Ustawa o Sądzie Najwyższym wróciła do Sejmu. Posłowie podejmą ostateczną decyzję

Ustawa o Sądzie Najwyższym wróciła do Sejmu. Posłowie podejmą ostateczną decyzję

Sejm
Sejm Źródło: PAP / Piotr Nowak
W drugim dniu posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzą między innymi senackie poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym. Będą też m.in. kontynuować prace nad zmianami w ustawie o samorządzie gminnym. W środę rozpocznie się również dwudniowe posiedzenie Senatu.

We wtorek rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie . W pierwszym dniu posłowie wrócili między innymi do prac nad ustawą wiatrakową. Do projektu zgłoszono kolejne poprawki, więc dokument ponownie został odesłany do prac w komisji. Doszło też do burzliwej dyskusji na sali plenarnej – posłowie Lewicy poinformowali, że złożyli wniosek o odwołanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Parlamentarzyści dyskutowali też nad wnioskami o odebranie immunitetów Sławomirowi Nitrasowi z KOJoannie Scheuring-Wielgus z Lewicy.

Drugi dzień posiedzenia Sejmu

W drugim dniu posiedzenia posłowie rozpoczną prace o godz. 9. Na początek wysłuchają sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Następnie odbędzie się debata nad poselskim projektem zmiany ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Według niego rada gminy będzie zobligowana do utworzenia rady seniorów.

Na godz. 16 zaplanowane jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Ustaw a Sądzie Najwyższym wraca na salę plenarną

Z kolei o godz. 18 ma rozpocząć się półtoragodzinny blok głosowań. W tym czasie posłowie zajmą się między innymi poprawkami Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma być krokiem do odblokowania funduszy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Odrzucenie poprawek, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zarekomendowała już w poniedziałek komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

Sejm na też zdecydować, czy uzupełni porządek obrad o informację premiera na temat perspektyw finansowania modernizacji Sił Zbrojnych, informację premiera dotyczącą planowanych inwestycji w zakresie energetyki jądrowej w Polsce, a także o informację premiera na temat ponownie rosnącego zasolenia Odry i jego przyczyn oraz podjętych przez rząd długofalowych działań w celu zabezpieczenia polskich rzek.

Prace także w Senacie

Również w środę o godz. 11 rozpocznie się dwudniowe posiedzenie . Izba wyższa parlamentu ma zająć się ustawą, która wprowadza mechanizm mający ograniczyć wzrost cen ciepła dla odbiorców w związku z sytuacją na rynku paliw. Senatorowie pochylą się także m.in. nad ustawą o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, czy nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Czytaj też:
Skandaliczne sceny w Sejmie. „Czy ten cham może nas przestać obrażać?”
Czytaj też:
Nowe uprawnienia UOKiK. Ustawa w Sejmie

Źródło: WPROST.pl
 1

Czytaj także