Skaner

Skaner

Dodano:   /  Zmieniono: 
SKANER - POLSKA

WYBORY
Sejm się sam rozwiąże?
Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego nie pozostawia wątpliwości. PiS będzie dążył do jak najszybszych wyborów i nie jest to tym razem chwyt służący zdyscyplinowaniu niesfornych koalicjantów. Przy sprzeciwie PO, a także LPR i PSL samorozwiązanie Sejmu może być trudne. W takiej sytuacji pozostaje dymisja rządu Marcinkiewicza. Ponieważ trudno sobie wyobrazić porozumienie w sprawie powołania rządu między Samoobroną i PO albo LPR i SLD, po wyczerpaniu działań w tym kierunku parlament może zostać rozwiązany, ale raczej nie przed wizytą papieża w maju.
Zamieszanie związane z próbami powołania nowego rządu z pewnością obróci się przeciw PiS. Przeforsowanie najważniejszych dla tej partii ustaw (ustawa o CBA, rozwiązanie WSI, ustawa lustracyjna i reforma wymiaru sprawiedliwości) wydaje się w tej sytuacji co najmniej trudne.
Nowe wybory dają jednak szansę na wyklarowanie się sytuacji politycznej w Polsce. Zwłaszcza zmiana ordynacji wyborczej w kierunku większościowej, którą (w każdym razie oficjalnie) popiera PO, może doprowadzić do zabudowania polskiej sceny politycznej przez dwa bloki zdominowane przez PO z jednej strony i PiS z drugiej. Przyspieszone wybory nie są niczym strasznym. Lepiej byłoby jednak, gdyby polska scena polityczna się ustabilizowała. Paradoksalnie mogą do tego doprowadzić wcześniejsze wybory.
Bronisław Wildstein

RYNEK PRACY
Gates wabi do e-Polski
W Polsce może powstać regionalna centrala Electronic Data Systems (EDS), jednej z największych firm informatycznych na świecie. EDS planuje przenieść z rozproszonych biur w Europie Zachodniej do centrum w Europie Środkowej nawet 4 tys. miejsc pracy.
- Skoro Bill Gates uważa Polskę za kraj atrakcyjny dla inwestorów, to tak musi być - powiedział w rozmowie z "Wprost" Jeffrey M. Heller, prezes amerykańskiej grupy EDS, który przed tygodniem gościł w Polsce. - Macie niskie koszty pracy, ale przede wszystkim jestem pod wrażeniem jakości wykształcenia, kompetencji i zapału pracowników. Na pewno nie zabrakłoby nam w Polsce fachowców - mówi Heller. Prezes EDS zapowiada, że decyzję o wyborze miejsca dla nowego regionalnego centrum podejmie w najbliższych miesiącach (wśród możliwych lokalizacji w Polsce wymienił m.in. Poznań, Warszawę i Kraków). Wysłannicy EDS najprawdopodobniej odwiedzą też Czechy, Węgry i być może Rumunię.
EDS to firma założona w 1962 r. przez miliardera Rossa Perota. Jest numerem dwa na świecie (po IBM) w branży projektowania i tworzenia rozwiązań informatycznych i biznesowych dla dużych klientów. Z jej usług korzystają władze publiczne - od Departamentu Marynarki USA po rządy Australii i Wielkiej Brytanii - armie, przemysł zbrojeniowy, motoryzacyjny, banki, telekomy. Przychody firmy sięgają 20,7 mld USD rocznie.
Krzysztof Trębski

CUD?
Ciężki stan Gruszki
Media doniosły o cudownym wybudzeniu ze śpiączki Józefa Gruszki, byłego przewodniczącego sejmowej komisji śledczej ds. Orlen, i jego rehabilitacji przebiegającej wyjątkowo pomyślnie. Niestety, cudu nie potwierdzają lekarze z bydgoskiego szpitala, w którym przebywał były poseł. - W chwili wypisywania Józefa Gruszki ze szpitala jego stan był ciężki: z przebłyskami świadomości, ale bez stałego kontaktu. Niemożliwe było usunięcie rurki tracheotomicznej, bez której pacjent nie był w stanie połykać pożywienia - mówi lekarz opiekujący się politykiem PSL. (IKA)

AWANTURA O BANKI
Kto dba o klientów Pekao?
Włoski UniCredit wpływał na kursy akcji wielu spółek notowanych na giełdach w Wiedniu i Frankfurcie, a za pomocą Pekao także w Warszawie. Z analizowanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) korespondencji mailowej między zarządami spółek z grupy UniCredit wynika, że kilka miesięcy temu firmy te otrzymały zakaz obrotu na europejskich giełdach akcjami przejmowanych przez Włochów banków. - Taki zakaz był wysłany do spółek w 19 krajach europejskich - potwierdził nam Robert Moreń, rzecznik należącego do UniCreditu Pekao. "Chodzi o to, by żadna ze spółek zależnych ani jej menedżerowie nie mogli wykorzystać informacji, które mają w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi (tzw. insider trading). (...) Wysłanie listu [z zakazem - red.] świadczy o wysokich standardach" - czytamy w przesłanym nam przez Morenia oświadczeniu Jana Krzysztofa Bieleckiego, prezesa Pekao. Z informacji "Wprost" wynika, że to właśnie zakaz UniCreditu rodzi podejrzenia o zakulisowe sterowanie kursem akcji spółek. Ilustruje to historia fuzji polskich banków BPH i Pekao.

WOLNORYNKOWE ZAKAZY
Przejmując kontrolny pakiet akcji BPH, Włosi musieli ogłosić wezwanie na pozostałe na rynku walory tego banku. Wymaga tego polskie prawo. Akcje te do sprawowania kontroli nad BPH nie są UniCreditowi potrzebne, gdyż poprzez bank BACA, należący do HVB, ma on już ponad 50 proc. kapitału BPH. Przymusowe wezwanie oznaczałoby więc zbędny wydatek miliardów złotych.
Oferowana w wezwaniu cena nie może być niższa niż uśredniony kurs akcji z trzech miesięcy. Dlaczego Włosi od czerwca 2005 r. blokowali spółkom grupy UniCredit obrót akcjami BPH? Podobny zakaz dotyczył powiązanych z BPH banków: HVB notowanego na giełdzie we Frankfurcie i BACA - notowanego w Wiedniu. Takim zakazem Włosi mogli ograniczyć popyt na akcje BPH, a to miałoby wpływ na ich cenę.
Potwierdziła to KPWiG, informując, że zakaz wydano "w celu uniknięcia jakichkolwiek negatywnych skutków dla ceny i warunków przejęć HVB, BPH oraz BACA". Ponadto cena z wezwania nie może być niższa niż najwyższa kwota, za jaką w ciągu roku poprzedzającego wezwanie spółka zależna z grupy UniCredit kupiła akcje BPH. Zakaz nabywania akcji BPH skierowano do Pekao, HVB, spółek zależnych i członków ich władz. Z tak wielkim kapitałem można swobodnie wpływać na kurs dowolnych spółek, trzęsąc giełdą. Zwłaszcza że grupa funduszy Pioneer powiązanych z Pekao ma około 30 proc. aktywów wszystkich funduszy inwestycyjnych w Polsce.
Według rzecznika Pekao, zakaz nie obejmował funduszy inwestycyjnych z grupy Pioneera, które w pierwszej kolejności winny dbać o interes swych klientów powierzających im oszczędności. Tymczasem - według ustaleń "Wprost" - zakaz kupowania akcji BPH trafił do firmy zarządzającej funduszami Pioneera i rzeczywiście nie inwestowały one w akcje BPH przed ogłoszeniem wezwania przez UniCredit. Na efekt nie trzeba było długo czekać. W styczniu UniCredit ogłosił wezwanie na akcje BPH z ceną 702,11 zł. Taki był średni kurs w ciągu trzech miesięcy przed wezwaniem. Średnia półroczna była jeszcze niższa - wynosiła 655,84 zł.
Okazuje się, że w wyniku wezwania UniCredit - jak ustalił "Wprost" - nie kupił żadnej akcji BPH. Wezwanie dotyczyło ponad 8,3 mln akcji. Przy cenie 702,11 zł za akcję dałoby to ponad 5 mld zł. Co najmniej tyle wydaliby Włosi, gdyby na ich wezwanie odpowiedzieli pozostali akcjonariusze BPH. Tak się nie stało. To zrozumiałe, bo akcje BPH były więcej warte na giełdzie, niż zaoferował za nie UniCredit. Obecnie akcja BPH kosztuje 800 zł.

BIZNES PO WŁOSKU
Zakaz obrotu akcjami BPH trafił też do... BPH i jego spółek zależnych. Zadziałał tu mechanizm naczyń połączonych, bo UniCredit, kupując niemiecki HVB, przejął automatycznie kontrolę nad austriackim bankiem BACA, właścicielem BPH. Maile Austriaków z BACA do zarządu BPH TFI dowodzą, że austriaccy bankierzy mieli dylemat: kierować się interesem właściciela czy klientów, dla których bank jest instytucją zaufania publicznego? Austriacy napisali, że liczą się z roszczeniami indywidualnych klientów. Podobnych wątpliwości nie miało Pekao - tu kierowano się interesem głównego akcjonariusza, czyli UniCreditu. Właścicieli prawie 48 proc. akcji Pekao nikt o zdanie nie pytał. Ponadto ograniczenia inwestycyjne dla funduszy Pioneer naruszyły wewnętrzne regulacje tej firmy, według których decyzje inwestycyjne są podejmowane suwerennie i nie mogą zapadać za granicą.
Grzegorz Indulski
Jarosław Jakimczyk


Piotr Kuczyński, główny analityk WGI Dom Maklerski
Jeżeli strategia inwestycyjna funduszy Pioneer zakładała inwestycje w BPH, to wprowadzając zakaz kupowania akcji tego banku, Włosi mogli wpłynąć na to, że ceny akcji BPH wolniej rosły. Mogłoby to również mieć wpływ na cenę w ogłoszonym przez UniCredit wezwaniu na akcje BPH.SKANER - ŚWIAT

POGRZEB DYKTATORA
Beatyfikacja diabła
Umarł Slobo. Puka do nieba, otwiera św. Piotr i mówi: "Slobodanie, nie ma tu miejsca dla ciebie, marsz do piekła!". Za jakiś czas znów ktoś puka, św. Piotr otwiera i widzi tłum diabłów. Jeden przedstawia grupę: "Jesteśmy uchodźcami z piekła". Ten dowcip pojawił się w Serbii po śmierci Miloševicia. W dniu pogrzebu byłego prezydenta na ulice Belgradu wyszło ponad 100 tys. jego zwolenników i kilkanaście tysięcy przeciwników. "Żegnaj, największy serbski bohaterze!" - pisali na transparentach pierwsi. "Nareszcie go nie ma!" - pisali drudzy.
Pogrzeb Miloševicia stał się największym medialnym wydarzeniem w Serbii. Wśród setek nekrologów, które ukazały się po śmierci polityka, wyróżnia się jeden, podpisany przez 35 osadzonych w Hadze zbrodniarzy wojennych, m.in. chorwackiego generała Ante Gotovinę, który w Krajinie walczył z Serbami. Chorwaccy biskupi również złożyli kondolencje rodzinie Slobo, dodając, że potępiają grzech, nie człowieka.
W belgradzkim Muzeum Rewolucji, gdzie wystawiono ciało Miloševicia, hołd dyktatorowi oddało kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W dniu pogrzebu ponad 100 tys. osób żegnało go przed parlamentem. Zabrakło najbliższej rodziny dyktatora. Wdowa po nim, Mira Marković, mimo że serbskie władze uchyliły nakaz jej aresztowania, została w Moskwie, podobnie jak brat Miloševicia. Córka Marija, która także nie przyjechała na pogrzeb, zapowiedziała, że ekshumuje ciało ojca i pochowa w Czarnogórze.
Rosyjska Duma nie wysłała oficjalnej delegacji na pogrzeb. Pojawili się jednak politycy, m.in. lider komunistów Gienadij Ziuganow, oraz ambasadorzy Rosji, Chin i Kuby. Na miejscu były ekipy telewizyjne z całego świata. Pogrzeb jednak nie umywał się do ostatniej drogi marszałka Tito, którego żegnała cała Jugosławia i najwięksi światowi przywódcy.
- Śmierć Miloševicia nie jest niestety zamknięciem tragicznego rozdziału naszej historii. Przed nami jeszcze daleka droga do normalności i wiele nie zagojonych ran - stwierdziła była opozycjonistka Vesna Pešić. Zwolennicy Slobo już go beatyfikowali, w Serbii można kupić portrety Miloševicia przedstawionego jako prawosławnego świętego.
Dominika Ćosić

KOSMOS
Wyprzedaż NASA
Już za kilka tysięcy dolarów można wynająć część Centrum Lotów Kosmicznych im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie. W ten sposób NASA próbuje zarabiać na bazie kosmicznej, przez dziesięciolecia służącej jako lądowisko dla wahadłowców, które latają w kosmos coraz rzadziej, a w 2010 r. mają zostać całkowicie wycofane z eksploatacji. Dziś agencja próbuje wynajmować przedsiębiorcom hangary oraz 4,5-kilometrowy pas, na którym lądują promy kosmiczne. Niedawno wystartował z niego eksperymentalny samolot firmy Virgin Atlantic pilotowany przez milionera Steve'a Fossetta, a wkrótce regularne rejsy rozpocznie firma Zero Gravity oferująca za 3750 dolarów przeżycie krótkotrwałego stanu nieważkości na pokładzie odrzutowca. (JAS)

PLAYBOY
Protest Jessiki Alby
Znana aktorka Jessica Alba (ostatnio "Sin City") zażądała wycofania ze sprzedaży marcowego wydania amerykańskiego "Playboya". Twierdzi, że nie zgodziła się, by jej zdjęcie umieszczono na okładce pisma. Albę pokazano na okładce, reklamując materiał o 25 najseksowniejszych gwiazdach świata. Aktorka domaga się "finansowego zadośćuczynienia" za szkody wyrządzone przez "Playboya" jej "karierze i reputacji". Zdaniem Alby, okładka sugeruje, że wewnątrz numeru znajdują się jej rozbierane zdjęcia. Przedstawiciele "Playboya" twierdzą, że Jessica Alba trafiła na okładkę dlatego, że wygrała konkurs na najseksowniejszą gwiazdę.
Więcej możesz przeczytać w 12/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 12/2006 (1215)

 • Na stronie - Ucieczka 26 mar 2006 Uciekając od rzeczywistości, rozwiązaliśmy w ubiegłym tygodniu kilka problemów, których nie było 3
 • Wprost od czytelników 26 mar 2006 Haracz w funtach Włos się jeży na głowie po przeczytaniu artykułu "Haracz w funtach" (nr 9). Polaków ambitnych, zaradnych, odważnie wyruszających w odległe rejony globu i ciężko tam pracujących państwo polskie gani za... 3
 • Skaner 26 mar 2006 SKANER - POLSKA WYBORY Sejm się sam rozwiąże? Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego nie pozostawia wątpliwości. PiS będzie dążył do jak najszybszych wyborów i nie jest to tym razem chwyt służący zdyscyplinowaniu niesfornych... 8
 • Dossier 26 mar 2006 ARTUR ZAWISZA poseł PiS ""Business Week" zapytał nas oboje, dając nam test dla maturzystów zdających na ekonomię. Ja miałem 83 proc. trafnych odpowiedzi, a Hanna Gronkiewicz-Waltz - 58 proc." Polsat JANUSZ PALIKOT... 9
 • Playback 26 mar 2006 Prezes zarządu UniCreditu Alessandro Profumo i premier Kazimierz Marcinkiewicz Zdjęcia: M. Stelmach 14
 • Poczta 26 mar 2006 Waszyngton broni WSI Autorzy artykułu "Waszyngton broni WSI" (nr 10) sugerują, iż pierwszy sekretarz ambasady USA David Morris oraz niżej podpisany zastępca ambasadora "odwiedzali polskich polityków i urzędników,... 14
 • Ryba po polsku - Płacz dziewic z odzysku 26 mar 2006 Ziejący ogniem dwugłowy smok Kaczyński przebiega kraj, uganiając się za jęczącymi dziewicami z PO 15
 • Z życia koalicji 26 mar 2006 Wiosny ani widu, ani słychu, topole nie pylą, a alergików przybywa. Coraz więcej ludzi cierpi na duszności, wypryski skórne, gdy widzi w telewizji Przemysława Gosiewskiego. A pełno go tam od rana do wieczora. Stowarzyszenie... 16
 • Z życia opozycji 26 mar 2006 Mamy wiadomość dla Andrzeja Leppera. Ryszard - to jest, przepraszamy, Richard Henry Francis Czarnecki - marzy o tym, żeby zostać następcą najsłynniejszego polskiego Mulata. To nie znaczy, że chce być jeszcze słynniejszym Mulatem. Nie, on... 17
 • Nałęcz - Nowy bat 26 mar 2006 PiS ma duże szanse się przekonać, że kto pod kim dołki wyborcze kopie, ten sam w nie wpada 18
 • Fotoplastykon 26 mar 2006 © H. Sawka www.przyssawka.pl 19
 • Jan Paweł II superstar 26 mar 2006 U milionów młodych ludzi Jan Paweł II przemienił widzenie świata: człowiek z pastorałem zastąpił Che Guevarę z karabinem 20
 • Fronty Kaczyńskich 26 mar 2006 Ciągle nie pojawił się pakiet reform realizujących program PiS 30
 • Rachunek dla Rzeczypospolitej 26 mar 2006 Polska słabego rządu i skłóconego Sejmu może odpowiadać tylko prezydentowi Rosji 36
 • Giełda 26 mar 2006 Hossa Świat Prawa zwierząt zastrzeżone? Zwierzęta występujące w reklamach powinny na tym zarabiać - uważa kanadyjski filmowiec Gregory Colber. Dlatego założył Fundację Zwierzęcych Praw Autorskich, która od przyszłego roku ma... 40
 • Bankomania czy bankomatnia? 26 mar 2006 PiS chce otworzyć bankowe sejfy, w których schronił się układ tworzący III RP 42
 • Na haju 26 mar 2006 Kto gra w banki? 50
 • Kryzys na słaby bank 26 mar 2006 Niezależny bank centralny potrzebny jest jak kaftan bezpieczeństwa w domu wariatów 52
 • Gazowy blitzkrieg? 26 mar 2006 Moskwa rozpoczyna energetyczny zabór Europy 54
 • Chevroletyzacja Daewoo 26 mar 2006 Amerykanie podbijają Europę samochodami z upadłej koreańskiej firmy 60
 • Załatwione odmownie - Antycywilizacja 26 mar 2006 Świat islamu wydaje się odporny na adaptację do środowiska, w którym istnieje 62
 • Na czarną godzinę 26 mar 2006 Kurs ekonomii NBP i "Wprost": jak zrobić remanent w domu 64
 • Supersam 26 mar 2006 CeBit 2006 Pożegnanie z kineskopem Michał Zaczyński z Hanoweru Tegoroczne targi elektroniczne CeBIT w Hanowerze zostały zdominowane przez ekrany telewizyjne. Firma Sharp, która wynalazła LCD, pierwsza przedstawiła szeroką ofertę ekranów... 66
 • Pełzająca agresja 26 mar 2006 Norbert Z. ze Starachowic zabił dwunastolatka, bo ten "za nim łaził", a Mariusz K. zamordował matkę, bo "za głośno jadła" 68
 • Złote jabłko Jobsa 26 mar 2006 Steve Jobs stał się przywódcą światowej rewolucji technokulturalnej 72
 • Moskiewski szyk 26 mar 2006 Młodzi i bogaci Rosjanie znudzili się zwykłym przepychem: pozostawiają go prostakom i nowobogackim 74
 • Thriller Jaruzelskiego - jak propaganda chaosu i konfrontacje rozbiły „Solidarność” przed stanem wojennym 26 mar 2006 Komuniści rozbroili „Solidarność” przed wprowadzeniem stanu wojennego - za pomocą „odcinkowych konfrontacji” i „propagandy chaosu” 78
 • Know-how 26 mar 2006 Zatruty umysł Marihuana znacznie upośledza sprawność umysłową, zwłaszcza u osób palących ją przez wiele lat - wykazały badania przeprowadzone w Grecji. Ten narkotyk jest uważany za mało szkodliwy, a część naukowców... 81
 • Iloraz pomysłów 26 mar 2006 Kreatywność jest niemal stuprocentową gwarancją sukcesu 82
 • Chlorek śmierci 26 mar 2006 Wystarczy nawet nieznacznie podnieść dopuszczalną dawkę leku, by zabić chorego 86
 • Krew na śniegu 26 mar 2006 Podczas snu zimowego niektóre owady przeżywają temperaturę minus 70 stopni Celsjusza 88
 • Duchy faraonów 26 mar 2006 Imperium starożytnego Egiptu zapoczątkowała wioska w dolinie Nilu na południe od dzisiejszego Asjut 90
 • Bez granic 26 mar 2006 Jadalne wykałaczki Obrady chińskiego parlamentu to prawdziwa burza mózgów. W ciągu dziesięciu dni 3000 delegatów zastanawiało się, co zrobić, aby Chiny i świat stały się lepsze. Wnioski z tej dyskusji mogą być... 92
 • Czysty remis 26 mar 2006 Umowy energetyczne podpisane na początku stycznia w Moskwie były dla losu Ukrainy ważniejsze niż wybory parlamentarne 94
 • Wybory trzeciej drogi 26 mar 2006 Izrael jeszcze nigdy nie był tak zagrożony jak dzisiaj 98
 • Atak najlepszą obroną 26 mar 2006 "Trzeba się pojawić najpierwszym i z największą siłą" - te słowa gen. Forresta najlepiej ilustrują nową doktrynę obronną USA 100
 • Taśmy Saddama 26 mar 2006 Nowe dowody wskazują, że w Iraku była broń masowego rażenia 102
 • Mięczaki po parysku 26 mar 2006 Francuska młodzież chce się zaszczepić przeciwko wolnemu rynkowi 104
 • Menu 26 mar 2006 WYDARZENIE TYGODNIA Cały ten Wrocław Za sprawą 27. Przeglądu Piosenki Aktorskiej jedno z najpiękniejszych miast Polski przez dziesięć dni żyło sztuką w rozmaitych jej wydaniach. Były propozycje dla koneserów (koncert poświęcony... 106
 • Recenzje 26 mar 2006 108
 • Gotycka love story 26 mar 2006 ***** Świat żywych to sztywna ohyda; świat umarlaków to kraina, gdzie muzyka gra i gorzała się leje. Do tego drugiego, wesołego świata wprowadza nieboszczka Emily (Helena Bonham Carter) zahukanego młodzieńca, jak raz przypominającego... 108
 • Być jak Martin Borman 26 mar 2006 **** Choć akcja tej powieści toczy się pół wieku temu w USA, pasuje do polskiej rzeczywistości roku 2006. John Edgar Hoover, młody prawnik, w 1924 r. zostaje dyrektorem Biura Śledczego, później znanego jako FBI. Już następnego dnia po... 108
 • Szalona Europa 26 mar 2006 ****1/2* W zalewie "thrillerów historycznych", jakich staliśmy się ofiarami po sukcesie "Kodu Leonarda da Vinci", w gruncie rzeczy będących idiotycznym bełkotem, cykl powieści włoskich autorów jest wyjątkowy. Dla... 108
 • Ojciec dyrektor i pedały 26 mar 2006 **** Darkroom to ciemnia, ale nie do wywoływania zdjęć, tylko do uprawiania miłości w klubach. A jak twierdzi jeden z bohaterów sztuki Przemysława Wojcieszka, "życie jest jak darkroom, nigdy nie wiesz, kto i w jaki sposób cię... 108
 • Terroryści z Glasgow 26 mar 2006 ****1/2* Nie Franz Ferdinand czy Snow Patrol są rockową wizytówką Szkocji, lecz grupa Mogwai. Jej piąty album, "Mr. Beast", przypomina, że mamy do czynienia z fenomenem na miarę My Bloody Valentine i ich epokowego albumu... 108
 • Mistrzowie wtórności 26 mar 2006 Polscy plastycy są gorsi niż nasi sportowcy: zaliczają się wyłącznie do drugiej i trzeciej ligi 110
 • Wyprzedaż nieudaczników 26 mar 2006 Szurnięci geniusze mają życiorysy, które najlepiej idą w filmie i literaturze 114
 • Bard ciemności 26 mar 2006 Zamiast skończyć na cmentarzu dla ćpunów, Nick Cave stał się pieśniarzem równym Cohenowi i Waitsowi 116
 • Pazurem - Metkownica 26 mar 2006 Do roboty "metkowych" trzeba się przyzwyczaić jak do wierzb na Mazowszu. Są równie nieusuwalni 120
 • Ueorgan Ludu 26 mar 2006 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 12 (178) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 20 marca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza IV RP na pierwszej linii frontu walk frakcyjnych W przyspieszonych wyborach prawdziwi patrioci wybierają SLD... 121
 • Skibą w mur - W pewnym wieku 26 mar 2006 Ludzie nie dzielą się na grubych i chudych, brunetów i rudych, tylko na tych, co są przed i po czterdziestce 122