Debata prezydencka 2010 we „Wprost”

Debata prezydencka 2010 we „Wprost”

Część pierwsza: Gospodarka „Wprost” postanowił przełamać niechęć sztabów do debat przedwyborczych i najważniejszym kandydatom na prezydenta zadał pytania, których dotychczas nie zdołano im w tej kampanii zadać. Na pytania debaty „Wprost” nie odpowiedział jedynie Waldemar Pawlak.
Czy i kiedy Polska powinna wejść do strefy euro?

BRONISŁAW KOMOROWSKI:Wejście Polski do strefy wspólnej waluty należy traktować priorytetowo, ale bez nadmiernego pośpiechu. Najpierw należy doprowadzić do realizacji kryteriów z Maastricht. Sam ten fakt będzie korzystny dla naszych finansów. A termin przystąpienia do euro powinien być dostosowany do sytuacji makroekonomicznej Polski i krajów eurolandu.

JAROSŁAW KACZYŃSKI: Polska powinna przystąpić do strefy euro, w  najkorzystniejszym gospodarczym momencie. Doświadczenie innych państw pokazuje, że korzyści ze wspólnej waluty mają przede wszystkim kraje eksporterzy. Konieczne jest także zgranie cyklów koniunkturalnych, tak by Polska tworzyła z krajami strefy euro optymalny obszar walutowy. Daty wejścia nie możemy traktować dogmatycznie, bo wejście do strefy ma być nowym impulsem dla rozwoju gospodarczego. Na pewno nie nastąpi to przed 2016 rokiem.

GRZEGORZ NAPIERALSKI: Powinna, ale pod warunkiem ustabilizowania sytuacji w krajach mających aktualnie euro. I przyjęcia takich rozwiązań przez całą UE, które będą zapobiegać kryzysom wspólnej waluty. Realna data to 2015.

ANDRZEJ OLECHOWSKI: Tak, jak najszybciej. W perspektywie wieloletniej przystąpienie do strefy euro oznacza większą stabilność polskiej gospodarki, odporność na negatywne skutki wahań kursu złotówki oraz  większą dyscyplinę budżetową. Euro to droga do dobrobytu Polaków.

MAREK JUREK: Polska w traktacie akcesyjnym przyjęła perspektywę unii walutowej, ale w ciągu najbliższej dekady musimy zachować złotego jako instrument konkurencyjności naszej gospodarki na wspólnym rynku europejskim.

Czy państwo powinno utrzymać kontrolę nad takimi przedsiębiorstwami, jak PKO BP, PZU SA, Orlen, KGHM i PGNiG?

BRONISŁAW KOMOROWSKI: Zapewnienie bezpieczeństwa kraju lub oddziaływania na strategiczne przedsiębiorstwa w nowoczesnych gospodarkach zapewnia nie instytucja własności, lecz instytucjapaństwowego regulatora. Pełne władztwo, poprzez państwową własność, winno się zachować jedynie nad minimalną grupą przedsiębiorstw, na przykład zajmujących się przesyłem energii czy paliw.

JAROSŁAW KACZYŃSKI: Państwo powinno zachować kontrolę w  przedsiębiorstwach kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne takim przedsiębiorstwem jest PGNiG i Orlen. Co do PZU i PKO – obecny kryzys pokazał, jak ważne jest, aby centra decyzyjne dużych firm znajdowały się w Polsce. Efektywny system bankowy musi wspierać gospodarkę. Zwłaszcza średnie i małe przedsiębiorstwa muszą mieć dostęp do pieniędzy, aby móc finansować inwestycje.

GRZEGORZ NAPIERALSKI: Nie popieram prywatyzacji tych jednostek. Nad tymi spółkami państwo powinno zachować kontrolę.

ANDRZEJ OLECHOWSKI: Popieram dokończenie prywatyzacji. W rękach państwa mogłyby pozostać spółki sieciowe o cechach monopolu naturalnego. Oczywiście, spółki wyżej wymienione nie należą do tej kategorii i  powinny być sprywatyzowane.

MAREK JUREK: Tak. Państwo powinno mieć wpływ na przedsiębiorstwa strategiczne – tym bardziej jeśli chodzi o zachowanie własności cząstkowej.

Czy będzie pan korzystał z weta w przypadku ustaw zwiększających obciążenia podatkowe?

BRONISŁAW KOMOROWSKI: Jestem przeciwny zwiększaniu obciążeń podatkowych. Nie sądzę jednak, aby w Polsce rząd musiał proponować tak nieakceptowane zmiany, żeby prezydent musiał korzystać z prawa weta.

JAROSŁAW KACZYŃSKI: Będę wspierał rząd we wszystkich działaniach korzystnych dla polskiej gospodarki. Jako premier podjąłem decyzję o  obniżeniu podatków, bo uznałem, że to jest dobre dla polskiej gospodarki. Dzięki tym działaniom Polska łagodnie przeszła przez kryzys. Każda decyzja o podnoszeniu obciążeń musiałaby być poprzedzona głęboką analizą skutków dla obywateli i gospodarki. Podpiszę te ustawy, co do  których będę miał pewność, że nie są one sprzeczne z interesem polskich obywateli. Polscy przedsiębiorcy potrzebują stabilnego systemu, aby móc planować rozwój swoich przedsiębiorstw.

GRZEGORZ NAPIERALSKI: Nie można tak stawiać pytania, bo każda decyzja jest determinowana sytuacją, w której się ją podejmuje. Nie można przewidzieć wszystkich zdarzeń, jakie dokonają się w polskiej gospodarce i jakie decyzje przyjdzie nam przyjąć. Na pewno zastosuję prawo weta w  przypadku ustaw przyczyniających się do pogłębiania rozwarstwienia ekonomicznego, a sprzyjać będę rozwiązaniom prowadzącym do uproszczenia prawa podatkowego i rozwoju gospodarki. Nie będę popierał podwyższenia stawek VAT, gdyż obciąża to najbiedniejszych.

ANDRZEJ OLECHOWSKI: Tak. Nie pozwolę na podwyższenie podatków.

MAREK JUREK: Nie można obciążać obywateli wyższymi daninami. Prezydent powinien oddziaływać na przebieg procesu ustawodawczego tak, by nie musiał używać weta – ale jeśli będzie to konieczne, będę w ten sposób przeciwdziałał wzrostowi fiskalizmu.

Czy jest pan za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na  poziomie 65 lat? Jeśli tak, kiedy powinno do tego dojść? Jeśli nie – dlaczego?

BRONISŁAW KOMOROWSKI: Problematyka ewentualnego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn winna być przedmiotem debaty publicznej przeprowadzonej z dużym wyprzedzeniem przed ewentualnymi zmianami. Ewentualne zrównanie wieku emerytalnego nie powinno być jednostkowym rozwiązaniem, ale elementem systemowej reformy, którą należy podjąć jak najszybciej. Samo zrównanie wieku mogłoby natomiast zostać rozłożone w  czasie. Trzeba też pamiętać, iż wydłużenie aktywności zawodowej kobiet w  sposób radykalny zwiększyłoby też wartość ich zabezpieczenia emerytalnego, nawet o kilkadziesiąt procent.

JAROSŁAW KACZYŃSKI: Uważam, że państwo polskie powinno traktować obywateli, kierując się zasadą sprawiedliwości i równości. Dziś kobiety mogą przejść na emeryturę wcześniej, za to otrzymują niższe świadczenia emerytalne. Ten problem musi zostać rozwiązany, być może, dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie elastycznego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn (między 60. a 65. rokiem życia). Kto pracowałby dłużej –  dostawałby wyższe świadczenia emerytalne.

GRZEGORZ NAPIERALSKI: Takie zmiany musiałyby być poprzedzone debatą publiczną z oceną skutków dla aktywności zawodowej kobiet, konkurencyjności gospodarki oraz polityki rodzinnej i demograficznej, jak również wnikliwą oceną reformy emerytalnej, wprowadzonej przez rząd AWS 10 lata temu. W zależności od efektów takiej analizy można zastanawiać się nad uelastycznieniem wieku emerytalnego kobiet i  zapewnić im wybór: prawo przejścia na emeryturę w wieku 60 lat (tak jak dotychczas) lub kontynuowanie pracy do wieku 65 lat. Miałoby to  korzystny wpływ na wysokość ich emerytury.

ANDRZEJ OLECHOWSKI: Tak. Proces zrównywania powinien zacząć się już teraz (od 1.01.2011). MAREK JUREK: Nie. Podwyższanie wieku emerytalnego byłoby wysyłaniem wielu ludzi starszych na bezrobocie. Sam problem jest pierwszym następstwem kryzysu demograficznego i starzenia się społeczeństwa, a  więc przesłanką do jak najszybszego podjęcia strategicznej polityki prorodzinnej.

Czy jest pan za budową elektrowni atomowych? Ile ich powinno docelowo być w Polsce?

BRONISŁAW KOMOROWSKI: Aby zwiększać bezpieczeństwo energetyczne kraju, a  jednocześnie obniżać koszty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne, musimy zmierzać do zwiększenia zróżnicowania tzw. miksu energetycznego. Oprócz nowych elektrowni konwencjonalnych i odnawialnych powinny w Polsce powstać także elektrownie jądrowe. Ich liczba i moc musi być uzależniona od zapotrzebowania rynku oraz tempa odchodzenia w przyszłości od źródeł konwencjonalnych.

JAROSŁAW KACZYŃSKI: Jako polski premier powiedziałem w swoim exposé, że  Polska powinna zastanowić się nad korzystaniem z energii atomowej. Cieszę się, że po czterech latach rozumie to obecny rząd. Liczba i  lokalizacja elektrowni atomowych powinna zostać ustalona po szczegółowej analizie potrzeb i możliwości finansowych spółek skarbu państwa, ale  wstępnie oceniam, że mogą powstać dwie elektrownie tego typu. Doceniam, że debata, którą zapoczątkowałem cztery lata temu, ma poważny charakter.

GRZEGORZ NAPIERALSKI: Popieram rozwój energetyki atomowej w Polsce. Sądzę, że nasz kraj o bardzo znacznych zasobach paliw kopalnych powinien także skoncentrować się na ich wydobyciu i spalaniu w innowacyjny sposób zmniejszający negatywne oddziaływanie na środowisko. Jest to możliwe (procesy podziemnego zgazowania, efektywniejszy proces spalania) i  należy finansować badania nad przyspieszeniem ich wdrożenia.

ANDRZEJ OLECHOWSKI: Tak. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski wymaga budowania nowych źródeł wytwórczych, także w oparciu o  energię jądrową. Decyzję dotycząca liczby tych elektrowni zostawiam ekspertom. Niestety wiadomo, że pierwsza może powstać najwcześniej w  2020 roku.

MAREK JUREK: Jestem za maksymalną niezależnością energetyczną kraju. Wydaje się, że budowa elektrowni atomowej w Polsce jest do tego niezbędna, ale ostateczna decyzja w tej sprawie wymaga poważnej debaty z  udziałem specjalistów i zważenia przede wszystkim finansowych i  ekologicznych kosztów składowania odpadów, a także możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii.
Okładka tygodnika WPROST: 22/2010
Więcej możesz przeczytać w 22/2010 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
Opracowała:
 8
 • Piotr   IP
  Dlaczego tych pytań nie zadano pozostałym kandydatom na prezydenta?
  • robietodlapolski   IP
   Jednym ze sztandarowych hasel pana Komorrowskiego jest: Zgoda buduje, Niezgoda rujnuje.
   I tak w imie tej zasady, podejmuje on decyzje po linii partyjnej w swojej funkcji pelniacego obowiazki Prezydenta. To sa decyzje przeciwko woli wiekszosci Polakow, uwazajacych slusznie, ze Prezydent powinien byc ponadpartyjny.
   Jest juz teraz widoczne, ktorych Polakow prezydentem pan Komorrowski bedzie, na pewno tylko garstki kolesiow, tak jak zreszta o cala PO oraz jej rzad.
   Polacy, nie dajcie sie omamic tym kreaturom dazacym do totalitarnej wladzy dla kolesiow, ale nie dla narodu.
   • OOOLEEEK   IP
    OLECHOWSKI MÓWI NAJLEPIEJ! ON JAKO JEDYNY Z NICH MA WYKSZTAŁCENIE EKONOMICZNE!!! GŁOSUJMY NA NAJLEPSZEGO - OLECHOWSKIEGO!!!
    • Adam   IP
     Moja kompilacja złotych myśli Hrabiego:

     \"Jaka wizyta, taki zamach, bo z 30-tu metrów nie trafić w samochód to trzeba ślepego snajpera\".

     “No i w końcu mnie tam zawieźli i pokazali. Wtedy zrozumiałem. Dunki nie są najpiękniejszymi kobietami, a to były… kaszaloty”. (2009-05-27 na spotkaniu w prywatnej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie).

     \"Wielkie dzięki, drogie panie, wielkie dzięki koleżanki,
     za poparcie, za zachętę bym w wyborcze stawał szranki.
     Wielkie dzięki, ale przyznam, że gdy tyle pań dokoła,
     nie wybory mi się marzą, ale inne kwestie zgoła\". (Z wierszyka do parlamentarzystek PO wygłoszonego w czasie prawyborów).

     \"Tu wybacz Panie, odstrzelmy jakąś zgrabniutką łanie\" (Z wierszyka ułożonego dla myśliwych).

     \"In vitro powinno być finansowane, ale państwo ma prawo traktować wydatki z budżetu jako swoistą inwestycję, nie w stosunku do wszystkich, tylko w stosunku do tych, gdzie jest szansa, że się urodzą dzieci zdrowe i będą dobrze wychowane, wychowane na dobrych obywateli w przyszłości\" (Na koniec prawyborów w PO).

     \"...gdyby chciał je zająć, to skierowałby nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego, a tego nie zrobił\" (Wytłumaczenie, czemu śp. Lech Kaczyński nie skierował do TK ustawy o IPN, którą dostał z Sejmu niespełna dzień przed swoją śmiercią).

     \"Nie dostrzegłem żadnych jakichś przejawów braku szacunku ze strony instytucji rosyjskich. Ja bym sugerował zachowanie umiaru w tego rodzaju tworzeniu atmosfery, że gdzieś znaleziono jakiś kawałek, fragment odzieży. To nie jest wielki problem\". (O niezabezpieczonym miejscu katastrofy smoleńskiej, w którym znaleziono ludzkie szczątki).

     \"Zawsze mamy gdzieś w zanadrzu polską pamięć, że 400 lat temu w trochę innym charakterze, żołnierze polscy maszerowali po Placu Czerwonym\". (Wyemitowana przez Fakty TVN wypowiedź Bronisława Komorowskiego w Moskwie).

     \"Mowy powinny być krótkie, a kiełbasy tylko długie\" (W czasie spotkania ze studentami Uniwersytetu Śląskiego).

     \"To jest zawsze problem tego, co by się chciało, a co można. Ja staram się być realistą. Od czegoś trzeba zacząć. To tak, jak zawsze pytają obcokrajowcy: dlaczego całujemy kobiety w rękę? Ja odpowiadam: Od czegoś trzeba zacząć\". (W czasie spotkania ze studentami UŚ).

     \"Trudno dźwigając dwa ciężkie worki obowiązków na plecach, tańczyć oberka wyborczego. Staram się wyciągnąć pewne profity z działalności jako marszałek i p.o. prezydenta\". (W czasie spotkania ze studentami UŚ).

     \"Widać, że nie jesteś ani z Krakowa, ani z Poznania, ani ze Szkocji, skoro wręczasz mi tak cenny dar\". (Na spotkaniu z komitetem honorowym w Łazienkach).

     \"Jestem częściowo pyrą\". (Tak się później tłumaczył Komorowski z żartów z mieszkańców Poznania powyżej).

     \"Woda ma to do siebie, że się zbiera i stanowi zagrożenie, a potem spływa do głównej rzeki i do Bałtyku, więc nie słyszałem od dłuższego czasu o zjawiskach powodziowych, które by trwały dłużej niż tydzień, czy dwa\".

     \"W zeszłym roku powódź, w tym roku powódź, więc pewnie ludzie są już oswojeni, obyci z żywiołem\".

     \"Miałem dziś przyjemność wizytowania terenów powodziowych\".
     • zwzurek@interia.pl   IP
      Pytanie,moim zdaniem,powinno brzmieć,ile złotych za euro, a nie kiedy.

      Spis treści tygodnika Wprost nr 22/2010 (1425)

      • Polska płynie 23 maj 2010, 17:45 Polska płynie – Wymiar tego żywiołu jest bez precedensu w historii ostatnich 160 lat – mówił w Sejmie premier Donald Tusk. – Nie mogę zapewnić, że wszystko, co najgorsze, mamy za sobą – dodawał Jerzy Miller, szef MSWiA. W dorzeczu Wisły kataklizm był... 4
      • Pytań moc 23 maj 2010, 17:45 Pytań moc Katarzyna Kozłowska p.o. redaktor naczelny Miarą twojej siły jest siła twoich wrogów. Nic więc bardziej przykrego niż pokraczność nieprzyjaciela. Wielka woda, która oblała Polskę, nie ma powodów do frustracji. Za przeciwnika ma naszego ministra od spraw wewnętrznych,... 9
      • Z życia koalicji, z życia opozycji 23 maj 2010, 17:45 Ale premier Donek miał zabawną minę podczas prezentacji komitetu honorowego Wujka Narodu; tej, na której Wajda straszył wojną, a Bartoszewski perorował o zwierzętach futerkowych i ludziach, którzy nigdy nie byli ojcami niczego. Tusk patrzył i w duszy pewnie rozdziawiał gębę ze... 10
      • SKANER 23 maj 2010, 17:45 12
      • Powódź zdemolowała kandydatom kalendarze 23 maj 2010, 17:45 PiS wahał się, czy z powodu powodzi nie odwołać inauguracji kampanii Jarosława Kaczyńskiego na pl. Teatralnym w Warszawie. PO przełożyła na czerwiec planowaną tydzień później w tym samym miejscu konwencję Bronisława Komorowskiego, choć woda była tu tylko pretekstem. 12
      • Filipek popiera Kaczyńskiego 23 maj 2010, 17:45 Byli posłowie Samoobrony Krzysztof Filipek, Andrzej Grzesik i Henryk Ostrowski wejdą do rolniczego komitetu poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego – dowiedział się „Wprost”. Ma też dojść do pojednania PiS z jednym z najpopularniejszych na wsi polityków... 13
      • Debata prezydencka 2010 we „Wprost” 23 maj 2010, 17:45 Część pierwsza: Gospodarka „Wprost” postanowił przełamać niechęć sztabów do debat przedwyborczych i najważniejszym kandydatom na prezydenta zadał pytania, których dotychczas nie zdołano im w tej kampanii zadać. Na pytania debaty „Wprost” nie... 14
      • Przegląd prasy zagranicznej 23 maj 2010, 17:45 Rosja w centrum kampanii wyborczejThe Daily TelegraphKilka tygodni przed przyspieszonymi wyborami ogłoszonymi po niespodziewanej tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego Moskwa znalazła się w centrum kampanii prezydenckiej. Więzy z odwiecznym... 18
      • Puls gospodarki 23 maj 2010, 17:45 Unia działa poza Unią Nie tylko Grecja może liczyć na pomoc. Unia podaje dłoń także krajom spoza wspólnoty – Ukrainie i Kirgistanowi. Na pomoc dla nich wyasygnowano 541 mln euro. 500 mln otrzyma borykająca się z kryzysem Ukraina,... 20
      • Wszyscy ludzie prezydenta 23 maj 2010, 17:45 Kto po wyborach trafi do Kancelarii Prezydenta? Dwumetrowy dyplomata, były polityk Unii Wolności i myśliwy czy może raczej harcerz, partyjny trockista i autor takich powiedzonek jak „wyliniały wezyr”? Przedstawiamy zaplecze dwóch głównych kandydatów: Bronisława... 22
      • Ostatnie minuty Tu-154M wciąż niewyjaśnione 23 maj 2010, 17:45 Ustalenia rosyjskich śledczych dotyczące katastrofy samolotu z polską delegacją, do której doszło 10 kwietnia, potwierdzają hipotezę „Wprost” postawioną w artykule „Śmiertelna seria” (numer 18/2010). W Smoleńsku lądowano na siłę mimo skrajnie... 26
      • Nie zakochałem się w budżecie 23 maj 2010, 17:45 Rozmowa z Januszem Lewandowskim, komisarzem unijnym ds. budżetu 28
      • Rozmowa niepolityczna - Moja żona pije i pali 23 maj 2010, 17:45 Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej 30
      • Zapytaj wprost - Najważniejsze jest prawo do życia 23 maj 2010, 17:45 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Marek Jurek, b. marszałek Sejmu, kandydat na prezydenta. 33
      • Jak się leczą Polacy 23 maj 2010, 17:45 Co trzeci przewlekle chory Polak nie stosuje się do zaleceń lekarza. Sam określa moment zakończenia farmakoterapii, reguluje dawki leków, bywa nawet, że sam decyduje o ich zmianie – wynika z analizy, którą zleciła założona przez Polpharmę i należąca do jej grupy Fundacja... 35
      • David Kameleon 23 maj 2010, 17:45 David Cameron Jest najmłodszym od ponad stu lat brytyjskim premierem, jest też pierwszym od ponad trzydziestu lat szefem rządu koalicyjnego. Gdyby to był amerykański sen, David Cameron pochodziłby znikąd, czyli ze slumsów, z rodziny ubogich imigrantów i czerpałby wolę walki z... 40
      • Por@nki @rłukowicza 23 maj 2010, 17:45 Kocham poranki. Od zawsze podobne. Zanim na dobre świat się rozkręci, mówimy sobie „dzień dobry” z kubkiem czarnej mocnej kawy i grubym plikiem gazet. Uwielbiam ich zapach. Uwielbiam ich szelest. Ta siódma rano to mój rytuał, a z drugiej strony – najbardziej... 43
      • Polska nie jest demokratyczna 23 maj 2010, 17:45 Kazimierz Marcinkiewicz premier RP w latach 2005-2006 44
      • Sieć bez białych plam 23 maj 2010, 17:45 Z internetowej mapy Polski coraz szybciej znikają białe plamy, czyli obszary pozbawione dostępu do sieci. Działają już technologie umożliwiające połączenie z internetem w dowolnym miejscu (via satelita). Bardziej mozolne może się okazać przekonanie Polaków, że internet jest... 46
      • Czy internet mobilny zastąpi stacjonarny? 23 maj 2010, 17:45 Komórki coraz skuteczniej wypierają telefony stacjonarne. Zjawisko substytucji to trend światowy, bardzo wyraźnie widoczny także w Polsce. Czy taki sam proces zajdzie również w sferze usług dostępu do internetu? Czy w coraz bardziej mobilnym świecie zrezygnujemy z internetu... 48
      • Strategia trzech ekranów 23 maj 2010, 17:45 Kończy się ścisły podział na klasycznie rozumiane media, portale internetowe i dostawców internetu. Każdy z tych osobnych do niedawna światów chce sprzedawać swoją ofertę wszędzie, gdzie się da, czyli w telewizorze, na ekranie komputera i w telefonie komórkowym. Zmieniają się... 50
      • Trudno żyć bez e-maila 23 maj 2010, 17:45 Rozmowa z prof. Anną Gizą-Poleszczuk, socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego 52
      • Sen o europejskiej potędze 23 maj 2010, 17:45 Dwa tygodnie temu Europejski Bank Centralny przestał dbać o pozory i pozbawił inwestorów wszelkich złudzeń, że euro będzie godnym dziedzicem niemieckiej marki. Ogromny program pomocy dla Grecji, której udziela się pożyczek w wysokości prawie biliona dolarów, a także... 53
      • Małe, ciasne, ale własne 23 maj 2010, 17:45 Wymarzone mieszkanie? Ma być na kredyt, tanie i małe. Teraz do potrzeb rynku muszą się dostosować deweloperzy. Nie bez bólu, bo do tej pory budowali z rozmachem. 54
      • Pogoda nie tylko dla bogaczy 23 maj 2010, 17:45 Wiele firm liczy popowodziowe straty. Są i takie, które uwzględniając w działalności kaprysy pogody, oszczędzają rocznie nawet kilkadziesiąt milionów złotych. 56
      • Mądry kolejarz po szkodzie 23 maj 2010, 17:45 Przyzwyczailiśmy się, że na kolei, od lat męczonej reformami, jest źle. Ale nigdy dotychczas pasażer nie był tak źle traktowany przez ministra infrastruktury, rzekomo odpowiedzialnego za kolej, a w rzeczywistości grającego pod batutą PKP. 58
      • Korzyści z końca (starego) świata 23 maj 2010, 17:45 Ze wszystkich krajów strefy euro najwięcej pieniędzy na jej ratowanie wyłożą Niemcy. To nie musi oznaczać strat. Trudno oczywiście mówić o zyskach, ale pewne korzyści nasz sąsiad z tego wyniesie. A to, co dobre dla Niemiec, jest dobre dla każdego kraju Unii z osobna i dla... 59
      • Jak zarządzać płynnością finansową 23 maj 2010, 17:45 Skąd wziąć pieniądze na okazyjny zakup nowej maszyny lub bieżące wydatki – to dylemat wielu przedsiębiorców. W czasie kryzysu ten problem pojawia się przede wszystkim z powodu opóźnień w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów. Jak sobie poradzić, by nie stracić... 62
      • Konto firmowe 23 maj 2010, 17:45 Od 55 zł do nawet 230 zł może kosztować prowadzenie operacji bankowych przeciętną małą firmę. Koszty pozwala zmniejszyć konto internetowe. 64
      • Nie przegap dotacji! 23 maj 2010, 17:45 Pieniędzy unijnych powoli zaczyna brakować. Kto szybko nie przystąpi do konkursów, dotacji nie dostanie. 66
      • Mikrobiznes to siła napędowa gospodarki 23 maj 2010, 17:45 Rozmowa z Henrykiem Pietraszkiewiczem, prezesem FM Banku 68
      • Bomba wirusowa 23 maj 2010, 17:45 Maciej Kozłowski przez ponad pięć lat walczył z wyjątkowo podstępną chorobą, jaką jest wirusowe zapalenie wątroby typu C. Być może, żyłby nadal, gdyby infekcję udało się wykryć wcześniej. Nie jest jeszcze za późno dla setek tysięcy osób przewlekle zakażonych tą chorobą... 70
      • Błogosławione cierpienie 23 maj 2010, 17:45 Rozmowa z aktorem Radosławem Pazurą, inicjatorem kampanii „Krewniacy” 73
      • Pobiec, byle dalej 23 maj 2010, 17:45 Ile maratonów jeden po drugim można przebiec? Dwa, trzy, cztery? A może dziesięć razy więcej? Najdłuższy bieg, który figuruje w spisie światowej federacji sportu, to nowojorski Ultimate Ultra, który odbywa się na dystansie 2092 km. 74
      • Bazgroły jaskiniowców 23 maj 2010, 17:45 Pozornie przypadkowe bazgroły na ścianach prehistorycznych jaskiń stanowią symboliczny system, który prawdopodobnie stał się prekursorem pisma – twierdzi Genevieve von Petzinger z University of Victoria w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. To odkrycie stawia na głowie... 76
      • Atak obcych 23 maj 2010, 17:45 Rozmowa ze Stephenem Hawkingiem, brytyjskim astrofizykiem, kosmologiem i fizykiem 78
      • Kim jesteś, małpo? 23 maj 2010, 17:45 Człowiek tym się różni od zwierząt, że obdarzony jest świadomością. Ale czy zwierzęta na pewno nie mają świadomości, poczucia swego istnienia? 79
      • Turecki krzyż pański 23 maj 2010, 17:45 „Tak mi dopomóż Bóg!” – zdecydowała się dopowiedzieć przy zaprzysiężeniu Aygül Özkan, nowa minister spraw socjalnych i rodziny w rządzie Dolnej Saksonii. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że Özkan jest muzułmanką, córką tureckich imigrantów,... 80
      • Węgrów rozmnażanie 23 maj 2010, 17:45 Można by oczekiwać, że pierwszą rzeczą, którą w katastrofalnej sytuacji gospodarczej Węgier zajmie się nowy gabinet prawicowo-nacjonalistycznego Fideszu premiera Viktora Orbána, będą reformy ekonomiczne, podatkowe, finansowe. Nic bardziej mylnego. 82
      • Kobiety nowej ery 23 maj 2010, 17:45 Jeśli chodzi o kobiety działające w polityce lub związane z politykami, w Wielkiej Brytanii bywało różnie. Za czasów Tony’ego Blaira laburzyści usilnie zachęcali kobiety do angażowania się w politykę i je promowali. Minęło jednak trzynaście lat i w 649-osobowej Izbie... 84
      • Zakotwiczeni w prowincji 23 maj 2010, 17:45 Po ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych ogłoszono odrodzenie polskiej kinematografii i wróżono jej światowy sukces. Niestety, wygląda na to, że cieszyliśmy się przedwcześnie. 86
      • Jem, by się dziwić 23 maj 2010, 17:45 Jak smakuje więzienne menu? I czy głaskanie kota zastępuje posiłek? Każdy może się o tym przekonać w restauracjach, które zasługują na miano przedziwnych czy zaskakujących. Idealne dla tych, którym tradycyjne restauracje wydają się zbyt nudne. 88
      • Polskie dziadostwo 23 maj 2010, 17:45 Jest jednym z najbardziej znanych i nagradzanych polskich reżyserów, rektorem prestiżowej łódzkiej Filmówki, ale jego filmy latami czekają na dystrybucję. Nawet o tym, że nakręcony przed trzema laty „Benek” wchodzi wreszcie (4 czerwca) do kin, Robert Gliński... 92
      • Lwów prosto z powieści 23 maj 2010, 17:45 Najbardziej interesują mnie wilgotne zaułki, w których czai się zbrodnia i występek – mówi „Wprost” o swojej najnowszej książce pisarz Marek Krajewski. Główni bohaterowie „Erynii” to komisarz policji Edward Popielski i… Lwów. Miasto... 94
      • Retrospekcja 23 maj 2010, 17:45 Liczba w nazwie tego modelu oznacza prawdopodobnie wiek niektórych zastosowanych w nim rozwiązań. 96
      • Roboty do roboty! 23 maj 2010, 17:45 Z dalekiej Japonii dotarła do nas optymistyczna wiadomość. Robot o nazwie i-Fairy udzielił ślubu parze młodych Japończyków. Jest to pierwszy w historii ślub udzielony przez maszynę. Panna młoda była zachwycona, tym bardziej że jest pracownicą firmy Kokoro, która produkuje te... 97

      ZKDP - Nakład kontrolowany