Wybór nowego RPO. Senat podjął decyzję w sprawie Marcina Wiącka

Wybór nowego RPO. Senat podjął decyzję w sprawie Marcina Wiącka

Marcin Wiącek
Marcin Wiącek / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Szósta próba wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich zakończyła się sukcesem. Zgłoszony przez opozycję, ale popierany przez PiS prof. Marcin Wiącek zdobył większość zarówno w Sejmie, jak i Senacie.

Po kilku nieudanych próbach parlament w końcu wybrał nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. 8 lipca nad kandydaturą Marcina Wiącka (zgłoszonego przez opozycję, ale popieranego także przez PiS) przeprowadzono w  głosowanie. Za jego kandydaturą głosowało 380 posłów. Przeciw było 3 polityków, a 43 wstrzymało się od głosu.

Wiącek o wyroku TSUE

21 lipca nad kandydaturą Marcina Wiącka debatował Senat. Odpowiadając na pytania polityków kandydat na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził, że wyrok TSUE wskazuje, że model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, kontekst, w jakim ten model został wprowadzony i liczne inne okoliczności towarzyszące zmianie prawa w tym zakresie prowadzą do zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej.

– Wierzę, że istnieje możliwość, aby wspólnie zasiąść do stołu i zastanowić się, jak dokonać korekty tej reformy w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Tak, aby z jednej strony zadośćuczynić intencjom twórców tej reformy, a z drugiej strony żeby wycofać się z pewnych regulacji, które są powodem, że TSUE wydał taki, a nie inny wyrok – zaznaczył.

Senat – głosowanie ws. RPO

Ostatecznie senacka większość poparła prof. Marcina Wiącka. Za jego kandydaturą głosowało 93 senatorów, przeciw nie opowiedział się żaden senator. 5 podjęło decyzję o wstrzymaniu się od głosu. – Moim credo będzie ochrona godności każdego człowieka, który zgłosi się do mnie z prośbą o pomoc. Dziękuję jeszcze raz, jest to dla mnie ogromny zaszczyt – mówił prof. Marcin Wiącek po otrzymaniu wyników głosowania.

Kim jest Marcin Wiącek?

Dr hab. Marcin Wiącek to wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i pracownik Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przeszłości był również członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Z informacji „Wprost” wynika także, że młody profesor – rocznik 1982 – jest wychowankiem i protegowanym sędziego Janusza Trzcińskiego. To pod jego kierunkiem Wiącek uzyskał 12 lat temu stopień doktora.

Marcin Wiącek przez lata współpracował również z Markiem Sawickim z PSL. Krótko po tym, kiedy opozycja ogłosiła jego kandydaturę na RPO okazało się również, że jako prawnik, pisał ekspertyzy dla , kiedy ten pokłócił się z Adamem Bielanem o statut Porozumienia.

Czytaj też:
Adam Bodnar zakończył kadencję jako RPO. Ma już nową funkcję

Źródło: Senat
+
 2

Czytaj także