Zyta reaktywacja

Zyta reaktywacja

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo Finansów uprawia kreatywne budżetowanie
 
 
Nowatorski w formie i ciekawy w treści - tak rządowy projekt ustawy budżetowej zachwala wicepremier Zyta Gilowska. Przyznaje jednak, że ów budżet prowadzi do katastrofy, jaką jest przekroczenie przez dług publiczny granicy 50 proc. PKB. A to oznacza, że mimo komfortowej sytuacji (5 proc. wzrostu PKB, dotacje unijne oraz odziedziczenie po Marku Belce pięciomiliardowej nadwyżki z roku poprzedniego) rząd PiS przez rok nie zrobił nic w sprawie reformy finansów publicznych, łaskawie zostawiając to zadanie swoim następcom. A im będzie jeszcze trudniej, bowiem udział w budżecie "wydatków sztywnych" zwiększa się o 2 punkty procentowe (do 70 proc.), co oznacza, że będą mieli do rozdysponowania mniej pieniędzy. Zwłaszcza że tempo wzrostu polskiej gospodarki prawdopodobnie będzie zwalniać. Jeżeli dołączy się do tego osłabienie złotego (jedna trzecia długu nominowana jest w dewizach), finanse publiczne może czekać spora katastrofa. Na razie rządząca koalicja ma inne zmartwienia. Nie musi się wprawdzie obawiać popsucia (posłowie nie mogą powiększyć wydatków) bądź nieuchwalenia budżetu (wtedy obowiązywać będzie prowizorium zgodne z przedłożeniem rządowym). Realne jest jednak, że Sejm nie zdąży uchwalić zmian w ustawach podatkowych lub - w myśl zasady "na złość PiS odmrozimy sobie uszy" - uchwali obniżenie podatku PIT (wprowadzenie dwóch stawek: 18-procentowej i 32-procentowej, przy podwyższeniu progu podatkowego z 37 024 zł do 80 tys. zł), a wtedy wykonanie budżetu będzie poważnie zagrożone.

Wzrost kreatywny
Cytowana "nowatorskość w formie" polega na włączeniu do dochodów pieniędzy z Unii Europejskiej w wysokości 14,7 mld zł, które w poprzednim budżecie były księgowane jako źródło finansowania deficytu. Pani wicepremier zabieg ten sprzedaje jako "konsolidowanie finansów publicznych", co brzmi bardzo ładnie i dla niewtajemniczonego może się wydawać realizacją jej buńczucznych zapowiedzi. Prawda jest jednak znacznie bardziej brutalna. Od zmian w sposobie zapisywania pieniędzy nie przybywa! A wprowadzona zmiana dość skutecznie utrudnia porównywanie przyszłorocznego i ubiegłorocznego budżetu. Przede wszystkim zaś skrywa bardzo nieprzyjemny fakt - i to zapewne był główny powód "nowatorstwa" - że w przyszłym roku do dyspozycji będziemy mieć mniej pieniędzy unijnych (14,7 mld zł zamiast 17,3 mld zł).
Jeżeli dane budżetowe skorygujemy o wprowadzone "nowatorstwo", to się okaże, że wydatki budżetu rosną nie szybciej, lecz wolniej niż produkt krajowy. Zawartą w budżecie kwotę przyszłorocznych wydatków w wysokości 256,8 mld zł trzeba bowiem skorygować o dopisane 14,7 mld zł pieniędzy unijnych lub tegoroczne wydatki (225,8 mld zł) powiększyć o 17,3 mld zł. Jakkolwiek by liczyć, wychodzi - co przyznała wicepremier Gilowska - że wydatki rosną o 12,7 mld zł, co oznacza ich podwyższenie nominalnie o 6,3 proc. A układem odniesienia dla liczb zawartych w projekcie budżetu jest przewidywany wzrost PKB o - znowu nominalnie - 6,8 proc. (złoży się na to realne zwiększenie produkcji o 4,8 proc. i wzrost cen o 1,9 proc.). Wychodzi zatem, że Andrzej Lepper miał rację, oceniając projekt budżetu jako dość restrykcyjny po stronie wydatkowej.

Dobroć na kredyt
Lepper rację miał i racji nie miał. To, że wydatki rosną "tylko" o 6,3 proc. (wolniej o 0,5 punktu procentowego niż produkt krajowy), to zła wiadomość z punktu widzenia politycznych zamiarów rozdawania pieniędzy, nie najgorsza z punktu widzenia utrzymania jakiej takiej bieżącej równowagi finansów państwa i fatalna z punktu widzenia konieczności redukcji fiskalizmu, dyscyplinowania wydatków i ucieczki z pułapki zadłużenia.
A w takiej pułapce już jesteśmy. Jeśli bowiem od wydatków budżetu odejmiemy koszty płaconych odsetek od długu, to okaże się, że deficytu praktycznie nie ma. Owe odsetki wyniosą bowiem w przyszłym roku 28 mld zł (w tym roku 25 mld zł, co oznacza ich wzrost o 12 proc.) i będą w następnych latach szybko rosły, dochodząc w 2009 r. do 34 mld zł.
Najwyższa zatem pora, aby nie tylko politycy, ale wszyscy obywatele uświadomili sobie, że "żyjemy ponad stan" i dość szybkimi krokami zmierzamy w stronę węgierskiego scenariusza załamania gospodarki. Dla oprzytomnienia warto podać, że już dzisiaj dług publiczny w przeliczeniu na mieszkańca (z niemowlętami włącznie) wynosi 13,5 tys. zł, a w roku 2009 zwiększy się do niemal 16 tys. zł. I te długi kiedyś trzeba będzie spłacić.


"Drogie państwo"
Mimo wchłaniania pieniędzy unijnych budżet nie jest prorozwojowy, lecz etatystyczno-socjalny. Wskazuje na to wspomniany wzrost "wydatków sztywnych". Składa się nań zwiększenie wydatków na funkcjonowanie państwa do 72,7 mld zł i podwyższenie wydatków na cele socjalne i ubezpieczenia społeczne do 74,8 mld zł. W wydatkach "państwowych" znajdują się pozycje trudne do zakwestionowania (pieniądze na bezpieczeństwo wewnętrzne czy zakup samolotu wielozadaniowego). Martwi jednak to, że brakuje oszczędności w wydatkach administracyjnych.
Oczywistym błędem jest zwiększenie wydatków socjalnych. Przy spadku bezrobocia i szybkim wzroście płac powinny one maleć. Niestety, o ich podniesieniu najwyraźniej zdecydowały racje polityczne, związane z nadzieją kupowania poparcia wyborców. Dodajmy - nadzieją iluzoryczną, bowiem przywrócenie corocznej waloryzacji rent i emerytur będzie kosztować 2,8 mld zł, co dla budżetu jest już kwotą zauważalną, a co, przekładając się na kilkunastozłotową podwyżkę przeciętnego świadczenia, szału radości u weteranów pracy nie wywoła.

Podatki w górę!
Mimo że zwiększenie wydatków jest umiarkowane, należy je uznać za zbyt wysokie także z innego powodu. Wydatki finansowane będą głównie przez wzrost podatków do 191 mld zł (przewidywane wykonanie w tym roku 173 mld zł, czyli podatki rosną o 10,4 proc.). A zatem nie dość, że nie ma zapowiadanej obniżki podatków, to obywateli IV RP czeka wzrost podatków. I to niemal o 4 punkty procentowe wyższy niż zwiększenie ich dochodów! (Dochody z podatku VAT mają wynieść 92,1 mld zł (82,7 mld zł w 2006 r. - wzrost o 11,4 proc.), z akcyzy - 45,2 mld zł (42,5 mld zł w 2006 r. - 6,4 proc.), z podatku CIT - 22 mld zł (19,1 mld zł -15,2 proc.), z podatku PIT - 31,6 mld zł, (28,7 mld zł - 10,1 proc.).
Czekają nas zatem podwyżki drakońskie, co niepokoi także ze względu na słabnącą konkurencyjność polskiej gospodarki. Jak wynika z najnowszego raportu World Economic Forum, jesteśmy najmniej konkurencyjnym krajem Unii Europejskiej i zajmujemy pod tym względem dopiero 48. miejsce na świecie (spadek w ciągu roku o pięć pozycji), a biznesmeni, którzy oceniali warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, za największy problem podawali wysokie podatki i niestabilny system fiskalny.
Co gorsza, ów optymistyczny dla budżetu i pesymistyczny dla przedsiębiorców scenariusz podatkowy może nie być zrealizowany. Poza zmianami w podatku akcyzowym (podwyżka akcyzy na benzynę o 25 gr na litrze, na papierosy o 13 proc. oraz na piwo o 10 proc.), które rząd może wprowadzać dowolnie (chociaż, jak to już kiedyś było z akcyzą na wódkę, na takiej podwyżce może także stracić) realizacja dochodów podatkowych zależy bowiem od koniunktury (VAT, CIT) i zmian ustawowych (PIT - likwidacja ulg). A tutaj rząd mogą czekać niespodzianki. Zdaniem analityków, wzrost dochodów z VAT jest mocno - o 2-3 mld zł - przeszacowany, a zatrzymanie w związku z utratą sejmowej większości prac nad ustawami podatkowymi może sprawić, że większych dochodów nie będzie.
Jedyną zaletą przedstawionego projektu budżetu na przyszły rok jest to, że gdyby układał go Lepper z Giertychem, byłby jeszcze gorszy. Niewielka to jednak pociecha, skoro dobry nie jest i nie realizuje żadnej z wyborczych obiecanek. Tworzy także złą pozycję startową dla przyszłych reform. Choć, być może, w tej kwestii rację mają ci, którzy twierdzą, że "im gorzej, tym lepiej", powołując się na fakt, że kiedy sytuacja staje się dostatecznie zła, ludzie są zdolni podjąć bardzo proste i mądre decyzje.
Więcej możesz przeczytać w 40/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 40/2006 (1242)

 • Na stronie - Serial "Renata B."15 gru 2006, 15:00Bez wątpienia obejrzeliśmy kuchnię polityki: brudną, odrapaną i pełną karaluchów3
 • Wprost od czytelników15 gru 2006, 15:00  EUROPEJSKA LISTA PŁAC Zmartwiła mnie opublikowana przez "Wprost" "Europejska lista płac" (nr 39). Jestem informatykiem, mam 28 lat i wyższe wykształcenie. Pracuję od około 10 lat (od 18. roku życia) - obecnie w trzeciej...3
 • Skaner15 gru 2006, 15:00SKANER POLSKA SŁUŻBY Archiwum Macierewicza Wojskowe Służby Informacyjne były "kontynuacją komunistycznego układu, który źle zasłużył się Polsce" - tak wiceminister obrony Antoni Macierewicz obwieścił zakończenie kilku- miesięcznego...10
 • Sawka czatuje15 gru 2006, 15:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)12
 • Playback15 gru 2006, 15:0016
 • Poczta15 gru 2006, 15:00Z INSPIRACJI KIEROWNICTWA Moja odpowiedź na artykuł "Lustracja lustratora" (nr 27), zatytułowana "Manipulacja lustracyjna" (nr 38), została opatrzona komentarzem redaktora Jarosława Jakimczyka - "Z inspiracji...16
 • Ryba po polsku - Polska dla małolatów15 gru 2006, 15:00Bajkę o Smoku należy zmodernizować. Trzeba napisać, że Dratewka zażądał, by Wawelski podał się do dymisji17
 • Z życia koalicji15 gru 2006, 15:00NASZA POCZCIWINA ADAM LIPIŃSKI (PiS) postanowił zostać negocjatorem co się zowie i zechciał przekabacić Renatę Beger. W tym celu późną nocą poszedł nawet do jej pokoju hotelowego. Niestety, zamiast zachować się jak mężczyzna, zaczął z nią...18
 • Z życia opozycji15 gru 2006, 15:00BIEDNA RENIA BEGER! I cóż ona sobie najlepszego uczyniła! Jako polityk jest skończona. Nikt nie będzie z nią gadał, chyba że będzie naga i zrewidowana. A kto by chciał obmacywać Beger, a potem jeszcze oglądać ją na golasa? Na pewno nikt normalny....19
 • Wprost przeciwnie - Mądrzejsi od telewizora15 gru 2006, 15:00Zamiast prywatyzować publiczną telewizję, sprywatyzujmy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji20
 • Fotoplastykon15 gru 2006, 15:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)21
 • Ostatni atak układu15 gru 2006, 15:00Kto broni starego układu, jest śmiertelnym wrogiem Polski - Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, premierem RP22
 • Lewy sierpowy15 gru 2006, 15:00W porównaniu z targami o Orlen czy ze staraniami o "skrojenie" Agory niezdarne kuszenie Beger to po prostu dziecinada26
 • Prymas z Gniezna15 gru 2006, 15:00Czy polskiemu Kościołowi grozi hiszpańska choroba?30
 • Ziemie nieodzyskane15 gru 2006, 15:0060 lat nie wystarczyło, by przyłączyć Śląsk i Pomorze do Polski34
 • Giełda15 gru 2006, 15:00    Hossa Świat Bogaci się bogacą Po raz pierwszy na liście 400 najbogatszych Amerykanów, opublikowanej przez magazyn "Forbes", nie ma ani jednego milionera. 26 "najbiedniejszych" z listy zgromadziło majątek szacowany...40
 • Warszawski Indeks (poza)Giełdowy15 gru 2006, 15:00Najwyższe zyski, najmniejsze ryzko wpadki, czyli jak manipulować indeksami, to tylko na warszawskiej giełdzie42
 • Na naftowym dopalaczu15 gru 2006, 15:00Ranking "pereł polskiej gospodarki": naszą gospodarkę podobnie jak rosyjską napędzają firmy surowcowo-energetyczne46
 • Zyta reaktywacja15 gru 2006, 15:00Ministerstwo Finansów uprawia kreatywne budżetowanie54
 • 2 x 2 = 4 - Patriotyzm specjalnej troski15 gru 2006, 15:00Prawdziwy PiSoPolak potępia liberalizm nawet wtedy, gdy nie bardzo wie, co jest jego istotą58
 • Supersam15 gru 2006, 15:0060
 • Jesienna powściągliwość15 gru 2006, 15:00Szkockie kraty, płaszczyki ? la modelka Twiggy i buty na koturnach, typowe dla londyńskiej ulicy lat 60. - dom mody Laura Guidi w najnowszej kolekcji składa hołd powściągliwej elegancji typowej dla Wysp Brytyjskich. Nowością są dwurzędowe, krótkie...60
 • Twardy jak zegarek15 gru 2006, 15:00Powstał najtwardszy zegarek na świecie. Szwajcarska firma Rado przedstawiła model V10K. Powierzchnia czasomierza została wykonana z najtwardszego istniejącego materiału - diamentu. Eleganckiej kopercie towarzyszy kauczukowa bransoleta. Model V10K,...60
 • Muzyka ze stoperem15 gru 2006, 15:00Chcesz wiedzieć, ile kalorii spalasz podczas spaceru, a ile biegnąc? Słuchaj muzyki. Nowy walkman NW-S200 marki Sony wyposażono w czujniki kontrolujące bieżące zużycie kalorii, pokonaną odległość, liczbę kroków i czas biegu. Urządzenie...60
 • Klipsy dla panów15 gru 2006, 15:00Firma Steinhausen proponuje mężczyznom klips do banknotów. Jest on wykonany z nierdzewnej, pokrytej złotem stali, waży jedynie 95 g. Zmieści się w nim 20 banknotów, a także karty kredytowe oraz inne dokumenty, takie jak prawo jazdy czy dowód...60
 • Wspomnienie wakacji15 gru 2006, 15:00Retsinę albo się lubi, albo się jej nie znosi. Dodawana do wina sosnowa żywica jednych orzeźwia, innych odstręcza. Najlepiej smakuje oczywiście na wakacjach na Krecie czy Rodos (tym bardziej że w Polsce mieliśmy jej nieduży wybór). Remvi to...60
 • Auta na prąd15 gru 2006, 15:00Problemy z ropą sprawią, że pojawia się coraz więcej samochodów elektrycznych. Mają one wiele zalet: są tańsze w eksploatacji, nie trują środowiska, prąd nie jest obłożony tyloma podatkami co benzyna. Dlatego na rynku pojazdów napędzanych...60
 • Chude nie jest piękne15 gru 2006, 15:00Ideałami kobiecej urody są dziś zaokrąglone Monica Bellucci i Beyonce Knowles64
 • Szkoły niesamodzielności15 gru 2006, 15:00Polskie uczelnie najlepiej kształcą na kierunku bezrobocie68
 • Dżungla ludożerców15 gru 2006, 15:00W Irian Jaya wojny wybuchają jeszcze z powodu porwania kobiety lub kradzieży świni72
 • Pazurem - Stachanowcy patriotyzmu15 gru 2006, 15:00Czemu tylu pisarzy błąka się po ideowych rozdrożach? - pytał wcześniej od Giertycha Władysław Gomułka74
 • Długa noc teczek15 gru 2006, 15:00Wstępna decyzja obalenia rządu Jana Olszewskiego zapadła już 9 maja na prezydium Unii Demokratycznej76
 • Know-how15 gru 2006, 15:00  Ptasie życie Nur rdzawoszyi odzywa się niemal wyłącznie na lęgowiskach i nie sposób go usłyszeć, gdy zimą przebywa w Polsce. Rybołów wędruje wzdłuż rzek i zimuje w miejscach obfitujących w ryby, które są niemal jedynym jego pokarmem (z tego...80
 • Prywatne leczy!15 gru 2006, 15:00Pół miliona Polaków korzysta już regularnie z pry watnej opieki medycznej82
 • Im gorzej, tym lepiej15 gru 2006, 15:00Obrona przed suszą zrodziła pięć tysięcy lat temu wspaniałe cywilizacje90
 • Bez granic15 gru 2006, 15:00  Lula w opałach Luiz Inácio Lula da Silva, prezydent Brazylii, walczy o reelekcję. I ma na nią spore szanse, choć końcówka kampanii to niemal walka na noże. Kilka dni temu wyszło na jaw, że działacze prezydenckiej Partii Robotniczej chcieli...92
 • Trójkątna oś15 gru 2006, 15:00Trojka Francji, Niemiec i Rosji wypiera trójkąt weimarski94
 • Jastrząb z Tokio15 gru 2006, 15:00Nowy premier uważa, że Japonii należy się miejsce w klubie światowych mocarstw98
 • Nasrallah superstar15 gru 2006, 15:00Na palestyńskiej liście przebojów sześć pierwszych miejsc zajęły marsze skomponowane na cześć libańskiego lidera terrorystów100
 • Wojna językowa15 gru 2006, 15:00Łukaszenka postanowił represjonować także białoruską gramatykę104
 • Recenzor15 gru 2006, 15:00108
 • Budka Krawczyka15 gru 2006, 15:00Elvis Presley swój pierwszy hit nagrał jako prezent dla mamy. Zakochany w nim Krzysztof Krawczyk nagrał ostatnią płytę w prezencie na swoje 60. urodziny. W tym wypadku sukces będzie ciut mniejszy, ale Krawczykowi wolno. Śpiewał już wszystko: kicze...108
 • Muzyczne przedszkole15 gru 2006, 15:00Koneserzy będą się krzywić. Na krążku z Mozartem "Lacrimosa" z "Requiem" sąsiaduje z marszem tureckim, a fragmenty "Eine Kleine Nachtmusik" z najbardziej znaną częścią koncertu klarnetowego. Monograficzna płyta...108
 • Droga mistrzów15 gru 2006, 15:00Dwa skojarzenia natychmiast nasuwają się podczas słuchania drugiego albumu The Veils: The Waterboys oraz Nick Cave and The Bad Seeds w ich najlepszych nagraniach z lat 80. Wokalista Finn Andrews (syn Barry'ego Andrewsa z XTC i Shriekback) nie...108
 • Hiszpański łącznik15 gru 2006, 15:00"Odkąd pamiętam, chciałem być gangsterem, to lepsze od bycia prezydentem USA" - wspominał bohater "Chłopców z ferajny". Brytyjskim odpowiednikiem ambitnych gangsterów zza oceanu jest zadziorny londyński żul - Mały Frankie....108
 • Nawrócenie Stone15 gru 2006, 15:00Zło, które wypełzło z nory 11 września 2001 r., obudziło także uśpione dobro. Duch Ameryki się odrodził, tragedia i cierpienie wyzwoliły niezwykłą pozytywną moc. Takie przesłanie, wypowiedziane dobitnie w finale filmu, nie brzmi o dziwo zbyt...108
 • Wigilia w walizce15 gru 2006, 15:00"Dziecko powołać do życia to betka, ale człowieka ulepić z tej gliny to wielka robota". Owdowiałemu ojcu, bohaterowi "Mojej córeczki" (Jerzy Trela), się nie udało. Córka wyjechała na studia do wielkiego miasta. Gdy pewnego dnia...108
 • Bohaterowie z taśmy15 gru 2006, 15:00Hannibal Lecter to Anthony Hopkins, Terminatorem jest Arnold Schwarzenegger, a Franz Maurer ma twarz Bogusława Lindy. O wyjątkowości filmowego bohatera przesądza charyzma aktora. Czasami bywa jednak odwrotnie: "To nie ja stworzyłem Rocky'ego...108
 • Niewinni kołchoźnicy15 gru 2006, 15:00Papierowy pomnik, który na czterdziestolecie wystawiło sobie Stowarzyszenie Filmowców Polskich, z pozoru wygląda na publikację wzorcową. Są rzadkie zdjęcia, dokumenty i anegdoty. Zabrakło tylko rzetelności, bo jubileuszowy album stał się okazją do...108
 • Cień dywersanta15 gru 2006, 15:00Miał rację towarzysz Lenin, gdy twierdził, że kino jest najważniejszą ze sztuk. Scena z komedii "Nie lubię poniedziałku", w której rozanielona niewiasta obdarowuje milicjanta rolkami papieru toaletowego, więcej mówi o PRL niż tuzin...108
 • Artysta zdemaskowany15 gru 2006, 15:00"Na szczytach panuje cisza" to bite trzy godziny, podczas których prawie nic się nie dzieje. Akcja toczy się niemrawo, jak w kiepskiej telenoweli. Mimo to pozbawiony dramatycznych wzlotów i upadków spektakl Krystiana Lupy nie jest ani...108
 • Szekspir na skróty15 gru 2006, 15:00Szekspirowski dramat o miłości, zdradzie, nietolerancji i nierówności został sprowadzony do wymiaru komiksu, który epatuje efektownymi widowiskowymi scenami. Jacek Głomb wykorzystał adaptację Krzysztofa Kopki, który język Szekspira uprościł i...108
 • Zmierzch bogów15 gru 2006, 15:00Rycerze Okrągłego Stołu byli naiwniakami, wyznawane przez nich zasady trafiły do lamusa, a święty Graal to przeżytek. W "Prze(d)stawieniu" Agnieszki Dudy-Gracz na motywach dramatu "Merlin, albo ziemia jałowa" Tankreda Dorsta i...108
 • Iwona na skraju15 gru 2006, 15:00Gombrowicz nie znał się na muzyce, ale miał dobry gust. Na kartach "Dzienników" opiewa późne kwartety smyczkowe Beethovena. Do opery odnosił się jednak nieufnie i wątpliwe, by zaakceptował swój jeden z pierwszych scenicznych utworów...108
 • Pod patronatem de Sade15 gru 2006, 15:00"Pornografia i sztuka są nierozłączne". Camille Paglia, amerykański krytyk kultury, lubi efektowne bon moty, ale na szczęście ma też coś ciekawego do powiedzenia. Na ponad sześciuset stronach zawzięcie tropi przejawy perwersji,...108
 • Na własna rękę15 gru 2006, 15:00Niecałe sto lat temu antropolog Bronisław Malinowski nie bał się w swoich dziennikach napisać "Przebrandzlowałem cały dzień". Jednak słownik Doroszewskiego z lat 50. zupełnie pomijał ten synonim słowa masturbacja. Wstydliwy i obrosły w...108
 • Symfonio, odpręż mnie!15 gru 2006, 15:00Chopina w Polsce ciągle lepiej znamy z nazwy wódki niż z jego genialnych mazurków112
 • Gott mit uns15 gru 2006, 15:00Europa Środkowa ma swojego Presleya, chociaż trochę się go wstydzi116
 • Retroidol15 gru 2006, 15:00Michał Żebrowski to znakomity aktor, który urodził się pół wieku za późno118
 • Wencel gordyjski - Serce w laptopie15 gru 2006, 15:00Nomadowie współczesności żyją w inkubatorze obsługiwanym przez globalną pielęgniarkę120
 • Ueorgan Ludu15 gru 2006, 15:00Nr 39 (205) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 25 września 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Tylko A. Lepper budował tanie państwo KULISY DYMISJI Jedna z gazet szeroko opisała działalność byłego już wicepremiera Leppera, z powodu której budżet...121
 • Krótko po wolsku - Kura do kwadratu15 gru 2006, 15:00Koło Pittsburgha, (USA) na fermie drobiowej urodziła się kura z czterema nogami. Abstrahując od tego, czy jest to wybryk genetyki, czy realizacja świadomego planu, można uznać ten fakt za duże osiągnięcie hodowlane. W naszych stronach zdarzały się...121
 • Skibą w mur - Szczere czasy15 gru 2006, 15:00Żyjemy w tak szczerych czasach, że co bardziej wrażliwym zbiera się na wymioty122