby karpie żądały przyspieszenia świąt. Teraz nagle żądają. Czy stali się dzielni? Nie. Chcą Unię Wolności wpuścić do patelni. Marek Majewski 11
 • Poczta 13 mar 2005 Nie gasić światła Serdecznie dziękuję za piękny i mądry artykuł pożegnalny o dr Wisłockiej ("Nie gasić światła", nr 7) i umieszczenie w nim znakomitego zdjęcia. Poznałam dr Wisłocką w 1960 r. i po kilku latach bycia... 11
 • Nałęcz - Złoto w błoto 13 mar 2005 Tam gdzie powinno tryskać źródło narodowej chwały, Polacy sami dokonują odwiertu fekaliów Nasze polskie losy znacznie częściej zależały od koniunktury międzynarodowej. Rzadko sami mogliśmy o nich decydować. W całym XX wieku zaledwie kilka razy przesądziliśmy o biegu wydarzeń... 12
 • Okiem barbarzyńcy - Kmicic czy Dyndalski? 13 mar 2005 Jak Giertych twierdzi, że Ziemia kręci się dookoła Słońca, to ludzie rozumni ogłaszają, że jest na odwrót Autorytety się zatroskały. Radykalizacja nadciąga. Partie po prawej stronie sceny politycznej na wyprzódki się radykalizują. - A dlaczego te partie tak się radykalizują?... 13
 • Z życia koalicji 13 mar 2005 A wszystko zaczęło się niewinnie: Marek Belka oświadczył, że bardzo mu się podoba Pe De, ale nie wie, czy wstąpi. SLD się wściekł i żąda deklaracji: "wte albo wewte". I mamy kryzys rządowy. A wszystkiego tego dokonał on,... 14
 • Z życia opozycji 13 mar 2005 Unia Wolności cofnęła się w czasie i stała się na powrót Unią Demokratyczną. Tyle że w nazwie "unię" zamieniła na "partię". Co ciekawe, nad nazwą tą poważnie zastanawiano się już w roku 1993, ale wtedy... 15
 • Fotoplastykon 13 mar 2005 16
 • Aleksander K. 13 mar 2005 Z czego prezydent będzie się tłumaczył przed sejmową komisją śledczą do spraw Orlenu 18
 • Prawnik pierwszego kontaktu 13 mar 2005 Andrzej Kratiuk czyli brakujące ogniwo w ewolucji choroby III RP Zrobiłem coś, co ci się nie spodoba" - miał oświadczyć były minister skarbu Wiesław Kaczmarek swojemu przyjacielowi Andrzejowi Kratiukowi. Jak twierdzi nasz informator, było to 1 kwietnia 2004 r. w mieszczącej... 22
 • Kondotier Belka 13 mar 2005 Jeśli ktoś psuje w Polsce demokrację, to Belka, Hausner i tzw. autorytety firmujące Partię Demokratyczną Marek Belka przypomina Ravaillaca - zabójcę Henryka IV, zwanego Wielkim. Belka przypomina go nie ze względu na mordercze skłonności, ale z powodu sytuacji, w jakiej się... 26
 • Kobiecizm kontra kobiecość 13 mar 2005 Po dyktaturze proletariatu nastała dyktatura feministek Dość adoracji, chcemy reprezentacji", "Nie przejmuj się, przejmij władzę", "Zamienię kuchnię na parlament!" - nawołują organizacje postępowych kobiet. Można odnieść wrażenie, że dla postępowych kobiet życie polityczne, w... 28
 • Giełda 13 mar 2005 Hossa Świat Do usług! Komisja Europejska po długich targach zgodziła się na złagodzenie zasad otwarcia rynku usług (pisaliśmy o tym w 9. numerze "Wprost"). Zmiana ma polegać na zachowaniu zasady tzw. kraju pochodzenia,... 38
 • Wóz albo Airbus 13 mar 2005 LOT wybiera nie tylko samoloty, ale i sojuszników dla Polski Gdy w grudniu 2002 r. premier Leszek Miller negocjował podczas unijnego szczytu w Kopenhadze warunki wejścia Polski do unii, "jeden z komisarzy, Holender" (Holendrem w Komisji Europejskiej był wtedy komisarz ds.... 40
 • EuRokita 13 mar 2005 Czy Jan Rokita chce zabrać wszystkich Polaków na wycieczkę do Argentyny? Jan Rokita zapowiada, że kiedy zostanie premierem, dokonana "jednostronnej euroizacji", czyli wprowadzi euro w sposób niezgodny z prawem unijnym. Tu wpada jednak w pułapkę. Nie można wprowadzić euro bez... 44
 • Ssanie Zelmera 13 mar 2005 Czy minister skarbu ułatwił przejęcie spółki Zelmer przez konkurencję? Co byśmy powiedzieli, gdybyśmy tanio kupili dobry samochód, a w bagażniku znaleźli teczkę z gotówką stanowiącą 145 proc. wartości auta? Oczywiście, uznalibyśmy to za nieprawdopodobny uśmiech losu. W... 46
 • Załatwione odmownie - Parada głupców 13 mar 2005 Nie czarujmy się. Pomoc finansowa dla krajów słabo rozwiniętych nie tylko im nie pomaga, ale wręcz szkodzi Wszystko ma swój koniec. Nasz świat również, choć na szczęście nie tak prędko. Są jednak wyjątki. Do tych należy głupota - w szczególności ekonomiczna, ale nie... 50
 • Supersam 13 mar 2005 Puchar dla "Wprost" Ekipa "Wprost" najlepsza na stoku! Reprezentanci naszego tygodnika - Joanna Maroszyńska, Grzegorz Kościelniak, Rafał Geremek i Juliusz Urbanowicz zdobyli pierwsze miejsce w tegorocznym narciarskim... 52
 • Słowacki kamikaze 13 mar 2005 Ulubionym sportem Słowaków w tym sezonie jest snowfox, wymarzona dyscyplina dla zimowych kamikaze. Snowfoksista jeździ na narcie, do której na specjalnej sprężynie przymocowane jest siodełko. Urządzenie nie ma kierownicy, steruje się... 52
 • Wycieczka w rakiecie 13 mar 2005 Furorę we włoskich kurortach robią rakiety śnieżne - traperski sprzęt umożliwiający wycieczki po kopnym, świeżym śniegu. Rakiety, czyli plastikowe ramki z "kratką" w środku, zakłada się na buty. Dzięki ich dużej... 52
 • Hasło: seks 13 mar 2005 Ponad połowa Polaków marzy o ekscytujących doznaniach seksualnych, a co szósty chciałby stosować gadżety z sex shopu, filmować czy fotografować partnera w sypialni - wynika z badań Dureksu. "Multimedialna encyklopedia seksu"... 52
 • Luksus na sportowo 13 mar 2005 BMW serii 7 jest najlepiej sprzedającym się autem w historii firmy - poinformował koncern BMW. Najnowszy model limuzyny, o typowo sportowym charakterze, ma silnik benzynowy V 8 (o momencie obrotowym 700 Nm już przy 2500 obrotach na minutę) i... 52
 • Wypędzeni z pamięci 13 mar 2005 Uczniowie w RFN mogą przeczytać, że Polacy odpowiadają nawet za wypędzenia Niemców z Bałkanów Jedynymi ofiarami II wojny światowej byli Niemcy, którzy tę wojnę wywołali - tak się może wkrótce okazać. I Niemcy byli też jedynymi wypędzonymi. Owszem, Polacy byli przez Niemców... 54
 • Mistrzowie balangi 13 mar 2005 Gdy skoczek Wojciech Skupień opowiedział o imprezkach i przychodzeniu po pijanemu na odprawy, został karnie usunięty z kadry Gdy wszyscy rzucają się na Adama Małysza, krytykując go za słaby występ na ostatnich mistrzostwach świata, twierdzę, że naszemu skoczkowi należy się... 58
 • Państwo Boga? 13 mar 2005 Religijny Żyd uważa, że powinien się podporządkować prawu boskiemu Religia żydowska dopuszcza dialog z Bogiem. Wprawdzie ograniczony i powściągliwy, ale jednak dialog. Dotyczy to zwłaszcza wartości podkreślających uniwersalne prawa człowieka, na przykład obronę obcego... 60
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Austriackie gadanie 13 mar 2005 Piotrusiu! Jak świetnie wiesz, ostatnimi czasy dość długo bawiłem w Austrii, głównie w Salzburgu i jego górskich okolicach. Widziałem, jak radzą sobie tamtejsi chłopi i z czego są dumni. Oczywiście, z turystyki - odpowiesz z wrodzoną sobie bystrością. Lecz turystyka niejedno... 62
 • Ekran osobisty - Poczerniałe Oscary 13 mar 2005 Na gali widoczna była nadreprezentacja czarnoskórych gwiazd, ale to nie zapowiada rewolucji w Hollywood Do tej pory coroczna ceremonia wręczania filmowych Oscarów słynęła z dwóch charakteryzujących ją kolorów: złotego (kolor statuetek) i czerwonego (kolor dywanu, po którym... 64
 • Przypadki marcowe 13 mar 2005 Marzec 1968 to jeden z najbardziej zmitologizowanych epizodów PRL Marzec 1968 r. jest dla jednych przykładem walki o wolność, inni uznają, że chodziło o naprawę socjalizmu, jeszcze inni postrzegają go przez pryzmat antysemityzmu. Wielu uważa, że chodziło o brutalną walkę o... 66
 • Know-how 13 mar 2005 Dwulicowy pierwiastek Rzadko spotykane połączenie naukowej rzetelności i elementów sensacyjnych daje w rezultacie wciągającą lekturę. Temat wbrew pozorom wcale nie jest banalny - tlen nadal kryje przed nami wiele zagadek związanych... 69
 • Magnesowanie kieszeni 13 mar 2005 Nowoczesna pseudomedycyna W 1861 r. młody Węgier Ignatz von Peczely zauważył, że hodowana przez niego sowa ze złamaną nogą ma ciemną kreskę na tęczówce oka. Tak narodziła się irydologia - metoda odczytywania z oczu objawów różnych chorób. Gabinety irydologiczne działają do... 70
 • Płetwy z afrodyzjakiem 13 mar 2005 Jedno chińskie wesele kosztuje życie 40 rekinów Płetwy rekina budzą grozę jedynie w thrillerze "Szczęki" Stevena Spielberga, w którym rekin ludojad bezlitośnie pożera swoje ofiary. W rzeczywistości to ludzie bezlitośnie pożerają rekiny. Za pięć lat Chińczycy będą spożywać tak... 74
 • Hekatomba w piramidach 13 mar 2005 Aztekowie toczyli nieustanne wojny z sąsiadami, aby zdobyć tysiące jeńców na ofiarę dla bogów Na ołtarzu na szczycie piramidy czterech kapłanów trzymało jeńca, podczas gdy piąty nacinał mu klatkę piersiową i wyrywał bijące serce. Serce wrzucano do ognia, a ciało zrzucano po... 76
 • Bez granic 13 mar 2005 Cedrowa rewolucja Kiedyś w Bejrucie - mieście cedrów - wszyscy zabijali wszystkich. Teraz chrześcijanie, muzułmanie i druzowie siedzą przy tych samych ogniskach. Skończyła się gra znaczonymi kartami. Syria miała nadzieję, że... 78
 • Siedem rowów atlantyckich 13 mar 2005 Obywatel Stanów Zjednoczonych jest optymistą, a obywatel Unii Europejskiej to nastawiony roszczeniowo frustrat Zachód - mówiliśmy w latach komunizmu, oglądając działający długopis. Na Zachód wyjeżdżaliśmy bez względu na to, czy bilet kierował nas do Hiszpani, USA czy Japonii.... 80
 • Błękitny trójkąt 13 mar 2005 Ropa i gaz stają się fundamentem azjatyckiej wspólnoty gospodarczej Sześć miliardów dolarów - tyle Chiny przez sieć banków pożyczyły rosyjskiemu państwowemu Wnieszekonombankowi. Te pieniądze natychmiast przelano na konta spółki naftowej Rosnieft. To właśnie Rosnieft przejął... 86
 • Dekuczmizacja 13 mar 2005 Bez osądzenia winnych śmierci Gongadzego nie uda się zmodernizować Ukrainy Obietnice polityków nie były dotychczas warte na Ukrainie złamanej hrywny. Leonid Kuczma, sprawujący władzę przez niemal cały okres ukraińskiej niepodległości (uzyskanej w 1991 r.) najpierw jako... 90
 • Menu 13 mar 2005 Krótko po Wolsku Pigułka nieszczęścia Nareszcie znaleziono winnego dwudziestowiecznej rewolucji seksualnej. Jest nim niejaki Alfred C. Kinsey, entomolog-erotolog, zaś dowody można znaleźć w filmie "Kinsey", wchodzącym... 92
 • Wielki desant architektów 13 mar 2005 Czy Foster, Gehry, Liebeskind i Piano zmienią oblicza polskich miast? Architektura staje się sztuką, gdy przekroczy granice. Wcześniej jest rzemiosłem" - mawiał szwajcarski architekt Le Corbusier. Jeśli miał rację, w najbliższych latach w Polsce czeka nas wysyp dzieł sztuki w... 96
 • Globalne muzeum 13 mar 2005 Co w tym roku warto zobaczyć, będąc w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu czy Wiedniu? Coraz więcej Polaków uczestniczy w ważnych wydarzeniach kulturalnych na świecie: 12 tys. osób z Polski odwiedziło na przykład w 2004 r. berlińską wystawę MoMA (najlepsze dzieła z Museum of Modern... 99
 • Telewizja obywatelska 13 mar 2005 Publiczna misja mediów nie ogranicza się tylko do informacji Wrażenie, że oto rozgorzała wielka ogólnonarodowa debata na temat mediów publicznych w Polsce jest nieco przesadne. Debata ta trwa bowiem od początku istnienia tych mediów - i to nie teraz, lecz w przeszłości było w... 102
 • Ueorgan Ludu 13 mar 2005 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 10 (127) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 6 marca 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Premier radykalnie demokratyczny Precz z partyjniactwem! - powiedział premier Belka i obiecał zapisanie się... 104
 • Skibą w mur - Striptiz dla wszystkich 13 mar 2005 Nim bielizna ci nie spadnie, raz się żyje, a raz kradnie Dawno, dawno temu pożyteczne zajęcie zwane tańcem erotycznym było zastrzeżone tylko dla kobiet. Dziś w dobie równouprawnienia rozbierać za pieniądze mogą się wszyscy. W ciągu ostatnich, wyzwolonych lat kobiety... 106