Konkurs im. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych

Konkurs im. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych

Termin zgłoszeń w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego upływa 15 maja. Konkurs organizowany jest przez Narodowy Bank Polski, Polską Agencję Prasową i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Jest to siódma edycja konkursu dla dziennikarzy ekonomicznych.

Nagroda im. Grabskiego przyznawana jest przez Narodowy Bank Polski za najlepsze publikacje prasowe, audycje radiowe i programy telewizyjne o tematyce ekonomicznej. Celem jest uhonorowanie pracy tych dziennikarzy, którzy przyczyniają się do zwiększenia wiedzy ekonomicznej społeczeństwa.

Nagroda przeznaczona jest dla autorów publikacji, które: przybliżają społeczeństwu, w sposób przystępny i zrozumiały, zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej; upowszechniają informacje i wiedzę o roli, zadaniach i działalności banku centralnego, innych banków oraz instytucji rynku finansowego; umiejętnie diagnozują problemy sektora bankowego i finansowego.

Nagroda przyznawana jest za najlepsze publikacje prasowe, audycje radiowe oraz programy telewizyjne o tematyce ekonomicznej, które ukazały się w 2008 roku.

Laureat Nagrody im. Władysława Grabskiego otrzyma 40 tys. zł, a wyróżnieni w konkursie - po 10 tys. zł.

Dodatkowo kapituła może przyznać nagrodę honorową prezesa NBP dla redakcji, która w szczególny sposób przyczyniła się do szerzenia wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

Ponadto do dziesięciu wyróżnionych dziennikarzy będzie mogło wziąć udział w dwudniowych szkoleniowych wyjazdach studyjnych do Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie.

Zgłoszenia do nagrody mogą wysyłać dziennikarze lub redakcje. Zgłoszenia należy dostarczyć do 15 maja 2009 roku na adres: Departament Edukacji i Wydawnictw NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00- 919 Warszawa, z dopiskiem Nagroda im. Władysława Grabskiego.

Organizatorzy przewidują, że wręczenie nagród odbędzie się pod koniec czerwca.

Szczegółowe informacje o konkursie i regulamin nagrody zamieszczone są na stronie internetowej www.nbp.gov.pl oraz na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej www.pap.pl

pap, keb

Czytaj także

 0