Fachowiec bezprawia

Fachowiec bezprawia

Dlaczego IPN chce ekstradycji stalinowskiego sędziego Stefana Michnika
Major dyplomowany Zefiryn Machalla w 1952 r. miał 37 lat. Już przed wojną dał się poznać jako młody i zdolny oficer Wojska Polskiego. Za wojenne bohaterstwo w 1939 r. jego przełożony wnioskował o Virtuti Militari. Przeszedł przez więzienia NKWD. Z Sybiru trafił do armii Andersa i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zachęcony przez przełożonych po wojnie powrócił do kraju. Był jednym z tych, którzy bezpośrednio po wojnie uwierzyli, że jest szansa na budowę normalnego kraju mimo zdominowania władzy przez komunistów. Trafił do "ludowego" wojska, został oficerem w Oddziale II Sztabu Generalnego.W 1951 r. Machallę aresztowano, aby go wykorzystać w nagłośnionym procesie generałów Stanisława Tatara, Mariana Utnika i Stanisława Nowickiego. Po brutalnym kilkumiesięcznym śledztwie rozpoczęto jego własny proces - jeden z tzw. procesów odpryskowych. 29 listopada 1951 r. usłyszał, że został skazany na karę śmierci. Wyrok wydał w pełni dyspozycyjny wobec władzy "sąd", w którego składzie znalazł się robiący błyskotliwą karierę w stalinowskim państwie zaledwie 23-letni "fachowiec", ppor. Stefan Michnik. Karierę robił po trupach - w sensie dosłownym.

Mord sądowy
Na procesie Machalli nie było obrońcy, a publiczność stanowili żołnierz z ochrony i śledczy z Informacji Wojskowej. Nikogo nie interesowało, że major Machalla po wyroku odwołał wymuszone zeznania. W uzasadnieniu sąd stwierdzał, że Machalla "kierował się nienawiścią do mas pracujących narodu i wolą przywrócenia ustroju wyzysku i rządów zdrady narodowej". 10 stycznia 1952 r. na mocy wyroku został zamordowany. Podobnie surowe kary więzienia i wyroki śmierci jak w wypadku Machalli Stefan Michnik wraz z kolegami orzekali wielokrotnie. Dzięki sędziowskiej "solidności" Michnik awansował. Kilka miesięcy po wykonaniu wyroku na Machalli, w 1952 r., został porucznikiem. W 1956 r. jako 27-latek był kapitanem.
Praktycznie wszystkie ówczesne procesy były częścią machiny politycznego terroru. Później los osądzonych wykorzystywano w czasie śledztwa innych oficerów, w tym ppłk. Leopolda Dobrowolskiego. W czasie nieludzkich tortur mówiono mu wprost, że skończy jak Machalla, który zginął, bo się opierał w czasie zeznań, nie chciał się przyznać do tych zarzutów, które mu stawiano.
Proces był farsą. Najważniejsze sprawy - przeznaczone do szerokiego wykorzystania propagandowego - nadzorował sam Bolesław Bierut. Czytał protokoły śledztw, przygotowywał materiały, omawiał przebieg śledztw i procesów na niemal codziennych spotkaniach z Jakubem Bermanem, szefami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego lub Informacji Wojskowej. Określał, jakie mają zapaść wyroki. Analogicznie postępowano na niższych szczeblach władzy i sądownictwa. To bezpieka przygotowywała główną część procedur: najpierw śledztwo - przesłuchania i bestialskie tortury, potem rozprawa sądowa i wyrok. Często uzgodniony, zanim się rozprawa w ogóle rozpoczęła.
Sądzeni w najgłośniejszych sprawach mieli specyficzne szczęście. Ci - jak mówił Stefan Michnik - "wygrali na loterii". Ze względu na zaplanowane obszerne wykorzystanie propagandowe procesu otrzymywali stosunkowo "łagodne" wyroki. "Władza ludowa" miała pokazywać społeczeństwu swą surowość i bezwzględność w wykrywaniu i karaniu spisków, ale też umiar i wspaniałomyślność. Gorzej było w procesach "odpryskowych", w których orzekał także Michnik. Te odbywały się niemal potajemnie. Toteż trup słał się gęsto. Sędziowie mieli być surowi. I byli. W sumie na 86 zmaltretowanych oficerów zasądzono 40 wyroków śmierci, z czego 20 wykonano. Część pozostałych nie wytrzymała śledztwa i zmarła w więzieniu. Część dotrwała do pierwszych symptomów odwilży.

Niszczenie wrogów
Młode kadry sądownictwa "produkowała" tzw. Centralna Szkoła Prawnicza. Michnik, rocznik 1929, ukończył ją w 1951 r. i szybko został asesorem w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie, z uprawnieniami przewodniczenia rozprawom. W roku 1952 zaczął przewodniczyć składom sędziowskim. Był też kierownikiem gabinetu katedry wojskowo-prawniczej w Akademii Wojskowo-Politycznej i instruktorem w Zarządzie Sądownictwa Wojskowego. Kiedy rozpoczynał pracę sędziego, uważał się za część grupy młodych sędziów, którzy mieli być narzędziem odnowy kadr komunistycznej sprawiedliwości. "Dostałem się do Warszawskiego Sądu Rejonowego, który miał najwięcej spraw »ciężkiego kalibru«" - mówił w listopadzie 1956 r. Przewodniczenie składom sędziowskim w takich sprawach uważał za wyróżnienie i dowód zaufania władzy. Przyznał, że nie musiano wywierać na niego nacisków w sprawie wyroków: "Nam wtedy imponowało powiedzenie o zaostrzającej się walce klasowej i nieprawdę powie ten, kto by twierdził, że z niechęcią rozpatrywał sprawy [...]. Wydawało się nam, że widzimy jasną perspektywę, że pomagamy klasie robotniczej w budowaniu socjalizmu przez to, że niszczymy jej wrogów". Dlatego niespecjalnie się przejmował działaniami niezgodnymi nawet z wówczas obowiązującymi procedurami. Do takich działań należało m.in. sporządzanie protokołów z tajnych posiedzeń składów orzekających, które nigdy się nie odbyły. Wiedział o wypadkach tortur stosowanych podczas śledztwa.
Zmiany w państwie i czas odwilży w 1956 r. nie służyły Michnikowi, który w raporcie tzw. komisji Mazura został zaliczony do grupy sędziów w największym stopniu łamiących praworządność. W raporcie jest mowa o odpowiedzialności sądu, "który nie tylko nie mógł nie widzieć bezprawia, lecz przewidywał możliwość przestępczego skutku swojego działania i z tym się godził, co stanowi przestępstwo ścigane w trybie karnym".
Także po 1956 r. system sądowniczy pozostał częścią totalitarnego państwa. Zadbano o to, by kary nie były zbyt dotkliwe. W stosunku do sędziów najbardziej zaangażowanych w mordy sądowe komisja proponowała wyciągnięcie wniosków personalnych. Michnika proponowano "zdegradować", usuwając z Zarządu Sądownictwa Wojskowego i przenosząc do pracy na niższym szczeblu - w Wojskowym Sądzie Okręgowym. Trudno to uznać za karę odpowiadającą czynom.
We wrześniu 1957 r. Michnik dobrowolnie odszedł z wojska. Jako cywil jeszcze przez kilka miesięcy kontynuował karierę prawniczą - jako adwokat w Warszawie. Wszyscy przez niego skazani zostali przez sądy PRL łaskawie "zrehabilitowani" - łącznie z tymi, na których wykonano wyroki śmierci. "Nie ma podstaw na zebranie dowodów na potwierdzenie zarzutów przypisanych skazanemu Machalli - napisała Naczelna Prokuratura Wojskowa w 1956 r., a Najwyższy Sąd Wojskowy stwierdził, że "materiał dowodowy w sprawie Machalli [...] staje się całkowicie niewiarygodny", zaś w sprawie "brak jakichkolwiek obiektywnych dowodów na potwierdzenie przypisywanych skazanemu zbrodni".

Zbrodnia i sprawiedliwość
Życia ofiarom sądowych mordów nikt nie mógł przywrócić. Żona majora Machalli, której nawet nie poinformowano o wykonaniu wyroku, długo nie mogła uwierzyć, że jej męża zamordowano. W 1955 r. pisała do Bieruta: "Dlaczego nie wiem, czy żyje? Dlaczego dzieci miałyby stracić ojca? Pracą ponad siły dźwigam trud wychowania dwojga małoletnich dzieci, ale jak potrafię im wyjaśnić stratę ojca. Błagam o ratunek". W 1956 r., domagając się pośmiertnej rehabilitacji, żądała, aby "przynajmniej przestano mną pomiatać i ciągle grozić zwolnieniem z pracy".
Stefan Michnik radził sobie dobrze. W 1968 r. na fali organizowanych przez partię antysemickich czystek wyjechał do Szwecji. W Uppsali mieszka do dziś. W latach siedemdziesiątych nawiązał współpracę z Radiem Wolna Europa, a pod pseudonimem Karol Szwedowicz publikował w paryskiej "Kulturze". Nigdy nie uznał, że powinien być pociągnięty do odpowiedzialności za sądowe zbrodnie. Adam Michnik, przyrodni brat, udział Stefana w zbrodniach tłumaczył po latach "jego młodzieńczą naiwnością". Sugerował też wyolbrzymianie roli Stefana Michnika w aparacie stalinowskiego terroru w ramach rzekomego odwetu politycznego za "działalność brata". Przyjęcie takiej argumentacji byłoby równie absurdalne jak próby obciążania Adama jakąkolwiek odpowiedzialnością za czyny brata.
O Stefana Michnika zamierza się upomnieć polski wymiar sprawiedliwości. Jako młody narybek stalinowskiego bezprawia jest jeszcze w zasięgu ziemskiej sprawiedliwości. Tym, którzy pytają, czy warto odgrzebywać zbrodnie z przeszłości, trzeba przypomnieć ważny fragment konwencji ONZ "O niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości" z 1968 r. Mówi on, że "skuteczne karanie zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości stanowi ważny czynnik w zapobieganiu takim zbrodniom, ochronie praw człowieka i podstawowych swobód, zwiększaniu zaufania, rozwoju współpracy między narodami i popieraniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa".


Lista Michnika
Stefan Michnik orzekał m.in. w procesach pułkownika Maksymiliana Chojeckiego (nie wykonany wyrok śmierci), pułkownika Jerzego Lewandowskiego (nie wykonany wyrok śmierci), pułkownika Stanisława Weckiego, wykładowcy Akademii Sztabu Generalnego (13 lat więzienia, zmarł w wyniku tortur, pośmiertnie zrehabilitowany); majora Zenona Tarasiewicza, pułkownika Romualda Sidorskiego, redaktora naczelnego "Przeglądu Kwatermistrzowskiego" (12 lat więzienia, zmarł wskutek złego stanu zdrowia, pośmiertnie zrehabilitowany); podpułkownika Aleksandra Kowalskiego; majora Karola Sęka, artylerzysty spod Radomia, przedwojennego oficera, potem oficera Narodowych Sił Zbrojnych (wyrok śmierci, stracony w 1952 r.); Tadeusza Jędrzejkiewicza, podchorążego AK z Kielecczyzny, po wojnie oficera w Polskich Liniach Oceanicznych, aresztowanego w maju 1952 r. (wyrok śmierci, ułaskawiony przez Radę Państwa w 1956 r.); pułkownika Bronisława Maszlanki (nie wykonany wyrok śmierci). (CEG)
Okładka tygodnika WPROST: 8/2007
Więcej możesz przeczytać w 8/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Spis treści tygodnika Wprost nr 8/2007 (1261)

 • Na stronie - Harlequin demokracji 18 lut 2007, 22:00 Podobno wszystko w Polsce jest ekstremalne, obrzydliwe, kompromitujące i estetycznie badziewiarskie 7
 • Wprost od czytelników 18 lut 2007, 22:00 Powrót kobietyJestem jedną z kobiet opisanych w artykule "Powrót kobiety". W pewnym momencie życia poczułam, że nie chcę już mieć opiekunek do dzieci. Każdego wieczoru, gdy kładłam się do łóżka, zadawałam sobie pytanie:... 7
 • Skaner 18 lut 2007, 22:00 10
 • CBŚ 18 lut 2007, 22:00 W Polsce jest 2644 gangsterów 10
 • Wybory 18 lut 2007, 22:00 Okręg polonusów 10
 • Śledztwo 18 lut 2007, 22:00 Na tropie prezydenta 10
 • Polskie weto 18 lut 2007, 22:00 Kasy na rurę nie będzie 10
 • Żywność 18 lut 2007, 22:00 Uwaga, modyfikowane! 10
 • TVN 24 18 lut 2007, 22:00 Autolustracja szkła 10
 • Koncerty 18 lut 2007, 22:00 Zjazd gwiazd 10
 • Telewizja 18 lut 2007, 22:00 "Idol" wraca 10
 • Film 18 lut 2007, 22:00 Piłem i płakałem 10
 • Islam 18 lut 2007, 22:00 Rania przeciw chustom 10
 • Klimat 18 lut 2007, 22:00 My czy kosmos? 10
 • Sawka czatuje 18 lut 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
 • Podrzynają mi gardło 18 lut 2007, 22:00 Rozmowa z Janem Rokitą, posłem Platformy Obywatelskiej 13
 • Dyplomacja 18 lut 2007, 22:00 Afryka w Paryżu 14
 • Plus ujemny - Wpływacy 18 lut 2007, 22:00 Terroryzm ideowy III RP w niektórych mediach trzyma się mocno 16
 • Wprost24 18 lut 2007, 22:00 "Wprost" non stop Internetowe wydanie tygodnika "Wprost" wciąż utrzymuje się w czołówce najlepiej poinformowanych polskich mediów 12 lutego Dorota Kania i Wiktor Ferfecki ustalili, że dokumenty świadczące o... 18
 • Wprost24 18 lut 2007, 22:00 "Wprost" non stopInternetowe wydanie tygodnika "Wprost" wciąż utrzymuje się w czołówce najlepiej poinformowanych polskich mediów12 lutego Dorota Kania i Wiktor Ferfecki ustalili, że dokumenty świadczące o współpracy... 18
 • Poczta 18 lut 2007, 22:00 Z życia koalicjiCześć panowie, tak z ciekawości - jakie to uczucie zrobić z uczciwego człowieka aferzystę ("Z życia koalicji", nr 6)? Ma się to poczucie mocy, co? Dla waszej informacji - Dąbrowski nigdy nie stracił dokumentu... 19
 • Playback 18 lut 2007, 22:00 Jerzy Szmajdziński, poseł SLD i były minister obrony, i Wojciech Olejniczak, przewodniczący SLD © A. JAGIELAK 19
 • Z życia koalicji 18 lut 2007, 22:00 Był premier z Krakowa, był z Gorzowa, teraz będzie znowu z Londynu. Na czele rządu emigracyjnego staje Kazimierz Marcinkiewicz, który od marca będzie naszym przedstawicielem w EBOR. Nie wątpimy, że premier na uchodźstwie nawiąże do... 20
 • Z życia opozycji 18 lut 2007, 22:00 Podobno szykuje się wielki rozłam w Geriatrach.pl. Część tej wybitnej formacji chce dalej i głębiej kolaborować z LiD, a druga część czeka do lata (w innej wersji - do jesieni), aż Aleksander Kwaśniewski z Andrzejem Olechowskim... 21
 • Wprost przeciwnie - Syzyfowa lustracja 18 lut 2007, 22:00 Lustracja może potrwać nawet kilkanaście lat 22
 • Fotoplastykon 18 lut 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 23
 • Serce za łapówkę 18 lut 2007, 22:00 Szpital MON kolejnym ogniwem korupcji po szpitalu MSWiA 24
 • Wrogie Służby Informacyjne 18 lut 2007, 22:00 "Intelektualiści" z "partii ludzi przyzwoitych" przy pomocy tajnych służb konserwowali w Polsce postkomunizm 29
 • Powiernictwo sumienia 18 lut 2007, 22:00 Niemiecki rząd powinien przejąć wypłaty odszkodowań za mienie pozostawione przez wysiedlonych 32
 • Inżynierowie władzy 18 lut 2007, 22:00 Młode pokolenie polityków wcale nie jest lepsze od weteranów 36
 • Ryba po polsku - Czekając na dyktaturę 18 lut 2007, 22:00 Nie nadajemy się do normalnej demokracji i aby ocalić substancję narodową, potrzeba nam knuta i buta 40
 • Giełda 18 lut 2007, 22:00 42
 • Zmowa gazowa? 18 lut 2007, 22:00 Kto powiedział, że odrzuciliśmy pomysł stworzenia kartelu gazowego? Niczego nie odrzuciliśmy. Powiedziałem, że to interesująca propozycja - oświadczył rosyjski prezydent Władimir Putin podczas wizyty w Katarze. Z propozycją utworzenia... 42
 • Usterki na giełdzie 18 lut 2007, 22:00 Problemy z "urządzeniem konwertującym dane do systemu giełdowego" były przyczyną największej w historii awarii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Przez trzy godziny notowania na parkiecie były zawieszone: giełda nie... 42
 • Od daimyo do prezesa 18 lut 2007, 22:00 Japonia na 200 lat, do drugiej połowy XIX w., odizolowała się od świata. Opinie, czy japoński system finansowy ukształtował się autonomicznie, czy też jest efektem późniejszego sięgania po elementy systemów zachodnich, są podzielone.... 42
 • Turbulencje w Locie 18 lut 2007, 22:00 Marek Mazur został - prawdopodobnie tymczasowym - prezesem PLL LOT. O jego wyborze zdecydowała rada nadzorcza spółki, w której większość głosów ma syndyk upadłego Swissaira, udziałowca Lotu. Tymczasem większościowym akcjonariuszem... 42
 • Biznes patriotyczny 18 lut 2007, 22:00 Huta cyny w Vinto, należąca do szwajcarskiego koncernu Glencore International AG, padła łupem boliwijskiego prezydenta Evo Moralesa. Jedyny w kraju zakład przetapiający rudę cynku stanie się własnością państwa na mocy dekretu o... 42
 • Przedsiębiorcy z ludzką twarzą 18 lut 2007, 22:00 - Angielskie słowo "entrepreneur" (przedsiębiorca) pojawiało się w 1475 r. Wtedy brzmiało "entrepennoure", co znaczyło: "ten, który się do czegoś zobowiązuje". Niestety, dziś kojarzy się z osobą... 42
 • Szansa na milion 18 lut 2007, 22:00 Do 31 marca można składać prace w konkursie na biznesplan, organizowanym przez polonijnego przedsiębiorcę Tada Witkowicza. Autor najlepszego biznesplanu z sektora IT otrzyma nie tylko główną nagrodę (15 tys. zł), ale zdobędzie też... 42
 • Czwarty filar 18 lut 2007, 22:00 Aż 106,9 mld zł netto zgromadzili Polacy w funduszach inwestycyjnych. W styczniu tego roku aktywa funduszy wzrosły o ponad 8 proc., co było najlepszym wynikiem od 2002 r. (pieniądze zgromadzone w funduszach były wówczas pięciokrotnie... 42
 • Gilotyna biznesu 18 lut 2007, 22:00 Polityka wobec klasy średniej jest taka, by ten stabilizator demokracji żadnej stabilizacji nie zaznał 44
 • Giełdomachia 18 lut 2007, 22:00 Wiedeń chce połknąć Warszawę, a Warszawa Wiedeń 48
 • Bałkany dla zuchwałych 18 lut 2007, 22:00 Aż pięćdziesiąt procent zysku może przynieść inwestycja w nieruchomość na wybrzeżu Czarnogóry 52
 • Imperium szkła 18 lut 2007, 22:00 Swarovscy to współcześni alchemicy 56
 • Cyfrówka na każdą kieszeń 18 lut 2007, 22:00 Po co kupować aparaty fotograficzne, skoro większość telefonów komórkowych umożliwia dziś robienie zdjęć wysokiej jakości? Panasonic przekonuje, że warto zaopatrzyć się w oddzielny aparat, jeśli nie zajmie on wiele miejsca. Lumix... 60
 • Supersam 18 lut 2007, 22:00 60
 • Zastawa dla minimalisty 18 lut 2007, 22:00 Biel jest najmodniejszym kolorem na stole - podczas zakończonych właśnie targów Ambiente 2007 prawie wszyscy producenci zastawy stołowej zaprezentowali kolekcje w tym kolorze. ? la Carte, wyróżniona na targach nowa kolekcja porcelany marki... 60
 • Sportowe sławy 18 lut 2007, 22:00 Adam Małysz to niekwestionowany król polskiego sportu: zna go niemal 70 proc. Polaków. Okazuje się jednak, że aby być znanym, nie trzeba odnosić sukcesów. Wśród najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców znalazł się Andrzej... 60
 • Makijaż haute couture 18 lut 2007, 22:00 Inspiracją do stworzenia wiosennego makijażu dla wizażystów marki Chanel stały się kreacje haute couture. Lumière D'Artifices to cienie do powiek, które wyglądają jak ulubione cekiny sławnych krawców - zachodzące na siebie i... 60
 • Słoweńska inwazja 18 lut 2007, 22:00 Sauvignon 2004, Ljutomer-Ormoż, Jeruzalem Ormoż 60
 • Mam dzieci, więc jestem 18 lut 2007, 22:00 Potomstwo stało się największym atutem gwiazd 62
 • Wielka Biba 18 lut 2007, 22:00 Polska królowa mini 66
 • Brama do Izraela 18 lut 2007, 22:00 Nagroda Jerozolimska dla Leszka Kołakowskiego 68
 • Disneyland Billa Gatesa 18 lut 2007, 22:00 Najdroższe domy świata 70
 • Pazurem - Najnowszaświecka tradycja 18 lut 2007, 22:00 W PRL Polak przez pierwsze 30 lat życia nie mógł niczego zacząć, by nie "obchodzić" i nie "ślubować" 73
 • Krótko po Wolsku - Dolina rozpusty 18 lut 2007, 22:00 Powiadają, że przykładem uczuć ambiwalentnych są te, które targają facetem obserwującym, jak jego BMW spada w przepaść, a za kierownicą siedzi teściowa. Moje uczucia w kwestii doliny Rospudy, którą chce przeciąć obwodnica, nie... 73
 • Fachowiec bezprawia 18 lut 2007, 22:00 Dlaczego IPN chce ekstradycji stalinowskiego sędziego Stefana Michnika 74
 • Skaner materii 18 lut 2007, 22:00 W Wielkiej Brytanii powstało laboratorium o powierzchni pięciu boisk do piłki nożnej. Akcelerator o nazwie Diamond Light Source nadaje elektronom prędkość zbliżoną do prędkości światła, dzięki czemu będzie można badać materię na... 78
 • Know-how 18 lut 2007, 22:00 78
 • Wybielanie Jeffersona 18 lut 2007, 22:00 Prezydent USA Thomas Jefferson, któremu przez 200 lat przypisywano afrykańskie korzenie, pochodził z Wysp Brytyjskich. Dowiodły tego badania DNA przeprowadzone przez prof. Marka Joblinga z University of Leicester. Rzadko występujący typ... 78
 • Podwójne widzenie 18 lut 2007, 22:00 Perfekcyjny wzrok przywraca swoim pacjentom dr Rajesh Aggarwal z Essex, konsultant brytyjskiego National Health Service. Okulista opracował nowatorski sposób walki z wadami wzroku polegający na zastąpieniu uszkodzonych naturalnych soczewek... 78
 • Joanna d'Arc nauki 18 lut 2007, 22:00 Polska intrygantka, niszczycielka związków, rozwiązła kobieta, Żydówka - tak o Marii Skłodowskiej-Curie pisała francuska prasa w 1911 r. Gdy się wydało, że po śmierci męża nawiązała romans z młodszym o sześć lat Paulem... 78
 • Broń czosnkowa 18 lut 2007, 22:00 Lekarze z University of Nottingham w Wielkiej Brytanii mają nadzieję, że czosnek będzie lekarstwem dla chorych na mukowiscydozę. Są oni szczególnie podatni na infekcje układu oddechowego, których przyczyną jest śluz zalegający w... 78
 • Miażdżyca seksu 18 lut 2007, 22:00 Impotencja u mężczyzn jest zwiastunem zawału serca częściej niż ból w klatce piersiowej 80
 • Terapia na haju 18 lut 2007, 22:00 Środki halucynogenne leczą depresję 84
 • Małpa w pracy 18 lut 2007, 22:00 Już 6 milionów lat temu wspólny przodek człowieka i szympansa używał narzędzi 88
 • Afrofaraonowie 18 lut 2007, 22:00 Cywilizacja starożytnego Egiptu nie powstała tam, gdzie sądziliśmy 90
 • 38 656 lat za terror 18 lut 2007, 22:00 To największy proces o terroryzm w Europie. W Madrycie po trzech latach śledztwa ruszyła sprawa domniemanych sprawców zamachów z 11 marca 2004 r. Oskarżonych jest piętnastu Marokańczyków, dziewięciu Hiszpanów, dwóch Syryjczyków,... 93
 • Bez granic 18 lut 2007, 22:00 93
 • Rocky uzdrowiciel 18 lut 2007, 22:00 Władze serbskiego Žitište postanowiły wznieść pomnik Rocky'ego Balboy, bohatera filmowego, w którego rolę wcielił się Sylvester Stallone. Statua miałaby odegnać od miasteczka zły los. W ostatnim czasie Žitište przeżywało raczej... 93
 • Uzależnieni aborygeni 18 lut 2007, 22:00 Co 38 godzin z powodu przepicia umiera w Australii jeden aborygen, a odsetek zgonów będących następstwem alkoholizmu jest wśród Aborygenów dwukrotnie wyższy niż wśród pozostałych mieszkańców kraju - to wyniki raportu przygotowanego... 93
 • Naga prawda 18 lut 2007, 22:00 Michelle Manhart, sierżant amerykańskich sił powietrznych, została usunięta z czynnej służby i zdegradowana po tym, jak jej zdjęcia ukazały się w lutowym numerze "Playboya" w USA. Obok fotografii w mundurze w piśmie pojawiło... 93
 • Odważny Mensch 18 lut 2007, 22:00 Władysław Bartoszewski to człowiek, który ma odwagę mówić, gdy większość milczy, ma odwagę powiedzieć "nie", gdy większość mówi "tak". Bartoszewski to "Mensch", celowo używam języka niemieckiego, bo... 93
 • Hełm strategiczny 18 lut 2007, 22:00 Nie dajmy sobie narzucić rosyjskich argumentów, że tarcza antyrakietowa jest "prowokacyjna" i "destabilizująca" 94
 • Straszak monachijski 18 lut 2007, 22:00 Ameryka powinna wysłać Kremlowi sygnał, że nie da się zastraszyć 98
 • Puszka Zapatero 18 lut 2007, 22:00 Socjalistyczny premier zabija hiszpański sen 100
 • Wampiry godne litości 18 lut 2007, 22:00 Była szansa na film wybitny, powstał tylko bardzo dobry. Historia seksualnego skandalu w londyńskiej szkole jest intrygująca oraz pełna trafnych spostrzeżeń psychologicznych i społecznych. Sarkastyczne poczucie humoru narratorki,... 102
 • Recenzor 18 lut 2007, 22:00 102
 • Gomułka spod Grunwaldu 18 lut 2007, 22:00 Kiedyś ku chwale socjalistycznej ojczyzny, dziś tylko do śmiechu. Przymusowe spędy, organizowane z okazji Święta Pracy i dożynek, pozwalały wierzyć władzy, że naród ją kocha. Dla obywateli PRL były zaś chwilą wytchnienia od... 102
 • Wojownicy z Bronksu 18 lut 2007, 22:00 Dyskoteki były dla bogatych, ale grano tam słabą muzykę - mówi o latach 70. raper DMC.- Za to w parkach wszyscy bawili się za darmo - dodaje Busy Bee. A Lux Diamond uzupełnia: - Ścigaliśmy się, kto poderwie więcej dziewczyn. Weterani... 102
 • Afekt nieodwzajemniony 18 lut 2007, 22:00 Ładne reprodukcje nie wystarczą, gdy treść jest płaska jak naleśnik. Mimo obiecującego tytułu książka profesora Thompsona zawiera niewiele błyskotliwych myśli. Wprawdzie we wstępie były kurator Tate Modern Andrew Brighton zastrzega,... 102
 • Do Londynu przez Moskwę 18 lut 2007, 22:00 Napoleon kojarzy mi się głównie z podrabianą brandy, sympatycznym pierdołą Rzeckim i hrabiną Walewską. Opisy bitew mnie nudzą, jestem głuchy na werble i huk armat, więc gdy dali mi do ręki ponad 500 stron książki o jednej tylko... 102
 • Na granicy herezji 18 lut 2007, 22:00 Największy teolog wśród malarzy i największy malarz wśród teologów. Jerzy Nowosielski to postać. której poświęcono wiele opasłych tomów. Teraz dołącza do nich kolejny - album z ponad dwoma setkami reprodukcji prac mistrza,... 102
 • Szalona kura domowa 18 lut 2007, 22:00 Siódmy solowy album Kristin Hersh, byłej liderki grupy Throwing Muses, na jakiś czas zaknebluje usta jej przeciwnikom. Ale i tak na sądzie ostatecznym Hersh będzie musiała gęsto się tłumaczyć ze współudziału w stworzeniu sadcore'u -... 102
 • Brzmienie ciszy 18 lut 2007, 22:00 W muzycznym światku więcej szumu niż nowa płyta zespołu Jareda Lety wywołuje pytanie, jakiej kredki gwiazdor używa do podkreślania oczu. Makijaż sprawia, że śpiewający aktor wygląda jak Bill Kaulitz z Tokio Hotel, tylko 20 lat... 102
 • Smok przy fortepianie 18 lut 2007, 22:00 "Posadź dwudziestolatka za kierownicą jaguara i zobacz, jak z szybkością 140 km na godzinę bierze zakręty, a będziesz miał wyobrażenie o grze Lang Langa" - napisał nowojorski krytyk. Komplement to, czy przygana ? Młody... 102
 • Górna półka - Miękka transformacja 18 lut 2007, 22:00 Antoni Dudek"Historia polityczna Polski 1989-2005",Arcana Duże Piwo wspiera rząd, Małe Piwo protestuje (były takie partie, ale naprawdę nie ma czego żałować). Jeden z premierów traci przytomność, inny tylko honor. Posła boli... 105
 • Kobieta bez właściwości 18 lut 2007, 22:00 Polityczna proteza na literacką niemoc 106
 • Taniec na ratunek świata 18 lut 2007, 22:00 Bez chasydyzmu Rzeczpospolita byłaby o wiele uboższa 110
 • Stopklatka do wieczności 18 lut 2007, 22:00 Po sfilmowaniu komiksów i gier komputerowych przyszła kolej na ekranizacje fotografii 114
 • Wencel gordyjscki - Pączkowanie 18 lut 2007, 22:00 Każdy odczuwa czasem pragnienie obżarcia się ascezą 116
 • Ueorgan Ludu 18 lut 2007, 22:00 Nr 8 (225) Rok wyd. 6 WARSZAWA, poniedziałek 19 lutego 2007 r. Cena + VAT + ZUS + akcyzaA co z treściami zatruwającymi umysł?PiS-owi dziękujemyGorąco dziękujemy posłom PiS, którzy po raz kolejny bohatersko stawili tamę... 117
 • Skibą w mur - Wąsy 100kłosy 18 lut 2007, 22:00 Wąsy na ziemiach polskich od zawsze były czymś więcej niż tylko włochatym elementem męskiej urody 118

ZKDP - Nakład kontrolowany