Sieć bez białych plam

Sieć bez białych plam

Z internetowej mapy Polski coraz szybciej znikają białe plamy, czyli obszary pozbawione dostępu do sieci. Działają już technologie umożliwiające połączenie z internetem w dowolnym miejscu (via satelita). Bardziej mozolne może się okazać przekonanie Polaków, że internet jest bardzo użyteczny, ponieważ nadal niewiele spraw urzędowych można załatwić elektronicznie.
Szybki internet
Powszechny, szybki internet, który zmienił Polskę, upowszechniając korzystanie z nowoczesnych technologii, stał się faktem, gdy Telekomunikacja Polska w sierpniu 2001 r. uruchomiła neostradę, czyli stały, szybki dostęp do internetu w technologii ADSL. Dziś z internetu można korzystać w dowolnym miejscu. Jest to tylko kwestia użytej technologii.

Według danych Eurostatu liczba gospodarstw domowych z  dostępem do internetu w Polsce w 2009 r. wyniosła 59 proc. i w  porównaniu z 2008 r. wzrosła o 11 proc., a liczba gospodarstw wyposażonych w internet szerokopasmowy zwiększyła się odpowiednio z 38 do 51 proc.

Każdy, kto chce korzystać z zasobów globalnej sieci, może wybierać wśród wielu ofert i rodzajów dostępu. Generalnie dostępne są dwa modele korzystania z sieci:
- dostęp stacjonarny (w domu, biurze czy  innych miejscach częstego pobytu) – realizowany głównie za pomocą łączy kablowych, radiowych oraz satelitarnych działających z prędkością do  kilkudziesięciu megabitów na sekundę,
- dostęp mobilny – możliwy dzięki technologiom oferowanym przez sieci komórkowe. Dzięki niemu można korzystać z dostępu do sieci w telefonie komórkowym oraz laptopie. Teoretycznie można się łączyć z prędkością do 21 Mb/s, w praktyce taka prędkość jest dostępna tylko na ograniczonym obszarze niektórych miast. Średnia prędkość transmisji danych w sieciach komórkowych wynosi przeciętnie 750 kb/s (wyjątkiem może być Play, jak pokazują niektóre testy, realna prędkość połączenia z internetem może być niemal o połowę niższa).

Bariery rozwoju
W sytuacji, w której właściwie zanikły poważniejsze bariery technologiczne, wydawałoby się, że Polska ma ogromne szanse nadgonienia zaległości i dynamicznego rozwoju internetu. Niestety, nie tylko dostępnośćtechniczna ma znaczenie w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Coraz większego znaczenia dla dalszego upowszechnienia internetu nabierają bariery społeczne i mentalne oraz relatywnie niska siła nabywcza polskiego gospodarstwa domowego. Mimo że udział przyczyn ekonomicznych spada, koszty nabycia komputera wraz z kosztami usługi szerokopasmowego dostępu do internetu stanowią jeszcze znaczącą przeszkodę w upowszechnianiu sieci, zwłaszcza na terenach wiejskich. Tam też najsilniejsze są bariery mentalne. Jak wynika z  badania „Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 r." zrealizowanego przez PBS na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ponad 40 proc. osób nieposiadających dostępu do internetu nie odczuwa takiej potrzeby. Wynika to albo z braku wiedzy o możliwościach, jakie daje korzystanie z  sieci, albo z braku świadomości płynących z tego korzyści.

Barierą w  upowszechnianiu internetu jest także wiek i umiejętność posługiwania się komputerem wśród osób starszych. Według badania PBS dostęp do sieci jest bardzo powszechny wśród ludzi młodych. 94,4 proc. osób w wieku 15-19 lat korzysta z internetu przynajmniej raz w miesiącu. W grupie wiekowej 20-29 lat odsetek ten wynosi 85,1 proc., w przedziale 30-39 lat – 73,9 proc., 40-49 lat – 72,1 proc., 50-59 lat – 48,3 proc., a w wypadku osób powyżej 60. roku życia już tylko 14 proc.

Budowa e-społeczeństwa
Przełamaniu barier społecznych i mentalnych może służyć odpowiednia akcja edukacyjna i promocyjna. Na przykład taka jak w Estonii, gdzie w  2001 r. zorganizowano bezpłatne szkolenie dorosłych mieszkańców (oprócz normalnych programów szkolnych dla młodzieży). Szkoleniem tym objęto 10 proc. populacji kraju (w tym 15 proc. ludności z obszarów wiejskich). Akcja była powiązana z uruchamianiem sieci 700 publicznych punktów dostępowych do internetu. W rezultacie dostępność szerokopasmowego internetu sześć lat później (pod koniec 2007 r.) wynosiła w Estonii ponad 18 proc. (w Polsce wówczas 8 proc.), a podstawowych usług publicznych drogą elektroniczną – 70 proc. (w Polsce 25 proc.).

Bardzo ważnym aspektem sprzyjającym upowszechnieniu wykorzystania internetu i  budowie e-społeczeństwa jest zwiększenie dostępności usług publicznych w  internecie – budowa platform e-administracji. Stworzenie realnych możliwości zamówienia wizyty lekarskiej przez internet, złożenie drogą elektroniczną deklaracji podatkowej czy wyrobienie nowego dowodu bez wychodzenia z domu – to tylko przykłady takich usług. Ich powszechna dostępność może zmienić nastawienie wielu dotychczasowych sceptyków do  korzystania z internetu. Polska ma w tej mierze bardzo wiele do  zrobienia. Stworzenie podstaw infrastrukturalnych i edukacyjnych umożliwiających budowę społeczeństwa informacyjnego to wyzwanie nie mniejsze niż  przygotowanie Euro 2012.

Rzeczpospolita internetowa
Już w maju 2002 r. 11 firm i instytucji z branży telekomunikacyjnej podpisało „Porozumienie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego". Jego inicjatorem była Telekomunikacja Polska, która od wielu lat wspiera budowę e-społeczeństwa w Polsce. Realizuje m.in. program „Edukacja z  internetem TP”, dzięki któremu 14,5 tys. szkół korzysta z internetu na  preferencyjnych warunkach. Zrealizowała też wspólnie z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) projekt „Rzeczpospolita internetowa”, którego celem było otwarcie na nowe technologie mieszkańców wsi. Obecnie prowadzi program grantowy „Akademia Orange” promujący nowoczesną edukację dzieci i młodzieży przez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych.

Na mocy porozumienia z Urzędem Komunikacji Elektronicznej z 2009 r. Telekomunikacja Polska zobowiązała się również do  zainwestowania w ciągu trzech lat w 1,2 mln linii szerokopasmowego dostępu do internetu – budowę ok. 500 tys. nowych linii oraz  modernizację 700 tys. istniejących. Dotyczy to aglomeracji miejskich, małych miast oraz terenów wiejskich, na których oprócz TP nie inwestuje żaden inny duży operator. Dzięki temu z mapy Polski coraz szybciej znikają białe plamy, czyli obszary pozbawione dostępu do sieci. Inwestycjom może pomóc również nowa ustawa, która umożliwia budowę nowych sieci teleinformatycznych z funduszy UE.

Niebawem pojawią się nowe sieci i technologie, np. NGN/NGA oferująca usługi stacjonarne oparte na technologii VDSL o prędkości 50Mb/s (uruchomienie w TP planowane w 2010 r.), a także oparta na światłowodach technologia FTTH (TP planuje uruchomić ją w 2011 r., poczatkowo z prędkością 100 Mb/s). Na horyzoncie jest także LTE (Long Term Evolution) – technologia dostępu mobilnego z prędkością transmisji nawet do 300 Mb/s (przetarg na  koncesję LTE jest zaplanowany na połowę roku).

Najnowsze technologie będą w stanie zapewnić jeszcze szybszy dostęp do internetu oraz lepsze wykorzystanie jego stale rosnących możliwości. Niestety bez szeroko zakrojonych działań edukacyjnych i stworzenia rozwiązań sprzyjających budowie e-społeczeństwa ich potencjał nie będzie mógł być w pełni wykorzystany.
Okładka tygodnika WPROST: 22/2010
Więcej możesz przeczytać w 22/2010 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 22/2010 (1425)

 • Polska płynie 23 maj 2010, 17:45 Polska płynie – Wymiar tego żywiołu jest bez precedensu w historii ostatnich 160 lat – mówił w Sejmie premier Donald Tusk. – Nie mogę zapewnić, że wszystko, co najgorsze, mamy za sobą – dodawał Jerzy Miller, szef MSWiA. W dorzeczu Wisły kataklizm był... 4
 • Pytań moc 23 maj 2010, 17:45 Pytań moc Katarzyna Kozłowska p.o. redaktor naczelny Miarą twojej siły jest siła twoich wrogów. Nic więc bardziej przykrego niż pokraczność nieprzyjaciela. Wielka woda, która oblała Polskę, nie ma powodów do frustracji. Za przeciwnika ma naszego ministra od spraw wewnętrznych,... 9
 • Z życia koalicji, z życia opozycji 23 maj 2010, 17:45 Ale premier Donek miał zabawną minę podczas prezentacji komitetu honorowego Wujka Narodu; tej, na której Wajda straszył wojną, a Bartoszewski perorował o zwierzętach futerkowych i ludziach, którzy nigdy nie byli ojcami niczego. Tusk patrzył i w duszy pewnie rozdziawiał gębę ze... 10
 • SKANER 23 maj 2010, 17:45 12
 • Powódź zdemolowała kandydatom kalendarze 23 maj 2010, 17:45 PiS wahał się, czy z powodu powodzi nie odwołać inauguracji kampanii Jarosława Kaczyńskiego na pl. Teatralnym w Warszawie. PO przełożyła na czerwiec planowaną tydzień później w tym samym miejscu konwencję Bronisława Komorowskiego, choć woda była tu tylko pretekstem. 12
 • Filipek popiera Kaczyńskiego 23 maj 2010, 17:45 Byli posłowie Samoobrony Krzysztof Filipek, Andrzej Grzesik i Henryk Ostrowski wejdą do rolniczego komitetu poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego – dowiedział się „Wprost”. Ma też dojść do pojednania PiS z jednym z najpopularniejszych na wsi polityków... 13
 • Debata prezydencka 2010 we „Wprost” 23 maj 2010, 17:45 Część pierwsza: Gospodarka „Wprost” postanowił przełamać niechęć sztabów do debat przedwyborczych i najważniejszym kandydatom na prezydenta zadał pytania, których dotychczas nie zdołano im w tej kampanii zadać. Na pytania debaty „Wprost” nie... 14
 • Przegląd prasy zagranicznej 23 maj 2010, 17:45 Rosja w centrum kampanii wyborczejThe Daily TelegraphKilka tygodni przed przyspieszonymi wyborami ogłoszonymi po niespodziewanej tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego Moskwa znalazła się w centrum kampanii prezydenckiej. Więzy z odwiecznym... 18
 • Puls gospodarki 23 maj 2010, 17:45 Unia działa poza Unią Nie tylko Grecja może liczyć na pomoc. Unia podaje dłoń także krajom spoza wspólnoty – Ukrainie i Kirgistanowi. Na pomoc dla nich wyasygnowano 541 mln euro. 500 mln otrzyma borykająca się z kryzysem Ukraina,... 20
 • Wszyscy ludzie prezydenta 23 maj 2010, 17:45 Kto po wyborach trafi do Kancelarii Prezydenta? Dwumetrowy dyplomata, były polityk Unii Wolności i myśliwy czy może raczej harcerz, partyjny trockista i autor takich powiedzonek jak „wyliniały wezyr”? Przedstawiamy zaplecze dwóch głównych kandydatów: Bronisława... 22
 • Ostatnie minuty Tu-154M wciąż niewyjaśnione 23 maj 2010, 17:45 Ustalenia rosyjskich śledczych dotyczące katastrofy samolotu z polską delegacją, do której doszło 10 kwietnia, potwierdzają hipotezę „Wprost” postawioną w artykule „Śmiertelna seria” (numer 18/2010). W Smoleńsku lądowano na siłę mimo skrajnie... 26
 • Nie zakochałem się w budżecie 23 maj 2010, 17:45 Rozmowa z Januszem Lewandowskim, komisarzem unijnym ds. budżetu 28
 • Rozmowa niepolityczna - Moja żona pije i pali 23 maj 2010, 17:45 Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej 30
 • Zapytaj wprost - Najważniejsze jest prawo do życia 23 maj 2010, 17:45 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Marek Jurek, b. marszałek Sejmu, kandydat na prezydenta. 33
 • Jak się leczą Polacy 23 maj 2010, 17:45 Co trzeci przewlekle chory Polak nie stosuje się do zaleceń lekarza. Sam określa moment zakończenia farmakoterapii, reguluje dawki leków, bywa nawet, że sam decyduje o ich zmianie – wynika z analizy, którą zleciła założona przez Polpharmę i należąca do jej grupy Fundacja... 35
 • David Kameleon 23 maj 2010, 17:45 David Cameron Jest najmłodszym od ponad stu lat brytyjskim premierem, jest też pierwszym od ponad trzydziestu lat szefem rządu koalicyjnego. Gdyby to był amerykański sen, David Cameron pochodziłby znikąd, czyli ze slumsów, z rodziny ubogich imigrantów i czerpałby wolę walki z... 40
 • Por@nki @rłukowicza 23 maj 2010, 17:45 Kocham poranki. Od zawsze podobne. Zanim na dobre świat się rozkręci, mówimy sobie „dzień dobry” z kubkiem czarnej mocnej kawy i grubym plikiem gazet. Uwielbiam ich zapach. Uwielbiam ich szelest. Ta siódma rano to mój rytuał, a z drugiej strony – najbardziej... 43
 • Polska nie jest demokratyczna 23 maj 2010, 17:45 Kazimierz Marcinkiewicz premier RP w latach 2005-2006 44
 • Sieć bez białych plam 23 maj 2010, 17:45 Z internetowej mapy Polski coraz szybciej znikają białe plamy, czyli obszary pozbawione dostępu do sieci. Działają już technologie umożliwiające połączenie z internetem w dowolnym miejscu (via satelita). Bardziej mozolne może się okazać przekonanie Polaków, że internet jest... 46
 • Czy internet mobilny zastąpi stacjonarny? 23 maj 2010, 17:45 Komórki coraz skuteczniej wypierają telefony stacjonarne. Zjawisko substytucji to trend światowy, bardzo wyraźnie widoczny także w Polsce. Czy taki sam proces zajdzie również w sferze usług dostępu do internetu? Czy w coraz bardziej mobilnym świecie zrezygnujemy z internetu... 48
 • Strategia trzech ekranów 23 maj 2010, 17:45 Kończy się ścisły podział na klasycznie rozumiane media, portale internetowe i dostawców internetu. Każdy z tych osobnych do niedawna światów chce sprzedawać swoją ofertę wszędzie, gdzie się da, czyli w telewizorze, na ekranie komputera i w telefonie komórkowym. Zmieniają się... 50
 • Trudno żyć bez e-maila 23 maj 2010, 17:45 Rozmowa z prof. Anną Gizą-Poleszczuk, socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego 52
 • Sen o europejskiej potędze 23 maj 2010, 17:45 Dwa tygodnie temu Europejski Bank Centralny przestał dbać o pozory i pozbawił inwestorów wszelkich złudzeń, że euro będzie godnym dziedzicem niemieckiej marki. Ogromny program pomocy dla Grecji, której udziela się pożyczek w wysokości prawie biliona dolarów, a także... 53
 • Małe, ciasne, ale własne 23 maj 2010, 17:45 Wymarzone mieszkanie? Ma być na kredyt, tanie i małe. Teraz do potrzeb rynku muszą się dostosować deweloperzy. Nie bez bólu, bo do tej pory budowali z rozmachem. 54
 • Pogoda nie tylko dla bogaczy 23 maj 2010, 17:45 Wiele firm liczy popowodziowe straty. Są i takie, które uwzględniając w działalności kaprysy pogody, oszczędzają rocznie nawet kilkadziesiąt milionów złotych. 56
 • Mądry kolejarz po szkodzie 23 maj 2010, 17:45 Przyzwyczailiśmy się, że na kolei, od lat męczonej reformami, jest źle. Ale nigdy dotychczas pasażer nie był tak źle traktowany przez ministra infrastruktury, rzekomo odpowiedzialnego za kolej, a w rzeczywistości grającego pod batutą PKP. 58
 • Korzyści z końca (starego) świata 23 maj 2010, 17:45 Ze wszystkich krajów strefy euro najwięcej pieniędzy na jej ratowanie wyłożą Niemcy. To nie musi oznaczać strat. Trudno oczywiście mówić o zyskach, ale pewne korzyści nasz sąsiad z tego wyniesie. A to, co dobre dla Niemiec, jest dobre dla każdego kraju Unii z osobna i dla... 59
 • Jak zarządzać płynnością finansową 23 maj 2010, 17:45 Skąd wziąć pieniądze na okazyjny zakup nowej maszyny lub bieżące wydatki – to dylemat wielu przedsiębiorców. W czasie kryzysu ten problem pojawia się przede wszystkim z powodu opóźnień w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów. Jak sobie poradzić, by nie stracić... 62
 • Konto firmowe 23 maj 2010, 17:45 Od 55 zł do nawet 230 zł może kosztować prowadzenie operacji bankowych przeciętną małą firmę. Koszty pozwala zmniejszyć konto internetowe. 64
 • Nie przegap dotacji! 23 maj 2010, 17:45 Pieniędzy unijnych powoli zaczyna brakować. Kto szybko nie przystąpi do konkursów, dotacji nie dostanie. 66
 • Mikrobiznes to siła napędowa gospodarki 23 maj 2010, 17:45 Rozmowa z Henrykiem Pietraszkiewiczem, prezesem FM Banku 68
 • Bomba wirusowa 23 maj 2010, 17:45 Maciej Kozłowski przez ponad pięć lat walczył z wyjątkowo podstępną chorobą, jaką jest wirusowe zapalenie wątroby typu C. Być może, żyłby nadal, gdyby infekcję udało się wykryć wcześniej. Nie jest jeszcze za późno dla setek tysięcy osób przewlekle zakażonych tą chorobą... 70
 • Błogosławione cierpienie 23 maj 2010, 17:45 Rozmowa z aktorem Radosławem Pazurą, inicjatorem kampanii „Krewniacy” 73
 • Pobiec, byle dalej 23 maj 2010, 17:45 Ile maratonów jeden po drugim można przebiec? Dwa, trzy, cztery? A może dziesięć razy więcej? Najdłuższy bieg, który figuruje w spisie światowej federacji sportu, to nowojorski Ultimate Ultra, który odbywa się na dystansie 2092 km. 74
 • Bazgroły jaskiniowców 23 maj 2010, 17:45 Pozornie przypadkowe bazgroły na ścianach prehistorycznych jaskiń stanowią symboliczny system, który prawdopodobnie stał się prekursorem pisma – twierdzi Genevieve von Petzinger z University of Victoria w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. To odkrycie stawia na głowie... 76
 • Atak obcych 23 maj 2010, 17:45 Rozmowa ze Stephenem Hawkingiem, brytyjskim astrofizykiem, kosmologiem i fizykiem 78
 • Kim jesteś, małpo? 23 maj 2010, 17:45 Człowiek tym się różni od zwierząt, że obdarzony jest świadomością. Ale czy zwierzęta na pewno nie mają świadomości, poczucia swego istnienia? 79
 • Turecki krzyż pański 23 maj 2010, 17:45 „Tak mi dopomóż Bóg!” – zdecydowała się dopowiedzieć przy zaprzysiężeniu Aygül Özkan, nowa minister spraw socjalnych i rodziny w rządzie Dolnej Saksonii. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że Özkan jest muzułmanką, córką tureckich imigrantów,... 80
 • Węgrów rozmnażanie 23 maj 2010, 17:45 Można by oczekiwać, że pierwszą rzeczą, którą w katastrofalnej sytuacji gospodarczej Węgier zajmie się nowy gabinet prawicowo-nacjonalistycznego Fideszu premiera Viktora Orbána, będą reformy ekonomiczne, podatkowe, finansowe. Nic bardziej mylnego. 82
 • Kobiety nowej ery 23 maj 2010, 17:45 Jeśli chodzi o kobiety działające w polityce lub związane z politykami, w Wielkiej Brytanii bywało różnie. Za czasów Tony’ego Blaira laburzyści usilnie zachęcali kobiety do angażowania się w politykę i je promowali. Minęło jednak trzynaście lat i w 649-osobowej Izbie... 84
 • Zakotwiczeni w prowincji 23 maj 2010, 17:45 Po ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych ogłoszono odrodzenie polskiej kinematografii i wróżono jej światowy sukces. Niestety, wygląda na to, że cieszyliśmy się przedwcześnie. 86
 • Jem, by się dziwić 23 maj 2010, 17:45 Jak smakuje więzienne menu? I czy głaskanie kota zastępuje posiłek? Każdy może się o tym przekonać w restauracjach, które zasługują na miano przedziwnych czy zaskakujących. Idealne dla tych, którym tradycyjne restauracje wydają się zbyt nudne. 88
 • Polskie dziadostwo 23 maj 2010, 17:45 Jest jednym z najbardziej znanych i nagradzanych polskich reżyserów, rektorem prestiżowej łódzkiej Filmówki, ale jego filmy latami czekają na dystrybucję. Nawet o tym, że nakręcony przed trzema laty „Benek” wchodzi wreszcie (4 czerwca) do kin, Robert Gliński... 92
 • Lwów prosto z powieści 23 maj 2010, 17:45 Najbardziej interesują mnie wilgotne zaułki, w których czai się zbrodnia i występek – mówi „Wprost” o swojej najnowszej książce pisarz Marek Krajewski. Główni bohaterowie „Erynii” to komisarz policji Edward Popielski i… Lwów. Miasto... 94
 • Retrospekcja 23 maj 2010, 17:45 Liczba w nazwie tego modelu oznacza prawdopodobnie wiek niektórych zastosowanych w nim rozwiązań. 96
 • Roboty do roboty! 23 maj 2010, 17:45 Z dalekiej Japonii dotarła do nas optymistyczna wiadomość. Robot o nazwie i-Fairy udzielił ślubu parze młodych Japończyków. Jest to pierwszy w historii ślub udzielony przez maszynę. Panna młoda była zachwycona, tym bardziej że jest pracownicą firmy Kokoro, która produkuje te... 97

ZKDP - Nakład kontrolowany