Wybory prezydenckie 2020. W jakich godzinach można głosować?

Wybory prezydenckie 2020. W jakich godzinach można głosować?

Głosowanie, zdj. ilustracyjne
Głosowanie, zdj. ilustracyjne Źródło: Shutterstock / fotodrobik
W niedzielę 12 lipca druga tura wyborów prezydenckich. W jakich godzinach będą otwarte lokale wyborcze?

Ponieważ w pierwszej turze wyborów prezydenckich żaden z kandydatów nie zdobył ponad 50 proc. ważnie oddanych głosów, konieczne jest przeprowadzenie drugiej tury głosowania. Zmierzą się w niej

Głosowanie w drugiej turze odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Lokale wyborcze, podobnie jak przed dwoma tygodniami, będą otwarte w godzinach 7:00-21:00. Osoby, które zgłosiły wcześniej taki zamiar, mogły głosować korespondencyjnie. Jeżeli nie odesłały pakietu wyborczego, mogą go odnieść tego dnia do właściwej komisji wyborczej. Aby ich głos był ważny, pakiet nie może zostać wrzucony do urny.

W porównaniu do pierwszej tury wyborów, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzona została ważna nowość.

Kto ma pierwszeństwo?

Zgodnie z nowymi przepisami w lokalu wyborczym w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat oraz osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub te, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Obowiązują zaostrzone zasady sanitarne

Zasady dotyczące głosowania w  określają wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Można w nich przeczytać, że w lokalach będzie mogła przebywać określona liczba osób. Limit to nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych). Każdy lokal powinien być wietrzony w rekomendowanych przez ministerstwo zdrowia odstępach czasu.

Inne zasady

  • Konieczne jest zakrycie nosa i ust przed udaniem się do lokalu wyborczego. Można użyć maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części. Osoby, które z powodu stanu zdrowia nie mogą zakrywać nosa i ust, nie muszą tego robić. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane
  • Należy zachować 2-metrowy dystans od innych osób
  • Przed wejściem do lokalu powinno się skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk (w każdym lokalu znajdzie się taki płyn). Jeżeli nie zamierzamy tego zrobić, powinniśmy założyć rękawiczki jednorazowe.
  • Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, by można było zidentyfikować wyborcę.

Co z długopisami?

Ministerstwo zdrowia rekomenduje zapewnienie środka do dezynfekcji, którego będzie można użyć do zdezynfekowania długopisu. Nie ma jednak konieczności korzystania z długopisu zapewnionego przez komisję. Można przyjść do lokalu z własnym długopisem.

Czytaj też:
Trwa cisza wyborcza. Co grozi za jej naruszenie?