Trudny quiz o polskich naukowcach: Medycyna

W ramach cyklu „Polska nauka śladami Kopernika” w czerwcu opisywaliśmy polskich naukowców zajmujących się badaniami z zakresu medycyny. Sprawdźcie w naszym quizie, czego dowiedzieliście się na ich temat z naszych tekstów!
Twój wynik:

1 / 3 Prof. Włodzimierz Jarmundowicz i dr hab. Paweł Tabakow dokonali pionierskiej operacji:

Rekonstruującej przerwany rdzeń kręgowy pacjenta
Przeszczepu twarz pacjenta
Wszczepienia pacjentowi bionicznej nerki

2 / 3 Autorem nowoczesnych komputerowych atlasów mózgu jest:

Prof. Łukasz Krakowczyk
Prof. Wojciech Golusiński
Prof. Wiesław Nowiński

3 / 3 W którym roku prof. Skarżyński wykonał pierwszą na świecie operację wszczepienia implantu u pacjentki z klasyczną częściową głuchotą?

1992
2002
2022