Gry majowe

Gry majowe

Ciekawe, że współcześni obrońcy ideałów demokratycznych sprzed 82 lat koncentrują się zwykle na postpezetpeerowskiej lewicy
Elity odradzającej się w 1918 r. Rzeczypospolitej wbrew legendzie, którą stworzyła polska historiografia, były bardzo kiepskiej jakości, ale po trwającej dziesiątki lat niewoli inne być nie mogły. Tylko ich znikoma część wykuła się w tyglu walk niepodległościowych. Niewielu było wśród nich działaczy o rzeczywistych doświadczeniach politycznych wyniesionych z państw zaborczych, a i ci, poza konieczną rutyną wnosili w życie publiczne różne szkodliwe narowy parlamentarne.Autodestrukcja konstytucyjna
Nic dziwnego, że w II RP kwitła korupcja, nepotyzm i partyjniactwo. Groszem publicznym frymarczono na potęgę w myśl sienkiewiczowskiej zasady, że Rzeczpospolita jest jak postaw sukna, z którego jak najszybciej trzeba wyszarpać coś dla siebie. Taka była na przykład filozofia zbyt licznie reprezentowanych w parlamencie większości posłów partii chłopskich, choć także i grupek politycznych usytuowanych na lewicy bądź prawicy. Osłabianiu i rabowaniu państwa sekundował kapitał francuski czy niemiecki, który dopiero tu, na granicy cywilizowanej Europy, odsłaniał swe wilcze kły. Nie spełniała też elementarnych funkcji konstytucja marcowa, dająca przewagę władzy ustawodawczej nad wykonawczą i będąca tylko nieznacznie zmodyfikowaną wersją konstytucji III Republiki Francuskiej, o której można powiedzieć wiele, ale nie to, że zdała historyczny egzamin. W polskim wydaniu ustawa miała dodatkowy mechanizm autodestrukcyjny: odzierała urząd prezydenta ze wszystkich realnych uprawnień poza reprezentacyjnymi, co wynikało z obaw niektórych, że ten urząd może objąć marszałek Piłsudski. Tą samą zgubną drogą modyfikacji systemu konstytucyjnego ad personam usiłują kroczyć i obecnie niektórzy politycy pozbawieni zdolności historycznej refleksji.
Państwo wegetowało zarządzane przez gabinety pozaparlamentarne lub koalicyjne o tak ograniczonych możliwościach, że z założenia impotentne. Wyjątkiem był powołany w obliczu katastrofy finansów publicznych i obdarzony niezwykle szerokimi pełnomocnictwami gabinet Władysława Grabskiego, który w związku z tym potrafił się uporać z powierzonym mu zadaniem. Tymczasem sytuacja strategiczna Rzeczypospolitej powstałej na gruzach państw zaborczych zaczęła szybko ewoluować w niekorzystnym kierunku. Niemcy weimarskie i Rosja Sowiecka, jeszcze nie śmiertelnie groźne, bo oddzielne, zaczęły się do siebie zbliżać, tworząc antypolski blok polityczny i wojskowy, przygotowujący już program przyszłego rozbioru Polski. Stan zapaści się pogłębiał. Kazimierz Świtalski, jeden z czołowych polityków tej doby, zauważał, że odrodzone państwo miało i coś z oseska w powijakach, i coś z paralityka niezdolnego do żadnego normalnego odruchu. Dla wszystkich trzeźwych obserwatorów życia politycznego było jasne, że metody ratunku mogą być już tylko chirurgiczne: dogorywającej demokracji nie dało się uratować zwykłymi środkami. Alternatywa brzmiała: Dmowski lub Piłsudski. Ponieważ ten pierwszy nie czuł się na siłach, by sprostać zadaniu zasadniczej przebudowy państwa, uznając swój obóz za nieprzygotowany do takiego przedsięwzięcia, pozostawał marszałek. W Sulejówku łamał się z sobą, czy może wziąć na siebie taką odpowiedzialność. Spór na temat spontaniczności i celów jego wystąpienia w maju 1926 r. wydaje się bezprzedmiotowy. Sądzę, że za miarodajną można uznać opinię Aleksandry Piłsudskiej, drugiej żony Józefa, która napisała, iż marszałek zdecydował się na wystąpienie, które miało obalić rząd przez demonstrację wojskową. Wybuch walk stał się skutkiem fatalnego zbiegu okoliczności – zbyt późnej próby podjęcia rozmowy z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim, gdy machina zamachu została już wprawiona w ruch i odwrotu nie było. W efekcie doszło do zbrojnego gwałtu na demokracji, który jednak zapobiegł – a w każdym razie odsunął w czasie – wydarzenie o wiele groźniejsze: gwałt na Polsce, który z coraz większym przekonaniem szykowali jej obaj wielcy sąsiedzi. Trudno chyba mieć marszałkowi za złe, że interes państwa uznał za nadrzędny, a system polityczny – służebny wobec niego. Ciekawe, że współcześni obrońcy ideałów demokratycznych sprzed 82 lat koncentrują się zwykle na lewicy sceny politycznej, która dobrowolnie przyjęła tradycję i spuściznę gwarantki polskiej demokracji z namaszczenia Józefa Stalina – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Dyktator demokracji
Po maju 1926 r., o dziwo, strażnikiem demokracji w jej głównych przejawach stał się sam dyktator. Piłsudski stworzył unikalny system oparty na władzy osobistej. Polityk Kajetan Morawski pisał o nim: „Genialny szlachcic kresowy o intuicji męża stanu i temperamencie rewolucjonisty, wielkopański i rubaszny, równie bliski trywialności jak legendy. Piłsudski, dla którego Polska była jakimś wielkim Zułowem [...], że chodził po niej gderząc i dziwacząc i kijem sękatym poganiał ekonomów i parobków. Swą renesansową bujnością i litewskim uporem szerokością swych koncepcji i małostkową mściwością, swą osobą i legendą przysłonił i przytłoczył cały okres dziejów Polski i wdał się w życie każdego z nas". Być może te cechy, postrzegane w dwudziestowiecznej Europie jako staroszlacheckie i anachroniczne, uchroniły marszałka przed losem autokratów jego epoki. Choć system rządów po maju 1926 r. trzeba określić jako autorytarny, była to dyktatura szczególna. Mówił o tym Piłsudski: „Żem zrobił coś podobnego do zamachu stanu i potrafił go natychmiast zalegalizować i żem uczynił coś w rodzaju rewolucji bez żadnych rewolucyjnych konsekwencji”. W Polsce pomajowej działały partie opozycyjne, nie ograniczono podstawowych swobód obywatelskich. Nawet obóz w Berezie Kartuskiej, założony jako forma powściągnięcia rodzącego się terroryzmu ukraińskiego i polskiego, nie przypominał podobnych instytucji w III Rzeszy i ZSRR.
Walka Piłsudskiego z Sejmem i centrolewicą mimo ich początkowej uległości, była nieuchronna i wpisana w logikę sytuacji. Marszałek krytykował immanentne przywary polskich instytucji demokratycznych. Niektóre z jego wypowiedzi nabrały współcześnie zadziwiającej aktualności. O posłach wyrażał się z dosadną, ponadczasową szczerością: „Toż oni się pierdolą miesiącami, toż oni zatracają na tyle wszystkie pojęcia, że mogą zapomnieć nawet swoje nazwisko". Nie inaczej mawiał o parlamencie: „Może zebrać łotrów, bo jest ich dużo w Sejmie, jakąś setkę i mówić, że to Sejm. I od takich łotrów ma państwo zależeć”. A o urzędnikach państwowych mówił: „Ta mafia urzędnicza to dranie indolentni. Ministrowie znajdują tylko przeszkodę w tych mafiach krętaczy, dlatego każda rzecz, której dotknąć w urzędach, to jak stare g[ówno] śmierdzi i śmierdzi !!!”.  Apogeum konfliktu z opozycją nastąpiło w 1930 r. „Obrońcom demokracji” umyka zwykle fakt, że stroną agresywną w wypadkach byli przywódcy kartelu przedwyborczego stronnictw centrowych i lewicowych, tzw. centrolewu. To oni rozpoczęli organizowanie masowych akcji i protestów ulicznych, aby pod ich naciskiem przygotować swe wyborcze zwycięstwo. Przekonanie o tym, że władzę zdobytą siłą piłsudczycy oddadzą za sprawą kartek wyborczych, świadczyło albo o ich naiwności, albo o cynizmie. Nie oceniając stosowanych metod, stwierdzeniu Walerego Sławka, że lepiej połamać kości kilku posłom, niż wyprowadzać kulomioty na ulicę (do czego rząd chcieli sprowokować opozycjoniści), trudno odmówić logiki, racji i poczucia odpowiedzialności.
Aresztowanych przywódców opozycji potraktowano podczas pobytu w twierdzy brzeskiej z przekalkulowaną brutalnością, która przyniosła szkody wyłącznie władzy. Później jednak tzw. proces brzeski był kolejnym przejawem braku pierwiastka totalitarnego w pomajowym systemie: wyroki skonstruowano tak, aby przeciwników zmusić do kilkuletniej emigracji politycznej, podczas gdy kilka lat później Hitler i Stalin rozpoczęli eksterminację swoich wrogów, mordując ich setkami („noc długich noży") lub setkami tysięcy („wielka czystka”). Porównanie to powinno być przestrogą dla wszystkich lewicowych, ale i skrajnie prawicowych nienawistników II RP.
Zapominając o heglowskiej zasadzie przechodzenia ilości w jakość, tworzy się fałszywe znaki równości i pisze kłamliwą historię. Ci sami krytycy wytykają marszałkowi wszystkie jego wulgaryzmy, także te dotyczące Polski i Polaków, i instrumentalne traktowanie ojczyzny, co znajdowało pozorne uzasadnienie w jego publicznych enuncjacjach. Sens tych wypowiedzi Piłsudskiego trafnie odczytał kasztelan połaniecki Jan Skotnicki dobrze znający marszałka: „Ten chory romantyk wyrósł w walce o Polskę i dla Polski, [...] wprawdzie po swojemu, może mylnie, ale szczerze chciał dobra Polski, [...] targała nim rozpacz i ból, gdy wiedział, że Polska daleka jest od tej, jaką sobie wymarzył. Toteż bunt i gorycz wylewały się z jego ust". Sam marszałek tłumaczył swe wypowiedzi następująco: „Choć nieraz mówię o »durnej Polsce«, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę”. Nie było już po nim takich polityków.
Okładka tygodnika WPROST: 20/2008
Więcej możesz przeczytać w 20/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • kowal IP
  Brakuje Marszalka.Wszystko inne to prawie dzisiejsza terazniejszosc.Fata morgana,siasc i plakac historia niczego nas nie nauczyla.

  Spis treści tygodnika Wprost nr 20/2008 (1325)

  • Na stronie - Objawienie Tuska 11 maj 2008, 22:00 Łatwiej się onanizować, niż tworzyć związki, w których uprawia się seks 3
  • Gosiewski zataił dochody 11 maj 2008, 22:00 PiS 6
  • Polka kręci we Włoszech 11 maj 2008, 22:00 Film 6
  • Skaner 11 maj 2008, 22:00 6
  • Marszałek Komorowski ogranicza własne przywileje 11 maj 2008, 22:00 Sejm 7
  • Aniołki Suskiego 11 maj 2008, 22:00 PiS 7
  • Dossier 11 maj 2008, 22:00 PO jest jak Titanic – jeszcze gra orkiestra, a już widać góry lodoweJacek Kurski w „Dzienniku" o rządach Platformy Obywatelskiej Specjaliści od wizerunku nie dopilnowali ułożenia rąk premiera. A mianowicie wystawał mu... 8
  • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Mam sentyment do wujkowatych 11 maj 2008, 22:00 Rozmowa ze Stefanem Niesiołowskim, wicemarszałkiem Sejmu i profesorem biologii 8
  • Ludzie 11 maj 2008, 22:00 Mucha ambasadorem zwierząt Zwierzęta zyskały sobie w Sejmie nowego sojusznika. Posłanka PO Joanna Mucha, uważana za najpiękniejszą wśród parlamentarzystek, zaangażowała się w prace Koalicji dla Zwierząt – porozumienia... 9
  • Nielegalne reklamy 11 maj 2008, 22:00 Gwiazdorskie procesy 9
  • Który poseł dał przeciek? 11 maj 2008, 22:00 Śledztwo 10
  • Olbrychski szuka scenarzystów 11 maj 2008, 22:00 Historia 10
  • Znikający Joker z twarzą Ledgera 11 maj 2008, 22:00 Zabawki 10
  • Króliki pogrążą gangstera 11 maj 2008, 22:00 Gang mokotowski 10
  • Urzędniczy seksprzewodnik 11 maj 2008, 22:00 Turystyka 12
  • Gang żoliborski oskarżony 11 maj 2008, 22:00 Mafia 12
  • Libeskind w Warszawie 11 maj 2008, 22:00 Książka 12
  • Andrzej Krauze bez znieczulenia 11 maj 2008, 22:00 12
  • Poczta 11 maj 2008, 22:00 EkonomisieZ mądrości polskiej „szkoły ekonomii medialnej" od zawsze wynikał  zachwyt dla mechanizmu rynkowego z niewidzialną ręką rynku – hojną, umożliwiającą ominięcie raf prawnych. Dopiero później okazało się... 14
  • Playback 11 maj 2008, 22:00 Minister zdrowia Ewa Kopacz i premier Donald Tusk 14
  • Plus ujemny - Kołyska elektryczna 11 maj 2008, 22:00 Jak można wymagać od inteligentnych młodych ludzi, by czytali ze zrozumieniem tekst, którego zrozumieć nie sposób 15
  • Wprost przeciwnie - Wielka dezintegracj 11 maj 2008, 22:00 Nie tylko w Europie Wschodniej ludzie chcą się wyrwać spod panowania innych narodów 16
  • Z życia koalicji 11 maj 2008, 22:00 Dziś cała rubryka o PSL. Spoko, tak sobie tylko żartujemy.Przepracowanie tego gabinetu jest powszechnie znane. Co innego jednak o tym wiedzieć, a co innego słyszeć to z ust człowieka najbardziej kompetentnego, czyli członka rządu... 18
  • Z życia opozycji 11 maj 2008, 22:00 Niejaki Gadzinowski z SLD przy poparciu PiS został wiceprzewodniczącym rady programowej telewizji publicznej, tej, co to ma jednego klienta. Z tego wynikać może, że niebawem TVP będzie musiała obsługiwać drugiego klienta. Może być... 19
  • Sędziowie ponad prawem 11 maj 2008, 22:00 Funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości mianowali się kastą nowych Mojżeszów 20
  • Strażnicy systemu 11 maj 2008, 22:00 Rozmowa z Bogdanem Szlachtą, profesorem UJ, prawnikiem, filozofem, politologiem 26
  • Stare złe małżeństwo 11 maj 2008, 22:00 W SLD wiele się musiało zmienić, żeby wszystko zostało po staremu 28
  • Szkoła miernoty 11 maj 2008, 22:00 System oświaty, zamiast pobudzać dzieci do ambitnych zadań, ma dbać o ich dobre samopoczucie 32
  • Postać tygodnia - Radosław Sikorski 11 maj 2008, 22:00 Falstart męża stanu 34
  • Wprost z blogu 11 maj 2008, 22:00 W tej rubryce możecie przeczytać najciekawsze wpisy z blogów, które znalazły się w serwisie www.blogbox.com.plBlogbox to biblioteka blogów, gdzie gromadzone są najlepsze specjalistyczne blogi zebrane z całej sieci. MediaUcieczka w... 36
  • Trójka bez sternika 11 maj 2008, 22:00 38
  • Liberał komunista 11 maj 2008, 22:00 Jeśli wgląd w konta każdego przedsiębiorcy jest liberalizmem, to wołam: komuno, wróć! 38
  • Władza dwugłowa 11 maj 2008, 22:00 Niedługo Dmitrij Miedwiediew może rozpocząć walkę o realną władzę 38
  • Zły początek, złe zakończenie 11 maj 2008, 22:00 W sprawie Nangar Khel akt oskarżenia może w ogóle nie powstać 38
  • Ryba po polsku - Bitwa pod Hundefutter 11 maj 2008, 22:00 Niech będzie pochwalony ten, kogo chwalimy 40
  • Giełda 11 maj 2008, 22:00 42
  • Kościół kierowców 11 maj 2008, 22:00 „Boże, daj nam siłę, byśmy obniżyli te wysokie ceny" – modlili się na jednej ze stacji benzynowych w Waszyngtonie członkowie ruchu Prayer at the Pump (Modlitwa przy Dystrybutorze). Przywódca ruchu Rocky Twyman uznał, że... 42
  • Zakorkowane miliony 11 maj 2008, 22:00 Miliard euro rocznie traci Bułgaria z powodu ulicznych korków – wyliczyła rządowa Agencja Efektywności Energetycznej. Gdyby kierowcy pracowali, zamiast siedzieć w samochodach  w godzinach szczytu, wytworzyliby dodatkowy PKB o... 42
  • Dyskryminowani przez ulgę 11 maj 2008, 22:00 Rekompensatę dla osób, które nie mogą korzystać z pełnej ulgi podatkowej na dzieci, proponują posłowie lewicy. Chodzi o tych, którzy podatków nie płacą w ogóle (na przykład rolników) lub płacą mniej, niż wynosi ulga. –... 42
  • Globalny bochenek 11 maj 2008, 22:00 Największy wzrost cen w ostatnich miesiącach dotyczył żywności i energii. Najgorsza sytuacja jest w krajach naszego regionu, ale Polska na tym tle wypada stosunkowo najlepiej. Szef NBP Sławomir Skrzypek tłumaczy, że obecny wzrost cen w... 42
  • Kruk w Vistuli 11 maj 2008, 22:00 Polski odpowiednik Louis Vuitton Moët Hennessy, największego na świecie producenta dóbr luksusowych, chce stworzyć Rafał Bauer, prezes firmy Vistula & Wólczanka SA. Pomóc w osiągnięciu tego celu ma fuzja ze spółką jubilerską Kruk... 42
  • Zmowa ryżowa 11 maj 2008, 22:00 Kartel ryżowy na wzór OPEC, czyli Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową, chce stworzyć Tajlandia. Kraje importujące to zboże obawiają się, że Tajlandia chce utrzymania jego obecnych, najwyższych w historii cen. Wzrost kwot... 42
  • Kłamstwo szpitalne 11 maj 2008, 22:00 Nawet jeśli jesteś teraz na zagranicznej wycieczce, sprawdź, czy jednak nie leżysz w polskim szpitalu 44
  • Składka na Tuska 11 maj 2008, 22:00 Nad Polską znów krąży widmo megadziury budżetowej 52
  • Niezatapialny dolar 11 maj 2008, 22:00 Amerykańska waluta odbuduje swoją pozycję 54
  • 2x2=4 - Jak zepsuć złotego 11 maj 2008, 22:00 Nasi posłowie są odważni. Długów się nie boją, zwłaszcza gdy nie muszą ich spłacać z własnej kieszeni 59
  • Know-how 11 maj 2008, 22:00   60
  • Piramidalne skamieliny 11 maj 2008, 22:00 Sfinks i piramida Cheopsa w Gizie zawierają setki tysięcy morskich skamieniałości – odkrył prof. Ioannis Liritzis z Aegean University. Większość z nich to numulity – kopalne otwornice. To kolejny dowód przemawiający za... 60
  • Buty Sarkozy’ego 11 maj 2008, 22:00 Nicolas Sarkozy i Carla Bruni mogą mieć kłopoty ze ścięgnem Achillesa. Noszą złe obuwie. Prezydent w butach na obcasie próbuje dorównać wzrostem swojej żonie. Z tego samego powodu Carla Bruni chodzi w płaskim obuwiu. Ortopedzi... 60
  • Głos płodności 11 maj 2008, 22:00 Dni płodne u kobiety można rozpoznać po jej głosie, który w tym czasie staje się bardziej uwodzicielski niż w pozostałych dniach cyklu miesięcznego. Uczeni z University of New York sugerują, że dzieje się tak za sprawą oddziaływania... 60
  • Suma wiedzy 11 maj 2008, 22:00 Podobno nic nie udaje się tak dobrze jak sukces. Na pewno sukcesem są trzy publikacje – przeglądy największych koncepcji, dzieł i historie ich autorów. To suma wiedzy najznakomitszych umysłów i krótka historia 150 idei oraz... 60
  • Małpy na Marsie 11 maj 2008, 22:00 Rosjanie przygotowują do podróży na Marsa… makaki. W ten sposób chcą sprawdzić, jak działa na żywy organizm panujące tam promieniowanie. Badacze sprawdzą także, jak małpy zareagują na długi pobyt w stanie nieważkości, w... 60
  • STRASZNA BIEDRONKA 11 maj 2008, 22:00 Zarłoczna biedronka azjatycka (Harmonia axyridis) jest juz w zachodniej Polsce. Potwierdza to Marek Przewozny z Zakładu Zoologii Systematycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ten owad ma nienasycony apetyt. Jeszcze dziesiec lat... 60
  • Anoreksja na pół etatu 11 maj 2008, 22:00 Po anoreksji i bulimii pojawiło się nowe zaburzenie łaknienia – gwałtowne objadanie się 62
  • Wirus stadionowy 11 maj 2008, 22:00 Kraje Unii Europejskiej znowu stały się inkubatorami groźnych chorób zakaźnych 68
  • Telefon roślinny 11 maj 2008, 22:00 Rośliny potrafią się ostrzegać przed niebezpieczeństwem 72
  • Nowa epoka lodowcowa? 11 maj 2008, 22:00 Czy po globalnym ociepleniu nastąpi wielkie ochłodzenie 74
  • Gry majowe 11 maj 2008, 22:00 Ciekawe, że współcześni obrońcy ideałów demokratycznych sprzed 82 lat koncentrują się zwykle na postpezetpeerowskiej lewicy 78
  • Hańba obojętnych 11 maj 2008, 22:00 Przed 1939 rokiem oraz w pierwszych latach wojny wolny świat odwrócił się do Żydów plecami 82
  • Górna półka - Trójca z Białego Domu 11 maj 2008, 22:00 Światowe przywództwo – tak Zbigniew Brzeziński nazwał przedmiot, z którego egzamin jako pierwsi zdawali trzej ostatni prezydenci Stanów Zjednoczonych. To oni są bohaterami najnowszej książki Brzezińskiego „Druga szansa".... 85
  • Bez granic 11 maj 2008, 22:00   86
  • Mozart po chińsku 11 maj 2008, 22:00 Muzyka Mozarta może się okazać pierwszym zwiastunem ocieplenia stosunków między Chinami a Watykanem. W ubiegłym tygodniu Chińska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Yu Longa, wspólnie z chórem opery z Szanghaju, zagrała... 86
  • Cytat tygodnia 11 maj 2008, 22:00 „Każdy amerykański prezydent dąży wyłącznie do wojny" Michaił Gorbaczow, były przywódca ZSRR, w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika „Daily Telegraph" 86
  • Kwiz 11 maj 2008, 22:00 Sprawdź swoją wiedzę o świecie1. Ile rządów powstało we Włoszech od zakończenia II wojny światowej a) 62b) 20c) 802. W którym kraju Unii Europejskiej pije się najwięcej alkoholu?a) Czechy b) Polskac) Luksemburg3. Który z krajów UE... 86
  • Mur berliński bis 11 maj 2008, 22:00 Władze Berlina, dla zainteresowanych historią miasta z czasów NRD, rozpoczęły kampanię popularyzowania wiedzy o murze berlińskim. W pięciu punktach w okolicach Bramy Brandenburskiej można wypożyczyć multimedialny przenośny przewodnik,... 86
  • Złota pułapka Moskwy 11 maj 2008, 22:00 Władze Rosji chcą się pokazać Europie w roli nowoczesnych inwestorów z kraju o ugruntowanej demokracji 88
  • Hegemoni Europy 11 maj 2008, 22:00 Prawdziwym kłopotem dla Unii Europejskiej nie jest polityka Polski, Czech czy Litwy, lecz Niemiec, Francji i Włoch 92
  • Swojaki polityki 11 maj 2008, 22:00 Zmniejszyły się podziały rasowe, rosną podziały podług stosunku do książek, gazet, upodobań kulinarnych 94
  • Kawior dla Angeli 11 maj 2008, 22:00 Atakowana przez Schrödera kanclerz Merkel realizuje jego kurs, tylko bardziej elegancko 98
  • Euromowa 11 maj 2008, 22:00 Brukselski żargon stał się odrębnym językiem unii 100
  • Dokąd zmierza Rosja 11 maj 2008, 22:00 Po rozpadzie ZSRR Rosja zmieniła się z państwa jednej partii w państwo jednego rurociągu 102
  • Pasaż 11 maj 2008, 22:00 106
  • Gadające samochody 11 maj 2008, 22:00 Bohater amerykańskiego serialu „Huff" uznał, że ma nawrót schizofrenii, bo słyszy, jak samochód mówi mu, dokąd ma jechać. Dzisiaj odwrotnie – nieufność budzą raczej auta małomówne. W 2007 r. w Europie sprzedano 18... 106
  • Niezbędnik komiwojażera 11 maj 2008, 22:00 Jakiego telefonu potrzebuje biznesmen? Takiego z baterią umożliwiającą nawet siedem godzin rozmów, pakietem MS Office i technologią HSDPA, by m.in. łatwo przesyłać i odbierać pliki. No i z nawigacją. Ten warunek spełnia Smartphone... 106
  • Asystent pasa ruchu 11 maj 2008, 22:00 Urządzenia firmy Navigon mają funkcję asystenta pasa ruchu. Dzięki niej kierowca dostaje podpowiedź, który pas ruchu najlepiej zająć. Navigon 8110 pozwala ponadto zobaczyć, jak dalej wygląda droga. Funkcja Reality View umożliwia... 106
  • Kino w korku 11 maj 2008, 22:00 Nokia 500 to urządzenie, które łączy funkcje nawigacyjną i komunikacyjną; przez system Bluetooth współpracuje z telefonem komórkowym. Nokia 500 prowadzi też do adresów zapisanych w pamięci i dzięki usłudze Traffic Message Channel... 106
  • Kieszonkowy nawigator 11 maj 2008, 22:00 TomTom One to najlepiej sprzedająca się seria przenośnych nawigatorów na świecie. Nowe modele wyposażono w system audio, dzięki któremu instrukcje głosowe słychać przy włączonym radiu, hałasie z zewnątrz czy gromadce... 106
  • Przewodnik rowerzysty 11 maj 2008, 22:00 Firma Asus wychodzi z założenia, że nawigacja potrzebna jest także rowerzystom. R300 nie różni się zanadto od akcesoriów do samochodu, ale można je przytwierdzić do kierownicy. Gadżet jest lekki (140 g), a specjalny pokrowiec chroni go... 106
  • Laser 11 maj 2008, 22:00 110
  • Wydarzenie tygodnia: Noc Muzeów 11 maj 2008, 22:00 11 lat temu pomysł wydawał się karkołomny: berlińskie muzea odwiedzane za dnia przez ziewające z nudów wycieczki szkolne miałyby się zapełnić w nocy? A jednak! Pierwsza Lange Nacht Der Museen okazała się rewolucją w konserwatywnym... 110
  • Kraków 11 maj 2008, 22:00 Noc w Krakowie otworzy parada zabytkowych samochodów – ruszą sprzed gmachu Muzeum Narodowego. W Muzeum Książąt Czartoryskich do podziwiania „Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci. Ulicami Krakowa będzie krążył Artystyczny... 110
  • Poznań 11 maj 2008, 22:00 Centrum Kultury ZamekPiękna dama upozowana na „Dziewczynę z perłą" Vermeera będzie czekać na tych, którzy odważą się ją namalować. Rekonstrukcja atelier malarskiego z XVII wieku oraz pokaz przygotowywania farb.Muzeum... 110
  • Łódź 11 maj 2008, 22:00 Muzeum Sztuki Projekcja filmu „Angelus" Lecha Majewskiego oraz filmów Katarzyny Kozyry i Andrzeja Dudka Durera. Odważni będą mogli się zabawić w Witkacego i wziąć udział w autoseansie spirytystycznym. 110
  • Gdańsk 11 maj 2008, 22:00 Centralne Muzeum Morskie Można będzie się zapoznać z morskim ceremoniałem, posłuchać szant i opowieści flisackich, a także odbyć rejs statkiem po Motławie. Dla zwiedzających zostanie otwarty okręt-muzeum „Sołdek".CSW... 110
  • Warszawa 11 maj 2008, 22:00 Muzeum Wojska PolskiegoMiłośnicy historii będą mogli wsiąść do ciężkiego sprzętu – czołgów i wozów pancernych z czasu II wojny, które na tę noc zostaną uruchomione.Muzeum Drukarstwa WarszawskiegoChętni będą mogli... 110
  • Wrocław 11 maj 2008, 22:00 Muzeum Narodowe we WrocławiuOtwarcie muzealnego skarbca i prezentacja arcydzieł złotnictwa. Wśród rarytasów wiele bezcennych starodruków. Pokaz czerpania papieru przygotowany przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. 110
  • Wszyscy jesteśmy aktorami 11 maj 2008, 22:00 10 najbardziej charakterystycznych ról w polskim obiegu medialnym 112
  • Lot Swobodnego Ducha 11 maj 2008, 22:00 LSD w ciągu jednej dekady na zawsze zmienił kulturę popularną 116
  • Listy do Polaków 11 maj 2008, 22:00 Książki, które mnie ukształtowały 118
  • Wencel gordyjski - Mania gigantomanii 11 maj 2008, 22:00 Aby osiągnąć wielkość, nie wystarczy sztucznie powiększyć sobie biust albo kupić megafurę 120
  • Ueorgan Ludu 11 maj 2008, 22:00 Seksafera - czy Ziobro krył Łyżwińskiego? * Chińczycy walczą o Wolny Śląsk 121
  • Krótko po Wolsku - Bóbr a sprawa polska 11 maj 2008, 22:00 Do wszystkich kłopotów w stosunkach polsko-rosyjskich dołączyły jeszcze bobry. Rozkopały mianowicie granice z obwodem kaliningradzkim, nielegalnie pobudowały tam tamy, kanały, żeremia, tak że służby graniczne mogą się poruszać... 121
  • Skibą w mur - Ucieczka od polityki 11 maj 2008, 22:00 Ludzie odkryli, że ciekawsze od zrobienia zadymy w Sejmie jest to, jak zrobić oczko wodne w ogrodzie 122

  ZKDP - Nakład kontrolowany