Sellin zajmie się prawem prasowym. „Dziennikarze mogli unikać stawiania wnikliwych pytań”

Sellin zajmie się prawem prasowym. „Dziennikarze mogli unikać stawiania wnikliwych pytań”

Jarosław Sellin
Jarosław Sellin Źródło: Newspix.pl / TEDI
Rząd przygotowuje nowelizację ustawy Prawo prasowe, ponieważ taka konieczność wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPcz) przeciwko Polsce wydanego w dniu 5 lipca 2011 r., podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wyrok oznacza, że polskie regulacje prawne dotyczące autoryzacji są niezgodne z postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, podkreślono.

„W toku postępowania ETPCz badał zgodność przepisów dotyczących autoryzacji, a w szczególności dotyczących odpowiedzialności karnej za publikację wypowiedzi bez uzyskania autoryzacji z art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, którego celem jest ochrona wolności wyrażania opinii. Trybunał uznał, że przepisy ustawy - Prawo prasowe dają osobom, z którymi przeprowadzono wywiad 'nieograniczone praw zapobiegania opublikowania przez dziennikarza wywiadu uznanego za kłopotliwy lub niepochlebny, niezależnie od tego, jak jest prawdziwy lub dokładny'” – czytamy w informacji.

Trybunał zaznaczył przy tym, że polskie przepisy „mogą sprawić, iż dziennikarze będą unikać stawiania wnikliwych pytań z obawy, że ich rozmówca może później zablokować publikację całego wywiadu odmawiając autoryzacji lub wybierać rozmówców uznanych za współpracujących, ze szkodą dla jakości debaty publicznej”. ETPCz uznał także sankcję karną za opublikowanie wypowiedzi bez uzyskania autoryzacji za nadmierną i nieproporcjonalną.

„Wyrok ETPCz oznacza, że polskie regulacje prawne dotyczące autoryzacji w aktualnym kształcie są niezgodne z postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. (Trybunał uznał, że przepisy te 'nie mogą być uznane za zgodne z założeniami społeczeństwa demokratycznego i miejscem wolności słowa, jakie zajmuje w takim społeczeństwie'). W tej sytuacji konieczne jest dokonanie zmiany brzmienia przepisów i dostosowanie jej do Konwencji w zakresie wskazanym w uzasadnieniu powołanego wyroku” – czytamy dalej.

Projektowana ustawa wprowadza szczegółową regulację dotyczącą autoryzacji i poświęca tej instytucji nowy art. 14a. W proponowanym ust. 1 utrzymuje się dotychczasową zasadę, zgodnie z którą dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Zachowuje się także obecnie obowiązujący wyjątek, zgodnie z którym autoryzacja nie jest wymagana w odniesieniu do wypowiedzi, które zostały już opublikowane. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin.

Źródło: ISBnews