Licencja na zaufanie

Licencja na zaufanie

Wojskowe służby informacyjne II Rzeczypospolitej stały ponad państwem i ponad wszelką kontrolą
II Rzeczpospolita nigdy nie sporządziła raportu z weryfikacji swoich wojskowych służb informacyjnych. Gdyby sporządziła, skandal wywołany jego publikacją mógłby wstrząsnąć posadami państwa. Okazałoby się, że w istocie to służby rządziły państwem. Co więcej, tylko ludzie ze służb mogli robić znaczącą karierę w polityce. Dziesiątki najgłośniejszych nazwisk politycznych z pierwszych stron gazet - premierów, ministrów, dyplomatów, przemysłowców czy bankierów - to byli oficerowie wywiadu.

Forpoczta niepodległości
Historia skrzętnie ukryła, że najpierw powołano do życia wojskowe służby informacyjne, a dopiero miesiąc później odrodziło się państwo polskie. Oto bowiem Rada Regencyjna już 25 października 1918 r. obok Ministerstwa Spraw Wojskowych powołała niezależny Sztab Generalny Wojsk Polskich ze specjalnym wydziałem informacyjnym. Rozumiano bowiem, że wobec niedostatków armii tylko znakomity wywiad i rozpoznanie przeciwnika może przynieść powodzenie, a w efekcie - zwycięstwo. W owych pierwszych służbach informacyjnych znaleźli się płk Józef Rybak z armii austriackiej i, o czym historia zapomniała, rotmistrz Władysław Anders z armii rosyjskiej, któremu powierzono sekcję wywiadu zachodniego.
Wraz z powrotem do kraju Józefa Piłsudskiego rola i znaczenie wojskowych służb informacyjnych nabrały szczególnego charakteru. Nawiązywały do znakomitych doświadczeń wywiadu legionów i działu wywiadowczego Polskiej Organizacji Wojskowej. Te epizody historii były tak głęboko utajnione, że w istocie dopiero dzisiaj historia dowiaduje się, iż przed słynną Pierwszą Kadrową, która 6 sierpnia 1914 r. ruszyła na szlak niepodległości, już kilka dni wcześniej wyruszyli żołnierze służb informacyjnych. W przebraniu żebraków czy wiejskich handlarzy przecierali oni drogę oddziałom wojskowym.
Sukcesy owych pierwszych służb informacyjnych w dobie walk o niepodległość, w dobie wojny polsko-bolszewickiej, nabierają treści wraz z odkryciami historyków. Na przykład o roli działów kryptologicznych, którym udało się złamać radiowe szyfry bolszewików. O sukcesach dziesiątków anonimowych agentów wysłanych na Ukrainę i do Rosji, których meldunki i informacje stały się podstawą znakomitej polskiej strategii w tej wojnie. W polskiej historiografii krzycząco brakuje opracowań dotyczących pracy polskiego wywiadu na Wschodzie. Dramatycznej wojny wywiadowczej prowadzonej z Rosją Sowiecką w ponad 60 ekspozyturach wywiadowczych, zorganizowanych na ogromnym obszarze Rosji. Zapisu strat osobowych, polskich oficerów i polskich agentów, którzy zaginęli bez wieści. Podobnie jak brakuje w tej historii polskich wysiłków i sukcesów kontrwywiadowczych, sowieckich prowokacji i sowieckich inspiracji w Polsce. Być może to jedna z najdziwniejszych białych plam historii.

Służby neutralizowania konfliktów
"Potrzebuję tu waszej pomocy - powiedział mi Komendant. Potrzebuję oficerów do obsady oddziałów II-ich, w sztabach" - zapisał we wspomnieniach Bogusław Miedziński. "Do ich zadań nie jest ważna znajomość wywiadu i kontrwywiadu, natomiast potrzebni mi są ludzie - przekonywał Piłsudski - o pewnym wyrobieniu politycznym, dobrej znajomości stosunków, a co najważniejsze w chwili obecnej umiejętności taktownego postępowania tak, aby w ramach pełnej dyscypliny wobec swych dowódców potrafili dyskretnie pokierować nimi". W polskiej armii pierwszych lat niepodległości, grupującej oficerów z trzech zaborów, grupującej ludzi o różnych poglądach, sympatiach i orientacjach politycznych, pojawiła się służba, która w znakomity sposób neutralizowała konflikty, anse i uprzedzenia.
Wojskowe służby informacyjne Piłsudskiego stały się niebawem elitarną grupą wojskową. Skupiały najinteligentniejszych i najwybitniejszych oficerów. Już wówczas nazywano je "szkołą premierów". Tę szkołę ukończyli Józef Beck, Adam Koc, Ignacy Matuszewski, Wacław Jędrzejewicz, Bogusław Miedziński, Bronisław Pieracki czy Henryk Józefski. Ale przeszłość wywiadowczą mieli za sobą także Bolesław Wieniawa-Długoszowski i Walery Sławek, Stefan Starzyński i Kazimierz Stamirowski, Ludwik Bociański i Marian Zyndram-Kościałkowski czy Wacław Lipiński. Byli w tym gronie ministrowie, wojewodowie, starostowie. Z wojskowymi służbami informacyjnymi współpracowały dziesiątki wybitnych naukowców - chemików czy mikrobiologów, dziesiątki dziennikarzy i literatów.

Wojsko zaufania i nieufności
Być może winę i odpowiedzialność za szczególną rolę wojskowych służb informacyjnych w państwie ponosił sam Piłsudski, który z natury nieufny, a po latach konspiracji z przyzwyczajenia ostrożny, zwykł był ufać jedynie swoim służbom i jedynie u swoich oficerów szukać opinii czy to rzeczowej, czy to prawniczej. Było to zresztą o tyle uzasadnione, że o ile oficerowie za swoje ewentualne błędy i omyłki ponosili jakąś, choćby dyscyplinarną, odpowiedzialność, o tyle tzw. eksperci cywilni - żadnej. Co także trudno pominąć, Piłsudski w istocie ufał wyłącznie sobie, swojej ogromnej wiedzy i intuicji. Nimi też powodowany od pierwszych niepodległych dni stawiał wyłącznie na wojsko jako jedyną pewną siłę państwowotwórczą, niezależną i najgłębiej patriotyczną. "Wojsko w Polsce - mawiał - ma specjalną funkcję państwową". I jak się zdaje, czy to się komuś podoba czy nie, jedynie na wojsku nigdy się nie zawiódł.
Opozycji politycznej status służb się nie podobał. Pod koniec 1921 r. gen. Władysław Sikorski wręcz zażądał na posiedzeniu Rady Ministrów likwidacji Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Okazało się bowiem, że bez wiedzy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a nawet Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddział II podjął akcję sabotażowo-dywersyjną na Wschodzie, by wzniecić powstanie na tzw. lewobrzeżnej (sowieckiej) Ukrainie. Z planów tych, jak wiadomo, poza awanturą nic nie wynikło. Trzy grupy "powstańcze" uzbrojone i wyposażone przez stronę polską zostały przerzucone przez Lwów na Ukrainę, a tu zostały rozbite przez Armię Czerwoną. Nigdy nie udało się udowodnić, że za tą próbą powstania stał Piłsudski. W 1923 r. gen. Stanisław Haller podjął próbę jednak "odpolitycznienia" czy też używając współczesnych pojęć - "weryfikacji" wojskowych służb informacyjnych. Zwolniono wielu oficerów, a na ich miejsce przyjęto dziesiątki nowych. Jak się wydaje, z miernym skutkiem. Okazało się bowiem, że nowe służby podobnie jak stare, którym zarzucano inwigilację Sikorskiego, teraz same podjęły się inwigilacji Piłsudskiego. Polską opinią publiczną podobnie jak dzisiaj wstrząsały skandale, pełne wzajemnych politycznych oskarżeń i wzajemnych urazów.
Przed trybunałem opinii publicznej stawiani byli kolejni oficerowie, na przykład major Karol Polakiewicz oskarżany o związki z komunistami. I jeśli owe czasy różniły się czymś od dzisiejszych, to jedynie tym, że wówczas, w latach 20., jeśli zarzuty w śledztwie się nie potwierdziły, "winni" podawali się do dymisji - jak gen. Józef Leśniewski. Po latach, jak się wydaje, awantury wokół roli i działalności wojskowych służb informacyjnych posłużyły głównie samym służbom, które w ogniu zarzutów niczego nie utraciły, a być może nawet po przewrocie majowym zyskały na samodzielności. Oto bowiem, gdy historycy - już w III Rzeczypospolitej - dotarli do szczątkowych zresztą zasobów archiwalnych Oddziału II, ze zdziwieniem odnaleźli wśród dokumentów świadectwa stałej inwigilacji najbliższego towarzysza walki i przyjaciela marszałka Piłsudskiego, gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Co więcej, znaleźli w zasobach archiwalnych prywatną korespondencję marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Na czyje polecenie prowadzono te operacje? W jakim celu inwigilowano przywódców państwa?
Trudno się oprzeć wrażeniu, że wojskowe służby informacyjne II Rzeczypospolitej stały ponad państwem i ponad wszelką kontrolą, uzurpując sobie prawo do braku zaufania wobec każdego. Trudno się też oprzeć wrażeniu, że wiele nigdy nie wyjaśnionych epizodów historii dwudziestolecia - zabójstw, pobić, niejasnych samobójstw - znalazłoby swoje wyjaśnienie w archiwach właśnie służb informacyjnych. Rzecz jedynie w tym, że o tych służbach tradycyjnie mówi się niewiele, a zapisuje jeszcze mniej. Tym samym współczesna próba odpowiedzi na pytanie, co jest ważniejsze - państwo czy jego wojskowe służby informacyjne - nadal nie znajduje jasnej, zwięzłej i jednobrzmiącej odpowiedzi.
Okładka tygodnika WPROST: 11/2007
Więcej możesz przeczytać w 11/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 11/2007 (1264)

 • Na stronie - Prawo telenoweli 11 mar 2007, 22:00 W okolicach 19.00 na ekranie kończy się słodkie „ple-ple”. Startuje rzeźnia, spadają głowy 3
 • Wprost od czytelników 11 mar 2007, 22:00 Wyrób RubensopodobnyNie wdając się w ocen autentyczności wszystkich zbiorów Galerii Lwowskiej - o których pisał autor artykułu „Wyrób rubensopodobny" (nr 10) - chciałbym się odnieść do dzieł dwóch artystów. Gdy w latach... 3
 • Skaner Polska 11 mar 2007, 22:00 8
 • Rosjanie martwili się o Józefa Oleksego? 11 mar 2007, 22:00 WSI 8
 • Polacy nie rozumieją ani rządu, ani opozycji 11 mar 2007, 22:00 Sondaż 8
 • Lustracja - TAK 11 mar 2007, 22:00 Dziennikarze tygodnika „Wprost" poddadzą się lustracji. Jako pierwsze medium w Polsce, już w styczniu 2005 r., kiedy nie było jeszcze stosownej ustawy, „Wprost" zaapelował, aby dziennikarze poddali się lustracji. I... 8
 • Kara dla jezuity 11 mar 2007, 22:00 Lustracja 8
 • Świńska górka 11 mar 2007, 22:00 Tajny skup żywca 8
 • Klapa zielonych 11 mar 2007, 22:00 Rospuda 8
 • Wścieklizna 11 mar 2007, 22:00 Do Wielkiej Brytanii tylko po szczepieniu 8
 • Teleturniej 11 mar 2007, 22:00 Rusza „Wielki poker” 8
 • Koncert 11 mar 2007, 22:00 Iggy Pop we Wrocławiu 8
 • Grass ma być drugim Rymanowskim 11 mar 2007, 22:00 TVN 24 8
 • Sawka czatuje 11 mar 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
 • Skaner Świat 11 mar 2007, 22:00 14
 • Putin skreślił opozycję 11 mar 2007, 22:00 Wybory 14
 • Eurokraci z klasą robotniczą 11 mar 2007, 22:00 UE 14
 • Astronautyka 11 mar 2007, 22:00 Hawking trenuje przed podróżą w kosmos 14
 • Benedykt XVI nie lubi Boba Dylana 11 mar 2007, 22:00 Watykan 14
 • Wprost24 11 mar 2007, 22:00 „Wprost" ekstraInternetowa strona „Wprost" publikuje pierwsza informacje, na które obszernie powołują się inne polskie media5 marca Dorota Kania dowiedziała się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada... 16
 • Poczta 11 mar 2007, 22:00 EkocynicyKrystyna Grzybowska w artykule „Ekocynicy" (nr 9) skomentowała sprawę Doliny Rospudy, a przy okazji działalność organizacji Greenpeace. W odróżnieniu od tego, co pisze autorka, Green-peace w Polsce nie piętnuje naszego... 17
 • Z życia koalicji 11 mar 2007, 22:00 Madame Bagińska z Samoobrony została jednak zaprzysiężona na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W organie tym zasiadały już różne indywidua: sługusi komuny, marcowi docenci, politycy, którym się noga powinęła, ale babki wylanej z... 18
 • Z życia opozycji 11 mar 2007, 22:00 Drobna, skromna, niepozorna, a tyle zamieszania wywołała. Z Ewy Milewicz żartujemy wyjątkowo niechętnie, bo to trochę jak kpiny z własnej mamy, ale… skoro pisze bloga, to się jej należy. Ewa, to ty nie wiesz, że pisanie blogów to... 19
 • Wprost przeciwnie - Na kolanach 11 mar 2007, 22:00 Lewica i liberałowie spotkali się z wrogami Polski we wspólnym dziele obrzydzania jej w kraju i za granicą 20
 • Fotoplastykon 11 mar 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 21
 • Wałęsa gorszy od Kwaśniewskiego 11 mar 2007, 22:00 Rozmowa z Lechem Kaczyńskim, prezydentem RP. W 1995 roku walka między Kwaśniewskim i Wałęsą była rozgrywką między aparatem partyjnym i aparatem bezpieczeństwa 22
 • Dobijałem komunizm 11 mar 2007, 22:00 W czasach Kaczyńskich Kancelaria Prezydenta była zachwaszczona esbekami i partyjniakami 27
 • Rejs w kłamstwo 11 mar 2007, 22:00 Marek Piwowski był cennym i dobrze opłacanym agentem Służby Bezpieczeństwa 28
 • To było złe i wstydzę się tego 11 mar 2007, 22:00 Rozmowa z Markiem Piwowskim 32
 • Wypędzeni z Tschenstochau 11 mar 2007, 22:00 Niemieckie prawo pozwala mnożyć liczbę wysiedleńców w nieskończoność 34
 • Błazen, kapłan i lustro 11 mar 2007, 22:00 Każdy, kto chce sprawdzać, sam musi być gotów do sprawdzianu 36
 • Słabi i niezłomni 11 mar 2007, 22:00 Referendum aborcyjnego w Polsce nie będzie 40
 • Zły dotyk w sutannie 11 mar 2007, 22:00 ABP Wielgus pomagał księżom pedofilom 42
 • Ścigani nieścigani 11 mar 2007, 22:00 W Polsce nie szuka się bandytów nie wracających z więziennych przepustek 43
 • Ryba po polsku - Kwiat Odmowy Dialektycznej 11 mar 2007, 22:00 Jedyne miejsce, gdzie poniżane lustracją gwiazdy żurnalii mogą liczyć na azyl polityczny, to Moskwa 44
 • Majątek w niebezpieczeństwie 11 mar 2007, 22:00 Polska znalazła się na 49. miejscu w rankingu poszanowania praw własności głównie z powodu niskiej ochrony praw majątkowych, ale też słabego otoczenia polityczno-prawnego. - Silne instytucje oraz chroniące własność prawo stanowią... 46
 • Buntownicy z kartami 11 mar 2007, 22:00 Już prawie dwa miliony Brytyjczyków przyłączyło się do buntu przeciw wygórowanym, sięgającym nawet 40 funtów, opłatom bankowym za przekroczenie dopuszczalnego debetu na koncie. Według federacji konsumentów, banki mogą pobierać tylko... 46
 • Wybór jak w raju 11 mar 2007, 22:00 Złamany Grosz 2007, Nominacja nr 2Pierwsze wybory odbyły się w raju. Pan Bóg postawił przed Adamem Ewę i powiedział: "Wybierz sobie żonę". Dziś w rolę Pana Boga wcielił się Romuald Poliński, wiceminister pracy. Na krytykę,... 46
 • Inflacja płci 11 mar 2007, 22:00 Inflacja dotyka w USA bardziej kobiety niż mężczyzn - wynika z badań przeprowadzonych przez Merrill Lynch. Ceny produktów przeznaczonych dla kobiet, na przykład biżuterii, ubrań, kosmetyków czy środków czystości, zawsze rosły nieco... 46
 • Klin klinem 11 mar 2007, 22:00 Indeks "Wprost"Andrzej Malinowskiprezydent Konfederacji Pracodawców PolskichKlin podatkowy, czyli różnica między wydatkami pracodawcy na pensje pracowników a faktycznie otrzymywanymi przez zatrudnionych wynagrodzeniami,... 46
 • Atom na włosku? 11 mar 2007, 22:00  Na to się nie zgadzaliśmy. To amatorszczyzna - tak premier Łotwy Aigars Kalvitis skomentował podpisanie przez szefów rządów Polski i Litwy porozumienia w sprawie wspólnej budowy elektrowni atomowej w Ignalinie. Wcześniejsze uzgodnienia... 46
 • Giełda 11 mar 2007, 22:00 46
 • Oszukańcze fundusze emerytalne 11 mar 2007, 22:00 Szykuje się skok na kilka bilionów złotych 48
 • Bomba w emeryturach 11 mar 2007, 22:00 Od katastrofy emerytalnej dzielą nas tylko trzy miesiące 52
 • Układ ubezpieczeniowy 11 mar 2007, 22:00 ZUS trzeba zlikwidować 54
 • Polowanie na Google 11 mar 2007, 22:00 Koalicja amerykańskich miliarderów i polskich programistów 56
 • 2 x 2 = 4 - Ekonomia na służbie 11 mar 2007, 22:00 Rządzących w ogóle nie interesuje problematyka tworzenia bogactwa, lecz jedynie jego podział 58
 • Klejnot w koronie 11 mar 2007, 22:00 W filmie "Historie kuchenne" szwedzki urzędnik z Instytutu Badań Domowych podpatruje norweskiego chłopa, jak ten radzi sobie z prostymi czynnościami w kuchni. Następnie przygotowuje raport, co należy zrobić, by owe zajęcia były... 60
 • Makijaż na wiosnę 11 mar 2007, 22:00 Słodko i bardzo różowo - tak powinny wyglądać kobiety tej wiosny. Potwierdza to Cool Spring - najnowsza kolekcja makijażu IsaDory. Jedna z najbardziej znanych firm szwedzkich produkujących kosmetyki kolorowe proponuje trzy różne style:... 60
 • Zegarek Kusznierewicza 11 mar 2007, 22:00 Jeśli na kogoś działa magia wielkich nazwisk, to do zegarków Omega przekona się łatwo. Reklamowały je takie sławy, jak Pierce Brosnan, Nicole Kidman i Cindy Crawford. Niedawno do tego elitarnego grona dołączył polski żeglarz Mateusz... 60
 • Wino z oblężonej doliny 11 mar 2007, 22:00 Kiedy pod koniec ubiegłego lata na krzewach w libańskiej dolinie Bekaa dojrzewały winogrona, mało kto odważył się chodzić do winnic. Uprawy były pod nieustannym ostrzałem izraelskiej artylerii, bo Bekaa to nie tylko znakomity region... 60
 • Obraz doskonały 11 mar 2007, 22:00 Samsung chce, żebyśmy zamienili nasze domy w multimedialne centra rozrywki. Firma zapewnia, że tak się stanie, gdy zainstalujemy sobie kino domowe HT-TXQ120. Dzięki specjalnemu procesorowi jakość obrazu, nawet odtwarzanego ze zwykłej... 60
 • Supersam 11 mar 2007, 22:00 60
 • Internet 2006 11 mar 2007, 22:00 W Polsce jest już ponad 12,5 mln internautów. Firma Gemius SA zbadała, jak Polacy korzystali z sieci w 2006 r.85,4% - internautów korzysta z systemu operacyjnego Windows XP70% - słuchało radia przez Internet43,7% - używa komu nikatora... 60
 • Eurohistoria 11 mar 2007, 22:00 Wiadomość, że ma powstać wspólny podręcznik historii europejskiej, wywołała we mnie tyle samo podziwu co zdumienia. Kwadratura koła jest niczym w porównaniu z trudnościami, które staną przed ewentualną międzynarodową redakcją.Na... 61
 • Wybieg Moskwa 11 mar 2007, 22:00 Rosja nauczyła się mody od Rosji. Teraz Europa może uczyć się od Rosji 62
 • Lans weselny 11 mar 2007, 22:00 Widowiskowy ślub to lepszy sposób na autopromocję niż udział w seksaferze 66
 • Licencja na zaufanie 11 mar 2007, 22:00 Wojskowe służby informacyjne II Rzeczypospolitej stały ponad państwem i ponad wszelką kontrolą 70
 • Zwierciadło mózgu 11 mar 2007, 22:00 Dzięki badaniu mózgu można odczytać ludzkie zamiary. Dr John-Dylan Haynes z Instytutu Maksa Plancka, badając działanie kory przedczołowej rezonansem magnetycznym, zaobserwował, że kiedy przygotowujemy się do wykonania jakiejś... 74
 • Know-How 11 mar 2007, 22:00 74
 • Gepardy z GPS 11 mar 2007, 22:00 Naukowcy z organizacji Wildlife Conservation Society uśpili dwa samce gepardów azjatyckich i założyli im obroże z nadajnikiem GPS. Urządzenie pozwoli badaczom śledzić wędrówki jednych z najrzadszych zwierząt. Te koty ostały się... 74
 • Białe z czerwonego 11 mar 2007, 22:00 Białe wino powstało dzięki przypadkowi sprzed 3 tys. lat - uważa dr Mandy Walker z CSIRO Plant Industry w Australii. Pierwotnie owoce winorośli dawały czerwony sok zabarwiany przez antocyjany. Produkcję tych substancji kontrolują geny... 74
 • Pośmiertna tęsknota 11 mar 2007, 22:00 Nie depresja, jak się powszechnie sądzi, lecz tęsknota jest najczęstszą reakcją na śmierć ukochanej osoby - dowodzą badania opublikowane w „Journal of the Medical Association". Potwierdzają one teorię dr Elisabeth... 74
 • Barbarzyństwo miłości 11 mar 2007, 22:00 Zdrada przestanie być głównym powodem rozwodu, będzie wręcz niezbędna do scementowania związku - przewiduje w książce „Razem, lecz osobno" socjolog Serge Chaumier. Jeśli kobiety mają być komuś oddane, to wielu partnerom.... 74
 • Zabójcy córek 11 mar 2007, 22:00 Ojciec ważniejszy od matki? 76
 • Anatomia tornada 11 mar 2007, 22:00 Tornado tworzy się w wyniku gwałtownego zderzenia ciepłego i zimnego powietrza. Najsilniejsze uderzenia tornada powstają wtedy, kiedy gwałtowny wiatr trwa ponad godzinę 76
 • Błąd Giertycha 11 mar 2007, 22:00 Zbyt częste pochwały, a nie krytyka, najbardziej krzywdzą dzieci 80
 • Baśnie króla Salomona 11 mar 2007, 22:00 Bogactwa króla Salomona są taką samą legendą jak opowieść o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu 82
 • Oszust zwierzęcy 11 mar 2007, 22:00 Ewolucja przymyka oko na cwaniaków 86
 • Bez granic 11 mar 2007, 22:00 Bush diabłem Dymisja premiera Olmerta? Reforma Izby Lordów komentarz Zamiatanie Scootera Czy upadnie mur na Cyprze? 88
 • Dymisja premiera Olmerta? 11 mar 2007, 22:00 Izrael szykował się do wojny z Hezbollahem już od stycznia 2006 r. - wynika z zeznań premiera Ehuda Olmerta. Złożył je przed komisją Winograda, badającą okoliczności wojny. Premier zatwierdził plany ataku już w marcu, interwencja... 88
 • Reforma Izby Lordów 11 mar 2007, 22:00 Wielka Brytania żegna sięz Izbą Lordów. Izba Gmin przyjęła projekt reformy izby wyższej parlamentu. Zamiast dożywotnich lordów w izbie zasiądą politycy wybrani w demokratycznych wyborach. Wynik głosowania to porażka premiera Tony`ego... 88
 • Zamiatanie Scootera 11 mar 2007, 22:00 komentarz 88
 • Czy upadnie mur na Cyprze? 11 mar 2007, 22:00 Cypryjscy Grecy rozpoczęli demontaż tzw. zielonej linii dzielącej Nikozję, stolicę wyspy, na część grecką i turecką. Gest dobrej woli Greków nie zmienia jednak faktu, że formalna granica nadal istnieje. Grecja apeluje do Ankary o... 88
 • Najdłuższe pojednanie nowoczesnej Europy 11 mar 2007, 22:00 Przy kominku w Juracie powinno dojść do zbliżenia Polski i Niemiec, bo nie ma innego wyjścia 90
 • Polska misja 11 mar 2007, 22:00 Afgańskim talibom najbardziej zależy na łzach w stolicach Europy 93
 • Koalicja czerwonego guzika 11 mar 2007, 22:00 Tajna oś obronna Izraela z umiarkowanymi państwami arabskimi 96
 • Te Deum Kremla 11 mar 2007, 22:00 Władza podporządkowuje sobie rosyjskich katolików 98
 • Przekleństwo żółtej chryzantemy 11 mar 2007, 22:00 "Cesarzowa" ma szlachetny rys dramatów Szekspirowskich i klasę filmów Akiry Kurosawy. Akcja rozgrywa się w X wieku. Na tronie cesarskim zasiada wyniesiony przez małżeństwo z córką króla skromny kapitan gwardii. Między tą... 100
 • Majteczki w kropeczki 11 mar 2007, 22:00 Ironiczny dokument o fenomenie disco polo, muzyce niegdyś wyśmianej i uznanej za obciach, która dziś wraca ukradkiem na salony. Twórcy próbują dociec przyczyn szału, który w połowie lat 90. opanował masy ludowe, biznesmenów i... 100
 • Kosmici są wśród nas 11 mar 2007, 22:00 "Zamiast patrzeć w niebo, sprawdźcie, co kryje się w wodzie" - namawiają twórcy serialu "Inwazja", godnego następcy "Z archiwum X". Akcja rozgrywa się na mokradłach Florydy, gdzie po przejściu huraganu... 100
 • Matka boska polityków 11 mar 2007, 22:00 Przed przeprowadzką łódzkiego Muzeum Sztuki do nowej siedziby kuratorzy postanowili pobawić się trochę kolekcją. Postawili na politykę, która zwłaszcza w PRL była dla sztuki tym, czym drożdże do ciasta. Na wystawie jest dokładnie to,... 100
 • Fredro dla odpornych 11 mar 2007, 22:00 Przedstawienie Eugeniusza Korina długo się rozkręca, ale zabawna końcówka rekompensuje te katusze. Spektakl "Fredro dla dorosłych mężów i żon" jest zgrabną wersją klasycznego tekstu, któremu zaopatrzeni w komórki i laptopy... 100
 • Czaszka dla mas 11 mar 2007, 22:00 Trupy, czaszki, mogiły, egzekucje i propaganda. To głównie miał do powiedzenia na temat rodzaju ludzkiego Andrzej Wróblewski, zmarły tragicznie przed półwieczem podczas samotnej wyprawy w Tatry. Ekspozycja w Muzeum Narodowym, choć... 100
 • Francuski słowik 11 mar 2007, 22:00 Filigranowa Natalie Dessay to dziś największa gwiazda koloraturowego śpiewu. Jej głos pasuje do niemal wszystkich epok: od baroku po jazzowy standard "Round Midnight". Na podwójnym albumie mamy arie "Królowej Nocy" i... 100
 • Echo wrzasku 11 mar 2007, 22:00 Niezła kopia muzyki z odległej przeszłości. Gdyby "The Weirdness" powstał w połowie lat 70., zapewne stałby się obowiązkowym słuchowiskiem dla pierwszego punkrockowego pokolenia, a dziś miałby status płyty klasycznej. Ale... 100
 • Pieśni żonglerów 11 mar 2007, 22:00 Kaiser Chiefs to najlepsi kandydaci do zajęcia opuszczonego  przez Oasis miejsca sztandarowej gwiazdy brytyjskiego pop-rocka. Choć Liam Gallagher nazwał ich gorszą wersją Blur, to zespół na tle masy identycznych wyspiarskich boysbandów... 100
 • Recenzor 11 mar 2007, 22:00 100
 • Górna półka - Śmiech z prawdy 11 mar 2007, 22:00 Demokracja jest nierozerwalnie związana z populizmem. Dowodzi tego instrukcja wyborcza Kwintusza Tuliusza napisana w roku 64 przed Chrystusem. Autor tłumaczy w niej, że aby wygrać wybory, należy być urzekającym dla wszystkich, wyświadczać... 103
 • Konformista Milos Forman 11 mar 2007, 22:00 "Duchy Goi" to kalejdoskop wysmakowanych plastycznie obrazków 104
 • Orzeł bagienny 11 mar 2007, 22:00 Nieloty z branży filmowej przyznają sobie nawzajem nagrody Orła 108
 • Fabrykanci sztuki 11 mar 2007, 22:00 Kołem zamachowym polskiej sztuki stają się wielcy przedsiębiorcy 110
 • Wencel gordyjski - Pegaz na szpilkach 11 mar 2007, 22:00 Normalny facet nie ma z telewizji żadnego pożytku 112
 • Ueorgan Ludu 11 mar 2007, 22:00 Nr 10 (228) Rok wyd. 6 WARSZAWA, poniedziałek 12 marca 2007 r. Cena + VAT + ZUS + akcyzaMACIEREWICZ NAS NIE OBRONIMacki Moskwy sięgają PiSSejm uchwali - zarówno głosami posłów PiS, jak i PO - obowiązek jeżdżenia na światłach przez... 113
 • Skibą w mur - Być dobrze urodzonym 11 mar 2007, 22:00 Obecnie za dobrze urodzonych uważa się urodzonych w szpitalach, w których lekarz i reszta ekipy byli trzeźwi 114

ZKDP - Nakład kontrolowany