Błazen, kapłan i lustro

Błazen, kapłan i lustro

Każdy, kto chce sprawdzać, sam musi być gotów do sprawdzianu
Pycha może zaprowadzić nie tylko do upadku, ale i do ośmieszenia. Temu ryzyku podlega każdy, kto zabiera głos na forum publicznym i feruje wyroki: to dobre, a to złe. Zwłaszcza jeśli głos zabiera w imieniu społeczeństwa, czując się do tego uprawnionym. Ale najbliżej urwiska stajemy wtedy, kiedy czujemy się uprawnieni do wystąpienia przeciw społeczeństwu, przeciw jego wyborom, kiedy uznajemy, że jesteśmy mądrzejsi, lepsi, że jesteśmy ponad.


Szlachetni na ołtarzu

Bohaterski protest "garstki prawych i szlachetnych" przeciwko "zbirom na czele ogłupiałych tłumów" - oto jak przedstawiają swoją rolę Piotr Najsztub, Jacek Żakowski, Ewa Milewicz, Wojciech Mazowiecki i rzesze ich naśladowców. Nie podporządkują się prawu, które domaga się od nich złożenia oświadczenia lustracyjnego. Czują się następcami Henry`ego Davida Thoreau, Mahatmy Gandhiego, Carla von Ossietzky`ego, dysydentów stających w obliczu totalitarnego molocha. Jeszcze chwila i jak Ossietzky zapłacą za odwagę wtrąceniem do obozu koncentracyjnego (Lagerfuehrer będzie się tym razem nazywał Wassermann). Nie, nie śmieję się z tego. Sprawa jest poważna i z całą powagą traktują ją liderzy "obywatelskiego nieposłuszeństwa" w IV RP. Właśnie dlatego, że przyjęli na siebie tak poważną funkcję, można chyba zapytać, do czego ich ona zobowiązuje. Oto grupka dziennikarzy usiadła już nie na tronie, ale na ołtarzu. Nie tylko odrzucili prawo uchwalone przez demokratyczną władzę, prawo, które ma obowiązywać innych. Wystąpili także w roli kapłanów ustalających właściwy porządek etyczny, którego - jak sugerują - nie umie najwidoczniej zdefiniować i reprezentować Kościół.

Konsekwentnie wzywają, by polityk był kontrolowany w każdym swoim ruchu, w każdym niemal fragmencie swej biografii. Bo jest reprezentantem władzy. A my, dziennikarze, a raczej "czołowi publicyści", jesteśmy reprezentantami społeczeństwa. Ostre przeciwstawienie oni - my jest tu podstawą roszczeń owych publicystów, by ogłosić się rzecznikami nas, społeczeństwa. Przeciwko "onym" - władzy i jej ponurym siepaczom, na przykład tym dziennikarzom, którzy w ten manichejski podział w demokratycznym systemie nie wierzą. Rzeczywiście, zdają się zapominać, że władza pochodzi w tym systemie z wyboru społeczeństwa, jest emanacją jego politycznej woli, która co cztery lata jest weryfikowana w kolejnych wyborach.

Władza kontra władza
Podział my - oni lepiej się sprawdzał w czasach stalinizmu, opisywanych w wywiadach Teresy Torańskiej sprzed ćwierćwiecza. Obecnie jest niebezpieczną, bo uderzającą w demokratyczny system figurą retoryczną. Bo kto, na przykład Żakowski, Najsztub, Mazowiecki czy także Torańska, mówi, że demos wybrał źle i że tego wyboru nie należy szanować. Że nie trzeba czekać do następnych wyborów (jak zaleca także nie sympatyzujący z obecną władzą Władysław Bartoszewski), ale absolutnie kwestionować wynik, który nam się nie podoba. Nasi bohaterowie nie mówią tego w czterech ścianach jakiegoś uniwersytetu latającego, tylko przy użyciu najpotężniejszych w Polsce środków kształtowania opinii publicznej: największych stacji telewizyjnych, gazet o najwyższym nakładzie.
Dobrze. Skoro tak jest, to jednak sami występują w roli władzy. Władzy, która otwarcie konkuruje z tą, którą demokratycznie wybrało społeczeństwo. I w tym wypadku mamy więc chyba prawo użyć manichejskiej opozycji: my - oni. Ci, którzy mówią do nas i za nas z wysokiej trybuny przypisanego sobie autorytetu posiadaczy prawdy, teraz to są "oni". Władza. "Lud" może mieć prawo dowiedzieć się, jaka jest jej wiarygodność w walce z t drugą, polityczną władzą. I jak świadczą wyniki wielu sondaży, społeczeństwo rzeczywiście w większości chce lustracji środowiska dziennikarskiego. Pytanie o to, czy w postępowaniu danego polityka chodzi o poglądy czy o interesy, jest nie mniej na miejscu w odniesieniu do dziennikarzy, zwłaszcza tych najbardziej wpływowych. To, czy kto z nich chce ukryć swoją przeszłość jako TW Nowak, TW Marcin czy TW Kasia, jest nie mniej ważne dla wiarygodności życia publicznego niż to, czy który z polityków miał dziadka w ONR.

Wnuki Marksa
Nasi bohaterowie reprezentują ten typ dziennikarstwa, który najlepiej opisuje Marksowska X teza o Feuerbachu: "Do tej pory dziennikarze rozmaicie tylko interpretowali świat, nam chodzi o to, żeby go zmienić". Bardzo ambitne zadanie. Ale i zobowiązanie. Jeśli ktoś chce wystąpić w roli przewodnika, pasterza prowadzącego stado ku lepszemu światu, powinien się pogodzić z pytaniem o "przejrzystość" swoich intencji i swojej biografii. O zgodność w niej czynów ze słowami, tak ważkimi, o tak wielkich sprawach mówiącymi i z tak wielkimi konsekwencjami wypowiadanymi. Ci, którzy chcą wychowywać swoim przykładem, powinni może przypomnieć sobie jeszcze inną, nie mniej interesujcą z tez Marksa o Feuerbachu. To teza trzecia. Stwierdza ona istnienie pewnego niebezpiecznego paradoksu: "Teoria, że ludzie są wytworami warunków i wychowania, że więc zmienieni ludzie są wytworami innych warunków i zmienionego wychowania, zapomina, że warunki są zmieniane właśnie przez ludzi i że sam wychowawca musi zostać wychowany. Przeto dochodzi ona siłą rzeczy do tego, że dzieli społeczeństwo na dwie części, z których jedna jest wyniesiona ponad społeczeństwo".
Tak, tak. Sam wychowawca nie tylko musi być wychowany, ale na pewno być wychowywany. Czy nie mamy prawa wiedzieć, kto go wychowywał i w jakim duchu? Czy od wychowawcy nie mamy prawa oczekiwać jasnej deklaracji w sprawie, by tak rzec, egzystencjalnej, poświadczonej całą jego życiową drogą, wiarygodnością jego nauk?
Nasi kapłani "obywatelskiego nieposłuszeństwa" mówią: nie! To nas upokarza. Jesteśmy, musimy być ponad takie niskie pytania. Nie dostrzegają przy tym, jak niskie, upokarzające pytania sami stawiają politykom, biskupom, społeczeństwu (które "nie dorosło", nie wyszło z "ciemnogrodu"). Sami nie chcą podlegać żadnemu sprawdzianowi, nad którego kryteriami nie będą mieli kontroli. Oni się wychowywać nie pozwolą. Komu mieliby pozwolić? Tej hołocie, którą sami chcą nauczać, zmieniać, "prostować" jej poglądy?

Żargonik półinteligencji
Żakowski, Najsztub, Mazowiecki czy podążające za nimi tabuny naśladowców, takich herosów współczesnej walki o "wolne i niepodległe" media jak Justyna Pochanke czy Tomasz Lis, odnajdują się doskonale w roli spadkobierców najlepszych tradycji polskiej inteligencji. I rzeczywiście nieźle reprezentują część tych tradycji. Tę, którą wyznacza dziedzictwo bezbrzeżnej pogardy Ludwika Krzywickiego czy Wacława Nałkowskiego wobec - jak to określali - tłumu ludzi-byków i ludzi-świń (dziś dopasowano by te nazwy do elektoratu PiS, Samoobrony, LPR, PSL, do czytelników "Faktu", "Dziennika" albo "Wprost"). Tę część inteligenckiej tradycji już w "rewolucyjnej praktyce" (zalecanej przez Marksa jako rozwiązanie paradoksu jego III tezy) kontynuował Jakub Berman, na własnym nagrobku skromnie nazywający się "uczniem Ludwika Krzywickiego".
Podstawą tej tradycji jest właśnie wyniesienie ponad. Pozycja tych, którzy patrzą na społeczeństwo ze "szczytu schodów", skąd "widać lepiej". PRL stworzyła dla tej tradycji warunki niebywałego rozkwitu. Nie tylko dziki ubeckiej kolbie, którą tacy inteligenci nowego typu jak Tadeusz Kroński chcieli wybijać alienację z ciemnych polskich łbów. Dzięki kolbie, która zatłukła niedobitki inaczej rozumiejących swoje powołanie przedwojennych inteligentów - spadkobierców Zdziechowskiego, Chrzanowskiego, Rostworowskiego, Goetla, Pigonia. Także już w swej łagodniejszej fazie PRL stworzyła znakomite audytorium dla nowych Krzywickich, gotowe ich słuchać i podziwiać bez sprawdzania, bez próby samodzielnego myślenia. Ten edukacyjny aspekt pracy takich organów "nowej inteligencji" jak "Polityka" Rakowskiego najlepiej oddał w swych "Dziennikach" Kisiel: "Wychowano ją [młodzież PRL-owską] bez jedzenia mięsa - bez znajomości najnowszej historii Polski oraz sytuacji świata, bez wiedzy o genezie wszystkiego, co nas otacza - wobec tego, nie wiedząc, że mięso istnieje, nie może go świadomie pragnąć. Pragnie za to strojów (zagranicznych), przegłupich radiowo-telewizyjnych piosenek, celebruje urlop i słońce [...], poza tym nic jej nie obchodzi. No i ten żargonik z telewizyjnych kabaretów: pseudodowcipny, nonszalancki, pusty. Polska Ludowa to wielka szkoła póinteligencji, wszyscy będą półinteligentami, nawet (a zwłaszcza) ci, co kończą wyższe uczelnie".

Kapłani z okienka
Żargonik, który dziś dominuje w telewizyjnych "informacjach", znalazł perfekcyjne dopełnienie w postaci gotowych w każdej chwili przebrać się w kapłańskie szaty "autorytetów" (by za chwilę znowu wrócić do błazeńskich min). Kto nie zna historii i nie chce jej pamiętać, ten łatwo da sobie wmówić, że dziennikarze odmawiający dziś podporządkowania się powszechnemu prawu są herosami, a ich przeciwnicy są groźni i źli jak Stalin. I sam poczuje się lepszy, ważniejszy, kiedy w towarzyskiej rozmowie da wyraz swemu obywatelskiemu nieposłuszeństwu wobec "neototalitarnej" władzy i swojej czci dla wodzów tego ruchu z "Gazety Wyborczej", "Polityki" i "Przekroju" (swoją drogą, jakie to charakterystyczne, że pisma najbardziej zasłużone w wychowywaniu PRL-owskiej półinteligencji - takie jak właśnie "Przekrój" Augusta BęcWalskiego i "Polityka" Urbana - kontynuują tak konsekwentnie swą misję pod przewodem Najsztuba i Żakowskiego).
Tak, jest pora, by powiedzieć: sprawdzam. Sprawdzam waszą wiarygodność, sprawdzam wasze kompetencje, sprawdzam waszą historię, sprawdzam wasz autorytet publiczny. Każdy, kto chce sprawdzać, musi być jednak sam gotów do sprawdzianu. Żeby nie powtórzyła się sytuacja, którą tak trafnie opisał Marks. By jej uniknąć, najlepiej popatrzeć w lustro, by zobaczy w nim własną, błazeńską twarz.

Okładka tygodnika WPROST: 11/2007
Więcej możesz przeczytać w 11/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 11/2007 (1264)

 • Na stronie - Prawo telenoweli 11 mar 2007, 22:00 W okolicach 19.00 na ekranie kończy się słodkie „ple-ple”. Startuje rzeźnia, spadają głowy 3
 • Wprost od czytelników 11 mar 2007, 22:00 Wyrób RubensopodobnyNie wdając się w ocen autentyczności wszystkich zbiorów Galerii Lwowskiej - o których pisał autor artykułu „Wyrób rubensopodobny" (nr 10) - chciałbym się odnieść do dzieł dwóch artystów. Gdy w latach... 3
 • Skaner Polska 11 mar 2007, 22:00 8
 • Rosjanie martwili się o Józefa Oleksego? 11 mar 2007, 22:00 WSI 8
 • Polacy nie rozumieją ani rządu, ani opozycji 11 mar 2007, 22:00 Sondaż 8
 • Lustracja - TAK 11 mar 2007, 22:00 Dziennikarze tygodnika „Wprost" poddadzą się lustracji. Jako pierwsze medium w Polsce, już w styczniu 2005 r., kiedy nie było jeszcze stosownej ustawy, „Wprost" zaapelował, aby dziennikarze poddali się lustracji. I... 8
 • Kara dla jezuity 11 mar 2007, 22:00 Lustracja 8
 • Świńska górka 11 mar 2007, 22:00 Tajny skup żywca 8
 • Klapa zielonych 11 mar 2007, 22:00 Rospuda 8
 • Wścieklizna 11 mar 2007, 22:00 Do Wielkiej Brytanii tylko po szczepieniu 8
 • Teleturniej 11 mar 2007, 22:00 Rusza „Wielki poker” 8
 • Koncert 11 mar 2007, 22:00 Iggy Pop we Wrocławiu 8
 • Grass ma być drugim Rymanowskim 11 mar 2007, 22:00 TVN 24 8
 • Sawka czatuje 11 mar 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
 • Skaner Świat 11 mar 2007, 22:00 14
 • Putin skreślił opozycję 11 mar 2007, 22:00 Wybory 14
 • Eurokraci z klasą robotniczą 11 mar 2007, 22:00 UE 14
 • Astronautyka 11 mar 2007, 22:00 Hawking trenuje przed podróżą w kosmos 14
 • Benedykt XVI nie lubi Boba Dylana 11 mar 2007, 22:00 Watykan 14
 • Wprost24 11 mar 2007, 22:00 „Wprost" ekstraInternetowa strona „Wprost" publikuje pierwsza informacje, na które obszernie powołują się inne polskie media5 marca Dorota Kania dowiedziała się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada... 16
 • Poczta 11 mar 2007, 22:00 EkocynicyKrystyna Grzybowska w artykule „Ekocynicy" (nr 9) skomentowała sprawę Doliny Rospudy, a przy okazji działalność organizacji Greenpeace. W odróżnieniu od tego, co pisze autorka, Green-peace w Polsce nie piętnuje naszego... 17
 • Z życia koalicji 11 mar 2007, 22:00 Madame Bagińska z Samoobrony została jednak zaprzysiężona na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W organie tym zasiadały już różne indywidua: sługusi komuny, marcowi docenci, politycy, którym się noga powinęła, ale babki wylanej z... 18
 • Z życia opozycji 11 mar 2007, 22:00 Drobna, skromna, niepozorna, a tyle zamieszania wywołała. Z Ewy Milewicz żartujemy wyjątkowo niechętnie, bo to trochę jak kpiny z własnej mamy, ale… skoro pisze bloga, to się jej należy. Ewa, to ty nie wiesz, że pisanie blogów to... 19
 • Wprost przeciwnie - Na kolanach 11 mar 2007, 22:00 Lewica i liberałowie spotkali się z wrogami Polski we wspólnym dziele obrzydzania jej w kraju i za granicą 20
 • Fotoplastykon 11 mar 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 21
 • Wałęsa gorszy od Kwaśniewskiego 11 mar 2007, 22:00 Rozmowa z Lechem Kaczyńskim, prezydentem RP. W 1995 roku walka między Kwaśniewskim i Wałęsą była rozgrywką między aparatem partyjnym i aparatem bezpieczeństwa 22
 • Dobijałem komunizm 11 mar 2007, 22:00 W czasach Kaczyńskich Kancelaria Prezydenta była zachwaszczona esbekami i partyjniakami 27
 • Rejs w kłamstwo 11 mar 2007, 22:00 Marek Piwowski był cennym i dobrze opłacanym agentem Służby Bezpieczeństwa 28
 • To było złe i wstydzę się tego 11 mar 2007, 22:00 Rozmowa z Markiem Piwowskim 32
 • Wypędzeni z Tschenstochau 11 mar 2007, 22:00 Niemieckie prawo pozwala mnożyć liczbę wysiedleńców w nieskończoność 34
 • Błazen, kapłan i lustro 11 mar 2007, 22:00 Każdy, kto chce sprawdzać, sam musi być gotów do sprawdzianu 36
 • Słabi i niezłomni 11 mar 2007, 22:00 Referendum aborcyjnego w Polsce nie będzie 40
 • Zły dotyk w sutannie 11 mar 2007, 22:00 ABP Wielgus pomagał księżom pedofilom 42
 • Ścigani nieścigani 11 mar 2007, 22:00 W Polsce nie szuka się bandytów nie wracających z więziennych przepustek 43
 • Ryba po polsku - Kwiat Odmowy Dialektycznej 11 mar 2007, 22:00 Jedyne miejsce, gdzie poniżane lustracją gwiazdy żurnalii mogą liczyć na azyl polityczny, to Moskwa 44
 • Majątek w niebezpieczeństwie 11 mar 2007, 22:00 Polska znalazła się na 49. miejscu w rankingu poszanowania praw własności głównie z powodu niskiej ochrony praw majątkowych, ale też słabego otoczenia polityczno-prawnego. - Silne instytucje oraz chroniące własność prawo stanowią... 46
 • Buntownicy z kartami 11 mar 2007, 22:00 Już prawie dwa miliony Brytyjczyków przyłączyło się do buntu przeciw wygórowanym, sięgającym nawet 40 funtów, opłatom bankowym za przekroczenie dopuszczalnego debetu na koncie. Według federacji konsumentów, banki mogą pobierać tylko... 46
 • Wybór jak w raju 11 mar 2007, 22:00 Złamany Grosz 2007, Nominacja nr 2Pierwsze wybory odbyły się w raju. Pan Bóg postawił przed Adamem Ewę i powiedział: "Wybierz sobie żonę". Dziś w rolę Pana Boga wcielił się Romuald Poliński, wiceminister pracy. Na krytykę,... 46
 • Inflacja płci 11 mar 2007, 22:00 Inflacja dotyka w USA bardziej kobiety niż mężczyzn - wynika z badań przeprowadzonych przez Merrill Lynch. Ceny produktów przeznaczonych dla kobiet, na przykład biżuterii, ubrań, kosmetyków czy środków czystości, zawsze rosły nieco... 46
 • Klin klinem 11 mar 2007, 22:00 Indeks "Wprost"Andrzej Malinowskiprezydent Konfederacji Pracodawców PolskichKlin podatkowy, czyli różnica między wydatkami pracodawcy na pensje pracowników a faktycznie otrzymywanymi przez zatrudnionych wynagrodzeniami,... 46
 • Atom na włosku? 11 mar 2007, 22:00  Na to się nie zgadzaliśmy. To amatorszczyzna - tak premier Łotwy Aigars Kalvitis skomentował podpisanie przez szefów rządów Polski i Litwy porozumienia w sprawie wspólnej budowy elektrowni atomowej w Ignalinie. Wcześniejsze uzgodnienia... 46
 • Giełda 11 mar 2007, 22:00 46
 • Oszukańcze fundusze emerytalne 11 mar 2007, 22:00 Szykuje się skok na kilka bilionów złotych 48
 • Bomba w emeryturach 11 mar 2007, 22:00 Od katastrofy emerytalnej dzielą nas tylko trzy miesiące 52
 • Układ ubezpieczeniowy 11 mar 2007, 22:00 ZUS trzeba zlikwidować 54
 • Polowanie na Google 11 mar 2007, 22:00 Koalicja amerykańskich miliarderów i polskich programistów 56
 • 2 x 2 = 4 - Ekonomia na służbie 11 mar 2007, 22:00 Rządzących w ogóle nie interesuje problematyka tworzenia bogactwa, lecz jedynie jego podział 58
 • Klejnot w koronie 11 mar 2007, 22:00 W filmie "Historie kuchenne" szwedzki urzędnik z Instytutu Badań Domowych podpatruje norweskiego chłopa, jak ten radzi sobie z prostymi czynnościami w kuchni. Następnie przygotowuje raport, co należy zrobić, by owe zajęcia były... 60
 • Makijaż na wiosnę 11 mar 2007, 22:00 Słodko i bardzo różowo - tak powinny wyglądać kobiety tej wiosny. Potwierdza to Cool Spring - najnowsza kolekcja makijażu IsaDory. Jedna z najbardziej znanych firm szwedzkich produkujących kosmetyki kolorowe proponuje trzy różne style:... 60
 • Zegarek Kusznierewicza 11 mar 2007, 22:00 Jeśli na kogoś działa magia wielkich nazwisk, to do zegarków Omega przekona się łatwo. Reklamowały je takie sławy, jak Pierce Brosnan, Nicole Kidman i Cindy Crawford. Niedawno do tego elitarnego grona dołączył polski żeglarz Mateusz... 60
 • Wino z oblężonej doliny 11 mar 2007, 22:00 Kiedy pod koniec ubiegłego lata na krzewach w libańskiej dolinie Bekaa dojrzewały winogrona, mało kto odważył się chodzić do winnic. Uprawy były pod nieustannym ostrzałem izraelskiej artylerii, bo Bekaa to nie tylko znakomity region... 60
 • Obraz doskonały 11 mar 2007, 22:00 Samsung chce, żebyśmy zamienili nasze domy w multimedialne centra rozrywki. Firma zapewnia, że tak się stanie, gdy zainstalujemy sobie kino domowe HT-TXQ120. Dzięki specjalnemu procesorowi jakość obrazu, nawet odtwarzanego ze zwykłej... 60
 • Supersam 11 mar 2007, 22:00 60
 • Internet 2006 11 mar 2007, 22:00 W Polsce jest już ponad 12,5 mln internautów. Firma Gemius SA zbadała, jak Polacy korzystali z sieci w 2006 r.85,4% - internautów korzysta z systemu operacyjnego Windows XP70% - słuchało radia przez Internet43,7% - używa komu nikatora... 60
 • Eurohistoria 11 mar 2007, 22:00 Wiadomość, że ma powstać wspólny podręcznik historii europejskiej, wywołała we mnie tyle samo podziwu co zdumienia. Kwadratura koła jest niczym w porównaniu z trudnościami, które staną przed ewentualną międzynarodową redakcją.Na... 61
 • Wybieg Moskwa 11 mar 2007, 22:00 Rosja nauczyła się mody od Rosji. Teraz Europa może uczyć się od Rosji 62
 • Lans weselny 11 mar 2007, 22:00 Widowiskowy ślub to lepszy sposób na autopromocję niż udział w seksaferze 66
 • Licencja na zaufanie 11 mar 2007, 22:00 Wojskowe służby informacyjne II Rzeczypospolitej stały ponad państwem i ponad wszelką kontrolą 70
 • Zwierciadło mózgu 11 mar 2007, 22:00 Dzięki badaniu mózgu można odczytać ludzkie zamiary. Dr John-Dylan Haynes z Instytutu Maksa Plancka, badając działanie kory przedczołowej rezonansem magnetycznym, zaobserwował, że kiedy przygotowujemy się do wykonania jakiejś... 74
 • Know-How 11 mar 2007, 22:00 74
 • Gepardy z GPS 11 mar 2007, 22:00 Naukowcy z organizacji Wildlife Conservation Society uśpili dwa samce gepardów azjatyckich i założyli im obroże z nadajnikiem GPS. Urządzenie pozwoli badaczom śledzić wędrówki jednych z najrzadszych zwierząt. Te koty ostały się... 74
 • Białe z czerwonego 11 mar 2007, 22:00 Białe wino powstało dzięki przypadkowi sprzed 3 tys. lat - uważa dr Mandy Walker z CSIRO Plant Industry w Australii. Pierwotnie owoce winorośli dawały czerwony sok zabarwiany przez antocyjany. Produkcję tych substancji kontrolują geny... 74
 • Pośmiertna tęsknota 11 mar 2007, 22:00 Nie depresja, jak się powszechnie sądzi, lecz tęsknota jest najczęstszą reakcją na śmierć ukochanej osoby - dowodzą badania opublikowane w „Journal of the Medical Association". Potwierdzają one teorię dr Elisabeth... 74
 • Barbarzyństwo miłości 11 mar 2007, 22:00 Zdrada przestanie być głównym powodem rozwodu, będzie wręcz niezbędna do scementowania związku - przewiduje w książce „Razem, lecz osobno" socjolog Serge Chaumier. Jeśli kobiety mają być komuś oddane, to wielu partnerom.... 74
 • Zabójcy córek 11 mar 2007, 22:00 Ojciec ważniejszy od matki? 76
 • Anatomia tornada 11 mar 2007, 22:00 Tornado tworzy się w wyniku gwałtownego zderzenia ciepłego i zimnego powietrza. Najsilniejsze uderzenia tornada powstają wtedy, kiedy gwałtowny wiatr trwa ponad godzinę 76
 • Błąd Giertycha 11 mar 2007, 22:00 Zbyt częste pochwały, a nie krytyka, najbardziej krzywdzą dzieci 80
 • Baśnie króla Salomona 11 mar 2007, 22:00 Bogactwa króla Salomona są taką samą legendą jak opowieść o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu 82
 • Oszust zwierzęcy 11 mar 2007, 22:00 Ewolucja przymyka oko na cwaniaków 86
 • Bez granic 11 mar 2007, 22:00 Bush diabłem Dymisja premiera Olmerta? Reforma Izby Lordów komentarz Zamiatanie Scootera Czy upadnie mur na Cyprze? 88
 • Dymisja premiera Olmerta? 11 mar 2007, 22:00 Izrael szykował się do wojny z Hezbollahem już od stycznia 2006 r. - wynika z zeznań premiera Ehuda Olmerta. Złożył je przed komisją Winograda, badającą okoliczności wojny. Premier zatwierdził plany ataku już w marcu, interwencja... 88
 • Reforma Izby Lordów 11 mar 2007, 22:00 Wielka Brytania żegna sięz Izbą Lordów. Izba Gmin przyjęła projekt reformy izby wyższej parlamentu. Zamiast dożywotnich lordów w izbie zasiądą politycy wybrani w demokratycznych wyborach. Wynik głosowania to porażka premiera Tony`ego... 88
 • Zamiatanie Scootera 11 mar 2007, 22:00 komentarz 88
 • Czy upadnie mur na Cyprze? 11 mar 2007, 22:00 Cypryjscy Grecy rozpoczęli demontaż tzw. zielonej linii dzielącej Nikozję, stolicę wyspy, na część grecką i turecką. Gest dobrej woli Greków nie zmienia jednak faktu, że formalna granica nadal istnieje. Grecja apeluje do Ankary o... 88
 • Najdłuższe pojednanie nowoczesnej Europy 11 mar 2007, 22:00 Przy kominku w Juracie powinno dojść do zbliżenia Polski i Niemiec, bo nie ma innego wyjścia 90
 • Polska misja 11 mar 2007, 22:00 Afgańskim talibom najbardziej zależy na łzach w stolicach Europy 93
 • Koalicja czerwonego guzika 11 mar 2007, 22:00 Tajna oś obronna Izraela z umiarkowanymi państwami arabskimi 96
 • Te Deum Kremla 11 mar 2007, 22:00 Władza podporządkowuje sobie rosyjskich katolików 98
 • Przekleństwo żółtej chryzantemy 11 mar 2007, 22:00 "Cesarzowa" ma szlachetny rys dramatów Szekspirowskich i klasę filmów Akiry Kurosawy. Akcja rozgrywa się w X wieku. Na tronie cesarskim zasiada wyniesiony przez małżeństwo z córką króla skromny kapitan gwardii. Między tą... 100
 • Majteczki w kropeczki 11 mar 2007, 22:00 Ironiczny dokument o fenomenie disco polo, muzyce niegdyś wyśmianej i uznanej za obciach, która dziś wraca ukradkiem na salony. Twórcy próbują dociec przyczyn szału, który w połowie lat 90. opanował masy ludowe, biznesmenów i... 100
 • Kosmici są wśród nas 11 mar 2007, 22:00 "Zamiast patrzeć w niebo, sprawdźcie, co kryje się w wodzie" - namawiają twórcy serialu "Inwazja", godnego następcy "Z archiwum X". Akcja rozgrywa się na mokradłach Florydy, gdzie po przejściu huraganu... 100
 • Matka boska polityków 11 mar 2007, 22:00 Przed przeprowadzką łódzkiego Muzeum Sztuki do nowej siedziby kuratorzy postanowili pobawić się trochę kolekcją. Postawili na politykę, która zwłaszcza w PRL była dla sztuki tym, czym drożdże do ciasta. Na wystawie jest dokładnie to,... 100
 • Fredro dla odpornych 11 mar 2007, 22:00 Przedstawienie Eugeniusza Korina długo się rozkręca, ale zabawna końcówka rekompensuje te katusze. Spektakl "Fredro dla dorosłych mężów i żon" jest zgrabną wersją klasycznego tekstu, któremu zaopatrzeni w komórki i laptopy... 100
 • Czaszka dla mas 11 mar 2007, 22:00 Trupy, czaszki, mogiły, egzekucje i propaganda. To głównie miał do powiedzenia na temat rodzaju ludzkiego Andrzej Wróblewski, zmarły tragicznie przed półwieczem podczas samotnej wyprawy w Tatry. Ekspozycja w Muzeum Narodowym, choć... 100
 • Francuski słowik 11 mar 2007, 22:00 Filigranowa Natalie Dessay to dziś największa gwiazda koloraturowego śpiewu. Jej głos pasuje do niemal wszystkich epok: od baroku po jazzowy standard "Round Midnight". Na podwójnym albumie mamy arie "Królowej Nocy" i... 100
 • Echo wrzasku 11 mar 2007, 22:00 Niezła kopia muzyki z odległej przeszłości. Gdyby "The Weirdness" powstał w połowie lat 70., zapewne stałby się obowiązkowym słuchowiskiem dla pierwszego punkrockowego pokolenia, a dziś miałby status płyty klasycznej. Ale... 100
 • Pieśni żonglerów 11 mar 2007, 22:00 Kaiser Chiefs to najlepsi kandydaci do zajęcia opuszczonego  przez Oasis miejsca sztandarowej gwiazdy brytyjskiego pop-rocka. Choć Liam Gallagher nazwał ich gorszą wersją Blur, to zespół na tle masy identycznych wyspiarskich boysbandów... 100
 • Recenzor 11 mar 2007, 22:00 100
 • Górna półka - Śmiech z prawdy 11 mar 2007, 22:00 Demokracja jest nierozerwalnie związana z populizmem. Dowodzi tego instrukcja wyborcza Kwintusza Tuliusza napisana w roku 64 przed Chrystusem. Autor tłumaczy w niej, że aby wygrać wybory, należy być urzekającym dla wszystkich, wyświadczać... 103
 • Konformista Milos Forman 11 mar 2007, 22:00 "Duchy Goi" to kalejdoskop wysmakowanych plastycznie obrazków 104
 • Orzeł bagienny 11 mar 2007, 22:00 Nieloty z branży filmowej przyznają sobie nawzajem nagrody Orła 108
 • Fabrykanci sztuki 11 mar 2007, 22:00 Kołem zamachowym polskiej sztuki stają się wielcy przedsiębiorcy 110
 • Wencel gordyjski - Pegaz na szpilkach 11 mar 2007, 22:00 Normalny facet nie ma z telewizji żadnego pożytku 112
 • Ueorgan Ludu 11 mar 2007, 22:00 Nr 10 (228) Rok wyd. 6 WARSZAWA, poniedziałek 12 marca 2007 r. Cena + VAT + ZUS + akcyzaMACIEREWICZ NAS NIE OBRONIMacki Moskwy sięgają PiSSejm uchwali - zarówno głosami posłów PiS, jak i PO - obowiązek jeżdżenia na światłach przez... 113
 • Skibą w mur - Być dobrze urodzonym 11 mar 2007, 22:00 Obecnie za dobrze urodzonych uważa się urodzonych w szpitalach, w których lekarz i reszta ekipy byli trzeźwi 114

ZKDP - Nakład kontrolowany