Innowacyjni inaczej

Innowacyjni inaczej

Na każdy milion Polaków przypada zaledwie dziesięć wniosków patentowych. W efekcie Polska jest czwartym najmniej innowacyjnym krajem UE.

Latarka dla niewidomych działa podobnie jak zmysł orientacji nietoperza. Dzięki wbudowanym czujnikom na podczerwień wysyła sygnał, który odbija się od napotkanych przedmiotów. O zbliżających się przeszkodach poinformuje właściciela wysokimi dźwiękami, których natężenie zwiększa się wraz z odległością. W taki sposób działają m.in. czujniki cofania montowane w samochodach. Gadżet niby prosty, a tak bardzo praktyczny. Co ciekawe, wymyślili go uczniowie z Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu- -Zdroju, za co są nagradzani na targach wynalazków na całym świecie.

Urządzenie już zostało zauważone przez specjalistów z wielu krajów. Podobnie jak sterowane ręcznie ramię robota, przenośne laboratorium do ujawniania śladów daktyloskopijnych, system prezentacji eksponatów w muzeach, który wykorzystuje tzw. rzeczywistość rozszerzoną, czy sposób wytwarzania wyrobów z wieprzowiny o kontrolowanej alergenności. To tylko kilka pomysłów zaprezentowanych niedawno na XXI Giełdzie Polskich Wynalazków Nagrodzonych w 2013 r. na światowych targach i wystawach wynalazczości, które można było zobaczyć w Centrum Nauki Kopernik.

– Zdolność kreowania nowych produktów i rozwiązań technologicznych wpływa na rozwój gospodarczy naszego kraju. Polska myśl naukowo-techniczna jest na tym polu znana i doceniana na całym świecie – mówił podczas imprezy Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Zastrzegł jednak, że sam pomysł to nie wszystko i niezbędne jest jego wdrożenie i udostępnienie na rynku. – To zaś wymaga ścisłej współpracy między sferą nauki i biznesu – dodał. I tu zaczynają się schody. Z polskimi patentami jest jak z wypełnioną w połowie szklanką wody. Optymista powie, że jest w połowie pełna, bo według statystyk Światowej Organizacji Własności Intelektualnej na ok. 200 państw Polska zajmuje 15. miejsce według liczby zgłoszeń wynalazków do ochrony (18. w kategorii liczby uzyskanych praw wyłącznych). Pesymista przypomni, że nic z tego nie wynika, bo to tylko na terenie naszego kraju, a pod względem innowacji i zastosowania osiągnięć nauki w gospodarce zarówno w Europie, jak i w grupie państw OECD, plasujemy się niemal na szarym końcu.

HURTOWNIE PATENTÓW

Każdego roku na świecie zgłaszanych jest blisko 1,6 mln patentów. Niemal połowa z nich pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Japonii. Polska na tym tle wypada słabo, a mówiąc o wynalazkach, lubimy powoływać się na historię. Lampa naftowa, wycieraczki samochodowe, ręczna kamera filmowa, świetlówka czy barwna fotografia to pomysły naszych rodaków. Mało tego, konstruktorami pierwszego helikoptera, ręcznego wykrywacza min, walkie- -talkie, a nawet tkaniny kuloodpornej też byli Polacy. 100 lat temu byliśmy w czołówce wynalazców. Dzisiaj, mimo że z danych Urzędu Patentowego wynika, że liczba składanych wniosków patentowych wzrasta, wciąż ciągniemy się za Europą. Sąsiednie państwa, mające niemal czterokrotnie mniej ludności niż Polska, czyli Czechy i Węgry, rejestrują w ciągu roku kilkadziesiąt razy więcej patentów.

Kilka lat temu zgłaszaliśmy 20-30 patentów rocznie, co stanowiło zaledwie... 0,003 proc. ogółu odkryć potwierdzonych i objętych ochroną w Europie. Od dwóch lat sytuacja się poprawia, choć nadal nie jest dobrze. Według najnowszego raportu Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) w 2013 r. polskie firmy i uczelnie zgłosiły 510 wniosków, otrzymując 95 patentów europejskich. Dla porównania, wszystkich zgłoszeń było prawie 266 tys., z czego same Niemcy miały ich 32 tys. Nieco inaczej sytuacja wygląda, jeśli liczbę wniosków patentowych podamy w przeliczeniu na milion mieszkańców. Tu bezkonkurencyjna jest Szwajcaria (832), a w dalszej kolejności Szwecja (402), Finlandia (360), Dania (347) i Niemcy (328). Na każdy milion Polaków przypada zaledwie 10 wniosków. W efekcie Polska jest czwartym najmniej innowacyjnym krajem Unii. Za nami są tylko Łotwa, Rumunia i Bułgaria. Przy układaniu unijnego rankingu eksperci wzięli pod uwagę 25 różnych wskaźników, w tym: liczbę osób z wyższym wykształceniem, trzydziestolatków z doktoratem, wydatki na badania, funduszy typu venture capital, liczbę patentów czy udział produktów z sektora wysokich technologii w wymianie handlowej.

O ochronę swoich wynalazków najczęściej ubiegają się w Europie duże firmy. W zeszłym roku blisko dwie trzecie wniosków pochodziło z korporacji. Na drugim miejscu są małe i średnie przedsiębiorstwa. One odpowiadają za 29 proc. aplikacji. Uczelnie i instytuty badawcze są za nimi. Składają tylko 5 proc. wniosków. W Polsce sytuacja jest odwrotna. I nieco lepsza. Na dane z 2013 r. przyjdzie nam jeszcze zaczekać, natomiast rok wcześniej do Urzędu Patentowego RP wpłynęło 5351 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych do ochrony pochodzących od instytucji i ośrodków krajowych. Nad Wisłą to przede wszystkim uczelnie dbają o ochronę swoich wynalazków. Problem w tym, że jak pisał niedawno „Forbes”, biznes nie jest nimi zainteresowany. Firmy nie chcą ich kupować, a później wdrażać w swojej działalności. Ekonomiści i politycy są zgodni, że jeśli nie przezwyciężymy tego problemu, nie mamy szans na przeskoczenie do grupy krajów zamożnych.

Inaczej wygląda sytuacja na świecie, zwłaszcza wśród indywidualnych wynalazców. Rynek usług patentowych to nieźle prosperujący interes. Rzadko się zdarza, by to sami wynalazcy handlowali swoim odkryciem. Najczęściej zarejestrowany patent odsprzedają wielkim firmom (niekiedy za ogromne pieniądze plus procent w udziałach), które czerpią zyski z opłat licencyjnych. IBM i Samsung rocznie skupuje do kilku tysięcy patentów. Mając taką świadomość, ludzie zgłaszają dziś niemal wszystko. Robią to na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie modne za dziesięć czy 20 lat. Zgłaszane patenty są więc czasem absurdalne. Przykładem są wiatraczki do chłodzenia nabranego na widelec makaronu, majtki kobiece z kalendarzem, pielucha dla ptaków, papierosy z filtrem serowym czy kapelusz z czujnikiem dymu. Kiedy użytkownik zapali tytoń, z jego ronda pocieknie strumień wody i ugasi papierosa lub fajkę!

ZA DROGO

Dla krajowych uczelni i przedsiębiorców główne problemy są dwa: procedury i pieniądze. Z jednej strony narzeka się na czas oczekiwania na przyznanie patentu (średnio39 miesięcy), z drugiej stan wiedzy o tym, co powinno się opatentować, a czego nie, nadal jest niski. Przy okazji finansów powraca temat wprowadzenia jednolitego systemu ochrony patentowej na terenie UE. Dziś żeby zdobyć ochronę na swój wynalazek w UE, trzeba patent zgłaszać w każdym kraju oddzielnie. To kosztuje. W sumie prawie 44 tys. euro. Komisja Europejska wyszła więc naprzeciw i postuluje stworzenie jednolitego systemu patentowego. Zasada byłaby prosta. Przedsiębiorca będzie składał jeden wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego, a uzyskany patent będzie automatycznie obowiązywał we wszystkich krajach. Zgłoszenia będą składane w języku ojczystym wraz z tłumaczeniem na angielski, niemiecki lub francuski. Koszt: 6 tys. euro, czyli prawie siedem razy mniej niż obecnie.

Na to rozwiązanie nie zgadzają się polscy naukowcy i firmy. – Bo nas na niego nie stać, a nasze firmy są za mało innowacyjne w porównaniu z gospodarkami zachodnich państw – mówiąspecjaliści. Na terenie naszego kraju będzie obowiązywało za dużo zagranicznych patentów w porównaniu do wynalazków z Polski, które podbijałyby obcy rynek. Spośród 65 tys. patentów przyznawanych co roku przez EPO, do Polski w drodze walidacji trafia dziś 10 proc. z nich. Jeśli Polska ratyfikuje umowę, obowiązywać będą wszystkie. Te obawy potwierdził raport firmy Deloitte dla resortu gospodarki. Wynika z niego, że przystąpienie do jednolitego systemu będzie kosztowało polską gospodarkę 76 mld zł w ciągu 30 lat, odrzucenie to z kolei koszt 48 mld zł. Skąd ta różnica? Przedsiębiorcy będą musieli wydawać więcej na sprawdzanie, czy technologie, których używają, nie naruszają praw innej firmy (plus wydatki na kupno licencji i na ewentualne sprawy sądowe), niż zarobią z tytułu polskich patentów.

Inną kwestią są wspomniane trzy języki urzędowe, które faworyzują poszczególne kraje. W wyścigu technologicznym pozostałe państwa będą w gorszej sytuacji, bo będą musiały tracić czas na tłumaczenie swoich wniosków patentowych. To nie wszystko.– Obywatele i firmy będą zmuszeni do hurtowego przyjmowania tysięcy patentów wytworzonych poza polską jurysdykcją, w języku innym niż urzędowy w danym państwie – ostrzega europoseł Konrad Szymański (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy), zwracając jednocześnie uwagę, że jednolity patent europejski jest korzystny przede wszystkim dla korporacji międzynarodowych, bo zmniejszy koszty uzyskania ochrony. Do uruchomienia systemu jednolitej ochrony patentowej konieczna jest ratyfikacja umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym przez 13 państw, jednakże muszą się wśród nich znajdować Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Nie wszystkie kraje popierają pomysł. Na ujednolicenie nie zgadzają się Hiszpania i Włochy. Również polski rząd pod naciskiem wielu środowisk zdecydował się odstąpić od pomysłu. Przynajmniej na razie.

Okładka tygodnika WPROST: 16/2014
Więcej możesz przeczytać w 16/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 16/2014 (1624)

 • Skaner 13 kwi 2014, 20:00 POLITYKA Najdziwniejsze wydatki Platformy Na liście przelewów wykonanych przez PO w ubiegłym roku są m.in. biuro detektywistyczne i firma Świat Alkoholi. - Ale pod tymi pozycjami kryje się coś zupełnie innego – przekonują władze... 4
 • Etyka się nie sprzedaje 13 kwi 2014, 20:00 Kilka lat temu uczestniczyłam w debacie, w której naczelny jednego z tygodników przekonywał mnie, że umieszczanie na pierwszej stronie krwawych zdjęć ofiar z Iraku „służy sprawie”, to znaczy informuje ludzi, wstrząsa nimi,... 8
 • Wabienie owiec 13 kwi 2014, 20:00 Amerykańskie służby wywiadowcze testują teorię, zgodnie z którą istnieje coś, co można by nazwać „fenomenem mądrości tłumu”. Stworzono nawet specjalny program badawczy „Good Judgment Project”, w którym bierze... 8
 • Pamięć rybki Doris 13 kwi 2014, 20:00 W kampanijnych spotach PO i PiS licytują się, pod czyimi rządami Polska będzie bezpieczniejsza, a kto jest bardziej obciachowy. Gowin i Palikot zachęcają Polaków, by wracali z emigracji. Ryszard Kalisz z kolei prognozuje swoje poparcie na... 9
 • Szatan w Pałacu Prezydenckim 13 kwi 2014, 20:00 Wydawało się, że w kwestii smoleńskiej wymyślono już wszystko. Powiedziano przecież, że prezydent to nie Komorowski, tylko Komoruski i że Tusk ma krew na rękach. Jednak organizatorzy tegorocznych obchodów rocznicy katastrofy (pardon:... 10
 • Znów rozmawiam z premierem 13 kwi 2014, 20:00 Czasem udaje mi się spotkać z Tuskiem. Rozmowy się bardzo przedłużają – MÓWI MIROSŁAW DRZEWIECKI, były minister sportu, który odszedł po aferze hazardowej. 12
 • Pies Cywil odpłynął 13 kwi 2014, 20:00 Broń, jazda po pijaku, piżama i znikające spinki od koszuli. Pies Cywil, czyli były wiceminister, który odpowiadał za nasze bezpieczeństwo, odegrał rolę życia. 16
 • Artysta z alei zadłużonych 13 kwi 2014, 20:00 Entuzjastą komuny nigdy nie byłem. Ale ta komuna, jeśli chodzi o mnie, ma do dziś w rękawie jednego asa. Ten as nazywa się młodość – MÓWI BOHDAN ŁAZUKA. 20
 • Gdybym miał rodzinę, byłoby łatwiej 13 kwi 2014, 20:00 Zawsze twierdziłem, że do małżeństwa się nie nadaję. Ale przychodzi moment, kiedy człowiek myśli o tym inaczej. Ostatnio na przykład myślałem, że pewnie bym się zrealizował jako ojciec i mąż – mówi ks. Arkadiusz Nowak. 24
 • Chłopak z dobrego podwórka 13 kwi 2014, 20:00 Dla mężczyzny bazą jest jednak dom, miłość, rodzina. W moim przypadku w każdym razie tak było i jest – mówi Zbigniew Boniek. 31
 • Zwycięstwa niczego nie uczą 13 kwi 2014, 20:00 Chciałem grać w koszykówkę, ale w rodzinnym Słonczewie nie było gdzie. Potem przyszły sukcesy, ale w gruncie rzeczy dalej jestem prostym chłopakiem ze wsi – mówi Tomasz Majewski. 34
 • Wyłączyłem się 13 kwi 2014, 20:00 Dzisiejszy dzień jest dobry, bo się nie wywróciłem w drodze do ubikacji. Ale po dwóch udarach nie wrócę na scenę – mówi Bohdan Smoleń. 36
 • Nie odkleiłem się od rzeczywistości 13 kwi 2014, 20:00 Słyszy głosy, uważa, że jego ręką w kuchni kieruje sam Bóg. Ale na śniadanie wielkanocne zje sałatkę jarzynową. WOJCIECH MODEST AMARO, jedyny kucharz w Polsce obdarzony gwiazdką Michelina. 38
 • PO kusi prezydentów 13 kwi 2014, 20:00 W cieniu kampanii do europarlamentu w PO toczy się bój o znacznie większą stawkę, czyli wybory samorządowe. 42
 • Zawodowi zbijacze bąków 13 kwi 2014, 20:00 Parlament Europejski jest świetnym miejscem do nicnierobienia przez pięć lat. Niestety, duża część kandydatów ma taki plan – mówi Marek Migalski, europoseł ugrupowania Polska Razem. 44
 • Pan Jerzy się wściekł 13 kwi 2014, 20:00 Miłość własna podlana sosem wielkich ambicji i niespełnienia wywołała skandal, jakiego w polskim sporcie nie było od lat. Jego bohater to Jerzy Janowicz. 46
 • Efekt Bilbao 13 kwi 2014, 20:00 Mieszkańcy miast stają się z każdym dniem mądrzejsi, więc miasta nie mają wyjścia i też muszą być „smart”, czyli inteligentne. 49
 • Mama dojrzała 13 kwi 2014, 20:00 Kiedyś 30-latki w ciąży były pytane: czy aby nie za późno? Dziś coraz częściej na dzieci decydują się kobiety grubo po trzydziestce i te, którym niestraszna czterdziestka. 50
 • Powrót do przeszłości 13 kwi 2014, 20:00 Seria książeczek „Poczytaj mi, mamo” w wydaniu po liftingu króluje na listach bestsellerów, a sklepy oferujące zabawki z minionej epoki mogą liczyć na pewny zysk. Mamy boom na PRLowski oldskul w wychowaniu. 56
 • Praca, moja miłość 13 kwi 2014, 20:00 Masz poczucie winy, że zamiast pracować, czytasz gazetę? Uważaj, bo to objaw pracoholizmu. 60
 • Całe życie w klatce 13 kwi 2014, 20:00 Martwe kury, po których depczą inne zwierzęta, chore ptaki z wydziobanymi piórami – u jednego z największych polskich producentów jaj. Sprawę bada prokuratura. 64
 • Trzej przyjaciele z granatem 13 kwi 2014, 20:00 Zabójstwo w wydawnictwie Magnum-X było polityczną prowokacją – mówi oskarżony na sali sądowej. 68
 • Zaginęli na Majdanie 13 kwi 2014, 20:00 Ile ofiar pochłonęła naprawdę kijowska rewolucja? 100? 200? 700? Losy setek osób są nieznane. Majdanowcy szukają masowych grobów. 72
 • Brukowce nietykalne 13 kwi 2014, 20:00 Nikt już nie ma złudzeń, że po aferze podsłuchowej brytyjskie tabloidy będą działać etycznie. Nie zależy na tym ani politykom, ani dziennikarzom, ani czytelnikom. 76
 • Prezydent jest nagi 13 kwi 2014, 20:00 George W. Bush odkrył w sobie artystę. A Amerykanie na nowo odkrywają najbardziej kontrowersyjnego przywódcę ostatnich dziesięcioleci. 78
 • Zrób sobie chłodniej 13 kwi 2014, 20:00 Trudno w to uwierzyć, ale już za kilka tygodni będziemy szukali wytchnienia od upału. Poniżej kilka propozycji, jak poradzić sobie ze zbyt wysoką temperaturą w domu czy w biurze. 80
 • Podpatrując naturę 13 kwi 2014, 20:00 Odpowiednio dobrany blat w dużym stopniu nadaje styl kuchni. Podkreśla jej charakter i stanowi całość z meblami. 82
 • Ochrona drewna 13 kwi 2014, 20:00 W Finlandii, tam gdzie narodziła się ponad 150 lat temu marka Tikkurila, potrafimy docenić dar natury, jakim dla człowieka jest drewno. Szlachetne, ponadczasowe, piękne w swoich odcieniach, przyjemne w dotyku, dodaje otoczeniu ciepła i przytulnego charakteru, ale jednocześnie... 84
 • Okna z klasą 13 kwi 2014, 20:00 Okna w naszych mieszkaniach mają coraz większą powierzchnię. Przeszklenia na całą ścianę czy okna o dużych rozmiarach stają się standardem w nowo projektowanych domach. Zaciera się granica między tym, co na zewnątrz, a tym, co wewnątrz, dzięki czemu zyskujemy jaśniejsze i... 86
 • Serwis w pakiecie 13 kwi 2014, 20:00 Płacisz raz, serwisujesz nawet przez cztery lata. Kupując nową Škodę, nie musisz się już martwić o przeglądy ani naprawy swojego samochodu. 90
 • Zarobić na bojkocie 13 kwi 2014, 20:00 Tworzą bojówki na Facebooku i zalewają wulgaryzmami strony producentów. Polska moda na bojkoty konsumenckie przynosi więcej śmiechu niż pożytku. 92
 • Efekt domina 13 kwi 2014, 20:00 Jak cię widzą, tak cię piszą – to ciągle aktualna prawda, która odgrywa dużą rolę w życiu i w pracy. Dermatolog dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska zauważa, że coraz więcej osób widzi potrzebę „inwestowania” w swój wygląd. 95
 • Koniec cywilizacji 13 kwi 2014, 20:00 Przeminęli Majowie, upadli Grecy, rozpadł się Rzym. A co będzie z nami? Naukowcy już wiedzą. Przy wsparciu NASA stworzyli uniwersalny model upadku cywilizacji. 96
 • Życie po zawale 13 kwi 2014, 20:00 Mamy znakomicie wyposażone oddziały intensywnej opieki kardiologicznej, wspaniałych specjalistów. Brakuje nam dostępu do nowoczesnych leków i świadomości, że zawałowcem zostaje się już na zawsze. 98
 • Błąd Kieślowskiego 13 kwi 2014, 20:00 Wiek nie ma znaczenia – mówi Juliette Binoche, która właśnie skończyła 50 lat. Na ekrany wchodzi film „Camille Claudel 1915”, w którym francuska aktorka gra muzę i kochankę Rodina. 100
 • Rękopisy nie płoną 13 kwi 2014, 20:00 Cenzorzy to okrutni, nieskuteczni idioci. Z wyjątkiem towarzyszy z NRD. Taka przynajmniej konkluzja płynie z „Krótkiej historii książek zakazanych” Wernera Fulda. 104
 • Farbowana lisica 13 kwi 2014, 20:00 Kryzys wieku średniego mam za sobą. Myślę o emeryturze i strasznie jestem zła na Tuska, że nam ją przesunął – mówi Agata Passent. Właśnie się ukazała jej książka, zbiór felietonów „Kto to pani zrobił”. 106
 • Kalejdoskop kulturalny 13 kwi 2014, 20:00 MUZYKA Nienasyceni 40. rocznica powstania, nowe wydawnictwa płytowe i koncerty w Polsce – są powody, żeby rozmawiać z Davidem Harringtonem, założycielem Kronos Quartet, najsłynniejszego kwartetu smyczkowego świata. Z okazji urodzin... 110
 • Bomba tygodnia 13 kwi 2014, 20:00 Łzy Katarzyny Mijają dwa lata od chwili, kiedy Katarzyna Figura najpierw w „Vivie!”, a potem w programie Tomasza Lisa oskarżyła swego męża, z którym przez lata na okładkach kolorowych pism pozowała jako szczęśliwa rodzina, o... 114
 • Koszty Amazona 13 kwi 2014, 20:00 Powinniśmy się cieszyć, że duże firmy takie jak Amazon chcą inwestować w Polsce, że chcą tu tworzyć miejsca pracy. Jednak powinniśmy jednocześnie postawić sobie pytanie, jakim to się dzieje kosztem. Amazon chce wybudować w Polsce... 119
 • To, co najważniejsze 13 kwi 2014, 20:00 HP jednak zostaje w Polsce HP nadal prowadzi działalność biznesową w Polsce, dostarczając swoim klientom najlepszej jakości produkty i usługi. Nie ma żadnych planów zamknięcia ani oddziału HP, ani Globalnego Centrum Biznesowego HP,... 120
 • 5 dni 13 kwi 2014, 20:00 14.04, PONIEDZIAŁEK Europejski Urząd Statystyczny opublikuje raport na temat wyrównanej sezonowo produkcji w przemyśle i energetyce z wyłączeniem sektora budowlanego. Eurostat prognozuje niewielki spadek: 1,9 proc. w marcu w stosunku do 2,1... 121
 • TRZY SZYBKIE 13 kwi 2014, 20:00 Rząd do poprawki Dwója z plusem – na taką ocenę zdaniem gospodarczego gabinetu cieni Business Centre Club zasłużył rząd Donalda Tuska za to, co pokazał w pierwszych miesiącach tego roku. Wprawdzie to o pół punktu lepiej niż... 121
 • Rewolucja Amazona 13 kwi 2014, 20:00 Wydawcy mają powód, by się bać Amazona, bo zachowuje się jak typowy monopolista, który dyktuje ceny, pomija pośredników i bezwzględnie miażdży konkurencję 123
 • Kindle i gazela 13 kwi 2014, 20:00 Kindle uderzył w biznes wydawców AMAZON W ROZMOWACH Z WYDAWCAMI JEST AGRESYWNY I BRUTALNY. WIELU TEGO NIE PRZETRWAŁO. 125
 • Niektórzy tego nie przetrwają 13 kwi 2014, 20:00 OLAF SZYMANOWSKI, prezes Empiku Polski rynek wydawniczy jest w mocno rozdrobniony i niedokapitalizowany, przez co jego rozwój jest mocno ograniczony. Uważamy, że jego konsolidacja jest konieczna, aby poprawić kondycję książki i na pewno... 126
 • Nasz fiskus raczej nic nie dostanie z obecności Amazona w Polsce – pisaliśmy w tygodniku „Wprost” 13 kwi 2014, 20:00 Dlaczego Amazon, największy wysyłkowy sklep na świecie, otworzy swoje centra dystrybucyjne w Polsce? W Niemczech Polakom zatrudnionym przy pakowaniu książek trzeba płacić 9 euro na godzinę, w Polsce będą pracować za 10 złotych. Jeff... 126
 • Życie po zarazie 13 kwi 2014, 20:00 Polscy producenci mięsa chcą udowodnić, że nawet bez eksportu na Wschód można nadal dobrze zarobić. Ale to nie Rosjanie są ich największym problemem. 127
 • Mali w wielkiej Afryce 13 kwi 2014, 20:00 Polskie firmy uczą się robić interesy na Czarnym Lądzie. Niektóre z nich już sobie świetnie radzą. 129
 • Efekt Bilbao 13 kwi 2014, 20:00 Mieszkańcy miast stają się z każdym dniem mądrzejsi, więc miasta nie mają wyjścia i też muszą być „smart”, czyli inteligentne. 131
 • Innowacyjni inaczej 13 kwi 2014, 20:00 Na każdy milion Polaków przypada zaledwie dziesięć wniosków patentowych. W efekcie Polska jest czwartym najmniej innowacyjnym krajem UE. 132
 • Muzyka wysokiej rozdzielczości 13 kwi 2014, 20:00 Neil Young uważa, że jakość odtwarzania muzyki jest fatalna. Znalazł sposób, by to zmienić. 134
 • Poprzeczka musi być wysoko 13 kwi 2014, 20:00 Przyjęcie euro powinno się stać kamieniem milowym polskiej polityki, tak jak kiedyś było nim przystąpienie do NATO i UE – mówi prof. Jerzy Hausner. 135
 • Francja na peryferiach 13 kwi 2014, 20:00 Brak reform nad Sekwaną spowodował, że francusko-niemiecki dwugłos w UE już nie istnieje. 137
 • Biznes technologie 13 kwi 2014, 20:00 Telefon z klocków Google mocno pracuje nad projektem Ara, czyli modułowym telefonem. Firma opublikowała wytyczne dotyczące projektowania nowych „telefonicznych klocków”. Do czasu premiery smartfona, która ma nastąpić na... 138
 • KOMENTARZ 13 kwi 2014, 20:00 Kiepskie Chiny, mocne Stany Marek Zuber, analityk rynków finansowych, były doradca premiera Kazimierza Marcinkiewicza W ZESZŁYM TYGODNIU Amerykański Bank Centralny kontynuował operację skupowania obligacji, odsuwając w czasie podwyżkę... 139
 • Papierowe udziały 13 kwi 2014, 20:00 Program Powszechnej Prywatyzacji to historia największej porażki III RP. 140
 • Nie być jak gotująca się żaba 13 kwi 2014, 20:00 Wkurzenie i irytacja są najlepszym początkiem zmiany. 142
 • Biznes bez ,,nie” 13 kwi 2014, 20:00 „Jak skutecznie omijać »nie« w biznesie”, Vincent Harris, Harlan H. Goerger, Studio Emka, 2014 Zmora każdego handlowca? Krótkie „nie, dziękuję” rzucone przez klienta zaraz po tym, jak zaczniemy kusić go... 143
 • Duch prostoty 13 kwi 2014, 20:00 Jony Ive to jeden z najodważniejszych i najoryginalniejszych projektantów na świecie. Ta książka pokazuje, jak Ive, w duecie ze Steve’em Jobsem, także wielkim orędownikiem sztuki designu, tworzył najważniejsze produkty Apple.... 143
 • Kadry 13 kwi 2014, 20:00 Nagła zmiana Jako pierwsi na stronach „Wprost Biznes” podaliśmy, że BARTOSZ SOROCZYŃSKI pożegnał się ze stanowiskiem prezesa polskiego oddziału Oracle. Na czele Oracle Polska stanął w czerwcu zeszłego roku. Zastąpił wtedy... 144

ZKDP - Nakład kontrolowany