Banki na odwyku

Banki na odwyku

Amerykański rząd może zarobić na wsparciu prywatnych banków
Czy to już ostateczny kryzys globalnego kapitalizmu? Coś takiego już w 1998 r. wieszczył w swej książce pod takim właśnie tytułem George Soros. Ogłoszenie bankructwa przez bank inwestycyjny Lehman Brothers i uratowanie w ostatniej chwili Merrill Lynch – przez Bank of America, częściowe przejęcie przez rząd federalny grupy ubezpieczeniowej AIG, nerwowa batalia w Kongresie o przyjęcie planu rządowej pomocy finansowej dla sektora bankowego – to były dramatyczne wydarzenia, które się przyczyniły do upadku zaufania na rynku krótkoterminowego kapitału. Ale kryzysem, który miał zwiastować upadek kapitalizmu, nazywano niemal każde większe zawirowanie w gospodarce od czasów wielkiego kryzysu z lat 30. XX wieku. Soros wspomnianą książkę napisał w obliczu tzw. kryzysu azjatyckiego i pod jego wpływem, tymczasem w dekadzie, która po nim nastąpiła, globalna gospodarka i handel odnotowały bezprecedensowy wzrost. Mimo że sam początkowo nie doceniłem ostrości obecnego kryzysu, jestem pewien, że światowa gospodarka powróci na drogę przyzwoitego tempa rozwoju, nawet jeśli nie tak wysokiego jak do niedawna.

Interwencja z oporem

Czy skala zaangażowania Departamentu Skarbu USA oraz Rezerwy Federalnej w pomoc dla rynku finansowego w ostatnich tygodniach była uzasadniona? Wśród przedstawicieli administracji i Fed panowało przekonanie, że bez tych interwencji rynek krótkoterminowych pożyczek załamałby się zupełnie. W wyniku kryzysu praktycznie niemożliwe stało się pożyczanie pieniędzy między bankami, a jeśli już ktoś otrzymał kredyt, to jego oprocentowanie „przebijało dach". Dlatego ogromne kłopoty przeżywają wszystkie wielkie banki, takie jak choćby Goldman Sachs czy Morgan Stanley, a nie tylko te, które spektakularnie upadły albo otarły się o bankructwo.
Mimo głębokich obaw przed nadmierną ingerencją państwa w transakcje finansowe z oporem muszę przyznać, że w tym wypadku interwencja jest jednak uzasadniona. Pozwoli uniknąć zupełnego upadku systemu finansowego, co przełożyłoby się szybko na całą globalną gospodarkę.

Rachunek dla podatników
Mimo wszystko należy rozważyć ryzyko rządowej akcji ratunkowej dla banków. Amerykańscy podatnicy mogą być obciążeni setkami miliardów dolarów, a być może nawet bilionem dolarów długów w postaci różnych gwarancji udzielonych przez rząd lub wprost przejętych przez niego zobowiązań finansowych. Program 700-miliardowego wsparcia, które zaoferowały bankom Departament Skarbu USA i Fed, nie oznacza jednak, że właśnie tyle pieniędzy stracą podatnicy. Mogłoby do tego dojść, gdyby cała gospodarka pogrążyła się w ostrym kryzysie, ale jest to mało prawdopodobne. Co więcej, skupując od banków – jak to się dziś określa – „toksyczne" aktywa, rząd mógłby nawet na tym zarobić. Tak było w wypadku publicznego funduszu Resolution Trust Corporation, który przejął wiele banków oszczędnościowych i ich zobowiązań w czasie kryzysu w latach 80. XX wieku. Przejmując bankowe aktywa po niskich cenach, przeczekując kryzys i sprzedając je ponownie sektorowi prywatnemu, przyniósł on niemałe zyski. Zarabianie pieniędzy w ten sposób nie jest najlepszym zajęciem dla żadnego rządu. Krążące dziś w mediach opinie o niechybnym wyrzuceniu przez sekretarza skarbu Henry’ego Paulsona i szefa Fed Bena Bernankego 700 mld USD w błoto są jednak znacznie przesadzone.
Oczywiście, są też nieuchronne koszty wynikające przede wszystkim z tzw. pokusy nadużyć (moral hazard). Jeśli na przykład rząd będzie gwarantował czy ubezpieczał dany rodzaj funduszy zarządzanych przez banki inwestycyjne, to banki te mogą mieć pokusę dokonywania bardziej ryzykownych transakcji, wiedząc, że znajdują się pod parasolem państwa.

Szkodliwa regulacja
Jest rzeczą pewną, że w następstwie obecnego kryzysu pojawią się nowe regulacje dotyczące transakcji finansowych. Nie ma jednak pewności, czy w czymś pomogą, czy też jedynie popsują funkcjonowanie rynków kapitałowych. Na przykład prof. Junko Shimizu z tokijskiego Uniwersytetu Hitotsubashi wskazuje na regulacje wprowadzone przed laty przez międzynarodowy Bank for International Settlements z Bazylei (BIS) – swego rodzaju bank centralny dla banków centralnych. Ustanawiały one minimalne niezbędne limity w relacji kapitałów do aktywów w bankach. Miara ta okazała się jednak zupełnie zawodna w ocenie kondycji instytucji finansowych w Japonii, gdy w latach 90. wybuchł tam potężny kryzys finansowy.
Inne nieprzemyślane regulacje, jak choćby ograniczanie tzw. krótkich sprzedaży [gdy ktoś pożycza akcje od maklera, aby sprzedać je po wysokiej cenie, licząc, że gdy będzie musiał je oddać, a więc najpierw odkupić, ich cena będzie już niższa; jest to gra na spadek notowań], zmniejszą tylko efektywność rynków finansowych w Nowym Jorku i spowodują przesunięcie wielkiej liczby transakcji do Londynu, Szanghaju, Tokio czy innych centrów finansowych.


Kryzys nie tak wielki
Wszyscy, którzy dziś wieszczą krach kapitalizmu lub żądają zwiększenia roli państwa na rynku, powinni się zastanowić, jak obecne tąpnięcie może być ocenione w przyszłości. Mimo że jest ono najostrzejsze od czasów wielkiego kryzysu, ma mniejsze znaczenie dla tzw. realnej gospodarki – wzrostu PKB, bezrobocia itp. W USA prawie w całym okresie 1931-1941 bez pracy pozostawało 25 proc. osób w wieku produkcyjnym, a PKB znacznie spadł. Dziś mimo kryzysu PKB w USA nie spadł, lecz wzrasta (w II kwartale 2008 r. o 2,8 proc. – znacznie lepiej niż w krajach strefy euro), a bezrobocie wynosi około 6,5 proc.
Dlatego, dokonując nawet niezbędnych interwencji na rynku, Fed, Departament Skarbu i Kongres powinny się koncentrować przede wszystkim na wykorzystaniu polityki monetarnej i podatkowej do tego, aby pomóc w utrzymaniu siły amerykańskiej gospodarki. Polityka ta musi promować stały wzrost dochodu narodowego, liczby miejsc pracy i wysokości zarobków, dzięki czemu ludzie będą w stanie płacić raty za swe domy i spłacać inne pożyczki, czyli w efekcie przejść bezpiecznie przez obecny kryzys.


KOŁO RATUNKOWE PAULSONA

„Nadzwyczajna ustawa stabilizująca gospodarkę 2008" – tak brzmi oficjalna nazwa programu wsparcia sektora bankowego kwotą 700 mld USD. Do planu przygotowanego przez sekretarza skarbu Henry’ego Paulsona wprowadzono wiele zmian podczas prac legislacyjnych w Kongresie. Publiczne środki mają posłużyć wykupieniu nod banków „toksycznych" aktywów, zabezpieczonych „złymi" kredytami hipotecznymi. Plan zawiera też bezpieczniki, które mają ochronić interesy amerykańskich podatników.
Kongres zgadza się na natychmiastowe przekazanie 250 mld USD do dyspozycji Departamentu Skarbu, który może od razu rozpocząć wykup „toksycznych" aktywów.
Prezydent ma prawo w każdej chwili zażądać powiększenia tej puli o dodatkowe 100 mld USD.
Przekazanie i użycie ostatniej transzy – 350 mld USD – wymaga zgody Kongresu w odrębnym głosowaniu.
Banki, które zaakceptują pomoc państwa, będą musiały w zamian oddać mu część swoich akcji, aby podatnicy mogli zarobić na dywidendach lub dzięki wzrostowi wartości tych akcji w przyszłości.
Rząd, który stanie się właścicielem wykupionych pożyczek hipotecznych i zabezpieczonych nimi papierów wartościowych, ma prawo modyfikować warunki umów kredytowych (np. obniżać odsetki lub wydłużać okres spłaty).
W każdym banku, który przyjmie pomoc państwa, najwyżsi rangą menedżerowie muszą zrezygnować ze „złotych spadochronów", czyli ogromnych odpraw na
wypadek odejścia z banku.
Sektor bankowy będzie musiał uczestniczyć w pokrywaniu strat podatników, gdyby się okazało, że ich pieniądze przeznaczone na ratowanie banków nie mogą być odzyskane po pięciu latach.
Kilka rad i komitetów z udziałem przedstawicieli rządu, Kongresu, Fed i nadzoru giełdowego będzie nadzorowało wykonanie planu.
Limit wysokości depozytów bankowych, które są w całości gwarantowane w
razie upadku banku, zostanie podniesiony ze 100 tys. USD do 250 tys. USD.
Podatnicy w ramach „marchewki" otrzymają liczne zwolnienia, ulgi i obniżki różnych podatków, które – jak się szacuje – mogą zmniejszyć dochody podatkowe budżetu federalnego o 110 mld USD w ciągu następnych 10 lat.

Źródło: Graphic News,
dane własne
Szantaż Paulsona
Newt Gingrich
Lider większości i przewodniczący Izby Reprezentantów w latach 1995-1999, republikanin

Przyjęcie tzw. planu Paulsona, czyli wsparcie sektora bankowego przez państwo, oznacza wielki rozgardiasz, który da zarobić tylko lobbystom i prawnikom. Kim są finansowi czarodzieje, których sekretarz skarbu Henry Paulson zatrudni do realizacji swego programu? Czy to nie ci skompromitowani ludzie z Wall Street, których właśnie mamy ratować? I to przy użyciu pieniędzy podatników? Czy nie jest to prosta droga do stworzenia „kapitalizmu sitwowego"? Dotychczas nie zobaczyliśmy nawet raportu w sprawie przejęcia przez rząd agencji hipotecznych Fannie Mae i Freddie Mac, które są głównymi winowajcami kryzysu. Czy teraz 700 mld USD też będzie wydane w tajemnicy?

Mniej socjalizmu
George A. Akerlof
Laureat Nagrody Nobla z ekonomii, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley

Kryzys rynków finansowych jest realny i może mieć niesłychanie negatywne konsekwencje dla całej globalnej gospodarki. Może też zdyskredytować kapitalizm wolnorynkowy w oczach wielu pokoleń. Dlatego też ustawa o wsparciu banków – poprawiona, lepiej chroniąca pieniądze podatników i bez niektórych elementów „socjalistycznych" – po prostu musiała być przyjęta przez Kongres.
Okładka tygodnika WPROST: 41/2008
Więcej możesz przeczytać w 41/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 41/2008 (1346)

 • Na stronie - Klątwa Nostradamusa 5 paź 2008, 22:00 Minister Aleksander Grad mógł być bohaterem, a jest zerem 3
 • Trzecia kadencja Kwaśniewskiego? 5 paź 2008, 22:00 Polityka 8
 • Skaner 5 paź 2008, 22:00 8
 • Spokojny jak Polak 5 paź 2008, 22:00 Polacy nie obawiają się, że kryzys finansowy będzie miał wpływ na kadencję naszych banków. 85 proc. osób trzymających oszczędności w bankach nawet nie rozważa wycofania pieniędzy. (DO) 8
 • Goło i wesoło 5 paź 2008, 22:00 Wall Street 9
 • Salon pesymistów 5 paź 2008, 22:00 Motoryzacja 9
 • Dossier 5 paź 2008, 22:00 "Czy Mroczek, Cichopek i cała ta serialowa hałastra widzą, co ten facet robi ze swoją rolą?"Jan Nowicki w "Przeglądzie" o aktorstwie Janusza Gajosa "Lubię sobie pogadać w telewizji"Aleksandra Kwaśniewska dla... 10
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Moda na sukces 5 paź 2008, 22:00 Rozmowa z Barbarą Kudrycką, minister nauki i szkolnictwa wyższego, na studiach pracującą jako modelka 10
 • Ludzie 5 paź 2008, 22:00 Country Costner Kevin Costner zrealizuje swoje marzenie i nagra płytę. Aktor, założyciel zespołu Modern West, już w listopadzie zaprezentuje swoją twórczość. Zespół Costnera gra muzykę country i rock. Sześć z dwunastu piosenek na... 11
 • Piesek do torebki 5 paź 2008, 22:00 Obyczaje 11
 • Młode tygrysy w Krakowie 5 paź 2008, 22:00 Wojna w Gruzji i nowa polityka Europy wobec Rosji – to tematy, które zdominowały pierwszą zorganizowaną w Polsce konferencję Organizacji Prezesów (Young Presidents’ Organization and World Presidents’ Organization –... 12
 • Zapytaj wprost - Z Kurskim najlepiej jest na imprezie 5 paź 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika "Wprost" odpowiada Antoni Mężydło. 14
 • Poczta 5 paź 2008, 22:00 Droga przez mękęAutor notki „Droga przez mękę" (Giełda, nr 38) napisał, powołując się na Bank Światowy, że założenie firmy w Polsce trwa ponadtrzydziestokrotnie dłużej niż w Nowej Zelandii, czyli mniej więcej tyle, ile... 16
 • Playback 5 paź 2008, 22:00 Wicepremier Grzegorz Schetyna i minister sportu Mirosław Drzewiecki 16
 • Wprost przeciwnie - Lekarzu, lecz się sam! 5 paź 2008, 22:00 Jako psychiatra Bogdan Klich mógłby pomóc wielu ludziom, a nawet samemu sobie 18
 • Z życia koalicji 5 paź 2008, 22:00 Bufetowa oznajmiła, że w Warszawie nie ma korków. Dawno temu zastanawialiśmy się, na czym jedzie Gabriel Janowski, ale to musiał być jakiś szajs w porównaniu z tym, co teraz przyjmuje HGW. Podobno największy odlot pani prezydent polegał... 20
 • Z życia opozycji 5 paź 2008, 22:00 W poprzednim odcinku: zły Dorn chce płacić mniejsze alimenty. Rozżalony Kaczor krzyczy, że to się nie godzi, że on mu na to nie pozwoli, szlocha. Isaura ucieka z domu, a Leoncio popada w alkoholizm. Streszczenie odcinka bieżącego: pojawia... 21
 • Przychodzi Drzewiecki do Listkiewicza 5 paź 2008, 22:00 Czy polski rząd chce się wycofać z organizacji Euro 2012? 22
 • Korek Polska 5 paź 2008, 22:00 Warszawa nie jest totalnie zakorkowana. Przyjechali koledzy z Gdańska i z Krakowa i mówią, że w stolicy jest bardzo fajnie". Te słowa prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz warszawiacy uznali za przejaw humoru rodem z Monty Pythona.... 30
 • Szkolna łapanka 5 paź 2008, 22:00 Skończył się pobór do wojska, zaczął się pobór do szkół 36
 • 20 lat za późno 5 paź 2008, 22:00 Zwycięzcy bardziej niż komunistów bali się własnego narodu, żeby nie popadł w nadmierny entuzjazm i nie popsuł im gry 38
 • Życie za życie 5 paź 2008, 22:00 Prezydent i minister obrony powinni mieć prawo do podjęcia decyzji drastycznych i dramatycznych nawet kosztem życia 39
 • Postać tygodnia - Neelie Kroes 5 paź 2008, 22:00 Żelazny Kopciuszek 40
 • Wprost z blogu 5 paź 2008, 22:00 PolitykaCzy zechcą walczyć bronią nienawiściKrzysztof K. Karnkowski www.budyn78.salon24.plKiedy Kaczyński będzie rozgrywał konflikt z Dornem, przeciętny prawicowy wyborca da się uwieść wizji kastrowanych pedofilów i pozbawianych... 41
 • Trójka bez sternika 5 paź 2008, 22:00 42
 • Bez cudów 5 paź 2008, 22:00 Nadal będziemy dopłacać do emerytur - 75 mld zł, i do KRUS - 15 mld złPrzedsiębiorcy pytają o cud gospodarczy. Mają prawo, głosowali na platformę. Ale cudu nie ma! Biurokracja jest taka, jaka była, podobnie jak kontrole i koncesje.... 42
 • Wojciech Wallenrod 5 paź 2008, 22:00 Jaruzelski uchronił nie Polskę, lecz Sowietów Dwustustronicowego oświadczenia Wojciecha Jaruzelskiego, który próbuje uzasadnić w sądzie, że jest niewinny, w zasadzie nie trzeba szukać. Każdy, kto czytał publicystykę historyczną Adama... 42
 • Przed burzą 5 paź 2008, 22:00 Co będzie, gdy europejskie banki zakręcą kurek z pożyczkami dla polskich banków? Wbrew opiniom dyżurnych autorytetów, że globalny kryzys obejdzie się z nami łagodnie, sytuacja polskiego rynku kapitałowego i finansowego staje się coraz... 42
 • Ryba po polsku - Lepsze zło generała 5 paź 2008, 22:00 Może obecny rząd ustanowiłby 13 grudnia Dniem Wdzięczności Narodowej? 44
 • Giełda 5 paź 2008, 22:00   46
 • Chiński wjazd przez Polskę 5 paź 2008, 22:00 Jest już pewne, że za 1,5 mld USD Chińczycy wybudują pod Opolem swoją pierwszą europejską fabrykę aut. Inwestorem jest Jiangling Motors Group Company, producent m.in. terenowego landwinda, łudząco podobnego do opla frontery. JMC chce... 46
 • Leniwa Ukraina 5 paź 2008, 22:00 Uczestnicy forum eksporterów i inwestorów ExEast w Zamościu debatowali o szansach biznesowych m.in. w Kazachstanie, na Białorusi czy Ukrainie. Na klimat inwestycyjny w tym ostatnim kraju narzekało wielu polskich przedsiębiorców. Oprócz... 46
 • Wojna o gospodarkę 5 paź 2008, 22:00 „Gazeta Prawna" zmienia szatę i zamierza uszczknąć czytelników nie tylko „Pulsowi Biznesu", ale i „Rzeczpospolitej". Zaczęła się ukazywać w dwóch kolorach. Żółte strony nadal są poświęcone podatkom,... 46
 • Twarde lądowanie 5 paź 2008, 22:00  Dlaczego Polacy wracają z emigracji zarobkowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii? Skłaniają ich do tego nie tylko słabość funta wobec złotego, ale także pogarszające się warunki pracy na Wyspach, które pogrążają się w recesji.... 46
 • Liga czekoladowa 5 paź 2008, 22:00 Przemysł czekoladowy Szwajcarii wyeksportował w 2007 r. produkty warte 1,7 mld zł. Wedłu zrzeszenia producentów czekolady, najwięcej czekolady zjadają Szwajcarzy - każdy średnio 12,3 kg w ciągu roku. Wyniki mogą być przeszacowane, bo w... 46
 • Amerykański wózek 5 paź 2008, 22:00 Czy Stany Zjednoczone mogą zbankrutować? 48
 • Banki na odwyku 5 paź 2008, 22:00 Amerykański rząd może zarobić na wsparciu prywatnych banków 52
 • Krach interwencjonizmu 5 paź 2008, 22:00 Nie ma kryzysu kapitalizmu, jest problem państwowych manipulacji popytem 56
 • Socjalizm hipoteczny 5 paź 2008, 22:00 Rzekomy krach kapitalizmu zaczął się w agencji hipotecznej stworzonej przez rząd i przez niego ochranianej 58
 • Polisa na kłopoty 5 paź 2008, 22:00 Jest kłamstwem, że w czasie kryzysu Polacy nie mogą oszczędzać 59
 • Steve orkiestra 5 paź 2008, 22:00 Czy Apple może istnieć bez Jobsa? 60
 • Know - How 5 paź 2008, 22:00   64
 • Basenowa astma 5 paź 2008, 22:00 Pływanie w basenie z chlorowaną wodą zwiększa ryzyko wystąpienia astmy u dzieci – dowiedli belgijscy naukowcy. Dzieci często połykają basenową wodę i wchłaniają opary zawierające związki chemiczne, które atakują barierę... 64
 • Uwodzenie w Internecie 5 paź 2008, 22:00 Jak pedofil uwodzi dziecko przez Internet? Najpierw próbuje się zaprzyjaźnić z ofiarą. Dziecko stopniowo traci poczucie, że rozmawia z nieznajomym dorosłym. Następnym etapem jest stworzenie takich relacji z dzieckiem, by nabrało ono... 64
 • Opryszczka sumo 5 paź 2008, 22:00 Zwykła opryszczka jest niczym w porównaniu z opryszczką gladiatorów, której mogą się nabawić sportowcy. Szczególnie ci uprawiający dyscypliny wymagające bliskiego kontaktu z przeciwnikiem, na przykład zapasy. Skutki obecności wirusa... 64
 • Pramatka gęsi 5 paź 2008, 22:00 Kuzynka dzisiejszej gęsi – gigantyczne ptaszysko wielkości małego samolotu – żyła 50 mln lat temu na Wyspach Brytyjskich. Rozpiętość skrzydeł Dasornis emuinus sięgała 5 m, ptak miał wielki dziób najeżony ostrymi zębami.... 64
 • Krystian Europejski 5 paź 2008, 22:00 W czwartym odcinku serii dodatków o funduszach europejskich poznajemy bliżej Krystiana – 19-letniego ucznia liceum ogólnokształcącego, wybierającego się na studia. 67
 • Możliwości rozwoju 5 paź 2008, 22:00 Trzy czwarte środków przeznaczonych na projekt zaopatrzenia szkół w pracownie komputerowe pokrywają dofinansowania z Unii Europejskiej 68
 • Równe szanse 5 paź 2008, 22:00 Do końca 2007 roku działanie skierowane na tworzenie nowych perspektyw dla młodzieży objęło 41,3 tys. beneficjentów ostatecznych, czyli uczniów 70
 • Praktyczna edukacja 5 paź 2008, 22:00 W ramach projektu „Regionalna infrastruktura edukacyjna” mającego na celu wzmocnienie roli szkół wyższych 75 proc. wydatków pokryte zostało z funduszy europejskich 72
 • Z ziemi polskiej do Nobla 5 paź 2008, 22:00 Ponad jedna piąta wszystkich laureatów Nagrody Nobla jest pochodzenia żydowskiego, z tego co drugi wywodzi się z Polski 76
 • Wyrok w mózgu 5 paź 2008, 22:00 Po badaniach DNA do sądów wkrótce wkroczą skanery mózgu 82
 • Człowiek małpolud 5 paź 2008, 22:00 Neandertalczycy nie byli głupsi od pierwszych europejskich Homo sapiens 86
 • Gęgacze i cisi 5 paź 2008, 22:00 Kto fałszuje historię Wolnych Związków Zawodowych 92
 • Bez granic 5 paź 2008, 22:00 96
 • Obama bis 5 paź 2008, 22:00 Nazwisko Baracka Obamy jest najlepszą gwarancją sukcesu w wyborach. Do takiego wniosku doszło sześciu lokalnych polityków w Brazylii startujących w wyborach samorządowych. Kandydaci na samorządowców tuż przed rejestracją list wyborczych... 96
 • Zdrowe gole 5 paź 2008, 22:00 Komisja Europejska w niecodzienny sposób zabrała się do walki z otyłością wśród dzieci. Wspólnie z Europejską Unią Piłkarską (UEFA) wydała książkę kucharską „Jedz, by strzelić gola", promującą zdrowe żywienie... 96
 • Cytat tygodnia 5 paź 2008, 22:00 „Nie wiedziałam, że jesteś katolikiem" Nancy Pelosi, przewodnicząca amerykańskiej Izby Reprezentantów, do sekretarza skarbu Henry’ego Paulsona, który na kolanach prosił ją o przyspieszenie prac mających na celu... 96
 • Odwrót spod latarni 5 paź 2008, 22:00 Władze holenderskiego Eindhoven znalazły oryginalny sposób na ograniczenie liczby cór Koryntu w mieście. Urzędnicy miejskiego ratusza będą przyznawać bony na zakupy w butikach i sklepach meblowych dla tych prostytutek, które zgodzą się... 96
 • Książka - Hillary bez tajemnic 5 paź 2008, 22:00 Carl Bernstein – współautor artykułu o aferze Watergate, który doprowadził do dymisji prezydenta Nixona – zabrał sie tym razem do byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. W swojej ksiazce przedstawia proces kształtowania sie... 96
 • Pokorny buntownik 5 paź 2008, 22:00 Polacy w unii często na początku wymachują szabelką, a w końcu biorą, co im dają 98
 • Fiński wojownik 5 paź 2008, 22:00 Alexander Stubb mierzy w najwyższe stanowiska w Europie 102
 • Robot negocjator 5 paź 2008, 22:00 Tajemniczy Gerhard mówi płynnie po arabsku, uczy się hebrajskiego, a do poduszki czytuje niemieckie przekłady Biblii i Koranu 104
 • Czerwony Napoleon 5 paź 2008, 22:00 Jeszcze nigdy od zburzenia muru berlińskiego dogmatyczna lewica w RFN nie była tak silna jak obecnie 106
 • Fatalne zauroczenie 5 paź 2008, 22:00 Dlaczego Niemcy tak kochają Rosjan 108
 • Porwanie Europy - Polski lodołamacz 5 paź 2008, 22:00 Moskwa uznała swoją dotychczasową taktykę izolowania Polski w unii za nieskuteczną 111
 • Pasaż 5 paź 2008, 22:00 112
 • Czekoladowe co nieco 5 paź 2008, 22:00 Co łączy Hollywood i czekoladę? Teoretycznie nic, bo celebrities obsesyjnie dbają o linię. A jednak. Johnny Depp zagrał aż w dwóch filmach o niej – w „Czekoladzie" i „Charliem i fabryce czekolady". Czekolada... 112
 • (Nie)winna przyjemność 5 paź 2008, 22:00 Australijczycy wykorzystują wina do podboju rynku czekolady. Cocoa Farm jest pierwszą australijską farmą, na której rosną kakaowce. Ich owoce posłużyły do produkcji czekolad nasączonych winami – Peppery Shiraz, Spicy Pinot Noir i... 112
 • Czekoladowy makaron 5 paź 2008, 22:00 Chocolissimo proponuje czekoladowe penne z Toskanii. Makaron można przyrządzać na słodko lub słono – np. z sosem z orzechów włoskich, czosnku, sera mascarpone, mleka, orzeszków pinii, parmezanu i pietruszki. Czekoladowe penne jest... 112
 • Trójkąt premium 5 paź 2008, 22:00 W Polsce powoli się rozwija czekoladowy snobizm i coraz chętniej sięgamy po czekolady z wyższej półki. Milka promuje Amavel jako swoją pierwszą czekoladę premium. Smakołyk wyróżnia się niestandardowym kształtem kostek, które nie są... 112
 • Przysmak marszałka 5 paź 2008, 22:00 Pralinki zawdzięczamy Clémentowi Lassagne, ochmistrzowi marszałka Choiseul-Praslin, który żył w czasach Ludwika XIII. Ściślej – zawdzięczamy je dzieciom podkradającym z książęcej kuchni migdały. Lassagne podpatrzył, jak urwisy... 112
 • Słodkie cygaro 5 paź 2008, 22:00 Firma Le Chocolat sprowadza do Polski najbardziej wyrafinowane czekolady świata. Gdy czyta się ich opisy pełne wyrażeń typu „pięknie zbalansowana" czy „zrodzona ze zrozumienia różnic smakowych pojedynczego drzewa... 112
 • Pieprz i masala 5 paź 2008, 22:00 Belgijska firma Dolfin nie ustaje w wymyślaniu niebanalnych smaków. W ofercie znajdziemy m.in. czekoladę z zieloną herbatą Konacha z Japonii, różowym pieprzem, imbirem, masalą bądź kandyzowanymi skórkami pomarańczy. Słodkości... 112
 • Górna półka - Mistrz z Berezy 5 paź 2008, 22:00 Andrzej NowakProfesor historii z UJ, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana"Można jeszcze je znaleźć w księgarskich „tanich jatkach". Wznowione dwa lata temu – 74 lata po pierwszej edycji – arcydzieło... 123
 • Laser 5 paź 2008, 22:00 Wydarzenia: premiery filmoweBrazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś…" – śpiewa w kultowym przeboju „Jesienna deprecha” Tymon Tymański. Brazylijski serial może i nie, ale niezawodni dystrybutorzy zadbali o... 124
 • Zakon czarnego kota 5 paź 2008, 22:00 Ludzie są przesądni, bo chcą być, bo jest im to potrzebne, bo daje ułudę choć minimalnej kontroli nad losem 126
 • Koniec świata wampirów 5 paź 2008, 22:00 Wampiry spotkał taki sam los jak ekranowe wampy - Thedę Barę, Glorię Swanson, Gretę Garbo czy Ritę Hayworth 130
 • Mała wielka Chinka 5 paź 2008, 22:00 Chińskie modelki zaczynają podbijać świat dzięki potędze Kraju Środka 134
 • Wencel gordyjski - Jesień średniowiecza 5 paź 2008, 22:00 Michał Listkiewicz od lat piecze gąski na grillu w towarzystwie piłkarskich notabli 136
 • Ueorgan Ludu 5 paź 2008, 22:00 Zuchonalia czyli marszałek-poeta B. Komorowski zuch * Rząd na ratunek polskiej piłce * Prezydent straszy * Nowaja Ekonomiczeskaja Politika, czyli banków upaństwowienie 137
 • Krótko po wolsku - Co łaska 5 paź 2008, 22:00 Źle się dzieje w toruńskim imperium ojca dyrektora. Ciągle nie wiadomo, co będzie z geotermalnymi odwiertami, rząd zakazał zbiórki pieniędzy i wkrótce może się okazać, że nie ma środków na bieżące rachunki. A nie każdą... 137
 • Skibą w mur - Pożar poniżej pasa 5 paź 2008, 22:00 Słuchając komentarzy na temat kryzysu w USA, można dojść do wniosku, że wolny rynek to taka sama fikcja jak komunizm 138

ZKDP - Nakład kontrolowany