Baśnie króla Salomona

Baśnie króla Salomona

Bogactwa króla Salomona są taką samą legendą jak opowieść o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu
Czy pałac biblijnego króla Dawida i świątynia Salomona w Jerozolimie to tylko wytwory starożytnej propagandy? Według Biblii, król Dawid okoo 1000 r. p.n.e. podbił dwa odrębne królestwa utworzone przez plemiona Izraela na terenie dzisiejszego państwa żydowskiego - Judę na południu i Izrael na północy. Salomon, który odziedziczył władzę po ojcu, w pierwszej połowie X wieku p.n.e. wzniósł w Jerozolimie świątynię, pałac i mury miejskie. Otoczył też murami miasta Hazor, Gezer i Megiddo. W tym ostatnim miał nawet wybudować stajnie zdolne pomieścić 400 tys. koni i 14 tys. rydwanów. Królestwo Salomona stało się międzynarodową potęgą, miało sięgać od Eufratu po Egipt. Tak mówi legenda. Archeolodzy coraz częściej przekonują jednak, że w X wieku p.n.e. Jerozolima była zapadłą wioską. Dlaczego w archiwach Egiptu i Mezopotamii nie ma wzmianki o panowaniu Dawida i Salomona? Jak to się stało, że pałac Salomona z X wieku naśladuje syryjskie budowle zwane bit hilani, które pojawiły się dopiero w IX wieku p.n.e.?

Archeologia polityczna
Poszukiwanie Jerozolimy Dawida i Salomona trwa co najmniej od wypraw krzyżowych, a w XIX wieku do poszukiwaczy dołączyli archeolodzy. Wykopaliska na największą skalę podjęto w latach 70. i 80. Prowadził je Yigal Shiloh, archeolog z uniwersytetu hebrajskiego. Uczony odkrył nawet liczne pozostałości miasta z początków II tysiąclecia p.n.e. i z późniejszych wieków. Nie znaleziono jednak niemal żadnych pozostałości z X wieku p.n.e. Tym większe zdziwienie budzą najnowsze doniesienia Eilat Mazar, archeolog z uniwersytetu hebrajskiego. Uczona twierdzi, że odkryła w Jerozolimie pozostałości monumentalnej budowli, którą uznała za pałac króla Dawida i jego syna Salomona z X wieku p.n.e.
Eilat Mazar od 2005 r. prowadzi badania na Ofelu, wąskim wzgórzu we wschodniej części Jerozolimy, uważanym za najstarszą część miasta. Odsłonięta przez nią budowla o powierzchni co najmniej 2 tys. m2 wznosi się w najwyższym punkcie wzgórza. Ta lokalizacja to dla badaczki dodatkowy argument, że była to królewska siedziba Dawida (według Biblii król "zstępował" ze swego pałacu). Cały zespół odkrytej budowli jest źle zachowany i trudno precyzyjnie określić, z którego okresu pochodzi. Większość badaczy jest zdania, że konstrukcja na Ofelu pochodzi "zaledwie" z VI wieku p.n.e. Jeszcze bardziej sceptycznie podchodzą do badań Arabowie, szczególnie Palestyńczycy. Uważają, że całe zamieszanie to próba udowodnienia historycznego prawa Żydów do Jerozolimy, miasta, które dla Arabów ustępuje świętością jedynie Mekce.

Salomon przed Salomonem
Izraelscy archeolodzy przez kilka dziesięcioleci byli przekonani, że znaleźli dowody panowania Dawida i Salomona w innych starożytnych miastach. W Pierwszej Księdze Królewskiej jest wzmianka, że Salomon rozbudował północne miasta Megiddo, Hazor (w Biblii Tysiąclecia zapisane jako Chasor) i Gezer (1Krl 9:15). Według Biblii, filistyńska osada Tel Qasile, która dziś znajduje się w obrębie Tel Awiwu, została podbita i spalona przez Dawida. Podczas wykopalisk prowadzonych pod koniec lat 40. XX wieku przez Benjamina Mazara, dziadka Eilat Mazar, okazało się, że stanowisko rzeczywiście zostało zniszczone przez pożar.
Analiza ceramiki z budowli w Megiddo, Gezer i Hazor dowiodła, że wzniesiono je na początku IX wieku p.n.e., kiedy według Biblii, Salomon powinien być już martwy od dziesięcioleci. Piętnaście próbek z Megiddo pobranych z belek dachowych, które runęły podczas pożaru miasta rzekomo zdobytego przez króla Dawida, pochodzi z końca X wieku p.n.e. Podobnie próbki z pozostałości miasta Tel Rehov, które istniało w tym samym czasie co Megiddo z "okresu Salomona", pochodzą z połowy IX wieku p.n.e., długo po domniemanym panowaniu Salomona.

Ani pałacu, ani świątyni
Wielu archeologów przypuszcza, że żaden pałac ani świątynia w Jerozolimie nie mogły istnieć w X wieku, podobnie jak nie istniały w tym czasie pałace i fortyfikacje Salomona w Megiddo, Hazor i Gezer. W tym okresie Juda była skąpo zasiedlona - badacze odkryli niewiele ponad 20 małych osad, a cała populacja tego regionu wynosiła nie więcej niż pięć tysięcy ludzi. Większość mieszkańców stanowili nomadowie. Jest mało prawdopodobne, aby na tak słabo rozwiniętym terytorium powstało wspaniałe miasto i pałac. Poza tym brak jakichkolwiek dowodów na powszechną znajomość pisma w Judzie z X wieku p.n.e., a bez administracji nie może istnieć zjednoczone, centralnie zarządzane państwo.
Niemożliwe jest też, by badacze pomylili się i biblijni królowie panowali po prostu stulecie później. Chronologia Biblii jest precyzyjnie powiązana z chronologią Egiptu. Opisany w Pierwszej Księdze Królewskiej faraon Szeszonk, który w piątym roku panowania Roboama, syna Salomona, najechał Jerozolimę i zażądał trybutu (1Krl 14:25), był władcą egipskiej XXII Dynastii i panował między 945 a 924 r. p.n.e. Zapis jego kampanii jerozolimskiej wyryto na ścianach świątyni Amona w Karnaku. Równie dobrze udokumentowani są w mezopotamskich ródach królowie Izraela z IX wieku: Omri, Ahab i Jehu oraz król Judy Manasseh z VII wieku p.n.e.

Opowieści z Biblii
Izraelski archeolog Israel Finkelstein w książce "The Bible Unearthed" (napisanej wspólnie z Neilem Silbermanem) twierdzi, że legenda o potędze Dawida i Salomona w X wieku powstała dopiero w VII wieku p.n.e. na użytek ówczesnej propagandy. Biblijne księgi Jozuego, Sędziów, a także obie Księgi Samuela i dwie Ksigi Królewskie powstały prawdopodobnie za panowania króla Jozjasza, w okresie surowych reform religijnych, których celem było odrodzenie państwa żydowskiego. Sam Jozjasz jest przedstawiony w Biblii jako bezpośredni następca Mojżesza, Jozuego i Dawida: "Nie było przed nim króla podobnego do niego, który by zwrócił się do Pana całym sercem, całą duszą i całą mocą - zgodnie z całym Prawem Mojżesza. I po nim już nie zjawił się taki jak on" (2Krl 23:25).
Ci, którzy wówczas spisali biblijne księgi na podstawie starszych dokumentów i opowieści, opisywali miasto i państwo, które sami znali. Jerozolima w VII wieku p.n.e. była kwitnącą stolicą monarchii z zawodową armią i rozbudowaną administracją. Biblijny opis królowej Saby, która na wieść o mądrości Salomona odwiedziła Jerozolimę "ze świetnym orszakiem i wielbłądami, dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni" (1Krl 10:2) oraz talenty zota płynące z państwa Ofiru na północy, były prawdopodobnie obrazem VII-wiecznego, lukratywnego handlu z Arabią.
- Do lat 90. XX wieku większość badaczy kwestionowała autentyczność opowieści o wygnaniu z Edenu czy egipskim exodusie, ale opis wydarzeń od panowania Dawida traktowano jako dokument historyczny - mówi "Wprost" Assaf Yasur z uniwersytetu w Tel Awiwie. Finkelstein uważa, że opisane w Biblii bogactwa Salomona oraz jego harem z siedmiuset żonami i trzystoma nałożnicami są tak samo legendą jak opowieść o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu.


Dom Dawida
Czasy Dawida i Salomona uchodzą za złoty wiek historii Izraela. Po śmierci Salomona zjednoczone królestwo rozpadło się, ale Jerozolima pozostała stolicą Judy przez następne cztery stulecia. W 586 r. p.n.e. babiloński król Nabuchodonozor spalił miasto i zburzył świątynię. Tradycja "domu Dawida" jest w Jerozolimie żywa do dzisiaj. Poza murami starego miasta, niedaleko Bramy Syjonu, wznosi się piętrowa budowla, a wielki kamień nagrobny w jej wnętrzu jest okryty drogocennymi tkaninami. Obok stoją ludzie, przeważnie starsi, pogrążeni w modlitwie. Kamień to według żydowskiej tradycji grób króla Dawida, jedno z najważniejszych miejsc kultu judaizmu.
Okładka tygodnika WPROST: 11/2007
Więcej możesz przeczytać w 11/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • gray.pl IP
  W obiegu ukazał się e-book autorstwa Jonathana Graya pod tytułem

  Spis treści tygodnika Wprost nr 11/2007 (1264)

  • Na stronie - Prawo telenoweli 11 mar 2007, 22:00 W okolicach 19.00 na ekranie kończy się słodkie „ple-ple”. Startuje rzeźnia, spadają głowy 3
  • Wprost od czytelników 11 mar 2007, 22:00 Wyrób RubensopodobnyNie wdając się w ocen autentyczności wszystkich zbiorów Galerii Lwowskiej - o których pisał autor artykułu „Wyrób rubensopodobny" (nr 10) - chciałbym się odnieść do dzieł dwóch artystów. Gdy w latach... 3
  • Skaner Polska 11 mar 2007, 22:00 8
  • Rosjanie martwili się o Józefa Oleksego? 11 mar 2007, 22:00 WSI 8
  • Polacy nie rozumieją ani rządu, ani opozycji 11 mar 2007, 22:00 Sondaż 8
  • Lustracja - TAK 11 mar 2007, 22:00 Dziennikarze tygodnika „Wprost" poddadzą się lustracji. Jako pierwsze medium w Polsce, już w styczniu 2005 r., kiedy nie było jeszcze stosownej ustawy, „Wprost" zaapelował, aby dziennikarze poddali się lustracji. I... 8
  • Kara dla jezuity 11 mar 2007, 22:00 Lustracja 8
  • Świńska górka 11 mar 2007, 22:00 Tajny skup żywca 8
  • Klapa zielonych 11 mar 2007, 22:00 Rospuda 8
  • Wścieklizna 11 mar 2007, 22:00 Do Wielkiej Brytanii tylko po szczepieniu 8
  • Teleturniej 11 mar 2007, 22:00 Rusza „Wielki poker” 8
  • Koncert 11 mar 2007, 22:00 Iggy Pop we Wrocławiu 8
  • Grass ma być drugim Rymanowskim 11 mar 2007, 22:00 TVN 24 8
  • Sawka czatuje 11 mar 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
  • Skaner Świat 11 mar 2007, 22:00 14
  • Putin skreślił opozycję 11 mar 2007, 22:00 Wybory 14
  • Eurokraci z klasą robotniczą 11 mar 2007, 22:00 UE 14
  • Astronautyka 11 mar 2007, 22:00 Hawking trenuje przed podróżą w kosmos 14
  • Benedykt XVI nie lubi Boba Dylana 11 mar 2007, 22:00 Watykan 14
  • Wprost24 11 mar 2007, 22:00 „Wprost" ekstraInternetowa strona „Wprost" publikuje pierwsza informacje, na które obszernie powołują się inne polskie media5 marca Dorota Kania dowiedziała się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada... 16
  • Poczta 11 mar 2007, 22:00 EkocynicyKrystyna Grzybowska w artykule „Ekocynicy" (nr 9) skomentowała sprawę Doliny Rospudy, a przy okazji działalność organizacji Greenpeace. W odróżnieniu od tego, co pisze autorka, Green-peace w Polsce nie piętnuje naszego... 17
  • Z życia koalicji 11 mar 2007, 22:00 Madame Bagińska z Samoobrony została jednak zaprzysiężona na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W organie tym zasiadały już różne indywidua: sługusi komuny, marcowi docenci, politycy, którym się noga powinęła, ale babki wylanej z... 18
  • Z życia opozycji 11 mar 2007, 22:00 Drobna, skromna, niepozorna, a tyle zamieszania wywołała. Z Ewy Milewicz żartujemy wyjątkowo niechętnie, bo to trochę jak kpiny z własnej mamy, ale… skoro pisze bloga, to się jej należy. Ewa, to ty nie wiesz, że pisanie blogów to... 19
  • Wprost przeciwnie - Na kolanach 11 mar 2007, 22:00 Lewica i liberałowie spotkali się z wrogami Polski we wspólnym dziele obrzydzania jej w kraju i za granicą 20
  • Fotoplastykon 11 mar 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 21
  • Wałęsa gorszy od Kwaśniewskiego 11 mar 2007, 22:00 Rozmowa z Lechem Kaczyńskim, prezydentem RP. W 1995 roku walka między Kwaśniewskim i Wałęsą była rozgrywką między aparatem partyjnym i aparatem bezpieczeństwa 22
  • Dobijałem komunizm 11 mar 2007, 22:00 W czasach Kaczyńskich Kancelaria Prezydenta była zachwaszczona esbekami i partyjniakami 27
  • Rejs w kłamstwo 11 mar 2007, 22:00 Marek Piwowski był cennym i dobrze opłacanym agentem Służby Bezpieczeństwa 28
  • To było złe i wstydzę się tego 11 mar 2007, 22:00 Rozmowa z Markiem Piwowskim 32
  • Wypędzeni z Tschenstochau 11 mar 2007, 22:00 Niemieckie prawo pozwala mnożyć liczbę wysiedleńców w nieskończoność 34
  • Błazen, kapłan i lustro 11 mar 2007, 22:00 Każdy, kto chce sprawdzać, sam musi być gotów do sprawdzianu 36
  • Słabi i niezłomni 11 mar 2007, 22:00 Referendum aborcyjnego w Polsce nie będzie 40
  • Zły dotyk w sutannie 11 mar 2007, 22:00 ABP Wielgus pomagał księżom pedofilom 42
  • Ścigani nieścigani 11 mar 2007, 22:00 W Polsce nie szuka się bandytów nie wracających z więziennych przepustek 43
  • Ryba po polsku - Kwiat Odmowy Dialektycznej 11 mar 2007, 22:00 Jedyne miejsce, gdzie poniżane lustracją gwiazdy żurnalii mogą liczyć na azyl polityczny, to Moskwa 44
  • Majątek w niebezpieczeństwie 11 mar 2007, 22:00 Polska znalazła się na 49. miejscu w rankingu poszanowania praw własności głównie z powodu niskiej ochrony praw majątkowych, ale też słabego otoczenia polityczno-prawnego. - Silne instytucje oraz chroniące własność prawo stanowią... 46
  • Buntownicy z kartami 11 mar 2007, 22:00 Już prawie dwa miliony Brytyjczyków przyłączyło się do buntu przeciw wygórowanym, sięgającym nawet 40 funtów, opłatom bankowym za przekroczenie dopuszczalnego debetu na koncie. Według federacji konsumentów, banki mogą pobierać tylko... 46
  • Wybór jak w raju 11 mar 2007, 22:00 Złamany Grosz 2007, Nominacja nr 2Pierwsze wybory odbyły się w raju. Pan Bóg postawił przed Adamem Ewę i powiedział: "Wybierz sobie żonę". Dziś w rolę Pana Boga wcielił się Romuald Poliński, wiceminister pracy. Na krytykę,... 46
  • Inflacja płci 11 mar 2007, 22:00 Inflacja dotyka w USA bardziej kobiety niż mężczyzn - wynika z badań przeprowadzonych przez Merrill Lynch. Ceny produktów przeznaczonych dla kobiet, na przykład biżuterii, ubrań, kosmetyków czy środków czystości, zawsze rosły nieco... 46
  • Klin klinem 11 mar 2007, 22:00 Indeks "Wprost"Andrzej Malinowskiprezydent Konfederacji Pracodawców PolskichKlin podatkowy, czyli różnica między wydatkami pracodawcy na pensje pracowników a faktycznie otrzymywanymi przez zatrudnionych wynagrodzeniami,... 46
  • Atom na włosku? 11 mar 2007, 22:00  Na to się nie zgadzaliśmy. To amatorszczyzna - tak premier Łotwy Aigars Kalvitis skomentował podpisanie przez szefów rządów Polski i Litwy porozumienia w sprawie wspólnej budowy elektrowni atomowej w Ignalinie. Wcześniejsze uzgodnienia... 46
  • Giełda 11 mar 2007, 22:00 46
  • Oszukańcze fundusze emerytalne 11 mar 2007, 22:00 Szykuje się skok na kilka bilionów złotych 48
  • Bomba w emeryturach 11 mar 2007, 22:00 Od katastrofy emerytalnej dzielą nas tylko trzy miesiące 52
  • Układ ubezpieczeniowy 11 mar 2007, 22:00 ZUS trzeba zlikwidować 54
  • Polowanie na Google 11 mar 2007, 22:00 Koalicja amerykańskich miliarderów i polskich programistów 56
  • 2 x 2 = 4 - Ekonomia na służbie 11 mar 2007, 22:00 Rządzących w ogóle nie interesuje problematyka tworzenia bogactwa, lecz jedynie jego podział 58
  • Klejnot w koronie 11 mar 2007, 22:00 W filmie "Historie kuchenne" szwedzki urzędnik z Instytutu Badań Domowych podpatruje norweskiego chłopa, jak ten radzi sobie z prostymi czynnościami w kuchni. Następnie przygotowuje raport, co należy zrobić, by owe zajęcia były... 60
  • Makijaż na wiosnę 11 mar 2007, 22:00 Słodko i bardzo różowo - tak powinny wyglądać kobiety tej wiosny. Potwierdza to Cool Spring - najnowsza kolekcja makijażu IsaDory. Jedna z najbardziej znanych firm szwedzkich produkujących kosmetyki kolorowe proponuje trzy różne style:... 60
  • Zegarek Kusznierewicza 11 mar 2007, 22:00 Jeśli na kogoś działa magia wielkich nazwisk, to do zegarków Omega przekona się łatwo. Reklamowały je takie sławy, jak Pierce Brosnan, Nicole Kidman i Cindy Crawford. Niedawno do tego elitarnego grona dołączył polski żeglarz Mateusz... 60
  • Wino z oblężonej doliny 11 mar 2007, 22:00 Kiedy pod koniec ubiegłego lata na krzewach w libańskiej dolinie Bekaa dojrzewały winogrona, mało kto odważył się chodzić do winnic. Uprawy były pod nieustannym ostrzałem izraelskiej artylerii, bo Bekaa to nie tylko znakomity region... 60
  • Obraz doskonały 11 mar 2007, 22:00 Samsung chce, żebyśmy zamienili nasze domy w multimedialne centra rozrywki. Firma zapewnia, że tak się stanie, gdy zainstalujemy sobie kino domowe HT-TXQ120. Dzięki specjalnemu procesorowi jakość obrazu, nawet odtwarzanego ze zwykłej... 60
  • Supersam 11 mar 2007, 22:00 60
  • Internet 2006 11 mar 2007, 22:00 W Polsce jest już ponad 12,5 mln internautów. Firma Gemius SA zbadała, jak Polacy korzystali z sieci w 2006 r.85,4% - internautów korzysta z systemu operacyjnego Windows XP70% - słuchało radia przez Internet43,7% - używa komu nikatora... 60
  • Eurohistoria 11 mar 2007, 22:00 Wiadomość, że ma powstać wspólny podręcznik historii europejskiej, wywołała we mnie tyle samo podziwu co zdumienia. Kwadratura koła jest niczym w porównaniu z trudnościami, które staną przed ewentualną międzynarodową redakcją.Na... 61
  • Wybieg Moskwa 11 mar 2007, 22:00 Rosja nauczyła się mody od Rosji. Teraz Europa może uczyć się od Rosji 62
  • Lans weselny 11 mar 2007, 22:00 Widowiskowy ślub to lepszy sposób na autopromocję niż udział w seksaferze 66
  • Licencja na zaufanie 11 mar 2007, 22:00 Wojskowe służby informacyjne II Rzeczypospolitej stały ponad państwem i ponad wszelką kontrolą 70
  • Zwierciadło mózgu 11 mar 2007, 22:00 Dzięki badaniu mózgu można odczytać ludzkie zamiary. Dr John-Dylan Haynes z Instytutu Maksa Plancka, badając działanie kory przedczołowej rezonansem magnetycznym, zaobserwował, że kiedy przygotowujemy się do wykonania jakiejś... 74
  • Know-How 11 mar 2007, 22:00 74
  • Gepardy z GPS 11 mar 2007, 22:00 Naukowcy z organizacji Wildlife Conservation Society uśpili dwa samce gepardów azjatyckich i założyli im obroże z nadajnikiem GPS. Urządzenie pozwoli badaczom śledzić wędrówki jednych z najrzadszych zwierząt. Te koty ostały się... 74
  • Białe z czerwonego 11 mar 2007, 22:00 Białe wino powstało dzięki przypadkowi sprzed 3 tys. lat - uważa dr Mandy Walker z CSIRO Plant Industry w Australii. Pierwotnie owoce winorośli dawały czerwony sok zabarwiany przez antocyjany. Produkcję tych substancji kontrolują geny... 74
  • Pośmiertna tęsknota 11 mar 2007, 22:00 Nie depresja, jak się powszechnie sądzi, lecz tęsknota jest najczęstszą reakcją na śmierć ukochanej osoby - dowodzą badania opublikowane w „Journal of the Medical Association". Potwierdzają one teorię dr Elisabeth... 74
  • Barbarzyństwo miłości 11 mar 2007, 22:00 Zdrada przestanie być głównym powodem rozwodu, będzie wręcz niezbędna do scementowania związku - przewiduje w książce „Razem, lecz osobno" socjolog Serge Chaumier. Jeśli kobiety mają być komuś oddane, to wielu partnerom.... 74
  • Zabójcy córek 11 mar 2007, 22:00 Ojciec ważniejszy od matki? 76
  • Anatomia tornada 11 mar 2007, 22:00 Tornado tworzy się w wyniku gwałtownego zderzenia ciepłego i zimnego powietrza. Najsilniejsze uderzenia tornada powstają wtedy, kiedy gwałtowny wiatr trwa ponad godzinę 76
  • Błąd Giertycha 11 mar 2007, 22:00 Zbyt częste pochwały, a nie krytyka, najbardziej krzywdzą dzieci 80
  • Baśnie króla Salomona 11 mar 2007, 22:00 Bogactwa króla Salomona są taką samą legendą jak opowieść o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu 82
  • Oszust zwierzęcy 11 mar 2007, 22:00 Ewolucja przymyka oko na cwaniaków 86
  • Bez granic 11 mar 2007, 22:00 Bush diabłem Dymisja premiera Olmerta? Reforma Izby Lordów komentarz Zamiatanie Scootera Czy upadnie mur na Cyprze? 88
  • Dymisja premiera Olmerta? 11 mar 2007, 22:00 Izrael szykował się do wojny z Hezbollahem już od stycznia 2006 r. - wynika z zeznań premiera Ehuda Olmerta. Złożył je przed komisją Winograda, badającą okoliczności wojny. Premier zatwierdził plany ataku już w marcu, interwencja... 88
  • Reforma Izby Lordów 11 mar 2007, 22:00 Wielka Brytania żegna sięz Izbą Lordów. Izba Gmin przyjęła projekt reformy izby wyższej parlamentu. Zamiast dożywotnich lordów w izbie zasiądą politycy wybrani w demokratycznych wyborach. Wynik głosowania to porażka premiera Tony`ego... 88
  • Zamiatanie Scootera 11 mar 2007, 22:00 komentarz 88
  • Czy upadnie mur na Cyprze? 11 mar 2007, 22:00 Cypryjscy Grecy rozpoczęli demontaż tzw. zielonej linii dzielącej Nikozję, stolicę wyspy, na część grecką i turecką. Gest dobrej woli Greków nie zmienia jednak faktu, że formalna granica nadal istnieje. Grecja apeluje do Ankary o... 88
  • Najdłuższe pojednanie nowoczesnej Europy 11 mar 2007, 22:00 Przy kominku w Juracie powinno dojść do zbliżenia Polski i Niemiec, bo nie ma innego wyjścia 90
  • Polska misja 11 mar 2007, 22:00 Afgańskim talibom najbardziej zależy na łzach w stolicach Europy 93
  • Koalicja czerwonego guzika 11 mar 2007, 22:00 Tajna oś obronna Izraela z umiarkowanymi państwami arabskimi 96
  • Te Deum Kremla 11 mar 2007, 22:00 Władza podporządkowuje sobie rosyjskich katolików 98
  • Przekleństwo żółtej chryzantemy 11 mar 2007, 22:00 "Cesarzowa" ma szlachetny rys dramatów Szekspirowskich i klasę filmów Akiry Kurosawy. Akcja rozgrywa się w X wieku. Na tronie cesarskim zasiada wyniesiony przez małżeństwo z córką króla skromny kapitan gwardii. Między tą... 100
  • Majteczki w kropeczki 11 mar 2007, 22:00 Ironiczny dokument o fenomenie disco polo, muzyce niegdyś wyśmianej i uznanej za obciach, która dziś wraca ukradkiem na salony. Twórcy próbują dociec przyczyn szału, który w połowie lat 90. opanował masy ludowe, biznesmenów i... 100
  • Kosmici są wśród nas 11 mar 2007, 22:00 "Zamiast patrzeć w niebo, sprawdźcie, co kryje się w wodzie" - namawiają twórcy serialu "Inwazja", godnego następcy "Z archiwum X". Akcja rozgrywa się na mokradłach Florydy, gdzie po przejściu huraganu... 100
  • Matka boska polityków 11 mar 2007, 22:00 Przed przeprowadzką łódzkiego Muzeum Sztuki do nowej siedziby kuratorzy postanowili pobawić się trochę kolekcją. Postawili na politykę, która zwłaszcza w PRL była dla sztuki tym, czym drożdże do ciasta. Na wystawie jest dokładnie to,... 100
  • Fredro dla odpornych 11 mar 2007, 22:00 Przedstawienie Eugeniusza Korina długo się rozkręca, ale zabawna końcówka rekompensuje te katusze. Spektakl "Fredro dla dorosłych mężów i żon" jest zgrabną wersją klasycznego tekstu, któremu zaopatrzeni w komórki i laptopy... 100
  • Czaszka dla mas 11 mar 2007, 22:00 Trupy, czaszki, mogiły, egzekucje i propaganda. To głównie miał do powiedzenia na temat rodzaju ludzkiego Andrzej Wróblewski, zmarły tragicznie przed półwieczem podczas samotnej wyprawy w Tatry. Ekspozycja w Muzeum Narodowym, choć... 100
  • Francuski słowik 11 mar 2007, 22:00 Filigranowa Natalie Dessay to dziś największa gwiazda koloraturowego śpiewu. Jej głos pasuje do niemal wszystkich epok: od baroku po jazzowy standard "Round Midnight". Na podwójnym albumie mamy arie "Królowej Nocy" i... 100
  • Echo wrzasku 11 mar 2007, 22:00 Niezła kopia muzyki z odległej przeszłości. Gdyby "The Weirdness" powstał w połowie lat 70., zapewne stałby się obowiązkowym słuchowiskiem dla pierwszego punkrockowego pokolenia, a dziś miałby status płyty klasycznej. Ale... 100
  • Pieśni żonglerów 11 mar 2007, 22:00 Kaiser Chiefs to najlepsi kandydaci do zajęcia opuszczonego  przez Oasis miejsca sztandarowej gwiazdy brytyjskiego pop-rocka. Choć Liam Gallagher nazwał ich gorszą wersją Blur, to zespół na tle masy identycznych wyspiarskich boysbandów... 100
  • Recenzor 11 mar 2007, 22:00 100
  • Górna półka - Śmiech z prawdy 11 mar 2007, 22:00 Demokracja jest nierozerwalnie związana z populizmem. Dowodzi tego instrukcja wyborcza Kwintusza Tuliusza napisana w roku 64 przed Chrystusem. Autor tłumaczy w niej, że aby wygrać wybory, należy być urzekającym dla wszystkich, wyświadczać... 103
  • Konformista Milos Forman 11 mar 2007, 22:00 "Duchy Goi" to kalejdoskop wysmakowanych plastycznie obrazków 104
  • Orzeł bagienny 11 mar 2007, 22:00 Nieloty z branży filmowej przyznają sobie nawzajem nagrody Orła 108
  • Fabrykanci sztuki 11 mar 2007, 22:00 Kołem zamachowym polskiej sztuki stają się wielcy przedsiębiorcy 110
  • Wencel gordyjski - Pegaz na szpilkach 11 mar 2007, 22:00 Normalny facet nie ma z telewizji żadnego pożytku 112
  • Ueorgan Ludu 11 mar 2007, 22:00 Nr 10 (228) Rok wyd. 6 WARSZAWA, poniedziałek 12 marca 2007 r. Cena + VAT + ZUS + akcyzaMACIEREWICZ NAS NIE OBRONIMacki Moskwy sięgają PiSSejm uchwali - zarówno głosami posłów PiS, jak i PO - obowiązek jeżdżenia na światłach przez... 113
  • Skibą w mur - Być dobrze urodzonym 11 mar 2007, 22:00 Obecnie za dobrze urodzonych uważa się urodzonych w szpitalach, w których lekarz i reszta ekipy byli trzeźwi 114

  ZKDP - Nakład kontrolowany