Sąd nad Jezusem

Sąd nad Jezusem

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Św. Mateusz celowo zmienił miejsce narodzin Chrystusa, by podkreślić jego związki z rodem Dawida
Śmierć na krzyżu następuje zazwyczaj przez uduszenie, ale nie ma pewności, czy w ten sposób umarł Jezus z Nazaretu. Rzymianie potrafili regulować długość męki skazańca od 10 minut do kilku dni, zmieniając pozycję jego ciała, co czyniło tę karę wyjątkowo okrutną. Według ewangelii, około 12 godzin przed ukrzyżowaniem Jezus był pozbawiony jedzenia i wody, został pobity i zmuszony do ogromnego wysiłku dźwigania krzyża, a jego nogi i ręce poraniono podczas ukrzyżowania. W jego organizmie mogły powstać zakrzepy krwi, które zablokowały naczynia krwionośne w płucach i spowodowały zgon. Bezpośrednią przyczyną śmierci Jezusa mógł być zator płuc, a nie uduszenie - uważa dr Benjamin Brenner z Rambam Medical Center w Hajfie.
Nie ma pewności, kiedy ukrzyżowano Nazareńczyka. Nawet źródła chrześcijańskie podają sprzeczne informacje. Według Ewangelii św. Jana, Jezus został ukrzyżowany przed Świętem Paschy, w piątek 14. dnia miesiąca nissan. Mateusz, Marek i Łukasz piszą jednak, że ostatnia wieczerza odbyła się już podczas Paschy, w piątek 15. dnia miesiąca nissan. Po przeliczeniu dat żydowskiego kalendarza księżycowo-słonecznego na słoneczny można ustalić dwie daty śmierci Jezusa: 7 kwietnia 30 r. lub 3 kwietnia 33 r. Ta druga została uznana przez Watykan. Wątpliwości jest jednak więcej.

Jakie Betlejem?
Jednym z faktów bezsprzecznie ustalonych w ewangeliach jest miejsce narodzin Jezusa - miasteczko Betlejem, położone w Judei, nieopodal Jerozolimy. Według Mateusza i Łukasza, Józef i Maryja podróżowali ponad 140 km z Nazaretu do Betlejem, bo Józef musiał się stawić w rodzinnym mieście na spis ludności. Położone 10 km od Jerozolimy Betlejem, gdzie wierni zbierają się dzisiaj w Bazylice Narodzenia Pańskiego, nie ma jednak prawdopodobnie nic wspólnego z narodzeniem Jezusa. Izraelski archeolog Aviram Oshri twierdzi, że właściwym miejscem narodzenia Jezusa jest Betlejem w Galilei. Oshri podkreśla, że jest mało prawdopodobne, by Maryja w zaawansowanej ciąży zniosła długą podróż z Galilei do południowej Judei na grzbiecie osła. Odległość między Nazaretem i Betlejem w Galilei wynosi zaś zaledwie kilkanaście kilometrów.
Dlaczego ewangelie wskazują Betlejem w Judei jako miejsce narodzin Jezusa? Według legendy, urodził się tam król Dawid, z którego rodu - jak zapisano w Biblii - miał pochodzić Mesjasz. Zdaniem Oshriego, św. Mateusz celowo zmienił miejsce narodzin Jezusa, by podkreślić jego związki z rodem Dawida, z którego pochodził również Józef.

Śmierć Heroda
Najwięcej dyskusji wywołuje data narodzin Nazareńczyka. Ewangeliści Mateusz i Łukasz zgadzają się, że Jezus urodził się za panowania Heroda Wielkiego, który zmarł wiosną 4 r. p.n.e. Łukasz jednak dodatkowo wiąże rok urodzenia Jezusa z lokalnym spisem ludności Palestyny, który - według Józefa Flawiusza - odbył się w 6 r. n.e. za rządów Kwiryniusza, namiestnika Syrii. Niejasna jest jednak interpretacja Łukaszowego zdania: "Aute he apographe prote egeneto hegemoneuontos tes Syrias Kyreniou", gdzie greckie słowo prote może oznaczać "najpierw, zanim". Zdanie znaczyłoby wówczas: "Spis ten odbył się, zanim namiestnikiem Syrii był Kwiryniusz".
Według ewangelii, pasterze pracowali wówczas w polu. Jeśli przyjmiemy ten opis za dosłowny, Jezus powinien się urodzić wiosną lub latem, najpóźniej jesienią! Pierwsi chrześcijanie celebrowali to wydarzenie 6 stycznia. Dopiero w 532 r. (liczonym wówczas jako 248 rok tzw. ery Dioklecjana) Dionizjusz Mniejszy wyliczył, ile lat upłynęło od założenia Rzymu do narodzenia Jezusa i ustalił datę jego narodzin na 25 grudnia 1 r. p.n.e. On też wprowadził obowiązujący do dziś podział na ery, nadając następnemu rokowi numer 1 po narodzeniu Chrystusa.

Świadectwo Józefa
To, co wiemy o życiu Jezusa, pochodzi głównie - choć nie tylko - z Nowego Testamentu i apokryficznych pism wczesnochrześcijańskich. Nie zachowały się listy, dokumenty ani zeznania osób, które znały Jezusa osobiście. Najważniejsza wzmianka na jego temat pojawia się w dziele "Dawne dzieje Izraela", którego autorem był żyjący w I wieku n.e. rzymski historyk żydowskiego pochodzenia Józef Flawiusz. W księdze XVIII czytamy o mędrcu Jezusie, który nauczał Żydów i Greków oraz był mesjaszem. Józef Flawiusz wspomina też, że Piłat skazał Jezusa na śmierć na krzyżu, co jednak nie osłabiło wierności uczniów. Trzy dni po śmierci Jezus zmartwychwstał, tak jak przepowiedzieli prorocy.
Ten fragment, nazwany Testimonium Flavianum, uważany jest za najważniejszy niezależny od źródeł chrześcijańskich dowód na istnienie Jezusa. Wielu badaczy przypuszcza jednak, że w ciągu stuleci, które minęły od powstania dzieła Józefa Flawiusza, tekst Testimonium został poddany przeróbkom mającym uwiarygodnić boskość Jezusa. Trudno przypuszczać, by rzymski historyk uznał Jezusa za mesjasza i opisywał zmartwychwstanie jako fakt historyczny. Większość historyków przychyla się do opinii, że Józef Flawiusz umieścił w swoim dziele jedynie wzmiankę o Jezusie, która została później rozbudowana przez chrześcijańskich autorów. Nie jesteśmy dziś w stanie odtworzyć oryginalnego tekstu; prawdopodobnie wspominał on jedynie o istnieniu Jezusa i skazaniu go na śmierć przez Poncjusza Piłata.
Inne wzmianki rzymskich historyków o Jezusie są jeszcze bardziej mgliste. Swetoniusz pisał około 120 r. n.e., że za panowania cesarza Klaudiusza Żydzi w Rzymie wywoływali zamieszki "podżegani przez Chrestusa", póki cesarz nie wygnał ich z Wiecznego Miasta. Ta informacja dotyczy jednak prawdopodobnie człowieka o imieniu Chrestus, w owych czasach dość popularnym w Rzymie, zwłaszcza wśród niewolników. Żydowskie dokumenty z tego okresu są zebrane w Talmudzie, który nie wymienia nikogo o imieniu Jezus. W babilońskim zbiorze Talmudu pojawia się mężczyzna imieniem Jeszu, ale jego opis nie pasuje do życiorysu Jezusa znanego z ewangelii. Imię to w ogóle nie pojawia się w jerozolimskim Talmudzie, gdzie bardziej należałoby się spodziewać wzmianek o Jezusie.

Ziemia Chrystusa

Jezus urodził się w Betlejem w Galilei, w pobliżu Nazaretu, a nie w Judei - twierdzi archeolog Aviram Oshri. Przekonuje on, że w Betlejem w pobliżu Jerozolimy, gdzie dziś istnieje Bazylika Narodzenia Pańskiego, nie ma śladów osadnictwa z początków naszej ery, podczas gdy Betlejem na północy było wówczas kwitnącym ośrodkiem


Święte drzazgi

Archeolodzy odnaleźli dotychczas szczątki tylko jednego człowieka, który niewątpliwie zginął na krzyżu. Był nim żyjący w I wieku n.e. Jehohanan Ben Hagkol, którego kość piętowa, przebita gwoździem z krzyża, została w 1968 r. odkryta przez archeologów w pobliżu Jerozolimy. Po Chrystusie, który zmartwychwstał, nie zachowała się żadna wiarygodna relikwia, choć kościoły chrześcijańskie na całym świecie szczycą się posiadaniem przedmiotów związanych z życiem Jezusa. W Żelaznej Koronie Lombardii, przechowywanej w katedrze w Monzy, umieszczono - według tradycji - gwóźdź, którym Jezus był przybity do krzyża. W katedrze w Trewirze przechowywana jest szata, którą Jezusa miał mieć na sobie przed ukrzyżowaniem. Fragmenty krzyża, które - według legendy - odnalazła w Jerozolimie św. Helena, matka cesarza Konstantyna, i część tabliczki z napisem INRI, znajdują się dzisiaj w bazylice Santa Croce in Gerusalemme w Rzymie. Drzazgi z krzyża rozsiane są zresztą po wielu kościołach Europy. Gdyby je zebrać, okazałoby się, że Jezus został ukrzyżowany nie na jednym krzyżu, ale w całym lesie, jak żartował już w XVI wieku Erazm z Rotterdamu.
Więcej możesz przeczytać w 14/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 14/2006 (1217)

 • Na stronie - Klątwa Wałęsy9 kwi 2006Nowa władza nie chciała wchodzić w buty starej, ale jak nie wejdzie, to będzie chodzić boso3
 • Skaner9 kwi 2006SKANER - POLSKA KANCELARIA Ludzie Jaruzelskiego Skandal związany z przyznaniem krzyża Wojciechowi Jaruzelskiemu nie dziwi. W Kancelarii Prezydenta RP na dyrektorskich stanowiskach nadal pracują urzędnicy, którzy pełnili tam...8
 • Dossier9 kwi 2006LECH KACZYŃSKI prezydent RP "Nie sądzę, żeby mój brat był człowiekiem szczególnie pazernym na władzę. I to samo mnie dotyczy" Polskie Radio Program I KAZIMIERZ MARCINKIEWICZ premier RP "Platforma Obywatelska...9
 • Playback9 kwi 2006Zyta Gilowska, wicepremier, minister finansów, i Wojciech Jasiński, minister skarbu państwa Fot: J. Marczewski14
 • Poczta9 kwi 2006Drogie bankructwo Odnosząc się do notatki "Drogie bankructwo" (nr 8), wyjaśniam, że od chwili ogłoszenia upadłości wrocławskiej firmy budowlanej Jedynka spłacono już wierzytelności uprzywilejowane byłych pracowników,...14
 • Ryba po polsku - Życie uczuciowe Polaków9 kwi 2006Politycy mogliby pomilczeć w skupieniu do wizyty papieża, a my odetchnęlibyśmy z ulgą15
 • Z życia koalicji9 kwi 2006KORZYSTAJĄC Z LICZEBNEJ PRZEWAGI, pod nieobecność jednego z autorów tej rubryki do koalicji wślizgnęła się Samoobrona, a Andrzej Lepper oświadczył, że jest już prawie wicepremierem. W rewanżu jeden z nas już wystąpił o...16
 • Z życia opozycji9 kwi 2006ECH, MIŁO COŚ TAKIEGO ZOBACZYĆ. W fabrycznej telewizji Edusat własny talk-show ma Longin Pastusiak. Ostatnio jego gościem był eurodeputowany, wielbiciel ziemi kaliskiej Marek Siwiec, który mądrą gestykulacją wspierał swe wywody na...17
 • Nałęcz - Sztuka całkiem świeża9 kwi 2006Tusk i Rokita mają wystąpić w roli stręczycieli zmuszających niewinność do zbratania się z gwałtem18
 • Fotoplastykon9 kwi 2006© Henryk Sawka - www.przyssawka.pl19
 • Wicepremier Lepper i mister Hyde9 kwi 2006Czy postkomunistyczny układ, który wykreował Leppera, ma haki, aby nadal go kontrolować?20
 • Drugorzędne cechy wyborcze9 kwi 2006Ordynacja według PiS utrudni stworzenie stabilnej większości w Sejmie26
 • Lustrowanie lustracji9 kwi 2006Mniej tajności, przejrzystość i poszerzenie kręgu lustrowanych osób - proponują nowe projekty ustawy lustracyjnej30
 • Nagła utrata poczucia humoru9 kwi 2006Mazowiecki, Janik, Suchocka i Olszewski to największe smutasy polskiej polityki, a najzabawniejsi to Wałęsa i Miller34
 • Giełda9 kwi 2006Hossa Świat Komórki bez granic Zniesienia opłat za roaming za granicą chce Komisja Europejska. Wysokość opłat za rozmowy z telefonów komórkowych z zagranicy nie jest uzasadniona ich faktycznymi kosztami. KE proponuje...40
 • Świńska góra9 kwi 2006Polskie lobby świńsko-zbożowe samo skazuje się na klęskę42
 • Okno dachowe na świat9 kwi 2006Jedynym sposobem pokonania konkurencji jest zaprzestanie prób jej pokonania" - twierdzą Chan Kim i Renée Mauborgne, wykładowcy słynnej francuskiej uczelni zarządzania INSEAD w Fontainebleau i autorzy bestsellerów o...46
 • Porschwagen9 kwi 2006Wnuk Ferdinanda Porschego odbija Volkswagena z rąk niemieckich polityków56
 • Sztuka zarabiania pieniędzy9 kwi 2006Kurs ekonomii NBP i "Wprost", czyli jak prowadzić biznes60
 • Załatwione odmownie - Nie wie, że nic nie wie9 kwi 2006Nie ma różnicy między "socjałami" pobożnymi a bezbożnymi - wszyscy zarzynają gospodarkę62
 • Supersam9 kwi 200664
 • Żywioł i wyrafinowanie9 kwi 2006Stroje projektu Macieja Czyżewskiego - wykonane z juty, lnu i bambusa - a inspirowane... czerwonym winem zostały nagrodzone Grand Prix Rady Mediów w konkursie Kolekcja Roku, zorganizowanym przez Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru w...64
 • Fruwający kolos9 kwi 2006Gdyby w wypadku nowej wersji chryslera 300C touring - SRT8 - zastosować punktację jak w łyżwiarstwie figurowym, to przy ocenie wrażenia artystycznego auto zachowałoby dotychczasowe bardzo wysokie noty - dla wielu to najpiękniejsze kombi...64
 • Portfel na pen drive'a9 kwi 2006W miarę rosnącej popularności komputerowych nośników pamięci przenośnej pojawia się coraz więcej akcesoriów do ich przechowywania. Firma Peterson wprowadziła na polski rynek kolekcję skórzanych portfeli dla właścicieli pen...64
 • Z impetem wzwyż9 kwi 2006To reklama, a nie literatura, seriale telewizyjne czy media, puszcza się na ryzykowne eksperymenty z polszczyzną66
 • Buty Kaczyńskich9 kwi 2006Zabrudzone obuwie zdradza ryzykantów.70
 • Bohaterski zdrajca9 kwi 2006Już po 1989 roku gen. Jaruzelski był chroniony przed krytyką na mocy specjalnej instrukcji Andrzeja Drawicza74
 • Kłamstwo katyńskie9 kwi 2006Znikały tajne raporty, cenzurowano wiadomości radiowe, niejedna kariera legła w gruzach, by nie wyszły na jaw dowody zbrodni katyńskiej78
 • Know-how9 kwi 2006Wielka Iinflacja Tuż po Wielkim Wybuchu wszechświat błyskawicznie zwiększył swe rozmiary w procesie tzw. inflacji: w ciągu ułamka sekundy z mikroskopijnej kulki stał się tworem o średnicy miliardów lat świetlnych - potwierdziły...82
 • Kim był Judasz9 kwi 2006Zbawienie dla zdrajcy?84
 • Sąd nad Jezusem9 kwi 2006Św. Mateusz celowo zmienił miejsce narodzin Chrystusa, by podkreślić jego związki z rodem Dawida90
 • Choroba w modzie9 kwi 2006Niemal wszyscy pacjenci zgłaszający się do psychiatrów twierdzą, że mają depresję - jak księżna Diana92
 • Bez granic9 kwi 2006Legalni nielegalni Amerykański Senat debatuje nad nową ustawą imigracyjną. Jest ona znacznie bardziej liberalna niż ustawa uchwalona w ubiegłym roku przez Izbę Reprezentantów (zakładająca kryminalizację nielegalnego pobytu w USA),...94
 • Rewolucja samobójców9 kwi 2006Starzy Francuzi utopili własne dzieci w morzu długów96
 • Mandarynki zamiast pomarańczy9 kwi 2006Po wyborach zderza się idea sklejenia pękniętego państwa z sentymentem do rewolucyjnej Ukrainy z Majdanu100
 • Polityczni kidnaperzy9 kwi 2006Ubezpieczenie od porwania może kosztować nawet 20 milionów dolarów106
 • Menu9 kwi 2006KRÓTKO PO WOLSKU Cisza! Minister Dorn, powołując się na dobro ogółu obywateli, postanowił walczyć z hałasem. Każdy, kto zakłóca ciszę po 22.00, może się spodziewać represji i konfiskaty sprzętu...108
 • Recenzje9 kwi 2006110
 • Przewietrzona "Cyganeria"9 kwi 2006**** Rudolf w dżinsach? Mimi, którą można spotkać w każdej dyskotece? Musetta sadomaso z pejczem?! A jednak Mariusz Treliński, umiejscawiając swą "Cyganerię" tu i teraz, wśród zblazowanej wielkomiejskiej młodzieży, która...110
 • Księżycowy odlot9 kwi 2006***** Instrukcja zostawania Bogiem na obszar Stanów Zjednoczonych i okolice. Dwudziestolatek z college'u w New Hampshire, który jeszcze niewytrzeźwiał całkiem po imprezowej sztafecie, pospiesznie spisał wrażenia z ostatnich tygodni, co...110
 • Heros w rajtuzach9 kwi 2006***** Ritchie Blackmore to weteran gitary i muzyczny heros kilku pokoleń. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać jego popisy w rockowych gigantach - Deep Purple i Rainbow. Teraz jego fani przychodzą na koncerty w zbrojach, mnisich szatach i...110
 • Homo sukces9 kwi 2006***** Czy można ciekawie opowiedzieć historię ludzkości (czyli 400 tys. lat) w 90 minut? Okazuje się, że tak. Reżyser Jacques Malaterre, 200 aktorów i 100 techników oraz uczonych w ciągu dwóch lat przemierzyło dziesiątki tysięcy...110
 • Otrzeźwiacz9 kwi 2006Postźp technologiczny na usługach niskich instynktów i bezguścia jest nie do zatrzymania - twierdził Stanisław Lem112
 • Wendeta na Matriksie9 kwi 2006Bracia Wachowscy dołączyli do adaptatorów komiksowej klasyki116
 • Górna półka - Gdy rozsądni śpią9 kwi 2006Zdisław Krasnodębski "Drzemka rozsądnych" Ośrodek Myśli Politycznej  Zebrane w niniejszym tomie teksty krążą wokół paru tych samych spraw - stosunku do polskiej tożsamości i kultury narodowej, konieczności...117
 • Pazurem - A nuż - nóż9 kwi 2006Nie "Bogurodzica", nie "Litwo, ojczyzno...", ale cichutkie "a nuż!" napędza polską historię od tysiąca lat120
 • Ueorgan Ludu9 kwi 2006Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 14 (180) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 3 kwietnia 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Nur fur intelligente Scenariusz jeszcze zabawniejszej...121
 • Skibą w mur - Taniec z majtami9 kwi 2006Do lewicy mogą przyciągać już tylko różowe gacie wypromowanej przez media prezydenckiej latorośli122