Kolej ma przyszłość i perspektywy

Kolej ma przyszłość i perspektywy

Newag Impuls 45WE-014 Kolei Małopolskich na inauguracji SKA3 w Tarnowie.
Newag Impuls 45WE-014 Kolei Małopolskich na inauguracji SKA3 w Tarnowie. / Źródło: Wikimedia Commons / Pioxat
Pierwszy w historii Kongres Rozwoju Kolei odbył się w Warszawie. 23 stycznia na stadionie PGE Narodowy dyskutowano o przyszłości i perspektywach, jakie ma przed sobą polska kolej.

Do końca 2030 r. będziemy mogli mówić o bardzo dobrze zorganizowanej komunikacji na terenie Polski. Dzisiejszy kongres jest miejscem, gdzie rozmawiamy, co jeszcze należy zrobić, by ten rozwój zadowalał wszystkich. Suma tych wszystkich starań pozwoli zorganizować w Polsce transport na poziomie europejskim – mówił podczas dyskusji poświęconej łączeniu aglomeracji Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Panel ten był jednym z dziewięciu, na których omawiano tematy najważniejsze nie tylko dla rozwoju kolei, ale też pasażerów i klientów Grupy PKP. To inwestycje, wykorzystanie funduszy unijnych, ekologia, elektromobilność, innowacje, bezpieczeństwo, przyszła perspektywa budżetowa, Centralny Port Komunikacyjny czy rozwój przewozów towarowych. Sam kongres zorganizowały spółki kolejowe: PKP SA, PKP CARGO SA, PKP Intercity SA oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Szacunek dla munduru kolejarza

Rośnie liczba podróżnych wybierających kolej. W ubiegłym roku wchodząca w skład Grupy PKP spółka PKP Intercity SA przewiozła ponad 46 mln pasażerów. Jednocześnie spółki Grupy PKP osiągają dobre wyniki finansowe. Do tego dochodzą unijne środki na inwestycje w linie kolejowe, dworce i tabor. To wszystko wielkie wyzwanie, ale i szansa na bardziej konkurencyjną kolej. Czy te możliwości zostaną dobrze przez nią wykorzystane? Czy jest ona gotowa na to, co nastąpi po zakończeniu obecnej perspektywy unijnej? Jak na kształt polskiego rynku kolejowego i ofertę dla klientów wpłynie nowa struktura Grupy PKP – holding? O tym wszystkim dyskutowano w trakcie panelu „Odbudowanie potencjału ekonomicznego polskiej kolei – holding, wykorzystywanie środków z perspektywy 2016-2023”. Dyskusja dotyczyła teraźniejszości, ale o polskiej kolei nie można rozmawiać w oderwaniu od jej 90-letniej historii. Ty bardziej że przez lata zmieniała się misja kolei i postrzeganie jej pracowników. – Przed wojną bycie kolejarzem to był prestiż. Szczególnie że kolejarze dokonywali bohaterskich czynów: przejmowali pancerne wagony od zaborców, byli elementem wywiadu prowadzonego w czasie obu wojen światowych. To budowało etos tej pracy – podkreślał prof. Mirosław Chaberek, członek rady nadzorczej PKP SA. – Kolejarze zawsze szli na służbę, nie do pracy – dodał Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP SA.

Zapełnić lukę pokoleniową

Niestety, lata transformacji ustrojowej to okres, kiedy kolei nie reformowano. Powstało też wrażenie, że jest gorszym środkiem transportu. Te czasy odchodzą w niepamięć, a wraz z powracającymi na kolej pasażerami wraca większy szacunek dla pracy kolejarza, munduru, w którym pełni służbę. Ale lata zniechęcania społeczeństwa do kolei zrobiły swoje – dziś brakuje odpowiednio przygotowanej kadry, a młodzi ludzie niechętnie wybierają zawód kolejarza. Jak walczyć z powstałą w ten sposób luką pokoleniową, zastanawiali się uczestnicy panelu „Etos pracy kolejarza”. – Wielu pracowników ma uprawnienia emerytalne, mogą odejść lada moment, a przecież jako zarządcy infrastruktury musimy utrzymywać ruch pociągów. Dlatego współpracujemy i jesteśmy otwarci na dalszą współpracę ze szkolnictwem.

Mamy podpisane porozumienia z 42 szkołami i ponad 200 umów stypendialnych. Współpracujemy też z uczelniami wyższymi, jak Politechnika Krakowska – wyliczał Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Inna spółka w grupie PKP – PKP Intercity – też dokłada starań, aby luka pokoleniowa dotknęła ją w jak najmniejszym stopniu. – Mamy specjalne umowy stypendialne, współpracujemy ze szkołami. To bardzo ważne, aby pracownicy związali się z firmą na dobre. Dlatego ważna jest edukacja kolejowa od jak najmłodszych lat. Aby przybliżyć młodym ludziom pracę na kolei, nasi pracownicy uczestniczą także w targach pracy. Powinniśmy opracować ścieżkę kariery na kolei, wspomagać edukację najzdolniejszych osób – mówił Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity SA. Bo, jak zauważył, dla młodego pokolenia liczy się satysfakcja z wykonywanej pracy.

Dlatego kolej zrobi wszystko, aby stworzyć wartościowe miejsca pracy i zatrzymać pracownika na stałe. Luka pokoleniowa w branży kolejowej to tak duży problem, że w jego rozwiązanie włączyło się odpowiedzialne za kształcenie kadry kolejowej Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jako osobną branżę wyodrębniono zawody kolejowe. Zmiany te pochwalił Zbigniew Chałas, dyrektor Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” w Warszawie. – Działania MEN są prawidłowe. Jeśli chodzi o spółki kolejowe, oczekiwalibyśmy większego wsparcia finansowego, bo szkoła nie zawsze dysponuje nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. Większego otwarcia na przyjmowanie praktykantów. Pracodawcy z branży kolejowej powinni też bardziej się promować, aby rodzice, którzy doradzają dzieciom, jaki zawód wybrać, wiedzieli, że praca na kolei jest ciekawa, wartościowa i rozwojowa – mówił Chałas.

Czas na kolej plus i cpk

Podczas kongresu sporo czasu poświęcono zapowiedzianemu przez premiera Morawieckiego rządowemu programowi „Kolej Plus”. – Kolej Plus to odpowiedź na sytuację wyjątkową, gdy pozbawiano miasta połączeń. Musimy odwrócić ten trend. To będzie docelowo przywracanie szlaków połączeń i budowa połączeń do niepodłączonych dotychczas miejscowości, które powinny je mieć – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Na pewno historia naszej spółki jest dowodem na to, że otwieranie połączeń i budowanie linii kolejowych między mniejszymi miejscowościami ma sens. Potrzeba nam też zmodernizowanych dworców przesiadkowych, związania kolei z autobusami, parkingami dla aut i rowerów – dodał Maciej Lignowski, prezes PKP SKM w Trójmieście. Jego słowa skomentował Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP SA, nawiązując do realizowanego programu inwestycji dworcowych, w który Kolej Plus także się wpisze.

– Kolej Plus to osobny program, który, mam nadzieję, zafunkcjonuje szerzej. Projektów jest bardzo dużo, liczymy na współpracę z samorządami. Będziemy mieli finansowanie i będziemy mogli zrealizować ten program w szerszej perspektywie – dodał minister Adamczyk. Przy okazji wspomniał także o 66 mld zł przeznaczonych na realizację Krajowego Programu Kolejowego, w którego ramach do 2023 r. środki te zostaną przeznaczone na inwestycje na liniach kolejowych. O inwestycjach i założeniach Krajowego Programu Kolejowego mówił również Czesław Warsewicz, prezes zarządu PKP CARGO SA. Kierowana przez niego firma nie tylko nie odczuwa negatywnych skutków inwestycji remontowych sieci PLK, ale od lat poprawia wyniki finansowe. Po trzech kwartałach 2018 r. Grupa PKP Cargo osiągnęła wynik netto 194 mln zł i EBITDA 704 mln zł. – Jeszcze kilka lat temu spółka generowała 300 mln zł straty. Dziś mamy do zrealizowania założenia nowej strategii, której jednym z filarów jest stabilizacja wyników z tendencją rozwojową. W ubiegłym roku osiągnęliśmy rekordowe wyniki operacyjne, bo przewieźliśmy najwięcej węgla i kruszyw w naszej historii – opowiadał Czesław Warsewicz. Wielką szansą na szybszy rozwój kolei jest także budowa Centralnego Portu Lotniczego. Aby zapewnić mu odpowiednie skomunikowanie z krajem i Europą, zaplanowano budowę około 1,3 tys. km nowoczesnych torów. Między panelami dyskusyjnymi odbyło się wręczenie czterech głównych nagród w konkursie „inNOWacje – #kolej2023”. Czeki o wartości 50 tys. zł odebrały: Space Digital Group (za platformę AR Bridge), Politechnika Warszawska (za prefabrykaty betonowe redukujące zanieczyszczenie powietrza), Viktio (za system ModPCar, który pozwoli planistom lepiej przewidzieć optymalną wielkość taboru na poszczególnych stacjach) oraz Nexocode (za aplikację KOMPAN, która jest mobilnym asystentem podróży dla osób z niepełnosprawnościami).

I KONGRES ROZWOJU KOLEI ZOSTAŁ OBJĘTY PATRONATEM MEDIALNYM „WPROST”.

QUIZ:
Historia kolei
Okładka tygodnika WPROST: 5/2019
Więcej możesz przeczytać w 5/2019 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 5/2019 (1871)

 • Robert kontra Robert 27 sty 2019, 20:00 Obaj stawiają podobną diagnozę i właśnie zabrali się do realizacji recepty. Mianowicie dalece nie podoba im się sytuacja w Polsce. Zaczęli więc budować własne ugrupowania polityczne, jeżdżą po kraju i mobilizują zwolenników.... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 27 sty 2019, 20:00 W PIS ZAPANOWAŁA GORĄCZKA DOBIJANIA SIĘ NA MIEJSCA NA LISTACH DO EUROPARLAMENTU. Zaprzyjaźniony polityk z kręgów rządowych opowiada następującą anegdotę. W 2009 r. o miejsce na liście do PE zabiegał polityk PiS Kosma Złotowski. I... 6
 • Obraz tygodnia 27 sty 2019, 20:00 44 kg schudł w ciągu ośmiu miesięcy reżyser filmowy Patryk Vega Wygrana Grażyna Wolszczak Pozwała Skarb Państwa o to, że nie walczy skutecznie z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce. Wygrała – nie dla siebie – 5 tys. zł. Przegrany... 9
 • Info radar 27 sty 2019, 20:00 Obiecuję śmiech na „Koglu-moglu” Z Iloną Łepkowską, autorką scenariusza filmu „Miszmasz, czyli kogel-mogel 3”, rozmawia Adam Cissowski. W czym tkwi fenomen „Kogla-mogla”? Myślę, że przede wszystkim w dobrych dialogach, które... 10
 • Bojkot TVP 27 sty 2019, 20:00 Lewo BOJKOT STOSUJE SIĘ W DWÓCH CELACH: WYRAŻENIA PROTESTU I WYWARCIA PRESJI. Na partyjne TVP nikt presji nie wywrze, bo jej pion informacyjny jest jak armia: podporządkowany naczelnemu prezesowi. Chodzi więc o protest. Symboliczny. Trochę... 13
 • Brat miał rany jak na wojnie 27 sty 2019, 20:00 Mój brat doświadczył zorganizowanej formy hejtu – mówi Piotr Adamowicz, brat zamordowanego Pawła Adamowicza. 15
 • Urzędniczki płaczą po kątach 27 sty 2019, 20:00 Paweł Adamowicz zginął, bo morderca został nasączony nienawiścią – mówi Bogdan Borusewicz wicemarszałek Senatu. 21
 • Prezydentka z namaszczenia 27 sty 2019, 20:00 W wyborach uzupełniających na prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz jest niekwestionowaną faworytką. Ale nie jedyną kandydatką. 24
 • Nie jestem naiwna 27 sty 2019, 20:00 Tam, gdzie warto się uśmiechać, będę uśmiechnięta. Ale tam, gdzie będzie dziać się niegodziwość, nie będę milczeć i biernie czekać – zapowiada Aleksandra Dulkiewicz. 28
 • Komu wolno kierować Unią 27 sty 2019, 20:00 Rutynowe przejmowanie przez kolejny kraj półrocznej prezydencji w Radzie UE tym razem odbyło się w atmosferze skandalu. Jego sprawcą stał się szef Komisji Europejskiej Juncker. Krótko przed terminem przekazania prezydencji przez... 29
 • Prorok współczesnej Polski 27 sty 2019, 20:00 Ojciec Ludwik Wiśniewski, który na pogrzebie prezydenta Gdańska wystosował dramatyczny apel o zaprzestanie mowy nienawiści, stał się z dnia na dzień katolickim celebrytą. Ale odważne poglądy głosi od pół wieku. Nie zawsze jest jednak słuchany. 30
 • Zabawy z bronią 27 sty 2019, 20:00 Finansowane z budżetu państwa organizacje paramilitarne prowadzą lobbing na rzecz łatwego dostępu do broni. Ujawniamy kulisy ich działalności. 34
 • Dysonans poznawczy 27 sty 2019, 20:00 Ze zdumieniem czytałam w internecie komentarze dotyczące badania Pauliny Górskiej z UW, które pokazują, że zwolennicy opozycji bardziej nienawidzą zwolenników PiS niż odwrotnie. Wielu antypisowców zatrzęsło się z oburzenia. Ruszyli... 39
 • Chcę być Jarosławem Kaczyńskim 27 sty 2019, 20:00 Robert Gwiazdowski, znawca ekonomii i adwokat, opuszcza swoją przestrzeń komfortu oraz dobrobytu i rzuca rękawicę największym graczom politycznym. Zamierza bronić swoich dzieci. 40
 • Mama, tata, depresja 27 sty 2019, 20:00 Dorastanie u boku rodzica z depresją jest jak przejażdżka emocjonalnym rollercoasterem. Traum z dzieciństwa nie da się wymazać z pamięci, na szczęście można się przed nimi chronić. 45
 • Depresja twardziela 27 sty 2019, 20:00 Któregoś dnia po prostu fatalnie się poczułem. I już tak zostało. Z dnia na dzień, w zasadzie w ciągu sekundy, coś się przełączyło i świat zmienił swoje oblicze – mówi Mamed Chalidow, międzynarodowy mistrz KSW. 48
 • Mamy tę moc 27 sty 2019, 20:00 Krawcowa spod Gdańska w ciągu tygodnia zebrała prawie 16 mln zł. Lekarka z Warszawy w dwa dni ponad milion. Obie pokazały, że czysta chęć robienia dobra wygrywa z charytatywnym lansem celebrytów. 52
 • Mleko się rozlało 27 sty 2019, 20:00 Dawniej wiedziano, że na salonach nie puszcza się bąka. A dziś można puścić i nikt z salonu za to nie wyrzuci, a nawet poklepie po ramieniu – o populizmie w języku polskim opowiada językoznawca, prof. Włodzimierz Gruszczyński. 56
 • Nowy rok według najbogatszych 27 sty 2019, 20:00 Komuś marzy się podróż do Japonii, ktoś przejedzie pół świata w poszukiwaniu najlepszych oper, inny przygotowuje się do ślubu. O plany na 2019 r. spytaliśmy bohaterów listy 100 najbogatszych „Wprost”. 60
 • Hossa Bessa 27 sty 2019, 20:00 Frankowicze zapchali sądy Polacy z kredytami we frankach najwyraźniej wzięli sobie do serca słowa Jarosława Kaczyńskiego, który rok temu radził im, żeby z bankami walczyli w sądach. I stało się. Szacuje się, że w zeszłym roku... 63
 • Odbuduję polskie rolnictwo 27 sty 2019, 20:00 Zmiana polskiej wsi i polskiego rolnictwa to mój życiowy cel – mówi Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Jak będzie wyglądać polski przemysł rolniczy w 2019 r.? Czy czekają nas kolejne protesty? A może okres prosperity? 64
 • Kolej ma przyszłość i perspektywy 27 sty 2019, 20:00 Pierwszy w historii Kongres Rozwoju Kolei odbył się w Warszawie. 23 stycznia na stadionie PGE Narodowy dyskutowano o przyszłości i perspektywach, jakie ma przed sobą polska kolej. 66
 • Kolejny rok inwestycji 27 sty 2019, 20:00 Realizacja ambitnych planów PKP Intercity przyczyni się do umocnienia pozycji spółki jako największego narodowego przewoźnika. 68
 • Rekordy Volkswagena w Polsce 27 sty 2019, 20:00 Rok 2018 był dla Volkswagena wyjątkowo dobry – marka zanotowała rekordowe wyniki zarówno na świecie, jak i w Polsce. 69
 • Zachód kontratakuje 27 sty 2019, 20:00 Od Wenezueli po Bałkany mamy do czynienia z ofensywą obliczoną na ograniczenie rosyjskich wpływów. 71
 • Trump w potrzasku 27 sty 2019, 20:00 Śledczy poszukujący związków prezydenta Trumpa z Rosją depczą mu ostatnio po piętach. Groźba uruchomienia impeachmentu staje się coraz bardziej realna. 76
 • Nowa pierś 27 sty 2019, 20:00 Rekonstrukcja piersi jest bezpieczna, a nowe materiały pozwalają uzyskać lepszy efekt kosmetyczny – mówi dr n. med. Sławomir Mazur, chirurg i onkolog z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii. 78
 • Niebezpieczny stan zapalny 27 sty 2019, 20:00 Twój organizm może się zmagać ze stanem zapalnym, o którym nie wiesz, ale którego skutki odczujesz dobitnie. Bywa, że rozwija się latami, by w końcu spowodować bardzo poważną chorobę. 80
 • Perła w świecie pieniądza 27 sty 2019, 20:00 „Zimna wojna” triumfalnie objechała festiwale na całym świecie. Pawłowi Pawlikowskiemu przyniosła nagrodę za reżyserię w Cannes, w grudniu została uhonorowana pięcioma laurami Europejskiej Akademii Filmowej. Teraz członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej nominowali film do... 83
 • Zmiana warty 27 sty 2019, 20:00 Po 42 latach Grzegorz Rosiński żegna się z kultową postacią Thorgala i oddaje ją w ręce młodszych następców. 86
 • Wydarzenie 27 sty 2019, 20:00 Świeżość i nostalgia Nagrywanie płyt „bez prądu” przypomina robienie coverów własnych nagrań. Trzeba zachować coś ze starej aranżacji, ale i podejść z dystansem, zaskoczyć, de facto, skonstruować piosenki na nowo. Do historii... 89
 • Film 27 sty 2019, 20:00 Miłość z tundry Ága” Milko Lazarowa rozgrywa się w ciszy i powolnym tempie. Bo tak też upływa codzienność jej bohaterów. Dawny pasterz reniferów i jego żona żyją w rytmie natury w jurcie w północnej Jakucji. Kultywują dawne... 90
 • Muzyka 27 sty 2019, 20:00 Pożegnanie z klasą Początek płyty („Na szczycie”) sytuuje album pomiędzy Perfectem a ostatnią solówką Patrycji, a dalej jest lepiej. Opowiadając o krążku, Grzegorz mówił, że zaufał młodym – miał tu na myśli nie tylko... 91
 • Książka 27 sty 2019, 20:00 Pamięć o literaturze Janusz Drzewucki, „Obrona przypadku. Teksty o prozie 2”, Wydawnictwo FORMA Janusz Drzewucki to jeden z ostatnich krytyków literackich, którzy z determinacją uprawiają swój zawód. Świat gna do przodu, kryteria... 92
 • Kulturalna 13 27 sty 2019, 20:00 Stanisław Soyka PIANISTA I WOKALISTA JAZZOWY 93
 • Na koń! 27 sty 2019, 20:00 Wśród wielu dyscyplin jeździeckich każdy znajdzie coś dla siebie. 94
 • Upadłe słowa 27 sty 2019, 20:00 Podczas robienia relacji z takich koszmarnych wydarzeń jak niedawna tragedia w koszalińskim escape roomie prasa bulwarowa powinna zdobyć się na odrobinę refleksji nad własnym językiem. Jeśli bowiem nazywamy na co dzień włosek pod pachą... 96
 • Zrób sobie… Theresę May 27 sty 2019, 20:00 Och, nie wiedziałam, że rozwód to taki problem! Podział majątku, alimenty, koszta sądowe – może się jakoś dogadamy ze Starym Konkubentem, sorry, Kontynentem? 98

ZKDP - Nakład kontrolowany