Przymiotniki na literę „n”. Wiesz, co oznaczają?

Zachęcamy Was do rozwiązania quizu z przymiotnikami na literę „n”. Sprawdźcie, czy nie popełnicie błędu i poprawnie wskażecie ich znaczenie.
Twój wynik:

1 / 15 Nabrzmiały to:

o problemie, sprawie: bardzo pilny
zamieszkujący wybrzeże

2 / 15 Nabuzowany to:

pot. okazujący miną i zachowaniem swoje niezadowolenie
pot. bardzo wzburzony

3 / 15 Nadbutwiały to:

taki, który trochę zbutwiał
taki, który natarczywie czegoś żąda; też: świadczący o czyjejś natarczywości

4 / 15 Nadaremny to:

należący się za darmo
niedający oczekiwanych efektów

5 / 15 Nadwątlały to:

taki, który uległ niewielkiemu osłabieniu lub uszczupleniu
przesiąknięty jakimś płynem lub wilgocią

6 / 15 Najemny to:

pot. narzucający się komuś do znudzenia
wykonywany dla kogoś za określoną zapłatę

7 / 15 Nakrapiany to:

pokryty kropkami, cętkami
podniosły, uroczysty, pełen powagi

8 / 15 Napastliwy to:

skłonny do zaczepek lub kłótni
lubiący dużo mówić

9 / 15 Neurogenny to:

powodujący się natchnieniem, tworzący pod jego wpływem
mający źródło w procesach nerwowych

10 / 15 Nieperiodyczny to:

występujący lub ukazujący się w różnych odstępach czasu; też: niepowtarzający się
niepłoszący się łatwo

11 / 15 Niepoczesny to:

bardzo ważny
mało ważny

12 / 15 Nieprecyzyjny to:

pozbawiony precyzji, wykonany niedokładnie
niedający się wyrazić za pomocą środków właściwych innej dziedzinie

13 / 15 Nierychliwy to:

niemożliwy do rozpoznania
nieśpieszący się z jakimiś działaniami

14 / 15 Niewerbalny to:

niewyrażony słowami
niedający się ujarzmić, podporządkować

15 / 15 Nominalny to:

stale postępujący w pewien sposób, zwykle niewłaściwy
dotyczący wartości wielkości fizycznych charakterystycznych dla jakiegoś urządzenia, maszyny itp.