Co obiecuje Koalicja Obywatelska przed wyborami parlamentarnymi 2023? Najważniejsze postulaty z programu

Co obiecuje Koalicja Obywatelska przed wyborami parlamentarnymi 2023? Najważniejsze postulaty z programu

Konwencja programowa Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie
Konwencja programowa Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie Źródło:PAP / Paweł Topolski
Koalicja Obywatelska przedstawiła „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”. Program wyborczy ugrupowania Donalda Tuska podzielono na 21 obszarów. Jakie postulaty znalazły się wśród priorytetów?

Program wyborczy Koalicji Obywatelskiej ogłoszono w sobotę, 9 września podczas konwencji w Tarnowie. Donald Tusk przedstawił wówczas pierwsze propozycje z listy „100 konkretów na 100 dni rządów”. Priorytetowe obietnice podzielono na 21 kluczowych obszarów. Wśród nich znalazła się odrębna część dotycząca rozliczania rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Wybory 2023. Postulaty KO – rodzina i kobiety

Koalicja Obywatelska zapowiedziała system wsparcia dla kobiet w ciąży. Wśród postulatów znalazł się darmowy dostęp do badań prenatalnych, bezpłatne znieczulenie przy porodzie oraz „babciowe”, czyli comiesięczne świadczenie w wysokości 1500 zł przeznaczone na opiekę nad niemowlęciem.

Ugrupowanie gwarantuje także wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich oraz finansowanie procedury in vitro, na którą zamierza przeznaczyć nie mniej niż 500 mld zł.

W programie KO znalazły się również obietnice związane z zapobieganiem oraz przerywaniem ciąży. W pierwszych 100 dniach planują zalegalizować aborcję do 12. tygodnia ciąży oraz zapewnić dostęp do „antykoncepcji awaryjnej” bez recepty.

Młodzi, seniorzy i zdrowie

Program KO ma ułatwić młodym osobom usamodzielnienie się. Ugrupowanie zapowiada dopłaty w wysokości 600 zł na wynajem lokum oraz kredyt z oprocentowaniem 0% na zakup pierwszego mieszkania. „Emerytura do 5000 zł brutto – bez podatku” – to z kolei jedna z obietnic dla seniorów. Koalicja zapowiada także drugą waloryzację emerytur i rent, jeśli inflacja przekroczy poziom 5 proc.

Wśród zapowiedzi związanych z systemem opieki zdrowotnej znalazło się zniesienie limitów NFZ w lecznictwie szpitalnym. KO chce także zapewnić równy dostęp do diagnostyki i świadczeń poprzez stworzenie Powiatowych Centrów Zdrowia oraz ograniczyć liczbę nieodbytych wizyt dzięki nowemu systemowi rezerwacji.

Edukacja i kultura

Zdaniem polityków KO nowe rządy mają przywrócić prestiż zawodu nauczyciela i odciążyć uczniów. W tym celu podwyższą wynagrodzenie edukatorów o co najmniej 30 proc. i rozpoczną przywracanie jednozmianowego systemu pracy. Zapowiedzieli także odpolitycznienie szkół poprzez wprowadzenie praktycznych podstaw programowych i podręczników oraz wzmocnienie autonomii uczelni wyższych dzięki zwiększeniu ich finansowania.

W „100 konkretach” znalazły się także obietnice dla artystów. KO ma wprowadzić ustawę, która zagwarantuje im „minimum zabezpieczenia socjalnego” oraz „dostęp do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych uwzględniający specyfikę pracy”. Zapowiedziano również zniesienie cenzury ekonomicznej i politycznej poprzez rozdzielenie instytucji kultury od interesów władzy.

Przedsiębiorcy i podatki

KO zamierza zadbać o interesy przedsiębiorców między innymi poprzez opóźnienie opłaty podatku dochodowego do czasu „otrzymania środków z tytułu opłaconej faktury”. Zagwarantowano także jeden miesiąc „urlopu” od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe oraz powrót do systemu rozliczania składki zdrowotnej w formie ryczałtu.

Ugrupowanie planuje także zwolnić z płacenia podatku dochodowego osoby zarabiające do 6000 zł brutto oraz podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł. W pierwszych stu dniach ma się pojawić także propozycja zniesienia podatku Belki dla oszczędności i inwestycji.

Energetyka i środowisko

Koalicja planuje „zamrozić” ceny gazu w 2024 roku dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych oraz obniżyć rachunki za prąd dla osób inwestujących w fotowoltaikę. Na początku rządów mają pojawić się dwa kluczowe dokumenty: „projekt ustawy odblokowującej możliwość rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie” oraz „szczegółowy plan transformacji energetycznej”.

W trosce o środowisko zapowiedziano między innymi wyłączenie cennych przyrodniczo obszarów lasów z wycinki oraz zatrzymanie niekontrolowanego wywozu drewna z Polski. Rzeki mają być chronione przez systemy oczyszczania ścieków, a ich stan kontrolowany przy użyciu automatycznych stacji pomiaru czystości.

Unia Europejska i praworządność

KO zapewnia, że w pierwszych stu dniach Polska uzyska pieniądze z funduszy Unii Europejskiej oraz powróci do grupy decyzyjnej w działających w jej ramach instytucjach.

Zapowiada także wykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.

Bezpieczeństwo i obrona narodowa

Politycy KO chcą „rozliczyć” Komendanta Głównego Policji oraz kierownictwa jednostek. Zapowiadają także kontrole procedur związanych z awansami i zakupami wojskowymi po 2015 roku. Po wyborach ma pojawić się również rozporządzenie o ochronie polskiego munduru i program modernizacji polskiej armii.

„Pilnie przystąpimy do sojuszniczego programu obrony przeciwrakietowej tzw. Kopuły Europejskiej” – obiecują. W programie przekonują, że zapewnią finansowanie działań obronnych na polsko-białoruskiej granicy z budżetu UE.

Polityka społeczna i organizacje pozarządowe

KO zapowiada podniesienie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz zasiłku pogrzebowego, a także złożenie projektu podwyższenia renty socjalnej. Wśród obietnic skierowanych do osób z niepełnosprawnościami znalazła się między innymi likwidacja „pułapki rentowej”, wprowadzenie Bonu Opiekuńczego oraz stworzenie systemu usług asystenckich.

Ugrupowanie chce także ułatwić organizacjom pozarządowym pozyskiwanie prywatnych środków poprzez system zachęt podatkowych dla darczyńców oraz zniesienie wymogu prowadzenia działalności gospodarczej w celu podpisania umowy sponsorskiej. O przyznawaniu dotacji ze środków publicznych ma natomiast decydować wzmocniony system ekspercki.

Rolnictwo i rolnicy

„Co najmniej połowa strategicznych produktów żywnościowych w sklepach musi pochodzić z Polski” – postuluje KO. Zapowiada także uruchomienie programu budowy nowoczesnych targowisk oraz wprowadzenie funduszu stabilizacyjnego dla rolników. „Obniżymy koszty prowadzenia gospodarstw” – zapewniają politycy, wskazując na wsparcie rolników w zakresie inwestycji w biogazownie, farmy fotowoltaiczne i pompy ciepła.

Komitet zaproponował także przywrócenie tradycji hodowli świń poprzez pokrycie kosztów bioasekuracji z budżetu oraz „budowę lokalnych systemów zatrzymujących wodę w glebie”, które zapewnią rolnikom czystą i tanią wodę.

„Świeckie Państwo”. Kościół i religia

Ugrupowanie zwraca również uwagę na „świeckość Państwa”. W tym obszarze zapowiada między innymi likwidację Funduszu Kościelnego oraz wprowadzenie zakazu finansowania z funduszy publicznych działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych Kościołów.

W programie podjęto także kwestię lekcji religii w szkołach i zapewniono, że ocena końcowa nie będzie widniała na świadectwach, a zajęcia będą odbywały się wyłącznie na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

„Rozliczymy PiS” i pozostałe postulaty

W programie Koalicji Obywatelskiej znalazły się również postulaty zebrane w rozdziale „Rozliczymy rządy PiS”. Ugrupowanie Donalda Tuska wymienia w nim między innymi nazwiska osób, które – ich zdaniem – powinny stanąć przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz „niezależną, odpolitycznioną prokuraturą”.

twitter

„Dzień po wygranych wyborach przystąpimy do realizacji 100 konkretów na pierwsze 100 dni” – poinformowano we wpisie opublikowanym na profilu Platformy Obywatelskiej w serwisie X. Pełna lista postulatów oraz szczegółowe informacje na temat programu wyborczego „100 konkretów na 100 dni” znajdują się na dedykowanej stronie internetowej komitetu.

Czytaj też:
Wybory 2023. Jak sprawdzić, gdzie mogę głosować?
Czytaj też:
Wybory 2023. Jak głosować za granicą?