Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Kim są nowi ministrowie?

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Kim są nowi ministrowie?

Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki
Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki / Źródło: Krystian Maj / KPRM
Kim są ministrowie, którzy będą współpracować z Mateuszem Morawieckim po rekonstrukcji rządu? – Dziękuję całemu polskiemu rządowi, całej Zjednoczonej Prawicy – powiedział Andrzej Duda podczas uroczystości zaprzysiężenia.

We wtorek 6 października odbyło się zaprzysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Jak od tygodni zapowiadał premier, w czasie rekonstrukcji zaszły nie tylko zmiany personalne, ale także strukturalne, w wyniku których została zmniejszona liczba ministerstw.

W czasie uroczystości, która odbyła się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, głos zabrał Andrzej Duda. Prezydent nawiązał do wyzwań, które wywołała pandemia . – Po pierwsze kwestia życia i zdrowia obywateli, po drugie – kwestia ratowania polskiej gospodarki. To dzieło jest i było realizowane – powiedział prezydent i podziękował za polityczne decyzje i postawę, która wymagała niezwykłego wysiłku. – Dziękuję całemu polskiemu rządowi, całej Zjednoczonej Prawicy – kontynuował polityk. Podziękował także ministrom, którzy kończą swoją pracę w rządzie. Prezydent z imienia i nazwiska w tym kontekście podziękował Jadwidze Emilewicz i Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu.

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Kim są nowi ministrowie?

Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki to były bankowiec, minister finansów i rozwoju oraz wicepremier. Od 11 grudnia 2017 roku jest premierem Rzeczpospolitej Polskiej. Zastąpił na tym stanowisku Beatę Szydło.

Wicepremier, szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa Państwa – Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński jest polskim politykiem i prawnikiem oraz prezesem i twórcą partii Prawo i Sprawiedliwość. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej działacz opozycji demokratycznej, w latach 2006-2007 prezes Rady Ministrów.

Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – Jarosław Gowin
Jarosław Gowin to polski polityk, były senator i poseł na Sejm RP, założyciel partii Polska Razem (zmieniła nazwę na Porozumienie), minister sprawiedliwości w latach 2011-2013, od 2015 roku wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Beaty Szydło, a następnie Mateusza Morawieckiego.

Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych – Jacek Sasin
Jacek Sasin to polityk i samorządowiec, poseł na Sejm VII i VIII kadencji. W 2007 r. był wojewodą mazowieckim, a w latach 2009-2010 – zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP. Od 2018 do 2019 r. był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2019 r. został wiceprezesem Rady Ministrów.

Wicepremier, Minister Kultury i Sportu – Piotr Gliński
Piotr Gliński to poseł na Sejm VIII i IX kadencji. Od 2005 roku sprawował funkcję wiceprezesa Rady Ministrów i ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Z wykształcenia jest socjologiem i profesorem nauk humanistycznych.

Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro to polski polityk, poseł na Sejm IV, V, VI i VIII kadencji, lider Solidarnej Polski. Od 2015 roku sprawował funkcję ministra sprawiedliwości w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, a od 2016 roku obejmował funkcję prokuratora generalna.

Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak
Mariusz Błaszczak jest polskim politykiem, samorządowcem, z wykształcenia historykiem. W latach 2015-2018 pełnił funkcję szefa MSWiA. Od 2018 r. zajmuje stanowisko ministra obrony narodowej w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Kamiński
Mariusz Kamiński to poseł na Sejm III, IV, V, VII, VIII i IX kadencji, w latach 2006–2009 szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od 2011 wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Od 2015 r. sprawował funkcję ministra bez teki w rządzie Beaty Szydło, pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego i drugim rządzie Mateusza Morawieckiego. Pełnił funkcję koordynatora służb specjalnych. Od 2019 również wykonywał obowiązki ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Minister Zdrowia – Adam Niedzielski
Adam Niedzielski to polski ekonomista i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. Ma 47 lat. Jest absolwentem SGH na kierunkach ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2003 roku w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Minister Spraw Zagranicznych – Zbigniew Rau
W ostatnich latach prof. Rau pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, a w roku 2020 został przewodniczącym delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Choć Zbigniew Rau związany jest przede wszystkim z Łodzią i tamtejszym uniwersytetem, to w swojej karierze pracował też na wielu zagranicznych uczelniach.

Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek
W latach 2015 – 2019 Przemysław Czarnek pełnił funkcję wojewody lubelskiego. Od 2019 roku jest posłem. W wyborach otrzymał 87 343 głosy, co było najwyższym indywidualnym wynikiem w okręgu. W parlamencie Czarnek zasiada w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pełni w niej rolę zastępcy przewodniczącego. Przemysław Czarnek naukowo jest związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Minister Finansów – Tadeusz Kościński
Tadeusz Kościński to polski bankowiec i urzędnik państwowy, podsekretarz stanu kolejno w Ministerstwie Rozwoju (2015–2018), Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (2018–2019) oraz Ministerstwie Finansów (2019). Od 2019 roku Tadeusz Kościński sprawuje funkcję ministra finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Minister Rolnictwa i Leśnictwa - Grzegorz Puda
Grzegorz Puda urodził się w 1982 roku w Bielsku Białej. Jest magistrem inżynierem w zakresie zootechniki, a po pewnym czasie postanowił zaangażować się w politykę. Przez trzy kadencje zasiadał w Radzie Miejskiej swojego rodzinnego miasta, a w 2015 roku dostał się do Sejmu startując z listy PiS w okręgu bielskim. Rok temu został sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z powodzeniem walczył także o mandat na kolejną kadencję Sejmu. Po rekonstrukcji rządu w listopadzie 2019 roku został wiceministrem w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a kilka miesięcy później pełnomocnikiem rządu ds. organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku.

Minister Infrastruktury - Andrzej Adamczyk
Andrzej Adamczyk to poseł na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji, w latach 2015–2018 minister infrastruktury i budownictwa w rządzie Beaty Szydło oraz pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego. Od 2018 roku sprawuje funkcję ministra infrastruktury.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Marlena Maląg
Marlena Maląg to nauczycielka, urzędniczka, działaczka oświatowa i samorządowiec. Od 2019 roku sprawowała funkcję ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego.

Minister Środowiska i Klimatu - Michał Kurtyka
Michał Kurtyka to polski menedżer, ekonomista i urzędnik państwowy, doktor nauk ekonomicznych, w latach 2016–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, w 2018 sekretarz stanu w tym resorcie, w latach 2018–2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Od 2019 roku Michał Kurtyka sprawował funkcję ministra klimatu.

Minister ds. samorządów w Kancelarii Premiera z ramienia Porozumienia -  Michał Cieślak
Michał Cieślak to polski polityk, przedsiębiorca, inżynier agroekonomii, poseł na Sejm VIII i IX kadencji.

Minister-Członek Rady Ministrów - Michał Dworczyk
Michał Dworczyk jest z wykształcenia historykiem. Był posłem na Sejm VII, VIII i IX kadencji (od 2015), w 2017 sekretarz stanu w MON, od 2017 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 2019 minister-członek Rady Ministrów.

Minister-Członek Rady Ministrów - Łukasz Schreiber
Łukasz Schreiber to polski polityk i samorządowiec, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, w latach 2018–2019 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 2019 minister-członek Rady Ministrów w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego, a także przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz sekretarz Rady Ministrów.

Minister-Członek Rady Ministrów - Konrad Szymański
Konrad Szymański był posłem do PE VI i VII kadencji. W latach 2015–2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 2019–2020 minister-członek Rady Ministrów w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego.

Minister-Członek Rady Ministrów - Michał Wójcik
Michał Wójcik to prawnik i działacz gospodarczy, doktor nauk społecznych. Poseł na Sejm V, VIII i IX kadencji. Od 2016 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Rekonstrukcja i nowi ministrowie w rządzie Morawieckiego
Zaprzysiężenie nowego rządu Morawieckiego. Lista ministrów
Duda zdjął rękawiczkę, żeby przywitać się z Kaczyńskim. Co było dalej?
Andrzej Duda wyróżnił dwoje ministrów. Podziękował też za pomoc w kampanii
Zaprzysiężenie rządu Morawieckiego. Na pamiątkowym zdjęciu nie ma Kaczyńskiego
Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Kim są nowi ministrowie?
Czytaj też:
Zaprzysiężenie nowego rządu Morawieckiego. Bez Czarnka, w ogrodach Pałacu Prezydenckiego

Źródło: WPROST.pl
-
 0

Czytaj także