Oskarżony Łapiński

Oskarżony Łapiński

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czy Mariusz Łapiński będzie pierwszym ministrem III RP, który trafi do więzienia?
Czy Mariusz Łapiński bździe pierwszym ministrem III RP, który trafi do wiźzienia?

Osiem lat więzienia grozi Mariuszowi Łapińskiemu, byłemu ministrowi zdrowia, za narażenie życia i zdrowia milionów pacjentów oraz nadużycie władzy. Za zniszczenie systemu ochrony zdrowia Łapińskiemu grozi postawienie przed Trybunałem Stanu. Byłego ministra zdrowia można ścigać z art. 165 kodeksu karnego, który mówi o "sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób". Można też go ścigać z art. 231, mówiącego o "nadużyciu władzy i przekroczeniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, czego efektem było działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego". Za pierwsze z tych przestępstw grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności, za drugie - trzy lata. Prof. Marian Filar, karnista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz dr Janusz Kochanowski, specjalista prawa karnego z Uniwersytetu Warszawskiego, są przekonani, że Łapińskiego można postawić przed sądem karnym właśnie za takie przestępstwa. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez byłego ministra zdrowia może złożyć w prokuraturze każdy obywatel. Współsprawcami przestępstwa byli Rada Ministrów, koalicyjna większość sejmowa, Senat oraz prezydent, którzy wadliwe rozwiązania zaakceptowali i uczynili obowiązującym prawem.
O tym, że Mariusz Łapiński powinien odpowiedzieć za skutki swojej niekompetencji, jest przekonanych 79 proc. obywateli badanych przez Pentor na zlecenie "Wprost". Pośrednio dowodzi tego także orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nakazujące wycofanie ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia i zastąpienie jej nowym prawem.
Mariusz Łapiński może zostać pozbawiony prawa wykonywania zawodu lekarza. Może to zrobić izba lekarska na podstawie orzeczenia sądu lekarskiego. Byłemu ministrowi zdrowia można postawić co najmniej kilka zarzutów naruszenia ustawy o zawodzie lekarza. Przede wszystkim można mu zarzucić postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

Co zepsuł Łapiński?
Szkody poczynione przez Łapińskiego znacznie wykraczają poza to, co można mu zarzucić na podstawie kodeksu karnego czy ustawy o zawodzie lekarza. Przede wszystkim cofnął o kilka lat proces dojrzewania społeczeństwa do przekonania, że oszustwem jest mówienie o bezpłatnej służbie zdrowia. Polacy powoli zaczynali rozumieć, że na koszty związane z leczeniem oszczędza się latami - podobnie jak na studia. Łapiński przywrócił im złudzenia, że w biednej Polsce na wszystkie usługi, w tym najdroższe operacje, wystarczy składka na kasy chorych, czyli podatek zdrowotny. Przekonywał miliony pacjentów, że służba zdrowia to bezpłatne świadczenie ze strony państwa (bezpłatna opieka zdrowotna była zapisana w konstytucji PRL i zapis ten znalazł się także w ustawie zasadniczej przyjętej w 1997 r.).
Mariusz Łapiński umocnił dwie funkcjonujące w systemie opieki zdrowotnej i współpracujące z sobą mafie: polityczną i lekarską. Interes mafii politycznej polega na kontroli nad drugim co do wielkości funduszem kapitałowym, dysponującym 30 mld zł rocznie, kreującym kilka tysięcy miejsc pracy i stwarzającym duże możliwości dodatkowych korzyści, na przykład gdy ma się zagwarantowane rządowe zamówienia na leki refundowane. W klinikach, szpitalach i półprywatnych gabinetach funkcjonujących na obrzeżach "zakładów uspołecznionych" działa z kolei biała mafia, która głośno protestuje przeciwko prywatyzacji. Protestuje, bo ona już dawno się sprywatyzowała, tyle że na kupionym za pieniądze podatników sprzęcie i w opłaconym przez podatników czasie pracy.
Tworząc centralnie zarządzany Narodowy Fundusz Zdrowia zamiast kas chorych, Łapiński zarżnął ideę rynku w opiece medycznej. Mimo wielu wad kasy chorych wprowadziły jednak mechanizmy rynkowe. Przy tym NFZ, obracający 30 mld zł rocznie, dzięki rozwiązaniom przeforsowanym przez Łapińskiego w praktyce znajduje się poza jakąkolwiek kontrolą finansową. Wraz z NFZ były minister stworzył woluntarystyczny system opieki zdrowotnej: oddał prezesowi funduszu pełnię władzy w wydawaniu pieniędzy 38 mln Polaków. W prostej linii efektem tej decyzji jest niedawna awantura lekarzy rodzinnych z funduszem. Łapiński nie słuchał ekspertów (polskich i zagranicznych, m.in. dr. Rainera Meckesa, niemieckiego specjalisty z zakresu zarządzania medycznego), którzy ostrzegali przed załamaniem się scentralizowanego systemu. Tworząc NFZ, zapomniał opracować zasady płacenia szpitalom za tzw. obcych pacjentów, czyli z innych województw.
To niedoróbki ustawy o NFZ, a nie zła wola, spowodowały, że lekarze rodzinni z województw zachodniej i południowej Polski, zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim, odmówili podpisania nie przygotowanych pod względem finansowym i nielogicznych kontraktów (lekarze pierwszego kontaktu musieliby na przykład płacić z własnej kieszeni za nocne wyjazdy do chorych). Nawet gdyby lekarze nie zamknęli przychodni i gabinetów, i tak nie mogliby wypisywać recept czy kierować pacjentów na badania.
System kas chorych zaczął uświadamiać ludziom, ile tak naprawdę kosztuje opieka zdrowotna, że nie stać nas na świadczenia na poziomie Niemiec czy Francji, lecz na poziomie Egiptu, Meksyku czy Turcji. Łapiński nie dość, że przywrócił złudzenia, to jeszcze opluł wszystkich oponentów i przeciwników jego jedynie słusznej koncepcji - Zbigniewa Religę, Marka Balickiego, Elżbietę Radziszewską, Andrzeja Sośnierza (dyrektora Śląskiej Kasy Chorych, jedynej mającej dodatni wynik finansowy). Publicznie niszczył autorytet tych ludzi.
Zapowiadając tworzenie krajowej sieci szpitali, które miały mieć zagwarantowane środki na swoją działalność, Łapiński jedynie zachęcił do zadłużania się szpitali. W efekcie za krótkich rządów pseudoreformatora długi służby zdrowia powiększyły się niemal o 4 mld zł (zadłużenie przyrastało cztery razy szybciej niż przed Łapińskim).
- Na pseudoreformach Łapińskiego ucierpiało środowisko medyczne, bo część lekarzy utraciła podstawy wykonywania zawodu. Stracili pacjenci, gdyż załamało się ich zaufanie do państwa w dziedzinie ochrony zdrowia. Wreszcie, stracili podatnicy, którzy słusznie nie widzą sensu płacenia coraz wyższych danin na rzecz fatalnie skonstruowanego systemu - wylicza dr Jarosław Pinkas, dyrektor ds. klinicznych w Instytucie Kardiologii w podwarszawskim Aninie.

Trybunał nad Łapińskim
Orzeczenie Trybunału Konstutycyjnego daje możliwość postawienia Mariusza Łapińskiego przed Trybunałem Stanu - odpowiedni wniosek przygotowują posłowie Platformy Obywatelskiej. Byłemu ministrowi grozi nawet dziesięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. - Sądzę, że możliwe jest głosowanie moich partyjnych kolegów z SLD za postawieniem Łapińskiego przed Trybunałem Stanu. Oczywiście, jeśli zostanie udowodnione, że złamał konstytucję lub ustawę o NFZ - mówi Marek Balicki (UP), przez kilka tygodni następca Łapińskiego na stanowisku ministra zdrowia. - Postawienie polityka przed Trybunałem Stanu jest sprawą ściśle polityczną, dlatego fakt, że są powody, nie oznacza, iż politycy chcą taką decyzję podjąć - mówi prof. Marian Filar, były wiceprzewodniczący Trybunału Stanu.
Część lekarzy proponuje uwolnienie pacjentów od lekarza Łapińskiego. - Byłoby to racjonalne, jeśli były minister sprzeniewierzył się zasadom wynikającym z kodeksu lekarskiego - mówi Elżbieta Radziszewska, posłanka PO, lekarz. - Dobrze by było, aby środowisko polityczne, medyczne i media objęły Łapińskiego infamią. Trzeba go izolować od życia publicznego - mówi dr Jarosław Pinkas.

Kasy chorych bis
Trybunał Konstytucyjny dał rządowi i parlamentowi czas do końca roku na przygotowanie nowej ustawy o systemie opieki zdrowotnej. Istnieje prostsze rozwiązanie: wystarczy przywrócić system kas chorych, poprawiając te elementy, które były w nim wadliwe. W sprawnym systemie ochrony zdrowia muszą dominować podmioty prywatne. System ten powinien zawierać elementy bezpośredniego współpłacenia przez pacjenta za porady i procedury medyczne - tylko wtedy istnieje bariera redukująca zbędny popyt i istnieją bodźce do działań prozdrowotnych. Współpłacenie przez pacjenta byłoby minimalne w wypadku gwarantowanego koszyka świadczeń podstawowych (I koszyk), wyższe - choć także dotowane z obowiązkowych ubezpieczeń indywidualnych - w wypadku świadczeń specjalistycznych i leków (II koszyk), oraz pełne - współfinansowane z indywidualnych ubezpieczeń dobrowolnych - za świadczenia ponadstandardowe. Trzeba przyjąć do wiadomości, że nie było, nie ma i nie będzie bezpłatnej służby zdrowia.


Wzór pozwu przeciw Mariuszowi Łapińskiemu pod adresem
www.wprost.pl/lapinski_pozew/

Narodowy System Zdrowia
Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej opracowało projekt systemu opieki zdrowotnej, który mógłby zastąpić Narodowy Fundusz Zdrowia. Polska zostałaby podzielona na jedenaście regionów zdrowotnych, których centrami byłyby akademie medyczne. Podobny podział na regiony medyczne istnieje na przykład w Wielkiej Brytanii. - Wykorzystamy fakt, że pacjent idzie najpierw do swojego lekarza rodzinnego, potem do szpitala powiatowego, wojewódzkiego i wreszcie do kliniki. Trzeba więc zorganizować system płatności tak, aby pieniądze ubezpieczonych trafiały do budżetów tych jedenastu ośrodków, a nie do centrali, jak w wypadku NFZ - mówi Marek Wójtowicz, prezes SMOZ. Projektowany system (roboczo nazwany Narodowym Systemem Zdrowia) ma być efektywniejszy od kas chorych (na zasadzie: im większe regiony, tym więcej pieniędzy do dyspozycji).
Więcej możesz przeczytać w 3/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 3/2004 (1103)

 • Na stronie - POLAIDS18 sty 2004W światowych rankingach i ratingach lecimy na łeb, na szyję3
 • Mafia z prokuratorem18 sty 2004Prokurator, prowadząca śledztwo w sprawie finansów "Pruszkowa", spędziła sylwestra z jednym z najniebezpie- czniejszych gangsterów.6
 • Peryskop18 sty 2004Nieusuwalny Jak to możliwe, że chociaż od byłego skarbnika PZPR i SdRP Wiesława Huszczy odciął się i prezydent, i liderzy SLD, jest on nadal nietykalny? Odpowiedź brzmi: Huszcza dysponuje gruntowną wiedzą o interesach całej lewicy; łączy lobby...6
 • Dossier18 sty 2004Aleksander KWAŚNIEWSKI prezydent RP "Gdybym ja miał dzisiaj ocenić ten rząd z punktu widzenia jakości poszczególnych ministrów, to jest to rząd merytorycznie niezły, może poza dwoma, trzema pozycjami, o których głośno nie...7
 • Kadry18 sty 20048
 • Jestem, więc piszę - Zad narodowy18 sty 2004Już wkrótce pójdziemy wszyscy do Europy, ale nogami naszych przedstawicieli. Już niebawem zasiądziemy w Parlamencie Europejskim zadami naszych reprezentantów. Będziemy pić i jeść w europejskich bufetach ustami wybrańców...9
 • Stan stabilny18 sty 2004Marek Majewski10
 • Skandaliczne odtajnianie18 sty 2004Decyzję o zwolnieniu Ewy Ornackiej i Wojciecha Sumlińskiego z tajemnicy dziennikarskiej podjął Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia. Dziennikarze "Wprost" ujawnili zeznania świadka koronnego Jarosława S., pseudonim Masa. W...10
 • Playback18 sty 2004Leszek Sikorski, minister zdrowia, i Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej10
 • Poczta18 sty 2004List od czytelnika11
 • Z życia koalicji18 sty 2004Ot, taki dialog: do szefa katolickiego Radia Plus dzwoni telefon: "Witam przewielebnego księdza metropolitę, mówi Józef Oleksy". "A tu ks. Kazimierz Sowa. Niestety, nie jestem metropolitą... “. "A to przepraszam, prosiłem w sekretariacie, żeby...12
 • Z życia opozycji18 sty 2004Zalewski & Mazurek Gdzie nie spojrzeć, wszędzie Rokita. Najmądrzejszy, najprzystojniejszy, najskuteczniejszy... Wszystkie nagrody zgarnia. Jak tak dalej pójdzie, to rzeczywiście zostanie prezydentem. Co prawda, wreszcie mielibyśmy...13
 • Fotoplastykon18 sty 2004H. Sawka - www.przyssawka.pl14
 • Oskarżony Łapiński18 sty 2004Czy Mariusz Łapiński będzie pierwszym ministrem III RP, który trafi do więzienia?16
 • Spadająca kaczka18 sty 2004Ranking polityków: Kwaśniewscy w dół, platforma w górę20
 • Człowiek z właściwościami18 sty 2004Rok 2003 być może stanie się rokiem mentalnego, psychicznego przełomu w Polsce. Z jednej strony, poznaliśmy bardzo blisko brzydką twarz współczesnej Polski. Z taką twarzą obcowałem w komisji śledczej. Ale z drugiej strony, bez poznania tej...24
 • Żydzi pod flagą biało18 sty 2004W Polsce można poczuć "zapach żydostwa", mimo że mieszka tu ledwie kilka tysięcy Żydów28
 • Gladiatorzy znad Wisły18 sty 2004W ośmiokątnej klatce dwóch mężczyzn okłada się pięściami, kopie i dusi. Co chwila któryś z nich uderza o pręty klatki i jęczy z bólu. Po ciosach w żołądek niektórzy wymiotują, inni duszą się przyciskani do ziemi. Od...32
 • Nałęcz - Śpiew syren18 sty 2004Pomysł, by Kwaśniewski stanął na czele SLD, jest zabójczy dla niego samego34
 • Poczta18 sty 2004List od czytelnika34
 • Giełda i wektory18 sty 2004Hossa Świat Casting na menedżera "Praktykant" to nowy reality show emitowany przez amerykańską stację NBC. Wśród uczestników programu nie będzie jednak blondynek w wannie ani rolników z ambicjami politycznymi. Będzie...36
 • Plan Smitha & Hausnera18 sty 2004Pilnujmy portfeli - Raczko zaczyna liczyć!38
 • Powitanie z bronią18 sty 2004Już około 2 mln Polaków uzbroiło się legalnie w broń palną (krótką, sportową, myśliwską), gazową, pneumatyczną, paralizatory elektryczne lub inne przedmioty służące do ochrony! Od 1999 r. - gdy pojawiła się możliwość zakupu bez pozwolenia...42
 • Bankomatnia18 sty 2004Dlaczego ceny usług w działających w Polsce bankach należą do najwyższych w Europie46
 • Gorączka złota18 sty 2004Złoto jest najdroższe od 1989 roku!49
 • Balcerowicz wprost18 sty 2004Aby dogonić Amerykę, Europa musi się oddalać od Karola Marksa i przybliżać do Adama Smitha50
 • Samokrytyka i poczucie wyższości18 sty 2004Niemcy i Francuzi nie mają podstaw, aby patrzeć na Polskę z góry51
 • Supersam18 sty 2004Odmładzające soczewki Aby podkreślić piękno jasnych oczu, firma Ciba Vision zaprojektowała nową generację kolorowych soczewek kontaktowych FreshLook Dimensions. Grafitowa obwódka o promienistym wzorze i zmiennym natężeniu barwy sprawia, że...52
 • Mięśniaki na kołach18 sty 200488. Auto Show w Detroit: powrót aut o potężnych silnikach54
 • Tama rozumu18 sty 2004Budowa zapory na Jangcy grozi największą katastrofą ekologiczną w dziejach świata57
 • Twarde lądowanie18 sty 2004 Adam Małysz przestał skakać daleko, bo nie udźwignął ciężaru 38 milionów rodaków podczepionych do jego nart. Ta anegdota dobrze oddaje powody psychicznego zmęczenia mistrza oczekiwaniami Polaków wobec jego osoby. Kibice...60
 • Druga płeć - Harpia europejska18 sty 2004Harpie z lekkością unoszą się ponad stereotypy i przeciętność, przekraczają krępujące je tabu i nie boją się nieznanego62
 • Francuska choroba18 sty 2004De Gaulle nie łudził się, że jego ojczyzna kiedykolwiek będzie światowym mocarstwem64
 • Know-how18 sty 2004Sport prozawałowy Osoby, które chcą intensywnie ćwiczyć, a wcześniej systematycznie nie uprawiały sportu, są zagrożone zawałem serca. Valerie Gladwell i Samantha Dawson z University of Essex porównały czas regeneracji organizmu...67
 • Kto umrze na grypę Fujian18 sty 2004Z powodu grypy kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder odwołał wszystkie planowane na miniony weekend spotkania. Osiemdziesięcioletni książę Rainier z Monako ponad tydzień leczył się ostatnio w szpitalu na pogrypowe zapalenie płuc. To może być...68
 • Przesiadka na Marsa18 sty 2004Amerykanie chcą podbić Czerwoną Planetę73
 • Bez granic18 sty 2004Amerykanin Bill Martin za ponad 1,6 mln dolarów kupił 240 akrów ziemi nieopodal Tampy na Florydzie, by spełnić swoje marzenie o założeniu współczesnego raju - miejsca, gdzie wszyscy chodziliby nago. Oczywiście, ogród ma się nazywać Eden.76
 • Imperium nadziei18 sty 2004Ameryka uwolni umysły i rynki78
 • Uzbrojeni misjonarze18 sty 2004Jak Zachód powinien promować demokrację na Bliskim Wschodzie?80
 • Granice wojny18 sty 2004Ameryka musi oczyścić imigracyjną stajnię Augiasza82
 • Wyścig do Brukseli18 sty 2004Ruszył casting przed wyborami szefa unijnego quasi-rządu85
 • Menu18 sty 2004Świat Bajki Pythona Terry Gilliam, niegdyś filar grupy Monty Pythona, a po usamodzielnieniu oryginalny reżyser ("Brazil", "12 małp"), lubi baśnie. Po "Przygodach barona Münchausena" nakręcił w Czechach film...88
 • Rockiem w Busha18 sty 2004Amerykanie chcą podbić Czerwoną Planetę90
 • Klątwa magistra18 sty 2004W Hollywood przepustką do kariery jest talent, w Polsce - dyplom94
 • Wygnańcy literatury18 sty 2004Emigracja często pomaga pisarzom - poza krajem tworzą najlepsze dzieła96
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego18 sty 2004JOSS STONE **** The soul sessions Panie, panowie, mamy noworoczne objawienie! Pannica biała jak Zbigniew Ziobro, a soulująca jak najczarniejsze diwy. Dziewuszysko apetycznie nieletnie, zaledwie szesnaście wiosen, a stylowe i emocjonalnie dojrzałe,...97
 • Sława i chała18 sty 2004Recenzje98
 • Perły do lamusa? - Jaka piękna klęska!18 sty 2004"Inwazja barbarzyńców" to pożegnanie z kulturą i tradycją minionego półwiecza we Francji99
 • Nowowizja - Same kłopoty18 sty 2004Rok się jeszcze na dobre nie zaczął, a już sypią się nieszczęścia na partię i rząd. Kolejna przepchnięta ustawa okazuje się niezgodna z konstytucją. I panika w szeregach, i kolejne procenty popularności w dół. A co gorsza, nie ma żadnego...100
 • Śmiesznoty - Ustawowa kompromitacja18 sty 2004Współczuję panu prezydentowi. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że podpisał on ustawę niezgodną z konstytucją. Przysięgał stać na straży konstytucji. Pewnie głupio mu teraz, że nie stał, a nawet nie siedział i nie leżał. Mówiąc współczesną...100
 • Organ ludu18 sty 2004TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 3 (68) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 12 stycznia 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Francuzów na szczęście interesują tylko ślimaki Czy Niemcy nas nie zjedzą? Przy okazji głośnego procesu...101
 • Skibą w mur - Zwycięstwo pod Hugh Grantem18 sty 2004W czasach braku narodowych sukcesów powodem do dumy może być to, że angielski playboy i gwiazdor filmowy bzyka naszą rodaczkę102