Kiedy zbierze się nowy parlament? Oto plan na najbliższe tygodnie

Kiedy zbierze się nowy parlament? Oto plan na najbliższe tygodnie

Sejm RP
Sejm RP / Źródło: Shutterstock / Mateusz_Szymanski
Kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu? Jakie obowiązki czekają nowych posłów? Oto plan na najbliższe tygodnie.

Zgodnie z obowiązującym prawem, pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i Senatu musi się odbyć w ciągu 30 dni dni od dnia wyborów, a więc najpóźniej 12 listopada. Za jego zwołanie odpowiedzialny jest prezydent.

Pierwsze posiedzenie Sejmu otwiera marszałek senior - jeden z najstarszych posłów, którego mianuje głowa państwa. To właśnie marszałek senior przeprowadza procedurę złożenia poselskiego ślubowania. Każdy z nowych posłów po odczytaniu roty musi powiedzieć słowo ślubuję, może dodać zwrot „tak mi dopomóż Bóg”. To własnie podczas pierwszego posiedzenia wybierany jest marszałek Sejmu. Kandydatury mogą zgłaszać grupy co najmniej 15 posłów. Po głosowaniu przewodnictwo nad obradami przejmuje nowo wybrany marszałek.

Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu zostanie wybrany nowy skład Trybunału Stanu. Ponadto, w trakcie pierwszego posiedzenia Sejmu premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję. Jego następca zostanie desygnowany przez Andrzeja Dudę. Nowi ministrowie muszą zostać powołani w ciągu 14 dni od dnia, w którym odbędzie się pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu. Nowy szef rządu będzie miał od tego czasu dwa tygodnie na przedstawienie Sejmowi strategii na całą kadencję. Podczas posiedzenia posłowie podejmą decyzję o udzieleniu (lub nie) wotum zaufania. Jest ono uchwalane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Co z Senatem?

Pierwsze posiedzenie Senatu musi się odbyć najpóźniej 12 listopada. Obrady rozpocznie prezydent lub najstarszy wiekiem senator. To właśnie ten polityk będzie musiał odebrać ślubowanie od pozostałych senatorów, a także przeprowadzić wybór marszałka i wicemarszałków.

Czytaj też:
Ci kandydaci na posłów mieli ogromnego pecha. Mimo świetnego wyniku nie zasiądą w Sejmie

Źródło: Sejm
 0

Czytaj także